Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
 Σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ***
 Διαδικασίες αφερεγγυότητας: επικαιροποιημένα παραρτήματα του κανονισμού ***I
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας για συμπληρωματικούς κανόνες στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων για την περίοδο 2014-2020 ***
 Εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν που αφορούν το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και στη Ρουμανία *
 Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία
 Περαιτέρω μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην Ουκρανία ***I
 Διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Χιλής
 Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ
 Άμυνα στον κυβερνοχώρο
Κείμενα (341 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου