Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 13 juni 2018 - Straatsburg
 Samenstelling van het Europees Parlement ***
 Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening ***I
 Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 ***
 Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020 ***
 Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië *
 Cohesiebeleid en de circulaire economie
 Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I
 De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili
 Betrekkingen tussen de EU en de NAVO
 Cyberdefensie
Teksten (200 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid