Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 13. júna 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Zloženie Európskeho parlamentu ***
 Insolvenčné konanie: aktualizované prílohy k nariadeniu ***I
 Dohoda medzi EÚ a Islandom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 ***
 Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom o dodatočných pravidlách v oblasti vonkajších hraníc a víz na roky 2014 až 2020 ***
 Nadobudnutie účinnosti zostávajúcich ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharsku a Rumunsku *
 Politika súdržnosti a obehové hospodárstvo
 Ďalšia makrofinančná pomoc Ukrajine ***I
 Rokovania o modernizácii dohody o pridružení medzi EÚ a Čile
 Vzťahy medzi EÚ a NATO
 Kybernetická obrana
Texty
Finálna verzia (195 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia