Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 13 juni 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Europaparlamentets sammansättning ***
 Insolvensförfaranden: uppdatering av förordningens bilagor ***I
 Avtal EU-Island om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 ***
 Avtal EU-Schweiz om kompletterande bestämmelser för yttre gränser och visering 2014–2020 ***
 Genomförande av återstående bestämmelser i Schengenregelverket rörande Schengens informationssystem i Bulgarien och Rumänien *
 Sammanhållningspolitiken och den cirkulära ekonomin
 Ytterligare makroekonomiskt stöd till Ukraina ***I
 Förhandlingar om det moderniserade associeringsavtalet EU-Chile
 Förbindelserna EU - Nato
 It-försvar
Texter
Slutlig utgåva (192 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy