Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 14 juni 2018 - Strasbourg
 Ryssland, särskilt fallet med den ukrainske politiske fången Oleg Sentsov
 Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab
 Situationen för rohingyaflyktingarna, särskilt den svåra situationen för barnen
 Strukturella och ekonomiska hinder för tillgången till kultur
 Proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken ***I
 Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg ***I
 Invändning mot en delegerad akt: bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö
 Georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen
 Förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal EU-AVS
 Kontrollen av EU-rättens tillämpning 2016
Texter (250 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy