Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 - Στρασβούργο
Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov
 H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab
 Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών
 Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό
 Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I
 Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Μέτρα διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βόρειας θάλασσας
 Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή
 Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
 Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016

Ρωσία, ιδίως η υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατούμενου Oleg Sentsov
PDF 435kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τη Ρωσία, ιδίως την υπόθεση του ουκρανού πολιτικού κρατουμένου Oleg Sentsov (2018/2754(RSP))
P8_TA(2018)0259RC-B8-0288/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία, και ιδίως το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους ουκρανούς κρατουμένους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 25ης Μαΐου 2018, της εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με πολυάριθμες περιπτώσεις κρατουμένων από την παρανόμως προσαρτηθείσα Κριμαία και τη Σεβαστούπολη,

–  έχοντας υπόψη την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη Ρωσία, που πραγματοποιήθηκε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 16 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση, της 19ης Απριλίου 2017, του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ουκρανία για την υπόδειξη προσωρινών μέτρων στην υπόθεση που αφορά την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της Διεθνούς Σύμβασης για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (Ουκρανία κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το άρθρο 7 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, πράξεις που αμφότερες ορίζουν ότι κανένα άτομο δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 9 Δεκεμβρίου 1998,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με την προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουκρανός κινηματογραφιστής Oleg Sentsov, ο οποίος αντιτάχθηκε στην παράνομη προσάρτηση της Χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία, συνελήφθη στα τέλη Μαΐου 2014 σε σύνδεση με εικαζόμενες δραστηριότητες στην Κριμαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίστηκε ως ρώσος πολίτης, παρά το γεγονός ότι κατέχει ουκρανική ιθαγένεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση του Oleg Sentsov διατυπώθηκαν ισχυρισμοί για βασανιστήρια και σοβαρή κακομεταχείριση, που είχαν ως αποτέλεσμα την παράνομη απόσπαση καταθέσεων στις οποίες δόθηκε στη συνέχεια νομική αξία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Αυγούστου 2015, ο Oleg Sentsov καταδικάστηκε από δικαστήριο, του οποίου τη δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζει η ΕΕ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των στοιχειωδών προτύπων δικαιοσύνης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oleg Sentsov, ο οποίος εκτίει επί του παρόντος ποινή στη βορειότερη φυλακή της Ρωσίας, στην πόλη Labytnangi της αυτόνομης περιοχής Yamalo-Nenets, ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου 2018 ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνας επ’ αόριστον·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, το οποίο τιμήθηκε με το Βραβείο Ζαχάρωφ το 2009, δημοσίευσε στις 29 Μαΐου 2018 κατάλογο με τα ονόματα 158 πολιτικών κρατουμένων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Oyub Titiev, διευθυντής του γραφείου του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στην Τσετσενία, συνελήφθη από την τοπική αστυνομία στις 9 Ιανουαρίου 2018 με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Titiev αρνείται τις κατηγορίες αυτές, τις οποίες ΜΚΟ και άλλοι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγγείλει ως χαλκευμένες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύλληψη του Oyub Titiev ανήκει σε σειρά ανησυχητικών περιστατικών σύλληψης, επίθεσης, εκφοβισμού και απαξίωσης εις βάρος ανεξάρτητων δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα οι Τάταροι της Κριμαίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές, πρακτικές εκφοβισμού και συλλήψεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες περιπτώσεις έχει καταγγελθεί η χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής και ταπεινωτικής μεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν διερευνηθεί δεόντως· λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται χρήση βασανιστηρίων με σκοπό την απόσπαση ομολογιών και τη στήριξη ψευδών στοιχείων ενοχής·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί φυλακισμένοι και κρατούμενοι αντιμετωπίζουν σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες στις φυλακές, που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν κρατούμενοι που χρειάζονται επειγόντως ιατρική φροντίδα και περίθαλψη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοριστική νομοθεσία της Ρωσίας που διέπει τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα εφαρμόζεται πλέον και στην προσωρινά κατεχόμενη Κριμαία, πράγμα που έχει οδηγήσει στον δραστικό περιορισμό των ελευθεριών του συνέρχεσθαι, της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι, της πρόσβασης στις πληροφορίες και της θρησκείας, καθώς και σε αξιόπιστες αναφορές σχετικά με πρακτικές εκφοβισμού, βίαιες εξαφανίσεις και βασανιστήρια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυθαίρετες συλλήψεις, οι βίαιες εξαφανίσεις, η λογοκρισία και η απαγόρευση των ειρηνικών συναθροίσεων είναι πλέον μέρος της καθημερινής ζωής στην Κριμαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολυάριθμοι Τάταροι της Κριμαίας έχουν συλληφθεί και τελούν υπό έρευνα ή δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης δικηγόροι της Κριμαίας που παρέχουν νομική βοήθεια σε αυτούς τους συλληφθέντες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλουν περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων βίαιων εξαφανίσεων στην Κριμαία, και δημοσιογράφοι που δημοσιεύουν πληροφορίες για την κατάσταση των Τατάρων της Κριμαίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές κατοχής στην Κριμαία καταστέλλουν συστηματικά και σκόπιμα την ελευθερία του λόγου στην Κριμαία, εκτοπίζουν τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και εγείρουν εμπόδια στο έργο των επαγγελματιών δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Μαρτίου 2018 ο Nariman Memedeminov, πολίτης δημοσιογράφος και ακτιβιστής Τάταρος της Κριμαίας, ο οποίος δημοσίευε πληροφορίες σχετικά με παραπτώματα των αρχών κατοχής, τέθηκε υπό κράτηση από τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας και συνελήφθη για αβάσιμους λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Μαΐου 2018 οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν υπό κράτηση τον Server Mustafaiev, έναν ακόμη πολίτη δημοσιογράφο, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγαν στην κατοικία του στη ρωσικά κατεχόμενη Κριμαία, συγκεκριμένα για θρησκευτικούς λόγους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία έχει χάσει σημαντικό αριθμό δικών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά δεν έχει εφαρμόσει τις συναφείς αποφάσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως πλήρες μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και των Ηνωμένων Εθνών, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων σοβαρών παραβιάσεων του κράτους δικαίου και της έγκρισης περιοριστικών νόμων κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τη συμμόρφωση της Ρωσίας με τις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσφέρει επανειλημμένα πρόσθετη ενίσχυση και εμπειρογνωμοσύνη για να βοηθήσει τη Ρωσία να εκσυγχρονιστεί και να τηρεί τη συνταγματική και έννομη τάξη της, σύμφωνα με τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ρωσικό νόμο για τους «ξένους πράκτορες», οι ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό και ασκούν «πολιτική δραστηριότητα» πρέπει να υποβάλουν αίτηση εγγραφής σε ειδικό κυβερνητικό κατάλογο ξένων πρακτόρων, να υπόκεινται σε πρόσθετους αυστηρούς κυβερνητικούς ελέγχους, και να δηλώνουν σε όλες τις δημοσιεύσεις, τα δελτία τύπου και τις εκθέσεις τους ότι πρόκειται για προϊόντα ξένου πράκτορα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ενέκρινε σειρά σταδιακών περιοριστικών μέτρων εις βάρος της Ρωσίας ως αντίδραση στην παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας και στον υβριδικό πόλεμο που διεξάγεται κατά της Ουκρανίας·

1.  απαιτεί από τις ρωσικές αρχές να αποφυλακίσουν αμέσως και άνευ όρων τον Oleg Sentsov, καθώς και όλους τους άλλους ουκρανούς πολίτες που κρατούνται παράνομα στη Ρωσία και στη Χερσόνησο της Κριμαίας· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σήμερα συνολικά πάνω από 70(2) ουκρανοί πολιτικοί κρατούμενοι στη Ρωσία και στην κατεχόμενη Κριμαία·

2.  απαιτεί την άμεση και άνευ όρων αποφυλάκιση του Oyub Titiev, διευθυντή του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial στην Τσετσενική Δημοκρατία, καθώς και όλων των άλλων πολιτικών κρατουμένων στη Ρωσική Ομοσπονδία·

3.  απαιτεί από τις ρωσικές αρχές να παύσουν τις πρακτικές εκφοβισμού και παρενόχλησης εις βάρος του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Memorial, του προσωπικού του και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να τους επιτρέψουν να εκτελούν το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  υπογραμμίζει ότι η μεταχείριση όλων των φυλακισμένων πρέπει να πληροί τα διεθνή πρότυπα και ότι όλοι οι κρατούμενοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νομική συμβουλή, στις οικογένειές τους, στους διπλωματικούς εκπροσώπους τους και σε ιατρική περίθαλψη· τονίζει ότι οι ρωσικές αρχές και το δικαστικό προσωπικό φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την ευεξία των κρατουμένων, ιδιαίτερα στην Κριμαία, όπως ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης σχετικά με την προστασία των πολιτών εν καιρώ πολέμου·

5.  υπενθυμίζει στη Ρωσία ότι είναι σημαντικό να συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, καθώς και με τις αρχές των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου που κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα·

6.  τονίζει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι στη Ρωσική Ομοσπονδία κατοχυρώνεται στο άρθρο 31 του Ρωσικού Συντάγματος και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την οποία έχει υπογράψει η Ρωσία, γεγονός που υποχρεώνει τις ρωσικές αρχές να σέβονται την ελευθερία αυτή·

7.  καλεί επιτακτικά τις ρωσικές αρχές σε όλα τα κλιμάκια να αναγνωρίσουν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως στυλοβάτες της δημοκρατίας και άγρυπνοι φύλακες του κράτους δικαίου, και να καταδικάσουν δημοσίως όλες τις επιθέσεις εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα στην Τσετσενική Δημοκρατία·

8.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον ουκρανό κινηματογραφιστή, πολιτικό ακτιβιστή και πολιτικό κρατούμενο Oleg Sentsov, ο οποίος ξεκίνησε απεργία πείνας στις 14 Μαΐου 2018, προκειμένου να ασκήσει πιέσεις για την αποφυλάκιση των παρανόμως κρατούμενων συμπατριωτών του, και εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της απεργίας πείνας στην υγεία του Oleg Sentsov· υπενθυμίζει ότι ο Oleg Sentsov, ο οποίος συνελήφθη στην Κριμαία λίγο αφότου η Ρωσία έθεσε υπό τον έλεγχό της τη χερσόνησο της Μαύρης Θάλασσας το 2014, οπότε και καταδικάστηκε βάσει μαρτυρικής κατάθεσης που αποσπάστηκε με βασανιστήρια, εκτίει σήμερα 20ετή ποινή για πολλαπλές κατηγορίες τρομοκρατίας σε φυλακή υψηλής ασφαλείας στην περιοχή Yamalo-Nenets στο βορειότερο τμήμα της Ρωσίας·

9.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ο Oleksandr Kolchenko, ένας άλλος κατάδικος στην υπόθεση, καταδικάστηκε σε δεκαετή φυλάκιση·

10.  επισημαίνει ότι ο Volodymyr Balukh, ένας άλλος παράνομα κρατούμενος ουκρανός πολίτης, βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 19 Μαρτίου 2018·

11.  καλεί τις αρμόδιες ρωσικές αρχές και ιατρικές υπηρεσίες να παράσχουν σε αυτούς τους φυλακισμένους τη δέουσα ιατρική φροντίδα και να σεβαστούν την ιατρική δεοντολογία, μεταξύ άλλων με τη μη επιβολή αναγκαστικής σίτισης ή άλλης μη επιθυμητής αγωγής που ενδέχεται να ισοδυναμεί με βασανιστήριο και με άλλες μορφές κακομεταχείρισης·

12.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι πολλοί από τους ουκρανούς πολιτικούς κρατουμένους, όπως οι Mykola Karpiyuk, Volodymyr, Prysych, Oleksiy Chirniy και Yevhen Panov, έχουν υποστεί βαριά βασανιστήρια·

13.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την ανησυχητική τάση συλλήψεων, επιθέσεων, εκφοβισμού και απαξίωσης εις βάρος ανεξάρτητων δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στη Ρωσία, και ιδιαίτερα στην Τσετσενία· υπογραμμίζει τη σημασία της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων όπως το Κέντρο Memorial, καθώς και το μήνυμα ότι οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών σε όλον τον κόσμο πρέπει να είναι ελεύθεροι να ασκούν τα πλέον βασικά τους δικαιώματα της ελευθερίας της σκέψης και της έκφρασης· καλεί τις τσετσενικές και ρωσικές αρχές να συμμορφώνονται με την εθνική τους νομοθεσία και τις διεθνείς δεσμεύσεις και να τηρούν το κράτος δικαίου·

14.  εκφράζει έντονες ανησυχίες για το κλίμα ατιμωρησίας που αφήνει περιθώρια για τέτοιες πράξεις, και ζητεί να αναπτυχθούν νομικά και άλλα μέσα για την πρόληψη, παρακολούθηση και αποτελεσματική δίωξη των δραστών των βιαιοπραγιών αυτών σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η Ρωσία και η κυβέρνησή της φέρουν την τελική ευθύνη για τη διερεύνηση αυτών των πράξεων, την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης και την προστασία όλων των ρώσων πολιτών από παράνομες καταχρηστικές συμπεριφορές·

15.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ρωσικές αρχές στην κατεχόμενη Κριμαία έθεσαν υπό κράτηση πολυάριθμους Τατάρους της Κριμαίας τον Μάιο του 2018, περιλαμβανομένων των Mustafayev, Edem Smailov και μελών της οικογένειας του πολιτικού κρατουμένου Nuri Primov·

16.  καταδικάζει τις παραβάσεις του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Ρωσίας στην κατεχόμενη Κριμαία, και μεταξύ άλλων την επιβολή της ρωσικής νομοθεσίας, την έντονη στρατιωτικοποίηση της Χερσονήσου της Κριμαίας, η οποία απειλεί την ασφάλεια στην περιφέρεια, και τις μαζικές και συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες θέτουν συγκεκριμένα στο στόχαστρο Ουκρανούς και Τατάρους της Κριμαίας·

17.  επικροτεί την αποφυλάκιση των Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov, ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας, τους οποίους καταδίκασαν τα ρωσικά δικαστήρια σε φυλάκιση στην προσωρινώς κατεχόμενη ουκρανική επικράτεια της Κριμαίας τον Σεπτέμβριο του 2017 και στους οποίους επέτρεψαν οι ρωσικές αρχές να εγκαταλείψουν τη χερσόνησο στις 25 Οκτωβρίου 2017· εκφράζει την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσους εργάστηκαν για την αποφυλάκισή τους, περιλαμβανομένων ρωσικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το Κέντρο Memorial·

18.  υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι, με την εκ των πραγμάτων ιδιότητά τους ως δύναμη κατοχής που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην Κριμαία, είναι πλήρως υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών της Κριμαίας από αυθαίρετα δικαστικά ή διοικητικά μέτρα και ότι, υπό την ίδια ιδιότητα, δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χερσόνησο·

19.  τονίζει ότι τα ρωσικά δικαστήρια, είτε είναι στρατιωτικά είτε πολιτικά, δεν είναι αρμόδια να αποφαίνονται επί πράξεων που διαπράχθηκαν εκτός της διεθνώς αναγνωρισμένης επικράτειας της Ρωσίας, και επισημαίνει ότι η δικαστική διαδικασία σε τέτοιες υποθέσεις δεν μπορεί να θεωρείται νόμιμη·

20.  επαναλαμβάνει τις σοβαρές του ανησυχίες σχετικά με τη νομοθεσία περί «ξένων πρακτόρων» και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται· θεωρεί ότι ο ορισμός της «πολιτικής δραστηριότητας» των ΜΚΟ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από το εξωτερικό είναι τόσο ευρύς που επιτρέπει, στην πράξη, τον κυβερνητικό έλεγχο σχεδόν κάθε οργανωμένης δραστηριότητας που αφορά τον δημόσιο βίο·

21.  καλεί επιτακτικά τη Ρωσία να διασφαλίσει άνευ όρων και απρόσκοπτη πρόσβαση για διεθνείς παρατηρητές και αποστολές παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί διεθνείς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη να παρακολουθούν πιο στενά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα·

22.  καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθεί αδιαλείπτως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Χερσόνησο της Κριμαίας και στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που βρίσκονται υπό μη κυβερνητικό έλεγχο·

23.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να τηρήσουν ακλόνητη και ενωμένη στάση όσον αφορά τη δέσμευσή τους για τις συμφωνηθείσες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας και να τις παρατείνουν, καθώς και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης στοχευμένων μέτρων εις βάρος των ατόμων που ευθύνονται για την κράτηση και τη δίκη των πολιτικών κρατουμένων·

24.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία και οι πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ να παρακολουθούν τις δίκες των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

25.  καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής, καθώς και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης της Ρωσίας με τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις της και να εγείρουν τα ζητήματα αυτά υπό διάφορες μορφές σε συναντήσεις με τη Ρωσία·

26.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι όλες οι υποθέσεις των προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους θα τεθούν επί τάπητος κατά τις διαβουλεύσεις ΕΕ-Ρωσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν αυτές επαναληφθούν, να ζητήσουν από τους εκπροσώπους της Ρωσίας στις εν λόγω διαβουλεύσεις επίσημες απαντήσεις για κάθε υπόθεση και να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τον διάλογό τους με τις ρωσικές αρχές·

27.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ και την ΕΥΕΔ να διασφαλίσουν ότι η Ένωση θα αξιοποιεί κάθε ευκαιρία, εντός των ορίων του ρωσικού εθνικού δικαίου, για να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ρωσικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και να τις υποστηρίζει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επιδιώκουν την προαγωγή των αξιών της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

28.  καλεί την ΕΕ να προβεί σε δήλωση για να καταδικάσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία και την προσπάθεια απόκρυψής τους υπό την κάλυψη του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της FIFA·

29.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0087.
(2) Στον μη εξαντλητικό κατάλογο περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι: Teimur Abdullaiev, Uzeir Abdullaiev, Taliat Abdurakhmanov, Rustem Abiltarov, Zevri Abseitov, Muslim Aliiev, Refat Alimov, Kiazim Ametov, Ernes Ametov, Ali Asanov, Marlen Asanov, Volodymyr Balukh, Ali Bariev, Enver Bekirov, Memet Belialov, Oleksii Bessarabov, Rustem Vaitov, Resul Velilyaev, Valentyn Vygovskii, Pavlo Hryb, Mykola Dadeu, Konstatin Davydenko, Bekir Dehermendzhi, Mustafa Dehermendzhi, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzhepparov, Dmitrii Dolgopolov, Volodymyr Dudka, Andriy Zakhtei, Ruslan Zeitullaiev, Server Zekiriaiev, Timur Ibragimov, Rustem Ismailov, Yevgenii Karakashev, Mykola Karpiuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiiets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Hennadii Limeshko, Serhii Litvinov, Enver Mamutov, Nariman Memedeminov, Remzi Memetov, Emil Minasov, Igor Movenko, Seiran Muradosilov, Seiran Mustafaiev, Server Mustafaiev, Yevhen Panov, Nuri Primov, Volodymyr Prisich, Ismail Ramazanov, Fevzi Sagandzhi, Ferat Saifullaiev, Aider Saledinov, Seiran Saliiev, Enver Seitosmanov, Oleg Sentsov, Oleksii Sizonovich, Vadym Siruk, Edem Smailov, Oleksandr Steshenko, Oleksii Stohniy, Renat Suleimanov, Anna Sukhonosova, Roman Sushchenko, Roman Ternovsky, Ruslan Ametov, Asan Chapukh, Oleksii Chirnii, Hlib Shablii, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Oleksandr Shumkov, Viktor Shur.


H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab
PDF 430kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και ιδίως την υπόθεση του Nabeel Rajab (2018/2755(RSP))
P8_TA(2018)0260RC-B8-0281/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με το Μπαχρέιν και συγκεκριμένα τις περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja και Ibrahim Sharif(1), της 9ης Ιουλίου 2015 σχετικά με το Μπαχρέιν, και ειδικότερα την περίπτωση του Nabeel Rajab(2), της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Μπαχρέιν: την περίπτωση του Mohammed Ramadan(3), της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το Μπαχρέιν(4), της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τις εκτελέσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν(5), καθώς και της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες(6),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 17ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την καταδίκη του γενικού γραμματέα του Al-Wefaq, Ali Salman, στο Μπαχρέιν, της 11ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταδίκη του κ. Nabeel Rajab από δικαστήριο του Μπαχρέιν και, της 6ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την καταδίκη του υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Μπαχρέιν, κ. Nabeel Rajab,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 22ας Νοεμβρίου 2017, από τον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 15ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, σχετικά με την κατάσταση στο Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 12ης Μαΐου 2017 της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπαχρέιν, του Φεβρουαρίου 2002, ιδίως το κεφάλαιο 3, άρθρο 364 του Ποινικού Κώδικα και τον νόμο περί ιθαγένειας του Μπαχρέιν, του 1963,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου του 2011 της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν (BICI),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τους διαλόγους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τρίτες χώρες, για τη θανατική ποινή, για τα βασανιστήρια και για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός Διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948, ιδίως δε το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιουνίου 2018, το Ανώτατο Εφετείο του Μπαχρέιν αποφάσισε να διατηρήσει την πενταετή ποινή φυλάκισης εις βάρος του εξέχοντος υπερμάχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Nabeel Rajab, λόγω «διασποράς ψευδών φημών σε καιρό πολέμου» (άρθρο 133 του Ποινικού Κώδικα του Μπαχρέιν), «προσβολής γειτονικής χώρας» (άρθρο 215) και «προσβολής καταστατικού φορέα» (άρθρο 216) σε σχέση με καταχωρήσεις που ανάρτησε στο Twitter όσον αφορά καταγγελίες βασανιστηρίων στη φυλακή Jaw του Μπαχρέιν και τις υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, αεροπορικές επιδρομές του συνασπισμού στην Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες βασίζονται σε διατάξεις οι οποίες ποινικοποιούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, που κατοχυρώνεται με το άρθρο 19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, το οποίο επικύρωσε το Μπαχρέιν το 2006· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab αναμένεται τώρα να ασκήσει έφεση σε τελευταίο βαθμό ενώπιον του Ακυρωτικού Δικαστηρίου του Μπαχρέιν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab έπρεπε να έχει αποφυλακιστεί αυτόν τον μήνα μετά την έκτιση ποινής φυλάκισης δύο ετών, με εξευτελιστικές συνθήκες φυλάκισης οι οποίες ισοδυναμούσαν με κακομεταχείριση, για τηλεοπτικές συνεντεύξεις που παραχώρησε κατά τα έτη 2015 και 2016 σχετικά με τους περιορισμούς στην ελευθερία του Τύπου στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από την αυθαίρετη σύλληψη του, τον Ιούνιο του 2016, ο Nabeel Rajab υφίστατο ταξιδιωτική απαγόρευση ενώ επίσης εξέτισε ποινή φυλάκισης δύο ετών μεταξύ του 2012 και του 2014 σε σχέση με την από μέρους του άσκηση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση αποφάνθηκε το 2013 ότι είχε τεθεί αυθαίρετα υπό κράτηση για τον ρόλο του στη διεξαγωγή και την οργάνωση διαδηλώσεων στο Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποστεί άδικες διώξεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από αυτήν τη νέα πενταετή ποινή, ο Nabeel Rajab ενδέχεται να εκτίσει επιπλέον χρόνο φυλάκισης για έως και 14 άλλες εκκρεμείς υποθέσεις για τις οποίες φέρεται να τον διώκει η κυβέρνηση, επίσης με την επιπρόσθετη κατηγορία «διασποράς ψευδών ειδήσεων και δηλώσεων και κακόβουλων φημών που υπονομεύουν το κύρος του κράτους»· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2017, η κυβέρνηση τον κατηγόρησε για «διασπορά ψευδών ειδήσεων», «υποκίνηση μίσους κατά του καθεστώτος» και «υποκίνηση μη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Rajab έχει υποστεί κακουχίες λόγω των κακών συνθηκών κράτησης, οι οποίες έχουν πλήξει σοβαρά τη σωματική υγεία του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένειά του ανέφερε επίσης πως τίθεται υπό περιορισμό στο κελί του 23 ώρες ημερησίως ως τιμωρία, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί σοβαρά η κατάσταση της υγείας του με την πάροδο του χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των φυλακών παρενέβη σκόπιμα στην ιατρική περίθαλψη του κ. Rajab·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση του Nabeel Rajab έχει καταστεί σύμβολο για τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον σεβασμό της ελευθερίας της έκφρασης στο Μπαχρέιν, καθώς και ότι η περίπτωσή του αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της ίδιας της κυβέρνησης του Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ένας μόνο από μια σειρά ατόμων που έχουν υποστεί αυθαίρετη κράτηση και δίωξη για την άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2017, η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων αναφέρθηκε στις πολυάριθμες και συνεχείς καταγγελίες για εκτεταμένα βασανιστήρια και κακομεταχείριση ατόμων που στερούνται την ελευθερία τους, ιδίως αυτών που συνελήφθησαν λόγω κατηγοριών για τρομοκρατία, και εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία σχετικά με τις περιπτώσεις των Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja, Naji Fateel, Hussain Jawad, Abdulwahab Hussain και Abduljalil al-Singace·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων και των θανατικών ποινών μετά την άρση ενός επταετούς μορατόριουμ τον Φεβρουάριο του 2017, μεταξύ συνεχιζόμενων καταγγελιών περί βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν προβαίνει εκ νέου σε δίκες πολιτών ενώπιον στρατοδικείων, κατόπιν της αναθεώρησης του συντάγματος που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αποκατέστησαν τις εξουσίες σύλληψης και έρευνας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας, παρά τα βασανιστήρια και τις κακοποιήσεις που έχουν καταγραφεί στο ενεργητικό της·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Μπαχρέιν έχει γίνει κρίσιμη όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αυξημένη καταστολή των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ειρηνικών ακτιβιστών της αντιπολίτευσης περιλαμβάνονται ποινές φυλάκισης, εξορίες, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, αφαιρέσεις ιθαγένειας ή σοβαρές απειλές και εκφοβισμός, λόγω του ειρηνικού τους έργου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων και το Συμβούλιο της Σούρα του Μπαχρέιν ενέκριναν μια τροπολογία του νόμου περί της άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων η οποία θα εμποδίσει την ανεξάρτητη πολιτική συμμετοχή στις εκλογές του 2018·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, η λειτουργία του μεγαλύτερου αντιπολιτευτικού κόμματος στο Μπαχρέιν, του Al-Wefaq, ανεστάλη, με πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων του και αποκλεισμό της ιστοσελίδας του στο εσωτερικό της χώρας, από το καθεστώς του Μπαχρέιν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έδρα του κόμματος δέχτηκε επιδρομή, η οποία οδήγησε στην απαγγελία κατηγοριών ενάντια σε αυτό για «χρόνια αδιαφορία για το σύνταγμα του Βασιλείου και αμφισβήτηση της νομιμότητάς του», «εκκλήσεις εξωτερικής παρέμβασης», καθώς και για «προώθηση της βίας και στήριξη τρομοκρατικών οργανώσεων»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Μαΐου 2017, διατάχθηκε από δικαστήριο του Μπαχρέιν η διάλυση της αντιπολιτευτικής ομάδας του Μπαχρέιν National Democratic Action Society (Waad)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Οκτωβρίου 2017, το Ανώτατο Εφετείο του Μπαχρέιν έκανε δεκτή την απόφαση του εφετείου για τη διάλυση της ομάδας Waad·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Μαΐου 2018, το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο του Μπαχρέιν αφαίρεσε την ιθαγένεια 115 ατόμων εν μέσω ειδήσεων για βασανιστήρια και παραβιάσεις των διαδικαστικών εγγυήσεων σε άδικη μαζική δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απειλή αφαίρεσης ή η ίδια η αφαίρεση της ιθαγένειας χρησιμοποιείται ως μέσο πολιτικής καταπίεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφαιρέθηκε η υπηκοότητα πολυάριθμων ατόμων στο Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, κυρίως από το τμήμα του πληθυσμού των Σιιτών, γεγονός που αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του άρθρου 7 της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ύστερα από τις διαδηλώσεις του 2011 και κατόπιν των συμπερασμάτων της έκθεσης της BICI, έχει συσταθεί μια σειρά από εσωτερικά όργανα για την παρακολούθηση των κυβερνητικών καταχρήσεων, τα οποία όμως δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά και ανεξάρτητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ανεξαρτησίας των οργάνων αυτών φέρεται να προκαλεί έλλειψη λογοδοσίας εντός της κυβέρνησης του Μπαχρέιν και των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό έχει προωθήσει νοοτροπία ατιμωρησίας που υπονομεύει τις απόπειρες δημοκρατικής μεταρρύθμισης και συμβάλλει στην περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θεωρεί τη στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες μία από τις κύριες προτεραιότητές της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

1.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων εκείνων που κρατούνται αποκλειστικά λόγω των ειρηνικών δραστηριοτήτων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικών δραστηριοτήτων που διεξάγουν· ζητεί να τεθεί τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, και λογοκρισίας των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών αντιπάλων, των διαδηλωτών, των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και των συγγενών αυτών εντός και εκτός της χώρας από μέρους των κρατικών αρχών, καθώς και των υπηρεσιών και δυνάμεων ασφαλείας· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, την πολιτική πολυφωνία, την ειρηνική διαφωνία και το κράτος δικαίου στο Μπαχρέιν·

2.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Rajab, την άρση τυχόν λοιπών κατηγοριών εις βάρος του και την εγγύηση από τις αρχές του Μπαχρέιν ότι, εν αναμονή της αποφυλάκισής του, δεν θα υποστεί βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης και ότι θα έχει τακτικές επαφές με την οικογένειά του, τους δικηγόρους της επιλογής του, καθώς και επαρκή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη· καταδικάζει την κράτηση του Nabeel Rajab, η οποία παραβιάζει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης και την ελεύθερη κυκλοφορία του·

3.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και να εγγυηθούν ένα ασφαλές και ευνοϊκό περιβάλλον για τους υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους επικριτές των αρχών, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των εκλογών του 2018, στις οποίες είναι εγγυημένα τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν την ευθύνη της να επιτύχει την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, κομματική ένταξη ή θρήσκευμα·

4.  εκφράζει τη λύπη του για τις κακές συνθήκες στις φυλακές της χώρας και τη χρήση βασανιστηρίων από τις δυνάμεις ασφαλείας και το προσωπικό των φυλακών του Μπαχρέιν· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να απόσχουν από βασανιστήρια και κάθε λογής σκληρή και ταπεινωτική μεταχείριση των κρατουμένων, να διερευνήσουν πλήρως όλες τις καταγγελίες για παραβίαση βασικών δικαιωμάτων των φυλακισμένων και για βασανιστήρια, καθώς και να προχωρήσουν σε προσαγωγές των αυτουργών’

5.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπαχρέιν ότι το άρθρο 15 της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας απαγορεύει τη χρήση δήλωσης που έγινε κατόπιν βασανιστηρίων ως αποδεικτικού στοιχείου σε οιαδήποτε διαδικασία· ζητεί την άμεση επικύρωση από το Μπαχρέιν του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

6.  καταδικάζει απερίφραστα τον υψηλό αριθμό θανατικών ποινών στη χώρα και ζητεί επίσημο μορατόριουμ σε όλες τις εκτελέσεις· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις εν λόγω δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

7.  καλεί τις αρχές να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα, προκειμένου να τερματιστεί η χρήση δικών ενώπιον στρατοδικείου για την εκδίκαση υποθέσεων πολιτών·

8.  καταδικάζει τις μαζικές αφαιρέσεις ιθαγένειας που χρησιμοποιούνται ως μέσο αντιποίνων και παροτρύνει τις αρχές του Μπαχρέιν να ακυρώσουν την απόφαση και να συμμορφωθούν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και πρότυπα·

9.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να άρουν αμέσως την ταξιδιωτική απαγόρευση εις βάρος των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιμένει να εγγυώνται οι αρχές σε κάθε περίπτωση ότι οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν είναι σε θέση να ασκούν τις θεμιτές δραστηριότητές τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, χωρίς παρεμπόδιση, εκφοβισμό ή παρενόχληση·

10.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να επιδιώξει τη σταθερότητα μέσω μεταρρυθμίσεων και τη συμφιλίωση χωρίς αποκλεισμούς, σε κλίμα ελεύθερης έκφρασης των οποιωνδήποτε θεμιτών και ειρηνικών πολιτικών διαμαρτυριών, ιδίως ενόψει των επερχόμενων εκλογών για το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2018· καταδικάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών στο Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένης της καταστολής της λειτουργίας του αντιπολιτευτικού κόμματος Al-Wefaq, της διάλυσης της αντιπολιτευτικής ομάδας Waad και της απαγόρευσης συμμετοχής μελών από τις διαλυμένες ομάδες αυτές στις επικείμενες εκλογές· θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στις αρχές του δημοκρατικού πλουραλισμού και της διεξαγωγής ελεύθερων και αδιάβλητων εκλογών, ενώ επίσης τελούν σε αντίθεση με τις διεθνείς συμφωνίες και το Σύνταγμα του Μπαχρέιν· καλεί όλα τα μέρη να συμμετάσχουν σε γνήσιο εθνικό διάλογο, προκειμένου να δοθεί νέα ώθηση σε μια ειρηνική και ουσιαστική διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης·

11.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να προβάλλουν συστηματικά τις ανησυχίες τους σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν και να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης στοχευμένων μέτρων εις βάρος όσων είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να κάνουν μνεία του Μπαχρέιν στις δηλώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών δυνάμει του σημείου 4 κατά τις προσεχείς συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

13.  καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεργαστεί με τους Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ (ιδίως όσον αφορά τα βασανιστήρια, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων, την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, καθώς και των υπερμάχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και να απευθύνει μόνιμες προσκλήσεις προς αυτούς· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να επιτρέψουν σε διεθνείς ΜΚΟ και δημοσιογράφους ελευθερία πρόσβασης στο Μπαχρέιν, μεταξύ άλλων με σκοπό τις επαφές με υπερμάχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι οποίοι τελούν υπό κράτηση·

14.  εκφράζει τη λύπη του για την εξαγωγή τεχνολογιών επιτήρησης από ευρωπαϊκές εταιρείες προς το Μπαχρέιν και τονίζει την ανάγκη οι αρχές ελέγχου των εξαγωγών της ΕΕ να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων πριν από τη χορήγηση αδειών εξαγωγής σε τρίτες χώρες· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρούν αυστηρά τον κώδικα συμπεριφοράς της ΕΕ για τις εξαγωγή όπλων και ιδίως να αναστείλουν όλες τις μεταφορές όπλων, καθώς και εξοπλισμού και υλικού επιτήρησης και πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Μπαχρέιν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης καταστολής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

15.  εκφράζει τη λύπη του για την εκ νέου άρνηση του Μπαχρέιν να δεχτεί επίσημη αντιπροσωπεία της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να επιτρέψουν σε επίσημη αντιπροσωπεία βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφτεί τη χώρα στο πλαίσιο αποστολής, με σκοπό τη συνάντηση με εκπροσώπους των δημόσιων αρχών και της κοινωνίας των πολιτών·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το βραβείο Chaillot της αντιπροσωπίας της ΕΕ για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου απονεμήθηκε το 2014 στο Εθνικό Ίδρυμα του Μπαχρέιν για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο έχει επανειλημμένα δικαιολογήσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει πραγματοποιήσει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν, συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης του Nabeel Rajab·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέιν, καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα αραβικά.

(1) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 154.
(2) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 151.
(3) ΕΕ C 35 της 31.1.2018, σ. 42.
(4) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 130.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0044.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0365.


Η κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως η δεινή θέση των παιδιών
PDF 419kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων Ροχίνγκια, ιδίως τη δεινή θέση των παιδιών (2018/2756(RSP))
P8_TA(2018)0261RC-B8-0292/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Mιανμάρ και την κατάσταση των Ροχίνγκια,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπανγκλαντές,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Mιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2018, σχετικά με τη Mιανμάρ/Βιρμανία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της EE για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 6 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 30ής Μαρτίου 2016 της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Federica Mogherini, σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης της Ένωσης της Mιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη το κοινό ανακοινωθέν Τύπου σχετικά με τον τέταρτο διάλογο ΕΕ-Mιανμάρ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 5ης Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανιθαγενών και τη Σύμβαση του 1961 για τη μείωση της ανιθαγένειας,

–  έχοντας υπόψη το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-2024 της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για την εξάλειψη της ανιθαγένειας, του Νοεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την πολιτεία Ρακίν, του Αυγούστου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τη σεξουαλική βία στο πλαίσιο συγκρούσεων, που δημοσιεύθηκε στις 23 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 720 000 παιδιά Ροχίνγκια στο Μπανγκλαντές και τη Mιανμάρ έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και προστασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πολιτεία Ρακίν στην Mιανμάρ διαμένουν περίπου 1,3 εκατομμύρια Ροχίνγκια, μια μουσουλμανική κυρίως μειονοτική ομάδα που βρίσκεται αντιμέτωπη με καταστολή και συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται απειλές κατά της ζωής και της ασφάλειας, άρνηση των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία και περιορισμοί πολιτικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μουσουλμάνοι Ροχίνγκια θεωρούνται η πλέον διωκόμενη μειονότητα και η μεγαλύτερη ομάδα ανιθαγενών στον κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2017, περισσότεροι από 900 000 Ροχίνγκια, εκ των οποίων 534 000 παιδιά, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους για να γλιτώσουν τη βία που ασκείτο εναντίον τους και αναζήτησαν καταφύγιο στο Μπανγκλαντές, φοβούμενοι για τη ζωή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 1 000 παιδιά Ροχίνγκια ηλικίας κάτω των πέντε έχασαν τη ζωή τους στα βίαια επεισόδια στη Mιανμάρ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αντιπροσωπεία βουλευτών του ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα (APHR), 28 300 παιδιά Ροχίνγκια έχουν χάσει τουλάχιστον έναν γονέα, ενώ 7 700 ακόμα ανέφεραν ότι έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους, με αποτέλεσμα ο αριθμός των χαμένων γονέων να ανέρχεται στους 43 700·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από 14 000 παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά Ροχίνγκια έχουν βιώσει ή υπάρξει μάρτυρες τραυματικών γεγονότων, στα οποία περιλαμβάνονται, σε πολλές περιπτώσεις, η απώλεια ενός ή και των δύο γονέων, η απομάκρυνση από τις οικογένειές τους, η σωματική κακοποίηση, η ψυχολογική πίεση, ο υποσιτισμός, η ασθένεια, η σεξουαλική εκμετάλλευση και η μαρτυρία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στην πολιτεία Ρακίν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο συστηματικός εμπρησμός σπιτιών, οι σωματικές επιθέσεις και οι βιασμοί που έχουν διαπραχθεί κατά των Ροχίνγκια·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad al-Hussein, περιέγραψε τις ενέργειες της κυβέρνησης της Mιανμάρ ως «χαρακτηριστική περίπτωση εθνοκάθαρσης» και «κυνικό τέχνασμα για τον βίαιο και μαζικό εκτοπισμό ανθρώπων χωρίς τη δυνατότητα επιστροφής»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρίσεις συχνά επηρεάζουν τις γυναίκες και τα κορίτσια περισσότερο και με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι τους άνδρες και τα αγόρια, ενισχύοντας, διαιωνίζοντας και επιδεινώνοντας τις ήδη υφιστάμενες, επίμονες ανισότητες μεταξύ των φύλων, τη βία λόγω φύλου και τις διακρίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο στρατός της Mιανμάρ χρησιμοποιεί τον βιασμό ως εργαλείο στην εκστρατεία εθνοκάθαρσης που διεξάγει στην πολιτεία Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική βία χρησιμοποιείται για να διαιρούνται ολόκληρες κοινότητες και να αποτρέπονται οι γυναίκες και τα κορίτσια από το να επιστρέψουν στα σπίτια τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στους καταυλισμούς, ορισμένες φορές τα θύματα βιασμού αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό από τις κοινότητές τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την ευθύνη του στρατού της Βιρμανίας όσον αφορά τους εκτεταμένους βιασμούς γυναικών και κοριτσιών Ροχίνγκια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες βρίσκονται πολλές γυναίκες που είναι έγκυες ή έχουν παιδιά μικρής ηλικίας, έχουν διανύσει μίλια με τα πόδια και έχουν φθάσει σε στρατόπεδα εκτοπισθέντων αποδυναμωμένες από την πνευματική και σωματική καταπόνηση, τη στέρηση τροφής και τους τραυματισμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εννέα μήνες μετά την έναρξη των επιθέσεων κατά των Ροχίνγκια από στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις της Mιανμάρ, οι οργανισμοί βοήθειας εκτιμούν ότι περίπου 48 000 βρέφη αναμένεται να γεννηθούν στους καταυλισμούς των προσφύγων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τις γυναίκες και τα παιδιά στους καταυλισμούς προσφύγων στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έγκυοι και οι μητέρες πρέπει να λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένης της προγεννητικής περίθαλψης, του ασφαλούς τοκετού, της νεογνικής περίθαλψης, της υποστήριξης κατά τον θηλασμό, και της συνεχιζόμενης αναπαραγωγικής υγειονομικής περίθαλψης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και οι γυναίκες Ροχίνγκια διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας με σκοπό την πορνεία, καθώς και κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στα στρατόπεδα προσφύγων στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χαμένα παιδιά Ροχίνγκια στους καταυλισμούς προσφύγων είναι τα πλέον ευάλωτα και αυτά που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά Ροχίνγκια δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε επίσημη εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο τα πολύ μικρά παιδιά Ροχίνγκια λαμβάνουν βασική εκπαίδευση μέσω ανεπίσημων τάξεων στους καταυλισμούς προσφύγων, ενώ τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίοδος των μουσσώνων στο Μπανγκλαντές έχει αρχίσει και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 200 000 άτομα στα στρατόπεδα προσφύγων διατρέχουν άμεσο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές απειλές για τη ζωή τους, τη στέγη τους και την παροχή τροφίμων και νερού· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διάδοσης ασθενειών, όπως η χολέρα και η ηπατίτιδα, λόγω των πλημμυρών από τους μουσσώνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ελάχιστοι πρόσφυγες Ροχίνγκια είχαν πρόσβαση σε ιατρική βοήθεια ή εμβολιασμό πριν φθάσουν στο Μπανγκλαντές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Mιανμάρ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί την είσοδο διερευνητικής αποστολής του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη χώρα και ότι απαγόρευσε την πρόσβαση στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, Yanghee Lee, απορρίπτοντας σχεδόν όλες τις καταγγελίες για τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας της στην πολιτεία Ρακίν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) επιβεβαιώνει ότι τα πλέον σοβαρά εγκλήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, και ιδίως η γενοκτονία, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τα εγκλήματα πολέμου, δεν πρέπει να παραμένουν ατιμώρητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Απρίλιο του 2018, ο εισαγγελέας του ΔΠΔ ζήτησε από το δικαστήριο να αποφασίσει αν το ΔΠΔ μπορεί να ασκήσει δικαιοδοσία επί των εικαζόμενων απελάσεων των Ροχίνγκια από τη Mιανμάρ στο Μπανγκλαντές· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια απόφαση που επιβεβαιώνει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος ώστε να πραγματοποιηθεί έρευνα στη Mιανμάρ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ή απελάσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2017, η Κίνα και η Ρωσία εμπόδισαν την έκδοση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση της μειονότητας των Ροχίνγκια στη Mιανμάρ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρεαλιστική προοπτική για ασφαλή και οικειοθελή επιστροφή ούτε έχει σημειωθεί πολιτική πρόοδος στο ζήτημα της επίλυσης της κρίσης στη Mιανμάρ, συνεπάγεται ότι η κατάσταση αυτή δεν θα επιλυθεί σύντομα και, ως εκ τούτου, προϋποθέτει μια βιώσιμη προσέγγιση, η οποία θα λαμβάνει υπόψη ιδίως τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 6 Ιουνίου 2018, υπεγράφη ένα τριμερές μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Mιανμάρ, της UNHCR και του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNDP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNHCR δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν ακόμη την οικειοθελή επιστροφή·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή διέθεσε 40 εκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια για την παροχή ζωτικής στήριξης στους ευάλωτους αμάχους Ροχίνγκια και τις κοινότητες υποδοχής στο Μπανγκλαντές και σε όλη την πολιτεία Ρακίν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό αυτό έρχεται να προστεθεί στα 51 εκατομμύρια EUR που διατέθηκαν το 2017·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο του 2018, ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για τη συγκέντρωση 951 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ενίσχυση των προσφύγων Ροχίνγκια για το υπόλοιπο του 2018, αλλά μόνο το 20 % περίπου του ποσού αυτού έχει ληφθεί μέχρι σήμερα·

1.  καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις εναντίον των Ροχίνγκια στη Mιανμάρ, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ισοδυναμούν με εθνοκάθαρση· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη σοβαρότητα και κλίμακα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, βίαιες συγκρούσεις, καταστροφή ιδιοκτησιών αμάχων και εκτοπισμός εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων· ζητεί από τον στρατό και τις δυνάμεις ασφαλείας της Mιανμάρ να σταματήσουν αμέσως τους φόνους, τις παρενοχλήσεις και τους βιασμούς σε βάρος των Ροχίνγκια, καθώς και τους εμπρησμούς των οικιών τους·

2.  ζητεί από την κυβέρνηση της Mιανμάρ να επιτρέψει την πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτεία Ρακίν διεθνών παρατηρητών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ και διεθνών ΜΚΟ, και ιδίως της διερευνητικής αποστολής που συγκρότησε η UNHCR τον Μάρτιο του 2017, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες σχετικά με τις καταγγελίες για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα μέρη·

3.  υπενθυμίζει την ανάγκη για παροχή ιατρικής και ψυχολογικής βοήθειας στους καταυλισμούς προσφύγων, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη συγκεκριμένα στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι γυναίκες και τα παιδιά· ζητεί περισσότερες υπηρεσίες στήριξης για τα θύματα βιασμού και σεξουαλικής επίθεσης· επιμένει ότι όλες οι γυναίκες και τα κορίτσια θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της αντισύλληψης και της ασφαλούς άμβλωσης·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προγεννητική και μεταγεννητική στήριξη που παρέχεται από οργανώσεις και οργανισμούς· υπενθυμίζει τη σημασία της δημιουργίας εγκαταστάσεων καταχώρισης και της έκδοσης πιστοποιητικών για τα νεογέννητα βρέφη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν τεκμηρίωση, να κατοχυρωθούν τα έννομα δικαιώματά τους και η πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες, καθώς και να υποστηριχθεί ο εντοπισμός των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές να εξασφαλίσει ότι όλες οι γεννήσεις στο έδαφός της καταχωρίζονται· υπενθυμίζει ότι η διατήρηση της οικογενειακής συνοχής είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου τα παιδιά αυτά να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους·

5.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία την έλλειψη επαρκούς παροχής εκπαίδευσης για τα παιδιά Ροχίνγκια στους καταυλισμούς προσφύγων· καλεί τις αρχές του Μπανγκλαντές να εξασφαλίσουν στα παιδιά Ροχίνγκια πλήρη και επαρκή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση στη γλώσσα τους· επισημαίνει τον κίνδυνο να χαθεί μια γενιά για ολόκληρη την κοινότητα αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλης εκπαίδευσης για τα παιδιά· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτραπεί η πλήρης πρόσβαση στην εκπαίδευση, που μπορεί να παρασχεθεί σε σχολικές εγκαταστάσεις από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ και τις ΜΚΟ, έτσι ώστε να μπορούν όλα τα παιδιά να αναπτύξουν το δυναμικό τους·

6.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι στους καταυλισμούς σημειώνονται πολλά περιστατικά πορνείας, εμπορίας ανθρώπων και σεξουαλικής βίας, στα οποία περιλαμβάνονται γάμοι ανηλίκων, βία μεταξύ συντρόφων και σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση· ζητεί από τις αρχές του Μπανγκλαντές και της Mιανμάρ να εξασφαλίσουν, σε συνεργασία με την UNHCR, την ασφάλεια των προσφύγων Ροχίνγκια στο έδαφός τους, ιδίως με την ενίσχυση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής πορνείας και τη διάρρηξη των υφιστάμενων δικτύων·

7.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί από την κυβέρνηση και τον λαό του Μπανγκλαντές να παράσχουν καταφύγιο και ασφάλεια στους πρόσφυγες Ροχίνγκια, και ενθαρρύνει τη συνέχιση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες που έρχονται από τη Mιανμάρ· απευθύνει έκκληση για περαιτέρω διεθνή στήριξη στις εν λόγω κοινότητες που φιλοξενούν τους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των εγχώριων κοινωνικών, εκπαιδευτικών, οικονομικών και υγειονομικών προκλήσεων· επιμένει ότι είναι σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να εισακούουν τις γυναίκες και να προωθούν τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό των μέτρων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας·

8.  επιμένει ότι η κυβέρνηση της Mιανμάρ πρέπει να εγγυηθεί την ασφαλή, οικειοθελή και αξιοπρεπή επιστροφή, με πλήρη εποπτεία του ΟΗΕ, σε όσους επιθυμούν να επιστρέψουν στη γη τους· ζητεί από τις κυβερνήσεις της Mιανμάρ και του Μπανγκλαντές να σεβαστούν πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το μνημόνιο συμφωνίας που υπογράφηκε μεταξύ της Mιανμάρ, της UNHCR και του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ στις 6 Ιουνίου 2018, ως ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την πλήρη συμμετοχή των οργανισμών του ΟΗΕ στη διαδικασία του επαναπατρισμού· τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να καταστεί η συμφωνία δημόσια διαθέσιμη το συντομότερο δυνατόν·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες και τη σεξουαλική βία· καλεί όλους τους χορηγούς να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προκειμένου να είναι διαθέσιμο το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης για τις μητέρες·

11.  χαιρετίζει την εκστρατεία του ΟΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας έως το 2024· υπενθυμίζει ότι οι Ροχίνγκια είναι αναπόσπαστο μέρος του πληθυσμού της Mιανμάρ και, επομένως, πρέπει να αναγνωριστούν ως τέτοιο, όπως συνέστησε η Συμβουλευτική Επιτροπή·

12.  υπενθυμίζει ότι η οικονομική ευθύνη για την υποστήριξη του πληθυσμού των προσφύγων δεν πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα το Μπανγκλαντές· καλεί τη διεθνή κοινότητα και τους διεθνείς χορηγούς να εντείνουν άμεσα τη συμμετοχή τους και να διαθέσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να συνεχίσουν να παρέχουν την αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια και συνδρομή, καθώς και να στηρίζουν αποτελεσματικά τις γυναίκες και τα παιδιά Ροχίνγκια, με ιδιαίτερη έμφαση στις έγκυες γυναίκες, τα παιδιά και τα θύματα βιασμού, καθώς και να στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες και τις κοινότητες υποδοχής τους στο Μπανγκλαντές·

13.  χαιρετίζει την έγκριση από το Συμβούλιο, στις 26 Απριλίου 2018, πλαισίου για στοχοθετημένα μέτρα κατά αξιωματούχων που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ενίσχυση του εμπάργκο όπλων της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επιβάλουν όλα τα μέτρα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση· καλεί επίσης το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να επιβάλει γενικό εμπάργκο όπλων στη Mιανμάρ, να αναστείλει κάθε άμεση και έμμεση προμήθεια, πώληση ή μεταφορά, συμπεριλαμβανομένης της διαμετακόμισης και της μεταφόρτωσης κάθε είδους όπλων, πυρομαχικών και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ασφαλείας, καθώς και της παροχής εκπαίδευσης ή άλλης στρατιωτικής βοήθειας και βοήθειας στον τομέα της ασφάλειας·

14.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να εξετάσει συνέπειες στο πλαίσιο των εμπορικών προτιμήσεων που έχουν παραχωρηθεί στη Mιανμάρ, μεταξύ άλλων εξετάζοντας τη δρομολόγηση έρευνας στο πλαίσιο των μηχανισμών που προβλέπονται στη διάταξη «Όλα εκτός από όπλα»·

15.  καλεί την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη να επιδιώξουν όσοι ευθύνονται για τη διάπραξη εγκλημάτων στη Mιανμάρ να κληθούν να λογοδοτήσουν σε πολυμερή φόρουμ· λαμβάνει υπό σημείωση ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του ΔΠΔ ζήτησε από τους δικαστές του δικαστηρίου να επιβεβαιώσουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ όσον αφορά το έγκλημα της απέλασης των Ροχίνγκια από τη Mιανμάρ στο Μπανγκλαντές· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να υποβάλουν συγκεκριμένο ψήφισμα που θα παραπέμπει τη γενικότερη κατάσταση στη Mιανμάρ και την πολιτεία Ρακίν στο ΔΠΔ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και να εξασφαλίσουν την επείγουσα συγκρότηση διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού για τη στήριξη των ερευνών για τα εικαζόμενα αποτρόπαια εγκλήματα·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Mιανμάρ, στην κρατική σύμβουλο Aung San Suu Kyi, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Μπανγκλαντές, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Mιανμάρ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.


Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό
PDF 544kWORD 76k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τους διαρθρωτικούς και οικονομικούς φραγμούς στην πρόσβαση στον πολιτισμό (2017/2255(INI))
P8_TA(2018)0262A8-0169/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 15 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 22 και 25,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με την απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με μια συνεκτική πολιτική της ΕΕ για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαΐου 2011, σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με το ρόλο των σχολείων και της σχολικής εκπαίδευσης στη μεγιστοποίηση της πρόσβασης του κοινού στον πολιτισμό(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2016 με τίτλο «Προς μια νομοθετική πράξη για την ψηφιακή ενιαία αγορά»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη»(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της εκπαίδευσης στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης(11),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του, της 1ης Ιουνίου 2017, στην πρόταση για οδηγία του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζονται σε βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση «Europeana - τα επόμενα βήματα»(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ(16),

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UNCRPD), και ιδίως το άρθρο 30 σχετικά με τη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, στην ψυχαγωγία, στον ελεύθερο χρόνο και στον αθλητισμό,

–   έχοντας υπόψη τον στόχο 11 της ατζέντας του ΟΗΕ του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2015, στην οποία προτείνεται να καταστούν οι πόλεις και οι ανθρώπινοι οικισμοί ασφαλείς, ανθεκτικοί, βιώσιμοι και χωρίς αποκλεισμούς,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης, που ενέκρινε η Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδεία, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την αξία της πολιτιστικής κληρονομιάς για την κοινωνία (Σύμβαση του Φάρο) της 27ης Οκτωβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό(18),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018)(19),

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για τον πολιτισμό για την περίοδο 2015-2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 18ης και 19ης Μαΐου 2015, όσον αφορά στις συνέργειες του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα με άλλους τομείς για την προώθηση της καινοτομίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της κοινωνικής ενσωμάτωσης(20),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον ρόλο της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης Europeana για την ψηφιακή πρόσβαση, προβολή και χρήση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδομή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρίες(22),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της 8ης Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις» (JOIN(2016)0029),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό (COM(2010)0390),

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2010, με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» (COM(2010)0183),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018) (COM(2016)0543),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ» (COM(2012)0537),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2012)0789),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2014 με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης» (COM(2014)0477),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών της ΕΕ του 2012 σχετικά με την πρόσβαση στον πολιτισμό,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου 399 «Πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό» και του Ευρωβαρόμετρου 466 «Πολιτιστική κληρονομιά»,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των στατιστικών ερευνών της Eurostat (Στατιστικά στοιχεία στον τομέα του πολιτισμού) για το 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0169/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο άρθρο 27 αναφέρει ότι «Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ελεύθερα στην πνευματική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να μετέχει στην επιστημονική πρόοδο και στα αγαθά της»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και σε ευκαιρίες δημιουργικής έκφρασης είναι σημαντική για τη διαμόρφωση μιας δημοκρατικής κοινωνίας που βασίζεται στην ελευθερία έκφρασης και στην ισότητα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση του Φάρο αναγνωρίζει το δικαίωμα στην πολιτιστική κληρονομιά και ζητεί την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης της, έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων και ιδιωτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητεί τον σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας και το άρθρο 25 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ηλικιωμένων προσώπων να συμμετέχουν στον πολιτιστικό βίο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός έχει ισχυρό αντίκτυπο στην προώθηση, την κατανόηση και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών και διευρωπαϊκών κοινοτήτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πλειονότητα τους τα συντάγματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στον πολιτισμό και την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτόν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να προωθεί πολιτιστικές πολιτικές, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), κατεξοχήν αρμόδιες για την πολιτιστική πολιτική στην ΕΕ είναι οι αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μορφή φραγμού που παρεμποδίζει την πρόσβαση και την πλήρη συμμετοχή των ατόμων και των κοινοτήτων στις πολιτιστικές διαδικασίες και τα πολιτιστικά οικοσυστήματα αναστέλλει την ανάπτυξη μιας πραγματικά δημοκρατικής και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός προσφέρει στους ευρωπαίους πολίτες περισσότερες δυνατότητες για την ανάπτυξη προσωπικών, κοινωνικών, δημιουργικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, μέχρι στιγμής το ήμισυ της ανθρωπότητας, δηλαδή 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, ζουν σε πόλεις, και ότι μέχρι το 2030 σχεδόν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές· ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να καθοριστούν αποτελεσματικές στρατηγικές πολιτικών για την επίλυση των προβλημάτων που εξακολουθούν να υφίστανται, και να δοθεί αρκετός χρόνος για αλλαγές που θα επιτρέψουν τη δημιουργία πραγματικά ανοιχτών αστικών χώρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύσταση 2006/962/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις σημαντικότερες ικανότητες για τη δια βίου μάθηση(23), περιλαμβάνουν την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση στις βασικές συνιστώσες της προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης, της ενεργούς συμμετοχής, της κοινωνικής ένταξης και της απασχόλησης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2007 με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης» (COM(2007)0242) υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η πρόσβαση στον πολιτισμό και τα πολιτιστικά έργα και να προωθηθεί η πολιτιστική πολυμορφία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον της πολιτιστικής καινοτομίας της ΕΕ εξαρτάται από τις επενδύσεις σε δημιουργικούς πόρους, γνώσεις και ταλέντα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα εργασιών στον πολιτιστικό τομέα (2015-2018) που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο 2014, αναφέρεται πρωτίστως στον προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς πολιτισμό και στην προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους στόχους της ΕΕ και των κρατών μελών της πρέπει να είναι η μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, με στόχο την προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισχυρός, δυναμικός και διαφοροποιημένος πολιτιστικός τομέας είναι καίριας σημασίας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες είναι ένας τρόπος να αναπτυχθεί το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινωνία, ότι η δημιουργία μιας κοινωνικής ταυτότητας είναι στενά συνδεδεμένη με τη συμμετοχή στον πολιτισμό, και ότι η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης και της ποιότητας ζωής, κυρίως των ατόμων που υφίστανται κάποια περιθωριοποίηση λόγω ανεργίας, ασθένειας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας χωρίς αποκλεισμούς πολιτιστικός τομέας μπορεί να επιτρέψει σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής και ανάπτυξης των δημιουργικών ικανοτήτων τους, ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού, πολιτιστικού ή θρησκευτικού υπόβαθρου, ή οποιασδήποτε αναπηρίας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιοχές, οι πολίτες επισκέπτονται αρκετά συχνά τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τα κοινοτικά πολιτιστικά ιδρύματα τα οποία συχνά αποτελούν τα μοναδικά σημεία πρόσβασης στην ενημέρωση και στον πολιτισμό, ιδίως στις αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή που μπορούν να ασκήσουν οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση του πολιτιστικού τομέα, στον διάλογο, στη δημιουργία νέου κοινού και στη διάδοση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες και ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσφέρουν ουσιαστικές ευκαιρίες αύξησης των ποσοστών συμμετοχής και πολιτιστικής δημιουργίας·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα από τρίτες χώρες υποεκπροσωπούνται σε διάφορους τομείς του πολιτισμού στην ΕΕ· το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα που πάσχουν από κάποια μορφή αναπηρίας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του 2012 της ομάδας εργασίας των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σχετικά με την πρόσβαση στον πολιτισμό(24) ορίζει την πρόσβαση με όρους παροχής δυνατότητας σε νέους αποδέκτες να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη πολιτιστική προσφορά, δηλαδή τη δυνατότητα που δίδεται σε νέο κοινό ή πολίτες να έρθουν πιο κοντά στην πολιτιστική κληρονομιά και άλλους πολιτιστικούς πόρους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα παράγουν, διαδίδουν, χρησιμοποιούν και έχουν πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλατφόρμα της Europeana, που εγκαινιάστηκε το 2008, αποτελεί πλέον κοινό ευρωπαϊκό πολιτιστικό έργο που διευκολύνει την ψηφιακή πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι να προσελκύσει νέο κοινό και να βελτιώσει την πρόσβαση στο πολιτιστικό και δημιουργικό έργο εντός και εκτός της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά, τους νέους, τα άτομα με αναπηρία και τις υποεκπροσωπούμενες ομάδες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο και στα κράτη μέλη με στόχο την καλύτερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες σε πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολυμορφία των φορολογικών διαδικασιών και συστημάτων εντός της ΕΕ δυσχεραίνει την κινητικότητα των καλλιτεχνών και γενικότερα των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα με αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο, που συχνά είναι δυσανάλογος με τα πραγματικά, περιορισμένα έσοδα των δραστηριοτήτων τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάρτιση αξιόπιστων, συγκρίσιμων και επικαιροποιημένων στατιστικών για τον πολιτισμό, που αποτελούν τη βάση για τη σωστή διαμόρφωση της πολιτιστικής πολιτικής, είναι μία από τις διατομεακές προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών στον τομέα του πολιτισμού για τα έτη 2015-2018, το οποίο τονίζει το οικονομικό δυναμικό των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνική ευημερία·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση σε ποιοτική έρευνα και σε συγκρίσιμα δεδομένα επιτρέπει την αποτελεσματική παρακολούθηση και ανάλυση των πολιτιστικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των πολιτιστικών πολιτικών·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτισμός συμβάλλει στην προώθηση μιας κοινωνίας με βάση τη γνώση, την ανταλλαγή εμπειριών και τη σύνδεση με την παγκόσμια ιστορία·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 8,4 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στον πολιτιστικό τομέα της ΕΕ (αντιπροσωπεύοντας του 3,7 % του συνόλου της απασχόλησης)(25) και ότι το δυναμικό του συγκεκριμένου τομέα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη δεν έχει ακόμη πλήρως αξιοποιηθεί·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εκείνοι που επιδιώκουν μέσω της πολιτιστικής παραγωγής να συμβάλλουν στην έκφραση της ταυτότητάς τους, να διευρύνουν και να αναπτύξουν με βιώσιμο τρόπο την πρόσβαση στον πολιτισμό·

Πρόσβαση και συμμετοχή στον πολιτισμό

1.  υπογραμμίζει ότι θεωρεί την πρόσβαση στον πολιτισμό θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο αναγνωρίζει τη συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή ως ένα από τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει επίσης ότι το εν λόγω δικαίωμα κατοχυρώνεται στη Σύμβαση του Φάρο, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή και αναδεικνύει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής και δημοκρατικής κοινωνίας· καλεί, ως εκ τούτου, τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη να επισπεύσουν τη διαδικασία επικύρωσης, και τα λοιπά μη συμμετέχοντα κράτη να υπογράψουν τη Σύμβαση, επωφελούμενα από τη μοναδική ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς·

2.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας ολιστικής εφαρμογής της έννοιας της προσβασιμότητας και της αξίας της ως μέσου το οποίο θα διασφαλίζει ότι κάθε αποδέκτης πολιτισμού, πολιτιστικών τόπων και πρωτοβουλιών, θα αντιμετωπίζεται σε ένα περισσότερο ευρύ και ολοκληρωμένο πλαίσιο και ότι, συνεπώς, θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες προκειμένου να διασφαλιστεί ισότητα ευκαιριών, πραγματική κοινωνική ένταξη και ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία·

3.  υπογραμμίζει την αναμφισβήτητη σημασία ενός ενεργού και προσβάσιμου πολιτιστικού τομέα στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και την ενίσχυση ενός κοινού πυρήνα οικουμενικών αξιών και ενεργού συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, οι οποίες είναι θεμελιώδεις για να μπορούν οι πολίτες να συμμετέχουν πλήρως και ουσιαστικά στη δημόσια ζωή, προωθώντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης και αναπτύσσοντας την ευρωπαϊκή πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία· ως εκ τούτου, ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ένωση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτιστικό βίο·

4.  ζητεί η συμμετοχικότητα και η ποικιλομορφία να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος του προγραμματισμού, της οργανωτικής ανάπτυξης και των προσλήψεων στον πολιτιστικό τομέα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· ενθαρρύνει επίσης τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συστηματική παρακολούθηση των μέτρων που επιδιώκουν τον στόχο αυτό·

5.  υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου που διαδραματίζει η ΕΕ προκειμένου να προωθηθεί και διευκολυνθεί ο καλύτερος συντονισμός των πολιτιστικών πολιτικών σε όλα τα επίπεδα· σημειώνει ότι μόνο σε αυτή τη βάση, φορείς από ολόκληρη την ΕΕ θα μπορέσουν να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική πολιτική για την προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό, και θα τον καταστήσουν εξαιρετικά σημαντική συνιστώσα του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

6.  πιστεύει ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό και την πολιτιστική συμμετοχή αποτελεί οριζόντιο ζήτημα και ως εκ τούτου τονίζει τη σημασία του συντονισμού της πολιτιστικής πολιτικής με άλλους τομείς πολιτικής όπως η εκπαιδευτική, η κοινωνική, η οικονομική, η περιφερειακή, η εξωτερική, η ψηφιακή και η πολιτική των μέσων ενημέρωσης·

7.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική πολιτιστικών δράσεων προσανατολισμένη στο παιδικό ή εφηβικό κοινό·

8.  θεωρεί την προώθηση και επίτευξη ουσιαστικής και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης στον πολιτισμό ως μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής ατζέντας και ζητεί να ενσωματωθούν στις κατευθυντήριες γραμμές άλλων τομεακών πολιτικών οι πτυχές της προσβασιμότητας και της συμμετοχής στον πολιτισμό, οι οποίες όχι μόνο θα αποτελέσουν θετική συμβολή αλλά και θα διευκολύνουν την οριζόντια και διατομεακή συνεργασία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 167 ΣΛΕΕ·

9.  δηλώνει ότι η επιτομή των εθνικών πολιτιστικών πολιτικών, όπως την σχεδίασε και την διαχειρίζεται το Συμβούλιο της Ευρώπης και μια πλατφόρμα εμπειρογνωμόνων, αποτέλεσε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτιστικές πολιτικές στην Ευρώπη και πέραν αυτής· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι από το 2011 σημειώθηκε μικρή πρόοδος όσον αφορά τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων, και συνιστά συνεπώς στο Συμβούλιο να προβεί σε αναθεώρηση του παρόντος περιεχομένου, και των πολιτιστικών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

10.  τονίζει ότι οι έννοιες της πρόσβασης και της συμμετοχής στον πολιτισμό είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους· επισημαίνει, ότι οι στρατηγικές για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμμετοχής στον πολιτισμό πρέπει να εφαρμόζονται αφού εντοπιστούν οι υποεκπροσωπούμενες ομάδες, και σχεδιαστούν και υλοποιηθούν πρωτοβουλίες ή προγράμματα με στόχο την αύξηση της συμμετοχής τους και την άρση των υφιστάμενων φραγμών·

11.  τονίζει την ανάγκη συγκέντρωσης δεδομένων για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις πολιτιστικές δραστηριότητες·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι οικονομικοί φραγμοί εξακολουθούν να παρεμποδίζουν τους πολίτες, ιδίως εκείνους που ανήκουν στις πιο μειονεκτικούσες ομάδες, από το να ασκούν και απολαμβάνουν πλήρως το θεμελιώδες τους δικαίωμα για συμμετοχή στον πολιτιστικό βίο και πρόσβαση στον πολιτισμό·

13.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν πλατφόρμες για την ανταλλαγή εμπειριών σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

14.  τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ποιοτικής πολιτιστικής προσφοράς σε όλους τους πολίτες, για την προώθηση μιας ενεργούς, δημοκρατικής και συμμετοχικής κοινωνίας·

Οικονομικοί φραγμοί

15.  τονίζει ότι η σταθερή και συνεχής δημόσια χρηματοδότηση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη διασφάλιση μιας δυναμικής πολιτιστικής σκηνής και παραμένει ένα απαραίτητο μέσο για τη στήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ΕΕ, έτσι ώστε να επιτύχουν το οικονομικό δυναμικό τους, με στόχο τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για τη χρηματοδότηση πολιτιστικών υποδομών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να διαθέσουν επαρκές μέρος των προϋπολογισμών τους για τη δημόσια στήριξη του πολιτισμού και να ενισχύσουν τις συνέργειες με το ΕΤΠΑ και άλλα κονδύλια στήριξης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων υπέρ της έρευνας και της καινοτομίας, και των διαθέσιμων μέσων της πολιτικής συνοχής·

16.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η δημόσια χρηματοδότηση δεν θα μειωθεί, ανεξάρτητα από τις πιθανές μελλοντικές οικονομικές δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα κράτος μέλος·

17.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας συνήθως είχε - και συνεχίζει σαν έχει- ως αποτέλεσμα, περικοπές στις δημόσιες δαπάνες για τον πολιτισμό, με αρνητικές επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς για πολιτιστικές δραστηριότητες·

18.  υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αποτελούν ένα μέσο για την απελευθέρωση του σημαντικού και υποτιμημένου δυναμικού των τομέων αυτών για την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και της κοινωνικής καινοτομίας, παράλληλα με τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής ευημερίας και ποιοτικών θέσεων εργασίας, και ότι αυτές οι επενδύσεις έχουν επίσης άμεση επίδραση στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, στην ψηφιοποίηση, στην επιχειρηματικότητα, στην καινοτομία και στη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τομέα πολιτισμού και δημιουργίας, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και στην πρόσβαση σε νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και κοινό· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει αποφασιστικό και συμπληρωματικό ρόλο στις δημόσιες επενδύσεις, και καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εφαρμογή νομοθετικών μέτρων τα οποία θα προβλέπουν εκπτώσεις φόρου για χρηματικές δωρεές ιδιωτών με στόχο τη στήριξη του πολιτισμού·

19.  επισημαίνει ότι ο κατακερματισμός, η χαμηλή προστιθέμενη αξία και οι δραστηριότητες πολυάριθμων αυτοαπασχολούμενων ανδρών και γυναικών στον δημιουργικό τομέα -υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι δραστηριότητες θεωρούνται γενικά ενδιαφέρουσες επιδιώξεις-, δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα η πολιτιστική / δημιουργική βιομηχανία να αποτελεί πρότυπο για χαμηλά αμειβόμενη εργασία ή απασχόληση με κακή κοινωνική ασφάλιση· προτείνει, ως εκ τούτου, την ενεργό προώθηση μιας διαδικασίας αναθεώρησης της απασχόλησης στον τομέα της δημιουργικότητας·

20.  υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση του πληθυσμού σε πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και η στήριξη της πολιτιστικής παραγωγής και έκφρασης, ενισχύουν τη δημιουργική οικονομία, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας χώρας·

21.  επισημαίνει ότι η έλλειψη χρηματοδότησης για τους κλάδους του πολιτισμού θα μπορούσε να μειωθεί, με την παροχή φορολογικών κινήτρων στις ιδιωτικές χορηγίες·

22.  παραπέμπει στα προβλήματα της διασυνοριακής επιβολής φορολογίας εισοδήματος, που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, και συνιστά να δημιουργηθούν ενιαία πρότυπα προς όφελος των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων ατόμων στον τομέα, αποφεύγοντας έτσι τη διπλή τους φορολόγηση·

23.  ζητεί να υπάρξουν επενδύσεις σε μικρο-επιχειρήσεις, με σκοπό την τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, προωθώντας έτσι την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη·

24.  υπογραμμίζει ότι η υψηλή τιμή των πολιτιστικών αγαθών και των υπηρεσιών αποτελεί έναν από τους φραγμούς για τη συμμετοχή στον πολιτισμό, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων στις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου και της Eurostat(26)· στο πλαίσιο αυτό, συνιστά την ανάληψη δράσεων σε επίπεδο κρατών μελών και περιφερειών, που θα στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες, ιδίως σπουδαστές, πολυμελείς οικογένειες και ηλικιωμένους, με στόχο την εξάλειψη των οικονομικών φραγμών που σχετίζονται με την πρόσβαση·

25.  τονίζει ότι τα υψηλά έξοδα ασφάλισης εκθεμάτων και παραστάσεων ευθύνονται επίσης για τα ακριβά εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, θέατρα και αίθουσες τέχνης, και συχνά καθιστούν αδύνατον για μικρότερες δομές να αναπτύξουν τα σχέδιά τους ανάλογα με το κοινό τους και σύμφωνα με τις φιλοδοξίες τους, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται όλο και περισσότερο το χάσμα μεταξύ μικρότερων δομών κοντά στο κοινό, και μεγαλύτερων διεθνώς αναγνωρισμένων πολιτιστικών φορέων·

26.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στον πολιτισμό· επισημαίνει, ωστόσο, ότι η έμμεση στήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις άμεσες επιδοτήσεις· ζητεί καλύτερο συντονισμό των εθνικών πολιτιστικών πολιτικών και των συντελεστών ΦΠΑ ως εργαλείων για την τόνωση της συμμετοχής στον πολιτισμό·

27.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα μιας πιο συνεκτικής φορολογικής πολιτικής όσον αφορά τα έσοδα των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα και των καλλιτεχνών που περνούν μικρές χρονικές περιόδους σε διάφορες χώρες και, ως εκ τούτου, μπορούν να υπόκεινται σε διαφορετικούς κανόνες και διοικητικές διαδικασίες για κάθε παράσταση, εργαστήριο ή διαμονή· προτείνει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα μια ελάχιστη εναρμόνιση για την υποστήριξη της κινητικότητας των καλλιτεχνών και των εργαζομένων στον πολιτιστικό τομέα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ποικιλομορφία της δημιουργίας και του πολιτισμού σε ολόκληρη την ΕΕ και πέρα από αυτήν, αντί να δημιουργηθούν φραγμοί υπό τη μορφή μιας υπερβολικής γραφειοκρατίας, δυσανάλογης με τα πραγματικά έσοδα από την καλλιτεχνική εργασία·

28.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους δημόσιους οργανισμούς να επενδύσουν στην αποκέντρωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, είτε με τη δημιουργία υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε με περιοδείες διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων· ενθαρρύνει επίσης τα δημόσια πολιτιστικά ιδρύματα να επενδύσουν στη γεωγραφική αποκέντρωση·

29.  επικροτεί την πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας για τον ΦΠΑ, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις και τις έντυπες εκδόσεις· θεωρεί ότι η διαφοροποίηση των συντελεστών ΦΠΑ που εφαρμόζονται στις φυσικές και ηλεκτρονικές εκδόσεις είναι αναχρονιστική και δεν πρέπει να παραμείνει σε ισχύ στην ψηφιακή εποχή· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής επί του θέματος χωρίς περιττή καθυστέρηση·

30.  τονίζει ότι η εξισορρόπηση της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής είναι σημαντική για την πρόσβαση, αξιοποίηση και συμμετοχή στις διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες·

Εκπαιδευτικοί φραγμοί και προκλήσεις

31.  υπογραμμίζει ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης επηρεάζει άμεσα το επίπεδο συμμετοχής στον πολιτισμό· τονίζει ότι η καλύτερη παιδεία μεταφράζεται σε υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις(27), υπογραμμίζει ότι τα μαθήματα μουσικής, τα γλωσσικά μαθήματα, και η καλλιτεχνική εκπαίδευση αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της γενικής παιδείας, και μπορούν να συμβάλλουν στην κατάργηση των κοινωνικών ανισοτήτων, και, ως εκ τούτου, απαιτούν παρόμοια χρηματοδότηση με τα μαθήματα στους τομείς STEM (επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά)·

32.  επισημαίνει ότι η γνώση νοείται ως προϊόν πολιτιστικών αλληλεπιδράσεων που επηρεάζουν και προάγουν τα άτομα που διαθέτουν μια πολιτιστική καλλιέργεια·

33.  τάσσεται υπέρ μιας διαδραστικής και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγισης σε επίπεδο κοινότητας για την ανάπτυξη πολιτιστικών και εκπαιδευτικών πολιτικών με στόχο την αύξηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής σε πολιτιστικά δρώμενα, την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας·

34.  επισημαίνει ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος είναι ένας από τους συχνότερα αναφερόμενους φραγμούς για τη συμμετοχή στον πολιτισμό από τους ερωτηθέντες στις έρευνες της Eurostat και του Ευρωβαρομέτρου(28)· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η στήριξη της ζήτησης, ως οικοδόμηση του ενδιαφέροντος και κατανόηση του πολιτισμού μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο αν θέλουμε να αυξηθεί η πρόσβαση και η συμμετοχή στον πολιτισμό·

35.  συνιστά να γενικευθεί η χρήση της ευρωπαϊκής κάρτας σπουδαστή (European Student Card) και να συμπεριληφθεί στην εν λόγω κάρτα η δωρεάν πρόσβαση στα πολιτιστικά ιδρύματα της ΕΕ·

36.  υπενθυμίζει τον στοιχειώδη ρόλο των σχολείων και των οικογενειών ως βασικών παραγόντων για την επαφή των νέων με τον πολιτισμό και τη διαμόρφωση· πολιτιστικών αναγκών και ικανοτήτων· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την ευρύτερη ενσωμάτωση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής διάστασης στα σχολικά προγράμματα τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης·

37.  τονίζει ότι είναι σημαντικό τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, και μέσω χρηματοδότησης και/ή επιχορηγήσεων, να μεριμνήσουν για την ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα·

38.  συνιστά στα κράτη μέλη να αναδείξουν την εκπαίδευση σε μία από τις βασικές δραστηριότητες του πολιτιστικού τομέα, καθώς η προώθηση της ζήτησης σημαίνει, κατά κύριο λόγο, τον εφοδιασμό των ατόμων με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται για να εκτιμήσουν τις τέχνες· υπενθυμίζει ότι η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για τον πολιτισμό είναι αποτελεσματικότερη εάν γίνει σε νεαρή ηλικία και θεωρεί ότι πρέπει ο πολιτισμός να περιλαμβάνεται περισσότερο στα σχολικά προγράμματα σπουδών, και να διατεθούν περισσότεροι ανθρώπινοι πόροι και υλικό για την επίτευξη αυτού του στόχου· προτείνει τη χρηματοδότηση των σχολείων για επισκέψεις σε μουσεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, προωθώντας έτσι ταυτόχρονα το ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, τη συμμετοχή των νέων και την παροχή πρόσθετων πόρων στα πολιτιστικά ιδρύματα·

39.  τονίζει τη σημασία των δημόσιων συστημάτων εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στην πολιτιστική ποικιλομορφία, συμβάλλοντας έτσι στην εκπαίδευση νέου κοινού και στη διάδοση του πολιτισμού· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό τα διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα να αναπτύξουν συμπράξεις με τα τοπικά, περιφερειακά και εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα·

40.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίξουν εξωσχολικά προγράμματα πολιτιστικής εκπαίδευσης που προορίζονται για όλους, και ιδίως για τα μειονεκτούντα παιδιά και τους νέους, μέσω προγραμμάτων που αποσκοπούν στην εισαγωγή τους σε διαφορετικές καλλιτεχνικές εκφράσεις ή στην ευαισθητοποίησή τους για την πολιτιστική κληρονομιά·

41.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των τοπικών πολιτιστικών ιδρυμάτων, όπως τα πολιτιστικά κέντρα και οι βιβλιοθήκες, στην υπέρβαση των φραγμών στην πρόσβαση και τη συμμετοχή στον πολιτισμό· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να υποστηρίζουν ενεργά αυτά τα πολιτιστικά ιδρύματα·

42.  ζητεί τη μεγαλύτερη αξιοποίηση και κατανόηση του κοινωνικού ρόλου που διαδραματίζουν οι δημόσιες βιβλιοθήκες και τα κοινοτικά πολιτιστικά ιδρύματα, ιδίως στις αγροτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, όχι μόνο μέσω της αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης, αλλά και μέσω της δημιουργίας συμπράξεων και της παροχής επαρκών μέσων ΤΠΕ, ανθρωπίνων πόρων και πρόσβασης σε κατάρτιση, μετατρέποντάς τα σε ιδρύματα που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων και στην ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης·

43.  υποστηρίζει ότι η δημιουργία συμπράξεων είναι καίριας σημασίας για την προσέλκυση δυνητικού ακροατηρίου για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες, και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί, για παράδειγμα, μέσω της συνεργασίας με οργανώσεις φοιτητών, μεταναστών ή ατόμων με αναπηρία, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους·

44.  τονίζει τη σημασία της προώθησης πρωτοβουλιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που θα ενθαρρύνουν την επαφή, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των παραδοσιακών τεχνών, των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των διαφόρων πολυπολιτισμικών ενώσεων και οργανώσεων μειονοτήτων, καθώς και μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών των πολιτιστικών κλάδων·

45.  συνιστά την ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτείνονται από τα πολιτιστικά ιδρύματα· υπογραμμίζει ότι τα προγράμματα αυτά αποτελούν εργαλεία για την υποστήριξη και οικοδόμηση ευαισθητοποίησης, πολιτιστικών ικανοτήτων και διαπολιτισμικών γνώσεων, γεγονός που τα καθιστά σημείο εκκίνησης για τη μακροπρόθεσμη συμμετοχή του κοινού στις πολιτιστικές δραστηριότητες·

46.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προγράμματα αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου για νέους στα πολιτιστικά ιδρύματα·

47.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μέτρα για να διασφαλίσουν την ευρύτερη πρόσβαση στην πολιτιστικά ιδρύματα και για να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική σχετικά με την πρόσβαση σε δημόσιους χώρους, ιδίως σχετιζόμενους με τον πολιτισμό, στο αστικό και το δομημένο περιβάλλον, όπως μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, βιβλιοθήκες, αίθουσες συναυλιών, κ.λπ.·

48.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τη δημιουργία υποτροφιών σπουδών ή πρακτικής άσκησης για σπουδαστές του δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού τομέα, σε πολιτιστικά ιδρύματα ή σε φορείς πολιτιστικής διαχείρισης·

Διαρθρωτικοί φραγμοί

49.  εφιστά την προσοχή στο συχνά συστηματικά χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχής στον πολιτισμό μεταξύ των κατοίκων των αγροτικών περιοχών(29) και, στο πλαίσιο αυτό, τονίζει το ρόλο των μικρών τοπικών πολιτιστικών κέντρων, των υποδομών μεταφορών και της στήριξης του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε πολιτιστικούς φορείς·

50.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά είναι μοναδική στον κόσμο λόγω της πολυμορφίας και του πλούτου της, και επισημαίνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός έχει τεράστιο δυναμικό συμβολής σε μια βιώσιμη οικονομία, καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, προκειμένου να αναπτύξουν μια πολιτική βιώσιμου και μακροπρόθεσμου πολιτιστικού τουρισμού·

51.  ζητεί να προβλεφθούν περισσότερες επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα με σκοπό την τόνωση των τοπικών οικονομιών και τη στήριξη του πολιτιστικού τουρισμού· σημειώνει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός, σε συνέργεια με την επιστήμη, τον πρωτογενή τομέα και τα βιοτεχνικά και βιομηχανικά κέντρα, καθώς και η κινητικότητα, είναι αποφασιστικοί παράγοντες για τη δημιουργία μιας πιο στενής και πιο ανθρωπιστικής Ευρώπης·

52.  προτείνει να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις για την πρόσβαση των εξόχως απόκεντρων, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών στον πολιτισμό, προκειμένου να δημιουργηθούν αποκεντρωμένες ευκαιρίες πολιτιστικού χαρακτήρα·

53.  τονίζει την ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσεων που θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε πολιτιστικές υποδομές χωρίς γεωγραφικούς και τεχνολογικούς φραγμούς και σε πολιτιστικές δραστηριότητες και μέσα ενημέρωσης για τα άτομα με αναπηρία· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, να συνεχίσουν το έργο τους για την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία μέσω του πολιτισμού, και να προωθήσουν την εξάλειψη των υφιστάμενων φραγμών·

54.  αναγνωρίζει την ανάγκη για συμμετοχικές μεθόδους διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς με βάση μια προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στις τοπικές κοινότητες, προκειμένου να εντοπίζεται η ζήτηση και να προωθείται η συμμετοχή μεγαλύτερων τμημάτων του πληθυσμού, και ιδίως των νέων, των ατόμων με αναπηρίες και των υποεκπροσωπούμενων και περιθωριοποιημένων ομάδων·

55.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τα πολιτιστικά ιδρύματα που εξαρτώνται από αυτά, να καταστήσουν την πολιτιστική τους προσφορά προσβάσιμη σε όλους, προβλέποντας ειδικά μέτρα για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως, μεταξύ άλλων, τα παιδιά και οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και οι μετανάστες·

56.  υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης των επενδύσεων, εκ μέρους των κρατών μελών, για την υλοποίηση του συστήματος ανάγνωσης και γραφής για τυφλούς Braille, σε πολλές πολιτιστικές υποδομές και τεχνολογίες· ζητεί να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις για την παραγωγή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων σε ηχητική μορφή, καθώς για τη χρήση της νοηματικής γλώσσας σε θεατρικές παραγωγές·

57.  επισημαίνει την ανάγκη να αρθούν οι φραγμοί, κυρίως οι φορολογικοί, στην κινητικότητα των καλλιτεχνών και των επαγγελματιών στον τομέα του πολιτισμού· υπογραμμίζει την σημασία αυτών των μέτρων για τη διεύρυνση της πολιτιστικής προσφοράς στην Ευρώπη· επικροτεί το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» για τη συμβολή του στην πολιτιστική κινητικότητα και την κινητικότητα των επαγγελματιών του κλάδου, και στην διάδοση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων και έργων·

58.  υπενθυμίζει ότι τα εμπόδια στην πρόσβαση στον πολιτισμό γίνονται πιο αντιληπτά σε τοπικό επίπεδο, συνεπώς οι επενδύσεις σε διάφορα έργα πολιτιστικής κινητικότητας πρέπει να αυξηθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη και η συνοχή αυτών των τοπικών κοινοτήτων·

59.  καλεί την Επιτροπή να εκλάβει την κινητικότητα των ευρωπαίων καλλιτεχνών και των καλλιτεχνών από τρίτες χώρες, ως πλεονέκτημα για την προώθηση της ειρήνης, της ανταλλαγής οραμάτων και της αποδόμησης των κοινωνικών και πολιτιστικών στερεοτύπων·

60.  υπενθυμίζει ότι τα γλωσσικά εμπόδια μπορούν να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην πολιτιστική ζήτηση και, κατά συνέπεια, ζητεί την ενίσχυση της πολυγλωσσίας στις πολιτιστικές παραγωγές·

61.  συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν τη μεταφορά και την πρόσβαση σε πολιτιστικά ιδρύματα για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα·

Ψηφιακοί φραγμοί και προκλήσεις

62.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι τα ψηφιακά εργαλεία, όταν χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται ορθά και όταν συνοδεύονται από ένα συνεκτικό επίπεδο ψηφιακού γραμματισμού, μπορούν να συμβάλουν στην εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης στον πολιτισμό που οφείλονται σε παράγοντες όπως η δυσμενής γεωγραφική θέση, η αναπηρία, το κοινωνικό υπόβαθρο, η γλώσσα και η έλλειψη χρόνου ή οικονομικών πόρων· επισημαίνει ότι, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αποεπένδυση στη γεωγραφική αποκέντρωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν επίσης να αποτελέσουν εργαλείο για την άρση των κοινωνικών ή ψυχολογικών φραγμών· συνεπώς, θεωρεί ότι, σε αυτό το πλαίσιο, η ψηφιακή εκπαίδευση πρέπει να ενταχθεί στη μαθησιακή διαδικασία, ήδη από μικρή ηλικία, προκειμένου να αναπτυχθούν οι κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες·

63.  συνιστά στην Επιτροπή να χαράξει μια συνεκτική ψηφιακή στρατηγική, προσανατολισμένη στις πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες, με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων τους·

64.  επισημαίνει το πρόβλημα του ψηφιακού αποκλεισμού και τονίζει την ανάγκη καταπολέμησής του· υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο ότι η ψηφιοποίηση απαιτεί από τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ίδιο το κοινό να αποκτήσουν νέες ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη δημιουργίας ικανοτήτων για τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών σε πολιτιστικά ιδρύματα, και την προσαρμογή τους στις προκλήσεις της τεχνολογικής αλλαγής·

65.  τονίζει ότι η ψηφιοποίηση και η διάθεση στο διαδίκτυο πολιτιστικού υλικού στην Ευρώπη πρέπει να εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό των δημιουργών και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· θεωρεί ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τον στόχο της αύξησης της πρόσβασης και της διάδοσης σε ευρύτερο κοινό, δημιουργικού περιεχομένου, πληροφοριών και γνώσεων· επιμένει, επίσης, στην επείγουσα ανάγκη να ρυθμιστεί ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον για τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς ώστε να αμείβονται δεόντως για το έργο τους, και να εξασφαλίζεται δίκαιη αμοιβή σε περίπτωση διασυνοριακής πρόσβασης·

66.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει προτεραιότητα στις καινοτόμους προσεγγίσεις για την ανάπτυξη ακροατηρίου και τη συμμετοχή του κοινού, μεταξύ άλλων μέσω των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και των επόμενων γενεών του·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την ανάπτυξη κοινού στις πολιτιστικές και ψηφιακές στρατηγικές τους και την προώθηση της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο·

68.  αναγνωρίζει τη συμβολή της πλατφόρμας Europeana και των θεσμικών οργάνων των κρατών μελών στην ψηφιοποίηση και προσβασιμότητα του πολιτιστικού περιεχομένου· ζητεί, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη συνέχιση της στήριξης και την διάθεση περισσότερων πόρων στο πρόγραμμα, καθώς και την προώθηση της πρόσβασης του κοινού σε ψηφιακούς πόρους και υπηρεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς· ζητεί την αναδιάρθρωση του ιστοτόπου ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προηγμένες τεχνολογίες, και τον σχεδιασμό μιας ουσιαστικής επικοινωνιακής πολιτικής σύμφωνα με τον πλούτο του περιεχομένου που συγκεντρώνεται στον ιστότοπο·

69.  υπογραμμίζει την ανάγκη συλλογής και διαχείρισης των πολιτιστικών δεδομένων των ψηφιακών αποδεκτών, ώστε οι πολιτιστικοί οργανισμοί να μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες του κοινού και να αναπτύξουν μια συνεκτική προσέγγιση·

70.  παρατηρεί ότι το πολιτιστικό περιεχόμενο διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διαδικασία αποδοχής των νέων τεχνολογιών από το ευρύ κοινό, και στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας των ευρωπαίων πολιτών·

o
o   o

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 142.
(2) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 95.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0486.
(4) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 25.
(5) ΕΕ C 125 E της 22.5.2008, σ. 223.
(6) ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 135.
(7) ΕΕ C 98 E της 23.4.2004, σ. 179.
(8) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 55.
(9) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 88.
(10) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 16.
(11) ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 32.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0233.
(13) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 16.
(14) ΕΕ C 131 Ε της 8.5.2013, σ. 9.
(15) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0474.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0062.
(17) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 221.
(18) ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.
(19) ΕΕ C 463 της 23.12.2014, σ. 4.
(20) ΕΕ C 172 της 27.5.2015, σ. 13.
(21) ΕΕ C 212 της 14.6.2016, σ. 9.
(22) ΕΕ C 134 της 7.6.2003, σ. 7.
(23) ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 10.
(24) Έκθεση με τίτλο «Policies and good practices in the public arts and cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture» (Πολιτικές και πρακτικές των ιδρυμάτων πολιτισμού και τεχνών για την προώθηση καλύτερης πρόσβασης και ευρύτερης συμμετοχής στα πολιτιστικά αγαθά) Οκτώβριος 2012.
(25) Eurostat - στατιστικές στον πολιτιστικό τομέα - απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα (2017), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Culture_statistics_-_cultural_employment
(26) Ευρωβαρόμετρο 399.
(27) Eurostat, στατιστικές στον πολιτιστικό τομέα, έκδοση 2016, σ. 116-136· 26 Eurostat (στοιχεία του 2015 - Έρευνα της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC).
(28) Ευρωβαρόμετρο 399, Eurostat (στοιχεία του 2015 - Έρευνα της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC).
(29) Eurostat (στοιχεία του 2015 - Έρευνα της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC).


Έλεγχος της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων ***I
PDF 394kWORD 51k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (COM(2016)0822 – C8-0012/2017 – 2016/0404(COD))
P8_TA(2018)0263A8-0395/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0822),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 46, το άρθρο 53 παράγραφος 1 και το άρθρο 62 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0012/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τη Γαλλική Γερουσία και το Αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α8-0395/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 14 Ιουνίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων

P8_TC1-COD(2016)0404


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/958.)

(1) ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 43.


Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές ***I
PDF 502kWORD 55k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (COM(2017)0282 – C8-0172/2017 – 2017/0113(COD))(1)
P8_TA(2018)0264A8-0193/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, είναι επίσης ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.
(2)  Η χρήση μισθωμένων οχημάτων μπορεί να μειώσει το κόστος των επιχειρήσεων που μεταφέρουν εμπορεύματα για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και ταυτόχρονα να ενισχύσει την επιχειρησιακή ευελιξία τους. Συνεπώς, μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επειδή τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερων μοντέλων από τον μέσο όρο του στόλου, συχνά μπορεί να είναι ασφαλέστερα και λιγότερο ρυπογόνα.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από τις επιχειρήσεις τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.
(3)  Η οδηγία 2006/1/ΕΚ δεν παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων. Η εν λόγω οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση, από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους, μισθωμένων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού βάρους άνω των έξι τόνων για μεταφορές για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, τα κράτη μέλη δεν είναι υποχρεωμένα να επιτρέπουν τη χρήση μισθωμένου οχήματος στα αντίστοιχα εδάφη τους αν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τη χρήση, στο έδαφός τους, οχήματος μισθωμένου από επιχείρηση δεόντως εγκατεστημένη στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα είναι ταξινομημένο και πληροί τα πρότυπα λειτουργίας και τις απαιτήσεις ασφαλείας ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους και έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος εγκατάστασης της υπεύθυνης επιχείρησης.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι δυνατό να χρησιμοποιείται, εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, όχημα μισθωμένο σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που το μισθώνει.
(5)  Το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών εξακολουθεί να διαφέρει σημαντικά εντός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ορισμένοι περιορισμοί, που επίσης επηρεάζουν έμμεσα την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών μίσθωσης οχημάτων, εξακολουθούν να είναι δικαιολογημένοι προκειμένου να αποφεύγονται φορολογικές στρεβλώσεις. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας και εντός των αντίστοιχων εδαφών τους, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μία εγκατεστημένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί ένα μισθωμένο όχημα που έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σε άλλο κράτος μέλος. Θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν τον αριθμό τέτοιων οχημάτων που μισθώνονται από επιχείρηση εγκατεστημένη στο έδαφός τους.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Για την επιβολή των μέτρων αυτών, τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας του μισθωμένου οχήματος θα πρέπει να διατίθενται στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των κρατών μελών όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1071/2009. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ένας μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για τον σκοπό αυτό, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ).
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)   Προκειμένου να τηρούνται τα πρότυπα λειτουργίας, να πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας και να εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς, είναι σημαντικό οι μεταφορείς να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές άμεσης στήριξης στη χώρα στην οποία ασκούν τις δραστηριότητές τους.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση. Τυχόν μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.
(7)  Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας και να τα καταγράψει σε έκθεση το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Η έκθεση θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια, στα φορολογικά έσοδα και στο περιβάλλον. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να αξιολογεί όλες τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών παραβάσεων. Η ανάγκη για μελλοντική δράση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση την εν λόγω έκθεση.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους·
α)  το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιουδήποτε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων λειτουργίας και των απαιτήσεων ασφαλείας·
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1α:
διαγράφεται
«1α. Όταν το όχημα δεν έχει ταξινομηθεί ή δεν έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει το όχημα, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος εντός των αντίστοιχων εδαφών τους. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη χρήση του για τέσσερις τουλάχιστον μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους.»
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.
1.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στο έδαφός τους μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές, με τους ίδιους όρους όπως και για τα οχήματα που τους ανήκουν, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 2.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Όταν το όχημα έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μπορεί:
α)  να περιορίσει τον χρόνο χρήσης του μισθωμένου οχήματος στο έδαφός του, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση του μισθωμένου οχήματος επί τέσσερις τουλάχιστον συνεχείς μήνες οποιουδήποτε ημερολογιακού έτους· στην περίπτωση αυτή, μπορεί να απαιτείται η σύμβαση μίσθωσης να μην υπερβαίνει το χρονικό όριο που ορίζεται από το κράτος μέλος·
β)  να περιορίσει τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπει τη χρήση τουλάχιστον ενός αριθμού οχημάτων που αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού στόλου των οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων που κατέχει η επιχείρηση στις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της αίτησης για τη χορήγηση άδειας· στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις με συνολικό στόλο μεγαλύτερο του ενός και μικρότερο των τεσσάρων οχημάτων, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα τέτοιο μισθωμένο όχημα.»
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 3 α (νέο)
2α)  προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 3α:
«Άρθρο 3a
1.  Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό κυκλοφορίας ενός μισθωμένου οχήματος εισάγονται στο εθνικό ηλεκτρονικό μητρώο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009*.
2.  Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης ενός μεταφορέα που ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ενός οχήματος το οποίο έχει μισθώσει ο εν λόγω μεταφορέας και το οποίο έχει ταξινομηθεί ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, ενημερώνουν σχετικά τις αρμόδιες αρχές αυτού του άλλου κράτους μέλους.
3.  Η διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), το οποίο θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012**.
__________________
* Παραπομπή στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 λαμβανομένης υπόψη της επέκτασης των πληροφοριών που πρέπει να καταγράφονται, όπως προτείνεται από την Επιτροπή.
** ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1.»
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 2006/1/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 1
Έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 5 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.
Έως την ... [3 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο], η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση οχημάτων μισθωμένων σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση που μισθώνει τα οχήματα. Η έκθεση δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια και στα φορολογικά έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών στρεβλώσεων, καθώς και στην επιβολή των κανόνων για τις ενδομεταφορές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1072/2009. Με βάση αυτήν την έκθεση, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να προτείνει πρόσθετα μέτρα.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την [να εισαχθεί η ημερομηνία που υπολογίζεται σε 18 μήνες από την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την ... [20 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0193/2018).


Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: Μέτρα διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βόρειας θάλασσας
PDF 386kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Βόρειας θάλασσας (C(2018)01194 – 2018/2614(DEA))
P8_TA(2018)0265B8-0299/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2018)01194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου(1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 2 και το άρθρο 46 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/118 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να επιτύχουν καλή περιβαλλοντική κατάσταση για τα θαλάσσια ύδατα το αργότερο μέχρι το 2020, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον(3) (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτείται να συμβάλει η ΚΑΠ στην επίτευξη αυτού του στόχου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), στα συμπεράσματα της συναφούς επιστημονικής της γνωμοδότησης(4), εξέφρασε διάφορες ανησυχίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων για προστατευόμενα είδη και οικοτόπους και για την ακεραιότητα του βυθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες αυτές δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις αιτιολογικές σκέψεις του υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΟΕΑ, στην επιστημονική γνωμοδότησή της, σημείωσε επίσης ότι τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν την εν λόγω αλιευτική δραστηριότητα, επί των οποίων βασίζονται τα προτεινόμενα μέτρα, αφορούν το 2010-2012 και θα μπορούσαν, συνεπώς, να είναι παρωχημένα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι o μη προσδιορισμένος αριθμός σκαφών που θα καλύπτονταν από τις εν μέρει προσωρινές εξαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και ε) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, θα μπορούσε ασφαλώς να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μέτρων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ορισμός για το «εναλλακτικό αλιευτικό εργαλείο με επίπτωση στον βυθό» στο σημείο 2 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε από τον υπό εξέταση κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό, πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εάν καλύπτει την αλιεία με χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, τότε είναι αντίθετος προς την εντολή για διαπραγματεύσεις που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 16 Ιανουαρίου 2018(5) κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων(6)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος του προτεινόμενου «εναλλακτικού αλιευτικού εργαλείου με επίπτωση στον βυθό» θα μπορούσε και πάλι να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον αντίκτυπο άλλων, εν μέρει απαγορευμένων εργαλείων (δανέζικοι/σκωτσέζικοι γρίποι)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρήτρα περί επανεξέτασης και υποβολής έκθεσης της προτεινόμενης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης δεν ισχύει για τις ζώνες που προτάθηκαν πρόσφατα και τη διαχείρισή τους, κατά συνέπεια, καθιστά αδύνατη τη διαφανή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων, ιδίως για τα εναλλακτικά αλιευτικά εργαλεία με επίπτωση στον βυθό, που δοκιμάστηκαν πρόσφατα·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω ανησυχίες·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22.
(2) ΕΕ L 19 της 25.1.2017, σ. 10.
(3) ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19.
(4) Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ), (2017) έκθεση της 54ης συνόδου της ολομέλειας (PLEN-17-01)
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0003.
(6) Νομοθετική διαδικασία 2016/0074(COD).


Κατεχόμενα εδάφη στη Γεωργία δέκα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή
PDF 420kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή (2018/2741(RSP))
P8_TA(2018)0266RC-B8-0275/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ και υπεγράφη από τη Γεωργία και τη Ρωσική Ομοσπονδία, και τη συμφωνία υλοποίησής της, της 8ης Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας(2),

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως αυτές που συμφωνήθηκαν το 2017 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ), ιδίως την έκθεση της 18ης Μαΐου 2017 για την εφαρμογή της αναθεώρησης της ΕΠΓ (JOIN(2017)0018), το κοινό υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας, της 9ης Ιουνίου 2017, με τίτλο «Ανατολική Εταιρική Σχέση – 20 παραδοτέα για το 2020: Επικέντρωση στις βασικές προτεραιότητες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα» (SWD(2017)0300), και την ανακοίνωση του 2016 με τίτλο «Μια συνολική στρατηγική για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και, ειδικότερα, τη σύστασή του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ (EUMM) στη Γεωργία στις 15 Σεπτεμβρίου 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2009 της Ανεξάρτητης Διεθνούς Διερευνητικής Αποστολής για τη Σύγκρουση στη Γεωργία υπό την ηγεσία της Heidi Tagliavini,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία εορτάζει την 100η επέτειο της πρώτης γεωργιανής δημοκρατίας, που ιδρύθηκε το 1918, και δικαίως αισθάνεται υπερήφανη για τα σύγχρονα επιτεύγματά της·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει ένθερμα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα χρόνια μετά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στη Γεωργία τον Αύγουστο του 2008, η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει την παράνομη κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, υπονομεύοντας το διεθνές δίκαιο και το διεθνές σύστημα το οποίο βασίζεται σε κανόνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποκαλούμενες συνθήκες ολοκλήρωσης και συμμαχίας μεταξύ της Ρωσίας και της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2014 και το 2015 ήταν σαφείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, των αρχών του ΟΑΣΕ και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναγνωρίζει το πλαίσιο των αποκαλούμενων εκλογών και του δημοψηφίσματος που πραγματοποιήθηκαν από υποστηριζόμενους από τη Ρωσία αυτονομιστές στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας το 2016 και το 2017·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, τηρουμένων πλήρως των θεμελιωδών κανόνων και αρχών του διεθνούς δικαίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία ενισχύει διαρκώς την παράνομη στρατιωτική παρουσία της στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας κατασκευάζοντας νέες στρατιωτικές βάσεις, μεταφέροντας νέα στρατεύματα και εξοπλισμό και διεξάγοντας στρατιωτικές ασκήσεις·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να παραβιάζει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και αρνείται να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, η οποία επιτεύχθηκε μετά από διαμεσολάβηση της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συνεχίζει να απομονώνει την Αμπαχαζία και την περιφέρεια του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από την υπόλοιπη χώρα κλείνοντας επιπλέον σημεία διέλευσης, εγκαθιστώντας φυσικούς φραγμούς κατά μήκος της διοικητικής συνοριακής γραμμής (ABL) και πραγματοποιώντας εκστρατεία με στόχο την εξάλειψη της γεωργιανής κουλτούρας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γραμμή αυτή μετακινείται αργά αλλά σταθερά βαθύτερα στο ελεγχόμενο από την Τιφλίδα έδαφος στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που είναι γνωστή ως «μεθοριοποίηση», προσεγγίζοντας πολύ, σε ορισμένες περιοχές, υποδομές καίριας σημασίας όπως αυτοκινητοδρόμους και αγωγούς φυσικού αερίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισθέντων ατόμων και προσφύγων που εκδιώχθηκαν βίαια από τα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, ως συνέπεια των διαφόρων κυμάτων εθνοκάθαρσης, εξακολουθούν να στερούνται του θεμελιώδους δικαιώματος για ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή στα σπίτια τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις κατεχόμενες περιοχές της Γεωργίας παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και του δικαιώματος πρόσβασης σε εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να πραγματοποιούνται παράνομες κρατήσεις και απαγωγές·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, ως δύναμη ασκούσα ουσιαστικό έλεγχο επί των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, φέρει πλήρη ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισβολή του 2008 ήταν η πρώτη μεγάλη ανοιχτή επίθεση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή τάξη πραγμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες, συμπεριλαμβανομένων της προσάρτησης της Κριμαίας και του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την παράνομη αφαίρεση της ζωής των εσωτερικά εκτοπισθέντων γεωργιανών πολιτών Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και David Basharuli, ως αποτέλεσμα των βάναυσων ενεργειών των ρωσικών κατοχικών καθεστώτων στο Σοχούμι και στο Τσχινβάλι·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) διεξάγει έρευνα σχετικά με τα εγκλήματα πολέμου και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια κοινή επίσκεψη ad-hoc στη Γεωργία στις 12 Αυγούστου 2008 ηγετών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης — Lech Kaczyński, Πρόεδρος της Πολωνίας, Toomas Hendrik Ilves, Πρόεδρος της Εσθονίας, Valdas Adamkus, Πρόεδρος της Λιθουανίας, Ivars Godmanis, Πρωθυπουργός της Λετονίας και Viktor Yushchenko, Πρόεδρος της Ουκρανίας — θεωρείται ευρέως ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα που σταμάτησε τη ρωσική προέλαση προς την Τιφλίδα, όταν τα στρατεύματα απείχαν μόλις 50 χλμ. από τη πρωτεύουσα της Γεωργίας, και διευκόλυνε τη διαμεσολάβηση για την κατάπαυση του πυρός από τη γαλλική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία εξακολουθεί να αρνείται στην EUMM την πρόσβαση στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας τουΤσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, κατά παράβαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, εμποδίζοντας έτσι την αποστολή να υλοποιήσει πλήρως την εντολή της·

1.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει αμέριστα την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας· αναγνωρίζει ότι οι αρχές που κατοχυρώνονται στον Χάρτη του ΟΗΕ, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 και στον Χάρτη του Παρισιού που εγκρίθηκε το 1990 από τον ΟΑΣΕ αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για μια ειρηνική ευρωπαϊκή ήπειρο·

2.  επαναλαμβάνει ότι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών συνιστούν βασικές αρχές της ευρωπαϊκής τάξης στον τομέα της ασφάλειας· τονίζει ότι η επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία είναι θεμελιώδους σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου· θεωρεί ότι οι εν λόγω συγκρούσεις και η συνεχιζόμενη κατοχή των γεωργιανών εδαφών εξακολουθούν να συνιστούν δυνητική απειλή για την κυριαρχία άλλων ευρωπαϊκών χωρών·

3.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να ανακαλέσει την απόφασή της για την αναγνώριση της δήθεν ανεξαρτησίας των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας τουΤσχινβάλι/Νότιας Οσετίας· καταδικάζει την απόφαση της Βενεζουέλας, της Νικαράγουας, της Συρίας και του Ναούρου να αναγνωρίσουν την Αμπχαζία και τη Νότια Οσετία, και ζητεί να ανακληθεί αυτή η αναγνώριση·

4.  τονίζει την ανάγκη να εκπληρώσει η Ρωσική Ομοσπονδία χωρίς όρους όλες τις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της 12ης Αυγούστου 2008, ιδίως τη δέσμευση για απόσυρση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων από το έδαφος της Γεωργίας·

5.  απαιτεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τερματίσει την κατοχή των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, να σεβαστεί πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας καθώς και το απαραβίαστο των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και να διακόψει τη de facto ενσωμάτωση των δύο αυτών περιοχών στη ρωσική διοίκηση·

6.  επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης Ρωσίας-Γεωργίας, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, της συμπροεδρίας της ΕΕ στις διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης, της EUMM στη Γεωργία, καθώς και της πολιτικής περί μη αναγνώρισης και περί δεσμεύσεων·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει να συνεργάζεται με το ΔΠΔ διευκολύνοντας τις έρευνες της Εισαγγελίας του ΔΠΔ, και να μεριμνά ώστε να μπορεί η Γραμματεία του ΔΠΔ να εκπληρώνει την εντολή της σε σχέση με τη διαδικασία και τη συμμετοχή των θυμάτων·

8.  καλεί την Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει τη χωρίς όρους πρόσβαση της EUMM στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, σύμφωνα με την εντολή της· υπενθυμίζει ότι η EUMM αποτελεί τη μοναδική μόνιμη διεθνή παρουσία επιτοπίως, παρέχοντας αμερόληπτη ενημέρωση για την κατάσταση κατά μήκος της ABL, και ζητεί την παράταση της εντολής της και μετά την 14η Δεκεμβρίου 2018·

9.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την περαιτέρω μεθοριοποίηση της ABL, την οποία επιχειρεί να επιτύχει εγκαθιστώντας φράχτες από συρματόπλεγμα και άλλα τεχνητά εμπόδια· ζητεί επίσης να τερματισθεί η καταπάτηση της περιοχής που ελέγχεται από την κυβέρνηση της Γεωργίας και η περαιτέρω επέκταση της ABL, με την εκ προθέσεως παρακώλυση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και την απομόνωση του πληθυσμού και των δύο κατεχόμενων περιοχών·

10.  καταδικάζει την εσκεμμένη καταστροφή δεκάδων γεωργιανών χωριών και γεωργιανών εκκλησιών στα κατεχόμενα εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και τη σκόπιμη προσπάθεια να εξαλειφθούν τα ίχνη του γεωργιανού πολιτισμού και της γεωργιανής ιστορίας στα κατεχόμενα εδάφη, και καταδικάζει αντικανονικές και διχαστικές πρωτοβουλίες όπως το λεγόμενο δημοψήφισμα του 2017 με το οποίο εγκρίθηκε η μετονομασία της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

11.  ζητεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει την αρχή της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων, ευθυγραμμιζόμενη με τη μονομερή δέσμευση της Γεωργίας για τη μη χρήση βίας, όπως επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο της Γεωργίας στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 23 Νοεμβρίου 2010·

12.  επικροτεί τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Γεωργίας που ονομάζεται «Ένα βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον», η οποία έχει ως στόχο τη βελτίωση των ανθρωπιστικών και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ανθρώπων που κατοικούν στις γεωργιανές περιοχές της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, καθώς και την προώθηση των επαφών μεταξύ των ανθρώπων και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των διχασμένων κοινοτήτων·

13.  υπενθυμίζει στη Ρωσική Ομοσπονδία τις υποχρεώσεις της ως δύναμης κατοχής απέναντι στον πληθυσμό και ότι οφείλει να παύσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους περιορισμούς στην ελευθερία κυκλοφορίας και διαμονής, τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής και την παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στη μητρική γλώσσα στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας·

14.  επιπλέον, καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει την ατιμωρησία και τα εγκλήματα εθνοτικού χαρακτήρα στα γεωργιανά εδάφη της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας και να άρει όλα τα εμπόδια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες της παράνομης θανάτωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων Γεωργιανών Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria και Davit Basharuli·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση από το κοινοβούλιο της Γεωργίας του δικομματικού ψηφίσματος που θεσπίζει μια μαύρη λίστα των δραστών και των υπευθύνων για τη συγκάλυψη τέτοιων παραβιάσεων (κατάλογος Otkhozoria-Tatunashvili) και καλεί τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να βάλουν σε μαύρη λίστα και να επιβάλουν εθνικές και ενωσιακές κυρώσεις σε όσους περιλαμβάνονται ή ενδέχεται να περιληφθούν στον κατάλογο Otkhozoria-Tatunashvili·

16.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να επιτρέψει την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων στις εστίες τους και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση στην περιοχή των διεθνών μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

17.  επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις ανατρεπτικές πολιτικές προπαγάνδας, παραπληροφόρησης και διείσδυσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες έχουν ως στόχο να εξασθενίσουν τη δημοκρατία και την κοινωνία στη Γεωργία, απαξιώνοντας θεσμούς, χειραγωγώντας την κοινή γνώμη, διασπείροντας ψευδή αφηγήματα, τροφοδοτώντας τις κοινωνικές εντάσεις και προωθώντας μια γενική δυσπιστία στα μέσα ενημέρωσης· καταγγέλλει, στο πλαίσιο αυτό, τον πόλεμο πληροφοριών που διεξάγεται από τη Ρωσία, με τη χρησιμοποίηση των κρατικά ελεγχόμενων μέσων ενημέρωσής της για τη σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων, προκειμένου να επηρεάσει τις εσωτερικές πολιτικές και να υπονομεύσει τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης·

18.  τονίζει ότι η διεθνής κοινότητα οφείλει να επιδείξει μια συνεπή, συντονισμένη, ενωμένη και σταθερή στάση απέναντι στην πολιτική κατοχής και προσάρτησης που ακολουθεί η Ρωσία, ως μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων στη Γεωργία και η πρόληψη παρόμοιων συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες·

19.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν μια προσέγγιση συνεπή με αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτικών των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ, χαρακτηρίζοντας, με σαφέστερους και ακριβέστερους όρους, την επίθεση της Ρωσίας στη Γεωργία ως κατοχή, από τη Ρωσική Ομοσπονδία, των γεωργιανών εδαφών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

(1) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0440.


Διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
PDF 439kWORD 62k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2018/2634(RSP))
P8_TA(2018)0267B8-0274/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (Συμφωνία του Κοτονού), καθώς και τις αναθεωρήσεις της που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία της Georgetown του 1975 με την οποία συστάθηκε η ομάδα ΑΚΕ, καθώς επίσης και την αναθεώρησή της το 1992(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η έναρξη διαπραγματεύσεων για μία συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (COM(2017)0763),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής ασφαλείας, της 22ας Νοεμβρίου 2016, για μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (JOIN(2016)0052),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο διαβούλευσης της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 6ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Προς μια νέα εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020» (JOIN(2015)0033),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το έγγραφο συμπερασμάτων, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, με τίτλο «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», καθώς και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση, της 7ης Ιουνίου 2017, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, και της Επιτροπής, σχετικά με τη «Νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη - Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας»,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και στις 12 Μαΐου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων της ΕΕ με την ομάδα χωρών ΑΚΕ,

–  έχοντας υπόψη την 7η και 8η συνόδων κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων ΑΚΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Malabo (13-14 Δεκεμβρίου 2012) και στο Port Moresby (4 Μαΐου 2016) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη την 103η και 105η κοινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ στο Ντακάρ (26-27 Απριλίου 2016) και στις Βρυξέλλες (3-4 Μαΐου 2017) αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης στο Αμπιτζάν, στις 29-30 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας προσωπικοτήτων από τις χώρες ΑΚΕ του Μαρτίου 2016 σχετικά με το μέλλον των χωρών ΑΚΕ μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη(5),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 8ης συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ομάδας κρατών ΑΚΕ της 1ης Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ(6) και τα ψηφίσματα που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την κοινοβουλευτική διάσταση των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά τη συμφωνία του Κοτονού(7),

–  έχοντας υπόψη την δήλωση των συμπροέδρων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 9ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ(8),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 208 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (O-000043/2018 – B8‑0025/2018) και O-000044/2018 – B8‑0026/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και το κεκτημένο της Συμφωνίας του Κοτονού βασίζονται σε μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως ο νομικά δεσμευτικός χαρακτήρας, η πληρότητά της - με βάση τους τρεις πυλώνες συνεργασίας, την ανάπτυξη, τον πολιτικό τομέα και την οικονομική και εμπορική συνεργασία -, και ο μεγάλος προϋπολογισμός υπό τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόοδο προς επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ), παρά την αδυναμία της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο διάθεσης του 0,7 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει συμβάλει σημαντικά στην εξάλειψη της φτώχειας και στην ενσωμάτωση των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία, ώστε να καταστούν πιο αποτελεσματικός παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο στις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις και διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ έχει οδηγήσει σε βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά για τις χώρες ΑΚΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει προωθήσει τη βαθύτερη αμοιβαία κατανόηση των θέσεων, αξιών και κανόνων μέσω του πολιτικού διαλόγου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι η εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση των ΑΣΧ, η πρόοδος όσον αφορά τους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας και της ενσωμάτωσης των χωρών ΑΚΕ στην παγκόσμια οικονομία υπήρξε μέχρι σήμερα ανεπαρκής, δεδομένου ότι τα μισά κράτη μέλη της ομάδας ΑΚΕ εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και ότι όλα μαζί αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 5 % του παγκόσμιου εμπορίου και περίπου στο 2 % του παγκόσμιου ΑΕΠ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση της Αφρικάνικής Ένωσης, η κοινή στρατηγική Αφρικής-ΕΕ, η κοινή στρατηγική εταιρικής σχέσης ΕΕ-Καραϊβικής και η στρατηγική της ΕΕ για τον Ειρηνικό, καταδεικνύουν την ολοένα και περισσότερο περιφερειακή προσέγγιση της ΕΕ στην αντιμετώπιση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και προβληματισμού, όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, η τρομοκρατία και η μετανάστευση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η πολιτική σταθερότητα είναι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ιδρυτική βάση και τα περιφερειακά σύμφωνα πρέπει να συνυπολογίζουν τις ιδιαιτερότητες σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ηπείρου, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της συμπληρωματικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλευρά ΑΚΕ έχει εντοπίσει τρεις πυλώνες διαπραγμάτευσης και συγκεκριμένα:

   εμπόριο, επενδύσεις και υπηρεσίες,
   συνεργασία για την ανάπτυξη, επιστήμη και τεχνολογία, και έρευνα και καινοτομία,
   πολιτικός διάλογος και προάσπιση δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος για εξαιρετικά σημαντικά ζητήματα, όπως αναφέρεται στα άρθρα 8 και 96 της Συμφωνίας του Κοτονού, αποτελεί ένα απτό και νομικό μέσο για την περιφρούρηση των κοινών αξιών της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ και την προώθηση της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία που έχουν θεμελιώδη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει σαφής ανάγκη να εξασφαλιστεί η διατήρηση του όρου σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος στη νέα συμφωνία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τη σαφή αναγνώριση του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στην αναθεώρησή της Συμφωνίας του Κοτονού του 2010, η συμμετοχή τους στις διαβουλεύσεις για τις πολιτικές και τις δραστηριότητες ΑΚΕ-ΕΕ, όπως είναι οι διαδικασίες σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης, υπήρξε περιορισμένη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος υλοποιήθηκε στην πράξη τις περισσότερες φορές σε προχωρημένο στάδιο των πολιτικών κρίσεων και όχι προληπτικά·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο περιοριστική νομοθεσία και άλλα εμπόδια που περιορίζουν τις δραστηριότητές τους και τον χώρο τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές ικανότητες σε πολλές χώρες ΑΚΕ για την αντιμετώπιση φορολογικών ζητημάτων περιορίζουν τόσο την κινητοποίηση εγχώριων εσόδων όσο και τη συμμετοχή στη διεθνή φορολογική συνεργασία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΑ χρηματοδοτείται από άμεσες συνεισφορές των κρατών μελών της ΕΕ και δεν υπόκειται στους τυπικούς δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, και ότι το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία εξουσία στον προϋπολογισμό του ΕΤΑ πέρα από τη χορήγηση απαλλαγής για εκταμιεύσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε διαθέτει επίσημα δικαίωμα ελέγχου επί του προγραμματισμού του ΕΤΑ·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, καθώς και η ενίσχυση του συμβουλευτικού της ρόλου θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα και η ποικιλία των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) ΑΚΕ-ΕΕ έχει δώσει τη δυνατότητα συνεχούς διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των χωρών ΑΚΕ, εδραιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη νομιμότητά της και ενισχύοντας την κοινοβουλευτική διπλωματία, έχει, δε, καταστήσει την ΚΣΙΕ πρότυπο κοινοβουλευτικής διπλωματίας σε διάφορα πολιτικά φόρουμ·

1.  επικροτεί τις κύριες πτυχές και τη συνολική αρχιτεκτονική της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ της ομάδας των κρατών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτείνει η Επιτροπή στη σύσταση της για απόφαση του Συμβουλίου, που θα επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης·

2.  επιμένει ότι η Ατζέντα του 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι ΣΒΑ και η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θεωρείται βασικός στόχος, αλλά λυπάται για την έλλειψη συγκεκριμένων μέτρων υλοποίησης στα προτεινόμενα σύμφωνα· τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης οριζόντιων ζητημάτων, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα φύλου και η κοινωνική δικαιοσύνη, σε όλες τις πολιτικές, τα σχέδια και τις παρεμβάσεις της μελλοντικής συμφωνίας·

4.  επικροτεί το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής για μία νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης είναι ανοικτή σε εξωτερικούς εταίρους·

5.  υπενθυμίζει ότι πρώτος ΣΒΑ είναι η εξάλειψη της φτώχειας η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα των περισσότερων κρατών ΑΚΕ· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η καταπολέμηση της φτώχειας πρέπει να παραμείνει κεντρικό στοιχείο της μελλοντικής συμφωνίας·

6.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει, σε μεγάλο βαθμό, λάβει υπόψη την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ότι η ιδρυτική βάση και τα περιφερειακά σύμφωνα θα είναι εξίσου δεσμευτικά από νομική άποψη, όπως είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο·

7.  υπενθυμίζει ότι η μελλοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης θα περιλαμβάνει τις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και του αμοιβαίου συμφέροντος·

8.  επιμένει ότι τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας εταιρικής σχέσης του Κοτονού, δηλαδή ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, οι δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, και η χρηστή διακυβέρνηση, θα πρέπει να διατηρηθούν ως βάση για τη συνεργασία μετά το 2020 και να ενταχθούν στη βασική συμφωνία και τα περιφερειακά σύμφωνα και πρωτόκολλα· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να συμπεριλάβουν ρητά, στο τμήμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της εντολής, την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, καθώς και τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, όπως ορίζονται στην Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου του 1995 και τα αποτελέσματα των διασκέψεων αναθεώρησης·

9.  τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διακυβέρνησης με βάση τα υφιστάμενα διεθνή νομικά μέσα, τους νόμους, αρχές και μηχανισμούς που έχουν θεσπιστεί από τα περιφερειακά και παναφρικανικά όργανα διακυβέρνησης, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα της ιδίας ευθύνης τους·

10.  υπενθυμίζει ότι η μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να ενσωματώσει την Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να συμβάλει στην υλοποίησή της σε όλα τα επίπεδα·

11.  καλεί τους διαπραγματευτές της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ να συμπεριλάβουν, στο μέρος της συμφωνίας που αφορά την κοινή ιδρυτική βάση, σαφή διάταξη σχετικά με την πλήρη εφαρμογή από όλα τα μέρη, του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

12.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλισθεί η συνοχή μεταξύ των αρχών που καθορίζονται στην κοινή βάση και τις περιφερειακές προτεραιότητες των συμφώνων, και τονίζει ότι στην κοινή βάση θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση λογοδοσίας, και τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αναθεώρησης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης· υπογραμμίζει ότι η ευθύνη των μερών έναντι των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί, και ότι τα κοινά όργανα πρέπει να προβλέψουν μηχανισμούς που δίνουν τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες να καταγγέλλουν περιπτώσεις παραβιάσεων των υποχρεώσεων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα ουσιαστικά ζητήματα·

13.  επαναλαμβάνει σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της Συμφωνίας του Κοτονού και ότι πρέπει να παραμείνει ένας κεντρικός θεσμικός πυλώνας στο γενικό πλαίσιο και στο περιφερειακό επίπεδο της νέας συμφωνίας·

14.  υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι ο πολιτικός διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εταιρικής σχέσης και πολύτιμη βάση για τη βελτίωση της κατάστασης των πολιτών στις χώρες εταίρους· ζητεί επομένως να βελτιωθεί ο έλεγχος της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτές τις χώρες, και τονίζει ότι η παρακολούθηση πρέπει να είναι συμμετοχική, διαφανής και χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει ότι είναι σπουδαίο να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον διάλογο σε όλα τα επίπεδα·

15.  υπενθυμίζει ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να είναι ισορροπημένος και να βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό·

16.  τονίζει ότι η συνεργασία της ΕΕ με τις χώρες ΑΚΕ πρέπει να προβλέπει ένα μηχανισμό αξιολόγησης από ομοτίμους για την παρακολούθηση σε τακτική βάση της προόδου και των κενών στην υλοποίηση των ΣΒΑ, σε συνεργασία με τα κοινοβούλια, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών, καθώς και συστηματική αξιολόγηση και δημόσιο απολογισμό σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα σημαντικά ζητήματα· πιστεύει ότι, για να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ απαιτείται η νομιμότητα, η εγγύτητα, η επικουρικότητα και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών αρχών και των μη κρατικών φορέων· ζητεί τη βελτίωση της επικοινωνίας και του διαλόγου για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και ΕΕ·

17.  επαναλαμβάνει ότι οι συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) συνιστούν βάση για την περιφερειακή συνεργασία και μέσα ανάπτυξης και περιφερειακής ολοκλήρωσης· ζητεί, ως εκ τούτου, την πλήρη ενσωμάτωσή τους στη νέα συμφωνία ΑΚΕ-ΕΕ·

18.  ζητεί να αυξηθεί η πολιτική επιρροή της εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ στη διεθνή σκηνή, για να μπορέσει αυτή να καταστεί ένας πιο αποτελεσματικός παγκόσμιος παράγοντας·

19.  ζητεί να υπάρξουν σαφείς διατάξεις στη μελλοντική συμφωνία οι οποίες θα ρυθμίζουν τον ρόλο και τις ευθύνες του ιδιωτικού τομέα· τονίζει ιδίως την ανάγκη οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις να συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών τους, σεβόμενες, μεταξύ άλλων, τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς· τονίζει την ανάγκη να καταρτίσουν τόσο τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και οι χώρες ΑΚΕ, εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και, ιδίως, του κανονισμού δέουσας επιμέλειας·

20.  υπενθυμίζει ότι η κινητοποίηση εγχώριων πόρων μέσω της φορολογίας είναι η πλέον σημαντική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοδοτικών ροών και της φοροδιαφυγής δεν κατέχουν σημαντική θέση στο σχέδιο εντολής· καλεί τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη νέα συμφωνία φιλόδοξες διατάξεις σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής και τεχνικής βοήθειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τα αναδυόμενα παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα εταιρειών και την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις πολυεθνικές, προκειμένου να δοθεί τέλος στη διάβρωση της φορολογικής βάσης και στη μετατόπιση των κερδών, σύμφωνα με τα πρότυπα της G20 και του ΟΟΣΑ· καλεί επιπλέον τα μέρη να δεσμευτούν ότι θα στηρίξουν τη δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού διακυβερνητικού φορέα των Ηνωμένων Εθνών για τη συνεργασία στον φορολογικό τομέα·

21.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το σχέδιο διαπραγματευτικής εντολής δεν προβλέπει διατάξεις σχετικά με την εξασφάλιση βιώσιμης αναπτυξιακής διάστασης για τη γεωργία, παρά τις τεράστιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες των χωρών ΑΚΕ ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής· ζητεί από τα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν τα καθεστώτα στήριξης για βιώσιμες γεωργικές πρακτικές στη νέα συμφωνία·

22.  ζητεί να αυξηθεί η συμμετοχή στον πολιτικό διάλογο, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση και η ενίσχυση της ανάπτυξης ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο, ιδίως όσον αφορά τις τοπικές ομάδες που θίγονται άμεσα από τις διάφορες πολιτικές· υπογραμμίζει εν προκειμένω τον κίνδυνο συρρίκνωσης του πεδίου δράσης της κοινωνίας των πολιτών σε ορισμένες χώρες, καθώς επίσης και την ανάγκη να διασφαλισθεί η συμμετοχή ομάδων, όπως είναι οι μειονότητες, οι νέοι και οι γυναίκες, που αδυνατούν να οργανώσουν τα συμφέροντά τους ή οι οποίες, παρά το θεμιτό δημοκρατικό δικαίωμά τους, δεν αναγνωρίζονται από την κυβέρνησή τους·

23.  τονίζει ότι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να οικοδομείται στο πλαίσιο της αναγνώρισης των διαφορετικών ρόλων που διαδραματίζει, και να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ως αυτόνομου παράγοντα της συμφωνίας·

24.  υπογραμμίζει ότι οι αρχές της αποτελεσματικής αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στη νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ, και ότι οι διατάξεις για τη διασφάλιση της ιδίας ευθύνης από την εκάστοτε χώρα, της εστίασης στα αποτελέσματα, της συμμετοχικότητας στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας πρέπει να αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της συμφωνίας και των περιφερειακών πρωτοκόλλων· τονίζει ότι είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί μία γεωγραφικά ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή των ενισχύσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα λιγότερο ανεπτυγμένα και ευάλωτα κράτη· θεωρεί ότι η εξάρτηση μεταξύ της κατανομής της βοήθειας και της συνεργασίας με την ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης δεν είναι συμβατή με τις συμφωνημένες αρχές της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης·

25.  τονίζει ότι η ανανεωμένη συνεργασία/εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίζει αποτελεσματικότερη κοινή δράση για την αντιμετώπιση των διαφόρων σύγχρονων προκλήσεων, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος·

26.  επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική συμφωνία πρέπει να παρέχει μια ευκαιρία για τη βελτίωση των δεσμεύσεων και του σεβασμού της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) και να προβλέπει μηχανισμούς για τη συστηματική παρακολούθηση της ΣΑΠ· εν προκειμένω, υπενθυμίζει ότι οι αντιπροσωπείες της ΕΕ έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ΣΑΠ και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουν την τακτική διεξαγωγή διαλόγου σε επίπεδο χωρών·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσέλκυσης χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς για τη διευκόλυνση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των τοπικών κεφαλαιαγορών και την αύξηση του περιορισμένου προϋπολογισμού της ΕΑΒ, με στόχο τη μεγιστοποίηση της επιρροής και τη χρηματοδότηση των ΣΒΑ·

28.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της μελλοντικής συμφωνίας, κατοχυρώνοντας μια ουσιαστική συμβουλευτική αρμοδιότητα για τη μελλοντική γενική ΚΣΙΕ και εξασφαλίζοντας ότι η τελευταία θα διεξάγει έναν ανοικτό, δημοκρατικό και ολοκληρωμένο κοινοβουλευτικό διάλογο· ζητεί να εξασφαλιστεί η νομική και λειτουργική αυτονομία της· ζητεί από την ΚΣΙΕ να συνδεθεί στενά με την εφαρμογή της συμφωνίας και να συμμετέχει σε τακτική διαβούλευση σχετικά με όλα τα θέματα που είναι σημαντικά για την εταιρική σχέση· πιστεύει ότι η ΚΣΙΕ θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική εταιρική σχέση·

29.  ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί ο έλεγχος της ΚΣΙΕ στον αναπτυξιακό προγραμματισμό·

30.  είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται τακτικές συναντήσεις, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, σε επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια και η σταθερότητα της σύμπραξης και να καταστεί δυνατή η τακτική υποβολή εκθέσεων, καθώς και αξιολογήσεων από ομοτίμους, σχετικά με την πρόοδο προς την επίτευξη των ΣΒΑ, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο·

31.  συνιστά, ως εκ τούτου, η ΚΣΙΕ να εναρμονιστεί με τη νέα περιφερειακή δομή, διατηρώντας την εστίαση στα περιφερειακά φόρουμ και με τη στενή συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών κοινοβουλίων· θεωρεί ότι το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ και η ΚΣΙΕ θα πρέπει να συνεδριάζουν σε ολομέλεια τακτικά, αλλά λιγότερο συχνά από ό, τι σήμερα, στην ΕΕ και σε ένα κράτος ΑΚΕ εναλλάξ, αλλά ότι η σύνοδος δεν πρέπει να εξαρτάται από τη σύγκληση του Συμβουλίου· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ που κατέχουν την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να συμμετέχουν πιο ενεργά στην προετοιμασία, τη διοργάνωση και τη φιλοξενία των συνόδων της ΚΣΙΕ·

32.  ζητεί οι συνεδριάσεις μεταξύ των βουλευτών της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ στο επίπεδο των περιφερειακών συμφώνων να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά έτος σε κάθε περιφέρεια, και να συμπληρώνονται με ένα πολυμερές φόρουμ όπου θα συμμετέχουν μη κρατικοί φορείς, όπως φορείς της κοινωνίας των πολιτών και των νέων, καθώς και ο ιδιωτικός τομέας·

33.  είναι πεπεισμένο ότι ο ρόλος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί και να καταστεί ισχυρός πυλώνας του μελλοντικού Συμφώνου ΕΕ -Αφρικής, ιδίως έναντι και παράλληλα με το συμβούλιο ΕΕ-Αφρικής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τις χώρες-εταίρους ΑΚΕ, να δημοσιεύσουν γραπτές προτάσεις σχετικά με την κοινοβουλευτική διάσταση και τον ρόλο του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων, και να προβούν σε διαβουλεύσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιστοίχως·

34.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται άμεσα και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, και επαναλαμβάνει την ανάγκη βελτίωσης των πρακτικών ρυθμίσεων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν πλήρως και εγκαίρως την ΚΣΙΕ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις·

35.  καλεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημοσιεύουν την εντολή που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο· καλεί την Ομάδα Κρατών ΑΚΕ να πράξουν το ίδιο για την δική τους εντολή·

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Συμβούλιο ΑΚΕ; την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
(2) http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/acp/trt_acp_3.pdf
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0437.
(5) ΕΕ C 349 της 17.10.2017, σ. 11.
(6) ΕΕ C 310 της 25.8.2016, σ. 19.
(7) ΕΕ C 170 της 30.5.2017, σ. 36.
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf


Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016
PDF 567kWORD 82k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2016 (2017/2273(INI))
P8_TA(2018)0268A8-0197/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 1, 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη την 33η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2015) (COM(2016)0463),

–  έχοντας υπόψη την 34η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2016) (COM(2017)0370),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας “EU PILOT”» (COM(2010)0070),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της πρωτοβουλίας “EU PILOT”» (COM(2011)0930),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Οκτωβρίου 2016 με τίτλο «Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης: Ετήσια έκθεση για το 2014»(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» (C(2016)8600),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2002, όσον αφορά τις σχέσεις με τον καταγγέλλοντα στον τομέα των παραβάσεων του κοινοτικού δικαίου (COM(2002)0141),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Απριλίου 2012, σχετικά με την επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης (COM(2012)0154),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα νέο πλαίσιο της EE για την ενίσχυση του κράτους δικαίου (COM(2014)0158),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα – ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015)0215),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία-πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την 30ή και την 31η έκθεση της Επιτροπής για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013)(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά με μια ανοικτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(7) και το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το διοικητικό δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(8),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2016, σχετικά με την επίτευξη των οφελών των περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ μέσω της τακτικής επισκόπησης της εφαρμογής τους (COM(2016)0316), και της 3ης Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ: Κοινές προκλήσεις και πώς να συνδυαστούν οι προσπάθειες με σκοπό να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2017)0063),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα για τα κοινωνικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και της Επιτροπής Αναφορών (A8-0197/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 ΣΕΕ ορίζει τον θεμελιώδη ρόλο της Επιτροπής ως «θεματοφύλακα των Συνθηκών»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ είναι, συνεπώς, θεμελιώδους σημασίας για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ που ορίζονται στις Συνθήκες και στο παράγωγο δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναθέτει στην Ένωση το καθήκον της εξάλειψης των ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλες τις δραστηριότητές της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΣΕΕ και το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και ότι, σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει όλες τις μορφές διακρίσεων, να εξαλείψει τις ανισότητες και να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 ΣΕΕ ορίζει ότι η Ένωση έχει, μεταξύ άλλων, σκοπό να προάγει την ειρήνη, τις αξίες της και την ευημερία των λαών της και να εργάζεται για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με γνώμονα την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των τιμών, την κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και το υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος, και ότι η Ένωση καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν τις οδηγίες της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση της 28ης Σεπτεμβρίου 2011 μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών(9) και την κοινή πολιτική δήλωση της 27ης Οκτωβρίου 2011 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής(10), κατά την κοινοποίηση στην Επιτροπή των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη ενδέχεται επίσης να πρέπει να παρέχουν έγγραφα στα οποία επεξηγείται ο τρόπος μεταφοράς των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 ΣΕΕ και τα άρθρα 288 παράγραφος 3 και 291 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη για τη μεταφορά, εφαρμογή και υλοποίηση του δικαίου της ΕΕ, με τρόπο ορθό και εντός καθορισμένων προθεσμιών, καθώς και για την παροχή κατάλληλων ένδικων βοηθημάτων για τη διασφάλιση αποτελεσματικής έννομης προστασίας στους τομείς που διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ εγγυάται τα οφέλη των πολιτικών της Ένωσης σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες και ίσους όρους ανταγωνισμού στις επιχειρήσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση, τον Δεκέμβριο του 2016, της ανακοίνωσής της με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», η Επιτροπή αποφάσισε να επικεντρωθεί σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη δεν κοινοποιούν τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ή τα εν λόγω μέτρα δεν επιτυγχάνουν την ορθή μεταφορά των οδηγιών, δεν συμμορφώνονται με απόφαση του ΔΕΕ (όπως προβλέπεται στο άρθρο 260 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ), ζημιώνουν σοβαρά τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ ή παραβιάζουν τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 ΣΕΕ, ο ΧΘΔΕΕ έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, απευθύνεται δε στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης και στα κράτη μέλη όταν εφαρμόζουν το δίκαιο της Ένωσης (άρθρο 51 παράγραφος 1 του ΧΘΔΕΕ)·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη διαδικασία EU Pilot επιδιώκεται στενότερη και συνεκτικότερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών προκειμένου να αντιμετωπίζονται εγκαίρως με διμερή διάλογο οι παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και να αποτρέπεται, κατά το δυνατόν, η ανάγκη προσφυγής στη διαδικασία επί παραβάσει·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο – για την αντιμετώπιση του τρέχοντος δημοκρατικού ελλείμματος και σε σχέση με το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα – να θεσπιστεί ένας νέος μηχανισμός που θα παρέχει ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο και θα βασίζεται σε υφιστάμενα μέσα και μηχανισμούς, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ομοιόμορφο σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σε όλα τα κράτη μέλη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, σύμφωνα με τις νέες πολιτικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ενωσιακή νομοθεσία που ενέκρινε η Επιτροπή, στόχος του EU Pilot δεν είναι να παρατείνεται η διαδικασία επί παραβάσει, η οποία αποτελεί αφ’ εαυτής μέσο εκκίνησης διαλόγου για την επίλυση προβλημάτων με ένα κράτος μέλος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να διασφαλίσει μια περισσότερο στρατηγική και αποτελεσματική προσέγγιση στη διαδικασία επιβολής της νομοθεσίας σε σχέση με τη διαχείριση παραβάσεων, η Επιτροπή έχει αποφασίσει, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα», να κινεί διαδικασίες επί παραβάσει χωρίς να βασίζεται στον μηχανισμό EU Pilot, εκτός εάν η προσφυγή στον μηχανισμό αυτό κριθεί σκόπιμη σε μια συγκεκριμένη περίπτωση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, η Επιτροπή έλαβε 3 783 νέες καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου και ότι τα κράτη μέλη κατά των οποίων υποβλήθηκαν οι περισσότερες από αυτές ήταν η Ιταλία (753), η Ισπανία (424) και η Γαλλία (325)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 258 παράγραφοι 1 και 2 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή διατυπώνει αιτιολογημένη γνώμη προς ένα κράτος μέλος αν κρίνει ότι έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, και δύναται να προσφύγει στο ΔΕΕ, αν το εν λόγω κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τη γνώμη αυτή εντός προθεσμίας που τάσσει η Επιτροπή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, η Επιτροπή κίνησε 847 νέες διαδικασίες επί παραβάσει για καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2016, εξακολουθούσαν να εκκρεμούν 95 υποθέσεις παράβασης, ως προς τις οποίες το ΔΕΕ αποφάνθηκε ότι τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη δεν είχαν συμμορφωθεί·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Σεπτέμβριο του 2017, με βάση το άρθρο 295 ΣΛΕΕ, πρόταση για τη σύναψη Συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ) με τη μορφή διοργανικής συμφωνίας που θα καθορίζει ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των κρατών μελών της στο πλαίσιο του άρθρου 7 ΣΕΕ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με όλες τις διαδικασίες επί παραβάσει με βάση προειδοποιητικές επιστολές, αλλά δεν καλύπτει την άτυπη διαδικασία «EU Pilot» που προηγείται της κίνησης επίσημης διαδικασίας επί παραβάσει·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 41 του ΧΘΔΕΕ ορίζει το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση ως το δικαίωμα κάθε προσώπου στην αμερόληπτη, δίκαιη και εντός ευλόγου προθεσμίας εξέταση των υποθέσεών του από τα θεσμικά όργανα και ότι το άρθρο 298 ΣΛΕΕ προβλέπει ότι, κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της Ένωσης στηρίζονται σε ευρωπαϊκή διοίκηση ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωσή της, της 3ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με την επισκόπηση της περιβαλλοντικής εφαρμογής της ΕΕ (EIR), η Επιτροπή υποστηρίζει ότι έχει θεσπίσει δομημένο και ολοκληρωμένο διάλογο με τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων επιβολής της νομοθεσίας που διαθέτει δυνάμει των Συνθηκών της ΕΕ, προτίθεται να διευκολύνει τις προσπάθειες των κρατών μελών μέσα από ένα νέο ειδικό πλαίσιο·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 157 ΣΛΕΕ επιτρέπει, και το άρθρο 19 ΣΛΕΕ δίνει τη δυνατότητα, να θεσπιστεί νομοθεσία για την καταπολέμηση των πάσης φύσεως διακρίσεων, περιλαμβανομένων των διακρίσεων λόγω φύλου·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί, στη δήλωση αριθ. 19 που προσαρτάται στην τελική πράξη της διακυβερνητικής διάσκεψης η οποία ενέκρινε τη Συνθήκη της Λισαβόνας, να καταπολεμήσουν «όλες τις μορφές οικογενειακής βίας […], για την πρόληψη και τιμωρία αυτών των εγκληματικών πράξεων και για την υποστήριξη και προστασία των θυμάτων»·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών, έχει εγκριθεί βάσει των άρθρων 79 και 83 ΣΛΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» χρηματοδοτεί, μεταξύ άλλων, μέτρα που συμβάλλουν στην εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σειρά οδηγιών της ΕΕ, κυρίως οι οδηγίες που εστιάζουν στην ισότητα των φύλων, δεν εφαρμόζονται ορθά σε διάφορα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα άτομα διαφορετικών φύλων να μένουν απροστάτευτα απέναντι στις διακρίσεις ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση και σε προϊόντα και υπηρεσίες·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη οι έμφυλες διακρίσεις διασταυρώνονται με άλλες μορφές διακρίσεων, περιλαμβανομένων διακρίσεων λόγω φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, υγείας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας και/ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33 % των γυναικών στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία και το 55 % έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, από το οποίο το 32 % στον χώρο εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στη σεξουαλική, σωματική και διαδικτυακή βία, στον κυβερνοεκφοβισμό και στην επίμονη παρακολούθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες από τις μισές γυναίκες που έχουν πέσει θύματα φόνου έχουν δολοφονηθεί από σύντροφο ή συγγενή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιθαγένειας, θρησκείας, εκπαίδευσης, οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης του θύματος, και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φαινόμενο της γυναικοκτονίας παραμένει αμείωτο στα κράτη μέλη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα για τα άτομα ΛΟΑΔ στην ΕΕ, οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλες και οι διεμφυλικές γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιο κίνδυνο διακρίσεων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 23 % των λεσβιών και το 35 % των διεμφυλικών ατόμων έχουν πέσει θύματα σωματικής ή σεξουαλικής επίθεσης ή έχουν δεχθεί απειλές βίας στο σπίτι ή αλλού (στον δρόμο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στον χώρο εργασίας, κ.λπ.) τουλάχιστον μία φορά την τελευταία πενταετία·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή και η επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα των φύλων στα κράτη μέλη έχει διαπιστωθεί ότι ενέχει συγκεκριμένα προβλήματα που συνδέονται με τη μεταφορά και την εφαρμογή των συναφών οδηγιών, όπως σημαντικές νομοθετικές ανεπάρκειες και ασυνεπή εφαρμογή της νομοθεσίας από τα εθνικά δικαστήρια·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις εθνικές κυβερνητικές δομές, οι φορείς και οι μηχανισμοί ισότητας των φύλων συχνά είναι περιθωριοποιημένοι, δεδομένου ότι είναι διαχωρισμένοι σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής, το έργο τους παρεμποδίζεται από περίπλοκες εντολές και δεν διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό, κατάρτιση και στοιχεία και επαρκείς πόρους και η στήριξη που τους παρέχεται από την πολιτική ηγεσία είναι ανεπαρκής·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων στην Ευρώπη που δημοσιεύτηκε από το ευρωπαϊκό δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων το 2017, στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την αντίληψη και την επίγνωση, καθώς τα άτομα συχνά δεν ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους στην προστασία απέναντι στις διακρίσεις ή για την ύπαρξη μηχανισμών προστασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ανάλυση αυτή, όσον αφορά την εφαρμογή των ενωσιακών οδηγιών κατά των διακρίσεων, έχουν ανακύψει περαιτέρω θέματα που γεννούν ανησυχία, όπως το γεγονός ότι οργανώσεις και ενώσεις δεν διαθέτουν (ή διαθέτουν πολύ περιοριστικό) νομικό καθεστώς που να τους επιτρέπει να κινούν διαδικασίες εξ ονόματος ή προς υποστήριξη θυμάτων διακρίσεων, και η περιοριστική εφαρμογή της μετατόπισης του βάρους της απόδειξης, καθώς και διάφορα εμπόδια στην αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ζητήματα που παρεμποδίζουν ενεργά τους πολίτες να απολαμβάνουν πλήρως και να διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τις διατάξεις της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης του 2017 για την Ισότητα των Φύλων που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δείχνει οριακές μόνο βελτιώσεις, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η ΕΕ εξακολουθεί να απέχει πολύ από την επίτευξη της ισότητας των φύλων, με τη συνολική βαθμολογία να είναι πλέον 66,2 με όριο το 100, τέσσερις μόνο μονάδες υψηλότερη από ό,τι πριν από δέκα χρόνια·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά τον τομέα της λήψης αποφάσεων, τα προαναφερθέντα στοιχεία στον τομέα της ισότητας των φύλων δείχνουν βελτίωση κατά σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα η βαθμολογία να ανέρχεται σήμερα σε 48,5, αλλά ο τομέας αυτός εξακολουθεί να έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρνητικά αυτά στοιχεία αντανακλούν κυρίως την άνιση εκπροσώπηση γυναικών και ανδρών στην πολιτική ζωή και καταδεικνύουν δημοκρατικό έλλειμμα στην ενωσιακή διακυβέρνηση·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση του Eurofound σχετικά με το χάσμα απασχόλησης μεταξύ των φύλων εκτιμάται ότι το χάσμα αυτό κοστίζει στην ΕΕ περίπου 370 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,8 % του ΑΕΠ της ΕΕ·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας, ο συνδυαστικός δείκτης αμειβόμενου και μη αμειβόμενου χρόνου εργασίας καταδεικνύει ότι, εάν συνυπολογιστούν οι ώρες αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας, οι γυναίκες εργάζονται περισσότερες ώρες·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δέσμευση της ΕΕ για ισότητα των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών της ΕΕ παρουσιάζουν σοβαρή υστέρηση όσον αφορά την ισορροπία των φύλων και εμφανίζουν επίμονες μορφές διαχωρισμού των φύλων·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του ποσοστού γυναικών μεταξύ των πτωχών αποτελεί γεγονός στην ΕΕ και ότι η ορθή και πλήρης εφαρμογή και επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για την ισότητα και την ισότητα των φύλων θα πρέπει να συμβαδίζει με πολιτικές οι οποίες θέτουν στο στόχαστρο τα πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μεταξύ των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία πολιτικών για την ισότητα και η πλημμελής εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύλα και την ισότητα θέτουν ακόμη περισσότερο τις γυναίκες σε κίνδυνο και επιτείνουν την απειλή της φτώχειας και της κοινωνικής περιθωριοποίησης, αποκλείοντας τις γυναίκες από την αγορά εργασίας·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας έχει καίρια σημασία για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ απαγορεύει ρητά τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις, και παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το 2015 το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων εξακολουθούσε να ανέρχεται σε 16,3 %·

ΛΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ των φύλων θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο του ελέγχου της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή δεδομένων, ει δυνατόν χωριστά ανά φύλο, έχει καίρια σημασία προκειμένου να ελέγχεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

1.  επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής(11) να αντιμετωπίζει αμέσως τις παραβάσεις και στηρίζει τις προσπάθειές της να επιλύει άτυπα τα προβλήματα εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον μηχανισμό επίλυσης προβλημάτων EU Pilot·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση του συνολικού αριθμού των διαδικασιών επί παραβάσει το 2016, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί για παρόμοιες υποθέσεις την τελευταία πενταετία·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής του 2016 σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση αυτή, τα τέσσερα πεδία στα οποία είχαν κινηθεί το 2016 διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών για θέματα μεταφοράς του δικαίου ήταν το περιβάλλον, η δικαιοσύνη και οι καταναλωτές, η φορολογία και η εσωτερική αγορά·

4.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα υποβολής αναφορών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, όπως κατοχυρώνεται στα άρθρα 20 και 227 ΣΛΕΕ και στο άρθρο 44 του ΧΘΔΕΕ, και κατατάσσεται δεύτερο σε σημασία για τους πολίτες, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες· υπογραμμίζει πόσο σημαντικές είναι οι αναφορές ως μέσο που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες και οι κάτοικοι της Ένωσης για να αισθάνονται ότι συμμετέχουν στις δραστηριότητές της και για να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά με περιστατικά πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασης του δικαίου της ΕΕ και ενδεχόμενα κενά, και ταυτόχρονα για να επισημαίνουν τις ανεπάρκειες αυτές με την ελπίδα ότι τα προβλήματα που θίγουν θα επιλυθούν γρήγορα και αποτελεσματικά· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ πρέπει να αναγνωριστούν ως ισοδύναμης σημασίας με το έργο που επιτελείται για την εκπόνηση νέας νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει, εν προκειμένω, την εκ μέρους της διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αναφορών, δίνοντας έγκαιρες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις·

5.  εφιστά την προσοχή στη μελέτη που ανέθεσε η Επιτροπή Αναφορών του Κοινοβουλίου στο Θεματικό Τμήμα Γ με τίτλο «Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ: εργαλεία και προκλήσεις», και εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συγκεκριμένες συστάσεις που περιλαμβάνει προς το Κοινοβούλιο σχετικά με τη λήψη μέτρων· εφιστά την προσοχή στην πρόσφατα δημοσιευθείσα μελέτη που ανατέθηκε στο Θεματικό Τμήμα Γ με τίτλο «Αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη», σε συνέχεια των επαναλαμβανόμενων καταγγελιών που έχουν προκύψει από την εξέταση πολλών αναφορών· επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχυθεί η κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ στα διάφορα κράτη μέλη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια των αποφάσεων και, ως εκ τούτου, η ισότιμη πραγμάτωση των δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ενίσχυση της διαφάνειας και την παροχή περισσότερων στατιστικών στοιχείων στην έκθεση της Επιτροπής για το 2016, σε σύγκριση με προηγούμενες εκθέσεις· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι δεν περιέχει ακριβή πληροφόρηση για τον αριθμό των αναφορών που οδήγησαν σε κίνηση διαδικασιών EU Pilot ή διαδικασιών επί παραβάσει, και ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες επ’ αυτού· επισημαίνει με λύπη ότι στις διαδικασίες αυτές δεν υπάρχει συμμετοχή ούτε του Κοινοβουλίου ούτε των αναφερόντων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προβαίνει σε ανταλλαγή πληροφοριών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με όλες τις διαδικασίες EU Pilot και τις διαδικασίες επί παραβάσει που έχουν κινηθεί, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια, να μειωθεί το χρονικό πλαίσιο επίλυσης διαφορών μέσω της Επιτροπής Αναφορών, να καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και, εντέλει, να ενισχυθεί η νομιμότητα της διαδικασίας EU Pilot, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες επί παραβάσει· καλεί την Επιτροπή να κοινοποιεί συστηματικά τις αποφάσεις της και τα διάφορα μέτρα που λαμβάνει το Σώμα των Επιτρόπων και να δημοσιεύει την ημερήσια διάταξη και τα κύρια πορίσματα των συνεδριάσεων δέσμης μέτρων· λαμβάνει υπόψη την απόφαση του ΔΕΕ, του Μαΐου 2017, στις υποθέσεις C-39/05 P, C-52/05 P και C-562/14 P, σύμφωνα με την οποία τα έγγραφα στο πλαίσιο της διαδικασίας EU Pilot δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται εάν υπάρχει κίνδυνος η εν λόγω δημοσιοποίηση να επηρεάσει τη φύση της διαδικασίας επί παραβάσει, να μεταβάλει την πρόοδό της ή να υπονομεύσει τους στόχους της διαδικασίας αυτής· καλεί την Επιτροπή να δημοσιοποιεί τα έγγραφα που ανταλλάσσει με τα κράτη μέλη όταν παύει να ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτός, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών EU Pilot· τάσσεται, εν προκειμένω, υπέρ της πρότασης της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με την έγκαιρη και διαφανή διεκπεραίωση των διαδικασιών EU Pilot που βρίσκονται σε στάδιο πριν από τη διαδικασία επί παραβάσει· τονίζει ότι είναι σημαντικό να τηρούνται ενήμεροι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και να αυξηθεί η διαφάνεια των διαδικασιών EU Pilot· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την ελλιπή ανταπόκριση από πλευράς της Επιτροπής όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιφυλάξεων που διατυπώνουν βουλευτές του ΕΚ στο πλαίσιο διαδικασιών EU Pilot και καλεί την Επιτροπή να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών για κάθε σημαντικό νέο βήμα στο πλαίσιο της έρευνας και του συνεχούς διαλόγου με τα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά εκκρεμείς αναφορές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή της στοιχεία για τον βαθμό υλοποίησης τόσο των κανονισμών όσο και των οδηγιών της ΕΕ·

7.  θεωρεί ότι ο μεγάλος αριθμός διαδικασιών επί παραβάσει καταδεικνύει ότι η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ στα κράτη μέλη εξακολουθεί να συνιστά σοβαρή πρόκληση και να αποτελεί προτεραιότητα, ενόψει της νέας, περισσότερο στρατηγικής και αποτελεσματικής προσέγγισης της διαδικασίας επιβολής της νομοθεσίας που εγκρίθηκε από την Επιτροπή για το 2016· εκτιμά ότι ορισμένες από τις παραβάσεις αυτές ενδέχεται να είναι απόρροια της έλλειψης πόρων στη δημόσια διοίκηση σε ορισμένα κράτη μέλη·

8.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο αριθμός νέων καταγγελιών είναι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 67,5 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τον πρωτοφανή αριθμό των 3 783 νέων καταγγελιών και μείωση των ποσοστών επίλυσης, ότι, επιπλέον, 1 657 υποθέσεις παράβασης συνέχιζαν να εκκρεμούν στο τέλος του 2016, ενώ 986 διαδικασίες επί παραβάσει κινήθηκαν το 2016, εκ των οποίων 847 για καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο· σημειώνει με ανησυχία ότι εξακολουθούν να εκκρεμούν 95 διαδικασίες επί παραβάσει μετά την έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου διότι η Επιτροπή έκρινε ότι τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη δεν είχαν συμμορφωθεί ακόμη με τις αποφάσεις βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ, και ότι, γενικά, οι τομείς «απασχόληση» και «δικαιοσύνη και καταναλωτές» είναι αυτοί με τα περισσότερα προβλήματα και έπονται η εσωτερική αγορά, η βιομηχανία, η επιχειρηματικότητα και οι ΜΜΕ, η φορολογία και τα τελωνεία, και το περιβάλλον·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση του αριθμού νέων διαδικασιών EU Pilot που κινήθηκαν το 2016 (από 881 το 2014 σε 790) και για το γεγονός ότι ο αριθμός αυτός έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2011, μολονότι η Επιτροπή δεν κινεί διαδικασίες EU Pilot για την καθυστερημένη μεταφορά οδηγιών στο εθνικό δίκαιο· σημειώνει, ωστόσο, ότι το ποσοστό επίλυσης μειώθηκε κατά τι σε σχέση με το 2015 (από 75 % σε 72 %)· καλεί την Επιτροπή να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της όσον αφορά την πολιτική της για την επιβολή της νομοθεσίας, όπου δηλώνει ότι θα εστιάσει τα μέτρα επιβολής της εκεί όπου μπορούν να έχουν θεαματικά αποτελέσματα και σε προτεραιότητες πολιτικής οι οποίες προωθούν υποθέσεις που αποκαλύπτουν συστημικές αδυναμίες στο νομικό σύστημα ενός κράτους μέλους·

10.  επισημαίνει ότι η δέσμευση της Επιτροπής να ακολουθήσει μια περισσότερο στρατηγική πολιτική στην επιβολή του δικαίου της ΕΕ οδήγησε πρόσφατα στον τερματισμό διαδικασιών επί παραβάσει για πολιτικούς λόγους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να αναφέρει στις μελλοντικές εκθέσεις ελέγχου τους λόγους που οδηγούν στη λήψη τέτοιων αποφάσεων·

11.  τονίζει ότι η πλειονότητα των υποθέσεων EU Pilot που οδήγησαν σε επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει αφορούσαν κυρίως τομείς πολιτικής σχετικούς με το περιβάλλον, την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, την ενέργεια και τη φορολογία και τα τελωνεία· σημειώνει επίσης ότι οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων EU Pilot για τις οποίες κινήθηκε διαδικασία επί παραβάσει ήταν η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Πολωνία·

12.  αναγνωρίζει ότι την ευθύνη για την κατάλληλη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ φέρουν πρωτίστως τα κράτη μέλη, επισημαίνει ωστόσο ότι αυτό δεν απαλλάσσει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από το καθήκον τους να τηρούν το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ όταν καταρτίζουν το παράγωγο δίκαιο της ΕΕ, ιδίως σε θέματα που άπτονται του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε συνάρτηση με τον ΧΘΔΕΕ·

13.  επισημαίνει ότι η ορθή μεταφορά και εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ είναι αναγκαία για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ από την άποψη της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών όπως κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, και για την ενθάρρυνση και την προώθηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δημόσιων φορέων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, και μεταξύ των φορέων και των πολιτών, υπενθυμίζοντας επίσης ότι η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια δικαίου λειτουργούν ως βάση για καλή συνεργασία και για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανεπάρκειες στην εφαρμογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως στους τομείς της διαχείρισης των αποβλήτων, των υποδομών επεξεργασίας λυμάτων και της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα·

15.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ευρωπαίοι πολίτες και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην παρακολούθηση και την αναφορά ελλείψεων κατά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη· επικροτεί, ως εκ τούτου, την αυξημένη ευαισθητοποίηση των πολιτών σε σχέση με την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου ρόλο των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα· υπογραμμίζει ότι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει, δικαιωματικά, να είναι οι πρώτοι που πληροφορούνται, κατά τρόπο σαφή, πραγματικά προσβάσιμο, διαφανή και έγκαιρο, κατά πόσον και ποιες εθνικές νομοθετικές διατάξεις έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της μεταφοράς του δικαίου της ΕΕ στην εθνική έννομη τάξη και ποιες εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής τους·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην έγκαιρη και ορθή μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο και στην ύπαρξη σαφούς εσωτερικού νομοθετικού πλαισίου και προτρέπει τα κράτη μέλη να εξετάζουν τα θέματα αυτά ως προτεραιότητα προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας της ΕΕ, εξασφαλίζοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα οφέλη της αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής της·

17.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι μη ρεαλιστικές προθεσμίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας μπορούν να καταστήσουν αδύνατη τη συμμόρφωση των κρατών μελών, γεγονός που ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή των καθυστερήσεων στην εφαρμογή· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συμφωνήσουν σε ένα πιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή κανονισμών και οδηγιών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χρόνο που απαιτείται για έλεγχο και διαβούλευση· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις, αξιολογήσεις και νομοθετικές αναθεωρήσεις στις προθεσμίες που έχουν συμφωνηθεί από τους συννομοθέτες και όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία·

18.  τονίζει ότι το 2016 έπρεπε να μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο 70 οδηγίες, έναντι 56 οδηγιών το 2015· εκφράζει την ανησυχία του για τη ραγδαία αύξηση του αριθμού διαδικασιών επί παραβάσει λόγω καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, από 543 σε 847· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, στο τέλος του 2016, εκκρεμούσαν 868 διαδικασίες επί παραβάσει λόγω καθυστερημένης μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 67,5 % σε σύγκριση με τις 518 υποθέσεις που εκκρεμούσαν στο τέλος του 2015·

19.  εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι, όπως και το 2015, τα κράτη μέλη δεν τήρησαν σε όλες τις περιπτώσεις τη δέσμευσή τους να υποβάλουν επεξηγηματικά έγγραφα μαζί με τα εθνικά μέτρα μεταφοράς των οδηγιών στην οικεία έννομη τάξη· θεωρεί, δεδομένου ότι πολλά από τα υποβληθέντα επεξηγηματικά έγγραφα ήταν ποιοτικά άνισα, ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη των κρατών μελών από την Επιτροπή κατά την προετοιμασία αυτών των επεξηγηματικών εγγράφων και των πινάκων αντιστοιχίας·

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η αδυναμία να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ – που αφορά τις αρχές των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εκπαίδευσης, εργασίας και απασχόλησης, της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και της ίσης μεταχείρισης γυναικών και ανδρών όσον αφορά την πρόσβαση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών – καθώς και των υφιστάμενων μέτρων για τη βελτίωση της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την πάταξη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, εντέλει στερεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τα οφέλη που δικαιούνται σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ·

21.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ΕΕ ιδρύθηκε ως Ένωση που βασίζεται στο κράτος δικαίου και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρο 2 ΣΕΕ)· σημειώνει ότι, κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να σέβονται πλήρως τις αξίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον ΧΘΔΕΕ· επαναλαμβάνει ότι η προσεκτική παρακολούθηση των πράξεων και των παραλείψεων των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ έχει ύψιστη σημασία·

22.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τον αριθμό των αναφορών προς το Κοινοβούλιο και των καταγγελιών προς την Επιτροπή σχετικά με ζητήματα τα οποία υποτίθεται ότι η Επιτροπή έχει επιλύσει·

23.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της έννομης τάξης της ΕΕ, η οποία περιλαμβάνει το πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο, καθώς και διατάξεις περιορισμένης δεσμευτικότητας· ζητεί, για τον λόγο αυτό, την έγκαιρη έγκριση των νομοθετικών και μη νομοθετικών πρωτοβουλιών που είναι απαραίτητες προκειμένου ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων να καταστεί πραγματικότητα για τους πολίτες· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και συνοχή στις προσπάθειές της να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο ειδικά για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, όπως η EIR· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός τέτοιου πλαισίου ειδικά για τη δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη, την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και τις υποθέσεις ένταξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

24.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή, σε συνέχεια του ψηφίσματός του της 25ης Οκτωβρίου 2016, να υποβάλει πρόταση για τη σύναψη συμφώνου της Ένωσης για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα (Σύμφωνο της ΕΕ για ΔΚΘ), ούτως ώστε να εξασφαλίσει την αποτελεσματική σύνδεση των συναφών ετήσιων θεματικών της εκθέσεων με τα αποτελέσματα των υφιστάμενων μηχανισμών παρακολούθησης και των μέσων περιοδικής αξιολόγησης, που θα πρέπει να υποβάλλονται σε εύθετο χρόνο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών και σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των αρχών της χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης που ορίζονται στο άρθρο 298 ΣΛΕΕ και στα άρθρα 41 και 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει καθήκον να παρακολουθεί και να αξιολογεί την ορθή εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης και τον σεβασμό των αρχών και των στόχων που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, από τα κράτη μέλη και από όλα τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, και να τηρεί τη δέσμευσή της για ενεργό συνδρομή προς τα κράτη μέλη στη μεταφορά και την εφαρμογή ορισμένων οδηγιών και κανονισμών· συνιστά, ως εκ τούτου, το καθήκον αυτό να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο του προαναφερθέντος κύκλου πολιτικής ΔΚΘ από το 2018 και στο εξής, και να υποβάλλονται εγκαίρως οι συναφείς ετήσιες θεματικές εκθέσεις – με τα αποτελέσματα των υφιστάμενων μηχανισμών παρακολούθησης και των μέσων περιοδικής αξιολόγησης·

25.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να παρακολουθεί, να διευθύνει και να υποστηρίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής με πιο προορατικό τρόπο·

26.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να συνδράμει ενεργά τα κράτη μέλη στη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο και στην εφαρμογή της, με την κατάρτιση σχεδίων υλοποίησης για ορισμένες οδηγίες και κανονισμούς·

27.  θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο, ως συνυπεύθυνο για τη διασφάλιση της εφαρμογής και της επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ με βάση τη διοργανική συμφωνία και δεδομένου ότι διαθέτει εξουσία πολιτικού ελέγχου επί της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 14 ΣΕΕ, θα πρέπει να ενημερώνεται αυτομάτως για κάθε διαδικασία EU Pilot και για την κίνηση κάθε διαδικασίας επί παραβάσει και ότι θα πρέπει να του παρέχεται κατάλληλη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν τα δύο αυτά είδη διαδικασιών, ιδίως όταν σχετίζονται με αναφορές, με παράλληλο σεβασμό των αναγκαίων διατάξεων εμπιστευτικότητας για την επιτυχή διεκπεραίωση των υποθέσεων·

28.  προτείνει να συμμετέχουν περισσότερο οι εκπρόσωποι των κρατών μελών σε συζητήσεις σχετικά με αναφορές στην Επιτροπή Αναφορών·

29.  σημειώνει το μη ικανοποιητικό επίπεδο εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη, όπως προκύπτει από τον υψηλό αριθμό καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή και τη σημαντική ροή αναφορών που απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής, όπως εκφράζεται στην ανακοίνωσή της του Δεκεμβρίου 2016, για αύξηση της χρήσης προληπτικών εργαλείων όπως συνεδριάσεις δέσμης μέτρων, κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, ομάδες εμπειρογνωμόνων, ειδικευμένα δίκτυα, (συμπεριλαμβανομένου του δικτύου SOLVIT), και για στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων των κρατών μελών στον τομέα της επιβολής του δικαίου της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 197 ΣΛΕΕ για την εφαρμογή αυτής της ανανεωμένης πολιτικής για την επιβολή, σε πλήρη συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· καλεί την Επιτροπή να βελτιωθεί στο θέμα της διεκπεραίωσης των υποβαλλόμενων αναφορών δίνοντας έγκαιρες και εμπεριστατωμένες απαντήσεις·

30.  επισημαίνει ότι, παρόλο που εξακολουθούν να εκκρεμούν 95 διαδικασίες επί παραβάσει και παρά το γεγονός ότι το ΔΕΕ έχει αποφανθεί σχετικά με τη μη συμμόρφωση κρατών μελών, η Επιτροπή παρέπεμψε μόνο τρεις από τις υποθέσεις αυτές στο ΔΕΕ βάσει του άρθρου 260 ΣΛΕΕ· θεωρεί ότι προέχει να διασφαλιστεί η πλήρης και έγκαιρη εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και, όποτε είναι αναγκαίο, η πλήρης χρήση των διατάξεων του άρθρου 279 ΣΛΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί τυχόν υπονόμευση του δικαίου της ΕΕ και της εξουσίας του ΔΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο·

31.  τονίζει το γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεσμεύονται από τις Συνθήκες της ΕΕ και τον ΧΘΔΕΕ(12)·

32.  συνιστά, οιαδήποτε διακοινοβουλευτική συζήτηση σχετικά με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να περιλαμβάνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, π.χ. μέσω αναφορών που διαβιβάζονται στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών·

33.  τονίζει ότι τα μνημόνια συνεννόησης που συνάπτονται μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών δεν θεωρούνται πράξεις της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ·

34.  τονίζει πόσο ζωτική σημασία έχουν η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία κατά την εκπόνηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει ειδικότερα την αρχή της δημοκρατικής λογοδοσίας – και τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διασφάλισή της – καθώς και το δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ σε δικαιοσύνη και χρηστή διοίκηση, όπως ορίζεται στα άρθρα 41 και 47 του ΧΘΔΕΕ· επισημαίνει ότι, με βάση τα δικαιώματα και τις αρχές αυτές, πρέπει να παρέχεται στους πολίτες κατάλληλη και εύκολη πρόσβαση στα σχέδια νομοθετικών πράξεων που τους αφορούν· υπενθυμίζει ότι τα ίδια αυτά δικαιώματα και αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν πρωταρχική σημασία για τα κράτη μέλη όταν προτείνουν σχέδια νομοθετικών πράξεων για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ·

35.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, όπου αυτό είναι δυνατόν και αναγκαίο, τους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, που προορίζονται για την «ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και για μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση», προκειμένου να προωθηθούν η κοινωνική πρόνοια και η οικονομική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συναφών επωφελών νομοθετικών διατάξεων· καλεί την Επιτροπή να κάνει πλήρη χρήση του άρθρου 197 ΣΛΕΕ για να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών στον τομέα της εφαρμογής και της επιβολής του δικαίου της ΕΕ·

36.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μέσα σχεδιασμένα να βοηθούν τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν τα προβλήματα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, να τα αντιμετωπίζουν σε ένα πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει και να βρίσκουν κοινές λύσεις·

37.  επισημαίνει ότι οι πλέον κατάφωρες διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν νομοθεσία που απορρέει από οδηγίες· υπενθυμίζει ότι οι κανονισμοί έχουν άμεση και υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να χρησιμοποιεί, στο μέτρο του δυνατού, κανονισμούς για τις νομοθετικές προτάσεις της· εκτιμά ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να περιορίσει τον κίνδυνο υπέρμετρης ρύθμισης·

38.  υπενθυμίζει ότι οι προδικαστικές αποφάσεις συμβάλλουν στην αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· θεωρεί ότι η εφαρμογή αυτής της διαδικασίας επιτρέπει μια ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να παρακολουθεί αποτελεσματικότερα την τήρηση της υποχρέωσης των εθνικών δικαστηρίων να ζητούν προδικαστική απόφαση από το ΔΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 267 της ΣΛΕΕ· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα εθνικά δικαστήρια, σε περίπτωση αμφιβολίας, να υποβάλλουν προδικαστικά ερωτήματα στο ΔΕΕ ούτως ώστε να αποφεύγονται οι διαδικασίες επί παραβάσει·

39.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει με ιδιαίτερη προσοχή την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς(13), και να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, όπου κρίνεται αναγκαίο, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη επαγρύπνηση όσον αφορά την εσφαλμένη ή κακή εφαρμογή της·

40.  επικροτεί τις συνεχείς προσπάθειες της Επιτροπής να επιβάλλει τους περιβαλλοντικούς κανόνες της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλα τα κράτη μέλη και τους οικονομικούς φορείς και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις κατά την εφαρμογή και επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής διαδικασιών επί παραβάσει αν κρίνεται απαραίτητο· υπογραμμίζει, ωστόσο, τους γνωστούς περιορισμούς ως προς την αποτελεσματικότητα των περιβαλλοντικών κανόνων της ΕΕ και, ειδικότερα, την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (ΟΠΕ)· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2017(14) σχετικά με την εφαρμογή της ΟΠΕ· επισημαίνει ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, το δικαίωμα των πολιτών σε ένα υγιές περιβάλλον υπονομεύεται λόγω των ελλείψεων στην εφαρμογή και την επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την πρόληψη των βλαβών στον αέρα και τα ύδατα, τη διαχείριση των αποβλήτων και τις υποδομές επεξεργασίας των λυμάτων· επισημαίνει ότι η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ θα μπορούσε να επιφέρει για την οικονομία της ΕΕ εξοικονομήσεις, κατά κύριο λόγο σε δαπάνες για την υγεία και το περιβάλλον, ύψους 50 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως·

41.  επισημαίνει ότι το κεκτημένο της ΕΕ περιλαμβάνει επίσης διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την ΕΕ· σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι οι περιβαλλοντικοί κανόνες της ΕΕ ενδέχεται να μη συμμορφώνονται προς τη σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα («σύμβαση του Aarhus»)(15), καθώς δεν παρέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και μέλη του κοινού επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να δώσει προσοχή στα πορίσματα και τις συστάσεις της επιτροπής συμμόρφωσης της σύμβασης του Aarhus(16) και στη θέση του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017(17), και να διερευνήσει τρόπους και μέσα για τη συμμόρφωση προς τη σύμβαση του Aarhus κατά τρόπο συμβατό με τις θεμελιώδεις αρχές της έννομης τάξης της Ένωσης και το σύστημα δικαστικού ελέγχου που εφαρμόζει·

42.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των μέτρων που εγκρίνονται στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, ώστε να εξασφαλίσει τη συμβατότητά τους με τις αρχές που κατοχυρώνονται στον ΧΘΔΕΕ, να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την επίλυση των δυσκολιών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την εφαρμογή τους και να κινεί τις δέουσες διαδικασίες επί παραβάσει, κατά περίπτωση· σημειώνει με ανησυχία ότι ορισμένα κράτη μέλη αμελούν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο· υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, ούτως ώστε όλα τα κράτη μέλη να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους· καλεί τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την αύξηση της εμπορίας ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης της εργασίας ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης·

43.  καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην κατάσταση όπως εξελίσσεται στον τομέα της μετανάστευσης και της ασφάλειας και να εφαρμόζει με αποδοτικό τρόπο το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση και τις συναφείς δέσμες μέτρων υλοποίησης· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία για την επιστροφή (2008/115/ΕΚ)(18) και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση·

44.  καλεί την Επιτροπή να ελέγξει τη συμβατότητα των συμβάσεων μηδενικών ωρών εργασίας με τη νομοθεσία της ΕΕ για την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τους εργαζομένους μερικής απασχόλησης, καθώς το 2016 υποβλήθηκαν πολλές αναφορές σχετικά με την επισφαλή εργασία·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην έκθεση αναγνωρίζεται ο ρόλος του Κοινοβουλίου στο να εφιστά, μέσω της υποβολής ερωτήσεων και αναφορών, την προσοχή της Επιτροπής σε αδυναμίες σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα κράτη μέλη· επισημαίνει ότι με έναν αυστηρότερο έλεγχο των εθνικών κοινοβουλίων επί των αντίστοιχων κυβερνήσεών τους, όταν αυτές συμμετέχουν στη νομοθετική διαδικασία, θα προωθηθεί μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, όπως προβλέπεται από τις Συνθήκες·

46.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω διαφορών στις μεταφράσεις πολλών οδηγιών στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, ενδέχεται αποκλίνουσες γλωσσικές αποδόσεις να οδηγούν σε ασύμφωνες ερμηνείες των αντίστοιχων κειμένων και σε διαφορές όσον αφορά τη μεταφορά τους στην εσωτερική έννομη τάξη των κρατών μελών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι εν λόγω διαφορές στη μεταφορά και τη νομική ερμηνεία των οδηγιών δεν αποκαλύπτονται συστηματικά, αλλά μόνο όταν αποσαφηνίζονται με αποφάσεις του ΔΕΕ·

47.  υπενθυμίζει ότι τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο κατά τον προνομοθετικό έλεγχο των σχεδίων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ όσο και μετά την έκδοση του δικαίου της ΕΕ κατά τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του από τα κράτη μέλη· καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να συνεχίσουν να επιτελούν προορατικά το καθήκον αυτό·

48.  φρονεί ότι, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής για την παραγωγή καλύτερης και πιο αποτελεσματικής ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη η εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

49.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία, στο πλαίσιο των αρμόδιων Γενικών Διευθύνσεων (ΓΔ IPOL, ΓΔ EXPO και ΓΔ EPRS), αυτόματου συστήματος εκ των υστέρων αξιολόγησης του αντικτύπου των κύριων νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης και σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία·

50.  καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο που ασκεί στην εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων της ΕΕ με την οποία θεσπίζονται κανόνες για την αντιμετώπιση πρακτικών διαφθοράς που πλήττουν άμεσα τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού·

51.  υπενθυμίζει στα κράτη μέλη και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ ότι η διασφάλιση της έγκαιρης και ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας στα κράτη μέλη εξακολουθεί να συνιστά προτεραιότητα για την ΕΕ· τονίζει τη σημασία που έχει η τήρηση των αρχών της δοτής αρμοδιότητας, της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 5 ΣΕΕ, καθώς και της αρχής της ισότητας ενώπιον του νόμου με σκοπό τον καλύτερο έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις διατάξεις υφιστάμενων οδηγιών που πραγματεύονται διάφορες πτυχές της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και που μετατρέπουν την ισότητα σε πράξη·

52.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ανταποκρίνονται ανελλιπώς στην υποχρέωσή τους να τηρούν το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ όταν θεσπίζουν κανόνες παραγώγου δικαίου της ΕΕ και διατάξεις περιορισμένης δεσμευτικότητας, αναπτύσσουν πολιτικές και υπογράφουν συμφωνίες ή συνθήκες με θεσμικά όργανα εκτός ΕΕ, να επικουρούν με όσα μέσα διαθέτουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να μεταφέρουν το ενωσιακό δίκαιο σε όλους τους τομείς και να σέβονται τις αξίες και τις αρχές της Ένωσης, ιδίως σε συνάρτηση με τις πρόσφατες εξελίξεις στα κράτη μέλη·

53.  συντάσσεται με την άποψη της Επιτροπής ότι οι μεμονωμένοι καταγγέλλοντες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό ευρύτερων προβλημάτων που σχετίζονται με την επιβολή και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και επηρεάζουν τα συμφέροντα των πολιτών και των επιχειρήσεων·

54.  τονίζει ότι η έλλειψη συνεκτικού και ολοκληρωμένου συνόλου κωδικοποιημένων κανόνων χρηστής διοίκησης σε ολόκληρη την Ένωση καθιστά δύσκολη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις την ευχερή και πλήρη κατανόηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με ενωσιακό δίκαιο· επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι η κωδικοποίηση των κανόνων χρηστής διοίκησης υπό μορφή κανονισμού που θα καθορίζει τις διάφορες πτυχές της διοικητικής διαδικασίας – συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων, των δεσμευτικών προθεσμιών, του δικαιώματος ακρόασης και του δικαιώματος κάθε προσώπου να έχει πρόσβαση στον φάκελό του – είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών και της διαφάνειας· πιστεύει ότι ο κανονισμός αυτός θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη προσβασιμότητα, διαφάνεια και συνοχή στην ερμηνεία των ισχυόντων κανόνων, προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και της διοίκησης και των υπαλλήλων της·

55.  υπενθυμίζει ότι, στα ψηφίσματά του της 15ης Ιανουαρίου 2013 και της 9ης Ιουνίου 2016, το Κοινοβούλιο ζήτησε την έγκριση κανονισμού σχετικά με μια ανοιχτή, αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 298 ΣΛΕΕ, και σημειώνει ότι δεν υπήρξε πρόταση της Επιτροπής με την οποία να δίνεται συνέχεια στο αίτημα αυτό του Κοινοβουλίου· καλεί, ως εκ τούτου, για μια ακόμη φορά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με ένα ευρωπαϊκό διοικητικό δικονομικό δίκαιο, λαμβάνοντας υπόψη τα βήματα που έχει κάνει μέχρις στιγμής το Κοινοβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση·

56.  υπογραμμίζει ότι η ελλιπής ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων σε άλλους τομείς πολιτικής αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες της ανεπαρκούς εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και πολιτικής·

57.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο τόσο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων·

58.  τονίζει ότι η αποτελεσματική επιβολή των κανόνων της ΕΕ στον χώρο της υγείας, της ασφάλειας των τροφίμων και του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ευρωπαίους πολίτες, δεδομένου ότι επηρεάζει την καθημερινή τους ζωή και υπηρετεί το γενικό συμφέρον·

59.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά υποθέσεις που αφορούν περιβαλλοντικές παραβάσεις με διασυνοριακή διάσταση, ιδίως στον τομέα της νομοθεσίας για τον καθαρό αέρα, καθώς και την ορθή μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στα μελλοντικά κράτη μέλη· καλεί, ακόμη, την Επιτροπή να ενημερώνει εγκαίρως τους καταγγέλλοντες με κατάλληλο και διαφανή τρόπο όσον αφορά τα επιχειρήματα που επικαλούνται τα ενδιαφερόμενα κράτη ως απάντηση στην καταγγελία·

60.  επισημαίνει ότι ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει που αφορούν το περιβάλλον μειώθηκε το 2016 σε σύγκριση με το 2015, αλλά ανησυχεί για τον λόγο ότι αυξήθηκε ο αριθμός των διαδικασιών στον χώρο της υγείας και της ασφάλειας τροφίμων, και καλεί την Επιτροπή να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα αυτό·

61.  τονίζει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ που θα πρέπει να ενσωματώνεται σε όλες τις πολιτικές·

62.  υπογραμμίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει το κράτος δικαίου όσον αφορά τη νομιμοποίηση κάθε μορφής δημοκρατικής διακυβέρνησης· τονίζει ότι αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενωσιακής έννομης τάξης και ότι, ως εκ τούτου, συνάδει με την ιδέα μιας Ένωσης που βασίζεται στο κράτος δικαίου·

63.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ισότητας – από τη σκοπιά της ίσης αμοιβής για ίση εργασία – κατοχυρώθηκε στις ευρωπαϊκές Συνθήκες το 1957 (βλ. άρθρο 157 ΣΛΕΕ) και τονίζει το γεγονός ότι το άρθρο 153 ΣΛΕΕ επιτρέπει στην ΕΕ να δρα στον ευρύτερο τομέα των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης σε θέματα απασχόλησης και εργασίας·

64.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ευρεία ερμηνεία που δίνει το ΔΕΕ στην έννοια της ίσης αμοιβής για ίση εργασία, όπως διαρθρώνεται στις αποφάσεις του και στην εκτενή νομολογία του για το σχετικό άρθρο, έχει σαφώς διευρύνει τις δυνατότητες καταπολέμησης τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων έμφυλων μισθολογικών διακρίσεων και έχει μειώσει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων· τονίζει, ωστόσο, ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να εξαλειφθεί το διατηρούμενο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων στην ΕΕ·

65.  εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το γεγονός ότι η εισαγωγή αρχών του δικαίου που απαγορεύουν τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών αποδείχτηκε από μόνη της ανεπαρκής για την εξάλειψη των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων· τονίζει ότι η αναδιατυπωμένη οδηγία 2006/54/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλες οι διατάξεις όσον αφορά συλλογικές συμφωνίες, μισθολογικές κλίμακες, μισθολογικές συμφωνίες και ατομικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες αντιβαίνουν στην αρχή της ίσης αμοιβής, είναι ή μπορούν να κηρυχθούν άκυρες ή να τροποποιηθούν·

66.  τονίζει ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή θα πρέπει να δώσουν προσοχή στην εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ιδίως των διατάξεων που αφορούν τη μισθολογική ισότητα· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθεί η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε διάφορες οδηγίες της ΕΕ και θεωρεί ότι τα εναλλακτικά μέσα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ· υπενθυμίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις διατάξεις των υφιστάμενων οδηγιών που πραγματεύονται διάφορες πτυχές της αρχής της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και την κάνουν πράξη· επισημαίνει ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορεί να δίνουν τη δυνατότητα για περαιτέρω εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου περί ίσης αμοιβής για ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών, για τη γονική άδεια, τις συνθήκες εργασίας και το ωράριο εργασίας, συμπεριλαμβανομένης κοινής εβδομαδιαίας ημέρας ανάπαυσης, για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες και για τη βελτίωση της κατάστασής τους στην αγορά εργασίας·

67.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2013, με το οποίο ζητεί την έγκριση κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού διοικητικού δικονομικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 298 ΣΛΕΕ· σημειώνει με απογοήτευση ότι η Επιτροπή δεν ικανοποίησε το αίτημα του Κοινοβουλίου να υποβάλει πρόταση νομοθετικής πράξης σχετικά με το διοικητικό δικονομικό δίκαιο·

68.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η συλλογή δεδομένων, ει δυνατόν χωριστά ανά φύλο, για την αξιολόγηση της προόδου που επιτυγχάνεται όσον αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών·

69.  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων, η οποία αγνοεί τις σοβαρές ασυνέπειες που επισημάνθηκαν από μεγάλο αριθμό πολιτών οι οποίοι έκαναν χρήση του δικαιώματος υποβολής αναφοράς· ζητεί εκ νέου να δρομολογηθεί μια νέα στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ για να καλυφθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις και να διασφαλιστεί η πλήρης και αποτελεσματική προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων μέσω ενός σαφούς και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του άρθρου 13 ΣΛΕΕ·

70.  καλεί την Επιτροπή να εξετάζει διεξοδικά τις αναφορές με θέμα τις αποκλίσεις στην ποιότητα τροφίμων με την ίδια εμπορική ονομασία στα διάφορα κράτη μέλη· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να θέσει τέρμα στις αθέμιτες πρακτικές και να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση όλων των καταναλωτών·

71.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0385.
(2) ΕΕ L 304 της 20.11.2010, σ. 47.
(3) ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 25.
(4) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ C 316 της 22.9.2017, σ. 246.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0409.
(7) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 126.
(8) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 17.
(9) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.
(10) ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 15.
(11) ΕΕ C 18 της 19.1.2017, σ. 10.
(12) Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P έως C-10/15 P Ledra Advertising Ltd (C-8/15 P), Ανδρέας Ελευθερίου (C-9/15 P), Ελένη Ελευθερίου (C-9/15 P), Λίλια Παπαχριστοφή (C-9/15 P), Χρήστος Θεοφίλου (C-10/15 P), Ελένη Θεοφίλου (C-10/15 P) κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
(13) ΕΕ L 193 της 19.7.2016, σ. 1.
(14) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0414.
(15) ΕΕ L 124 της 17.5.2005, σ. 4.
(16) ACCC/C/2008/32 (ΕΕ), Μέρος II, που εγκρίθηκε στις 17 Μαρτίου 2017.
(17) ΕΕ L 186 της 19.7.2017, σ. 15.
(18) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου