Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 3 юли 2018 г. - Страсбург
 Споразумение за сътрудничество между ЕС и Агенцията за сигурност на въздухоплаването в Африка и Мадагаскар ***
 Удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-техническо сътрудничество между ЕС и САЩ ***
 Европейско съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии *
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – EGF/2017/009 FR/Air France
 Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза
 Триизмерният печат като предизвикателство в областта на правата върху интелектуалната собственост и гражданската отговорност
 Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната ***I
 Интегрирана статистика за земеделските стопанства ***I
 Нотифициране на инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура: отмяна ***I
 Мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност *
 Нарушаване на правата на коренното население по света, включително заграбване на земи
 Дипломация по въпросите на климата
Текстове (576 kb)
Правна информация - Политика за поверителност