Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 3. července 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 Dohoda o spolupráci mezi EU a Agenturou pro bezpečnost letového provozu v Africe a na Madagaskaru ***
 Prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA ***
 Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/009 FR/Air France
 Úloha měst v institucionálním rámci Unie
 Trojrozměrný tisk: práva duševního vlastnictví a občanskoprávní odpovědnost
 Program rozvoje evropského obranného průmyslu ***I
 Integrovaná zemědělská statistika ***I
 Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury: zrušení ***I
 Opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty *
 Porušování práv původních obyvatel ve světě
 Diplomatická činnost v oblasti klimatu
Texty
Konečné znění (365 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí