Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 3 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη ***
 Παράταση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-ΗΠΑ ***
 Κοινή επιχείρηση για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων *
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/009 FR/Air France
 Ο ρόλος των πόλεων στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης
 Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας ***I
 Ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ***I
 Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση ***I
 Μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας *
 Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο
 Διπλωματία στον τομέα του κλίματος
Κείμενα (604 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου