Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 3. juuli 2018 - StrasbourgLõplik väljaanne
 ELi ning Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti vaheline koostööleping ***
 Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine ***
 Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse ühisettevõte *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine - taotlus EGF/2017/009 FR/Air France
 Linnade roll liidu institutsioonilises raamistikus
 Kolmemõõtmeline printimine ning sellega seotud probleemid intellektuaalomandiõiguste ja tsiviilvastutuse valdkonnas
 Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm ***I
 Integreeritud statistika põllumajandusettevõtete kohta ***I
 Energeetikataristu investeerimisprojektidest teatamine: kehtetuks tunnistamine ***I
 Meetmed, millega tõhustatakse halduskoostööd käibemaksu valdkonnas *
 Maailma põlisrahvaste õiguste rikkumine
 Kliimadiplomaatia
Tekstid
Lõplik väljaanne (331 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika