Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2018. gada 3. jūlijs - Strasbūra
 Sadarbības nolīgums starp ES un Aeronavigācijas drošības aģentūru Āfrikā un Madagaskarā ***
 ES un ASV Nolīguma par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību pagarināšana ***
 Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana saskaņā ar Francijas pieteikumu EGF/2017/009 FR/Air France
 Pilsētu loma Savienības iestāžu sistēmā
 Trīsdimensiju drukāšana: intelektuālā īpašuma tiesības un civiltiesiskā atbildība
 Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programma ***I
 Lauku saimniecību integrēta statistika ***I
 Energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošana: atcelšana ***I
 Pasākumi, lai stiprinātu administratīvo sadarbību pievienotās vērtības nodokļa jomā *
 Pirmiedzīvotāju tiesību pārkāpumi pasaulē
 Klimata diplomātija
Teksti (347 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika