Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 3 lipca 2018 r. - Strasburg
 Umowa o współpracy między Unią Europejską a Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego w Afryce i na Madagaskarze (ASECNA) ***
 Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między Unią Europejską a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki ***
 Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - EGF/2017/009 FR/Air France
 Rola miast w ramach instytucjonalnych Unii
 Drukowanie przestrzenne, wyzwanie w dziedzinach praw własności intelektualnej oraz odpowiedzialności cywilnej
 Europejski program rozwoju przemysłu obronnego ***I
 Zintegrowane statystyki rolne ***I
 Zgłaszanie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej: uchylenie ***I
 Środki wzmacniania współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej *
 Łamanie praw rdzennej ludności na świecie
 Dyplomacja klimatyczna
Teksty (372 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności