Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 3 juli 2018 - Strasbourg
 Samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och byrån för flygtrafiksäkerhet i Afrika och Madagaskar ***
 Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska unionen och Förenta staterna ***
 Det gemensamma företaget för europeiska högpresterande datorsystem *
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2017/009 FR/Air France
 Städernas roll inom unionens institutionella ramar
 Friformsframställning, en utmaning på områdena immateriella rättigheter och skadeståndsansvar
 Inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram ***I
 Integrerad statistik över jordbruksföretag ***I
 Meddelande om projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen ***I
 Åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet på mervärdesskatteområdet *
 Kränkningar av urbefolkningarnas rättigheter i världen
 Klimatdiplomati
Texter (349 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy