Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 4 юли 2018 г. - Страсбург
 Програма за подкрепа на структурните реформи: финансов пакет и обща цел ***I
 Реформа на избирателното право на Европейския съюз ***
 Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения ***
 Споразумение за партньорство между Европейския съюз и ЕОАЕ и Армения (резолюция)
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак ***
 Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак (резолюция)
 Споразумение между Европейския съюз и Нова Зеландия във връзка с изменението на отстъпките (присъединяване на Хърватия) ***
 Устав на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка ***I
 Данъчно облагане на превозните средства: заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури *
 Проект на коригиращ бюджет № 2/2018: вписване на излишъка от 2017 финансова година
 Проект на коригиращ бюджет № 3/2018: Разширяване на Механизма за бежанците в Турция
 Към външна стратегия на ЕС срещу ранните и принудителните бракове
 Определение за МСП
 Преговори във връзка с всеобхватното споразумение между ЕС и Азербайджан
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Йордания относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Турция относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Израел относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Тунис относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Мароко относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Ливан относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Египет относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
 Започване на преговори за споразумение между ЕС и Алжир относно обмена на лични данни за борба с тежката престъпност и тероризма
Текстове (669 kb)
Правна информация - Политика за поверителност