Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2018. gada 4. jūlijs - StrasbūraGalīgā redakcija
 Strukturālo reformu atbalsta programma: finansējums un vispārīgais mērķis ***I
 Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma ***
 Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses ***
 Partnerības nolīgums starp ES un Euratom, no vienas puses, un Armēniju, no otras puses (rezolūcija)
 ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums ***
 ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija)
 ES un Jaunzēlandes nolīgums attiecībā uz koncesiju grozīšanu (Horvātijas pievienošanās ES) ***
 Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūti ***I
 Transporta nodokļi: dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem *
 Budžeta grozījuma Nr. 2/2018 projekts: 2017. finanšu gada pārpalikuma iekļaušana
 Budžeta grozījuma Nr. 3/2018 projekts: bēgļu atbalsta mehānisma Turcijā pagarināšana
 Virzība uz ES ārējo stratēģiju pret agrīnām un piespiedu laulībām
 MVU definīcija
 Sarunas par ES un Azerbaidžānas visaptverošo nolīgumu
 Sarunu par ES un Jordānijas nolīguma par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Turcijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Izraēlas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Tunisijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Marokas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Libānas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Ēģiptes nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
 Sarunu par ES un Alžīrijas nolīgumu par personas datu apmaiņu nolūkā apkarot smagus noziegumus un terorismu sākšana
Teksti
Galīgā redakcija (394 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika