Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 4 lipca 2018 r. - Strasburg
 Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I
 Reforma prawa wyborczego Unii Europejskiej ***
 Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią ***
 Umowa o partnerstwie między UE i EWEA a Armenią (rezolucja)
 Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem ***
 Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Irakiem (rezolucja)
 Porozumienie między UE a Nową Zelandią odnoszące się do zmian list koncesyjnych (w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do UE) ***
 Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego ***I
 Opodatkowanie pojazdów: pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe *
 Projekt budżetu korygującego nr 2 do budżetu ogólnego na 2018 r.: zapisanie nadwyżki za rok budżetowy 2017
 Projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2018: rozszerzenie Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji
 W kierunku strategii zewnętrznej UE na rzecz zwalczania wczesnego i przymusowego małżeństwa
 Definicja MŚP
 Negocjacje w sprawie kompleksowej umowy między UE a Azerbejdżanem
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Jordanią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Turcją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Izraelem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Tunezją dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Marokiem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Libanem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Egiptem dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
 Rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy między UE a Algierią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu
Teksty (406 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności