Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 4. júla 2018 - Štrasburg
 Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I
 Reforma volebného zákona Európskej únie ***
 Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom ***
 Dohoda o partnerstve medzi EÚ a ESAE a Arménskom (uznesenie)
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom ***
 Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom (uznesenie)
 Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom, ktorá sa týka zmeny koncesií (pristúpenie Chorvátska) ***
 Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky: zúčtovacie a platobné systémy ***I
 Zdaňovanie vozidiel: poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami *
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2018 – pripísanie prebytku za rozpočtový rok 2017
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2018: rozšírenie nástroja pre utečencov v Turecku
 Smerom k vonkajšej stratégii EÚ zameranej proti manželstvám v útlom veku a núteným manželstvám
 Definícia MSP
 Rokovania o komplexnej dohode medzi EÚ a Azerbajdžanom
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Jordánskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tureckom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Izraelom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Tuniskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Marokom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Libanonom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Egyptom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
 Začatie rokovaní o dohode medzi EÚ a Alžírskom o výmene osobných údajov na boj proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu
Texty (394 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia