Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 4 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Stödprogrammet för strukturreformer: finansieringsramen och det allmänna målet ***I
 Reform av Europeiska unionens vallagstiftning ***
 Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien ***
 Partnerskapsavtal mellan EU, Europeiska atomenergigemenskapen och Armenien (resolution)
 Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak ***
 Avtal om partnerskap och samarbete mellan EU och Irak (resolution)
 Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om ändring av medgivanden (Kroatiens anslutning) ***
 Stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken: clearingsystem och betalningssystem ***I
 Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer vad gäller vissa bestämmelser om fordonsbeskattning *
 Förslag till ändringsbudget nr 2 till 2018 om införande av överskottet från budgetåret 2017
 Förslag till ändringsbudget nr 3 till 2018: Utvidgning av faciliteten för flyktingar i Turkiet
 De nästa stegen mot en extern EU-strategi för bekämpning av tidiga äktenskap och tvångsäktenskap
 Definitionen av små och medelstora företag
 Förhandlingarna om ett övergripande avtal mellan EU och Azerbajdzjan
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Jordanien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Turkiet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Israel om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Tunisien om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Marocko om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Libanon om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Egypten om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
 Inledning av förhandlingar om ett avtal mellan EU och Algeriet om utbyte av personuppgifter för bekämpning av grov brottslighet och terrorism
Texter
Slutlig utgåva (402 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy