Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 5 юли 2018 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Политическата криза в Молдова след анулирането на резултатите от изборите за кмет на Кишинев
 Сомалия
 Бурунди
 Започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Хърватия *
 Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ***I
 Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им: задачи на Европол ***I
 Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
 Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие ***I
 Бюджет за 2019 г. — Мандат за тристранната среща
 Препоръка до Съвета относно Седемдесет и третата сесия на Общото събрание на ООН
 Миграционната криза и хуманитарното положение във Венесуела и по нейните граници
 Насоки за държавите членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ
 Адекватност на защитата, предлагана от Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ
 Неблагоприятното въздействие на Акта на САЩ за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки за гражданите на ЕС
 Устав на социалните и основаните на солидарност предприятия
Текстове
Окончателна версия (630 kb)
Правна информация - Политика за поверителност