Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
 Σομαλία
 Μπουρούντι
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία *
 Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I
 Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ***I
 Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
 Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της
 Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
 Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ
 Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ
 Καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων
Κείμενα
Οριστική έκδοση (664 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου