Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
 Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
 Σομαλία
 Μπουρούντι
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία *
 Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I
 Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ***I
 Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
 Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της
 Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
 Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ
 Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ
 Καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων
Κείμενα (664 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου