Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 5. heinäkuuta 2018 - Strasbourg
 Poliittinen kriisi Moldovassa Chisinaun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen
 Somalia
 Burundi
 DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Kroatian kanssa *
 EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS) ***I
 EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmä (ETIAS): Europolin tehtävät ***I
 Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavat varainhoitosäännöt ***I
 Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto ***I
 Talousarvio 2019 – Trilogin neuvotteluvaltuudet
 Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 73. istunto
 Muuttoliikekriisi ja humanitaarinen tilanne Venezuelassa ja sen rajoilla
 Suuntaviivoja jäsenvaltioille humanitaarisen avun kriminalisoinnin estämiseksi
 EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys
 Ulkomaisia tilejä koskevan Yhdysvaltojen verosäännösten noudattamislain kielteiset vaikutukset EU:n kansalaisiin
 Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt
Tekstit (371 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö