Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 5 juli 2018 - Straatsburg
 De politieke crisis in Moldavië na de ongeldigverklaring van de burgemeesterverkiezingen in Chisinau
 Somalië
 Burundi
 Start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in Kroatië *
 Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ***I
 Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie: taken van Europol ***I
 Financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie ***I
 Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ***I
 Begroting 2019 - Mandaat voor de trialoog
 73e zitting van de Algemene Vergadering van de VN
 De migratiecrisis en de humanitaire situatie in Venezuela en aan zijn grenzen
 Richtsnoeren voor lidstaten om te voorkomen dat humanitaire bijstand strafbaar wordt gesteld
 Toereikendheid van de door het privacyschild van de EU en de VS geboden bescherming
 De negatieve gevolgen van de Amerikaanse wet naleving belastingplicht buitenlandse rekeningen (FACTA) voor EU-burgers
 Een statuut voor sociale en solidaire ondernemingen
Teksten (375 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid