Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 5 juli 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Den politiska krisen i Moldavien efter det annullerade borgmästarvalet i Chisinau
 Somalia
 Burundi
 Genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Kroatien *
 EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) ***I
 EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias): Europols uppgifter ***I
 Finansiella regler för unionens allmänna budget ***I
 Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa ***I
 Budgeten för 2019 – mandat för trepartsmötet
 FN:s generalförsamlings 73:e session
 Migrationskrisen och den humanitära situationen i Venezuela och vid dess gränser
 Riktlinjer för medlemsstaterna för att förhindra att det humanitära biståndet kriminaliseras
 Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA
 De negativa effekterna av Förenta staternas Foreign Account Tax Compliance Act för EU-medborgare
 Stadga för sociala och solidariska företag
Texter
Slutlig utgåva (361 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy