Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018 - Στρασβούργο
Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
 Σομαλία
 Μπουρούντι
 Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία *
 Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I
 Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I
 Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ***I
 Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
 73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
 Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της
 Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
 Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ
 Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ
 Καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων

Η πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου
PDF 137kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πολιτική κρίση στη Μολδαβία μετά από την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου (2018/2783(RSP))
P8_TA(2018)0303RC-B8-0322/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μολδαβία, και ιδιαίτερα το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1) (ΣΣ/DCFTA),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση για την εφαρμογή του θεματολογίου σύνδεσης όσον αφορά τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, της 3ης Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας(2),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των πολιτικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ψηφοφορία που διεξήχθη στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 20 Ιουλίου 2017 και επέφερε αλλαγές στο εκλογικό σύστημα,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις, της 19ης Ιουλίου 2017, του ΟΑΣΕ/ODIHR και της Επιτροπής της Βενετίας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις, της 21ης Ιουνίου 2018, του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του εισηγητή της για τη Μολδαβία και της συμπροέδρου της Euronest, καθώς και τις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 20ής Ιουνίου 2018 και της 27ης Ιουνίου 2018, σχετικά με την επικύρωση της εκλογής του δημάρχου του Κισινάου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, σύμφωνα με το οποίο «ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών [...] αποτελεί το θεμέλιο των εγχώριων και εξωτερικών πολιτικών των μερών και συνιστά καθοριστικό στοιχείο της παρούσας συμφωνίας»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Andrei Năstase κέρδισε τις πρόωρες δημοτικές εκλογές στο Κισινάου, σε συνέχεια δύο γύρων αναμέτρησης που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Μαΐου 2018 και στις 3 Ιουνίου 2018, με το 52,57 % των ψήφων, και νίκησε τον Ion Ceban, ο οποίος έλαβε το 47,43 % των ψήφων·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς παρατηρητές των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου αναγνώρισαν τα αποτελέσματα και τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα της αναμέτρησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιουνίου 2018, δικαστήριο του Κισινάου ακύρωσε τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών με τη δικαιολογία ότι και οι δύο υποψήφιοι είχαν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απευθυνθούν στους ψηφοφόρους την ημέρα των εκλογών, μετά τη νόμιμη λήξη της προεκλογικής εκστρατείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένας από τους συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία δεν ζήτησε την ακύρωση των εκλογών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 21 Ιουνίου 2018, εφετείο του Κισινάου επικύρωσε την απόφαση του κατώτερου δικαστηρίου, αποφαινόμενο ότι η επαφή με τους ψηφοφόρους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχε παρανόμως επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2018, το Ανώτατο Δικαστήριο της Μολδαβίας επικύρωσε τις αποφάσεις των κατώτερων δικαστηρίων να ακυρώσουν τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Ιουνίου 2018, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή της Μολδαβίας επιβεβαίωσε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να ακυρώσει τις δημοτικές εκλογές στο Κισινάου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσκληση «όλοι στις κάλπες», την οποία τα δικαστήρια ανήγαγαν σε άσκηση πίεσης και αθέμιτης επιρροής στους ψηφοφόρους, αποτελούσε κοινή πρακτική σε προηγούμενες εκλογές στη Μολδαβία και δεν είχε οδηγήσει ποτέ στην ακύρωσή τους·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των εξελίξεων αυτών, κινδυνεύει να εκτροχιαστεί η συμμόρφωση της χώρας με τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές, ενώ υπονομεύεται περαιτέρω η ήδη χαμηλή εμπιστοσύνη των μολδαβών πολιτών στους κρατικούς φορείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μολδαβικά πολιτικά κόμματα δήλωσαν ότι δημιουργείται επικίνδυνο προηγούμενο για τις μελλοντικές εκλογές και ότι χιλιάδες άτομα διαμαρτύρονται κατά της απόφασης των δικαστηρίων του Κισινάου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, έχει επικρίνει την απόφαση, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η βούληση των ψηφοφόρων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Μολδαβία έχουν αναλάβει την κοινή δέσμευση για την προαγωγή της πολιτικής τους σύνδεσης και της οικονομικής τους ολοκλήρωσης, μια διαδικασία που προϋποθέτει την έγκριση και την υλοποίηση διαρθρωτικών και άλλων ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στη χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΣ/DCFTA και με το θεματολόγιο σύνδεσης, και που συνεπάγεται επίσης τη δέσμευση της Μολδαβίας για τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών αξιών, περιλαμβανομένου του σεβασμού για τις ανθρώπινες αξίες και ελευθερίες, τη δημοκρατία, την ισότητα και το κράτος δικαίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακύρωση των εκλογών συνιστά ανησυχητική και σημαντική ένδειξη ότι συνεχίζεται να επιδεινώνεται η εφαρμογή των δημοκρατικών προτύπων στη Μολδαβία, αλλά και υπενθύμιση ότι ένα ανεξάρτητο και διαφανές δικαστικό σύστημα αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακύρωση αυτή καταδεικνύει την αυξανόμενη τάση προς μια αυταρχική και αυθαίρετη εξουσία, καθώς και τη σημαντική μείωση της εμπιστοσύνης του λαού στις αρχές και στους θεσμικούς φορείς·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αντίθετα με τις αρνητικές συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και της Επιτροπής της Βενετίας, ενέκρινε τον Ιούλιο του 2017 μια αμφιλεγόμενη τροποποίηση του εκλογικού νόμου, η οποία προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο άσκησης αθέμιτης επιρροής στους υποψηφίους, την οριοθέτηση των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, τα υπερβολικά αυξημένα κατώτατα όρια για την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στην αναλογική συνιστώσα και τον κίνδυνο της ανεπαρκούς εκπροσώπησης των μειονοτήτων και των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή της Βενετίας επίσης υπογράμμισε ότι η υφιστάμενη πόλωση όσον αφορά αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία δείχνει ότι δεν προηγήθηκε ουσιαστική διαβούλευση ούτε επετεύχθη ευρεία συναίνεση μεταξύ των βασικών συντελεστών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι στη Μολδαβία πέφτουν θύματα εκστρατειών στιγματισμού και έρχονται αντιμέτωποι με πολιτικά υποκινούμενες ποινικές διώξεις ή με απειλές όποτε υπερασπίζονται άτομα με διαφωνούσες φωνές, ενώ η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε πληροφορίες είναι περιορισμένη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Οκτώβριο του 2017, λόγω της ανεπαρκούς προόδου που σημειώθηκε όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στη Μολδαβία και λόγω της αποτυχίας της χώρας να εκπληρώσει τους ενωσιακούς όρους, η ΕΕ αποφάσισε να αναστείλει πληρωμή ύψους 29 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μολδαβίας να ακυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών για τη θέση του δημάρχου του Κισινάου, η οποία ελήφθη με αμφισβητήσιμη δικαιολογία και με αδιαφανή τρόπο, γεγονός που υπονομεύει σημαντικά την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας·

2.  υπενθυμίζει ότι οι αξιόπιστες, διαφανείς, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς εκλογές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατικού συστήματος, καθώς διατηρούν την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας απέναντι σε οποιαδήποτε πολιτική επιρροή, ενώ παράλληλα συνιστούν τη βάση της εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα της χώρας, και ότι η πολιτική ανάμειξη στη δικαστική εξουσία και στη διεξαγωγή των εκλογών προσκρούει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία έχει υιοθετήσει η Μολδαβία, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας·

3.  στέκει αλληλέγγυα στο πλευρό και συμμερίζεται τα αιτήματα των χιλιάδων ατόμων που διαμαρτύρονται στους δρόμους του Κισινάου και απαιτούν από τις μολδαβικές αρχές να λάβουν κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι γίνονται σεβαστά τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών του Κισινάου, τα οποία αναγνωρίζονται επίσης από εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές και εκφράζουν τη βούληση των ψηφοφόρων· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία·

4.  καλεί επιτακτικά τις μολδαβικές αρχές να εγγυηθούν τη λειτουργία των δημοκρατικών μηχανισμών, επιμένει ότι τόσο η εκτελεστική όσο και η δικαστική εξουσία πρέπει να σέβονται τον διαχωρισμό των εξουσιών, να ασπάζονται πλήρως τις δημοκρατικές αρχές και να συμμορφώνονται με το κράτος δικαίου·

5.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την περαιτέρω επιδείνωση των δημοκρατικών προτύπων στη Μολδαβία· αναγνωρίζει ότι η απόφαση των δικαστηρίων, η οποία έχει ήδη επισημανθεί πολλές φορές ότι ελήφθη υπό πολιτική επιρροή και υποκίνηση, αποτελεί παράδειγμα της αιχμαλωσίας του κράτους και καταδεικνύει τη βαθύτατη κρίση που κλονίζει τους θεσμικούς φορείς της Μολδαβίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις πολυάριθμες εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας, οι αρχές εξακολουθούν να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στον δίκαιο χαρακτήρα και στην αμεροληψία των κρατικών φορέων·

6.  θεωρεί ότι σε συνέχεια της απόφασης για την ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου, δεν πληρούνται οι πολιτικοί όροι για την εκταμίευση της μακροοικονομικής συνδρομής, και υπενθυμίζει ότι «προϋπόθεση για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής είναι η δικαιούχος χώρα να σέβεται τους αποτελεσματικούς μηχανισμούς της δημοκρατίας, που περιλαμβάνουν το πολυκομματικό κοινοβουλευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και τις εγγυήσεις προστασίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα»·

7.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να αναστείλει κάθε προβλεπόμενη εκταμίευση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) προς τη Μολδαβία· πιστεύει ότι η απόφαση σχετικά με τις μελλοντικές εκταμιεύσεις θα πρέπει να ληφθεί μόνο μετά τις προγραμματισμένες κοινοβουλευτικές εκλογές και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι για τη χορήγηση ΜΧΣ, εφόσον οι εκλογές διεξαχθούν σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και αξιολογηθούν από εξειδικευμένους διεθνείς φορείς·

8.  απαιτεί να αναστείλει η Επιτροπή τη δημοσιονομική στήριξη για τη Μολδαβία, με βάση το προηγούμενο του Ιουλίου του 2015, οπότε προέβη σε παρόμοια αναστολή μετά την εκδήλωση της τραπεζικής κρίσης· θεωρεί ότι ο μηχανισμός για την αναστολή της ενωσιακής δημοσιονομικής στήριξης θα πρέπει να εγκριθεί ως αντίδραση στην ακύρωση των δημοτικών εκλογών στο Κισινάου, και ότι θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο όρων προς εφαρμογή από τις μολδαβικές αρχές, στους οποίους θα πρέπει να περιλαμβάνεται η επικύρωση των εκλογών στο Κισινάου και συγκεκριμένοι, εντελώς διαφανείς έλεγχοι με γνώμονα τα αποτελέσματα, καθώς και η ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων και η δίωξη των δραστών, στην περίπτωση της τραπεζικής απάτης·

9.  καλεί τις μολδαβικές αρχές να εφαρμόσουν τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με την εκλογική μεταρρύθμιση·

10.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τη συγκέντρωση οικονομικής και πολιτικής εξουσίας στα χέρια μιας μικρής ομάδας ατόμων, την επιδείνωση του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών προτύπων και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υπέρμετρη πολιτικοποίηση των κρατικών φορέων, τη συστημική διαφθορά, την ανεπαρκή διερεύνηση της τραπεζικής απάτης του 2014 και την περιορισμένη πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης· εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις της χρήσης επιλεκτικής απονομής δικαιοσύνης ως εργαλείο για την άσκηση πίεσης σε πολιτικούς αντιπάλους· καλεί τις μολδαβικές αρχές να μεταρρυθμίσουν το δικαστικό σύστημα, μεταξύ άλλων με τον διορισμό νέων δικαστών, ούτως ώστε να μην είναι σε θέση η δικαστική εξουσία να παρεμβαίνει στην εκλογική και πολιτική διαδικασία ή να υπονομεύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τη δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση του λαού της Μολδαβίας·

11.  εκφράζει ανησυχία διότι οι μολδαβικές αρχές χρησιμοποιούν κίβδηλες κατηγορίες και ποινικές διαδικασίες για τη δίωξη των πολιτικών αντιπάλων και των δικηγόρων τους, και προειδοποιεί ότι με αυτόν τον τρόπο οι αρχές παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτικών αντιπάλων και των δικηγόρων·

12.  εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι σε συνέχεια της τραπεζικής απάτης του 2014, στο πλαίσιο της οποίας κλάπηκε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ από το μολδαβικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, έχει σημειωθεί ελάχιστη πρόοδος στην εξονυχιστική και αμερόληπτη έρευνα που διεξάγουν οι αρχές επί του θέματος· ζητεί επιτακτικά να καταβληθούν αποφασιστικές προσπάθειες με στόχο την ανάκτηση των κλαπέντων κεφαλαίων και την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως της σχέσης τους με πολιτικά κόμματα· πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των μολδαβών πολιτών στους θεσμικούς φορείς και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας των αρχών·

13.  καλεί τις μολδαβικές αρχές να σεβαστούν τις διεθνείς αρχές και να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να διασφαλίσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών· εκφράζει ιδιαίτερα την ανησυχία του για τη συμπερίληψη στο τρέχον σχέδιο νόμου για τις ΜΚΟ, το οποίο συζητείται επί του παρόντος στο Κοινοβούλιο της Μολδαβίας, διατάξεων που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ξένη χρηματοδότηση για τις μολδαβικές ΜΚΟ·

14.  καλεί το Κοινοβούλιο της Μολδαβίας να προβεί σε διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης πριν από την τελική έγκριση του νέου κώδικα οπτικοακουστικών μέσων και να απορρίψει τη «μεταρρύθμιση διπλού προορισμού» του· εκφράζει την ανησυχία του για το κατά πόσον τα ανεξάρτητα, τοπικά και αντιπολιτευτικά μέσα ενημέρωσης στη Μολδαβία, τα οποία μεταξύ άλλων δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις του νέου κώδικα όσον αφορά την υποχρέωση σχετικά με τοπικό περιεχόμενο·

15.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις σε όλους αυτούς τους τομείς και να τηρούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεόντως ενήμερο·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, στον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στον ΟΑΣΕ/ODIHR και στην Επιτροπή της Βενετίας.

(1) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0283.


Σομαλία
PDF 159kWORD 64k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη Σομαλία (2018/2784(RSP))
P8_TA(2018)0304RC-B8-0323/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σομαλία και συγκεκριμένα εκείνο της 15ης Σεπτεμβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με τον καταυλισμό προσφύγων του Dadaab, της 18ης Μαΐου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη την από 30ής Οκτωβρίου 2017 δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την επίθεση στη Σομαλία, καθώς και όλες τις προηγούμενες δηλώσεις της εκπροσώπου,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2017, σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Στρατηγική ΕΕ-Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με θέμα την προστασία των αμάχων και την οικοδόμηση των θεμελίων για την ειρήνη, την ασφάλεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σομαλία, του Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα της περιόδου 2014-2020 της Ένωσης για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Σομαλίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 15ης Μαΐου 2018, με την οποία παρατείνεται η εντολή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία (AMISOM),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, της 27ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τη Σομαλία, καθώς και όλες τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του,

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας από τον Ειδικό Εκπρόσωπο του ΟΗΕ για τη Σομαλία, στις 15 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ της 25ης Ιανουαρίου 2018, της 25ης Φεβρουαρίου 2018 και της 4ης Απριλίου 2018 σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2018 σχετικά με το Κέρας της Αφρικής, της 17ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου λιμού και της 3ης Απριλίου 2017 σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 26ης Δεκεμβρίου 2017 και της 2ας Μαΐου 2018 σχετικά με τη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν της διάσκεψης για την ασφάλεια στη Σομαλία που διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στις 4 Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, της 29ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τη συνδρομή προς τη Σομαλία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της AMISOM, της 8ης Νοεμβρίου 2017, με την οποία ανακοινώνει την πρόθεσή της να ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Σομαλία, αρχής γενομένης από τον Δεκέμβριο του 2017, με στόχο την πλήρη αποχώρησή τους έως το 2020,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν τέσσερεις εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών, στις 4 Μαΐου 2016, με την οποία εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις ολοένα και πιο εκτεταμένες διώξεις συνδικαλιστών στη Σομαλία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που περιέχει η 380ή έκθεση της Επιτροπής της ΔΟΕ για την Ελευθερία του Συνεταιρίζεσθαι, του Νοεμβρίου του 2016, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ στην υπόθεση 3113,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις στο σομαλικό έδαφος· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Οκτωβρίου 2017 η Σομαλία βίωσε τη μέχρι τότε χειρότερη τρομοκρατική επίθεση, με τουλάχιστον 512 νεκρούς και 357 τραυματίες σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab και άλλες τρομοκρατικές ομάδες προσκείμενες στο ισλαμικό κράτος συνεχίζουν να διεξάγουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της διεθνώς αναγνωρισμένης σομαλικής κυβέρνησης με θύματα αμάχους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Απριλίου 2018, η al-Shabaab πραγματοποίησε βομβιστικές επιθέσεις με φορτηγά αυτοκίνητα εναντίον βάσης της ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης στο Bulamarer και σε κοντινά χωριά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Φεβρουαρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν δύο τρομοκρατικές επιθέσεις στο Mogadishu, με τουλάχιστον 32 νεκρούς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικές σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας, ενεργώντας εκτός νόμου, σκότωσαν και τραυμάτισαν αμάχους κατά τη διάρκεια ανταλλαγής φίλιων πυρών μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων που συνέβη σε τοποθεσία διανομής βοήθειας στο Baidoa τον Ιούνιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άμαχοι έγιναν στόχος κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων και ένοπλων φατριών και συγκεκριμένα στα νότια της Shabelle και στις περιοχές Galguduud και Hiraan·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Αποστολής Βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Σομαλία (UNSOM), η οποία καλύπτει τα γεγονότα της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 14ης Οκτωβρίου 2017, οι θάνατοι αμάχων ανέρχονται σε 2.078 και οι τραυματισμοί αμάχων σε 2.507 στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αποδίδονται, στη πλειοψηφία τους, σε δράση της al-Shabaab· λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό ποσοστό αυτών των θανάτων οφείλονται σε ένοπλες φατρίες, σε κυβερνητικές δυνάμεις όπως ο στρατός και η αστυνομία και ακόμη και στις δυνάμεις της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία έχει βιώσει δυο δεκαετίες εμφυλίου πολέμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2012 και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης που είχε την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, η χώρα έχει πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο προς την ειρήνη και την σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η Al-Shabaab έχει υποστεί βαριές απώλειες από αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια, οι εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών κάνουν λόγο για σημαντική άνοδο της φράξιας ISIS/Daesh στη Σομαλία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Φεβρουαρίου 2017, η Σομαλία διεξήγαγε τις πρώτες ελεύθερες εκλογές της από τον σχηματισμό της υποστηριζόμενης από τη διεθνή κοινότητα κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εκλογικό σύστημα αποτέλεσε θετική εξέλιξη ως προς τη συμμετοχή αλλά χαρακτηρίζεται από περιορισμένα εκλογικά στοιχεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει αναλογικό εκλογικό σύστημα με καθολική ψηφοφορία στις εκλογές του 2020-2021·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή της Αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία παρατάθηκε μέχρι τις 31 Ιουλίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 2372/17, το ένστολο προσωπικό της AMISOM πρέπει να έχει μειωθεί μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2018 σε 20.626 άτομα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δύναμη της AMISOM έχει κατηγορηθεί για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κρούσματα σεξουαλικής βίας και σοβαρά παραπτώματα κατά την άσκηση της εντολής της·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, βασικό θεμέλιο οποιασδήποτε ομαλά λειτουργούσας δημοκρατίας, εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρούς περιορισμούς στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αγωνιστές της κοινωνίας των πολιτών και ηγετικά πολιτικά στελέχη εξακολουθούν να δέχονται απειλές σε καθημερινή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η al-Shabaab εξακολουθεί να εκφοβίζει, να συλλαμβάνει, να φυλακίζει χωρίς δίκη και να θανατώνει ανθρώπους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές σπανίως διερευνούν παρόμοια περιστατικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ), η Σομαλία παραμένει επί οκτώ συνεχή χρόνια στην κορυφή της κατάταξης με τις Αφρικανικές χώρες στις οποίες δημοσιογράφοι και λοιποί εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης διατρέχουν τον πλέον θανάσιμο κίνδυνο στην προσπάθειά τους να εργαστούν ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στην συνδικαλιστική δράση έχουν καίριο ρόλο στη δημιουργία οποιασδήποτε ομαλά λειτουργούσας δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας δεν επιτρέπει ουσιαστικά τη δημιουργία και τη λειτουργία ανεξάρτητων συνδικάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνδικαλιστές και υπερασπιστές των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Σομαλία έρχονται αντιμέτωποι με πράξεις εκφοβισμού, αντίποινα και κρούσματα παρενόχλησης σε καθημερινή βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι συντονισμένες προσπάθειες σπίλωσης και κηλίδωσης των συνδικαλιστών αποτελούν κοινό τόπο στη Σομαλία·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει εκδώσει καταδικαστική απόφαση σε βάρος της κυβέρνησης της Σομαλίας σε υπόθεση καταγγελίας για παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΟΕ υπέδειξε στην κυβέρνηση να αναγνωρίσει τον ηγετικό ρόλο της Εθνικής Ένωσης Σομαλών Δημοσιογράφων (NUSOJ) και της Ομοσπονδίας των Εργατικών Συνδικάτων της Σομαλίας (FESTU) υπό τη διεύθυνση του κ. Omar Faruk Osman χωρίς χρονοτριβή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπειρογνώμονες σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχουν δηλώσει δημοσίως ότι η Σομαλία δεν πληροί τις διεθνείς υποχρεώσεις της ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι οι συνθήκες για τις συνδικαλιστικές ενώσεις επιδεινώνονται διαρκώς και τούτο παρά τις αναλυτικές συστάσεις στις οποίες έχει προβεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και με τις οποίες παροτρύνει την κυβέρνηση της Σομαλίας να απόσχει από οποιαδήποτε περαιτέρω παρέμβαση στα αναγνωρισμένα συνδικάτα στη Σομαλία, με ρητή αναφορά σε NUSOJ και FESTU·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτουργοί τους βρίσκονται κυρίως εκτός κρατικού μηχανισμού - ένοπλοι της al-Shabaab και των φατριών - χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και ορισμένοι αυτουργοί που προέρχονται από τον κρατικό μηχανισμό· λαμβάνοντας υπόψη τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, τα κρούσματα σεξουαλικής και βασισμένης στο φύλο βίας, τις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, τις απαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφαλείας της Σομαλίας παραβιάζει συχνότατα το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια λειτουργεί συχνά με εξωδικαστικές μεθόδους και με υπέρμετρα ευρείες εξουσίες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ασταθής και η κυβερνητική εξουσία ασθενής, γεγονός που παρακωλύει οποιαδήποτε πρόοδο σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της δικαιοσύνης και των δυνάμεων ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σομαλία είναι, σύμφωνα με την Transparency International, η χώρα με τη μεγαλύτερη διαφθορά στον κόσμο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στρατοδικεία εξακολουθούν να εκδικάζουν πληθώρα υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων τρομοκρατίας, σε δίκες που κάθε άλλο παρά τηρούν τα διεθνή πρότυπα περί δίκαιης δίκη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2017, είχαν εκτελεστεί τουλάχιστον 23 άτομα κατόπιν καταδικαστικών αποφάσεων στρατοδικείων, κατηγορούμενα στην πλειοψηφία τους για τρομοκρατικές ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Φεβρουαρίου 2017, επτά κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, καταδικάστηκαν σε θάνατο για φόνο στην Puntland και ότι οι καταδίκες βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε ομολογίες που απέσπασαν με εξαναγκασμό οι υπηρεσίες πληροφοριών της Puntland· οι πέντε εκτελέστηκαν τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ξένα συμφέροντα περιπλέκουν περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών εμιράτων (ΗΑΕ) και της Σαουδικής Αραβίας αφενός και του Κατάρ αφετέρου, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας έχει προσπαθήσει να παραμείνει ουδέτερη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε αντίποινα, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ έχουν πάψει τις τακτικές πληρωμές δημοσιονομικής στήριξης προς τη Σομαλία, γεγονός που εξασθενεί περαιτέρω την ικανότητα της κυβέρνησης να καταβάλει τους μισθούς των στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά συγκαταλέγονται στα τραγικότερα θύματα της σύγκρουσης στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη τα πολυάριθμα περιστατικά απαγωγών και στρατολόγησης παιδιών από τρομοκρατικές ομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας τα αντιμετωπίζουν ως εχθρούς και ότι είναι συχνές οι περιπτώσεις φόνων, ακρωτηριασμών, συλλήψεων και φυλακίσεων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της Human Rights Watch της 21ης Φεβρουαρίου 2018 κάνει λόγο για παραβιάσεις δικαιωμάτων και περιστατικά κακομεταχείρισης που περιλαμβάνουν ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, απομόνωση και σεξουαλική βία, από το 2015 μέχρι σήμερα, με θύματα εκατοντάδες παιδιά που συνελήφθησαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις λόγω των σχετικών με τη τρομοκρατία δραστηριοτήτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Puntland καταδικάζονται σε θάνατο παιδιά για τρομοκρατικά αδικήματα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από χρόνια ξηρασίας, οι πλημύρες που οφείλονται στις πρόσφατες κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις έχουν γίνει αιτία να εκτοπιστούν 230 000 άτομα, τα μισά εκ των οποίων υπολογίζεται ότι είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά προστίθενται στους 2,6 εκατομμύρια ανθρώπους περίπου που έχουν ήδη πληγεί από την ξηρασία και τον πόλεμο σε ολόκληρη τη χώρα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για έναν μεγάλο αριθμό των καταγεγραμμένων απωλειών των αμάχων ευθύνονται οι ένοπλες φατρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι κύρια αφορμή για τις συγκρούσεις μεταξύ φατριών αποτελούν οι διενέξεις για γη και πόρους, συγκρούσεις που διογκώνονται στον αέναο κύκλο της εκδίκησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές επιδεινώνονται εξαιτίας της σπανιότητας των πόρων και της ξηρασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις συγκρούσεις αυτές εκμεταλλεύονται αντικυβερνητικά στοιχεία για να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω ορισμένες περιοχές·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ανασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα για το κράτος και τον πληθυσμό της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής, από τους 12 εκατομμύρια κατοίκους της Σομαλίας, οι μισοί περίπου ζουν σε συνθήκες επισιτιστικής ανασφάλειας και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια· υπολογίζεται ότι περίπου 1,2 εκατομμύριο παιδιά υποφέρουν σύμφωνα με υπολογισμούς από σοβαρό υποσιτισμό και ότι 232 000 από αυτά πλήττονται από σοβαρό υποσιτισμό οξείας μορφής που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά μέρη της χώρας δεν έχουν ακόμη συνέλθει πλήρως από τον λιμό του 2011-2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ξηρασίες οξύνουν τα προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας στη Σομαλία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά στρατόπεδα Σομαλών προσφύγων υπάρχουν στην Κένυα, μεταξύ των οποίων το στρατόπεδο Dadaab, το οποίο στεγάζει μόνο του 350 000 πρόσφυγες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της αδυναμίας της διεθνούς κοινότητας να παράσχει επαρκή υποστήριξη, οι αρχές της Κένυας προτίθενται να περιορίσουν τη χωρητικότητα των στρατοπέδων αυτών πιέζοντας για επιστροφές προσφύγων στη Σομαλία·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς ανθρωπιστικοί φορείς διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση της επισιτιστικής ανασφάλειας και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή τους υπήρξε μέγιστη στην προσπάθεια αποτροπής μιας ανθρωπιστικής καταστροφής στη Σομαλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν προσπάθειες εκτροπής των κονδυλίων της ανθρωπιστικής βοήθειας για να χρηματοδοτηθεί η πολεμική προσπάθεια·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2016 και έπειτα, η ΕΕ έχει σταδιακά αυξήσει την ετήσια ανθρωπιστική της βοήθεια προς τη Σομαλία, ιδίως ανταποκρινόμενη στη μεγάλη ξηρασία που έπληξε τη χώρα, διαθέτοντας 120 εκατομμύρια EUR σε εταίρους του τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας εντός του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές σχέδιο ανθρωπιστικής βοήθειας χρηματοδοτείται μόνο σε ποσοστό 24%·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαθέσει 486 εκατομμύρια EUR μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (2014-2020) με έμφαση στην οικοδόμηση του κράτους και της ειρήνης, στην επισιτιστική ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στηρίζει επίσης την AMISOM μέσω του Μέσου Στήριξης της Ειρήνης στην Αφρική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ειρηνευτική στρατιωτική δύναμη 22 000 ανδρών της Αφρικανικής Ένωσης (AMISOM) έχει φέρει μια κάποια σταθερότητα σε μέρη της Σομαλίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα τμήματα της χώρας εξακολουθούν να τελούν υπό τον έλεγχο ή την απειλή του εξτρεμιστικού ισλαμιστικού κινήματος al‑Shabaab ή ελέγχονται από άλλες οντότητες, όπως συμβαίνει με τη Somaliland και την Puntland·

1.  καταδικάζει όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον του σομαλικού πληθυσμού, είτε διαπράττονται από την al‑Shabaab, είτε από άλλες εξτρεμιστικές τρομακρατικές ομάδες· δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει νόμιμος λόγος για να επιδοθεί κανείς σε τρομοκρατικές ενέργειες· ζητεί την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των αυτουργών των τρομοκρατικών επιθέσεων και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Σομαλία και τις οικογένειές τους και εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών· υπενθυμίζει στις σομαλικές αρχές την υποχρέωσή τους να προασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προστατεύουν τον άμαχο πληθυσμό σε όλες τις περιστάσεις·

2.  επισημαίνει ότι η εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της τρομοκρατίας, όπως είναι η ανασφάλεια, η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η ατιμωρησία, η έλλειψη δικαιοσύνης και η καταπίεση, θα συνέβαλε τα μέγιστα στην εκρίζωση των τρομοκρατικών οργανώσεων και των δραστηριοτήτων τους στη Σομαλία· υποστηρίξει ότι η υπανάπτυξη και η ανασφάλεια αποτελούν φαύλο κύκλο· ζητεί συνεπώς από τους διεθνείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΕΕ, να αναλάβουν πρωτοβουλίες μεταρρύθμισης του συστήματος ασφαλείας και οικοδόμησης δυνατοτήτων προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών τους της ανάπτυξης και της ασφάλειας στη Σομαλία· ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία ειρήνευσης και συμφιλίωσης στη Σομαλία μέσω του Πλαισίου Αμοιβαίας Λογοδοσίας και του Συμφώνου Ασφαλείας·

3.  παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να συνεχίσει τις προσπάθειές της για ειρήνευση και οικοδόμηση του κράτους με σκοπό την διαμόρφωση ισχυρών θεσμών που θα διέπονται από τις αρχές του κράτους δικαίου και θα είναι σε θέση να παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και με σκοπό την ασφάλεια, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η al-Shabaab δεν πέτυχε να παρεμποδίσει την εκλογική διαδικασία του 2016-2017· καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να μεριμνήσει ώστε να εφαρμοστεί αναλογικό εκλογικό σύστημα με καθολική ψηφοφορία στις εκλογές του 2020‑2021· υπενθυμίζει ότι μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ειρήνη μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της κοινωνικής ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης που βασίζονται στις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

4.  καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να εδραιώσει το κράτος δικαίου στο σύνολο της επικράτειας· υποστηρίζει ότι η ατιμωρησία αποτελεί μείζονα παράγοντα του αέναου κύκλου της βίας και της επιδεινούμενης κατάστασης ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί από τις σομαλικές αρχές να μεταβιβάσουν μελλοντικές υποθέσεις που αφορούν πολίτες από την δικαιοδοσία των στρατοδικείων στα πολιτικά δικαστήρια για την εκδίκασή τους· ζητεί από τον Πρόεδρο της Σομαλίας να μετατρέψει άμεσα εκκρεμείς θανατικές ποινές σε ποινές φυλάκισης σαν ένα πρώτο βήμα για την επιβολή μορατόριουμ σε όλες τις θανατικές ποινές· φρονεί ότι μόνο το κράτος δικαίου μπορεί να εξαλείψει την ατιμωρησία· καλεί την κυβέρνηση και τους διεθνείς φορείς να μην πάψουν να εργάζονται για την δημιουργία ανεξάρτητης δικαιοσύνης, για την διεξαγωγή ανεξάρτητων και αξιόπιστων ανακρίσεων όσον αφορά τα εγκλήματα με θύματα Σομαλούς δημοσιογράφους, την εξάλειψη της διαφθοράς και την οικοδόμηση θεσμών βασισμένων στη λογοδοσία, ιδίως στον τομέα της ασφάλειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περσινή έναρξη πανεθνικού κύκλου εκπαίδευσης δικαστών από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την ΕΕ·

5.  εκφράζει τη λύπη του για τις παραβιάσεις της ελευθερίας της έκφρασης από κρατικούς και μη παράγοντες στη Σομαλία· εκφράζει την ανησυχία του για την αυταρχικότητα με την οποία λειτουργούν η σημερινή κυβέρνηση και ορισμένες από τις περιφερειακές κυβερνήσεις, με αποτέλεσμα τις συλλήψεις πολιτικών αντιπάλων και ειρηνικών αντιφρονούντων· θεωρεί εντελώς απαράδεκτο οποιοδήποτε περιστατικό εκφοβισμού, παρενόχλησης, κράτησης ή δολοφονίας δημοσιογράφων και αγωνιστών της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί να πάψουν οι σομαλικές αρχές να χρησιμοποιούν τη NISA για να εκφοβίζουν ανεξάρτητους δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους· καλεί την κυβέρνηση και την ΕΕ, ως μέρος της δραστηριότητάς της στον τομέα του κράτους δικαίου στη Σομαλία, να διασφαλίσουν ότι η NISA υπάγεται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας· δηλώνει ότι η ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη μιας εδραιωμένης δημοκρατικής κοινωνίας· καλεί την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να μεριμνήσει ώστε να διαφυλάσσεται πλήρως το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης· καλεί τη σομαλική κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον ποινικό κώδικα, τον νέο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και άλλες νομοθετικές πράξεις, προκειμένου να τις εναρμονίσει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης·

6.  εκφράζει την ανησυχία του διότι ορισμένα ξένα συμφέροντα περιπλέκουν περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό· παρατηρεί ότι, στο πλαίσιο της ευρύτερης αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας αφενός και του Κατάρ αφετέρου, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας πληρώνει την προσπάθειά της να παραμείνει ουδέτερη με αποστέρηση των τακτικών πληρωμών δημοσιονομικής στήριξης από την Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, γεγονός που εξασθενεί περαιτέρω την ικανότητα της κυβέρνησης να καταβάλει τους μισθούς των στελεχών των δυνάμεων ασφαλείας· παροτρύνει τα ΗΑΕ να σταματήσουν αμέσως όλες τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες εναντίον της Σομαλίας και να σεβαστούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας·

7.  καταδικάζει απερίφραστα τις σοβαρές παραβιάσεις της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης εις βάρος των ελεύθερων και ανεξάρτητων εργατικών συνδικάτων της Σομαλίας και ιδίως τη μακροχρόνια καταστολή εις βάρος της NUSOJ και της FESTU· εμμένει ιδίως στην ανάγκη να περατωθούν οι εν εξελίξει ανακρίσεις και να τεθεί στο αρχείο η δίωξη που άσκησε το Γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας κατά του κ. Omar Faruk Osman, Γενικού Γραμματέα της NUSOJ, διότι διοργάνωσε, χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Ενημέρωσης, εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ελευθερία του Τύπου·

8.  καταδικάζει την καταστολή από το σομαλικό κράτος των συνδικαλιστών· καλεί το σομαλικό κράτος να θέσει τέρμα σε κάθε μορφή καταστολής των συνδικαλιστών· εμμένει ότι είναι ανάγκη να επιτρέψει η κυβέρνηση τον σχηματισμό ανεξάρτητων εργατικών συνδικάτων· πιστεύει αμετακίνητα ότι τα εργατικά συνδικάτα είναι απαραίτητα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη Σομαλία· υποστηρίζει ότι τα ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας στη Σομαλία·

9.  παροτρύνει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να τηρεί και να εφαρμόζει τις αρχές του διεθνούς κράτους δικαίου και να αποδεχθεί και να εφαρμόσει πλήρως τις αποφάσεις της ΔΟΕ στην υπόθεση 3113·

10.  επικροτεί το έργο της UNSOM από κάθε άποψη και ιδίως σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σομαλία· επικροτεί επίσης την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας να παρατείνει την εντολή της μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019· επικροτεί τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης για να υπάρξει εκ νέου στη Σομαλία μια κάποια σταθερότητα και για να διοργανωθεί η διαδικασία πολιτικής μετάβασης· καλεί την ΕΕ να αναβαθμίσει τους ελέγχους της και τις προσπάθειες δημιουργίας ικανοτήτων για τη διασφάλιση της λογοδοσίας όσον αφορά τις βιαιότητες εκ μέρους της AMISOM, δεδομένου ιδίως ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής της· καλεί την AMISOM να εφαρμόσει πλήρως την εντολή της για προστασία του άμαχου πληθυσμού·

11.  εκφράζει τη λύπη του για την στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών στη Σομαλία διότι πρόκειται για ειδεχθές έγκλημα πολέμου· φρονεί ότι τα παιδιά αποτελούν μία από τις πλέον ευάλωτες ομάδες που έχουν παγιδευτεί στη σύγκρουση· καλεί όλες τις ένοπλες ομάδες να θέσουν αμέσως τέρμα στην πρακτική αυτή και να ελευθερώσουν όλα τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στις τάξεις τους· καλεί το κράτος να φερθεί στα παιδιά αυτά ως θύματα τρομοκρατίας και πολέμου και όχι ως αυτουργούς· καλεί την ΕΕ να συνδράμει την σομαλική κυβέρνηση στις προσπάθειες αποκατάστασης και επανένταξης αυτών· παροτρύνει τις σομαλικές αρχές να θέσουν τέρμα στις αυθαίρετες φυλακίσεις παιδιών για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παρανόμως προσκείμενα στην al-Shabaab· παροτρύνει όλες τις παρατάξεις στη Σομαλία να συμμορφωθούν με τους στόχους του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού σε ό,τι αφορά την εμπλοκή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και προτρέπει την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Σομαλίας να κυρώσει το πρωτόκολλο χωρίς χρονοτριβή·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιλογή επιτρόπων για την νεοδημιουργηθείσα Ανεξάρτητη Εθνική Επιτροπή της Σομαλίας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· καλεί την σομαλική κυβέρνηση να προσχωρήσει στον διορισμό της Επιτροπής χωρίς άλλη χρονοτριβή· εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι σομαλικές δυνάμεις ασφαλείας, όπως δολοφονίες, αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, βασανιστήρια, βιασμούς και απαγωγές· καλεί τις αρχές να μεριμνήσουν για την πλήρη διερεύνηση όλων των παραβιάσεων και για την προσαγωγή των αυτουργών στην δικαιοσύνη· καλεί την κυβέρνηση και την ΕΕ να ενισχύσουν την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη του Τμήματος Διερεύνησης Εγκλημάτων της Σομαλίας (CID) ώστε να είναι σε θέση να διεξάγει διεξοδικές και αποτελεσματικές έρευνες με σεβασμό των δικαιωμάτων· απευθύνει έκκληση προς τις στρατιωτικές δυνάμεις, σομαλικές και ξένες, που συμμετέχουν στον αγώνα κατά της al‑Shabaab, να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο· καλεί την σομαλική κυβέρνηση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της προκειμένου να τερματιστούν οι καταναγκαστικές εξώσεις εκτοπισμένων του εσωτερικού, μεταξύ άλλων και στην πρωτεύουσα Mogadishu·

13.  επικροτεί την ενέργεια της σομαλικής κυβέρνησης να δρομολογήσει την διαδικασία αναθεώρησης του Προσωρινού Συντάγματος της Σομαλίας, εν συνεχεία τριήμερης εθνικής συνταγματικής συνέλευσης τον Μάιο του 2018 η οποία θα οδηγήσει στο οριστικό Σύνταγμα της Σομαλίας· προτρέπει την σομαλική κυβέρνηση να οριστικοποιήσει το εθνικό σχέδιο δράσης της Σομαλίας για την αποτροπή και αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού (PCVE) που εντάσσεται στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της χώρας στην ασφάλεια (CAS), με την υποστήριξη της AMISOM·

14.  καταδικάζει ως φρικαλέο έγκλημα πολέμου τη βασιζόμενη στο φύλο σεξουαλική βία κατά γυναικών, ανδρών, αγοριών και κοριτσιών, από την οποία πλήττονται ιδιαίτερα οι γυναίκες και τα κορίτσια· καλεί το κράτος να εντείνει τις προσπάθειές του για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περσινή έναρξη πανεθνικού κύκλου εκπαίδευσης δικαστών από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον ΟΗΕ και την ΕΕ· επαναλαμβάνει την άκρα ανησυχία του για τα δικαιώματα των γυναικών· καλεί τις αρμόδιες αρχές να προωθούν την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών· καταδικάζει τη θέση εκτός νόμου της ομοφυλοφιλίας στη Σομαλία και την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ·

15.  εκφράζει τη λύπη του για τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση που απειλεί τις ζωές εκατομμυρίων Σομαλών· υπενθυμίζει ότι ο συνολικός αριθμός θανάτων που προκάλεσε ο λιμός του 2011 επιδεινώθηκε από την ανασφάλεια και τις δράσεις εξτρεμιστών μαχητών της Al-Shabaab που είχαν σκοπό την παρεμπόδιση της παροχής βοήθειας σε περιοχές της κεντρικής και νότιας Σομαλίας που εκείνη την περίοδο τελούσε υπό τον έλεγχό της· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τη διεθνή κοινότητα να εντείνουν τη συνδρομή τους στον πληθυσμό της Σομαλίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ασθενέστερων και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του εκτοπισμού, της έλλειψης επισιτιστικής ασφάλειας, των επιδημιών και των φυσικών καταστροφών· καταδικάζει κάθε επίθεση κατά παραγόντων ανθρωπιστικής βοήθειας και ειρηνευτικών δυνάμεων στη Σομαλία· ζητεί να ευθυγραμμιστεί η βοήθεια της ΕΕ με τις διεθνών συμφωνημένες αρχές αποτελεσματικότητας προκειμένου να επιτευχθούν οι πρόσφατα συμφωνηθέντες Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ)·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Αφρικανική Ένωση, στον Πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και το κοινοβούλιο της Σομαλίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 204 της 13.6.2018, σ. 127.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0229.


Μπουρούντι
PDF 153kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το Μπουρούντι (2018/2785(RSP))
P8_TA(2018)0305RC-B8-0333/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι, ιδίως εκείνα της 9ης Ιουλίου 2015(1), της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2), της 19ης Ιανουαρίου 2017(3) και της 6ης Ιουλίου 2017(4),

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2248 (2015) της 12ης Νοεμβρίου 2015, και 2303 (2016) της 29ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την προφορική ενημέρωση που η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNCI) παρείχε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 27 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την δημοσιευθείσα στις 23 Φεβρουαρίου 2017 πρώτη έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Μπουρούντι, και τη δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την πολιτική κατάσταση και τη συνεχιζόμενη βία στο Μπουρούντι η οποία καλεί θερμά την κυβέρνηση και όλα τα μέρη να παύσουν αμέσως τη βία και να την απορρίψουν,

–  έχοντας υπόψη την από 13 Μαρτίου 2017 δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι και την από 5 Απριλίου 2018 δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας που καταδικάζει όλες τις παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ανεξάρτητης έρευνας του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (EINUB/UNIIB), που δημοσιεύτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2015 σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την Απόφαση για τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Ειρήνης και Ασφάλειας της Αφρικανικής Ένωσης και για την κατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην Αφρική (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)), που εγκρίθηκε κατά την 26η τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2016 στην Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις και δηλώσεις της Συνέλευσης της Αφρικανικής Ένωσης (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)), που εγκρίθηκαν κατά την 27η τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, που διεξήχθη στις 17 και 18 Ιουλίου 2016 στο Κιγκάλι (Ρουάντα),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την δήλωση της διάσκεψης κορυφής της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής (EAC) της 31ης Μαΐου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015(6), καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου (PESC) 2015/1763 της 1ης Οκτωβρίου 2015(7) και (PESC) 2016/1745 της 29ης Σεπτεμβρίου 2016(8), σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου, 18ης Μαΐου, 22ας Ιουνίου και 16ης Νοεμβρίου 2015, και της 15ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), κυρίας Federica Mogherini, της 28ης Μαΐου 2015, της 19ης Δεκεμβρίου 2015, της 21ης Οκτωβρίου 2016 και της 27ης Οκτωβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την από 8 Ιουνίου 2018 δήλωση του εκπροσώπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την από 8 Μαΐου 2018 δήλωση της ΑΠ/ΥΕ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι εν όψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος,

–  έχοντας υπόψη την από 6 Ιανουαρίου 2017 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΑΠ/ΥΕ σχετικά με την απαγόρευση της Ligue Iteka στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι αντιμετωπίζει μια πολιτική κρίση, μια κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια ανθρωπιστική κρίση από τον Απρίλιο 2015, όταν ο Πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε ότι θα έβαζε υποψηφιότητα για μια διαμφισβητούμενη τρίτη εντολή, με συνέπεια να ακολουθήσουν μήνες βίαιων ταραχών με 593 νεκρούς, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και, σύμφωνα με την UNHCR, να έχουν έκτοτε εγκαταλείψει τη χώρα 413 000 άτομα, και 169 000 να έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι 3,6 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, σύμφωνα με το Γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνταγματικές αλλαγές που προτείνονται με το δημοψήφισμα περιλαμβάνουν την επέκταση των προεδρικών εξουσιών, τον περιορισμό των εξουσιών του Αντιπροέδρου, το διορισμό Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο, την καθιέρωση διαδικασιών απλής πλειοψηφίας για την ψήφιση ή αλλαγή νομοθετικών πράξεων στο Κοινοβούλιο, τη δυνατότητα αναθεώρησης των ποσοστώσεων που προβλέπει η Συμφωνία της Αρούσα, και για να εγκριθεί η απαγόρευση της συμμετοχής στην κυβέρνηση όσων πολιτικών κομμάτων λαμβάνουν λιγότερο από το 5 % των ψήφων και ότι όλα τα ανωτέρω θέτουν σε κίνδυνο τη Συμφωνία της Αρούσα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πράξεις βίας και εκφοβισμού σε βάρος πολιτικών αντιφρονούντων σε όλη τη χώρα εντάθηκαν εν όψει του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 17ης Μαΐου 2018, με βίαιες εξαφανίσεις και εκφοβισμό ατόμων που αντιτίθενται στην εν λόγω συνταγματική αναθεώρηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα επιτρέπει επίσης την αφαίρεση των διατάξεων της Συμφωνίας της Αρούσα που είχαν συμφωνηθεί κατόπιν διαπραγματεύσεων, κάτι που μπορεί να περιορίσει τη συμμετοχικότητα και να έχει περαιτέρω σοβαρές συνέπειες για την πολιτική σταθερότητα στο Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις αλλαγές στο Σύνταγμα, ο Πρόεδρος Nkurunziza ανακοίνωσε ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές του 2020·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, κατά την επίσημη προεκλογική περίοδο υπήρξαν συχνές αναφορές για συλλήψεις, ξυλοδαρμούς και εκφοβισμούς όσων έκαναν εκστρατεία υπέρ του «Όχι»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δημοψήφισμα διεξήχθη σε συνθήκες συνεχούς καταστολής, κάτι που ανάγκασε τους Καθολικούς Επισκόπους του Μπουρούντι να δηλώσουν ότι πολλοί πολίτες ζουν με τον τρόμο, σε βαθμό που πολλοί δεν τολμούν να πουν τι σκέπτονται, από φόβο για τα αντίποινα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει επισημάνει η UNCI, η πολιτική βία, οι αυθαίρετες συλλήψεις, οι εξωδικαστικές εκτελέσεις, οι ξυλοδαρμοί, η ρητορική του μίσους και οι διάφορες άλλες κακοποιήσεις συνεχίζουν να κατατρύχουν τον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Imbonerakure, η νεολαία του κυβερνώντος πολιτικού κόμματος, συνεχίζει να διαπράττει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να εφαρμόζει διάφορες τακτικές εκφοβισμού, όπως το στήσιμο οδικών μπλόκων και σημείων ελέγχου σε ορισμένες επαρχίες, η δια της βίας απόσπαση χρημάτων, η παρενόχληση περαστικών, και η σύλληψη ατόμων ύποπτων για δεσμούς με την αντιπολίτευση, εκ των οποίων πολλά έχουν κρατηθεί, υποστεί βιασμό, ξυλοκοπηθεί και βασανισθεί, και μερικά απεβίωσαν εξ αιτίας αυτής της μεταχείρισης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018, κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος, οι οργανώσεις δικαιωμάτων ανέφεραν περιπτώσεις συρρικνούμενου δημόσιου χώρου και υποβαθμιζόμενου χώρου για τα μέσα ενημέρωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 οι τοπικές ΜΚΟ και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απειλούνται και στοχοποιούνται όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση, ενώ η ελευθερία του Τύπου και οι συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων επιδεινώνονται σταθερά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι έχουν ήδη καταβάλει υψηλό τίμημα στον αγώνα κατά της κυβέρνησης, αποτελώντας μεταξύ άλλων αντικείμενο συλλήψεων, εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, και βίαιων εξαφανίσεων, ή μερικές φορές λαμβάνοντας από την κυβέρνηση το χαρακτηρισμό του εγκληματία, ακόμη και του τρομοκράτη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα κατέταξαν το Μπουρούντι στην 159η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2018·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταδικαστεί σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, με πιο γνωστό τον Germain Rukuki, που εργάζεται για την Ένωση Καθολικών Νομικών του Μπουρούντι και έχει καταδικαστεί σε 32ετή φυλάκιση, ή άλλους που παραμένουν υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης τους, όπως ο Nestor Nibitanga· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εγκριθεί περιοριστικοί νόμοι για τον έλεγχο των τοπικών και διεθνών ΜΚΟ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες οργανώσεις έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους και άλλες να κλείσουν οριστικά, όπως η ITEKA League, η FOCODE και η ACAT· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ηγέτες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εξοριστεί, ενώ όσοι παραμένουν ακόμη στη χώρα είναι υπό διαρκή πίεση ή κινδυνεύουν με σύλληψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore και Marius Nizigama έχουν καταδικαστεί σε ποινές φυλάκισης διάρκειας από 10 έως 32 ετών, ενώ ο Nestor Nibitanga κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 20ετή φυλάκιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Jean Bigirimana αγνοείται εδώ και σχεδόν δυο έτη και είναι ένα από τα πολλά θύματα βίαιης εξαφάνισης στο διάστημα της κρίσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2017 οι δικαστές του ΔΠΔ έδωσαν την άδεια στον εισαγγελέα του ΔΠΔ να κινήσει έρευνα για εγκλήματα που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και που εικάζεται ότι διαπράχθηκαν στο Μπουρούντι ή από πολίτες του Μπουρούντι έξω από το Μπουρούντι στο διάστημα μεταξύ 26ης Απριλίου 2015 και 26ης Οκτωβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 27η Οκτωβρίου 2017 το Μπουρούντι έγινε το πρώτο κράτος που αποχωρεί από το ΔΠΔ μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου του Απριλίου 2017 να ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τη βία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Μπουρούντι, ενώ το καθεστώς συνεχίζει να σκοτώνει ατιμώρητο μέσα στη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία στρατευμάτων του Μπουρούντι σε ειρηνευτικές αποστολές επιτρέπει στο καθεστώς του Προέδρου Nkurunziza να αποκρύπτει τα εσωτερικά προβλήματα και να παρουσιάζει το Μπουρούντι ως σταθεροποιητικό παράγοντα σε άλλες χώρες που βρίσκονται σε κρίση, την ώρα που το ίδιο το Μπουρούντι βιώνει μια άνευ προηγουμένου κρίση χαρακτηριζόμενη από σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έτσι το Μπουρούντι κερδίζει πολλά χρήματα που δεν αναδιανέμονται στον πληθυσμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι ειρηνικές, ελεύθερες, δημοκρατικές και ανεξάρτητες εκλογές δεν μπορούν να γίνουν αν δεν διαλυθεί πρώτα η μιλίτσια των Imbonerakure·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι είναι κράτος διαρκούς κοινωνικοοικονομικής υποβάθμισης και βρίσκεται στην προτελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάπου 3,6 εκατομμύρια πολίτες του Μπουρούντι (το 30 % του πληθυσμού) χρειάζονται βοήθεια και 1,7 εκατομμύριο παραμένει σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ένδειας επιδεινώνεται από την επιβολή μιας «εθελοντικής» συνεισφοράς για τις εκλογές του 2020, που την εισπράττουν δια της βίας από την Imbonerakure και αντιστοιχεί στο 10 % περίπου ή και παραπάνω του μηνιαίου μισθού ενός δημοσίου υπαλλήλου·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 30ή σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης και στην 19η σύνοδο κορυφής της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής η Αφρικανική Ένωση και η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής αντιστοίχως δήλωσαν την προσήλωσή τους στην ειρηνική διευθέτηση της πολιτικής κατάστασης στο Μπουρούντι μέσα από έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με βάση τη συμφωνία της Αρούσα της 28ης Αυγούστου 2000·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι διμερείς και πολυμερείς εταίροι έχουν αναστείλει την χρηματοδοτική και τεχνική τους βοήθεια προς την Κυβέρνηση του Μπουρούντι λόγω της κατάστασης στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς τη δημόσια διοίκηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, αλλά διατηρεί τη στήριξη προς τον πληθυσμό καθώς και την ανθρωπιστική της βοήθεια.

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν υιοθετήσει στοχοθετημένες και εξατομικευμένες κυρώσεις κατά του Μπουρούντι· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Οκτωβρίου 2017 το Συμβούλιο ανανέωσε τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Μπουρούντι και τα παρέτεινε μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδίων και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος συγκεκριμένων ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες έχει κριθεί ότι υπονομεύουν τη δημοκρατία ή ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης στην κρίση του Μπουρούντι·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ενέκρινε στις 28 Ιουνίου 2018 κατά την 38η σύνοδό του τα πορίσματα της Καθολικής Περιοδικής Εξέτασης του Μπουρούντι λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι αποδέχθηκε τις 125 από τις 242 συστάσεις της Περιοδικής Εξέτασης, απορρίπτοντας κυρίως εκείνες που ζητούν πρακτικά μέτρα για να βελτιωθεί η επίδοση της χώρας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος της 17ης Μαΐου 2018 και απέρριψε προσφυγή της αντιπολίτευσης για εκφοβισμό και κακομεταχείριση·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την ενδημική ατιμωρησία και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες, των βασανιστηρίων, των βίαιων εξαφανίσεων και των αυθαίρετων κρατήσεων· υπενθυμίζει στο Μπουρούντι την υποχρέωσή του, ως μέλος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, να επανασυνδεθεί και να συνεργαστεί πλήρως με την Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNCI) και με την ομάδα των τριών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, και να επιτρέψει την είσοδο στη χώρα στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.  καλεί την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί πλήρως τη Συμφωνία της Αρούσα ως το κύριο μέσο για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη χώρα· καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να σεβαστεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα και τα πολιτικά δικαιώματα, και να προαγάγει και να προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι που κατοχυρώνονται από το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα στο οποίο το Μπουρούντι είναι συμβαλλόμενο μέρος·

3.  καταγγέλλει για άλλη μια φορά τον εκφοβισμό, την καταστολή, τη βία και την παρενόχληση σε βάρος δημοσιογράφων, υποστηρικτών της αντιπολίτευσης και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να σεβαστούν το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, και να ελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τους Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore και Marius Nizigama, πέντε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κρατούνται αποκλειστικά για το έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά κατηγορούνται από τις αρχές ότι υποσκάπτουν την εσωτερική ασφάλεια του κράτους· ζητεί από τις αρχές του Μπουρούντι να ξεκινήσουν έρευνες για την κατάσταση του δημοσιογράφου Jean Bigirimana·

4.  καταδικάζει την απόφαση του Μπουρούντι να αποχωρήσει από το ΔΠΔ· στηρίζει τη συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας του ΔΠΔ στην σχετικά με τα εκτεταμένα εγκλήματα και τις πράξεις καταστολής στο Μπουρούντι· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να πιέζει για λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράττονται στο Μπουρούντι· αναμένει από το Μπουρούντι να επαναλάβει και να συνεχίσει τη συνεργασία του με το ΔΠΔ δεδομένου ότι ο αγώνας κατά της ατιμωρησίας, η δίωξη όλων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η λογοδοσία παραμένουν τα αναγκαία βήματα για τη διευθέτηση της κρίσης και για μια βιώσιμη ειρηνική λύση·

5.  χαιρετίζει την προφορική ενημέρωση που παρείχε η Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για το Μπουρούντι (UNCI) και εξαίρει το κρίσιμο έργο της τεκμηρίωσης της συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  τονίζει την ανησυχία του για την ανθρωπιστική κατάσταση, που σημαδεύεται από τους 169 000 εσωτερικούς εκτοπισμένους, το 1,67 εκατομμύριο ανθρώπων που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, και τους 410 000 και πλέον Μπουρουντέζους που αναζητούν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες· εξαίρει τις χώρες υποδοχής για τις προσπάθειές τους και καλεί τις κυβερνήσεις της περιοχής να διασφαλίσουν μεριμνήσουν ώστε η επιστροφή των προσφύγων να είναι προαιρετική, βασισμένη σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και πραγματοποιούμενη με ασφάλεια και αξιοπρέπεια·

7.  θεωρεί εντούτοις λυπηρή τη βραδεία πρόοδο του ενδομπουρουντέζικου διαλόγου που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Κοινότητας Ανατολικής Αφρικής, όπως και την έλλειψη ενθουσιασμού εκ μέρους της κυβέρνησης του Μπουρούντι για το θέμα αυτό, και καλεί όλα τα μέρη, και ειδικότερα τις αρχές του Μπουρούντι, να αναλάβουν δέσμευση υπέρ της επείγουσας επανάληψης του ενδομπουρουντέζικου διαλόγου, ο οποίος θα πρέπει να οργανωθεί μέσα σε ένα αληθινά συμμετοχικό πλαίσιο και χωρίς προαπαιτούμενα·

8.  ζητεί μια ανανεωμένη και συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ Αφρικανικής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Αφρική (ECA) και ΟΗΕ ως συνόλου· θεωρεί λυπηρό το ότι η Κυβέρνηση του Μπουρούντι δεν λαμβάνει υπόψη τις εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τα ψηφίσματα του Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη, την απόφαση της Αφρικανικής Ένωσης του Ιανουαρίου 2018, ή τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες της ECA· προτρέπει τους διμερείς και πολυμερείς εταίρους και την Κυβέρνηση του Μπουρούντι να συνεχίσουν το διάλογό τους, ώστε η Κυβέρνηση του Μπουρούντι να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές για την επανάληψη της βοήθειας· καλεί όλους τους παράγοντες του Μπουρούντι να συμμετάσχουν ενεργά στη διεργασία· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του προς τη μεσολαβητική διεργασία υπό την αιγίδα της Αφρικανικής Ένωσης και του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ·

9.  εξαίρει τη βοήθεια που παρέχουν οι διμερείς και πολυμερείς εταίροι για την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κατάστασης και ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη για να ανταποκριθεί στις ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας· προτρέπει την Επιτροπή να παράσχει κατά το 2018 πρόσθετη άμεση στήριξη στον πληθυσμό· τονίζει ότι η επιστροφή σε μια κλασική συνεργασία απαιτεί επιστροφή του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένου του αγώνα κατά της ατιμωρησίας και υπέρ της προστασίας των πολιτών του Μπουρούντι·

10.  ανησυχεί μήπως η συνεχιζόμενη πολιτική κρίση μετατραπεί σε εθνοτική σύγκρουση μέσω της προπαγάνδας, των δηλώσεων που υποκινούν το μίσος ή των προτροπών για άσκηση βίας, μέσα από την εξομοίωση αντιφρονούντων, μελών της κοινωνίας των πολιτών, δημοσιογράφων και μελών της φυλής Τούτσι με τους «εχθρούς του καθεστώτος» που πρέπει να εξοντωθούν· καλεί όλα τα μέρη στο Μπουρούντι να αποφύγουν κάθε συμπεριφορά ή λεκτική διατύπωση που θα μπορούσε να επιδεινώσει τη βία, να βαθύνει την κρίση ή να πλήξει την περιφερειακή σταθερότητα μακροπρόθεσμο·

11.  παραμένει βαθιά ανήσυχο φοβούμενο ότι το νέο Σύνταγμα που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 17 Μαΐου 2018 θα μπορούσε να ξεκινήσει την κατάργηση των διατάξεων της Συμφωνίας της Αρούσα που εκπονήθηκαν μετά από προσεκτικές διαπραγματεύσεις και που βοήθησαν στο να τερματισθεί ο εμφύλιος πόλεμος στο Μπουρούντι·

12.  βεβαιώνει άλλη μια φορά τη στήριξή του στην απόφαση της ΕΕ, μετά τη διαβούλευση με τις αρχές του Μπουρούντι, βάσει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση οικονομική βοήθεια προς την Κυβέρνηση του Μπουρούντι, και χαιρετίζει την έγκριση από την ΕΕ περιορισμών ταξιδίου και παγώματος περιουσιακών στοιχείων σε βάρος όσων προσπαθούν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες ή τα ανθρώπινα δικαιώματα·

13.  ζητεί να τερματισθεί κάθε περαιτέρω πληρωμή στα στρατεύματα του Μπουρούντι και στα διάφορα σώματα Μπουρουντέζων που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης· λαμβάνει γνώση της ανακοίνωσης του Προέδρου Nkurunziza ότι δεν θα θέσει νέα υποψηφιότητα το 2020· καλεί τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στο Μπουρούντι, ανεξάρτητα από τη δήλωση του Προέδρου Nkurunziza για τις εκλογές του 2020·

14.  υπενθυμίζει την αυστηρή δήλωση της ΑΠ/ΥΕ στις 8 Μαΐου 2018 σχετικά με την έναρξη της τελικής προπαρασκευαστικής φάσης του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 17ης Μαΐου 2018· θεωρεί λυπηρή την απουσία συναίνεσης μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών και πολιτικών ομάδων του Μπουρούντι, την απουσία επίσημης δημόσιας ενημέρωσης για τα βασικά στοιχεία του σχεδίου Συντάγματος, και τον αυστηρό έλεγχο που ασκείται σε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης·

15.  υπενθυμίζει στη ν Κυβέρνηση του Μπουρούντι ότι οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια συμμετοχικών, αξιόπιστων και διαφανών εκλογών το 2020 συνεπάγονται την ελευθερία της έκφρασης, την πρόσβαση στην ενημέρωση και την ύπαρξη ενός ελεύθερου χώρου εντός του οποίου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μπορούν να εκφραστούν χωρίς εκφοβισμούς ή φόβο αντιποίνων·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στα κράτη μέλη και τους θεσμούς της Αφρικανικής Ένωσης, και στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 265 της 11.8.2017, σ. 137.
(2) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 190.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0004.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0310.
(5) ΕΕ L 73 της 18.3.2016, σ. 90.
(6) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.
(7) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 37.
(8) ΕΕ L 264 της 30.9.2016, σ. 29.


Έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων DNA στην Κροατία *
PDF 111kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Κροατία (06986/2018 – C8-0164/2018 – 2018/0806(CNS))
P8_TA(2018)0306A8-0225/2018

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο του Συμβουλίου (06986/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 39 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0164/2018),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος(1), και ιδίως το άρθρο 33,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0225/2018),

1.  εγκρίνει το σχέδιο του Συμβουλίου·

2.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

3.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στο σχέδιό του·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 210 της 6.8.2008, σ. 1.


Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) ***I
PDF 129kWORD 57k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399 και (ΕΕ) 2016/1624 (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD))
P8_TA(2018)0307A8-0322/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0731),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0466/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 25ης Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0322/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS), καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, (ΕΕ) αριθ. 515/2014, (ΕΕ) 2016/399, (ΕΕ) 2016/1624 και (ΕΕ) 2017/2226

P8_TC1-COD(2016)0357A


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1240.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος πληροφοριών ETIAS, της κεντρικής μονάδας ETIAS και των εθνικών μονάδων ETIAS θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα που προκύπτουν από τα τέλη. Το τέλος θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσαρμόζεται όπως κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των εξόδων. Αυτό αφορά τόσο τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσο και εκείνες των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για το ETIAS. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών ETIAS, την ενσωμάτωση των υφιστάμενων εθνικών συνοριακών υποδομών και τη σύνδεση στην εθνική ενιαία διεπαφή, καθώς και για τη φιλοξενία της εθνικής ενιαίας διεπαφής, της σύστασης της κεντρικής μονάδας και των εθνικών μονάδων ETIAS, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται από κράτη μέλη της ΕΕ και συνδεδεμένες χώρες Σέγκεν, καλύπτονται από το Ταμείο Διεθνούς Ασφάλειας (σύνορα και θεωρήσεις) και τον εκάστοτε διάδοχο φορέα.

Επομένως, οι εν λόγω δαπάνες δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν στο ETIAS σύμφωνα με την αντίστοιχη συμφωνία σύνδεσης και τις σχετικές ειδικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν στους οργανισμούς. Τούτο θα πρέπει να ληφθεί ιδίως υπόψη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον διάδοχο φορέα (φορείς) του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (Σύνορα και Θεωρήσεις) και τις ειδικές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν σε αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με τις ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από το άρθρο 95 αυτού του κανονισμού, χωρίς καθυστέρηση μετά τη θέσπισή του.

(1) ΕΕ C 246 της 28.7.2018, σ. 28.


Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS): εργασίες Ευρωπόλ ***I
PDF 122kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) (COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357B(COD))
P8_TA(2018)0308A8-0323/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0731),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 88 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0466/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να χωρίσει την ανωτέρω πρόταση της Επιτροπής και να καταρτίσει δύο ξεχωριστές νομοθετικές εκθέσεις βάσει αυτής,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 25ης Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0323/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΕ) 2016/794 προκειμένου να θεσπιστεί Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS)

P8_TC1-COD(2016)0357B


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1241.)


Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ***I
PDF 146kWORD 55k
Ψήφισμα
Κείμενο
Παράρτημα
Παράρτημα
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου η οποία αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002, των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2016)0605 – C8-0372/2016 – 2016/0282A(COD))
P8_TA(2018)0309A8-0211/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0605),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 42, το άρθρο 43 παράγραφος 2, το άρθρο 46 στοιχείο δ), το άρθρο 149, το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α), το άρθρο 164, το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο β), τα άρθρα 172, 175, 177 και 178, το άρθρο 189 παράγραφος 2, το άρθρο 212 παράγραφος 2, το άρθρο 322 παράγραφος 1 και το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0372/2016),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη αριθ. 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 26ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 19ης Απριλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 39 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0211/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

4.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/EE και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012

P8_TC1-COD(2016)0282A


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 38 Δημοσίευση πληροφοριών περί των αποδεκτών και άλλων πληροφοριών:

«Η Επιτροπή θα στηρίξει, μέσω δικτύων με τα κράτη μέλη, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τους αποδέκτες κονδυλίων της Ένωσης τα οποία τελούν υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης. Ενόψει της κατάρτισης του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, η Επιτροπή θα λάβει δεόντως υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν.»

Δήλωση σχετικά με το άρθρο 266 Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τα σχέδια περί ακινήτων:

«Η Επιτροπή και η ΕΥΕΔ θα ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο πλαίσιο του εγγράφου εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 266, για κάθε αγοραπωλησία κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αξία κατώτερη από το όριο που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής / την ημερομηνία έγκρισης των οριστικών λογαριασμών της ΕΕ

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή –σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο– θα καθορίσουν ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία απαλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εγκρίνει τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της ΕΕ για το οικονομικό έτος 2017 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διαβιβάσει όλα τα πορίσματα που αφορούν την αξιοπιστία των εν λόγω λογαριασμών της ΕΕ, καθώς και όλους τους ενοποιημένους λογαριασμούς των οργάνων, μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 και το σχέδιο ετήσιας έκθεσής του μέχρι τις 15 Ιουνίου 2018.

Η Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παράσχει τις απαντήσεις της στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017 μέχρι τις 15 Αυγούστου 2018, υπό την προϋπόθεση ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θα διαβιβάσει τα σχέδια παρατηρήσεών του στην Επιτροπή μέχρι την 1η Ιουνίου 2018.»

(1) ΕΕ C 91 της 23.3.2017, σ. 1.


Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ***I
PDF 122kWORD 62k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 (COM(2017)0352 – C8-0216/2017 – 2017/0145(COD))
P8_TA(2018)0310A8-0404/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0352),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 74, το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β), το άρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ε), το άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο γ), το άρθρο 82 παράγραφος 1 στοιχείο δ), το άρθρο 85 παράγραφος 1, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0216/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0404/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Ιουλίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA), και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1987/2006 και της απόφασης 2007/533/ΔΕΥ του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011

P8_TC1-COD(2017)0145


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1726.)


Προϋπολογισμός 2019 - Εντολή για τον τριμερή διάλογο
PDF 205kWORD 76k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2019 (2018/2024(BUD))
P8_TA(2018)0311A8-0247/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, που ενέκρινε η Επιτροπή στις 23 Μαΐου 2018 (COM(2018)0600),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2017/1123 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή(5),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019 (06315/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0247/2018),

Σχέδιο προϋπολογισμού 2019 – ενίσχυση της αλληλεγγύης και προετοιμασία για ένα βιώσιμο μέλλον

1.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2018, το Κοινοβούλιο προσδιόρισε τις ακόλουθες προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019: τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μετανάστευση, και ζήτησε επίσης να επικεντρωθεί η προσοχή ιδιαίτερα στους νέους·

2.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να πρωτοστατήσει στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των ΗΕ μέσω της ενσωμάτωσής τους σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

3.  υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα είναι ο τελευταίος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου και ότι η διαπραγμάτευσή του θα συμπέσει χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ· υπενθυμίζει επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευθεί να συμβάλει και να συμμετάσχει στην εκτέλεση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης για το 2019 και το 2020, σαν να επρόκειτο να παραμείνει στην Ένωση μετά τον Μάρτιο του 2019·

4.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και πιστεύει ότι ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου· σκοπεύει να συνεχίσει να ενισχύει τα βασικά προγράμματα και να διασφαλίζει τη διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης· σημειώνει την αύξηση κατά 3,1 % στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και το χαμηλότερο ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2018, τόσο για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1 % έναντι 1,02 %) όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών (0,9 % έναντι 0,92 %)·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020», της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), του προγράμματος Erasmus+ και των προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών της ΕΕ· επισημαίνει, ωστόσο, την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω η στήριξη για τις ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν το κλειδί για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, και να διατεθούν κατάλληλοι πόροι στην ψηφιοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας, καθώς και για τα προγράμματα υποστήριξης των νέων, και συγκεκριμένα το Erasmus Pro· υπενθυμίζει την πεποίθησή του ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus+ για το 2019 πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση του DiscoverEU, για τη διανομή 15 000 εισιτηρίων Interrail σε 18χρονους Ευρωπαίους το 2018, καθώς και για την πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση 700 εκατομμυρίων EUR για το ΠΔΠ 2021-2027, το οποίο συμβαδίζει με τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά, της κοινωνικής ένταξης και της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των νέων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν πρότεινε πιστώσεις για το 2019 και το 2020· είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την προπαρασκευαστική ενέργεια το 2019 και το 2020·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση την προκαταρκτική αξιολόγηση της Επιτροπής για τη συνέχιση της προπαρασκευαστικής ενέργειας σχετικά με το σύστημα εγγύησης για τα παιδιά· υπογραμμίζει την αναφορά που γίνεται εκεί στην πιθανή εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· πιστεύει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η δυνατότητα για μια τρίτη φάση υλοποίησης, με σκοπό την προετοιμασία για την εν λόγω εφαρμογή σε μεγαλύτερη κλίμακα, στο πλαίσιο του ΕΚΤ +·

8.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η αύξηση για το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, είναι μόνο 2,3 % (362,2 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων), και ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις πληρωμών είναι κατά 0,6 % χαμηλότερες· υπενθυμίζει ότι πρόκειται για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα στο οποίο οι υποψήφιοι είναι πολύ περισσότεροι από τους αποδέκτες της χρηματοδότησης· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· ζητεί, ως πρώτη προτεραιότητα, αυτό να μεταφράζεται στην επαρκή χρηματοδότηση των προγραμμάτων για τις ΜΜΕ και στην περαιτέρω αύξηση των πιστώσεων για το COSME, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος·

9.  επαινεί τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο μιας βέλτιστης περιφερειακής και τομεακής ισορροπίας, να ενισχυθεί η κοινωνική διάσταση του ΕΤΣΕ, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης καινοτομίας στην υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική, της κοινωνικής υποδομής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιωσιμότητας των μεταφορών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και της υποδομής αποθήκευσης ενέργειας· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες στο ΠΔΠ πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι εις βάρος των υφιστάμενων προγραμμάτων· επαναλαμβάνει επίσης η δέσμευσή του για ενίσχυση του προγράμματος «Ορίζων 2020» και της CEF, προκειμένου να αναστραφούν κατά το δυνατόν οι περικοπές που υπέστησαν τα συγκεκριμένα προγράμματα στον προϋπολογισμό του 2019 για τη χρηματοδότηση της επέκτασης του ΕΤΣΕ·

10.  επισημαίνει τη δέσμευση για μια ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, συγκεκριμένα, μέσω της συμφωνίας σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· πιστεύει ότι η κοινή αυτή δέσμευση θα συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και των επιχειρήσεων, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να διατηρήσει τη στρατηγική της αυτονομία και να εξελιχθεί σε ουσιαστικό παγκόσμιο παράγοντα·

11.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση των πιστώσεων για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) ύψους 233 εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· επαναβεβαιώνει ότι το Κοινοβούλιο δε συμφώνησε για καμία εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση των συμπληρωματικών κονδυλίων για το διάστημα 2018-2020 που προκύπτουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ· υποστηρίζει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διατηρεί στο ακέραιο τα προνόμιά της όσον αφορά τον καθορισμό των επιπέδων της χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ· υπογραμμίζει τη σημασία της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2019·

12.  παραμένει προσηλωμένο στην καταπολέμηση της ανεργίας και ιδίως της ανεργίας των νέων· πιστεύει, εν προκειμένω, ότι η ΠΑΝ θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, ώστε να αντικατοπτρίζει την ανάγκη για κλιμάκωση της ενωσιακής χρηματοδότησης προκειμένου να επιτευχθεί ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων, παρά την πολυπλοκότητα του αναπρογραμματισμού των προγραμμάτων της ΠΑΝ και του ΕΚΤ σε περίπτωση τροποποιήσεων του κονδυλίου για την ΠΑΝ· αναγνωρίζει ότι η ανεργία των νέων δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς στην ΕΕ, όπου τα επίπεδά της είναι ακόμη υψηλότερα από αυτά του 2007· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη δεν υποκαθιστούν τις δικές τους πολιτικές και τη δική τους χρηματοδότηση με χρηματοδότηση της ΠΑΝ για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, αλλά την χρησιμοποιούν συμπληρωματικά· τονίζει ότι τόσο η επαγγελματική κατάρτιση όσο και η μαθητεία αποτελούν αποτελεσματικές πρακτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων· υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα μέσω του Erasmus Pro δίνει ισχυρή ώθηση στη συγκριτική αξιολόγηση για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών·

13.  τονίζει ότι, το 2019, τα προγράμματα της πολιτικής συνοχής αναμένεται να λειτουργούν με κανονικούς ρυθμούς, και τονίζει τη δέσμευση του Κοινοβουλίου να εξασφαλίσει επαρκείς πιστώσεις για τα προγράμματα αυτά· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι αρχές διαχείρισης για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 έχουν πλέον οριστεί· επισημαίνει ότι οι απαράδεκτες καθυστερήσεις στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον καθυστερημένο ορισμό των εν λόγω αρχών· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την επιτάχυνση της εκτέλεσης των προγραμμάτων, ούτως ώστε να αντισταθμιστούν οι καθυστερήσεις, και να ζητήσουν τη συνδρομή της Επιτροπής εν προκειμένω·

14.  λαμβάνει γνώση των εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής για τη συνοχή στην Ένωση τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υστερούσες περιφέρειες, οι οποίες επισημάνουν συστηματικά ελλείψεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και τα αποτελέσματα·

15.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής θα επιτρέψει την επίτευξη του στόχου για 20 % του προϋπολογισμού αφιερωμένο στις δαπάνες για το κλίμα το 2019· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έδωσε συνέχεια στο αίτημα του Κοινοβουλίου για αντιστάθμιση των μειωμένων πόρων που διατέθηκαν κατά τα πρώτα έτη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· θεωρεί ότι η πρόταση αυτή είναι ανεπαρκής, δεδομένου ότι συνολικά μόνο το 19,3 % του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 θα διατεθεί ειδικά σε μέτρα που αφορούν το κλίμα, γεγονός που θα εμποδίσει την ΕΕ να επιτύχει τον στόχο της ενσωμάτωσης του κλίματος τουλάχιστον σε ποσοστό 20 % κατά την περίοδο 2014-2020, κι αν διαθέσει και πάλι μόνο το 20 % του προϋπολογισμού για την προστασία του κλίματος το 2020· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να υποβάλει σχέδια προϋπολογισμών ευθυγραμμισμένα με τις δεσμεύσεις και τους στόχους που έχει θέσει η Ένωση στον τομέα αυτόν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες μέσω της ανάπτυξης ενός σχεδίου δράσης στο πλαίσιο προγραμμάτων με τεράστιο δυναμικό, όπως, για παράδειγμα, του προγράμματος «Ορίζων 2020», της CEF, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) ή του LIFE+, δεδομένου μάλιστα ότι τα προγράμματα αυτά επιτρέπουν επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει τις εύλογες επικρίσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη μεθοδολογία που ανέπτυξε η Επιτροπή και ζητεί άμεσες σχετικές βελτιώσεις εν προκειμένω·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση της μεθοδολογίας παρακολούθησης των δαπανών που σχετίζονται με τη βιοποικιλότητα· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την προτεινόμενη μείωση της συνολικής συνεισφοράς για την προστασία της βιοποικιλότητας στο 8,2 %, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της ανάσχεσης και της αντιστροφής της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος έως το 2020·

17.  εκτιμά ότι η εγγύηση της ασφάλειας των πολιτών και η αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων παραμένουν οι δύο ύψιστες προτεραιότητες της Ένωσης το 2019· θεωρεί καθοριστικό να διατηρηθούν οι δαπάνες σε αυτούς τους τομείς σε επίπεδο που επαρκές για την αντιμετώπιση των αναγκών που θέτει η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στην περιοχή του Σαχέλ, καθώς και στις χώρες της Ανατολής και της Μεσογείου· θεωρεί ότι η αναγκαία αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως αφού εγκριθεί η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, πρέπει να αντανακλάται στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 ενσωματώνει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της πρότασης της Επιτροπής·

18.  τονίζει ότι πολλές σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται στο στάδιο της διαπραγμάτευσης ή στα αρχικά στάδια εφαρμογής, όπως η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου, η θέσπιση του συστήματος εισόδου-εξόδου και του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδιού, η αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν και η πρωτοβουλία για τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για την ασφάλεια, τα σύνορα και τη διαχείριση της μετανάστευσης αναμένεται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό του 2019, και υπογραμμίζει τη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ξεκινήσει ανοικτό, προορατικό διάλογο με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή επί των ανωτέρω πρωτοβουλιών, ώστε να της δοθεί η δυνατότητα να προσαρμόσει τις πιστώσεις όπου χρειάζεται, χωρίς να προδικάζεται, κατά την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού, το αποτέλεσμα των εν εξελίξει νομοθετικών διαδικασιών·

19.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (ΔΠΤ) και για τη συνακόλουθη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018· υποστηρίζει τη συνέχιση της ΔΠΤ, αλλά θεωρεί ότι, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή στις 14 Μαρτίου 2018, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλει στη χρηματοδότησή της με ποσό ύψους 1 δισεκατομμυρίου EUR, όπου τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν 2 δισεκατομμύρια EUR μέσω διμερών συνεισφορών, προκειμένου να προβλεφθούν επαρκή περιθώρια στο πλαίσιο των ειδικών μέσων του ΠΔΠ για απρόβλεπτα γεγονότα κατά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και για τη χρηματοδότηση άλλων προτεραιοτήτων· υποστηρίζει επίσης ότι, επειδή η ΔΠΤ είναι νέα πρωτοβουλία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέες πιστώσεις· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά το σαφές αίτημα του Κοινοβουλίου να ενταχθεί πλήρως στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν την παράταση της ΔΠΤ, μεταξύ άλλων προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της διαδικασίας της καθιέρωσής της, δεν έχει υπάρξει ως τώρα καμία διαπραγμάτευση μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της ΔΠΤ· πληροφορεί τα κράτη μέλη ότι το Κοινοβούλιο έχει κάθε δικαίωμα να εκπληρώνει τον ρόλο του ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής της Ένωσης και ότι θα το πράξει, όπως έχει ήδη δηλώσει επανειλημμένα·

20.  σημειώνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 αφήνει είτε πολύ περιορισμένα περιθώρια είτε κανένα απολύτως περιθώριο κάτω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ στους τομείς 1α, 1β, 3 και 4, λόγω της περιορισμένης ευελιξίας του τρέχοντος ΠΔΠ σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις και την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών· εκφράζει την πρόθεσή του για περαιτέρω κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας στο αναθεωρημένο ΠΔΠ στο πλαίσιο της διαδικασίας τροποποίησης·

21.  εξακολουθεί να εκφράζει ανησυχία για το ενδεχόμενο νέας συσσώρευσης ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος της περιόδου ισχύος του τρέχοντος ΠΔΠ· επισημαίνει τη μέτρια αύξηση των πιστώσεων πληρωμών κατά 2,7 % στον προϋπολογισμό του 2018, κυρίως λόγω του Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), του Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και της ΔΠΤ· σημειώνει το προτεινόμενο περιθώριο 19,3 δισεκατομμυρίων EUR κάτω από το ανώτατο όριο πληρωμών· καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να επιδεικνύει επαγρύπνηση στο ζήτημα της εξέλιξης των πληρωμών, ούτως ώστε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να μπορέσει σε εύθετο χρόνο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή μιας μη ομαλής συσσώρευσης· είναι πεπεισμένο ότι η αξιοπιστία της ΕΕ συνδέεται επίσης με την ικανότητά της να εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό της ΕΕ για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της·

Υποτομέας 1α – Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση

22.  επισημαίνει ότι, σε σύγκριση με το 2018, η πρόταση της Επιτροπής για το 2019 αντιστοιχεί σε αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων του υποτομέα 1α κατά +3,9 %, σε 22,86 δισεκατομμύρια EUR· σημειώνει ότι σημαντικό μέρος της αύξησης αυτής αναλογεί στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020», στην CEF και στο πρόγραμμα Erasmus+, δεδομένου ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τα προγράμματα αυτά αυξήθηκαν κατά 8,5 %, 36,4 %, 7,8 % και 10,4 % αντίστοιχα· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις αυτές είναι ως επί το πλείστον σύμφωνες με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό, και συνεπώς δεν συνιστούν πρόσθετες ενισχύσεις·

23.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία, όπως το «Ορίζων 2020», είναι απαραίτητα για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη αυτό το γεγονός στις προτεραιότητές της· ζητεί τη διάθεση κατάλληλου επιπέδου χρηματοδότησης για τα προγράμματα που συνδέονται με την έρευνα και την καινοτομία· τονίζει ότι ιδιαίτερα τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσκολίες θα πρέπει να υποστηριχθούν στον τομέα αυτόν·

24.  υπενθυμίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών, όπως το ΕΤΣΕ (Ι και ΙΙ), το πρόγραμμα Wifi4EU και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP) έχουν αποβεί εις βάρος πολλών προγραμμάτων του υποτομέα 1α, τα οποία επλήγησαν σε μεγάλο βαθμό από αναδιατάξεις, και συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», η CEF και τα προγράμματα Galileo, ITER, Copernicus και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS)·

25.  τονίζει ότι το Erasmus+ συνεχίζει να είναι το κορυφαίο πρόγραμμα προώθησης της κινητικότητας των νέων, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, και ενθάρρυνσης της συμμετοχής των νέων στην ευρωπαϊκή δημοκρατία· υπενθυμίζει τις διοικητικές προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την αύξηση της πρόσβασης στο Erasmus+ και ότι ο αριθμός των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει κατά πολύ τον τρέχοντα προϋπολογισμό· εκτιμά, συνεπώς, ότι το χρηματοδοτικό κονδύλι του Erasmus+ πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί το 2019 ώστε να καλυφθεί η επιλέξιμη ζήτηση για το εν λόγω πρόγραμμα, ιδίως δε η ζήτηση που συνδέεται με τη διά βίου μάθηση·

26.  επισημαίνει με ανησυχία τις διεξαγόμενες συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ΕΣΑ), οι οποίες επιβεβαιώνουν τους φόβους του Κοινοβουλίου ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα αποβούν και πάλι εις βάρος υφισταμένων προγραμμάτων με καλή απόδοση· σημειώνει επίσης με ανησυχία το προηγούμενο από την έκβαση του τριμερούς διαλόγου, που δεν προσφέρει σαφήνεια σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας, αφήνοντας την περαιτέρω αποσαφήνιση για την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού· αναμένει από την Επιτροπή να εφαρμόσει τη συμφωνία κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει πλήρως τις συζητήσεις στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου και το πνεύμα της συμφωνίας·

27.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη χρηματοδότηση του EDIDP προβλέπει πολύ μικρότερες περικοπές στα προγράμματα του υποτομέα 1α από εκείνες που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη διατήρηση των περιθωρίων απ’ ό,τι στην παροχή επαρκούς χρηματοδότησης για τους τομείς που προσδιορίζει ως υψηλές προτεραιότητες·

28.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διάθεση ποσού 500 εκατομμυρίων EUR στο EDIDP για τα έτη 2019 και 2020· σημειώνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις της EPRS, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των εθνικών βιομηχανιών στον τομέα αυτόν στοιχίζει στην ΕΕ 10 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· θεωρεί ότι η άμυνα αποτελεί σαφές παράδειγμα του πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εάν μεταβιβαστούν ορισμένες αρμοδιότητες και δράσεις που σήμερα αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και μεταφερθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις στην ΕΕ· τονίζει ότι αυτό θα αποδείκνυε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα επέτρεπε τον περιορισμό του συνολικού βάρους των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ·

29.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής υπολογιστικής κοινής επιχείρησης υψηλών επιδόσεων, η οποία θα προωθήσει την πλέον σύγχρονη υποδομή υπολογιστών και δεδομένων υψηλών επιδόσεων και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των τεχνολογιών και της εφαρμογής της σε ευρύ φάσμα τομέων, προς όφελος των επιστημόνων, της βιομηχανίας και του δημοσίου τομέα·

Υποτομέας 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

30.  επισημαίνει ότι οι συνολικές πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για τον υποτομέα 1β ανέρχονται σε 57 113,4 εκατομμύρια EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2,8 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018· σημειώνει περαιτέρω ότι το προτεινόμενο ποσό των 47 050,8 εκατομμύρια EUR σε πιστώσεις πληρωμών είναι κατά 1,1 % υψηλότερο από ό,τι το 2018·

31.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 είναι πλέον ταχύτατη, και επαναλαμβάνει ότι στο μέλλον πρέπει να αποφευχθεί κάθε «μη φυσιολογική» συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών· επίσης, εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι περισσότερες εθνικές διαχειριστικές αρχές έχουν πλέον οριστεί· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιλύσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα, ούτως ώστε να προχωρήσει ομαλά η υλοποίηση·

32.  υπενθυμίζει ότι, ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης των προβλέψεων των κρατών μελών, με τον διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 6/2017 μειώθηκαν οι πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο του υποτομέα 1β κατά 5,9 δισεκατομμύρια EUR· εκφράζει την ειλικρινή ελπίδα ότι τόσο οι εθνικές αρχές όσο και η Επιτροπή έχουν βελτιώσει τις εκτιμήσεις των αναγκών πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2019, και ότι το προτεινόμενο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών θα εκτελεστεί πλήρως·

33.  υπογραμμίζει ότι, σε καιρούς ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων –μεταξύ άλλων σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη– το χάσμα μεταξύ των ταχέως αναπτυσσόμενων περιφερειών και εκείνων που υστερούν ενδέχεται να διευρυνθεί, εάν ο αντίκτυπος των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων δεν ενισχυθεί με απαιτήσεις αποτελεσματικότητας·

34.  λαμβάνει υπόψη την πρόταση της Επιτροπής να χρηματοδοτηθεί η συνέχιση της ΠΑΝ, και επισημαίνει την προτεινόμενη κινητοποίηση ποσού ύψους 233,3 εκατομμυρίων EUR από το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε αύξηση του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ θα πρέπει να συνδυαστεί με τα αντίστοιχα ποσά από το ΕΚΤ· υπενθυμίζει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2018 να υποβάλει σύντομα την αναθεώρηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ), ώστε να συμπεριλάβει την αύξηση του 2018 για την ΠΑΝ· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει ανταποκριθεί στη δέσμευσή της, και της ζητεί να εξηγήσει λεπτομερώς τους λόγους της καθυστέρησης στην παρουσίαση της αναθεώρησης του ΚΚΔ·

35.  δεσμεύεται να εγκρίνει σύντομα τη νέα νομοθεσία της ΠΑΝ και του ΕΚΤ, προκειμένου να διευκολυνθεί μια φιλόδοξη αύξηση των πιστώσεων για την ΠΑΝ το 2019 χωρίς να υπονομεύονται τα άλλα προγράμματα που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΚΤ στα κράτη μέλη, απαλλάσσοντας ενδεχομένως τα κράτη μέλη από την υποχρέωσή τους να χορηγούν ίσου ύψους πιστώσεις με το ΕΚΤ για την απασχόληση των νέων, υπό τον αυστηρό όρο ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να απαλλαγούν από τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναλάβει στον τομέα αυτό ούτε θα συνεπάγονται γενική μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ που προορίζονται για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων·

Τομέας 2 – Βιώσιμη ανάπτυξη: φυσικοί πόροι

36.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι προτάθηκαν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων ύψους 59 991,1 εκατομμυρίων EUR (+1,2 % σε σύγκριση με το 2018) και πιστώσεις πληρωμών ύψους 57 790,4 εκατομμυρίων EUR (3 %) για τον τομέα 2· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του ΕΓΤΕ για το 2019 υπολογίζονται σε 44 162,5 εκατομμύρια EUR, ποσό χαμηλότερο από το ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2018 (κατά -547,9 εκατομμύρια EUR)·

37.  σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει αφήσει περιθώριο 344,9 εκατομμυρίων EUR έως τα ανώτατα όρια του τομέα 2· επισημαίνει το γεγονός ότι η αυξημένη αστάθεια των γεωργικών αγορών, όπως στην περίπτωση της ρωσικής απαγόρευσης, θα δικαιολογούσε ενδεχομένως την προσφυγή σε αυτό το περιθώριο· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι το περιθώριο που απομένει έως τα ανώτατα όρια επαρκεί για την αντιμετώπιση των κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν·

38.  σημειώνει ότι ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με τη ρωσική απαγόρευση και συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2018 δεν πρόκειται να επεκταθούν (π.χ. στην περίπτωση των φρούτων και των λαχανικών όπου η κατάσταση της αγοράς εξακολουθεί να είναι δύσκολη), ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων· περιμένει τη διορθωτική επιστολή της Επιτροπής, η οποία αναμένεται τον Οκτώβριο και θα πρέπει να βασίζεται σε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση του ΕΓΤΕ, προκειμένου να εξακριβωθούν οι πραγματικές ανάγκες στον γεωργικό τομέα· υπογραμμίζει ότι οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται παρέμβαση στην αγορά στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ παραμένουν περιορισμένες και δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα σχετικά μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού του ΕΓΤΕ (περίπου 5,9 %)·

39.  τονίζει ότι μέρος της λύσης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων έγκειται στην επαρκή στήριξη των νέων στις αγροτικές περιοχές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει προτείνει αύξηση του κονδυλίου του προϋπολογισμού για τους νέους γεωργούς·

40.  υπογραμμίζει ότι η υλοποίηση του ΕΤΘΑ επιταχύνεται και αναμένεται να προσεγγίσει το στάδιο πλήρους λειτουργίας του το 2019, μετά από ένα αργό ξεκίνημα κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού· χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα LIFE+ (+6 %), σύμφωνα με τον δημοσιονομικό προγραμματισμό· σημειώνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (EEA) θα αναλάβει πρόσθετα καθήκοντα την περίοδο 2019-2020 τόσο σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και την υποβολή σχετικών εκθέσεων όσο και σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εκπομπών CO2 από βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

Τομέας 3 – Ασφάλεια και ιθαγένεια

41.  σημειώνει ότι για τον τομέα 3 προτείνεται συνολικό ποσό ύψους 3 728,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 6,7 % σε σχέση με το 2018, και ότι το συνολικό ποσό για πιστώσεις πληρωμών ανέρχεται σε 3 486,4 εκατομμύρια EUR, ότι δηλαδή παρατηρείται αύξηση κατά 17 % σε σχέση με τις προτάσεις του προηγούμενου έτους· τονίζει, ωστόσο, ότι οι αυξήσεις αυτές σημειώνονται μετά από μακροχρόνια μείωση των επιπέδων χρηματοδότησης και ότι η συνολική χρηματοδότηση για διάφορους βασικούς τομείς όπως η μετανάστευση, η διαχείριση των συνόρων ή η εσωτερική ασφάλεια εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 2,3 % του συνόλου των προτεινόμενων δαπανών της ΕΕ το 2019· διερωτάται για το προτεινόμενο ποσό των 281,2 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων για την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, την προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και την ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, το οποίο αντιστοιχεί σε μείωση 14,4 % για το 2018· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω εξηγήσεις για τους λόγους αυτής της μείωσης·

42.  σημειώνει ότι, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο του τομέα 3, γεγονός που αποδεικνύει ότι, υπό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι πλήρως εξοπλισμένος με τα μέσα που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν το μέγεθος και η κρισιμότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμασία για την προτεινόμενη κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για ποσό ύψους 927,5 εκατομμυρίων EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

43.  αναμένει ότι, το 2019, η πίεση που υφίστανται τα συστήματα μετανάστευσης και ασύλου ορισμένων κρατών μελών, καθώς και τα σύνορά τους, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και παροτρύνει την Ένωση να εξακολουθήσει να επιδεικνύει επαγρύπνηση όσον αφορά απρόβλεπτες ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον σε αυτούς τους τομείς· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την ενίσχυση των μέσων ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και την επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση των οργανισμών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς αυτούς και επαναβεβαιώνει ότι η αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης αντιπροσωπεύει μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση, παράλληλα με τη σταθεροποίηση των γειτονικών περιοχών της ΕΕ, και ότι η πραγματοποίηση επενδύσεων στις χώρες προέλευσης των μεταναστών και των προσφύγων είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του στόχου·

44.  εκφράζει ικανοποίηση για το αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 να ενισχυθεί περαιτέρω ο Frontex μέσω της αύξησης των πόρων και της ενίσχυσης της εντολής του· ζητεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το πόσοι υπάλληλοι θα σταλούν από τα κράτη μέλη και πόσοι υπάλληλοι θα χρειαστούν άμεσα από το προσωπικό του οργανισμού· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως το σχέδιο προϋπολογισμού στη διορθωτική επιστολή του φθινοπώρου· εκφράζει επίσης ικανοποίηση για το επιπλέον ποσό 45,6 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγείται για τη στήριξη της Ελλάδας και της Ισπανίας ώστε να διαχειριστούν τη ροή μεταναστών που φτάνουν στην επικράτειά τους· υπογραμμίζει ότι ο αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη φροντίδα για τους ερχόμενους μετανάστες·

45.  σημειώνει ότι το μέσο παροχής ανθρωπιστικής στήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της Ένωσης θα λήξει τον Μάρτιο 2019· καλεί την Επιτροπή, υπό το φως των επίμονων ανθρωπιστικών αναγκών των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σε ορισμένα κράτη μέλη, να εκτιμήσει εάν θα ήταν σκόπιμες η επανενεργοποίηση και η ανατροφοδότηση αυτού του μέσου· τονίζει την ανάγκη μεγαλύτερης αλληλεγγύης προς τις χώρες στις οποίες συγκεντρώνονται οι αφίξεις και οι αιτούντες άσυλο· τονίζει, στο μεταξύ, τη σημασία της συνεχούς διαθεσιμότητας χρηματοδοτικών πόρων μέσω των μηχανισμών επείγουσας βοήθειας στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ, ιδιαίτερα για τη συνεχή υποστήριξη της Ελλάδας· θεωρεί ότι η Ιταλία θα πρέπει να λάβει επίσης οικονομική στήριξη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν υπέβαλε σχετική πρόταση· υπενθυμίζει ότι η Ιταλία είναι το μόνο κράτος μέλος στο οποίο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού πιστεύει ότι δεν έχει επωφεληθεί από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει την λύπη του για την κατακόρυφη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη δεύτερη συνιστώσα του ΤΑΜΕ «Προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης στην Ένωση, προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και ενίσχυση δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής»·

46.  πιστεύει ότι, στο πλαίσιο ενός ευρέος φάσματος ζητημάτων ασφαλείας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η αλλαγή των μορφών της ριζοσπαστικοποίησης, τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, η βία και η τρομοκρατία και τα οποία ξεπερνούν την ικανότητα αντίδρασης των μεμονωμένων κρατών μελών, ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε ζητήματα ασφαλείας με τη βοήθεια των υφιστάμενων οργανισμών της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, διερωτάται πώς αυτή η εξαιρετικά απειλητική για την ασφάλεια συγκυρία συνάδει με την προτεινόμενη σημαντική μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (-26,6 %) για το ΤΕΑ· τονίζει ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτόν θα είναι αποτελεσματικές μόνο εάν αρθούν τα εμπόδια στην ενδοευρωπαϊκή συνεργασία και στη στοχευμένη ανταλλαγή πληροφοριών και ταυτόχρονα εφαρμοστούν πλήρως τυχόν σχετικές διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη υποβάλει πρόταση που να προβλέπει την έκφραση της οικονομικής αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και τις οικογένειές τους και καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσει τη χορήγηση αυτής της βοήθειας το συντομότερο δυνατό·

47.  λαμβάνει υπό σημείωση την προτεινόμενη αναθεώρηση της νομικής βάσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η οποία, μόλις εγκριθεί, αναμένεται να έχει σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο κατά τα δύο τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ, επιβαρύνοντας μόνο τον τομέα 3 με 256,9 εκατομμύρια EUR· επιμένει ότι είναι απολύτως λογικό αυτή η σημαντική αναβάθμιση μιας βασικής πολιτικής της Ένωσης να πρέπει να χρηματοδοτηθεί με νέα και πρόσθετα μέσα· προειδοποιεί ότι πρέπει να αποφευχθεί η χρήση αναδιατάξεων, οι οποίες είναι σαφώς εις βάρος άλλων πολύτιμων πολιτικών και προγραμμάτων που λειτουργούν με εύρυθμο τρόπο·

48.  επαναβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη του Κοινοβουλίου για τα προγράμματα της Ένωσης στους τομείς του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· επιμένει, επιπλέον, ότι πρέπει να διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» και τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών, ιδίως εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών·

49.  υπενθυμίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς τα προγράμματα που προωθούν τα δικαιώματα, την ισότητα, την ιθαγένεια και τη δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τη δέσμευσή της για επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΔΜ·

50.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αύξηση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Τρόφιμα και ζωοτροφές», η οποία αναμένεται να επιτρέψει στην Ένωση να διαχειριστεί αποτελεσματικά οποιαδήποτε έξαρση σοβαρών ζωικών ασθενειών και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης επιδημίας της γρίπης των πτηνών που έπληξε αρκετά κράτη μέλη τα τελευταία χρόνια·

51.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2019, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τους λεγόμενους «Spitzenkandidaten», τους κορυφαίους υποψήφιους για την προεδρία της Επιτροπής·

Τομέας 4 – Η Ευρώπη στον κόσμο

52.  σημειώνει τη συνολική αύξηση της προτεινόμενης χρηματοδότησης για τον τομέα 4, η οποία ανέρχεται σε 11 384,2 εκατομμύρια EUR (+13,1 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· επισημαίνει ότι η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη χρηματοδότηση της δεύτερης δόσης της ΔΠΤ, για την οποία η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων (1 116,2 εκατομμύρια EUR)· σημειώνει ότι η πρόταση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την απουσία περιθωρίου κάτω από τα ανώτατα όρια του τομέα 4·

53.  καλεί τα κράτη μέλη να προσφέρουν υψηλότερες συνεισφορές στο Καταπιστευματικό Ταμείο για την Αφρική, στο Ταμείο «Madad» και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προκειμένου να προωθηθεί η σταθεροποίηση στις περιοχές που πλήττονται από κρίσεις, να δοθεί βοήθεια στους πρόσφυγες και να ενθαρρυνθεί η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην αφρικανική ήπειρο και στις χώρες της ευρωπαϊκής γειτονίας·

54.  εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η εξωτερική δράση της ΕΕ καθιστούν αναγκαία την παροχή σταθερής χρηματοδότησης που να υπερβαίνει το υφιστάμενο μέγεθος του τομέα 4· υποστηρίζει ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και ότι θα πρέπει να γίνει πλήρης χρήση όλων των δυνατοτήτων ευελιξίας· διαφωνεί, ωστόσο, με την προτεινόμενη χρηματοδότηση της επέκτασης της ΔΠΤ και με τη σχετική συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Συμβούλιο στις 29 Ιουνίου 2018, δεδομένου ότι θα περιόριζαν σημαντικά τόσο τις δυνατότητες χρηματοδότησης των λοιπών τομέων προτεραιότητας στο πλαίσιο του τομέα 4 όσο και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στη στήριξη ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη και στην προώθηση των θεμελιωδών αξιών·

55.  εκφράζει επιδοκιμασία για τις αυξήσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη έργων που αφορούν τη μετανάστευση και συνδέονται με τη διαδρομή της κεντρικής Μεσογείου, καθώς και για την περιορισμένη αύξηση για την ανατολική συνιστώσα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας (ΕΜΓ) και την ανακατανομή των προτεραιοτήτων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) υπέρ της Μέσης Ανατολής· ζητεί να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για την UNRWA, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής στήριξη των Παλαιστινίων προσφύγων στην περιοχή, υπό το φως της πρόσφατης απόφασης των ΗΠΑ να αναστείλουν τη συνεισφορά τους στον οργανισμό·

56.  χαιρετίζει την αύξηση της στήριξης για περιφερειακές δράσεις στην περιοχή των δυτικών Βαλκανίων· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι η υποστήριξη των πολιτικών μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω· εκφράζει τη λύπη του για την αύξηση της στήριξης για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία (ΜΠΒ II) και αμφισβητεί την ευθυγράμμισή της με την απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να μειώσει τις πιστώσεις αυτής της γραμμής για το τρέχον δημοσιονομικό έτος· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η χορήγηση των κονδυλίων που προορίζονται για τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο του ΜΠΒ ΙΙ πρέπει να εξαρτάται από την πραγματοποίηση προόδου στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· ζητεί, σε περίπτωση που δε σημειωθεί πρόοδος σε αυτούς τους τομείς και έχοντας επίγνωση των περιορισμένων περιθωρίων ελιγμών, οι πιστώσεις αυτής της γραμμής να διατεθούν κυρίως σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο την εφαρμογή μέτρων υπέρ των στόχων που αφορούν το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των μέσων ενημέρωσης· υποστηρίζει τη γενική πτωτική τάση που παρατηρείται στα κονδύλια για την Τουρκία που αφορούν πολιτικές μεταρρυθμίσεις·

57.  υπογραμμίζει την αξιοσημείωτη μείωση του ποσού που προβλέπεται να χορηγηθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 για το Ταμείο Εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις που τελούν υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και την ουσιαστική μείωση του προγραμματισμένου ποσού των επιχορηγήσεων της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ), λόγω του γεγονότος ότι το ποσό των ανεξόφλητων δανείων της ΕΤΕπ ήταν χαμηλότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά, καθώς και λόγω των χαμηλότερων εκταμιεύσεων των δανείων ΜΧΣ σε σύγκριση με τον τελευταίο δημοσιονομικό προγραμματισμό·

58.  επαναβεβαιώνει την πλήρη υποστήριξή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ στο πλαίσιο των διασκέψεων των Βρυξελλών σχετικά με τη Συρία, επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες δεσμεύσεις της· συμφωνεί με την ενίσχυση του ENI και της ανθρωπιστικής βοήθειας κατά 120 εκατομμύρια EUR αντίστοιχα, προκειμένου να εκπληρωθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις το 2019·

59.  επιβεβαιώνει την υποστήριξή του για τη διάθεση επαρκών χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα των στρατηγικών επικοινωνιών της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση των εκστρατειών παραπληροφόρησης και των κυβερνοεπιθέσεων, καθώς και την προώθηση μιας αντικειμενικής εικόνας της Ένωσης εκτός των συνόρων της·

Τομέας 5 – Διοίκηση

60.  σημειώνει ότι οι δαπάνες του τομέα 5 είναι αυξημένες κατά 3,0 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό του 2018, και ανέρχονται σε 9 956,9 εκατομμύρια EUR (+291,4 εκατομμύρια EUR) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι, όπως και κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη των συντάξεων (+116,7 εκατομμύρια EUR), που αντιπροσωπεύουν το 20,2 % των δαπανών του τομέα 5· παρατηρεί ότι το μερίδιο των δαπανών για τη διοίκηση στο σχέδιο προϋπολογισμού παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο του 6,0 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων·

61.  αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για να ενσωματώσει όλες τις δυνατότητες για εξοικονόμηση και εξορθολογισμό στις μη μισθολογικές δαπάνες για τον δικό της προϋπολογισμό· επισημαίνει ότι η εξέλιξη των δαπανών της Επιτροπής (+2,0 %) οφείλεται κυρίως στην αυτόματη προσαρμογή των μισθολογικών δαπανών και των συμβατικών υποχρεώσεων· σημειώνει επιπλέον την εσωτερική αναδιάταξη του προσωπικού που πραγματοποιεί η Επιτροπή για να αντεπεξέλθει στις νέες της προτεραιότητες·

62.  σημειώνει ότι το πραγματικό περιθώριο είναι 575,2 εκατομμύρια EUR έως το ανώτατο όριο, μετά τον συμψηφισμό 253,9 εκατομμυρίων EUR για τη χρήση του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 2018· θεωρεί ότι το περιθώριο είναι σημαντικό σε ονομαστικούς όρους και πιστεύει ότι αντανακλά τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή, με συγκεκριμένο στόχο να «παγώσει» την εξέλιξη των μη μισθολογικών δαπανών· εκτιμά ότι η καταβολή πρόσθετων προσπαθειών για σταθεροποίηση ή μείωση των διοικητικών δαπανών της Επιτροπής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή σημαντικών επενδύσεων ή να θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης·

Δοκιμαστικά σχέδια – προπαρασκευαστικές ενέργειες

63.  υπογραμμίζει τη σημασία των δοκιμαστικών σχεδίων (ΔΣ) και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΠΕ) ως μέσων για τον προσδιορισμό πολιτικών προτεραιοτήτων και τη θέσπιση νέων πρωτοβουλιών που ενδέχεται να μετεξελιχθούν σε μόνιμες δραστηριότητες και προγράμματα της ΕΕ· σκοπεύει να προχωρήσει στον προσδιορισμό μιας ισόρροπης δέσμης ΔΣ-ΠΕ, που να αντικατοπτρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και να λαμβάνει υπόψη τη διενέργεια κατάλληλης και έγκαιρης προκαταρκτικής αξιολόγησης από την Επιτροπή· σημειώνει ότι, στην παρούσα πρόταση, το περιθώριο σε ορισμένους τομείς είναι περιορισμένο, αν όχι ανύπαρκτο, και προτίθεται να διερευνήσει τρόπους για να δημιουργηθούν περιθώρια για την εγγραφή πιθανών ΔΣ-ΠΕ χωρίς να υπάρξουν επιζήμιες συνέπειες σε άλλες πολιτικές προτεραιότητες·

Οργανισμοί

64.  σημειώνει τη συνολική αύξηση στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 των κονδυλίων για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς, κατά +10,8 % (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν έσοδα για ειδικό προορισμό) και κατά +259 θέσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην πλειοψηφία των οργανισμών ο δικός τους προϋπολογισμός αυξάνεται, ενώ η συνεισφορά της ΕΕ μειώνεται· επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι το Κοινοβούλιο διερευνά επί του παρόντος τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης της χρηματοδότησης των αποκεντρωμένων οργανισμών μέσω τελών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι στους οργανισμούς με «νέα καθήκοντα» (ΕΑΚΑΑ, eu-LISA και Frontex) χορηγείται σημαντική αύξηση των πιστώσεων και του πίνακα προσωπικού· ζητεί την περαιτέρω χρηματοδοτική στήριξη των οργανισμών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μετανάστευσης και της ασφάλειας· πιστεύει ότι η Ευρωπόλ και η Eurojust θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και ότι η EASO θα πρέπει να λάβει επαρκείς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινους για τον μετασχηματισμό της σε Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο·

65.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο στόχος μείωσης του προσωπικού κατά 5 % έχει επιτευχθεί και τονίζει ότι, υπό το πρίσμα της ταχείας επανεξέτασης υποθέσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η πρακτική αυτή δεν είχε κατ’ ανάγκη τα αναμενόμενα αποτελέσματα· πιστεύει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να αξιολογούνται με χρήση μιας κατά περίπτωση προσέγγισης· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι όλα τα θεσμικά όργανα ενέκριναν τις συστάσεις της διοργανικής ομάδας εργασίας·

66.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία δύο νέων φορέων της ΕΕ οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν αποκεντρωμένοι οργανισμοί, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (EΑΕ)· σημειώνει ότι οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στην ΕΑΕ έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό εν αναμονή της ολοκλήρωσης της νομοθετικής διαδικασίας· σημειώνει ότι η EPPO έχει την έδρα της στο Λουξεμβούργο και την καλεί να υποβάλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ακινήτων της σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό· θεωρεί ότι οι νέοι οργανισμοί πρέπει να δημιουργηθούν μέσω της διάθεσης νέων πόρων και νέων θέσεων και παράλληλα να αποφευχθεί κάθε είδους αναδιάταξη, εκτός εάν αποδειχθεί σαφώς ότι ορισμένες δραστηριότητες μεταβιβάζονται εξ ολοκλήρου από την Επιτροπή ή άλλους υφιστάμενους φορείς, όπως η Eurojust, στους νέους οργανισμούς· σημειώνει ότι η Eurojust συνεχίζει να είναι αρμόδια για τον χειρισμό των υποθέσεων που αφορούν την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ (ΠΟΣ), σε στενή συνεργασία με την EPPO, ενώ παράλληλα δεσμεύεται πλήρως να διασφαλίσει την επιχειρησιακή στήριξη των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο και της διακίνησης λαθρομεταναστών· υπενθυμίζει τις διατάξεις που περιέχει η κοινή προσέγγιση για τους νεοσύστατους αποκεντρωμένους οργανισμούς·

67.  αναμένει οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 να βασιστούν στην αρχή που προβλέπει ότι αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχή δεσμεύονται να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πλήρες χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την περίοδο συνδιαλλαγής και, ταυτόχρονα, να εκπροσωπούνται σε επίπεδο που να εξασφαλίζει γνήσιο πολιτικό διάλογο·

o
o   o

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ 2018

A.  Σύμφωνα με το Μέρος Α του παραρτήματος της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν επί των ακόλουθων βασικών ημερομηνιών για τη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2019:

1.  Η Επιτροπή θα προσπαθήσει να υποβάλει την κατάσταση προβλέψεων για το 2019 έως τα τέλη Μαΐου·

2.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 12 Ιουλίου το πρωί, πριν από την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου·

3.  Το Συμβούλιο θα προσπαθήσει να εγκρίνει τη θέση του και να τη διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έως την 37η εβδομάδα (τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου), ώστε να διευκολυνθεί η έγκαιρη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

4.  Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα προσπαθήσει να ψηφίσει επί των τροπολογιών της θέσης του Συμβουλίου το αργότερο έως την 41η εβδομάδα (μέσα Οκτωβρίου)·

5.  Θα συγκληθεί τριμερής διάλογος στις 18 Οκτωβρίου το πρωί, πριν από την ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

6.  Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει για την εκ μέρους της ανάγνωση την 43η εβδομάδα (σύνοδος ολομέλειας από 22 έως 25 Οκτωβρίου)·

7.  Οι εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής θα αρχίσουν στις 30 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 314 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της ΣΛΕΕ, ο διαθέσιμος χρόνος για συνδιαλλαγή θα λήξει στις 19 Νοεμβρίου 2018·

8.  Η επιτροπή συνδιαλλαγής θα συνέλθει στις 7 Νοεμβρίου το πρωί σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 16 Νοεμβρίου σε συνεδρίαση που θα διοργανώσει το Συμβούλιο και μπορεί να συνέλθει εκ νέου αν κριθεί σκόπιμο· η προετοιμασία των συνεδριάσεων της επιτροπής συνδιαλλαγής θα πραγματοποιηθεί μέσω τριμερούς διαλόγου (-ων). Τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου το πρωί. Στη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής των 21 ημερών μπορεί να συγκληθεί και πρόσθετος τριμερής διάλογος ή διάλογοι, πιθανώς στις 14 Νοεμβρίου (Στρασβούργο).

Β.  Οι λεπτομερείς όροι για τη λειτουργία της επιτροπής συνδιαλλαγής περιέχονται στο Μέρος Ε του παραρτήματος της προαναφερόμενης διοργανικής συμφωνίας.

(1) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
(3) ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.
(4) ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0089.


73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
PDF 238kWORD 86k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 προς το Συμβούλιο όσον αφορά την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2018/2040(INI))
P8_TA(2018)0312A8-0230/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του ΟΗΕ σχετικά με τη σύσταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε στις 3 Απριλίου 2006 από τη Γενική Συνέλευση,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2016 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το προοίμιό της και το άρθρο 18 και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 5ης Ιουλίου 2017 προς το Συμβούλιο που αφορά την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκε στις 3 Μαΐου 2011 από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, που παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρεμβαίνει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να υποβάλλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα κράτους μέλους, και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 72η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, που εκδόθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις 1325 (2000), 1820 (2009), 1888 (2009), 1889 (2010), 1960 (2011), 2106 (2013), 2122 (2013) και 2242 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές που διατυπώνονται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας του Ιουνίου 2016, και ιδίως τις αρχές που αφορούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων των κρατών, οι οποίες γίνονται εξίσου σεβαστές από όλα τα συμμετέχοντα κράτη,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας(2),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0230/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν απόλυτα προσηλωμένα στην πολυμερή συνεργασία, τη χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, την προώθηση των θεμελιωδών αξιών του ΟΗΕ ως αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, και στους τρεις πυλώνες του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών· ανθρώπινα δικαιώματα, ειρήνη και ασφάλεια και ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πολυμερές σύστημα που εδράζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες είναι το πλέον κατάλληλο για την αντιμετώπιση κρίσεων, προκλήσεων και απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το μέλλον του πολυμερούς συστήματος αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική στρατηγική της ΕΕ αντικατοπτρίζει το επίπεδο των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων, οι οποίες απαιτούν έναν ισχυρό και περισσότερο αποτελεσματικό ΟΗΕ και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε επίπεδο κρατών μελών τόσο εντός της ΕΕ όσο και εντός τoυ ΟΗΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συντονίσουν τη δράση τους στα όργανα και τους οργανισμούς που απαρτίζουν το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και να μιλούν με ενιαία φωνή βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να βασίζεται σε κοινές προσπάθειες για να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση των συνεχιζόμενων συγκρούσεων και για να υποστηριχθεί η επίλυσή τους, να προωθηθούν ο αποτελεσματικός αφοπλισμός και έλεγχος των όπλων, ιδίως όσον αφορά τα πυρηνικά οπλοστάσια, να υλοποιηθούν οι ΣΒΑ και η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και να διαμορφωθεί μια διεθνής τάξη που θα βασίζεται σε κανόνες, σύμφωνα με την εντολή που εμπεριέχεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια πολιτική τάξη και το περιβάλλον ασφάλειας εξελίσσονται ταχύτατα και απαιτούν απαντήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη εξακολουθούν να βρίσκονται στο κέντρο του πολυμερούς συστήματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών τους για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και ότι είναι ο πλέον κατάλληλος οργανισμός για την αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων, των παγκόσμιων προκλήσεων και των απειλών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων προκλήσεων που συνδέονται με τις υπό εξέλιξη και τις αναδυόμενες συγκρούσεις και τις συνέπειές τους, όπως η κλιματική αλλαγή και η τρομοκρατία, που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμια κλίμακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή δομή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εξακολουθεί να βασίζεται σε ένα παρωχημένο πολιτικό σενάριο και ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεών του δεν αντανακλά επαρκώς τη μεταβαλλόμενη παγκόσμια πραγματικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του παγκόσμιου θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ και ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στον στόχο να πρωτοστατεί στην κινητοποίηση όλων των μέσων υλοποίησης και ενός ισχυρού μηχανισμού παρακολούθησης και επανεξέτασης που θα διασφαλίζει την πρόοδο και τη λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο αντανακλάται στην εξωτερική δράση και τις άλλες πολιτικές της ΕΕ σε όλα τα χρηματοδοτικά της μέσα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις πυλώνες των Ηνωμένων Εθνών: η ειρήνη και η ασφάλεια, η ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αποτελούν έννοιες αδιαίρετες και αλληλοενισχυόμενες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχικός στόχος του ΟΗΕ για διατήρηση της ειρήνης έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, εξαιτίας των συνεχών πολυσύνθετων κρίσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επαχθείς γραφειοκρατικές διαδικασίες και η περίπλοκη και άκαμπτη δομή του ΟΗΕ έχουν επανειλημμένως εμποδίσει την ορθή λειτουργία του οργανισμού και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται τάχιστα στις κρίσεις και στις παγκόσμιες προκλήσεις·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την επιτυχή αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων, απειλών και προκλήσεων, είναι αναγκαίο ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη η οποία βασίζεται στη συνεργασία, στον διάλογο και στα ανθρώπινα δικαιώματα τίθεται υπό αμφισβήτηση εξαιτίας μιας σειράς εθνικιστικών και προστατευτικών κινημάτων σε όλον τον κόσμο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος αριθμός καθηκόντων του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών απαιτεί επαρκή χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη του· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ των αναγκών του οργανισμού και της χρηματοδότησης που διατίθεται γι’ αυτόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της πρόθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών να περικόψουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της παραμένουν συνολικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης τους και θα πρέπει να στηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ (ΓΓΗΕ) να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία και την κατάλληλη χρηματοδότηση του ΟΗΕ, με πρωταρχικούς στόχους την εξάλειψη της φτώχειας, την προώθηση της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς, στις χώρες και στις περιφέρειες που πλήττονται από κάθε είδους κρίσεις, είτε φυσικές είτε ανθρωπογενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεισφορές της ΕΕ στον ΟΗΕ θα πρέπει να είναι περισσότερο ορατές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του Γραφείου Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), έχουν υποστεί σημαντικές δημοσιονομικές περικοπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο συνολικό επίπεδο χρηματοδότησης του ΟΗΕ παραμένει παντελώς ανεπαρκές ώστε να επιτρέψει στον οργανισμό να εκπληρώσει την εντολή του και να αντιμετωπίσει τις σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου απειλούνται ολοένα και περισσότερο στις διάφορες περιοχές του κόσμου και ότι τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών συρρικνώνονται σε πολλά κράτη μέλη του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλον τον κόσμο, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες απειλές και κινδύνους κατά την εκπλήρωση του νόμιμου έργου τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαγωγή και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρίσκονται στον πυρήνα της πολυμερούς συνεργασίας και αποτελούν κεντρικό πυλώνα του συστήματος του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αξίες αυτές απειλούνται ολοένα και περισσότερο σε διάφορες περιοχές του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες απειλές και κινδύνους κατά την άσκηση του νόμιμου έργου τους και όλο και περισσότερα αντίποινα λόγω της συνεργασίας τους με τους οργανισμούς και τους μηχανισμούς του ΟΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να προστατεύσουν και να στηρίξουν τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υπερασπιστούν τους διεθνείς κανόνες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου· ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα όσων ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες ή όσων βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων, εθνοτικών, φυλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων, των μεταναστών, των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων, των ατόμων με αναπηρίες, των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ) και των αυτοχθόνων πληθυσμών·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο την ακόλουθη σύσταση:

Μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ειρήνη και ασφάλεια

Θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια

Πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση

Μη διάδοση, έλεγχος των όπλων και αφοπλισμός

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

Παγκόσμια σύμφωνα για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες

Ανάπτυξη

Κλιματική αλλαγή και διπλωματία για το κλίμα

   α) να υποστηρίξει ενεργά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων τριών πυλώνων του ΓΓΗΕ, με στόχο να εξασφαλιστούν ο πραγματικός συντονισμός, η αποδοτικότητα, η αποτελεσματικότητα, η ολοκλήρωση, η διαφάνεια και η λογοδοσία του συστήματος του ΟΗΕ· να υποστηρίξει τον εξορθολογισμό της δομής για την ειρήνη και την ασφάλεια, η οποία πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, στοχευμένη και επιχειρησιακή, με πιο επαρκή χρηματοδότηση, πιο ισόρροπη κατανομή της εξουσίας και πιο ουσιαστική πολυμορφία από πλευράς περιφερειακής εκπροσώπησης σε όλους τους οργανισμούς της·
   β) να υποστηρίξει τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διαδικασιών και την αποκέντρωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, με μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία των αποστολών και του έργου του προσωπικού του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τις επιτόπιες επιχειρήσεις τους·
   γ) να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΓΓΗΕ στην επίτευξη ουσιαστικής αλλαγής προκειμένου το αναπτυξιακό σύστημα του ΟΗΕ να ευθυγραμμιστεί με τις προτεραιότητες του Θεματολογίου 203 και τους ΣΒΑ, καθώς και με την ευθύνη προστασίας (R2P), και να καταστεί κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο στόχο της μεγαλύτερης προώθησης της υλοποίησής τους·
   δ) να καλέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να ενδυναμώσουν τόσο τον ΓΓΗΕ όσο και τον αναπληρωτή ΓΓ και τις αντίστοιχες εξουσίες τους στη διαδικασία εξορθολογισμού του συστήματος διαχείρισης του ΟΗΕ, προκειμένου να προωθηθεί η ενίσχυση της αποδοτικότητας, της ευελιξίας, της ικανότητας ανταπόκρισης και της οικονομικής αποδοτικότητας του ΟΗΕ και των οργανισμών του·
   ε) να υπενθυμίσει σε όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ την υποχρέωσή τους να συνεχίσουν τη χρηματοδοτική τους προσπάθεια για τη στήριξη όλων των οργανισμών του ΟΗΕ και την εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους όσον αφορά τις δαπάνες που προορίζονται για την αναπτυξιακή βοήθεια, αυξάνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα και ζητώντας από τις κυβερνήσεις να λογοδοτούν για την επίτευξη των παγκόσμιων ΣΒΑ·
   στ) να υποστηρίξει ενεργά τις προσπάθειες του ΓΓΗΕ στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων ως ουσιώδους μέσου διασφάλισης της ίσης εκπροσώπησης των γυναικών στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών· να διορίζει περισσότερες γυναίκες και ιδίως γυναίκες που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες σε ανώτερες διοικητικές θέσεις σε επίπεδο κεντρικής υπηρεσίας του ΟΗΕ και να υιοθετήσει προσέγγιση ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και συνεκτίμησης της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό· να ζητήσει από την ΕΕ και τον ΟΗΕ να διορίζουν περισσότερες γυναίκες αστυνομικούς και στρατιώτες στις αποστολές και τις επιχειρήσεις· να ασκήσει πίεση για τον διορισμό διατομεακών συμβούλων σε θέματα φύλου στις μεμονωμένες αποστολές και επιχειρήσεις και σε συγκεκριμένα σχέδια δράσης που αφορούν τον σχεδιασμό του τρόπου εφαρμογής των αποφάσεων 1325 και 2242 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στο επίπεδο κάθε αποστολής και επιχείρησης· να διασφαλίσει ότι όλες οι δυνάμεις του ΟΗΕ θα έχουν την ίδια ελάχιστη εκπαίδευση και τις ίδιες ελάχιστες δεξιότητες και ότι θα περιλαμβάνουν σαφή διάσταση σχετικά με το φύλο, τα άτομα ΛΟΑΔΜ και την καταπολέμηση του ρατσισμού, με μηδενική ανοχή απέναντι σε όλες τις μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης και βίας, συμπεριλαμβανομένου αποτελεσματικού μηχανισμού υποβολής καταγγελιών στο εσωτερικό του ΟΗΕ για την ανώνυμη καταγγελία αδικημάτων που διαπράττονται από υπαλλήλους του ΟΗΕ εις βάρος υπαλλήλων του ΟΗΕ και του τοπικού πληθυσμού·
   ζ) να υπογραμμίσει τη σημασία που δίνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ στον συντονισμό της δράσης τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών·
   η) να ζητήσει εκτεταμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σκοπό τη βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητάς του στη βάση ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδρασή του στις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας· να προωθήσει την εμφύσηση νέας πνοής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής των δράσεων όλων των θεσμικών οργάνων του ΟΗΕ·
   θ) να διπλασιάσει τις προσπάθειες ιδίως για τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μέσω του σημαντικού περιορισμού ή της ρύθμισης της χρήσης του δικαιώματος αρνησικυρίας, ιδίως στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων τα οποία αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, που παρεμποδίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και μέσω της μεταβολής της σύνθεσης των μελών του, προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα τον σύγχρονο κόσμο, μεταξύ άλλων, μέσα από την παραχώρηση μόνιμης θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
   ι) να ζητήσει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να μιλούν με μία φωνή· υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Νέα Υόρκη και στη Γενεύη και των κρατών μελών για τη βελτίωση του συντονισμού των θέσεων της ΕΕ και την επίτευξη κοινής ενωσιακής στάσης κατά τις ψηφοφορίες, προκειμένου να βελτιωθούν η συνοχή και η αξιοπιστία της ΕΕ στον ΟΗΕ·
   ια) να επαναλάβει τη στήριξή του προς το έργο των Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εισηγητών, και άλλων θεματικών και ειδικών ανά χώρα μηχανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την έκκλησή του προς όλα τα συμβαλλόμενα κράτη του ΟΗΕ να επεκτείνουν τις ανοικτές προσκλήσεις σε όλους τους ειδικούς εισηγητές για να επισκεφτούν τις χώρες τους·
   ιβ) να στηρίξει την θέσπιση ανοικτής και άνευ αποκλεισμών διακυβερνητικής προπαρασκευαστικής διαδικασίας υπό την αιγίδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για σύγκληση συνόδου κορυφής του ΟΗΕ το 2020, επ’ ευκαιρία της 75ης επετείου της ίδρυσής του, η οποία θα εξετάσει ολοκληρωμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα για την ανανέωση και την ενίσχυση των Ηνωμένων Εθνών·
   ιγ) να υποστηρίξει την ίδρυση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΚΣΗΕ) στα πλαίσια του συστήματος του ΟΗΕ, ούτως ώστε να ενισχυθούν ο δημοκρατικός χαρακτήρας, ο δημοκρατικός έλεγχος και η διαφάνεια της παγκόσμιας διακυβέρνησης και να καταστεί δυνατή η καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στις δραστηριότητες του ΟΗΕ, και πιο συγκεκριμένα για να συμβάλει η ΚΣΗΕ στην επιτυχή υλοποίηση του θεματολογίου του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και των ΣΒΑ·
   ιδ) να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ να διαδραματίσουν συμπληρωματικούς και αμοιβαία ενισχυτικούς ρόλους κάθε φορά που απειλούνται η ειρήνη και η ασφάλεια· να δρομολογήσει μια διαρθρωμένη πολιτική συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και τον ΟΗΕ·
   ιε) να προωθήσει την ανάληψη ισχυρότερων δεσμεύσεων από τα κράτη μέλη υπέρ της ειρήνης και της ασφάλειας τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο· να στηρίξει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για αύξηση της συμμετοχής του ΟΗΕ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη, τη διαμεσολάβηση και την εξεύρεση πολιτικών λύσεων στις συγκρούσεις και παράλληλα να αντιμετωπίσει τις γενεσιουργές αιτίες και τις κινητήριες δυνάμεις τους· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων· να αυξήσει τη υποστήριξη που παρέχουν τα κράτη μέλη στις επιχειρήσεις διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ, συνεισφέροντας συγκεκριμένα με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό· να εξασφαλίσει καλύτερη προβολή αυτής της υποστήριξης και συμβολής· να διασφαλίσει ότι όλες οι επιχειρήσεις διατήρησης και οικοδόμησης ειρήνης του ΟΗΕ θα συνοδεύονται από εντολή περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα είναι επαρκώς στελεχωμένες για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων·
   ιστ) να εμβαθύνει τη συνεργασία με τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διαχείριση των κρίσεων· να ενθαρρύνει τη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα της ασφαλείας (ΜΤΑ)· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των ειρηνευτικών επιχειρήσεων, καθιερώνοντας και ενισχύοντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων εκ μέρους του προσωπικού του ΟΗΕ και να ζητεί λογοδοσία· να υιοθετήσει πολυμερή προσέγγιση καθ´ όλη τη διαδικασία των αποστολών· να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με τις τοπικές κοινότητες, διασφαλίζοντας την προστασία και τη στήριξή τους· να διασφαλίσει ότι η προστασία των αμάχων θα αποτελεί προτεραιότητα των ειρηνευτικών εντολών· να ενισχύσει τη στήριξη προς τοπικούς φορείς ενδυναμώνοντας τις πιο ευάλωτες ομάδες ώστε να δρουν ως παράγοντες αλλαγής και να δημιουργήσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια του ανθρωπιστικού και ειρηνευτικού έργου· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να μειώσει τον συνολικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του και να επιτύχει μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα, προστασία και ασφάλεια τόσο για τα στρατεύματα όσο και για τους πολίτες των χωρών υποδοχής·
   ιζ) να τονίσει ότι οι παγκόσμιες και οι περιφερειακές απειλές και οι κοινές παγκόσμιες ανησυχίες απαιτούν ταχύτερη απάντηση και ανάληψη ευθυνών από ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα· να υπογραμμίσει ότι, όταν ένα κράτος δεν είναι σε θέση ή δεν είναι διατεθειμένο να εκπληρώσει την ευθύνη προστασίας που φέρει, την ευθύνη αυτή επωμίζεται η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και όλων των άλλων μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών και αναπτυσσόμενων χωρών και να μεριμνήσει ώστε να προσάγονται στη δικαιοσύνη όσοι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο· να ενισχύσει τις ικανότητες των Κυανόκρανων· να ζητήσει από την ΕΕ να ενθαρρύνει τις αναδυόμενες και τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεργαστούν με τη διεθνή κοινότητα όταν αναλαμβάνει δράση στο πλαίσιο της R2P·
   ιη) να υποδεχθεί θετικά τη συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ, τον ΟΗΕ και άλλους διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα την τριμερή συνεργασία μεταξύ της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), της ΕΕ και του ΟΗΕ, ως ισχυρό μέσο ενδυνάμωσης της πολυμερούς συνεργασίας και της παγκόσμιας διακυβέρνησης και παροχής βοήθειας σε αυτούς που χρήζουν διεθνούς προστασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και να ζητήσει τον συντονισμό των προσπαθειών για την ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο αυτό από την ΕΕ, τον ΟΗΕ και την ΑΕ·
   ιθ) να συνεχίσει να προωθεί έναν ευρύ ορισμό της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας και της R2P και να προωθήσει περαιτέρω την ανάληψη από τον ΟΗΕ ισχυρού ρόλου στην εφαρμογή τους· να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο της αρχής της ευθύνης προστασίας ως σημαντικής αρχής του έργου των κρατών μελών του ΟΗΕ στα πεδία της επίλυσης των συγκρούσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης· να συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω επιχειρησιακή αξιοποίηση της R2P και να βοηθήσει τον ΟΗΕ ώστε και μελλοντικά να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των χωρών κατά την εφαρμογή της αρχής R2P με στόχο τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να υπενθυμίσει την προσήλωση της ΕΕ στην εφαρμογή της R2P, στην πρόληψη και στον τερματισμό των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο βιαιοπραγιών·
   κ) να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για την ενίσχυση της συμμόρφωσης των δράσεων κρατικών και μη κρατικών φορέων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο (ΔΑΔ)· να στηρίξει τις προσπάθειες της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού για την καθιέρωση αποτελεσματικού μηχανισμού ενίσχυσης της συμμόρφωσης με το ΔΑΔ·
   κα) να δηλώσει εκ νέου ότι καταδικάζει απερίφραστα την τρομοκρατία και ότι υποστηρίζει πλήρως τις δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη και εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, και ιδίως του Daesh/ISIS, που συνιστούν σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια· να συνεργαστεί με τη Γενική Συνέλευση και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση του Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018(3), και να δημιουργήσει μηχανισμούς για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς και την ενίσχυση των μηχανισμών δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με σκοπό να υποστηρίξει το Διαπεριφερειακό ίδρυμα ερευνών των Ηνωμένων Εθνών για το έγκλημα και τη δικαιοσύνη (UNICRI) κατά την υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του Παγκόσμιου Φόρουμ κατά της Τρομοκρατίας (GCTF), βάσει της παγκόσμιας πρωτοβουλίας κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος· να ενισχύσει τις κοινές προσπάθειες ΕΕ και ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της τρομοκρατίας, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών και την ανάπτυξη έρευνας καθώς και την ενίσχυση ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοάμυνας· να βασιστεί στις υφιστάμενες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τοπικούς εταίρους προκειμένου να σχεδιάσει, να εφαρμόσει και να αναπτύξει προσεγγίσεις για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης σε τρομοκρατικές οργανώσεις· να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας που πραγματοποιούνται αμφότερα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των δικτύων ριζοσπαστικοποιημένων κηρύκων του μίσους· να στηρίξει τις δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ευάλωτων στην ριζοσπαστικοποίηση κοινοτήτων, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών αιτίων που οδηγούν σε αυτήν· να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της διεθνούς αστυνομικής, νομικής και δικαστικής συνεργασίας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνικού εγκλήματος· να προωθήσει την εκπαίδευση ως εργαλείο για την πρόληψη της τρομοκρατίας· να στηρίξει τις πολιτικές καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και αποριζοσπαστικοποίησης σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού· να στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ξένων τρομοκρατών μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·
   κβ) να ασκήσει πίεση με σκοπό την ανάληψη ισχυρότερων πολυμερών δεσμεύσεων για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών λύσεων για τις τρέχουσες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο των ειδικών απεσταλμένων του ΟΗΕ, τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων· να υποστηρίξει τον ρόλο της ΕΕ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας· να ζητήσει συνεχή ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα· να προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπευθύνους για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταβάλει προσπάθειες για τον άμεσο τερματισμό της βίας· να εμείνει στη θέση του ότι μια πολιτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία, που θα στοχεύει σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, θα διευκολύνεται και θα παρακολουθείται από τον ΟΗΕ και θα βασίζεται σε ένα νέο σύνταγμα είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί ειρήνη στη χώρα· να τονίσει ότι μια πανεθνική γενική κατάπαυση του πυρός και μια ειρηνική και αμοιβαία αποδεκτή λύση στη συριακή κρίση μπορούν να επιτευχθούν υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και, όπως προβλέπεται από το ανακοινωθέν της Γενεύης του 2012 και την απόφαση 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την υποστήριξη του Ειδικού Απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία· να παροτρύνει τη διεθνή κοινότητα να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να καταδικαστούν χωρίς καμία απολύτως επιφύλαξη όσοι ευθύνονται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο πλαίσιο της συριακής σύγκρουσης· να στηρίξει την έκκληση του ΓΓΗΕ για τη σύσταση νέας αμερόληπτης και ανεξάρτητης ομάδας που θα ταυτοποιήσει τους δράστες χημικών επιθέσεων στη Συρία, καθώς η απουσία ενός τέτοιου οργάνου αυξάνει τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης· να στηρίξει την πρωτοβουλία για ειρηνευτικό σχέδιο του ΟΗΕ στην Υεμένη και να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση ως επείγον ζήτημα· να ζητήσει από όλα τα μέρη να σεβαστούν τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της Υεμένης και να τονίσει την ανάγκη πολιτικής διευθέτησης μέσω διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί διάλογος με συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των ενδιαφερομένων μερών της Υεμένης·
   κγ) να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα παράσχει, σε συνεργασία με την ΕΕ, όλα τα θετικά μέσα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και ουσιαστική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας θα συνυπάρχουν, το ένα δίπλα στο άλλο, ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος, υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·
   κδ) να στηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για τη διασφάλιση δίκαιης και μόνιμης λύσης στη σύγκρουση της Δυτικής Σαχάρας, με βάση το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των Σαχράουι και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ
   κε) να εξακολουθήσει να αντιμετωπίζει τις σημαντικές απειλές κατά της ασφάλειας στις περιοχές του Σαχέλ, της Σαχάρας και της λίμνης Τσαντ καθώς επίσης και στο Κέρας της Αφρικής, με σκοπό την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που προέρχεται από το Ισλαμικό Κράτος/Daesh και τα παρακλάδια της Αλ Κάϊντα καθώς και η Μπόκο Χαράμ ή άλλες τρομοκρατικές ομάδες που συνδέονται με αυτές·
   κστ) να υποστηρίξει την πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς και της Γερμανίας, ως σημαντική επιτυχία της διεθνούς και κυρίως της ενωσιακής διπλωματίας και να συνεχίσει να ασκεί πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να εργαστούν για την πρακτική εφαρμογή της·
   κζ) να συνεχίσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας, των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας της Γεωργίας, της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, υπό το φως των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιοχές· να στηρίξει και να εμφυσήσει νέα πνοή στις διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική και βιώσιμη διευθέτηση αυτών των εν εξελίξει και «παγωμένων» συγκρούσεων· να προτρέψει τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας·
   κη) να υποστηρίξει τις ενδοκορεατικές συνομιλίες στις προσπάθειές τους για αποπυρηνικοποίηση της χερσονήσου της Κορέας· να ζητήσει από όλους τους εμπλεκόμενους διεθνείς φορείς να συμβάλουν ενεργά και θετικά στον στόχο αυτόν μέσω διαλόγου·
   κθ) να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να συζητήσουν για τις εντάσεις στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας με στόχο να ενθαρρυνθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να οριστικοποιήσουν τη διαπραγμάτευση για έναν κώδικα δεοντολογίας·
   λ) να καλέσει όλα τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να εφαρμόζουν τις οχτώ προαναφερθείσες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνιστούν το θεματολόγιο για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια και να καθοδηγήσουν το έργο για την επίτευξη ισότητας των φύλων και να ενισχύσουν τη συμμετοχή, την προστασία και τα δικαιώματα των γυναικών καθ’ όλο τον κύκλο μιας σύγκρουσης, από την πρόληψη των συγκρούσεων έως και την ανασυγκρότηση μετά τη σύγκρουση, και παράλληλα να υιοθετήσουν μια προσέγγιση εστιασμένη στα θύματα, προκειμένου να περιοριστούν περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις στις γυναίκες και τα κορίτσια που θίγονται άμεσα από τη σύγκρουση·
   λα) να υπενθυμίσει ότι η συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία παραμένει μία από τις πλέον ανεκπλήρωτες πτυχές του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια, παρότι οι γυναίκες αποτελούν τα μεγαλύτερα θύματα των κρίσεων ασφάλειας, των πολιτικών και των ανθρωπιστικών κρίσεων· να τονίσει ότι η απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια δεν έχει επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο περί προστασίας των γυναικών και σημαντικής αύξησης της συμμετοχής τους στις πολιτικές διεργασίες και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων· να υπενθυμίσει ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και ότι η προώθησή της είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ένωσης· να συνεχίσει να προωθεί την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών και να προωθήσει ενεργά την υποστήριξη περαιτέρω ενεργειών κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔΜ· να διασφαλίσει τη συμμετοχή των πιο ευάλωτων ατόμων σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και σε όλες τις διαδικασίες·
   λβ) να υπενθυμίσει ότι οι ένοπλες συγκρούσεις τοποθετούν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε ευάλωτη θέση, αλλά εκθέτουν τις γυναίκες σε μεγαλύτερο κίνδυνο οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, καταναγκαστικής εργασίας, εκτοπισμού, κράτησης και σεξουαλικής βίας, όπως ο βιασμός που χρησιμοποιείται ως πολεμική τακτική και συνιστά έγκλημα πολέμου· να εγγυηθεί την παροχή ασφαλούς ιατρικής περίθαλψης στις περιπτώσεις βιασμού εν καιρώ πολέμου· να ζητήσει την ενισχυμένη προστασία των ανηλίκων, των γυναικών και των ηλικιωμένων σε καταστάσεις σύγκρουσης, ειδικά όσον αφορά τη σεξουαλική βία και τους παιδικούς, πρώιμους και καταναγκαστικούς γάμους, καθώς και των ανδρών και αγοριών θυμάτων, των οποίων οι πραγματικοί αριθμοί υπό εμπόλεμες συνθήκες υποτιμώνται σημαντικά, σύμφωνα με μελέτες του ΠΟΥ και με διεθνείς μελέτες(4)· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό σε εμπόλεμες περιοχές·
   λγ) να ζητήσει από τον ΟΗΕ να δημιουργήσει αποτελεσματικές διαδικασίες για την αναφορά ανησυχιών ή ενδείξεων για καταχρήσεις, απάτη, διαφθορά και ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με δραστηριότητες που εκτελούνται από το στρατιωτικό και το μη στρατιωτικό προσωπικό του ΟΗΕ στη διάρκεια ειρηνευτικών αποστολών και να αντιμετωπίσει εγκαίρως αυτές τις περιπτώσεις μέσω ειδικών ερευνών· να ανατρέψει επειγόντως την κατάσταση στην οποία νομικές ενέργειες που αφορούν εικαζόμενες παραβιάσεις εξακολουθούν να είναι αποκλειστικά εθελοντικές και να εξαρτώνται από τη χώρα που αποστέλλει τους στρατιώτες· να λάβει υπόψη επειγόντως και χωρίς καθυστέρηση όλες τις πτυχές της Έκθεσης Αξιολόγησης του ΟΗΕ της 15ης Μαΐου 2015 για τις ενέργειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και άλλο συναφές προσωπικό και να προσαγάγει τους δράστες στη δικαιοσύνη· να διερευνήσει, να διώξει και να καταδικάσει οποιοδήποτε μέλος του στρατιωτικού και μη στρατιωτικού προσωπικού που έχει διαπράξει πράξεις σεξουαλικής βίας χωρίς καθυστέρηση και με τον πιο αποφασιστικό δυνατό τρόπο· να ενθαρρύνει την περαιτέρω κατάρτιση του ειρηνευτικού προσωπικού του ΟΗΕ γύρω από το διεθνές πρωτόκολλο για την τεκμηρίωση και τη διερεύνηση της σεξουαλικής βίας στο πλαίσιο συγκρούσεων, προκειμένου να προωθηθεί η εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα σεξουαλικής βίας·
   λδ) να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ ώστε να εξασφαλίζεται η διενέργεια αναλύσεων ως προς το φύλο καθώς και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του ΟΗΕ, και ιδίως στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, στις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, καθώς και στις διαδικασίες ανασυγκρότησης μετά από συγκρούσεις και συμφιλίωσης· να αναπτύξει δείκτες και να εφαρμόσει εργαλεία παρακολούθησης για την καταμέτρηση της προόδου όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης και της ασφάλειας, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο ειρηνευτικών επιχειρήσεων, και για την διασφάλιση της λογοδοσίας, καθώς και να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συμμετοχή των κοινοτήτων και τη βελτίωση νοοτροπιών και συμπεριφορών που να συνάδουν επίσης με το πνεύμα της ομάδας υψηλού επιπέδου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών· να εξασφαλίσει ότι κατά την εφαρμογή του θεματολογίου για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια θα παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση και στήριξη, ώστε να αναχθούν οι γυναίκες σε κεντρικό στοιχείο όλων των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, όπως μεταξύ άλλων η αύξηση του βίαιου εξτρεμισμού, η πρόληψη των συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση, οι ανθρωπιστικές κρίσεις, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ειρήνη και η ασφάλεια·
   λε) να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ για να δοθεί τέλος στην κακομεταχείριση παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις και για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και των καταστάσεων που διαμορφώνονται μετά από συγκρούσεις στα κορίτσια· να στηρίξει τον ρόλο της ομάδας εργασίας του ΟΗΕ για τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων που πλήττονται από τον πόλεμο, και να υποστηρίξει την εκστρατεία του ΟΗΕ «Παιδιά, όχι στρατιώτες», προκειμένου να δοθεί τέλος στη στρατολόγηση και στη χρήση παιδιών από τις κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις και από εμπλεκομένους σε συγκρούσεις μη κρατικούς φορείς·
   λστ) να συνεχίσει τη δέσμευσή του με τον ΟΗΕ όσον αφορά την παρακολούθηση και την αποτελεσματική εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Spotlight», στόχος της οποίας είναι να τεθεί τέλος σε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·
   λζ) να παρέχει κάθε δυνατό μέσο για την προορατική υποστήριξη των προτεραιοτήτων του ΓΓΗΕ όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση(5), με πρωτοβουλίες όπως η σύσταση της συμβουλευτικής επιτροπής υψηλού επιπέδου σχετικά με τη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες των μέσων των ειδικών πολιτικών αποστολών και του ταμείου οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ· να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των πολιτικών πρόληψης των συγκρούσεων και διαμεσολάβησης·
   λη) να ενισχύσει την επιχειρησιακή πλευρά των προτεραιοτήτων της ΕΕ και του ΟΗΕ για την πρόληψη και τον περιορισμό των συγκρούσεων, μεταξύ άλλων, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα έμπειρων διαμεσολαβητών και συμβούλων διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων απεσταλμένων γυναικείου φύλου και ανώτερων αξιωματούχων, και να διασφαλίσει αποτελεσματικότερο συντονισμό των πολιτικών, ανθρωπιστικών, αναπτυξιακών και σχετικών με την ασφάλεια μέσων του ΟΗΕ·
   λθ) να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται εμφανώς στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, όταν λαμβάνονται καθοριστικές αποφάσεις σχετικά με την ανάκαμψη μετά από συγκρούσεις και τη διακυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι, όταν οι γυναίκες έχουν σαφή ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες, αυξάνεται κατά 20 % η πιθανότητα συμφωνίας που διαρκεί τουλάχιστον 2 έτη και κατά 35 % η πιθανότητα συμφωνίας που διαρκεί τουλάχιστον 15 έτη·
   μ) να στηρίξει με σθένος το θεματολόγιο για τους νέους, την ασφάλεια και την ειρήνη και τον στόχο του, ο οποίος συνίσταται στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συμμετοχής των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο· να υποστηρίξει, στο πλαίσιο αυτό, τη θέσπιση μηχανισμών που θα δώσουν στους νέους τη δυνατότητα να συμμετέχουν με ουσιαστικό τρόπο στις ειρηνευτικές διαδικασίες·
   μα) να ενισχύσει περαιτέρω τη συνεργασία ΕΕ-ΟΗΕ με σκοπό τον σχεδιασμό μηχανισμών για την αντιμετώπιση του επαναλαμβανόμενου προβλήματος της βίας που σχετίζεται με τις εκλογές, μεταξύ άλλων και μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας των ΒΕΚ σε αποστολές εκλογικής παρατήρησης και κοινοβουλευτικούς προεκλογικούς διαλόγους με τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία των εκλογών στις χώρες που επιδιώκουν να ενδυναμώσουν τις δημοκρατικές διαδικασίες τους, καθώς και να στείλει ισχυρό μήνυμα σε όσους επιδιώκουν να καταχραστούν το σύστημα·
   μβ) να υπενθυμίσει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ (μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης) στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παγκόσμια ειρήνη, το κράτος δικαίου και το θεματολόγιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη·
   μγ) να υποστηρίξει θερμά τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα για ενίσχυση της αποδοτικότητας του αναπτυξιακού συστήματος του ΟΗΕ και να διαμορφώσει υποστηρικτική θέση όσον αφορά το προτεινόμενο σύμφωνο χρηματοδότησης σε αντάλλαγμα για αυξημένη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και λογοδοσία·
   μδ) να υποστηρίζει συστηματικά όλες τις δράσεις του ΟΗΕ που σχετίζονται με τον αφοπλισμό, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μη διάδοση και την καταπολέμηση της διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, της παραγωγής, της απόκτησης, της αποθήκευσης, της διατήρησης, της μεταφοράς ή της χρήσης χημικών όπλων από κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς·
   με) να εκφράσει την ανησυχία του για τη διάβρωση του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου των όπλων και αφοπλισμού και των νομικών μέσων του· να στηρίξει όλες τις προσπάθειες επαναφοράς του θεματολογίου για τον έλεγχο των όπλων και τον αφοπλισμό, μεταξύ άλλων με την επανενεργοποίηση της διάσκεψης για τον αφοπλισμό· να προωθήσει τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων μέσω της διαδικασίας επανεξέτασης του 2020, θέτοντας χωρίς καθυστέρηση σε εφαρμογή τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών· να καταβάλει προσπάθειες για να τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση για τα χημικά όπλα· να επαναβεβαιώσει τη δέσμευσή του για την επίτευξη των στόχων της και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να την επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν σε αυτή· να ενισχύσει τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΧΑΟ) και το έργο του, εξασφαλίζοντας ότι θα διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και προσωπικό για την επίτευξη των στόχων του· να διασφαλίσει την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη όταν υπάρχουν καταγγελίες για χρήση χημικών όπλων· να εξασφαλίσει τη λογοδοσία για τις παραβιάσεις των συνθηκών για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των όπλων μέσω των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου των όπλων και των μέσων αφοπλισμού· να υποστηρίξει τη Συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων την οποία υποστήριξαν το 2017 122 κράτη μέλη του ΟΗΕ και να καταβάλει προσπάθειες για την υπογραφή και την επικύρωση αυτής της Συνθήκης από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να προωθήσει επειγόντως τον πυρηνικό αφοπλισμό τόσο σε περιφερειακό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2016(6), το οποίο ζητεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υποστηρίξουν τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαπραγμάτευση ενός νομικά δεσμευτικού μέσου για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων· να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ για να αποτραπεί η ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής καθώς και των συστημάτων διανομής τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες· να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT), τη Σύμβαση για τα Χημικά Όπλα και τη Σύμβαση για τα Βιολογικά Όπλα·
   μστ) να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τη Συνθήκη για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ) και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να την επικυρώσουν ή να προσχωρήσουν σε αυτή·
   μζ) να εργασθεί προς την κατεύθυνση της ανάληψης πιο αποτελεσματικής δράσης κατά της εκτροπής και του παράνομου εμπορίου όπλων και πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων των φορητών όπλων και του ελαφρύ οπλισμού, ιδίως με την ανάπτυξη ενός συστήματος εντοπισμού όπλων· να ζητήσει από τα μέλη του ΟΗΕ να αναλάβουν ενεργό δράση προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού και της πρόληψης του ανταγωνισμού των εξοπλισμών·
   μη) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της οπλοποίησης της ρομποτικής και ιδίως στα οπλισμένα ρομπότ και τα μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και στη συμμόρφωσή τους με το διεθνές δίκαιο· να θεσπίσει νομικό πλαίσιο για τα μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη και τα οπλισμένα ρομπότ σύμφωνα με το ισχύον διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο προκειμένου να αποτρέψει τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε παράνομες δραστηριότητες από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς· να προωθήσει την έναρξη αποτελεσματικών διαπραγματεύσεων για την απαγόρευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των οπλισμένων ρομπότ, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· να προωθήσει ένα νομικό πλαίσιο βασισμένο στον ΟΗΕ το οποίο θα ορίζει αυστηρά ότι η χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πρέπει να σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να καταδικάσει σθεναρά τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών σε όλες τις εκφάνσεις τους, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών· να καταβάλει προσπάθειες για τη διεθνή απαγόρευση των οπλικών συστημάτων που δεν διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου από τον άνθρωπο όσον αφορά τη χρήση βίας, όπως έχει ήδη επανειλημμένως ζητήσει το Κοινοβούλιο, και, στο πλαίσιο της προετοιμασίας συναφών συνεδριάσεων σε επίπεδο ΟΗΕ, να αναπτύξει και να εγκρίνει επειγόντως κοινή θέση για τα αυτόνομα οπλικά συστήματα, καθώς και να μιλήσει στα σχετικά φόρα με μία φωνή και να ενεργήσει αναλόγως·
   μθ) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους·
   ν) να καταβάλει προσπάθειες, σε σχέση με το ψήφισμα UNEP/EA.3/Res.1 της Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και το ψήφισμα 34/20 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, για την αποσαφήνιση και την ανάπτυξη υποχρεώσεων για την περίοδο μετά από μια σύγκρουση για τον καθαρισμό και τη διαχείριση της μόλυνσης από τη χρήση όπλων απεμπλουτισμένου ουρανίου και για τη στήριξη των κοινοτήτων που πλήττονται από τη χρήση τους·
   να) να υπενθυμίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αλληλοεξαρτώμενα και αλληλένδετα· να καλέσει την ΕΕ και τον ΟΗΕ, όχι μόνο να καταδικάσουν απερίφραστα την ανησυχητική παγκόσμια τάση προς την περιθωριοποίηση και άρνηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, προκειμένου να αντιστραφεί κάθε αρνητική τάση, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα περιθώρια δράσης της κοινωνίας των πολιτών, αλλά να χρησιμοποιούν επίσης, κατά περίπτωση και με αποτελεσματικό τρόπο τα νομικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, και ιδίως το άρθρο 2 των συμφωνιών σύνδεσης της ΕΕ με τρίτες χώρες· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά όλες τις βασικές συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων της Σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων και του προαιρετικού πρωτόκολλού της, των προαιρετικών πρωτοκόλλων στο Διεθνές Σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα και του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα που θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελιών και ερευνών, και να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις αναφοράς στο πλαίσιο αυτών των μέσων και με τη δέσμευση καλόπιστης συνεργασίας με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ· να επιστήσει την προσοχή στην παγκόσμια αντίδραση κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των υποστηρικτών του εκδημοκρατισμού·
   νβ) να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεχίσουν να είναι πλήρως ενσωματωμένες στους τρεις πυλώνες της μεταρρύθμισης του ΟΗΕ· να υποστηρίξει την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο των Ηνωμένων Εθνών·
   νγ) να προωθήσει την ελευθερία του ντεϊσμού και του θεϊσμού, καθώς και των ατόμων που θεωρούν τους εαυτούς τους άθεους, αγνωστικιστές, ανθρωπιστές και ελεύθερα σκεπτόμενους·
   νδ) να εξακολουθήσει να υπερασπίζεται τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προστασία των δικαιωμάτων των θρησκευτικών και λοιπών μειονοτήτων· να ζητήσει μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία· να ζητήσει να καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών· να υποστηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να καταβάλει ενεργές προσπάθειες για την αναγνώριση από τον ΟΗΕ, της γενοκτονίας θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων, τις οποίες διαπράττει το ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ποινικό Διεθνές Δικαστήριο υποθέσεων στις οποίες υπάρχουν υπόνοιες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία·
   νε) να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC) να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη μέλη του, προκειμένου να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος, όπως η χορήγηση της ιδιότητας του μέλους σε χώρες στις οποίες παρατηρούνται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκφράζονται αντισημιτικές πολιτικές απόψεις·
   νστ) να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διασφαλίσουν την πλήρη και άνευ διακρίσεων συμμετοχή των πολιτών τους στις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεων·
   νζ) να ζητήσει από όλες τις εθνικές και τις διεθνείς αρχές να εγκρίνουν επειγόντως δεσμευτικά μέσα για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να διασφαλίσουν την πλήρη τήρηση όλων των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων που απορρέουν από διεθνείς κανόνες· να επαναλάβει τη σπουδαιότητα του UNHRC· να υπενθυμίσει, κατά την εκλογή των μελών του UNHRC, την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης να λάβει υπόψη της τον σεβασμό των υποψηφίων για την προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· να ζητήσει τη θέσπιση σαφών κριτηρίων με βάση τις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τα υποψήφια μέλη του UNHRC·
   νη) εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από το UNHRC· υπενθυμίζει τη συμμετοχή της ΕΕ σε αυτό το απολύτως απαραίτητο όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη που του παρέχει και παροτρύνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να επανεξετάσει την απόφασή της·
   νθ) να παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο θεσπίζει μηχανισμό υποβολής καταγγελιών και έρευνας·
   ξ) να συνεργαστεί με όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ για τον σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 19 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, και να τονίσει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης σε μια υγιή κοινωνία και τον ρόλο κάθε πολίτη σε αυτήν· να τονίσει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, του πλουραλισμού, της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων· να ξεκινήσει διάλογο σχετικά με την επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ελευθερίας της έκφρασης και στην καταπολέμηση των ψευδών πληροφοριών· να επιδιώξει την προστασία των δημοσιογράφων οι οποίοι εργάζονται σε υποθέσεις διαφθοράς και των οποίων η ζωή κινδυνεύει·
   ξα) να διατηρήσει την ισχυρή δέσμευσή του για προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής σε παγκόσμια κλίμακα· να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μηδενική ανοχή για την θανατική ποινή· να απευθύνει έκκληση για αναστολή της χρήσης της θανατικής ποινής και να συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την καθολική κατάργησή της· να καταγγείλει απερίφραστα την αυξημένη χρήση της θανατικής ποινής για αδικήματα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά και να ζητήσει την απαγόρευση της χρήσης της θανατικής ποινής και των συνοπτικών εκτελέσεων ως τιμωρίας για τέτοια αδικήματα·
   ξβ) να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες που καταβάλλονται μέσω του ΟΗΕ για να εξασφαλιστούν η διενέργεια αναλύσεων με βάση το φύλο και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις δραστηριότητες του ΟΗΕ· να ζητήσει την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μεταξύ άλλων μέσω της συνεκτίμησης των διακρίσεων λόγω ταυτότητας φύλου· να προασπίσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και να ζητήσει την κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων στα κράτη μέλη του ΟΗΕ οι οποίες ποινικοποιούν ανθρώπους για λόγους σεξουαλικότητας ή ταυτότητας φύλου· να ενθαρρύνει το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνεχίσει να μεριμνά για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ και την ενίσχυσή τους·
   ξγ) να ενισχύσει τον ρόλο του ΔΠΔ και του διεθνούς συστήματος ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να προωθηθεί η λογοδοσία και να τεθεί τέλος στην ατιμωρησία· να παράσχει στο ΔΠΔ ισχυρή διπλωματική, πολιτική και οικονομική στήριξη· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο ΔΠΔ, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης και να ενθαρρύνει την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα· να ζητήσει από τις χώρες που αποσύρονται από το ΔΠΔ να ανακαλέσουν την απόφασή τους· να υποστηρίξει το ΔΠΔ ως καίριο θεσμό για τη λογοδοσία των δραστών και για τη συνδρομή των θυμάτων στην επίτευξη δικαιοσύνης και να ενθαρρύνει τον εντατικό διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ του ΔΠΔ, του ΟΗΕ και των οργανισμών του και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·
   ξδ) να καταδικάσει απερίφραστα τις δικαστικές παρενοχλήσεις, τις κρατήσεις, τις εκτελέσεις, τις απειλές και τον εκφοβισμό υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλον τον κόσμο μόνο και μόνο επειδή εκτελούν το νόμιμο έργο τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να ασκήσει πίεση για την καταβολή προσπαθειών σε διεθνές επίπεδο και να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υιοθετήσουν πολιτικές που να παρέχουν προστασία και στήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο και που τους δίνουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν το έργο τους· να υιοθετήσει μια πολιτική που να καταδικάζει συστηματικά και απερίφραστα τη δολοφονία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οποιαδήποτε προσπάθεια έκθεσής τους σε κάθε μορφής βία, δίωξη, απειλή, παρενόχληση, εξαφάνιση, φυλάκιση ή αυθαίρετη σύλληψη· να καταδικάσει όσους διαπράττουν ή ανέχονται αυτές τις θηριωδίες, και να ενισχύσει τη δημόσια διπλωματία για την πλήρη υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να τονίσει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης· να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υιοθετήσουν πολιτικές που να παρέχουν προστασία και στήριξη στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κίνδυνο· να αναγνωρίσει ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας γης και των αυτοχθόνων πληθυσμών αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές·
   ξε) να δεσμευθεί, βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ότι θα προωθήσει τη λήψη μέτρων κατά της διαφθοράς και θα ασκήσει πίεση για την περαιτέρω ένταξή τους στα προγράμματα του ΟΗΕ·
   ξστ) ζητήσει από της ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν με τους εταίρους για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ζητώντας επιτακτικά από όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή εθνικά σχέδια δράσης (ΕΣΔ) που να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να επαναλάβει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά και εποικοδομητικά στη διαμόρφωση, το συντομότερο δυνατό, ενός νομικά δεσμευτικού διεθνούς μέσου για τη ρύθμιση, στο διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δραστηριοτήτων των πολυεθνικών εταιρειών και άλλων επιχειρήσεων με σκοπό την πρόληψη, τη διερεύνηση, την επανόρθωση και την παροχή πρόσβασης σε έννομη προστασία όποτε ανακύπτουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να στηρίξει την υπογραφή δεσμευτικής συνθήκης του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα με σκοπό τη διασφάλιση της εταιρικής λογοδοσίας· να εκφράσει την επιδοκιμασία του, στο πλαίσιο αυτό, για το έργο που επιτελεί η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπενθυμίσει στα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν εποικοδομητικά προκειμένου να επιταχυνθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις και να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες ανησυχίες της ΕΕ·
   ξζ) να εντείνει τις προσπάθειές του στο πλαίσιο της Διεθνούς Συμμαχίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, την οποία ξεκίνησε η ΕΕ σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους· να συστήσει διεθνές ταμείο για την παροχή βοήθειας στις χώρες προκειμένου να αναπτύξουν και να θέσουν σε εφαρμογή νομοθεσία για την απαγόρευση του εμπορίου ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια και για την εκτέλεση των θανατικών ποινών· να υποστηρίξει τη θέσπιση διεθνούς μέσου για την απαγόρευση του εμπορίου τέτοιων ειδών, με βάση την εμπειρία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου στο θέμα αυτό·
   ξη) να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό και σε όλο το φάσμα της δημόσιας και καθολικής σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης· υπογραμμίζει ότι η καθολική πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες, και ιδίως σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα σχετικά δικαιώματα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, σε αντίθεση προς τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ επανέφερε στις αρχές του 2017·
   ξθ) να υποστηρίξει μια προσέγγιση της αναπηρίας σε καταστάσεις κινδύνου η οποία θα έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·
   ο) να επαναλάβει ότι οι Ρομά συγκαταλέγονται στις μειονότητες που υφίστανται τις περισσότερες διακρίσεις στον κόσμο και ότι οι διακρίσεις επιδεινώνονται σε πολλές χώρες· να υπενθυμίσει ότι οι Ρομά ζουν σε όλες τις ηπείρους και, συνεπώς, αποτελούν ζήτημα παγκόσμιου ενδιαφέροντος· να ζητήσει από τον ΟΗΕ να διορίσει ειδικό εισηγητή για θέματα Ρομά για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των Ρομά στα προγράμματα του ΟΗΕ·
   οα) να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και της συναφούς μισαλλοδοξίας·
   οβ) να υποστηρίξει πλήρως τις προσπάθειες που λαμβάνουν χώρα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για διαπραγμάτευση δύο παγκόσμιων συμφώνων για τη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες με βάση τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες του Σεπτεμβρίου 2016, με σκοπό να διαμορφωθούν ουσιαστικότερη διεθνής απόκριση στο ζήτημα αυτό και η αντίστοιχη διαδικασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, για να ενισχυθεί ο συντονισμός σε θέματα διεθνούς μετανάστευσης, ανθρώπινης κινητικότητας, μεγάλων μεταναστευτικών μετακινήσεων και καταστάσεων παρατεταμένης διαμονής προσφύγων, καθώς και για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις και προσεγγίσεις ώστε να φανεί καθαρά η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνταχθούν με αυτή τη θέση και να υπερασπιστούν και να προωθήσουν ενεργά τις διαπραγματεύσεις για αυτά τα σημαντικά ζητήματα· να υπενθυμίσει ότι οι ΣΒΑ που περιλαμβάνονται στο θεματολόγιο του 2030 του ΟΗΕ αναγνωρίζουν ότι οι πολιτικές για μια προγραμματισμένη και ορθά διαχειριζόμενη μετανάστευση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη βιώσιμης μεγέθυνσης και ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στη μείωση των ανισοτήτων εντός και μεταξύ κρατών·
   ογ) να ασκήσει πιέσεις για φιλόδοξες και ισόρροπες διατάξεις που να επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διεθνή συνεργασία και περισσότερο δίκαιο και προβλέψιμο επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο κατά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών μετακινήσεων και της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών, διασφαλίζοντας την επαρκή στήριξη των προσφύγων σε όλον τον κόσμο·
   οδ) να στηρίξει όλες τις προσπάθειες προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή άρτιας και συνεχούς συνδρομής στις αναπτυσσόμενες χώρες που έχουν υποδεχθεί υψηλούς αριθμούς προσφύγων και να διασφαλιστεί η προσφορά βιώσιμων λύσεων στους πρόσφυγες, μεταξύ άλλων, για να καταστούν αυτάρκεις και να ενταχθούν στις κοινότητες όπου διαμένουν· να υπενθυμίσει ότι η εφαρμογή του παγκόσμιου συμφώνου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ ανθρωπιστικής βοήθειας και αναπτυξιακών πολιτικών·
   οε) να διασφαλίσει ότι τα παγκόσμια σύμφωνα θα είναι ανθρωποκεντρικά, θα βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα παρέχουν μακροπρόθεσμα, βιώσιμα και ολοκληρωμένα μέτρα, προς όφελος όλων των ενεχόμενων μερών· να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στους μετανάστες σε ευάλωτη κατάσταση, όπως τα παιδιά, οι γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων ή τα άτομα με αναπηρίες, και σε άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΔΜ, τονίζοντας τη σημασία του σχεδιασμού μεταναστευτικής πολιτικής από διατομεακή σκοπιά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους· να τονίσει την ανάγκη πλήρους ανάπτυξης ανανεωμένης και οριζόντιας διάστασης του φύλου, προκειμένου να δοθεί συλλογική διεθνής απάντηση στο θέμα των προσφύγων που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της βίας εις βάρος των γυναικών, και που να ενισχύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες των γυναικών στην ανασυγκρότηση και στη συμφιλίωση· να καλέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να δεσμευτούν μεμονωμένα για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών ως κεντρικό στοιχείο του Παγκόσμιου Συμφώνου, σύμφωνα με τον ΣΒΑ 5·
   οστ) να απαιτήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως μέσω της καταπολέμησης των εγκληματικών δικτύων με τη βοήθεια της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών· να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτόν τον τομέα· να επιμείνει σε επίπεδο ΟΗΕ στη σημασία της κύρωσης και της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της σχετικά με την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης και να μεριμνήσει για την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας ανθρώπων και ιδίως γυναικών και παιδιών·
   οζ) να διασφαλίσει ότι θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες πρόσφυγες και στις αιτούσες άσυλο οι οποίες υφίστανται πολλαπλές μορφές διακρίσεων και είναι πιο ευάλωτες στη σεξουαλική βία και στη βία λόγω φύλου τόσο στις χώρες καταγωγής τους όσο και στη διάρκεια του ταξιδιού τους σε ασφαλέστερους προορισμούς· να υπενθυμίσει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν άσυλο έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ανησυχίες διαφορετικές από αυτές των ανδρών, οι οποίες απαιτούν η εφαρμογή όλων των πολιτικών και των διαδικασιών χορήγησης ασύλου να είναι ευαίσθητη απέναντι στο φύλο και εξατομικευμένη· να ζητήσει την ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών και να στηρίξει συγκεκριμένα μέτρα προς το συμφέρον των παιδιών των μεταναστών και των προσφύγων, με βάση τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού·
   οη) να αντιμετωπίσει το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο των απάτριδων, το οποίο θέτει σοβαρές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να διασφαλίσει ότι το ζήτημα αυτό θα ληφθεί επαρκώς υπόψη στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για το παγκόσμιο σύμφωνο·
   οθ) να συνεχίσει και να ενισχύσει την υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής υποστήριξης που παρέχεται στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) για την άσκηση της διεθνούς εντολής της όσον αφορά την προστασία των προσφύγων, μεταξύ άλλων, από εγκληματικές συμμορίες και από άτομα που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων και σε διακίνηση λαθρομεταναστών στις χώρες καταγωγής και στις χώρες διέλευσης·
   π) να βοηθήσει τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης να διαχειριστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως αποτέλεσμα της μαζικής αναγκαστικής εσωτερικής εκτόπισης από τις εμπόλεμες περιοχές και να δράσει αποφασιστικά για την προστασία και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εκτοπισθέντων, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος επιστροφής τους, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του δικαιώματος προσωπικής ασφάλειας·
   πα) να συνεχίσει να τονίζει την ύψιστη σημασία της εκπαίδευσης των κοριτσιών και των γυναικών ώστε να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες·
   πβ) να επαναλάβει τη σοβαρή ανησυχία του για το γεγονός ότι εκατοντάδες χιλιάδες εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα και πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τα πάτρια εδάφη τους εξαιτίας παρατεταμένων συγκρούσεων παραμένουν εκτοπισμένοι και να επιβεβαιώσει εκ νέου το δικαίωμα όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους με ασφάλεια και αξιοπρέπεια·
   πγ) να εμείνει στην ανάγκη παροχής χρηματοδότησης, ειδικά για τη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε διεθνές επίπεδο·
   πδ) να υλοποιήσει το φιλόδοξο θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης· να υπογραμμίσει τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διαδικασία που οδήγησε στην έγκριση του θεματολογίου του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και στο πρόγραμμα δράσης της Αντίς Αμπέμπα· να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση του θεματολογίου του ΟΗΕ με ορίζοντα το 2030 και του προγράμματος της Αντίς Αμπέμπα ως σημαντικών μέσων ανάπτυξης· να διασφαλίσει ότι η ΕΕ και ο ΟΗΕ θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του θεματολογίου 2030 του ΟΗΕ με στόχο την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη συλλογικής ευημερίας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων, τη δημιουργία ασφαλέστερου και δικαιότερου κόσμου, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος·
   πε) να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση του θεματολογίου του 2030 του ΟΗΕ και των 17 ΣΒΑ ως σημαντικών μέσων για την πρόληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη· να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τις χώρες να ενστερνιστούν τους στόχους και να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια για την επίτευξη των 17 ΣΒΑ· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αναπροσανατολίσουν τους προϋπολογισμούς τους προς το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· να επαναλάβει ότι η ΕΕ παραμένει ο κυριότερος παγκόσμιος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, με 75,7 δισεκατομμύρια EUR, και να ενθαρρύνει τη συνέχιση της αύξησης της συλλογικής βοήθειας της ΕΕ στην οποία στηρίζονται οι συνεχείς προσπάθειες των κρατών μελών για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο· να πιέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας και να ζητήσει την έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου δεικτών και τη χρήση στατιστικών στοιχείων για την αξιολόγηση της κατάστασης στις αναπτυσσόμενες χώρες, την παρακολούθηση της προόδου και τη διασφάλιση λογοδοσίας· να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, η οποία έχει κρίσιμη σημασία για την επίτευξη των ΣΒΑ, και να ασκήσει επίσης πίεση σε επίπεδο ΟΗΕ για μεγαλύτερη συνοχή της πολιτικής σύμφωνα με τον στόχο 17·
   πστ) να επιβεβαιώσει εκ νέου την προσήλωση της ΕΕ στην Συμφωνία του Παρισιού, να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να την επικυρώσουν και να την εφαρμόσουν με αποτελεσματικό τρόπο καθώς και να τονίσει την ανάγκη εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού σε παγκόσμιο επίπεδο και από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να επαναβεβαιώσει την ανάγκη χάραξης φιλόδοξης πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα, καθώς και τη βούλησή του να συμβάλει στη βελτίωση των υφιστάμενων εθνικά καθορισμένων συνεισφορών (NDC), συμπεριλαμβανομένων των συνεισφορών της ΕΕ, για το 2030, καθώς και την ανάγκη έγκαιρης διαμόρφωσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το 2050 και να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση· να καταβάλει προσπάθειες για την ανάληψη αποτελεσματικότερης δράσης για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, και ιδίως για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προάγοντας διεθνή μέτρα και δράσεις για τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων· να ανεβάσει περαιτέρω το επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών και να δώσει έμφαση στον ρόλο της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον τομέα της δράσης για το κλίμα·
   πζ) να επαναλάβει ότι η ανάληψης δράσης για το κλίμα αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να πρωτοστατεί στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ σε αυτόν τον τομέα· να ζητήσει από όλα τα μέλη του ΟΗΕ να διαφυλάξουν τη συμφωνία του Παρισιού και να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή όλων των αποφάσεων που ελήφθησαν το 2016 κατά τη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να εντείνει τις προσπάθειες για την εκ νέου συμμετοχή των ΗΠΑ στην πολυμερή συνεργασία για την κλιματική αλλαγή·
   πη) να αποτελεί προορατικό εταίρο του ΟΗΕ σε όλες του τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των παγκόσμιων εταιρικών σχέσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κλιματικών προκλήσεων, τονίζοντας ότι το κλίμα μπορεί να χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με εταίρους με τους οποίους υπάρχουν άλλα, ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενα, θέματα ημερήσιας διάταξης, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο μια δυνατότητα ενίσχυσης της σταθερότητας και της ειρήνης·
   πθ) να εντείνει τις προσπάθειές του στον τομέα της διπλωματίας για το κλίμα, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένη στρατηγική διπλωματίας και να ενσωματώσει τη δράση για το κλίμα σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του εμπορίου, της αναπτυξιακής συνεργασίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας και της ασφάλειας και άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα περιβαλλοντικά μη βιώσιμο σύστημα δημιουργεί αστάθεια· να διαμορφώσει έναν ισχυρό συνασπισμό χωρών και παραγόντων που θα συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη και να συμβάλλουν στους στόχους για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, συνεχίζοντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C·
   ρ) να υπενθυμίσει ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής βιώνονται διαφορετικά από τις γυναίκες και τους άνδρες· να υπογραμμίσει ότι οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν περισσότερους κινδύνους και βάρη για διάφορους λόγους, που εκτείνονται από την άνιση πρόσβαση στους πόρους, την εκπαίδευση, τις εργασιακές ευκαιρίες και τα δικαιώματα έγγειας ιδιοκτησίας έως τα κοινωνικά και πολιτιστικά πρότυπα· να τονίσει ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται αναλόγως· να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση λύσεων για τον μετριασμό και την προσαρμογή στις κλιματικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα, με στόχο την ανάπτυξη απαντήσεων ευαίσθητων ως προς το φύλο για την αντιμετώπιση των βασικών ανισοτήτων·
   ρα) να υπενθυμίσει ότι, όταν οι γυναίκες έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα μέσα παραγωγής, περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου αυτών των μέσων και περιορισμένα δικαιώματα, έχουν λιγότερες ευκαιρίες να διαμορφώνουν αποφάσεις και να επηρεάζουν την πολιτική, όπως αναγνωρίστηκε επισήμως μετά την 13η Διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών για την αλλαγή του κλίματος (COP 13), που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί το 2007·
   ρβ) να συνεργαστεί στενά με τα μικρά νησιωτικά κράτη και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις τους και οι ανάγκες τους θα λαμβάνονται υπόψη στα διάφορα φόρα του ΟΗΕ·
   ργ) να συμμετάσχει σε δημόσια και εκτεταμένη συζήτηση με όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των συνταγματικών ορίων που επιβάλλονται στις εντολές των ηγετών σε όλον τον κόσμο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή, καθώς και, προς ενημέρωση, τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0304.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(3) Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με τη μείωση των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών – βάζοντας στο στόχαστρο τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0059).
(4) Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World Report on Violence and Health (Παγκόσμια έκθεση σχετικά με τη βία και την υγεία), Γενεύη 2002, σελ. 154· Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, «Discussion paper 2: The Nature, Scope and Motivation for Sexual Violence Against Men and Boys in Armed Conflict» (Έγγραφο προβληματισμού 2: η φύση, η έκταση και τα αίτια της σεξουαλικής βίας εις βάρος ανδρών και αγοριών στις ένοπλες συγκρούσεις), έγγραφο που παρουσιάστηκε στην ερευνητική συνεδρίαση του UNOCHA για τη χρήση της σεξουαλικής βίας σε ένοπλες συγκρούσεις: εντοπισμός των ερευνητικών κενών για τη χάραξη πιο αποτελεσματικών παρεμβάσεων, 26 Ιουνίου 2008.
(5) Όπως ορίζεται στην πρώτη του ανακοίνωση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ της 10 Ιανουαρίου 2017.
(6) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 202.


Η μεταναστευτική κρίση και η ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της
PDF 147kWORD 58k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα χερσαία σύνορά της με την Κολομβία και τη Βραζιλία (2018/2770(RSP))
P8_TA(2018)0313RC-B8-0315/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα, και ιδίως το ψήφισμα της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(1), το ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα(2), το ψήφισμα της 12ης Μαρτίου 2015 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(3), το ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(4), το ψήφισμα της 27ης Απριλίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(5), το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα(6) και το ψήφισμα της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με τις εκλογές στη Βενεζουέλα(7),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης, του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Fatou Bensouda, στις 8 Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 31 Μαρτίου 2017 ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση που εξέδωσε στις 22 Ιουνίου 2018 η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) με τίτλο «Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας»,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση στην οποία προέβησαν στις 28 Απριλίου 2017 ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ σχετικά με τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την ελευθερία του ειρηνικώς συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ για την αυθαίρετη κράτηση,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G7 στις 23 Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ομάδας της Λίμα στις 23 Ιανουαρίου 2018, 14 Φεβρουαρίου 2018, 21 Μαΐου 2018, 2 Ιουνίου 2018 και 15 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (OAK) σχετικά με την επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, με ημερομηνία 20 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την από 29ης Μαΐου 2018 έκθεση της Γενικής Γραμματείας του ΟΑΚ και της ομάδας ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πιθανή διάπραξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR), με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2018 και τίτλο «Democratic Institutions, the Rule of Law and Human Rights in Venezuela» («Δημοκρατικοί Θεσμοί, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Βενεζουέλα»), καθώς και το ψήφισμά της IACHR, με ημερομηνία 14 Μαρτίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ) στις 26 Ιανουαρίου 2018, στις 19 Απριλίου 2018 και στις 22 Μαΐου 2018 σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, με ημερομηνία 13 Νοεμβρίου 2017, 22 Ιανουαρίου 2018, 28 Μαΐου 2018 και 25 Ιουνίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του αρμόδιου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση των Κρίσεων Επιτρόπου, Χρήστου Στυλιανίδη, κατά την επίσημη αποστολή του στην Κολομβία τον Μάρτιο 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Στήριξη της Δημοκρατίας και τον Συντονισμό των Εκλογών, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα εξακολουθεί να επιδεινώνεται· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα είναι αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, η οποία χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια, βία, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποβάθμιση του κράτους δικαίου, έλλειψη φαρμάκων και κοινωνικών υπηρεσιών, απώλεια εισοδήματος και αύξηση της φτώχειας, τα οποία οδηγούν σε ραγδαία αύξηση του αριθμού των νεκρών και των προσφύγων και μεταναστών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Βενεζουέλα, ιδίως ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι, υποφέρουν από υποσιτισμό ως συνέπεια της περιορισμένης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε φάρμακα, σε τρόφιμα και σε νερό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 87% του πληθυσμού της Βενεζουέλας πλήττεται από τη φτώχεια, ενώ το ποσοστό ακραίας φτώχειας φθάνει στο 61,2%· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μητρική θνησιμότητα έχει αυξηθεί κατά 60% και η παιδική κατά 30%· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 τα κρούσματα ελονοσίας αυξήθηκαν κατά 69% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ποσοστό που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες ασθένειες όπως η φυματίωση και η ιλαρά αποκτούν χαρακτήρα επιδημίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυστυχώς, παρά την προθυμία της διεθνούς κοινότητας να βοηθήσει, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας εξακολουθεί να αρνείται επίμονα την ύπαρξη του προβλήματος και αρνείται να αποδεχθεί ανοικτά και να διευκολύνει τη διανομή της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κατάσταση έχει σημαντικά επιδεινωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει υπολογίσει ότι ο υπερπληθωρισμός στη Βενεζουέλα θα ανέλθει στο 13.000 % το 2018, από ένα εκτιμώμενο ποσοστό 2.400 % το 2017, με αποτέλεσμα μια αύξηση στις τιμές κατά μέσο όρο περίπου 1,5 % την ώρα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έκθεση της OHCHR που δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2018 τονίζει πως οι αρχές της Βενεζουέλας δεν διώκουν τους δράστες σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται φόνοι, χρήση υπέρμετρης βίας κατά διαδηλωτών, αυθαίρετες συλλήψεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία οργάνων των σωμάτων ασφαλείας που είναι ύποπτα για εξωδικαστικούς φόνους διαδηλωτών φαίνεται να είναι επίσης διαδεδομένη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση που παρουσιάστηκε στις 29 Μαΐου 2018 από την ομάδα ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τον OAΚ, έχουν διαπραχθεί επτά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Βενεζουέλα, τα οποία χρονολογούνται τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2014, ενώ η ίδια η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την παρούσα ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) ανακοίνωσε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για τα εγκλήματα που, κατά τα φαινόμενα, διαπράχθηκαν στη Βενεζουέλα από τον Απρίλιο του 2017·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές που διεξάχθηκαν στις 20 Μαΐου 2018 δεν τηρούσαν τα ελάχιστα διεθνή πρότυπα για μια αξιόπιστη διαδικασία, ούτε έδειχναν σεβασμό για τον πολιτικό πλουραλισμό, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες για την επίλυση της πολιτικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, όπως και άλλοι δημοκρατικοί φορείς, δεν αναγνωρίζει τις εκλογές ή τις αρχές που ανέλαβαν την εξουσία με αυτή την αντικανονική διαδικασία·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή πολυδιάστατη κρίση στη Βενεζουέλα προκαλεί τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού που έχει ποτέ παρατηρηθεί στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την UNHCR και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ο συνολικός αριθμός κατοίκων της Βενεζουέλας που εγκατέλειψαν τη χώρα αυξήθηκε θεαματικά, από 437 000 το 2005 σε πάνω από 1,6 εκατομμύρια το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 945 000 Βενεζουελανοί εγκατέλειψαν τη χώρα μεταξύ του 2015 και του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 ο συνολικός αριθμός των ατόμων που είχαν εγκαταλείψει τη χώρα από το 2014 υπερέβαινε τα 2 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2014 υπήρξε αύξηση κατά 2.000% στον αριθμό των υπηκόων της Βενεζουέλας που ζητούν άσυλο σε όλο τον κόσμο, ξεπερνώντας τις 280 000 στα μέσα Ιουνίου του 2018·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 520 000 Βενεζουελανοί στην περιοχή βρήκαν πρόσβαση σε εναλλακτικές νόμιμες μορφές διαμονής· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 280.000 Βενεζουελανοί παγκοσμίως έχουν ζητήσει τη χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των Βενεζουελανών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία στην ΕΕ αυξήθηκε κατά περισσότερο από 3.500 % μεταξύ του 2014 και του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, άνω του 60% των Βενεζουελανών βρίσκονται ακόμη σε παράτυπο καθεστώς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Υπηρεσία Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (UNOCHA), η Κολομβία φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των εκτοπισμένων, καθώς περισσότεροι από 820.000 Βενεζουελανοί διαμένουν στην επικράτειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κούκουτα και η Μπόα Βίστα, που βρίσκονται στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αντιμετωπίζουν τεράστια εισροή ανθρώπων, που συχνά υποφέρουν από τρομερά προβλήματα υγείας και υποσιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Περού, η Χιλή, η Αργεντινή, ο Παναμάς, η Βραζιλία, ο Ισημερινός, το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Κόστα Ρίκα, η Ουρουγουάη, η Βολιβία και η Παραγουάη αντιμετωπίζουν επίσης εισροή μεγάλου αριθμού μεταναστών και προσφύγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες διαδρομές καθίστανται όλο και πιο σημαντικές, ιδίως προς τα νησιά της Καραϊβικής όπως η Αρούμπα, το Κουρασάο, το Μπονέρ, το Τρινιδάδ και Τομπάγκο και η Γουιάνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάλογες συνέπειες αντιμετωπίζουν και ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες υποδοχής υφίστανται μια ολοένα αυξανόμενη πίεση όσον αφορά την παροχή βοήθειας στις νέες αφίξεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κολομβιανές εθνικές και τοπικές αρχές εργάζονται αξιέπαινα για να εξασφαλίσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, όπως π.χ. την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και βασικές υπηρεσίες υγείας, σε όσους εγκαταλείπουν τη Βενεζουέλα, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κολομβία οι τοπικές κοινότητες, τα θρησκευτικά ιδρύματα και οι απλοί άνθρωποι υποδέχονται τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα σε πνεύμα αδελφοσύνης και επιδεικνύουν μεγάλη ανθεκτικότητα και αλληλεγγύη·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουνίου 2018 η Επιτροπή ανακοίνωσε πακέτο 35,1 εκατομμυρίων EUR για επείγουσα βοήθεια και αναπτυξιακή συνδρομή προς στήριξη του λαού της Βενεζουέλας και των γειτονικών χωρών που πλήττονται από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οικονομική συνεισφορά θα προστεθεί στα 37 εκατομμύρια EUR που η ΕΕ έχει ήδη δεσμεύσει για σχέδια αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τις 13 Ιουνίου 2018 υπάρχει κενό χρηματοδότησης 56% στη συμπληρωματική έκκληση της UNHCR για 46,1 εκατ. USD·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε μήνα περισσότεροι από 12 000 Βενεζουελανοί εισέρχονται στη βραζιλιανή πολιτεία Ροράιμα και περίπου 2 700 εξ αυτών μένουν στην πόλη Μπόα Βίστα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Βενεζουελανοί αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το 7% του πληθυσμού αυτής της πόλης και, εάν συνεχιστεί ο σημερινός ρυθμός εισροής, έως το τέλος του έτους θα ζουν πάνω από 60 000 Βενεζουελανοί στην πόλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η δημογραφική εισροή προκαλεί τεράστια πίεση στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, ιδίως στις υπηρεσίες δημόσιας υγείας και εκπαίδευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ροράιμα είναι μία από τις φτωχότερες πολιτείες της Βραζιλίας, με πολύ περιορισμένη αγορά εργασίας και αδύναμη οικονομία, γεγονός το οποίο αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο απέστειλε ad hoc αντιπροσωπεία στα σύνορα της Βενεζουέλας με την Κολομβία και τη Βραζιλία από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2018 για να εκτιμήσει τον αντίκτυπο της κρίσης επί τόπου·

1.  είναι βαθιά συγκλονισμένο και θορυβημένο από την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει προκαλέσει πολλούς θανάτους και μια άνευ προηγουμένου εισροή προσφύγων και μεταναστών σε γειτονικές χώρες και πέραν αυτών· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όλους τους Βενεζουελανούς που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα τους λόγω της έλλειψης βασικών συνθηκών διαβίωσης, όπως η πρόσβαση σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό, σε υπηρεσίες υγείας και φάρμακα·

2.  προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να αναγνωρίσουν τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση, να αποτρέψουν την περαιτέρω επιδείνωση και να προωθήσουν πολιτικές και οικονομικές λύσεις για να κατοχυρώσουν την ασφάλεια όλων των αμάχων και τη σταθερότητα στη χώρα και την περιοχή·

3.  ζητεί από τις αρχές της Βενεζουέλας να επιτρέψουν την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη χώρα επειγόντως, προκειμένου να αποτραπεί η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και της δημόσιας υγείας, ιδίως η επανεμφάνιση ασθενειών όπως η ιλαρά, η ελονοσία, η διφθερίτιδα και ο αφθώδης πυρετός, και να επιτρέψουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε διεθνείς οργανισμούς που επιθυμούν να βοηθήσουν σε όλους τους πληττόμενους τομείς της κοινωνίας· ζητεί να ληφθούν αμέσως επείγοντα μέτρα με στόχο την καταπολέμηση του υποσιτισμού μεταξύ των πλέον ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άρρωστοι· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων που διασχίζουν τα σύνορα·

4.  επαινεί την κυβέρνηση της Κολομβίας για την άμεση αντίδρασή της και για τη στήριξη που έχει παράσχει σε όλους τους εισερχόμενους Βενεζουελανούς· επαινεί επίσης τη Βραζιλία και άλλες χώρες της περιοχής, και ιδίως το Περού, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, την Καθολική Εκκλησία και τους απλούς πολίτες της περιοχής στο σύνολό τους, για την ενεργό βοήθεια και αλληλεγγύη τους προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες από τη Βενεζουέλα· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν στους βενεζουελανούς πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην επικράτειά τους ορισμένα μέσα για την άμεση προστασία τους, όπως θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους, ειδικές ρυθμίσεις διαμονής ή άλλα περιφερειακά μεταναστευτικά πλαίσια, με τις σχετικές εγγυήσεις προστασίας· καλεί τις αρχές της Βενεζουέλας να διευκολύνουν και να επιταχύνουν την έκδοση και την ανανέωση των πιστοποιητικών ταυτότητας των υπηκόων τους, είτε στη Βενεζουέλα είτε στο εξωτερικό·

5.  καλεί τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, να επεξεργαστεί μια συντονισμένη, ολοκληρωμένη και περιφερειακή αντίδραση στην κρίση και να αυξήσει την οικονομική και υλική βοήθεια προς τις λήπτριες χώρες εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις της· εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση για την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ που έχει διατεθεί μέχρι σήμερα και ζητεί να χορηγηθεί πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια μέσω κονδυλίων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ταχέως αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων που πλήττονται από την κρίση της Βενεζουέλας στις γειτονικές χώρες·

6.  επαναλαμβάνει ότι η τρέχουσα ανθρωπιστική κρίση είναι απότοκος μιας πολιτικής κρίσης· παροτρύνει τις αρχές της Βενεζουέλας να διασφαλίσουν ότι θα σταματήσουν όλες οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων κατά αμάχων, και ότι θα γίνονται πλήρως σεβαστά όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, μεταξύ άλλων, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία του Τύπου και η ελευθερία του συνέρχεσθαι· προτρέπει τις αρχές της Βενεζουέλας να σέβονται όλους τους δημοκρατικά εκλεγμένους θεσμούς, ιδίως την Εθνοσυνέλευση, να ελευθερώσουν όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και να τηρούν τις δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει τις διεθνείς διαμεσολαβητικές προσπάθειες που απαιτούνται για μια βιώσιμη λύση στην παρούσα ανθρωπιστική και πολιτική κρίση·

7.  ζητεί τη διεξαγωγή νέων προεδρικών εκλογών σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα δημοκρατικά πρότυπα και τη συνταγματική τάξη της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μιας διαφανούς, ισότιμης και δίκαιης διαδικασίας υπό διεθνή παρακολούθηση, χωρίς περιορισμούς σε πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους και με πλήρη σεβασμό των πολιτικών δικαιωμάτων όλων των Βενεζουελανών· τονίζει ότι η νόμιμη κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσει επειγόντως την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική κρίση στη Βενεζουέλα και να εργαστεί για την εθνική συμφιλίωση·

8.  υπενθυμίζει ότι τυχόν κυρώσεις που εγκρίνει η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να είναι στοχοθετημένες, αναστρέψιμες και να μη βλάπτουν ουδόλως τον πληθυσμό της Βενεζουέλας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ταχεία έγκριση πρόσθετων στοχοθετημένων και αναστρέψιμων κυρώσεων, καθώς και το εμπάργκο όπλων που επιβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2017· επαναλαμβάνει ότι οι κυρώσεις αυτές επιβλήθηκαν σε υψηλόβαθμους υπαλλήλους για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για υπονόμευση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Βενεζουέλα και για τη διεξαγωγή των παράνομων εκλογών της 20ης Μαΐου 2018, οι οποίες δεν έτυχαν διεθνούς αναγνωρίσεως και διεξάχθηκαν χωρίς να έχει προηγουμένως επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ημερομηνία ή τους όρους και υπό συνθήκες που δεν επέτρεπαν την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων· υπενθυμίζει τη δυνατότητα επέκτασης αυτών των κυρώσεων σε εκείνους που ευθύνονται για την τεράστια πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση, και ιδίως τον Πρόεδρο Nicolás Maduro, σύμφωνα με τα προηγούμενα ψηφίσματά του·

9.  επαναλαμβάνει ότι όσοι ευθύνονται για παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν· υποστηρίζει πλήρως τις προκαταρκτικές έρευνες του ΔΠΔ για τα πολυάριθμα εγκλήματα και πράξεις καταστολής που διαπράττονται από το καθεστώς της Βενεζουέλας, καλεί δε την ΕΕ να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο θέμα αυτό· υποστηρίζει πλήρως το αίτημα της ομάδας ανεξάρτητων διεθνών εμπειρογνωμόνων που ορίστηκε από τη Γενική Γραμματεία του ΟΑΚ και τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και να ενισχυθεί η εμπλοκή του ΔΠΔ·

10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην κυβέρνηση και την Εθνοσυνέλευση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Δημοκρατίας της Κολομβίας, της Δημοκρατίας της Βραζιλίας και της Δημοκρατίας του Περού, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Λατινικής Αμερικής, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και στην Ομάδα της Λίμα.

(1) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 145.
(2) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 21.
(3) ΕΕ C 316 της 30.8.2016, σ. 190.
(4) ΕΕ C 86 της 6.3.2018, σ. 101.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0200.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0041.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0199.


Κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας
PDF 135kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (2018/2769(RSP))
P8_TA(2018)0314B8-0314/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/90/ΕΚ του Συμβουλίου; της 28ης Νοεμβρίου 2002; για τον ορισμό της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής(1) («οδηγία περί υποβοήθησης»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2002, για την ενίσχυση του ποινικού πλαισίου για την πρόληψη της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής(2) («απόφαση-πλαίσιο»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2015, για το Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020) (COM(2015)0285),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017 σχετικά με την αξιολόγηση REFIT του νομικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της υποβοήθησης παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής: η «δέσμη για τους διακινητές» (οδηγία 2002/90/ΕΚ και απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ) (SWD(2017)0117),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες(3),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants» (Είναι κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται η οδηγία για την υποβοήθηση, καθώς και η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους παράτυπους μετανάστες;), η οποία δημοσιεύτηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών της Ένωσης το 2016,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ποινικοποίηση των μεταναστών σε αντικανονική κατάσταση και των ατόμων που συγχρωτίζονται μαζί τους, η οποία δημοσιεύτηκε το 2014,

–  έχοντας υπόψη το θεματικό έγγραφο του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 4ης Φεβρουαρίου 2010 με τίτλο «Criminalisation of migration in Europe: Human rights implications» (Ποινικοποίηση της μετανάστευσης στην Ευρώπη: οι επιπτώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο των ΗΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών δια ξηράς, αέρος και θαλάσσης που συμπληρώνει τη σύμβαση των ΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, η οποία εγκρίθηκε μέσω του ψηφίσματος 55/25 της 15ης Νοεμβρίου 2000, κατά την 55η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ («πρωτόκολλο του ΟΗΕ για τη λαθραία διακίνηση μεταναστών»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών της 24ης Απριλίου 2013 με τίτλο «Regional Study: management of the external borders of the European Union and its impact on the human rights of migrants» (Περιφερειακή Μελέτη: η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη για να αποτραπεί η ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας (O‑000065/2018 – B8‑0034/2018),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών (2015-2020), η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να «επιδιωχθεί η εξασφάλιση των κατάλληλων ποινικών κυρώσεων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να αποφευχθούν οι κίνδυνοι ποινικοποίησης όσων παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο» και να βελτιωθεί η υφιστάμενη «δέσμη για τους διακινητές» της ΕΕ που συμπεριλαμβάνει την οδηγία περί υποβοήθησης και τη συνοδεύουσα συμφωνία-πλαίσιο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας περί υποβοήθησης παρέχει δυνατότητα εξαίρεσης για την ανθρωπιστική συνδρομή, δίνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να μην εφαρμόσουν κυρώσεις για την υποβοήθηση, εφόσον αποσκοπεί στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα Παγκόσμια Σύμφωνα των Ηνωμένων Εθνών για την ασφαλή, εύτακτη και νόμιμη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες, το Κοινοβούλιο ζήτησε να μην ποινικοποιείται η ανθρωπιστική συνδρομή, να ενισχυθούν οι δυνατότητες ανεύρεσης και διάσωσης ανθρώπων που κινδυνεύουν, να αναπτυχθούν αυξημένες δυνατότητες από όλα τα κράτη και να αναγνωριστεί η στήριξη που παρέχουν ιδιωτικοί φορείς και ΜΚΟ στην εκτέλεση θαλάσσιων και χερσαίων επιχειρήσεων διάσωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο έγγραφο εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση REFIT της δέσμης για τους διακινητές, η Επιτροπή υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων και ορθών πρακτικών μεταξύ των εισαγγελικών αρχών, των αρχών επιβολής του νόμου και της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της σημερινής κατάστασης και να αποτρέψει τον κίνδυνο ποινικοποίησης της πραγματικής ανθρωπιστικής συνδρομής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας περί υποβοήθησης δεν επιβάλλει υποχρέωση των κρατών μελών να μην τιμωρούν την υποβοήθηση της παράτυπης διαμονής, όταν δεν υπάρχει στοιχείο πρόθεσης για εκ κερδοσκοπίας διάπραξη, και ότι η συμφωνία-πλαίσιο δεν περιλαμβάνει υποχρεωτικές διατάξεις που να εμποδίζουν την τιμωρία πράξεων οι οποίες διαπράττονται για ανθρωπιστικούς σκοπούς ή σε καταστάσεις ανάγκης·

1.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την οδηγία περί υποβοήθησης και τη συνοδεύουσα συμφωνία-πλαίσιο, τα κράτη μέλη απαιτείται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία με την οποία θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις κατά της υποβοήθησης της παράνομης εισόδου, διέλευσης και διαμονής·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ακούσιες συνέπειες της δέσμης για τους διακινητές σε πολίτες που παρέχουν ανθρωπιστική συνδρομή σε μετανάστες και για την κοινωνική συνοχή της κοινωνίας υποδοχής στο σύνολό της·

3.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των ΗΕ κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών, οι πράξεις ανθρωπιστικής συνδρομής δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται·

4.  σημειώνει ότι οι φορείς που εμπλέκονται σε ανθρωπιστική συνδρομή που υποστηρίζει και συμπληρώνει ενέργειες διάσωσης τις οποίες αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να παραμείνουν εντός του πεδίου εφαρμογής που έχει θεσπιστεί για την ανθρωπιστική βοήθεια από την οδηγία για την υποβοήθηση, και ότι οι δραστηριότητές τους πρέπει να πραγματοποιούνται υπό τον έλεγχο των κρατών μελών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για την εξαιρετικά περιορισμένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, από τα κράτη μέλη, της εξαίρεσης που παρέχεται στην οδηγία περί υποβοήθησης και σημειώνει ότι η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται ως εμπόδιο για την άσκηση δίωξης, ώστε να διασφαλίζει ότι η δίωξη δεν ασκείται εναντίον ατόμων ή εναντίον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες βοηθούν τους μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους·

6.  ζητεί από τα κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την εξαίρεση για την ανθρωπιστική συνδρομή που προβλέπεται στην οδηγία περί υποβοήθησης και να θέσουν σε εφαρμογή επαρκή συστήματα για την παρακολούθηση της τήρησης και της αποτελεσματικής πρακτικής εφαρμογής της δέσμης για τους διακινητές, συλλέγοντας και καταγράφοντας, σε ετήσια βάση, πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων τα οποία συλλαμβάνονται για υποβοήθηση στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας, για τον αριθμό των δικαστικών διαδικασιών που εκκινούνται, τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων, σε συνδυασμό με πληροφορίες για το σκεπτικό των ποινών, αλλά και των λόγων διακοπής μιας διερευνητικής διαδικασίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη προσδιορίζοντας ποιες είναι οι μορφές υποβοήθησης οι οποίες δεν θα πρέπει να ποινικοποιούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί σαφήνεια και ομοιομορφία στην εφαρμογή του υφιστάμενου κεκτημένου, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 1 παράγραφος 2 της οδηγίας περί υποβοήθησης, και τονίζει ότι η σαφήνεια στις παραμέτρους θα επιτρέψει μεγαλύτερη συνοχή στις ποινικές διατάξεις περί υποβοήθησης στα κράτη μέλη και θα περιορίσει την αδικαιολόγητη ποινικοποίηση·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 17.
(2) ΕΕ L 328 της 5.12.2002, σ. 1.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0118.


Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ
PDF 191kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (2018/2645(RSP))
P8_TA(2018)0315B8-0305/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 6, 7, 8, 11, 16, 47 και 52 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων)(1) (ΓΚΠΔ), και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 6ης Οκτωβρίου 2015, στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων(3),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 21ης Δεκεμβρίου 2016, στις υποθέσεις C-203/15 Tele2 Sverige AB κατά Post- och telestyrelsen και C-698/15 Secretary of State for the Home Department κατά Tom Watson και άλλων(4)·

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση (EΕ) 2016/1250 της Επιτροπή, της 12ης Ιουλίου 2016, βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ(5),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 4/2016 του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) της 30ής Μαΐου 2016 σχετικά με το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας της «Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ»(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας του άρθρου 29 (WP29), της 13ης Απριλίου 2016, σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ(7) και τη δήλωση της WP29 της 26ης Ιουλίου 2016(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρώτη ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ(COM(2017)0611) και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση (SWD(2017)0344),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της WP29, της 28ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ – Πρώτη ετήσια κοινή επανεξέταση»(9),

–  έχοντας υπόψη την απαντητική επιστολή της WP29, της 11ης Απριλίου 2018, σχετικά με την επανέγκριση του τμήματος 702 του νόμου των ΗΠΑ περί παρακολούθησης των επικοινωνιών των αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (FISA)·

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2017, σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα(10)·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015 στην υπόθεση C-362/14 Maximillian Schrems κατά Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, ακύρωσε την απόφαση του Ασφαλούς Λιμένα και διευκρίνισε ότι το επαρκές επίπεδο προστασίας σε τρίτη χώρα πρέπει να νοείται ως «ουσιαστικά ισοδύναμο» με την προστασία που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ υπό το πρίσμα του Χάρτη ΕΕ, πράγμα που πυροδότησε την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με το πώς πρέπει να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα από την ΕΕ στις ΗΠΑ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν εξετάζει το επίπεδο προστασίας που παρέχει μια τρίτη χώρα, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να αξιολογεί το περιεχόμενο των εφαρμοστέων κανόνων της εν λόγω χώρας που απορρέουν από την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς δεσμεύσεις της, καθώς και τις πρακτικές που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις που επηρεάζουν μια διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση αυτή δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στη νομοθεσία και τις πρακτικές που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς και ιδιωτικούς σκοπούς, αλλά πρέπει να καλύπτει επίσης όλες τις πτυχές του πλαισίου που ισχύει για την εν λόγω χώρα ή τον εν λόγω τομέα, και συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνο, την επιβολή του νόμου, την εθνική ασφάλεια και τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ εμπορικών οργανισμών της ΕΕ και των ΗΠΑ αποτελούν σημαντικό στοιχείο των διατλαντικών σχέσεων υπό το φως της διαρκώς αναπτυσσόμενης ψηφιοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαβιβάσεις αυτές πρέπει να διενεργούνται με πλήρη σεβασμό του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται στον Χάρτη ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Facebook, συμβαλλόμενο μέρος της Ασπίδας Προστασίας, επιβεβαίωσε ότι τα δεδομένα 2,7 εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ ήταν μεταξύ εκείνων που χρησιμοποίησε καταχρηστικά η εταιρεία ανάλυσης πολιτικών δεδομένων Cambridge Analytica·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνωμοδότησή του 4/2016, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων εξέφρασε πολλές ανησυχίες σχετικά με το σχέδιο απόφασης για την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εν λόγω γνωμοδότηση ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας των Δεδομένων εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλα τα μέρη για την ανεύρεση λύσης για τις διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ για εμπορικούς σκοπούς βάσει συστήματος αυτοπιστοποίησης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη γνωμοδότησή της 01/2016 σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης για την επάρκεια της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, η WP29 εξέφρασε ικανοποίηση για τις σημαντικές βελτιώσεις που επέφερε η Ασπίδα Προστασίας σε σύγκριση με την απόφαση του Ασφαλούς Λιμένα, ενώ παράλληλα εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις εμπορικές πτυχές και την πρόσβαση των δημόσιων αρχών στα δεδομένα που μεταφέρονται στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Ιουλίου 2016, εν συνεχεία περαιτέρω συζητήσεων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η Επιτροπή ενέκρινε την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250, στην οποία δηλώνεται το επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται από την Ένωση σε οργανισμούς στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ συνοδεύεται από πολλές μονομερείς δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, στις οποίες διευκρινίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρχές για την προστασία των δεδομένων, η λειτουργία της εποπτείας, οι μηχανισμοί επιβολής και έννομης προστασίας και οι τρόποι προστασίας και οι εγγυήσεις βάσει των οποίων οι υπηρεσίες ασφαλείας μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και να τα επεξεργάζονται·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωσή της, της 26ης Ιουλίου 2016, η WP29 εκφράζει ικανοποίηση για τις βελτιώσεις που επέφερε ο μηχανισμός Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ σε σύγκριση με τον Ασφαλή Λιμένα και επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή και οι αρχές των ΗΠΑ έλαβαν υπόψη τις ανησυχίες της· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η WP29 αναφέρει ότι ορισμένες ανησυχίες της εξακολουθούν να ισχύουν, όσον αφορά εμπορικές πτυχές και την πρόσβαση των δημόσιων αρχών των ΗΠΑ στα δεδομένα που μεταφέρονται από την ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα η απουσία συγκεκριμένων κανόνων για αυτοματοποιημένες αποφάσεις και γενικού δικαιώματος ένστασης, η ανάγκη για αυστηρότερες εγγυήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία και τις εξουσίες του μηχανισμού Διαμεσολαβητή και η απουσία συγκεκριμένων διασφαλίσεων ότι δεν θα πραγματοποιείται μαζική και αδιάκριτη συλλογή προσωπικών δεδομένων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του, της 6ης Απριλίου 2017, το Κοινοβούλιο, ενώ αναγνώρισε ότι η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ περιέχει σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά τη σαφήνεια των προτύπων σε σχέση με τον πρώην Ασφαλή Λιμένα ΕΕ-ΗΠΑ, εξέφρασε επίσης την άποψη ότι σημαντικά ζητήματα παραμένουν ανεπίλυτα όσον αφορά συγκεκριμένες εμπορικές πτυχές, την εθνική ασφάλεια και την επιβολή του νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει, κατά την πρώτη κοινή ετήσια επανεξέταση, λεπτομερή και εις βάθος εξέταση όλων των ελλείψεων και των αδυναμιών, και να υποδείξει με ποιον τρόπο αυτές αντιμετωπίστηκαν ούτως ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Χάρτη της ΕΕ και το ενωσιακό δίκαιο, καθώς και να εξετάσει προσεκτικά κατά πόσον οι μηχανισμοί και οι εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στις διαβεβαιώσεις και τις διευκρινίσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ είναι αποτελεσματικοί και εφικτοί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρώτη ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που συνοδεύει την έκθεση, ενώ αναγνωρίζουν ότι οι αρχές των ΗΠΑ έχουν θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες δομές και διαδικασίες για να διασφαλίσουν την ορθή λειτουργία της Ασπίδας Προστασίας και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μεταφέρονται δυνάμει της Ασπίδας Προστασίας, έκαναν δέκα συστάσεις στις αρχές των ΗΠΑ προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανησυχίες, όχι μόνο όσον αφορά τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, που είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της πιστοποίησης των οργανισμών της Ασπίδας Προστασίας και με την επιβολή των αρχών της, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα εκείνα που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια, όπως η επανέγκριση του τμήματος 702 του FISA, ή ο διορισμός μόνιμου Διαμεσολαβητή ή το γεγονός ότι τα μέλη της Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και των Ατομικών Ελευθεριών (PCLOB) δεν έχουν ακόμη διοριστεί·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γνωμοδότηση της WP29, της 28ης Νοεμβρίου 2017, με τίτλο «Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ – Πρώτη Ετήσια Επανεξέταση», που ακολουθεί την πρώτη ετήσια κοινή επανεξέταση, αναγνωρίζει την πρόοδο της Ασπίδας Προστασίας σε σύγκριση με την ακυρωθείσα απόφαση περί Ασφαλούς Λιμένος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η WP29 αναγνωρίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρχές των ΗΠΑ και η Επιτροπή για την εφαρμογή της Ασπίδας Προστασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η WP29 έχει εντοπίσει ορισμένα σημαντικά ανεπίλυτα ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό, και όσον αφορά τις εμπορικές πτυχές και όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών των ΗΠΑ σε δεδομένα που μεταφέρονται στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας (είτε για λόγους επιβολής του νόμου είτε για λόγους εθνικής ασφαλείας), τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν τόσο η Επιτροπή όσο και οι αρχές των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα εργασίας έχει ζητήσει να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο δράσης, ώστε να καταδειχθεί ότι όλες οι ανησυχίες αυτές θα αντιμετωπιστούν, το αργότερο κατά τη δεύτερη κοινή επανεξέταση·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αν οι ανησυχίες της WP29 δεν αντιμετωπιστούν εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου, τα μέλη της WP29 θα λάβουν τα κατάλληλα μέτρα, μεταξύ άλλων φέρνοντας την απόφαση περί επάρκειας της Ασπίδας Προστασίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ώστε αυτά να στραφούν στο ΔΕΕ για την έκδοση προδικαστικής απόφασης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενώπιον του ΔΕΕ έχει κατατεθεί προσφυγή ακύρωσης στην υπόθεση La Quadrature du Net και άλλοι κατά Επιτροπής (υπόθεση T-738/16), ενώ στο ίδιο δικαστήριο έχει παραπεμφθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας η υπόθεση μεταξύ του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας και της Facebook Ireland Limited και του Maximilian Schrems (υπόθεση Schrems II)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της εν λόγω παραπομπής αναφέρεται ότι η μαζική παρακολούθηση είναι ακόμη σε εξέλιξη και εξετάζεται το κατά πόσον υπάρχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής στο δίκαιο των ΗΠΑ για τους πολίτες της ΕΕ, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Ιανουαρίου 2018, το Κογκρέσο των ΗΠΑ προέβη σε επανέγκριση και τροποποίηση του τμήματος 702 του FISA για έξι έτη χωρίς να λάβει υπόψη τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν στην κοινή έκθεση επανεξέτασης της Επιτροπής και τη γνωμοδότηση της WP29·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του γενικού νόμου περί προϋπολογισμού, που εγκρίθηκε στις 23 Μαρτίου 2018, το Κογκρέσο των ΗΠΑ θέσπισε τον νόμο για τη διασαφήνιση της χρήσης των δεδομένων στο εξωτερικό (Clarifying Overseas Use of Data, CLOUD), με τον οποίο διευκολύνεται η πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου στο περιεχόμενο επικοινωνιών και σε άλλα σχετικά δεδομένα, καθώς δίνεται στις αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ η δυνατότητα να απαιτούν την προσκόμιση δεδομένων επικοινωνιών, ακόμη και αυτά αποθηκεύονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, και επιτρέπεται σε ορισμένες ξένες χώρες να συνάπτουν εκτελεστικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών των ΗΠΑ να ανταποκρίνονται σε ορισμένες διαταγές από το εξωτερικό, με τις οποίες ζητείται πρόσβαση σε δεδομένα επικοινωνιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Facebook Inc., η Cambridge Analytica και η SCL Elections Ltd είναι εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής και, ως εκ τούτου, αξιοποίησαν την απόφαση περί επάρκειας ως νομική βάση για τη διαβίβαση και την περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ, εφόσον καταστούν διαθέσιμα στοιχεία που αποκαλύπτουν ότι τρίτη χώρα δεν διασφαλίζει πλέον επαρκές επίπεδο προστασίας, η Επιτροπή καταργεί, τροποποιεί ή αναστέλλει την απόφαση περί επάρκειας·

1.  υπογραμμίζει τις συνεχιζόμενες αδυναμίες της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων· καθώς και τον αυξανόμενο κίνδυνο το ΔΕΕ να ακυρώσει την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 της Επιτροπής σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής·

2.  λαμβάνει υπό σημείωση τις βελτιώσεις σε σύγκριση με τη συμφωνία περί Ασφαλούς Λιμένα, στις οποίες περιλαμβάνονται η προσθήκη βασικών ορισμών, η επιβολή αυστηρότερων υποχρεώσεων σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων και τις περαιτέρω διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες, η δημιουργία ενός διαμεσολαβητή για να εξασφαλίζει την ατομική έννομη προστασία και την ανεξάρτητη εποπτεία, η επιβολή ελέγχων και ισορροπιών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (PCLOB), οι εξωτερικές και εσωτερικές αξιολογήσεις συμμόρφωσης, η τακτικότερη και αυστηρότερη τεκμηρίωση και παρακολούθηση, η διαθεσιμότητα διαφόρων τρόπων για την άσκηση ενδίκου βοηθήματος, καθώς και ο εξέχων ρόλος των εθνικών αρχών προσωπικών δεδομένων για τη διερεύνηση καταγγελιών·

3.  υπενθυμίζει ότι η WP29 έθεσε την 25η Μαΐου 2018 ως ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να έχουν επιλυθεί τα εκκρεμή θέματα, και, ειδάλλως, ενδέχεται να αποφασίσει να φέρει την Ασπίδα Προστασίας ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, προκειμένου αυτά να παραπέμψουν την υπόθεση στο ΔΕΕ για την έκδοση προδικαστικής απόφασης(11)·

Θεσμικά ζητήματα / υποψηφιότητες

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι χρειάστηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για να διοριστούν τα δύο συμπληρωματικά μέλη σε συνδυασμό με τον διορισμό του προέδρου της PCLOB, και καλεί τη Γερουσία ελέγξει τα προφίλ τους, προκειμένου να επικυρώσει τον διορισμό, ώστε να αποκατασταθεί η απαρτία του ανεξάρτητου οργανισμού για να μπορέσει να εκπληρώσει τις αποστολές του, δηλαδή την πρόληψη της τρομοκρατίας και τη διασφάλιση της ανάγκης για προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών ελευθεριών·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η απουσία προέδρου και η έλλειψη απαρτίας της PCLOB περιόρισαν την ικανότητα δράσης της για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της· τονίζει ότι, όταν η PCLOB βρίσκεται υπό καθεστώς μερικής απαρτίας, δεν μπορεί να δρομολογήσει νέα συμβουλευτικά ή εποπτικά σχέδια, ούτε να προσλάβει προσωπικό· υπενθυμίζει ότι η PCLOB δεν έχει ακόμη εκδώσει την πολυαναμενόμενη έκθεσή της σχετικά με την άσκηση της εποπτείας δυνάμει του εκτελεστικού διατάγματος 12333 για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συγκεκριμένη εφαρμογή του παρόντος εκτελεστικού διατάγματος και σχετικά με την αναγκαιότητα και την αναλογικότητά του όσον αφορά τις παρεμβάσεις στην προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο αυτό· σημειώνει ότι είναι ιδιαιτέρως επιθυμητή η εκπόνηση της έκθεσης αυτής, λαμβανομένης υπόψη της αβεβαιότητας και της έλλειψης προβλεψιμότητας που διέπουν τη χρήση του εκτελεστικού διατάγματος 12333· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η PCLOB δεν εξέδωσε νέα έκθεση σχετικά με το τμήμα 702 του FISA πριν από την επανέγκρισή του, τον Ιανουάριο του 2018· θεωρεί ότι το καθεστώς μερικής απαρτίας υπονομεύει σοβαρά τις εγγυήσεις περί συμμόρφωσης και εποπτείας εκ μέρους των αρχών των ΗΠΑ· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τις αρχές των ΗΠΑ να διορίσουν και να επικυρώσουν τον διορισμό των νέων μελών αμελλητί·

6.  δεδομένου του γεγονότος ότι η προεδρική οδηγία πολιτικής 28 (ΠΟΠ 28) είναι ένα από τα βασικά στοιχεία, στα οποία θεμελιώνεται η Ασπίδα Προστασίας, ζητεί τη δημοσίευση της έκθεσης της PCLOB επί της ΠΟΠ 28, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, καθώς η δημοσίευση της αποτελεί αντικείμενο προεδρικού προνομίου·

7.  επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο μηχανισμός Διαμεσολαβητή του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητος και δεν διαθέτει επαρκείς αποτελεσματικές εξουσίες για την εκτέλεση των καθηκόντων του και την παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι οι ακριβείς εξουσίες του μηχανισμού Διαμεσολαβητή πρέπει να αποσαφηνιστούν, ιδίως όσον αφορά τις εξουσίες του έναντι των υπηρεσιών πληροφοριών και το επίπεδο στο οποίο υπάρχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής κατά των αποφάσεών του· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει δράση και πληροφορίες μόνον από κυβερνητικούς φορείς των ΗΠΑ, και δεν μπορεί να υποχρεώσει τις αρχές να σταματήσουν και να διακόψουν παράνομη παρακολούθηση ή να καταστρέψουν μόνιμα πληροφορίες· επισημαίνει ότι, ενώ υπάρχει ασκών χρέη Διαμεσολαβητή, μέχρι σήμερα η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη διορίσει νέο μόνιμο Διαμεσολαβητή, γεγονός που δεν συμβάλλει στην αμοιβαία εμπιστοσύνη· θεωρεί ότι, εάν δεν διοριστεί ανεξάρτητος, έμπειρος και επαρκώς εξουσιοδοτημένος Διαμεσολαβητής, οι διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ όσον αφορά την παροχή αποτελεσματικής έννομης προστασίας στους πολίτες της ΕΕ θα είναι άκυρες·

8.  αναγνωρίζει την πρόσφατη επικύρωση από τη Γερουσία του διορισμού νέου προέδρου της ομοσπονδιακής επιτροπής εμπορίου (FTC) και τεσσάρων επιτρόπων FTC· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι μέχρι την εν λόγω επικύρωση τέσσερις από τις πέντε θέσεις της FTC παρέμεναν κενές, λαμβανομένου υπόψη ότι η FTC είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των αρχών της Ασπίδας Προστασίας από τους οργανισμούς των ΗΠΑ·

9.  τονίζει ότι οι πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τις πρακτικές του Facebook και της Cambridge Analytica υπογραμμίζουν την ανάγκη για προορατική εποπτεία και μέτρα επιβολής, τα οποία δεν θα βασίζονται μόνο σε καταγγελίες, αλλά θα περιλαμβάνουν συστηματικούς ελέγχους της πρακτικής συμμόρφωσης των πολιτικών προστασίας της ιδιωτικής ζωής με τις αρχές της Ασπίδας Προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πιστοποίησης· καλεί τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα και να αναστέλλουν τις μεταβιβάσεις δεδομένων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

Ζητήματα εμπορικού χαρακτήρα

10.  θεωρεί ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και να αποφευχθούν οι ψευδείς ισχυρισμοί περί πιστοποίησης, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δεν πρέπει να επιτρέπει στις αμερικανικές εταιρείες να δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με την πιστοποίηση τη Ασπίδας Προστασίας προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης και συμπεριληφθούν στον κατάλογο της Ασπίδας Προστασίας· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ δεν έκανε χρήση της δυνατότητας που παρέχει η Ασπίδα Προστασίας να ζητήσει, για λόγους διασφάλισης της συμμόρφωσης, αντίγραφα των συμβατικών όρων που χρησιμοποιούν πιστοποιημένες εταιρείες στις συμβάσεις τους με τρίτα μέρη· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος σχετικά με το κατά πόσον πιστοποιημένες εταιρείες όντως συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Ασπίδας Προστασίας· καλεί το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να πραγματοποιεί αυτεπαγγέλτως, προορατικά και σε τακτική βάση, αξιολογήσεις συμμόρφωσης, για την παρακολούθηση της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των εταιρειών με τους κανόνες και τις απαιτήσεις της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής·

11.  θεωρεί ότι οι διάφορες διαδικασίες προσφυγής για τους πολίτες της ΕΕ μπορεί να αποδειχθούν υπερβολικά πολύπλοκες, δύσχρηστες και, ως εκ τούτου, αναποτελεσματικές· σημειώνει ότι, όπως υπογραμμίζουν οι εταιρείες που παρέχουν ανεξάρτητους μηχανισμούς προσφυγής, οι περισσότερες καταγγελίες απευθύνονται απευθείας στις εταιρείες από ιδιώτες που ζητούν γενικές πληροφορίες σχετικά με την Ασπίδα Προστασίας και την επεξεργασία των δεδομένων τους· συνιστά, ως εκ τούτου, στις αμερικανικές αρχές, να παράσχουν στους πολίτες στον ιστότοπο της Ασπίδας Προστασίας πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα και μέσα·

12.  λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων αποκαλύψεων περί κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εταιρείες που είχαν πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας, όπως η Facebook και η Cambridge Analytica, καλεί τις αρχές των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της Ασπίδας Προστασίας να ενεργούν αμελλητί σε περίπτωση παρόμοιων αποκαλύψεων, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διαβεβαιώσεις και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για τη διατήρηση της τρέχουσας ρύθμισης της Ασπίδας Προστασίας και, εφόσον χρειάζεται, για την απομάκρυνση τέτοιων εταιρειών από τον κατάλογο της Ασπίδας Προστασίας· καλεί, επίσης, τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ για να διερευνούν τέτοιες αποκαλύψεις αυτές και, ανάλογα με την περίπτωση, να αναστέλλουν ή να απαγορεύουν τις διαβιβάσεις δεδομένων στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας· εκτιμά ότι οι αποκαλύψεις καταδεικνύουν σαφώς ότι ο μηχανισμός της Ασπίδας Προστασίας δεν προασπίζει επαρκώς το δικαίωμα της προστασίας των δεδομένων·

13.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για τη μεταβολή των όρων υπηρεσίας του Facebook για τους εκτός ΕΕ χρήστες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά, των οποίων τα δικαιώματα μέχρι σήμερα προστατεύονταν βάσει του δικαίου της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων, και οι οποίοι τώρα πρέπει να αποδεχθούν ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων την Facebook US και όχι την Facebook Ireland· θεωρεί ότι τούτο συνιστά διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, που αφορά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια χρήστες· εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες για το γεγονός ότι ένας τέτοιος άνευ προηγουμένου μεγάλης κλίμακας περιορισμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών από μια πλατφόρμα που κατέχει εκ των πραγμάτων το μονοπώλιο στον τομέα ήταν ο σκοπός στον οποίο απέβλεπε η Ασπίδα Προστασίας· ζητεί από τις αρχές προστασίας των δεδομένων της ΕΕ να διερευνήσουν το ζήτημα·

14.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, εάν το ζήτημα δεν αντιμετωπιστεί, τέτοιες καταχρήσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από διάφορες οντότητες, που έχουν ως στόχο να χειραγωγούν την πολιτική βούληση ή την εκλογική συμπεριφορά, ενδέχεται να συνιστούν απειλή για τη δημοκρατική διαδικασία και για την ιδέα στην οποία αυτή βασίζεται, δηλαδή ότι οι ψηφοφόροι μπορούν οι ίδιοι να λαμβάνουν συνειδητές και τεκμηριωμένες αποφάσεις·

15.  χαιρετίζει και υποστηρίζει τις εκκλήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο νομοθέτης των ΗΠΑ πρέπει να θεσπίσει έναν γενικό νόμο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

16.  υπενθυμίζει τις ανησυχίες του σχετικά με την έλλειψη ειδικών κανόνων και εγγυήσεων στην Ασπίδα Προστασίας σε σχέση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας/κατάρτισης προφίλ, οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζουν σημαντικά το άτομο· αναγνωρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να αναθέσει μελέτη για τη συλλογή πραγματικών αποδεικτικών στοιχείων και για την περαιτέρω αξιολόγηση της σημασίας της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων για τις διαβιβάσεις δεδομένων στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας· ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ειδικούς κανόνες σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, ώστε να παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις, εάν από τη μελέτη προκύψει ανάγκη για κάτι τέτοιο· λαμβάνει υπό σημείωση, εν προκειμένω, τις πληροφορίες που παρέχει η κοινή επανεξέταση, βάσει των οποίων η αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να πραγματοποιείται με βάση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν μεταφερθεί στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι, σύμφωνα με την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, η ανατροφοδότηση των εταιρειών παρέμεινε πολύ γενική, καθιστώντας, έτσι, ασαφές το κατά πόσον τα εν λόγω επιχειρήματα αντιστοιχούν στην πραγματικότητα όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στην Ασπίδα Προστασίας· τονίζει, περαιτέρω, τη δυνατότητα εφαρμογής του ΓΚΠΔ υπό τις προϋποθέσεις του άρθρο 3 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ·

17.  τονίζει ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις όσον αφορά την ερμηνεία και τον χειρισμό των δεδομένων που αφορούν ανθρώπινους πόρους, λόγω της διαφορετικής ερμηνείας που αποδίδεται στην έννοια «ανθρώπινοι πόροι» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, αφενός, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την WP29, αφετέρου· συμφωνεί απολύτως με την WP29, η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις με τις αρχές των ΗΠΑ, προκειμένου να τροποποιηθεί ο μηχανισμός της Ασπίδας Προστασίας σχετικά με το θέμα αυτό·

18.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι αρχές της Ασπίδας Προστασίας δεν ακολουθούν το πρότυπο της ΕΕ για την βάσει συγκατάθεσης επεξεργασία, αλλά επιτρέπουν τη δυνατότητα αυτοεξαίρεσης/το δικαίωμα αντίταξης μόνο σε πολύ ειδικές περιστάσεις· παροτρύνει, ως εκ τούτου, υπό το φως της κοινής επανεξέτασης, το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ να συνεργαστεί με τις Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων, προκειμένου να προσφέρουν ακριβέστερη καθοδήγηση όσον αφορά τις βασικές αρχές της Ασπίδας Προστασίας, όπως η αρχή της επιλογής, η αρχή της κοινοποίησης, οι περαιτέρω διαβιβάσεις, η σχέση και η πρόσβαση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και εκείνου που εκτελεί την επεξεργασία δεδομένων, που είναι πολύ περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

19.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για την απόρριψη από το Κογκρέσο, τον Μάρτιο του 2017, του κανόνα που υπέβαλε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών σχετικά με την «Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών ευρυζωνικών και άλλων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών», γεγονός που στην πράξη καταργεί τους κανόνες περί απορρήτου των ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα απαιτούσαν από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να λαμβάνουν τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή πριν από την πώληση ή την ανταλλαγή δεδομένων διαδικτυακής περιήγησης και άλλων ιδιωτικών πληροφοριών με διαφημιστικές και άλλες εταιρείες· θεωρεί ότι τούτο αποτελεί ακόμα μία απειλή κατά των διασφαλίσεων της ιδιωτικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες·

Ζητήματα επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας

20.  θεωρεί ότι η έννοια της «εθνικής ασφάλειας» στον μηχανισμό της Ασπίδας Προστασίας δεν ορίζεται με επαρκή ακρίβεια ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παραβιάσεις της προστασίας δεδομένων μπορούν να υποβάλλονται σε αποτελεσματική επανεξέταση από τα δικαστήρια, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση και η αυστηρή εξέταση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· ζητεί, ως εκ τούτου, έναν ακριβέστερο ορισμό της «εθνικής ασφάλειας»·

21.  σημειώνει ότι ο αριθμός των στόχων δυνάμει του τμήματος 702 του FISA έχει αυξηθεί, λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία και στα πρότυπα επικοινωνίας, καθώς και λόγω του εξελισσόμενου απειλητικού περιβάλλοντος·

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν άδραξαν την ευκαιρία της πρόσφατης επανέγκρισης του τμήματος 702 του FISA για να συμπεριλάβουν τις διασφαλίσεις που προβλέπει η ΠΟΠ 28· ζητεί αποδεικτικά στοιχεία και νομικές δεσμεύσεις που θα διασφαλίζουν ότι η συλλογή δεδομένων δυνάμει του τμήματος 702 του FISA δεν πραγματοποιείται αδιακρίτως και ότι η πρόσβαση δεν δίδεται σε γενικευμένη βάση (μαζική συλλογή), παραβιάζοντας τις επιταγές του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ· λαμβάνει υπό σημείωση την εξήγηση της Επιτροπής στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, ότι η παρακολούθηση δυνάμει του τμήματος 702 του FISA βασίζεται πάντοτε σε επιλογείς και, ως εκ τούτου, δεν επιτρέπει τη μαζική συλλογή· συντάσσεται, επομένως, με την WP29, η οποία ζητεί μια επικαιροποιημένη έκθεση της PCLOB σχετικά με τον ορισμό των «στόχων», για την «ανάθεση των επιλογέων» και σχετικά με τη συγκεκριμένη διαδικασία που εφαρμόζουν οι επιλογείς στο πλαίσιο του προγράμματος UPSTREAM για να διασαφηνίσουν και να εκτιμήσουν κατά πόσον στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται μαζική πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα · αποδοκιμάζει το γεγονός ότι πολίτες της ΕΕ αποκλείονται από την πρόσθετη προστασία που παρέχει η επανέγκριση του τμήματος 702 του FISA· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η επανέγκριση του τμήματος 702 περιλαμβάνει πολλές τροποποιήσεις που είναι απλώς διαδικαστικές και δεν αντιμετωπίζει τα εν λόγω πιο προβληματικά ζητήματα, γεγονός που έθιξε και η WP29· καλεί την Επιτροπή να λάβει σοβαρά υπόψη την επικείμενη ανάλυση της WP29 με θέμα το τμήμα 702 του FISA και να πράξει αναλόγως·

23.  επιβεβαιώνει ότι η επανέγκριση του τμήματος 702 του FISA για 6 ακόμη έτη θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της Ασπίδας Προστασίας·

24.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με το εκτελεστικό διάταγμα 12333, που επιτρέπει στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας να προβαίνει σε διαβίβαση τεράστιων όγκων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνονται χωρίς εντάλματα, δικαστικές εντολές ή άδεια του Κογκρέσου, με 16 άλλους οργανισμούς, περιλαμβανομένου του FBI, της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών και του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την απουσία δικαστικού ελέγχου των δραστηριοτήτων επιτήρησης που πραγματοποιούνται βάσει του εκτελεστικού διατάγματος 12333·

25.  τονίζει τα επίμονα εμπόδια για την έννομη προστασία μη υπηκόων των ΗΠΑ που υπόκεινται σε μέτρα επιτήρησης με βάση το τμήμα 702 του FISA ή το εκτελεστικό διάταγμα 12333, λόγω των δικονομικών προϋποθέσεων της «ενεργητικής νομιμοποίησης», όπως ερμηνεύονται επί του παρόντος από τα δικαστήρια των ΗΠΑ, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα όσοι δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ να απευθύνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να στρέφονται κατά αποφάσεων που τους αφορούν·

26.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τις επιπτώσεις του εκτελεστικού διατάγματος 13768 με τίτλο «Ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών» για τα δικαστικά και διοικητικά ένδικα βοηθήματα που έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες των ΗΠΑ, δεδομένου ότι η προστασία της πράξης περί ιδιωτικής ζωής δεν ισχύει πλέον για όσους δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ· σημειώνει τη θέση της Επιτροπής ότι η αξιολόγηση της επάρκειας δεν βασίζεται στην προστασία που παρέχει ο νόμος περί ιδιωτικής ζωής και, ότι ως εκ τούτου, το εν λόγω εκτελεστικό διάταγμα δεν θίγει την Ασπίδα Προστασίας· θεωρεί ότι το εκτελεστικό διάταγμα 13768, ωστόσο, καταδεικνύει την πρόθεση της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ να ανακαλέσει εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων που είχαν χορηγηθεί προηγουμένως σε πολίτες της ΕΕ, καθώς και τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν προς την ΕΕ κατά τη διάρκεια της Προεδρίας Obama·

27.  εκφράζει την έντονη ανησυχία σχετικά με την πρόσφατη έγκριση του νόμου για την αποσαφήνιση της νόμιμης χρήσης δεδομένων στο εξωτερικό (CLOUD) (H.R. 4943), που επεκτείνει τις ικανότητες των αμερικανικών και των ξένων αρχών επιβολής του νόμου να στοχεύουν και να αποκτούν πρόσβαση σε δεδομένα ατόμων πέρα από τα διεθνή σύνορα, χωρίς να χρησιμοποιούν τη συνθήκη της αμοιβαίας νομικής συνδρομής (MLAT), τα οποία προσφέρουν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης και σεβασμού των δικαστικών ικανοτήτων των χωρών στις οποίες βρίσκονται οι πληροφορίες· υπογραμμίζει ότι ο CLOUD θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ΕΕ, δεδομένου ότι είναι ιδιαίτερα ευρύς και δημιουργεί δυνητικές συγκρούσεις με την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

28.  θεωρεί ότι μια πιο ισορροπημένη λύση θα ήταν να ενισχυθεί το υπάρχον διεθνές σύστημα των συμβάσεων αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής (MLAT), ενόψει της ενθάρρυνσης της διεθνούς και δικαστικής συνεργασίας· επαναλαμβάνει ότι, όπως προβλέπεται, παραδείγματος χάριν, στο άρθρο 48 του ΓΚΠΔ, η αμοιβαία δικαστική συνδρομή και άλλες διεθνείς συμφωνίες αποτελούν τον προτιμώμενο μηχανισμό για την παροχή πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες·

29.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι αρχές των ΗΠΑ απέτυχαν να εκπληρώσουν προορατικά τη δέσμευσή τους να παράσχουν στην Επιτροπή έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τυχόν εξελίξεις που θα μπορούσαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ασπίδα Προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της παράλειψης κοινοποίησης προς την Επιτροπή των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο των ΗΠΑ, για παράδειγμα σε σχέση με το εκτελεστικό διάταγμα 13768 του Προέδρου Trump «Ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών» ή την κατάργηση των κανόνων προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου·

30.  υπενθυμίζει ότι, όπως αναφέρεται στο ψήφισμά του της 6ης Απριλίου 2017, ούτε οι αρχές της Ασπίδας Προστασίας ούτε οι επιστολές της κυβέρνησης των ΗΠΑ που παρέχουν διευκρινίσεις και διασφαλίσεις αποδεικνύουν την ύπαρξη αποτελεσματικών δικαιωμάτων προσφυγής στη δικαιοσύνη για πολίτες της ΕΕ, όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους από τις αρχές των ΗΠΑ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, δικαιώματα που, όπως είχε υπογραμμίσει το ΔΕΕ στην απόφασή του, της 6ης Οκτωβρίου 2015, αποτελούν την ουσία του θεμελιώδους δικαιώματος του άρθρου 47 του Χάρτη της ΕΕ·

Συμπεράσματα

31.  καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η ασπίδα προστασίας θα συμμορφώνεται πλήρως προς τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, που θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, και προς τον Χάρτη της ΕΕ, έτσι ώστε η επάρκεια να μην οδηγήσει σε «παραθυράκια» ή σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ·

32.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ δεν επανέλαβαν τις συζητήσεις για τη ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας ούτε κατάρτισαν σχέδιο δράσης για την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ανεπαρκειών που εντοπίστηκαν, όπως είχε ζητήσει η WP29 στην έκθεσή της του Δεκεμβρίου σχετικά με την κοινή επανεξέταση· καλεί την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ να το πράξουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

33.  υπενθυμίζει ότι η ιδιωτικότητα και η προστασία των δεδομένων συνιστούν θεμελιώδη δικαιώματα επιβαλλόμενα από τον νόμο, τα οποία κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, στον Χάρτη της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, όπως επίσης στη νομοθεσία και στη νομολογία· τονίζει ότι πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να μην θέτει περιττά εμπόδια στο εμπόριο ή τις διεθνείς σχέσεις, αλλά δεν μπορεί να «αντισταθμίζονται» έναντι εμπορικών ή πολιτικών συμφερόντων·

34.  εκφράζει την άποψη ότι η τρέχουσα ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας δεν παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας που απαιτείται από την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και από τον Χάρτη της ΕΕ, όπως ερμηνεύονται από το ΔΕΕ·

35.  θεωρεί ότι, εκτός εάν οι ΗΠΑ συμμορφωθούν πλήρως από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή έχει παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναστείλει την Ασπίδα Προστασίας έως ότου οι αρχές των ΗΠΑ συμμορφωθούν με τους όρους της·

36.  αναθέτει στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων τις υποθέσεις που εκδικάζονται ενώπιον του ΔΕΕ, καθώς και τη συνέχεια που δόθηκε στις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο ψήφισμα·

o
o   o

37.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 89.
(3) ECLI:EU:C:2015:650.
(4) ECLI:EU:C:2016:970.
(5) ΕΕ L 207 της 1.8.2016, σ. 1.
(6) ΕΕ C 257 της 15.7.2016, σ.8.
(7) http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
(8) http://ec.europa.eu/justice/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
(9) WP 255 διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612621
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0131.
(11) https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48782


Οι δυσμενείς επιπτώσεις του αμερικανικού νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ
PDF 145kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις του νόμου των ΗΠΑ περί φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA) για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» (2018/2646(RSP))
P8_TA(2018)0316B8-0306/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 8 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με τη διαφάνεια στον τομέα της φορολογίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής (COM(2016)0451),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή εν συνεχεία της έρευνας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος(5),

–  έχοντας υπόψη το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ (ΚΠΑ), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που έχει ο FATCA για τους πολίτες της ΕΕ και ιδίως για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» (O-000052/2018 – B8-0033/2018 και O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν προσφύγει στην Επιτροπή Αναφορών εκφράζοντας φόβους για τις δυσμενείς συνέπειες του FATCA, των διακρατικών συμφωνιών για την εφαρμογή του και του εξωχώριου αντίκτυπου της φορολόγησης βάσει ιθαγένειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος του FATCA και των συναφών διακρατικών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και Ηνωμένων Πολιτειών, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ΕΕ είναι υποχρεωμένα, υπό την απειλή κυρώσεων που συνίστανται στην ανάκληση τραπεζικών αδειών στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης παρακράτησης φόρου σε ποσοστό 30%, να κοινοποιούν πλέον στην Φορολογική Διοίκηση των ΗΠΑ (Internal Revenue Service - IRS), μέσω των εθνικών τους κυβερνήσεων, λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά λογαριασμούς που τηρούν εικαζόμενα «πρόσωπα των ΗΠΑ»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό θα μπορούσε να συνιστά παράβαση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FATCA αποσκοπεί να αποτρέψει τη φοροδιαφυγή υπηκόων των ΗΠΑ, καθώς και ότι απαιτεί από αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναζητούν «πρόσωπα των ΗΠΑ», ελέγχοντας διάφορα στοιχεία, όπως τόπο γέννησης στις ΗΠΑ, αριθμό τηλεφώνου στις ΗΠΑ και στοιχεία για την ύπαρξη πληρεξουσιότητας σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό προσώπου με διεύθυνση στις ΗΠΑ, ενώ τα άτομα αυτά καλούνται να αποδείξουν ότι δεν είναι «πρόσωπα των ΗΠΑ»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η χρήση στοιχείων, που επιβάλλεται από τον FATCA, μπορεί να οδηγήσει σε αυθαίρετη έκθεση και τιμωρία ατόμων που ενδέχεται στην πραγματικότητα να μην έχουν ουσιαστικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FATCA αφορά στην πράξη μια μεγάλη ομάδα ατόμων, όπως για παράδειγμα πολίτες με διπλή ιθαγένεια ΕΕ‑ΗΠΑ και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν έχουν αμερικανική ιθαγένεια, και ιδίως τους λεγόμενους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών», οι οποίοι απέκτησαν την αμερικανική ιθαγένεια από το τυχαίο γεγονός της γέννησής τους και οι οποίοι, ωστόσο, δεν διατηρούν κανενός είδους δεσμό με τις ΗΠΑ, καθώς δεν έχουν ποτέ ζήσει, εργαστεί ή σπουδάσει στις ΗΠΑ, και δεν είναι κάτοχοι αριθμού κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ο FATCA και οι συναφείς διακρατικές συμφωνίες είχαν ως ανεπιθύμητη συνέπεια να παρεμποδίζεται η πρόσβαση πολιτών των ΗΠΑ και κάθε προσώπου για το οποίο υπάρχουν ενδείξεις ότι υπόκειται στον FATCA («πρόσωπα των ΗΠΑ») σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζωή και τα μέσα διαβίωσης χιλιάδων νομοταγών πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους στην ΕΕ υφίστανται καθημερινά τις εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις του FATCA, δεδομένου ότι όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία «πρόσωπα των ΗΠΑ» έχουν υποστεί δεσμεύσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών και στερούνται πρόσβασης σε όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες, όπως ασφάλιση ζωής, συντάξεις και ενυπόθηκα δάνεια, λόγω του ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παραλείπουν να εφαρμόσουν τη δαπανηρή διαδικασία υποβολής στοιχείων στο πλαίσιο του FATCA· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι τα προσωπικά δεδομένα των μελών των οικογενειών τους στην ΕΕ αποτελούν αντικείμενο ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ, η δε πρόσβασή τους σε τραπεζικές υπηρεσίες στην ΕΕ υπόκειται σε περιορισμούς (όσον αφορά επί παραδείγματι κοινούς λογαριασμούς και/ή ενυπόθηκα δάνεια)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Αμερικανοί λόγω συγκυριών» που δεν επιθυμούν να υπόκεινται στον FATCA υποχρεούνται να αποποιηθούν επισήμως την αμερικανική τους ιθαγένεια, διαδικασία που είναι ιδιαίτερα επαχθής και για την οποία απαιτείται αριθμός κοινωνικής ασφάλισης των ΗΠΑ ή διεθνής αριθμός φορολογικού μητρώου των ΗΠΑ, τα οποία, μεταξύ άλλων, οι περισσότεροι Αμερικανοί λόγω συγκυριών δεν διαθέτουν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αμερικανικές διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Airbnb, το Tripadvisor και το Amazon, υποχρεούνται να συλλέγουν φορολογικά στοιχεία από όλους τους πολίτες της ΕΕ που χρησιμοποιούν αυτές τις διαδικτυακές υπηρεσίες, και να τα διαβιβάζουν στην ομοσπονδιακή φορολογική αρχή των ΗΠΑ, την IRS· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της πρακτικής αυτής είναι να διαπιστώνεται κατά πόσον ο χρήστης είναι πολίτης των ΗΠΑ και, ως εκ τούτου, να αποφασίζεται εάν τα κέρδη από τις εν λόγω πλατφόρμες υπόκεινται σε φορολόγηση στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του FATCA· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική αυτή προδήλως δεν συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την οδηγία 2014/92/ΕΕ (οδηγία για λογαριασμούς πληρωμών) τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεριμνούν ώστε τα πιστωτικά ιδρύματα να μην μεταχειρίζονται δυσμενώς τους καταναλωτές με βάση την ιθαγένειά τους ή τον τόπο κατοικίας τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο την οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών έληξε στις 18 Σεπτεμβρίου 2016·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, διεπίστωσε σημαντική έλλειψη αμοιβαιότητας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας FATCA·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FATCA και το κοινό πρότυπο αναφοράς του ΟΟΣΑ (ΚΠΑ) σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα, αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γαλλική Εθνοσυνέλευση δημοσίευσε τον Οκτώβριο του 2016, μετά τη διακομματική διερευνητική αποστολή της προκειμένου να μελετήσει τις εξωχώριες συνέπειες ορισμένων αμερικανικών νόμων, συμπεριλαμβανομένου του FATCA, έκθεση στην οποία συνιστούσε στη Γαλλική Κυβέρνηση είτε να διαπραγματευθεί μια τροποποίηση της φορολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ ή να ζητήσει από τα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ να τροποποιήσουν την νομοθεσία των ΗΠΑ προκειμένου να καταστεί δυνατό να μην υπόκεινται πλέον οι «Αμερικανοί λόγω συγκυριών» Γάλλοι στο φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ και να μην θεωρούνται πλέον, παρά τη βούλησή τους, Αμερικανοί πολίτες, χωρίς τέλη, καταχώριση των δεδομένων τους ή κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα έχει συγκροτηθεί ειδικά μια επιτροπή, η οποία θα εξετάσει την εξωεδαφική φορολόγηση από τις ΗΠΑ των Γάλλων που είναι «Αμερικανοί λόγω συγκυριών» και ότι το Νοέμβριο του 2017 υποβλήθηκαν επί του συγκεκριμένου αυτού ζητήματος ψηφίσματα στη Γαλλική Γερουσία και στην Εθνοσυνέλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 15 Μαΐου 2018 η Γαλλική Γερουσία ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα, με το οποίο κάλεσε την κυβέρνηση να λάβει αμέσως μέτρα για να διασφαλίσει ότι θα γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των «Αμερικανών λόγω συγκυριών» Γάλλων να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό, ότι θα παύσουν οι πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης που εφάρμοσαν οι γαλλικές τράπεζες στον απόηχο του FATCA, και ότι θα ξεκινήσει άμεσα ενημερωτική εκστρατεία για να ενημερωθούν οι Γάλλοι πολίτες που ζουν στις ΗΠΑ σχετικά με τις συνέπειες της ιθαγένειας των ΗΠΑ και τη φορολογική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμα ζητείται περαιτέρω να καταβληθούν μεγάλες προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο για την εξεύρεση λύσης για τους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» Γάλλους που θα τους επέτρεπε να αποποιηθούν την ανεπιθύμητη αμερικανική ιθαγένειά τους χωρίς επιβολή τελών, χωρίς καταχώριση στοιχείων και χωρίς κυρώσεις, καθώς και να τηρήσουν οι ΗΠΑ την δέσμευσή τους περί αμοιβαιότητας, βάσει της οποίας η Γαλλία συμφώνησε να υπογράψει τη διακυβερνητική συμφωνία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ και η Ερυθραία είναι οι δύο μοναδικές χώρες στον κόσμο που έχουν υιοθετήσει σύστημα φορολόγησης βάσει ιθαγένειας, η δε Ερυθραία έχει καταδικαστεί από τα Ηνωμένα Έθνη για τις προσπάθειές της να επιβάλει τον εν λόγω «φόρο της διασποράς»·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 οι ΗΠΑ ενέκριναν μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία δεν κατήργησε ωστόσο την αρχή της φορολόγησης των φυσικών προσώπων βάσει ιθαγένειας, αλλά θέσπισε φορολόγηση βάσει‑εδάφους για τις πολυεθνικές εταιρείες των ΗΠΑ·

1.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, ιδίως των «Αμερικανών λόγω συγκυριών», και συγκεκριμένα το δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα καθώς και η αρχή της αποφυγής‑διακρίσεων, όπως προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν πλήρη και ορθή μεταφορά της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών, ιδίως των άρθρων 15 και 16 της οδηγίας αυτής, και να εγγυηθούν ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών βάσει στοιχείων ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους·

3.  καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει τη μελέτη της όσον αφορά τα εθνικά μέτρα μεταφοράς της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών και να συμπεριλάβει στην αξιολόγησή της την κατάσταση των «Αμερικανών λόγω συγκυριών», των πολιτών με διπλή ιθαγένεια και των πολιτών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ, αποδίδοντας δέουσα προσοχή στη διακριτική μεταχείριση από πλευράς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εις βάρος φορολογουμένων που κατοικούν νόμιμα στην ΕΕ και χαρακτηρίζονται, για τους σκοπούς του FATCA, ως «πρόσωπα των ΗΠΑ»·

4.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να κινήσει χωρίς καθυστέρηση διαδικασία επί παραβάσει σε περίπτωση αποδεδειγμένων παραβιάσεων κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τους λογαριασμούς πληρωμών και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας·

5.  τονίζει τη σπουδαιότητα της παροχής επαρκούς επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στις ΗΠΑ δυνάμει του FATCA, σε πλήρη συμμόρφωση με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων· καλεί τα κράτη μέλη να αναθεωρήσουν τις διακυβερνητικές τους συμφωνίες και να τις τροποποιήσουν, εφόσον απαιτείται, προκειμένου αυτές να ευθυγραμμισθούν με τα δικαιώματα και τις αρχές του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων· καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων να ερευνήσουν χωρίς καθυστέρηση τις παραβιάσεις των κανόνων περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ από κράτη μέλη των οποίων η νομοθεσία επιτρέπει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ για τους σκοπούς του FATCA και να κινήσουν διαδικασία επί παραβάσει κατά κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν με τον δέοντα τρόπο τους κανόνες της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων·

6.  καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει πλήρη αξιολόγηση αντικτύπου του FATCA και της εξωεδαφικής πρακτικής της φορολόγησης βάσει ιθαγένειας που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ σε πολίτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οικονομίες της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλονται στη Γαλλία και σε άλλα κράτη μέλη και να αναφέρει εάν υφίστανται σοβαρές διαφορές μεταξύ πολιτών της ΕΕ και/ή κατοίκων σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων και τα πρότυπα για τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ ως αποτέλεσμα του FATCA και των «ενδείξεων περί ιδιότητας προσώπου των ΗΠΑ»· καλεί την Επιτροπή να διεξάγει διεξοδική αξιολόγηση σχετικά με την ύπαρξη ή απουσία καθεστώτος αμοιβαιότητας στο πλαίσιο του FATCA σε ολόκληρη την ΕΕ καθώς και όσον αφορά τη συμμόρφωση των ΗΠΑ με τις υποχρεώσεις τους βάσει των διαφόρων διακυβερνητικών συμφωνιών που έχουν υπογράψει με κράτη μέλη·

7.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει και, εάν απαιτείται, να λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και οι αξίες που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και η αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων, καθώς και οι κανόνες περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ, τηρούνται στο πλαίσιο του FATCA και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών φορολογικού χαρακτήρα με τις ΗΠΑ·

8.  εκφράζει τη λύπη του για την εγγενή έλλειψη αμοιβαιότητας στις διακρατικές συμφωνίες που έχουν υπογράψει τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά την έκταση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται, η οποία είναι μεγαλύτερη για τα κράτη μέλη από ό,τι για τις ΗΠΑ· καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναστείλουν από κοινού την εφαρμογή των διακυβερνητικών συμφωνιών τους (ή την ανταλλαγή όλων των πληροφοριών, πλην όσον αφορούν λογαριασμούς που τηρούνται στην ΕΕ από αμερικανούς πολίτες που κατοικούν στις ΗΠΑ), έως ότου οι ΗΠΑ συμφωνήσουν σε μια πολυμερή προσέγγιση όσον αφορά την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (ΑΑΠ), είτε με την κατάργηση του FATCA και τη συμμετοχή στο κοινό πρότυπο αναφοράς είτε με την επαναδιαπραγμάτευση του FATCA σε επίπεδο ΕΕ‑ και με πανομοιότυπες αμοιβαίες υποχρεώσεις ανταλλαγής και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού·

9.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν μια ενιαία στάση της ΕΕ όσον αφορά τον FATCA προκειμένου να προστατευτούν καταλλήλως τα δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών (και ιδίως των «Αμερικανών λόγω συγκυριών») και να βελτιώσουν τους όρους αμοιβαιότητας στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με τις ΗΠΑ·

10.  καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με τον FATCA, προκειμένου να διασφαλιστεί ανταλλαγή πληροφοριών υπό όρους πλήρους αμοιβαιότητας, να τηρηθούν οι θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου καθώς και η οδηγία για τους λογαριασμούς πληρωμών, και να δοθεί στους «Αμερικανούς λόγω συγκυριών» στην ΕΕ η δυνατότητα να παραιτηθούν από την ανεπιθύμητη γι’ αυτούς αμερικανική ιθαγένεια χωρίς τέλη, καταχώριση των δεδομένων τους και κυρώσεις·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
(2) ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 214.
(3) ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0491.
(5) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 79.


Καταστατικό των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων
PDF 210kWORD 76k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2018 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων (2016/2237(INL))
P8_TA(2018)0317A8-0231/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού καταστατικού για τα αλληλασφαλιστικά ταμεία, τις ενώσεις και τα ιδρύματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 και το άρθρο 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με την κοινωνική οικονομία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Νοεμβρίου 2012 με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας»(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Η προαγωγή της κοινωνικής οικονομίας ως βασικού μοχλού οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη»(4),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Η Πράξη για την Ενιαία αγορά – Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης – ‘Μαζί για μια νέα ανάπτυξη’» (COM(2011)0206),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα – Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 20,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης(9),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Ιουλίου 2011 που εκπονήθηκε κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο «Ο ρόλος των ταμείων αλληλασφάλισης στον εικοστό πρώτο αιώνα (The role of mutual societies in the 21st century)»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (GECES), του Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Πρόοδος των κοινωνικών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας (Social enterprises and the social economy going forward)»(10),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης του Θεματικού Τμήματος Γ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ένα ευρωπαϊκό καθεστώς για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις (A European Statute for Social and Solidarity-Based Enterprise)»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 46 και 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0231/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έννοιες «κοινωνική επιχείρηση» και «αλληλέγγυα επιχείρηση» συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες, παρότι περιγράφουν επιχειρήσεις που δεν είναι πάντα ίδιες και που μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της «κοινωνικής επιχείρησης» συνδέεται ουσιαστικά με τους παραδοσιακούς οργανισμούς κοινωνικής οικονομίας όπως οι συνεταιρισμοί, τα ταμεία αλληλασφάλισης, οι ενώσεις και τα ιδρύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα όρια της έννοιας της «κοινωνικής επιχείρησης» εγείρουν σημαντικές συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων και των δικηγόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν πάραυτα μέτρα για να βελτιωθεί η αναγνώριση της έννοιας της «κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης», με τον καθορισμό στοιχειώδους νομικού ορισμού ο οποίος θα συμβάλει ουσιαστικά στις προσπάθειες που καταβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη για την ανάπτυξη κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων που θα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ψηφίσματά του της 19ης Φεβρουαρίου 2009, της 20ής Νοεμβρίου 2012 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία προσφέρει απασχόληση σε περισσότερα από 14 εκατομμύρια άτομα, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 6,5 % των εργαζομένων στην ΕΕ και το 10% των επιχειρήσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εν λόγω τομέας αποδείχθηκε ιδιαιτέρως ανθεκτικός στην οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και έχει δυνατότητες όσον αφορά την κοινωνική και τεχνολογική καινοτομία, τη δημιουργία αξιοπρεπών, ανοικτών σε όλους, τοπικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, και την ενίσχυση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αναδεικνύουν νέους τρόπους επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται και συνεπώς αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και απασχόλησης και θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζουν τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και τις μορφές οργάνωσης που διατίθενται στους επιχειρηματίες του κοινωνικού τομέα, στο πλαίσιο των νομικών τους συστημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακριτές μορφές οργάνωσης που υιοθετούν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια, την πολιτική οικονομία των κοινωνικών παροχών και της αλληλεγγύης, καθώς και από τις πολιτιστικές και ιστορικές παραδόσεις των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν δημιουργηθεί ειδικές νομικές μορφές είτε με την προσαρμογή του συνεταιριστικού μοντέλου, του ταμείου αλληλασφάλισης, της ένωσης ή του ιδρύματος και άλλων, είτε με την καθιέρωση νομικών μορφών που αναγνωρίζουν την κοινωνική δέσμευση που έχει αναλάβει πλήθος οντοτήτων και που περιλαμβάνουν ορισμένα από τα ειδικά χαρακτηριστικά των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε άλλα κράτη μέλη δεν έχει δημιουργηθεί ειδική νομική μορφή για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, ως εκ τούτου λειτουργούν με τη χρήση ήδη υφιστάμενων νομικών μορφών, συμπεριλαμβανομένων των νομικών μορφών που χρησιμοποιούν οι συμβατικές επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή η ανώνυμη εταιρεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να είναι προαιρετική η νομική μορφή που θα υιοθετήσουν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα και όταν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες νομικές μορφές για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις αυτές συχνά προκρίνουν άλλες νομικές μορφές που καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες τους και τους στόχους τους·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση διαφορετικών νομικών πλαισίων για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε πολλά κράτη μέλη επιβεβαιώνει την ανάπτυξη μιας νέας μορφής επιχειρηματικότητας που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας και που επικεντρώνεται περισσότερο στη δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας, στις τοπικές συνδέσεις και στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποικιλομορφία αυτή επιβεβαιώνει επίσης ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί καινοτόμο και θετικό πεδίο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η κοινωνική καινοτομία αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων ιδεών, για προϊόντα, για υπηρεσίες ή για μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών, εδαφικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προκλήσεων, όπως η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού, η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, η διαχείριση της ποικιλομορφίας, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ένταξη των πλέον αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης αυτής της ποικιλομορφίας των νομικών μορφών που διατίθενται για τη δημιουργία κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, δεν υπάρχει επί του παρόντος συναίνεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη θέσπιση ειδικής μορφής κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη τονίσει πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη νέων νομικών πλαισίων σε ενωσιακό επίπεδο, ωστόσο πάντα επισημαίνει ότι αυτά θα πρέπει να είναι προαιρετικά για τις επιχειρήσεις σε σχέση με τα εθνικά πλαίσια, ενώ θα πρέπει να προηγείται η διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαφόρων μοντέλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας στα διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επίσης τονίσει ότι οποιαδήποτε μέτρα πρέπει να αποδεικνύουν την προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος, τόσο για την υλοποίηση των στόχων της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, η οποία αποσκοπεί στην πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, όσο και για την ανταγωνιστικότητα και την ισότητα όρων στην ενιαία αγορά της ΕΕ, είναι αποφασιστικής σημασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος και η διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ συνιστούν σημαντική κοινωνική καινοτομία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός ότι υπάρχει επιλογή όσον αφορά τις διαθέσιμες νομικές μορφές προσφέρει το πλεονέκτημα ότι επιτρέπει στις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις να διαμορφώνουν τη δομή τους με τον τρόπο που ταιριάζει περισσότερο στις εκάστοτε περιστάσεις, στην παράδοση στην οποία έχουν τις ρίζες τους και στο είδος των δραστηριοτήτων που επιθυμούν να ασκήσουν·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τα ανωτέρω, είναι δυνατό να εξαχθούν από τις εθνικές εμπειρίες σε επίπεδο κρατών μελών ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κριτήρια που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να μπορεί να θεωρηθεί κοινωνική και αλληλέγγυα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που υιοθετεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται σκόπιμο να καθοριστεί σε ενωσιακό επίπεδο ένα σύνολο από χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κριτήρια υπό τη μορφή ελάχιστων προτύπων, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό νομικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις αυτές και να εξασφαλιστεί ότι, παρά την ποικιλομορφία τους, όλες οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν κοινή ταυτότητα, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος σύστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω θεσμικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να βοηθούν ώστε να διατηρείται το πλεονέκτημα της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης έναντι εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της, της 25ης Οκτωβρίου 2011, («Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα») η Επιτροπή όρισε την κοινωνική επιχείρηση ως «φορέα της κοινωνικής οικονομίας, του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η ύπαρξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου παρά τη δημιουργία κερδών για τους ιδιοκτήτες ή τους εταίρους της. Δραστηριοποιείται στην αγορά παρέχοντας αγαθά και υπηρεσίες με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο, και χρησιμοποιεί τα κέρδη κυρίως για κοινωνικούς σκοπούς. Υπόκειται σε υπεύθυνη και διαφανή διαχείριση, ιδίως συνδέοντας τους εργαζομένους της, τους πελάτες της και τους παράγοντες που εμπλέκονται στις οικονομικές δραστηριότητές της»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, ως «κοινωνική επιχείρηση» νοείται μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, η οποία:

   α) σύμφωνα με το καταστατικό της ή με άλλο νομοθετικό έγγραφο στο οποίο βασίστηκε η ίδρυσή της, έχει ως πρωταρχικό της στόχο μάλλον την επίτευξη μετρήσιμου, θετικού κοινωνικού αντικτύπου, παρά τη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη της, όπου η επιχείρηση:
   i) παρέχει υπηρεσίες ή αγαθά που δημιουργούν κοινωνική ανταπόδοση· και/ή
   ii) χρησιμοποιεί μέθοδο παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που ενσωματώνει τον κοινωνικό της στόχο·
   β) χρησιμοποιεί τα κέρδη της πρωτίστως και κυρίως για την επίτευξη του πρωταρχικού της στόχου και διαθέτει προκαθορισμένες διαδικασίες και κανόνες για κάθε διανομή των κερδών στους μετόχους και τους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι τυχόν διανομή των κερδών δεν υπονομεύει τον πρωταρχικό στόχο· και
   γ) αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης με επιχειρηματικό, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, ιδίως με τη συμμετοχή των εργαζομένων, των πελατών και/ή των ενδιαφερομένων μερών που επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, το Κοινοβούλιο επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που δεν είναι κατ’ ανάγκη μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, είναι επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο στόχο την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού τους, ο οποίος αφορά είτε τη δημιουργία θέσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες είτε την παροχή υπηρεσιών στα μέλη της είτε, γενικότερα, τη δημιουργία θετικού κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, και που επανεπενδύουν τα κέρδη τους κυρίως για την επίτευξη των στόχων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από τη δέσμευσή τους να τηρούν τις ακόλουθες αξίες:

   υπεροχή των ατομικών και των κοινωνικών στόχων έναντι των συμφερόντων του κεφαλαίου·
   δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη·
   συνδυασμός των συμφερόντων των μελών και των χρηστών, και του γενικού συμφέροντος·
   προάσπιση και εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας·
   επανεπένδυση του πλεονάσματος σε μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξης ή στην παροχή υπηρεσιών ενδιαφέροντος για τα μέλη ή υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος·
   εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή μελών·
   αυτόνομη διαχείριση, με ανεξαρτησία από τις δημόσιες αρχές·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω ορισμοί είναι συμβατοί και συγκεντρώνουν τα γνωρίσματα που είναι κοινά σε όλες τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κράτους μέλους σύστασής τους και της νομικής μορφής την οποία έχουν επιλέξει να υιοθετήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γνωρίσματα αυτά θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για έναν οριζόντιο και πιο έγκυρο νομικό ορισμό της «κοινωνικής επιχείρησης», ο οποίος θα είναι αποδεκτός και θα εφαρμόζεται καθολικά σε επίπεδο Ένωσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αποτελούν ιδιωτικούς οργανισμούς που είναι ανεξάρτητοι από τις δημόσιες αρχές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά με επιχειρηματικό τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει ότι ασκούν δραστηριότητες οικονομικού χαρακτήρα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές περιοχές προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και ότι, κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να υπάρχει κατάλληλη υποδομή σε όλες τις αγροτικές περιοχές·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να αποτελούν τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο της προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ταμεία αλληλασφάλισης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας στην Ένωση απασχολούν 8,6 εκατομμύρια άτομα και παρέχουν στήριξη σε 120 εκατομμύρια πολίτες· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αυτά τα ταμεία αλληλασφάλισης έχουν μερίδιο αγοράς 24 % και παράγουν πάνω από το 4 % του ΑΕΠ της Ένωσης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά στη δημιουργία κοινωνικής αξίας πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν τον ρητό στόχο να κομίζουν όφελος στην κοινότητα στο σύνολό της ή σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, υπερβαίνοντας τα συμφέροντα των μελών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός σκοπός που επιδιώκεται από τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς στα έγγραφα σύστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έννοια της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), παρότι οι εμπορικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν σημαντικές δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να έχουν έντονη αλληλεπίδραση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται να έχουν ως στόχο την παραδοσιακή δημιουργία εμπορικού κέρδους, αλλά θα πρέπει αντιθέτως να χρησιμοποιούν την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν για την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων με γνώμονα τη βελτίωση του περιβάλλοντος για τις ομάδες στόχους τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφιοποίηση, οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα, η μετανάστευση, οι ανισότητες, η ανάπτυξη της κοινότητας, ιδίως στις περιθωριοποιημένες περιοχές, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και οι υπηρεσίες υγείας, οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανισότητας μεταξύ των φύλων και τα ειδικά περιβαλλοντικά καθήκοντα προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά με επιχειρηματικό τρόπο αναλαμβάνοντας οικονομικούς κινδύνους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να διεξάγουν δραστηριότητα που ωφελεί την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορούν να ενεργοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις συνήθως ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της κοινότητας, ειδικότερα δε υπηρεσιών για τη στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν συνθήκες επισφάλειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού και για την ευκολότερη ενσωμάτωση μειονεκτουσών ομάδων στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της κοινωνικής αξίας που δημιουργούν, και της ικανότητάς τους να επανεντάσσουν στην αγορά εργασίας μακροχρόνια άνεργους, με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, παρατηρείται στις εθνικές νομοθεσίες μια κοινή τάση διεύρυνσης του φάσματος των δραστηριοτήτων τις οποίες οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα να ασκούν, υπό τον όρο ότι εξυπηρετούν το γενικό συμφέρον ή/και είναι κοινωφελείς, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα, μεταξύ άλλων στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του πολιτισμού, της στέγασης, της ψυχαγωγίας και του περιβάλλοντος·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις προσφέρουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο για τον 21ο αιώνα το οποίο εξισορροπεί τις οικονομικές και τις κοινωνικές ανάγκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις συνδέονται γενικά με την κοινωνική, τεχνολογική και οικονομική καινοτομία, ως αποτέλεσμα της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους σε νέους τομείς παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας, ή/και της θέσπισης καινοτόμων μεθόδων παραγωγής ή οργάνωσης της εργασίας που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των νέων κοινωνικών, εδαφικών και περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προκλήσεων, όπως η γήρανση και η συρρίκνωση του πληθυσμού, η εξισορρόπηση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, η διαχείριση της ποικιλομορφίας, η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η ένταξη των πλέον αποκλεισμένων στην αγορά εργασίας, και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, λόγω του κοινωνικού, χωρίς αποκλεισμούς χαρακτήρα τους, προσφέρουν απασχόληση στις ομάδες που αποκλείονται συχνότερα από την αγορά εργασίας και συμβάλλουν σημαντικά στην επανένταξη των μακροχρόνια ανέργων και στην καταπολέμηση της ανεργίας, προωθώντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την οικονομική μεγέθυνση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική οικονομία, λόγω της ειδικής φύσης των επιχειρήσεων και των οργανώσεων που την συναποτελούν, των ειδικών κανόνων της, των κοινωνικών υποχρεώσεων καθώς και των καινοτόμων μεθόδων της, έχει αποδείξει επανειλημμένα την ανθεκτικότητά της σε περιπτώσεις δυσμενών οικονομικών συνθηκών καθώς και τη δυνατότητά της να βρει ταχύτερα διέξοδο από καταστάσεις κρίσης·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ειδικότερα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η οικονομική συνεισφορά εργαζομένων εξυπηρετεί συχνά έναν κοινωνικό σκοπό, όπως καταδεικνύει το παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής («best-practice») της επιτυχούς επανένταξης μακροχρόνια ανέργων υπό τη νομική μορφή της «Sociedad Laboral (SL)» στην Ισπανία, η οποία προσφέρει σε ζητούντες εργασία να ιδρύσουν εταιρεία αυτού του τύπου χρησιμοποιώντας το επίδομα ανεργίας τους και να δημιουργήσουν έτσι περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ενώ το κράτος παρέχει στήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα διοίκησης της επιχείρησης·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι κατ’ ανάγκη μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, και ότι μπορούν επίσης να είναι κερδοσκοπικές, υπό την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητά τους πληροί απολύτως τα κριτήρια για την απόκτηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλα αυτά, οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάζουν πρωτίστως στις κοινωνικές αξίες και στο να έχουν θετικό και διαρκή αντίκτυπο στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και όχι στη δημιουργία κέρδους για τους ιδιοκτήτες, τα μέλη ή τους μετόχους τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις να υπάρχει αυστηρός περιορισμός στη διανομή των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των μελών ή των μετόχων, ο οποίος είναι επίσης γνωστός ως «κλείδωμα» των περιουσιακών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορούσε να επιτρέπεται περιορισμένη διανομή των κερδών, λαμβανομένης υπόψη της νομικής μορφής που έχει υιοθετήσει η κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση, αλλά οι διαδικασίες και οι κανόνες που διέπουν τη διανομή αυτή θα πρέπει να θεσπιστούν με τρόπο που να διασφαλίζει πάντα ότι δεν θα υπονομεύσει τον πρωταρχικό κοινωνικό στόχο της επιχείρησης· λαμβάνοντας, σε κάθε περίπτωση, υπόψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κερδών που αποκομίζει μια κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση θα πρέπει να επανεπενδύεται ή να χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο, ούτως ώστε να διατηρήσει και να επιτύχει η επιχείρηση τον κοινωνικό της σκοπό·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να είναι αποτελεσματικός, ο περιορισμός περί μη διανομής θα πρέπει να καλύπτει διάφορες πτυχές, και συγκεκριμένα την περιοδική καταβολή μερισμάτων, τη διανομή των συσσωρευμένων αποθεματικών, τη μεταβίβαση των εναπομενόντων περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση λύσης της οντότητας, τη μετατροπή της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης σε άλλου είδους οργανισμό, εάν αυτό επιτρέπεται, και την απώλεια του καθεστώτος της επιχείρησης αυτής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο περιορισμός περί μη διανομής θα μπορούσε επίσης να παραβιάζεται έμμεσα από την καταβολή στους υπαλλήλους ή τους διευθυντές αμοιβής που είναι αδικαιολόγητη και υπερβαίνει τα επίπεδα της αγοράς·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων θα πρέπει να ακολουθεί δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης που προβλέπουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων, των πελατών και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τη δραστηριότητα στη λήψη αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το συμμετοχικό μοντέλο συνιστά διαρθρωτική διαδικασία για να ελέγχεται εάν όντως επιδιώκονται οι κοινωνικοί στόχοι του οργανισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξουσία των μελών όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων δεν μπορεί να βασίζεται μόνον ή πρωτίστως στο κεφάλαιο με το οποίο συμμετέχουν, ακόμη και όταν η κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση έχει υιοθετήσει τη νομική μορφή εμπορικής επιχείρησης·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετούν τη νομική μορφή εμπορικής επιχείρησης σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυνατότητα των επιχειρήσεων αυτών να αναγνωριστούν σε επίπεδο ΕΕ ως κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαρτάται από την εκπλήρωση ορισμένων απαιτήσεων και όρων με σκοπό την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων συγκρούσεων μεταξύ της εταιρικής μορφής και του μοντέλου της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταχείριση των εργαζομένων στις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις πρέπει να είναι συγκρίσιμη με εκείνη των υπαλλήλων των συμβατικών επιχειρήσεων·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο θετικός αντίκτυπος που έχουν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην κοινότητα μπορεί να δικαιολογήσει τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων υπέρ αυτών, όπως είναι η καταβολή επιδοτήσεων και η θέσπιση ευνοϊκών φορολογικών μέτρων και μέτρων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να θεωρούνται συμβατά με τις Συνθήκες, δεδομένου ότι αποσκοπούν στη διευκόλυνση της ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων ή τομέων των οποίων ο πρωταρχικός στόχος είναι να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, και ότι η ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών να συγκεντρώνουν κεφάλαια και να παράγουν κέρδος είναι σαφώς πιο περιορισμένη από αυτή των εμπορικών επιχειρήσεων·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11) ρυθμίζει τους όρους και τις απαιτήσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκών ταμείων κοινωνικής επιχειρηματικότητας·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πιστοποιητικό ή σήμα για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη προβολή τους και την προώθηση ενός πιο συνεκτικού νομικού πλαισίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό οι δημόσιες αρχές να ελέγχουν και να διασφαλίζουν ότι μια δεδομένη επιχείρηση πληροί τις σχετικές απαιτήσεις προτού της χορηγηθεί σήμα κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης, και ως εκ τούτου μπορεί να επωφεληθεί από οποιοδήποτε μέτρο θεσπίζεται σε επίπεδο ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε περίπτωση που μια κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση δεν τηρεί τις απαιτήσεις αυτές και τις νομικές της υποχρεώσεις, το πιστοποιητικό της θα πρέπει να ανακαλείται·

ΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν μια κοινωνική έκθεση σε ετήσια βάση, στην οποία θα αναφέρουν, τουλάχιστον, τις δραστηριότητές τους, τα αποτελέσματα, τη συμμετοχή των μετόχων και την κατανομή των κερδών, των μισθών, των επιδοτήσεων και άλλων παροχών που εισπράχθηκαν·

1.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των περίπου 2 εκατομμυρίων κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στην Ευρώπη(12), στις οποίες απασχολούνται περισσότερα από 14,5 εκατομμύρια άτομα(13), και την ανεκτίμητη συμβολή τους στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και στη διαρκή οικονομική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει σε επίπεδο Ένωσης ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας, το οποίο θα χορηγείται στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη με βάση σαφή κριτήρια τα οποία αποσκοπούν στην επισήμανση των ειδικών χαρακτηριστικών αυτών των επιχειρήσεων και του κοινωνικού τους αντικτύπου, στην ενίσχυση της προβολής τους, στην ενθάρρυνση των επενδύσεων, στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της πρόσβασης στην ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν είτε σε εθνικό επίπεδο είτε σε άλλα κράτη μέλη, τηρώντας παράλληλα τις νομικές μορφές και τα πλαίσια που ισχύουν στον τομέα και στα κράτη μέλη·

3.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να διατίθεται σε ιδιωτικούς οργανισμούς και οντότητες που πληρούν αυστηρά, σε όλες τις δραστηριότητές τους, τις νομικές απαιτήσεις για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της σύστασής τους στο εκάστοτε κράτος μέλος· σημειώνει ότι το σήμα θα πρέπει να είναι προαιρετικό για κάθε επιχείρηση·

4.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να είναι μεν προαιρετικό για τις επιχειρήσεις αλλά να αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  θεωρεί ότι οι νομικές απαιτήσεις για την απόκτηση και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να προσδιορίζονται με παραπομπή σε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και κοινά κριτήρια, και ιδίως εκείνα που καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

6.  τονίζει ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για κοινωνικές υπηρεσίες, οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην Ένωση αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών που αποσκοπούν στη στήριξη ανθρώπων που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίζουν φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες αλλά να λειτουργούν συμπληρωματικά προς αυτές· εφιστά την προσοχή στη σημασία των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν κοινωνικές, υγειονομικές ή εκπαιδευτικές υπηρεσίες και εκτελούν ειδικά περιβαλλοντικά καθήκοντα σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τους εθελοντές· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν δυνητικά να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά ορισμένες κοινωνικές προκλήσεις μέσω μιας προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή·

7.  τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις παρέχουν ευκαιρίες απασχόλησης σε άτομα με αναπηρίες, καθώς και σε άτομα από άλλες μειονεκτούσες ομάδες·

8.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν ισχυρή τοπική και περιφερειακή βάση, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για αυτές, καθώς κατανοούν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες και συνεπώς είναι σε θέση να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι απαραίτητα στην εκάστοτε περιοχή, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

9.  επισημαίνει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας των φύλων και στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων·

10.  τονίζει την αναγκαιότητα προσφοράς απασχόλησης σε όσους αποκλείονται συνήθως από την αγορά εργασίας, μέσω της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων και της καταπολέμησης της ανεργίας γενικότερα·

11.  είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός με τη συμμετοχή των κρατών μελών, μέσω του οποίου οι οντότητες που πληρούν τις σχετικές νομικές απαιτήσεις θα μπορούν να εξασφαλίζουν το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας· κάθε νομική οντότητα του ιδιωτικού δικαίου που πληροί τα νομικά κριτήρια θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να λάβει το σήμα της ΕΕ, ανεξάρτητα από το εάν το κράτος μέλος στο οποίο συστάθηκε προβλέπει ειδική νομική μορφή για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις·

12.  θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για την προστασία του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας και την πρόληψη της σύστασης και λειτουργίας «ψευδών» κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· θεωρεί ότι ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις που φέρουν το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας ελέγχονται τακτικά ως προς τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις που ορίζονται στο σήμα· θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές και αναλογικές ποινές για να εξασφαλίσουν ότι η απόκτηση ή χρήση του σήματος δεν θα πραγματοποιείται με μη θεμιτό τρόπο·

13.  θεωρεί ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις που φέρουν το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τέτοιες σε όλα τα κράτη μέλη με βάση τις δραστηριότητες που ασκούν και θα πρέπει να έχουν τα ίδια οφέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του κράτους μέλους όπου δραστηριοποιούνται·

14.  τονίζει την ανάγκη για ευρύ και περιεκτικό ενωσιακό ορισμό, στον οποίο θα τονίζεται η σημασία της αρχής σύμφωνα με την οποία ένα σημαντικό ποσοστό των κερδών που αποκομίζει η επιχείρηση επανεπενδύεται ή χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· τονίζει τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί και οι κοινωνικές επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό τους την ένταξη στην αγορά εργασίας όταν επιτελούν το έργο τους της υποστήριξης των ανθρώπων που αποκλείονται συνήθως από την αγορά εργασίας, και τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι οργανισμοί αυτοί στο νέο σήμα·

15.  θεωρεί ότι τα ελάχιστα κριτήρια και οι νομικές απαιτήσεις για την απόκτηση και τη διατήρηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας πρέπει να είναι μια κοινωνικά χρήσιμη δραστηριότητα που θα ορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο· επισημαίνει ότι αυτή η δραστηριότητα θα πρέπει να είναι μετρήσιμη ως προς τον κοινωνικό αντίκτυπο σε τομείς όπως η κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ατόμων, η ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας όσων κινδυνεύουν να αποκλειστούν από ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, η μείωση των ανισοτήτων με βάση το φύλο, η αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης των μεταναστών, η βελτίωση των ίσων ευκαιριών μέσω της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της αξιοπρεπούς στέγασης, και η καταπολέμηση της φτώχειας και των ανισοτήτων· τονίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται, κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους, με τις βέλτιστες πρακτικές από πλευράς συνθηκών εργασίας και απασχόλησης·

16.  τονίζει ότι, σε ό, τι αφορά την απόκτηση του κοινωνικού σήματος, το κόστος και οι απαιτούμενες διατυπώσεις θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, ούτως ώστε να μην περιέλθουν σε μειονεκτική θέση οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, ιδίως δε οι μικρές και μεσαίες κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· αντιστοίχως, τα κοινά ενωσιακά κριτήρια πρέπει να είναι απλά, σαφή και να βασίζονται σε ουσιαστικούς μάλλον παρά τυπικούς παράγοντες, ενώ οι σχετικές διαδικασίες δεν πρέπει να είναι επαχθείς· επισημαίνει ότι, ενώ οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων αποτελούν λογικό εργαλείο για να επαληθεύεται αν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις εξακολουθούν να δικαιούνται το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας, η συχνότητα των εν λόγω εκθέσεων και οι πληροφορίες που υποχρεωτικά θα περιλαμβάνουν δεν πρέπει να είναι υπερβολικά επαχθείς· θεωρεί ότι το κόστος μιας διαδικασίας σήμανσης ή πιστοποίησης θα μπορούσε να περιοριστεί εάν η κεντρική διαχείριση λάμβανε χώρα στο επίπεδο των εθνικών αρχών, οι οποίες θα μπορούσαν, σε συνεργασία με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, να μεταβιβάσουν τη χορήγηση και τη διαχείριση του σήματος σε ένα ανεξάρτητο εθνικό φορέα σύμφωνα με τον πανευρωπαϊκό ορισμό των κριτηρίων για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις·

17.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενεργά το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας και να διαφημίσουν τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και η κοινωνική συνοχή·

18.  επισημαίνει ότι η εφαρμογή στρατηγικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στο πλαίσιο του επιχειρηματικού σχεδίου μιας επιχείρησης δεν αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση κοινωνική και αλληλέγγυα, ως εκ τούτου υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στην κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση και στην επιχείρηση που επιδεικνύει εταιρική κοινωνική ευθύνη·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της αποτυπώνουν τη δέσμευση για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να διεξαγάγει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων, συγκριτική μελέτη των διαφόρων εθνικών και περιφερειακών νομικών πλαισίων που διέπουν τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ένωση, και των συνθηκών λειτουργίας των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους και του αριθμού τους, του τομέα δραστηριοτήτων τους, καθώς και των διαφορετικών εθνικών καθεστώτων πιστοποίησης και σήμανσης·

20.  υπογραμμίζει ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν μακρά ιστορία στην πλειονότητα των κρατών μελών και έχουν καθιερωθεί ως ζωτικοί και σημαντικοί παράγοντες της αγοράς·

21.  πιστεύει ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζονται στην κοινωνική ένταξη, αλλά να περιλαμβάνουν επίσης την απασχόληση και την εκπαίδευση, αντανακλώντας το ευρύ φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες είναι παρούσες·

22.  ζητεί τη συνέχιση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», την αποδοτική χρήση του προϋπολογισμού του, και τη βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα·

23.  ζητεί να απλοποιηθούν οι διαδικασίες σύστασης κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, ώστε η υπερβολική γραφειοκρατία να μην αποτελεί φραγμό για την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

24.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, κατάλογο, υποκείμενο σε αναθεώρηση, των νομικών μορφών που υφίστανται στα κράτη μέλη και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κοινωνικών επιχειρήσεων, και να διατηρεί τον εν λόγω κατάλογο επικαιροποιημένο, σεβόμενη τις ιστορικές και νομικές ιδιαιτερότητες των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων·

25.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα την κοινωνική οικονομία στη νομοθεσία της Ένωσης, ούτως ώστε να καθιερωθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις αφενός και τις άλλες μορφές επιχειρήσεων αφετέρου·

26.  τονίζει τη σημασία της δικτύωσης μεταξύ των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων και καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την μεταφορά γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών εντός των κρατών μελών (για παράδειγμα με τη δημιουργία εθνικών σημείων επαφής) και σε ολόκληρη την Ένωση, με τη συμμετοχή όχι μόνο των ίδιων των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων, αλλά και των παραδοσιακών επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, και σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξακολουθήσει να συλλέγει και να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες ορθές πρακτικές και να αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τη συνεισφορά των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων τόσο στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής όσο και στις τοπικές κοινότητες·

27.  τονίζει ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, θα πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχείρησης στις σχετικές πολιτικές, πρακτικές και προγράμματα·

28.  τονίζει με έμφαση ότι οι κανόνες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων πρέπει να τηρούν τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού και να μην επιτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ούτως ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των παραδοσιακών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων·

29.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία και να υποβάλει, εφόσον χρειάζεται, νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση ενός πιο συνεκτικού και πλήρους νομικού πλαισίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη, και συγκεκριμένα, αλλά όχι μόνο, στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων, του δικαίου του ανταγωνισμού και της φορολογίας, ούτως ώστε οι εν λόγω επιχειρήσεις να αντιμετωπίζονται κατά τρόπο που συνάδει με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους και τη συμβολή τους στην κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν αποκτήσει το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας, το οποίο εγγυάται ότι πληρούνται τα κριτήρια για να θεωρούνται κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις· φρονεί ότι οι εν λόγω νομοθετικές προτάσεις θα μπορούσαν, ειδικότερα, να διευκολύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία και τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων·

30.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα για την αποδέσμευση και την προσέλκυση αυξημένης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης την οποία χρειάζονται οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης ενός ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας·

31.  ζητεί τη δημιουργία μιας δημόσιας, πολύγλωσσης, ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις, μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να ενημερώνονται και να ανταλλάσσουν ιδέες σχετικά με τη σύσταση, τις ευκαιρίες και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης της ΕΕ, τη συμμετοχή στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και τις πιθανές νομικές δομές·

32.  θεωρεί σκόπιμο να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο θέσπισης μιας γραμμής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη, ιδίως όταν ο καινοτόμος χαρακτήρας της δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση καθιστά δύσκολη την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης υπό κανονικές συνθήκες αγοράς· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν απτά μέτρα για να καταστεί πιο εύκολο στις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη να προσελκύσουν τα κεφάλαια που χρειάζονται για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους·

33.  τονίζει την ανάγκη στήριξης των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων με επαρκή χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η οικονομική βιωσιμότητα είναι σημαντική για την επιβίωσή τους· τονίζει την ανάγκη προώθησης της οικονομικής στήριξης που προσφέρεται από ιδιωτικούς επενδυτές και δημόσιες οντότητες στις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρηματοδότηση της καινοτομίας, και ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινωνική διάσταση της υπάρχουσας ενωσιακής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας, για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), και του άξονά του «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα», καθώς και να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον οικονομικό τομέα ως προς τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων· θεωρεί, επιπλέον, ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν, εν γένει, εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης, όπως τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου, η χρηματοδότηση εκκίνησης, οι μικροπιστώσεις και η πληθοχρηματοδότηση, για να αυξηθούν οι επενδύσεις στον εν λόγω τομέα, με βάση το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας·

34.  ζητεί αποδοτική χρήση των πόρων της Ένωσης και τονίζει ότι πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των δικαιούχων σε αυτά τα κεφάλαια, μεταξύ άλλων για να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις για την επιδίωξη του πρωταρχικού τους στόχου, που είναι η δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και όχι η μεγιστοποίηση του κέρδους, προσφέροντας τελικώς μακροπρόθεσμη απόδοση των επενδύσεων για την κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ 2021-2027, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να πραγματοποιηθεί μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή εκστρατεία για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προώθηση ενός ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας·

35.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η κοινωνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε δημόσιες συμβάσεις, όπως είναι οι φραγμοί που σχετίζονται με το μέγεθος και την οικονομική ικανότητα· επαναλαμβάνει πόσο σημαντική είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της δέσμης μεταρρυθμίσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων από τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων αυτών στις διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, μέσω καλύτερης διάδοσης των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις και των κριτηρίων και των πληροφοριών σχετικά με τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών, καθώς και μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης των εν λόγων επιχειρήσεων στις συμβάσεις, με τη συμπερίληψη κοινωνικών ρητρών και κριτηρίων, την απλοποίηση των διαδικασιών και την κατάρτιση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών με τρόπο που να τις καθιστά πιο προσιτές στις μικρότερες επιχειρήσεις·

36.  αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η παροχή χρηματοδοτικής στήριξης στις επιχειρήσεις της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμά τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων όταν λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις· προτείνει να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση σύμφωνα με το παράδειγμα των κατηγοριών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής(14)·

37.  επισημαίνει ότι, εκτός από τη χρηματοδότηση, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στα άτομα που απασχολούνται σε κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις ιδίως για την προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και των βασικών οικονομικών γνώσεων για τη διοίκηση μιας επιχείρησης, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης και ο εξορθολογισμός της διοίκησης, έχουν καθοριστική σημασία για την ώθηση της ανάπτυξης του τομέα αυτού· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πολιτικές με στόχο την καθιέρωση ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις·

38.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συλλέξουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και αναλύσεις σχετικά με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και τη συμβολή τους στη δημόσια πολιτική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των εν λόγω επιχειρήσεων και εφαρμόζοντας κατάλληλα και συναφή κριτήρια, με στόχο τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής και στρατηγικής, αλλά και την ανάπτυξη εργαλείων που θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών·

39.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 50 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση νομοθετικής πράξης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας για τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη, ακολουθώντας τις συστάσεις του παραρτήματος του παρόντος ψηφίσματος·

40.  εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης θα πρέπει να καλυφθούν από την Ένωση και τα κράτη μέλη·

41.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις επισυναπτόμενες συστάσεις στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ:

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Σύσταση 1 (δημιουργία του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας και επιχειρήσεις που πληρούν τα σχετικά κριτήρια)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που θα εγκριθεί θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας, το οποίο θα είναι προαιρετικό για τις επιχειρήσεις που βασίζονται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη (κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις), ανεξάρτητα από τη νομική μορφή που έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να χορηγείται μόνο στις επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α)  ο οργανισμός θα πρέπει να είναι οντότητα του ιδιωτικού δικαίου η οποία έχει συσταθεί υπό οποιαδήποτε μορφή είναι διαθέσιμη στα κράτη μέλη και στο πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου, και θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από το κράτος και τις δημόσιες αρχές·

(β)  ο σκοπός του θα πρέπει να είναι ουσιαστικά υπέρ του γενικού συμφέροντος ή της κοινής ωφελείας·

(γ)  θα πρέπει ουσιαστικά να ασκεί κοινωνικά χρήσιμη και αλληλέγγυα δραστηριότητα, δηλαδή να έχει ως σκοπό να παρέχει, μέσω των δραστηριοτήτων του, στήριξη σε ευάλωτες ομάδες, να καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό, την ανισότητα και τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων σε διεθνή κλίμακα, ή να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του κλίματος και των φυσικών πόρων·

(δ)  θα πρέπει να υπόκειται σε τουλάχιστον μερικό περιορισμό όσον αφορά την διανομή των κερδών και σε ειδικούς κανόνες σχετικά με την κατανομή των κερδών και των περιουσιακών στοιχείων καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του και κατά τη λύση του· σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος των κερδών που αποκομίζει η επιχείρηση θα πρέπει να επανεπενδύεται ή να χρησιμοποιείται με άλλον τρόπο για την επίτευξη του κοινωνικού της σκοπού·

(ε)  θα πρέπει η διοίκησή του να ακολουθεί δημοκρατικά μοντέλα διακυβέρνησης που προβλέπουν τη συμμετοχή των υπαλλήλων του, των πελατών του και των ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις δραστηριότητές του· η βαρύτητα και η εξουσία των μελών του όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων δεν μπορούν να βασίζονται στα κεφάλαια που ενδεχομένως κατέχουν.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι τίποτα δεν εμποδίζει τη χορήγηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας σε συμβατικές επιχειρήσεις εάν συμμορφώνονται με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις, ιδίως όσον αφορά τους στόχους, τη διανομή των κερδών, τη διοίκηση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σύσταση 2 (μηχανισμοί για την πιστοποίηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να θεσπίσει έναν μηχανισμό πιστοποίησης, εποπτείας και παρακολούθησης του νομικού σήματος με τη συμμετοχή των κρατών μελών και εκπροσώπων της κοινωνικής οικονομίας· ο μηχανισμός αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός για την προστασία του νομικού σήματος της «επιχείρησης που βασίζεται στην κοινωνική οικονομία και την αλληλεγγύη» και τη διατήρηση της εγγενούς του αξίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι ο εν λόγω έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει οργανισμούς που αντιπροσωπεύουν τον τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Οι ποινές για την παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας θα μπορούσαν να κυμαίνονται από απλή επίπληξη έως ανάκληση του σήματος.

Σύσταση 3 (αναγνώριση του ευρωπαϊκού σήματος κοινωνικής οικονομίας)

Το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας θα πρέπει να ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη. Μια επιχείρηση που φέρει το σήμα αυτό θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως κοινωνική και αλληλέγγυα επιχείρηση σε όλα τα κράτη μέλη. Το σήμα θα πρέπει να επιτρέπει σε όλες τις επιχειρήσεις που το φέρουν να ασκούν την κύρια δραστηριότητά τους σε άλλα κράτη μέλη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εθνικές επιχειρήσεις που φέρουν το σήμα. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια οφέλη, δικαιώματα και υποχρεώσεις με τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο λειτουργούν.

Σύσταση 4 (υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να απαιτεί από τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διατηρήσουν το σήμα να εκδίδουν σε ετήσια βάση μια κοινωνική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές τους, τα αποτελέσματα, τη συμμετοχή των μετόχων και την κατανομή των κερδών, των μισθών, των επιδοτήσεων και άλλων παροχών που έχουν ληφθεί. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσει ένα μοντέλο για να βοηθήσει τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην προσπάθεια αυτή.

Σύσταση 5 (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ορθές πρακτικές)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει επίσης να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Οι εν λόγω ορθές πρακτικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα εξής:

(α)  μοντέλα αποτελεσματικής δημοκρατικής διακυβέρνησης·

(β)  διαδικασίες διαβούλευσης για την κατάρτιση αποτελεσματικής επιχειρηματικής στρατηγικής·

(γ)  προσαρμογή στις κοινωνικές ανάγκες και στην αγορά εργασίας, κυρίως σε τοπικό επίπεδο·

(δ)  πολιτική για τις αποδοχές, επαγγελματική κατάρτιση, υγεία και ασφάλεια στην εργασία και ποιότητα της απασχόλησης·

(ε)  σχέσεις με τους χρήστες και τους πελάτες και αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών που δεν καλύπτονται από την αγορά ή από το κράτος·

(στ)  κατάσταση της επιχείρησης όσον αφορά την ποικιλομορφία, τη μη εισαγωγή διακρίσεων και τις ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες μεταξύ των μελών τους, μεταξύ άλλων και σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας·

Σύσταση 6 (κατάλογος νομικών μορφών)

Η νομοθετική πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν κατάλογο των νομικών μορφών στα κράτη μέλη των επιχειρήσεων και εταιρειών που πληρούν τις προϋποθέσεις για το ευρωπαϊκό σήμα κοινωνικής οικονομίας. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να επανεξετάζεται σε τακτική βάση.

Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να δημοσιευτεί στον ιστότοπο της Επιτροπής.

Σύσταση 7 (αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας)

Η Επιτροπή καλείται να επανεξετάσει τις ισχύουσες νομικές πράξεις και να υποβάλει, εφόσον χρειάζεται, νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση ενός πιο συνεκτικού και ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για τη στήριξη των κοινωνικών και αλληλέγγυων επιχειρήσεων.

Σύσταση 8 (σχετικά με το οικοσύστημα για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι πολιτικές της αποτυπώνουν τη δέσμευση για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος κατάλληλου για τις κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή καλείται να λάβει υπόψη ότι οι κοινωνικές και αλληλέγγυες επιχειρήσεις έχουν μεγάλη τοπική και περιφερειακή επιρροή, γεγονός που αποτελεί πλεονέκτημα για αυτές, καθώς κατανοούν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες και μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες, ως επί το πλείστον στη βάση της κοινότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτές, και να βελτιώσουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η Επιτροπή καλείται να δρομολογήσει δράσεις για την προώθηση της διασυνοριακής και διατομεακής συνεργασίας μεταξύ των κοινωνικών και των αλληλέγγυων επιχειρήσεων, προκειμένου να καλλιεργηθεί η ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών, κατά τρόπο που να υποστηρίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αυτών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0062.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0429.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(4) έγγρ. 13766/15 SOC 643 EMPL 423.
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 283/2010/ΕΕ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 238).
(7) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).
(8) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1).
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0094.
(10) http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9024
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 18).
(12) https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy_el
(13) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=7523,%20p.%2047
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’  εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου