Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 11. září 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 Rovnocennost přehlídek porostu ***I
 Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky *
 Prováděcí rozhodnutí o podrobení nových psychoaktivních látek cyklopropylfentanyl a methoxyacetylfentanyl kontrolním opatřením *
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a Polsku
 Dopad politiky soudržnosti EU na Severní Irsko
 Zvláštní opatření pro Řecko
 Možnosti opětovného začlenění pracovníků, kteří se zotavují z úrazu a nemoci, do kvalitních zaměstnání
 Vztahy mezi EU a třetími zeměmi v oblasti regulace a dohledu nad finančními službami
 Podpora růstu a soudržnosti v příhraničních regionech EU
 Evropský sbor solidarity ***I
 Program na podporu strukturálních reforem: finanční krytí a obecný cíl ***I
 Evropský program doplňující rámcový program Horizont 2020 *
 Opatření pro předcházení psychickému a sexuálnímu obtěžování na pracovišti, ve veřejném prostoru a v politickém životě v EU a pro jeho potírání
 Rovnost jazyků v digitálním věku
 Transparentní a zodpovědné využívání přírodních zdrojů v rozvojových zemích: případ lesů
Texty
Konečné znění (428 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí