Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 11. september 2018 - Strasbourg
 Ligestilling af markinspektioner ***I
 Det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder *
 Gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer cyclopropylfentanyl og methoxyacetylfentanyl kontrolforanstaltninger *
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
 Forslag til ændringsbudget nr. 4/2018: anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Bulgarien, Grækenland, Litauen og Polen
 Indvirkningen af EU's samhørighedspolitik på Nordirland
 Særlige foranstaltninger over for Grækenland
 Muligheder for reintegration af arbejdstagere, der er ved at komme sig efter skader og sygdom, til beskæftigelse af høj kvalitet
 Forholdet mellem EU og tredjelande med hensyn til regulering af og kontrol med finansielle tjenesteydelser
 Fremme af vækst og samhørighed i EU's grænseområder
 Det Europæiske Solidaritetskorps ***I
 Støtteprogrammet for strukturreformer: finansieringsramme og overordnet målsætning ***I
 Euratomprogrammet, som komplementerer rammeprogrammet Horisont 2020 *
 Foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen, i det offentlige rum og i det politiske liv i EU
 Ligebehandling af sprog i den digitale tidsalder
 Gennemsigtig og ansvarlig forvaltning af naturressourcer i udviklingslandene: skove
Tekster (405 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik