Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Ισοδυναμία των καλλιεργητικών ελέγχων ***I
 Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά το ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων *
 Εκτελεστική απόφαση για την υπαγωγή των νέων ψυχοτρόπων ουσιών κυκλοπροπυλοφεντανύλης και μεθοξυακετυλοφεντανύλης σε μέτρα ελέγχου *
 Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2018: κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και την Πολωνία
 Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία
 Ειδικά μέτρα για την Ελλάδα
 Οδοί επανένταξης εργαζομένων στην ποιοτική απασχόληση μετά την ανάρρωσή τους από τραυματισμό και ασθένεια
 Σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη ρύθμιση και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ
 Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ***I
 Πρόγραμμα στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος ***I
 Πρόγραμμα Ευρατόμ για τη συμπλήρωση του προγράμματος-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» *
 Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ
 Γλωσσική ισότητα στην ψηφιακή εποχή
 Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες: η περίπτωση των δασών
Κείμενα
Οριστική έκδοση (729 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου