Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 11. september 2018 - Strasbourg
 Põldtunnustamise samaväärsus ***I
 Ühine käibemaksusüsteem ja väikeettevõtjate suhtes kohaldatav erikord *
 Rakendusotsus uute psühhoaktiivsete ainete tsüklopropüülfentanüüli ja metoksüatsetüülfentanüüli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta *
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
 Paranduseelarve projekt nr 4/2018: Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine abi andmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
 ELi ühtekuuluvuspoliitika mõju Põhja-Iirimaale
 Kreeka erimeetmed
 Võimalused töötajatele kvaliteetsete töökohtade leidmiseks vigastuse või haiguse järel
 ELi ja kolmandate riikide vahelised suhted seoses finantsteenuste reguleerimise ja järelevalvega
 Majanduskasvu ja ühtekuuluvuse edendamine ELi piirialadel
 Euroopa solidaarsuskorpus ***I
 Struktuurireformi tugiprogramm: rahastamispakett ja üldeesmärk ***I
 Euratomi programm, millega täiendatakse raamprogrammi „Horisont 2020“ *
 Meetmed töökohal, avalikes kohtades ja poliitilises elus toimuva kiusamise ja seksuaalse ahistamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks ELis
 Keeleline võrdõiguslikkus digitaalajastul
 Loodusvarade läbipaistev ja vastutustundlik majandamine ning metsad arenguriikides
Tekstid (398 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika