Prethodno 
 Sljedeće 
PVTACRE
Usvojeni tekstovi
Utorak, 11. rujna 2018. - StrasbourgZavršno izdanje
 Jednakovrijednost pregleda na terenu ***I
 Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost u pogledu posebne odredbe za mala poduzeća *
 Provedbena odluka o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari ciklopropil-fentanila i metoksiacetil-fentanila kontrolnim mjerama *
 Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
 Nacrt izmjene proračuna br. 4/2018: mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Bugarskoj, Grčkoj, Litvi i Poljskoj
 Utjecaj kohezijske politike EU-a na Sjevernu Irsku
 Posebne mjere za Grčku
 Načini reintegracije radnika koji se oporavljaju od ozljede ili bolesti na kvalitetna radna mjesta -
 Odnosi između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga
 Poticanje rasta i kohezije u graničnim regijama EU-a
 Europske snage solidarnosti ***I
 Program potpore strukturnim reformama: financijska omotnica i opći cilj ***I
 Program Euratoma koji nadopunjuje Okvirni program Obzor 2020. *
 Mjere za sprječavanje zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, na javnim mjestima i u političkom životu u EU-u
 Jezična ravnopravnost u digitalnom dobu
 Transparentno i odgovorno upravljanje prirodnim resursima u zemljama u razvoju: šume
Tekstovi
Završno izdanje (391 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti