Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 11 ta' Settembru 2018 - Strasburgu
 Ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post ***I
 Is-sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud rigward l-iskema speċjali għall-impriżi ż-żgħar *
 Deċiżjoni ta' implimentazzjoni li tissottoponi s-sustanzi psikoattivi l-ġodda ċiklopropilfentanil u metossiaċetilfentanil għal miżuri ta' kontroll *
 Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 4/2018: il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Bulgarija, lill-Greċja, lil-Litwanja u lill-Polonja
 L-impatt tal-politika ta' koeżjoni tal-UE fuq l-Irlanda ta' Fuq
 Miżuri speċifiċi għall-Greċja
 Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità
 Relazzjonijiet bejn l-UE u pajjiżi terzi li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi finanzjarji
 It-tisħiħ tat-tkabbir u tal-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntieri tal-UE
 Korp Ewropew ta' Solidarjetà ***I
 Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali: pakkett finanzjarju u objettiv ġenerali ***I
 Il-Programm Euratom li jikkumplimenta l-Programm Qafas Orizzont 2020 *
 Miżuri biex jiġu evitati u miġġielda l-mobbing u l-fastidju sesswali fil-post tax-xogħol, fl-ispazji pubbliċi, u fil-ħajja politika fl-UE
 L-ugwaljanza tal-lingwi fl-era diġitali
 Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti
Testi (430 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza