Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 11 september 2018 - Straatsburg
 De gelijkwaardigheid van veldkeuringen ***I
 Gemeenschappelijk btw-stelsel met betrekking tot de speciale regeling voor kleine ondernemingen *
 Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van de nieuwe psychoactieve stoffen cyclopropylfentanyl en methoxyacetylfentanyl aan controlemaatregelen *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2018: beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
 De impact van het EU-cohesiebeleid op Noord-Ierland
 Specifieke maatregelen voor Griekenland
 Trajecten voor de re-integratie van werknemers die herstellen van een letsel of ziekte in een hoogwaardige baan
 Betrekkingen tussen de EU en derde landen inzake de regeling van en het toezicht op financiële diensten
 Het stimuleren van groei en cohesie in grensregio's van de EU
 Europees Solidariteitskorps ***I
 Steunprogramma voor structurele hervormingen: financiële middelen en algemene doelstelling ***I
 Euratom-programma ter aanvulling van het "Horizon 2020"-kaderprogramma *
 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pesterijen en seksuele intimidatie op het werk, in openbare ruimten en in het politieke leven in de EU
 Taalgelijkheid in het digitale tijdperk
 Transparant en verantwoord beheer van natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden: bossen
Teksten (426 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid