Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 11 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Równoważność inspekcji polowych ***I
 Wspólny system podatku od wartości dodanej w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw *
 Decyzja wykonawcza w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych cyklopropylofentanylu oraz metoksyacetylofentanylu środkom kontroli *
 Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce
 Projekt budżetu korygującego nr 4/2018: uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Bułgarii, Grecji, Litwie i Polsce
 Wpływ polityki spójności UE w Irlandii Północnej
 Szczególne środki dla Grecji
 Metody reintegracji pracowników na stanowiska pracy wysokiej jakości w następstwie urazów lub chorób
 Stosunki między UE i państwami trzecimi w zakresie uregulowania sektora finansowego i nadzoru nad nim
 Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE
 Europejski Korpus Solidarności ***I
 Program wspierania reform strukturalnych: pula środków finansowych i cel ogólny ***I
 Program badawczo-szkoleniowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uzupełniający „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji *
 Środki na rzecz zapobiegania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w pracy, przestrzeni publicznej i życiu politycznym w UE, a także zwalczania tych zjawisk
 Równość językowa w erze cyfrowej
 Przejrzyste i odpowiedzialne zarządzanie zasobami naturalnymi w krajach rozwijających się: kwestia lasów
Teksty
Wersja ostateczna (447 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności