Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 11. septembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Rovnocennosť inšpekcií v teréne***I
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o osobitnú úpravu pre malé podniky *
 Vykonávacie rozhodnutie o vystavení nových psychoaktívnych látok cyklopropylfentanyl a metoxyacetylfentanyl kontrolným opatreniam *
 Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2018: mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
 Vplyv politiky súdržnosti EÚ na Severné Írsko
 Osobitné opatrenia pre Grécko
 Spôsoby znovuzačlenenia pracovníkov zotavujúcich sa po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania
 Vzťahy medzi EÚ a tretími krajinami v oblasti regulácie finančných služieb a dohľadu nad nimi
 Podpora rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ
 Európsky zbor solidarity ***I
 Program na podporu štrukturálnych reforiem: finančné krytie a všeobecný cieľ ***I
 Program Euratomu, ktorý dopĺňa rámcový program Horizont 2020 *
 Opatrenia na predchádzanie šikanovaniu a sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, vo verejných priestoroch a v politickom živote v EÚ a boj proti týmto javom
 Rovnosť jazykov v digitálnom veku
 Transparentné a zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách: prípad lesov
Texty
Finálna verzia (421 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia