Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 11. september 2018 - StrasbourgKončna izdaja
 Enakovrednost poljskih pregledov***I
 Skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja *
 Izvedbeni sklep o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi ciklopropilfentanil in metoksiacetilfentanil *
 Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski
 Predlog spremembe proračuna št. 4/2018: uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomoči Bolgariji, Grčiji, Litvi in Poljski
 Vpliv kohezijske politike EU na Severnem Irskem
 Specifični ukrepi za Grčijo
 Možnosti za ponovno vključevanje delavcev, ki okrevajo po poškodbi in bolezni, v kakovostno zaposlitev
 Odnosi med EU in tretjimi državami glede regulacije in nadzora finančnih storitev
 Spodbujanje rasti in kohezije v obmejnih regijah EU
 Evropska solidarnostna enota ***I
 Program za podporo strukturnim reformam: finančna sredstva in splošni cilj ***I
 Program Euratoma, ki dopolnjuje okvirni program Obzorje 2020 *
 Ukrepi za preprečevanje trpinčenja in spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, javnih mestih in v političnem življenju v EU ter boj proti njima
 Enakopravnost jezikov v digitalni dobi
 Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi
Besedila
Končna izdaja (381 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov