Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης ***I
 Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) ***
 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I
 Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I
 Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I
 Η κατάσταση στην Ουγγαρία
 Αυτόνομα οπλικά συστήματα
 Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
 Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
Κείμενα (865 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου