Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 12 września 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Ilości nominalne na potrzeby wprowadzenia do obrotu w Unii poddanego pojedynczej destylacji shochu ***I
 Zmiana dotycząca Porozumienia o współpracy NAT-I-9406 między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską ***
 Umowa o transporcie lotniczym pomiędzy Kanadą a UE (przystąpienie Republiki Chorwacji do UE) ***
 Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym ***I
 Kontrola środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii ***I
 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych ***I
 Sytuacja na Węgrzech
 Systemy broni autonomicznej
 Stan stosunków UE-USA
 Stan stosunków UE-Chiny
Teksty
Wersja ostateczna (511 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności