Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 12 september 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Nominella mängder för utsläppande på unionsmarknaden av enkeldestillerad shochuav ***I
 Ändring av samarbetsmemorandum mellan Förenta staterna och EU (införande av system för flygledningstjänst) ***
 Luftfartsavtal mellan Kanada och EU (Kroatiens anslutning) ***
 Upphovsrätt på den digitala inre marknaden ***I
 Kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen ***I
 Bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser ***I
 Situationen i Ungern
 Autonoma vapensystem
 Läget i förbindelserna mellan EU och USA
 Läget i förbindelserna mellan EU och Kina
Texter
Slutlig utgåva (486 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy