Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург
 Уганда, задържане на парламентаристи от опозицията
 Мианмар, и по-специално случаят с журналистите Ва Лоне и Киав Сое Оо
 Камбоджа, и по-специално случаят с Кем Соха
 Споразумение за сътрудничество между Евроюст и Албания *
 Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и свободното движение на такива данни ***I
 Единен цифров възел ***I
 Пожарите през юли 2018 г. в Мати, област Атика, Гърция и отговора на ЕС
 Заплахата за разрушаване на Хан ал Ахмар и други бедуински селища
 Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика
 Варианти за решаване на въпросите, свързани с взаимодействието на законодателството в областта на химикалите, продуктите и отпадъците
 Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)
 Европа в движение: програма за бъдещето на мобилността в ЕС
 Прилагане на Регламента относно продуктите за растителна защита
 Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар
Текстове (644 kb)
Правна информация - Политика за поверителност