Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης
 Μιανμάρ και συγκεκριμένα η υπόθεση των δημοσιογράφων Wa Lone και Kyaw Soe Oo
 Καμπότζη και συγκεκριμένα η υπόθεση Kem Sokha
 Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Eurojust και Αλβανίας *
 Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ***I
 Δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης ***I
 Οι πυρκαγιές στο Μάτι (Περιφέρεια Αττικής, Ελλάδα) τον Ιούλιο του 2018 και η αντίδραση της ΕΕ
 Απειλούμενη κατεδάφιση του Khan al-Ahmar και άλλων χωριών Βεδουίνων
 Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία
 Επιλογές σχετικά με τα θέματα διεπαφής μεταξύ της νομοθεσίας για τα χημικά, τα προϊόντα και τα απόβλητα
 Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία»
 Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ
 Εφαρμογή του κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 Προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά
Κείμενα (669 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου