Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg
 Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
 Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
 Kambodža ja Kem Sokha juhtum
 Eurojusti ja Albaania vaheline koostööleping *
 Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumine ***I
 Ühtne digivärav ***I
 ELi reaktsioon 2018. aasta juulis Atika piirkonnas Matis (Kreeka) toimunud põlengutele
 Khan al-Ahmari ja muude beduiinide külade lõhkumise oht
 Euroopa strateegia plasti kohta ringmajanduses
 Võimalused kemikaale, tooteid ja jäätmeid käsitlevate õigusaktide vahelise seose tugevdamiseks
 Euroopa terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks
 Liikuv Euroopa ja ELi liikuvuse tuleviku tegevuskava
 Taimekaitsevahendite määruse rakendamine
 Kahetise kvaliteediga tooted ühtsel turul
Tekstid (362 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika