Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris - Strasbūra
 Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests
 Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta
 Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta
 Eurojust un Albānijas sadarbības nolīgums *
 Personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīva aprite ***I
 Vienota digitālā vārteja ***I
 2018. gada jūlijā notikušie ugunsgrēki pie Mati Atikas reģionā (Grieķija) un ES reaģēšanas pasākumi
 Khan al-Ahmar un citiem beduīnu ciematiem draudošā nojaukšana
 Eiropas stratēģija attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā
 Iespējas novērst ķīmisko vielu, produktu un atkritumu jomas tiesību aktu saskarē konstatētās problēmas
 Eiropas rīcības plāns pret mikrobu rezistenci pieejas "Viena veselība" ietvaros
 Eiropa kustībā: ES nākotnes mobilitātes programma
 Augu aizsardzības līdzekļu regulas īstenošana
 Divējādas kvalitātes produkti vienotajā tirgū
Teksti (378 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika