Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg
 Uganda, aresztowanie posłów opozycji
 Mjanma/Birma, w szczególności sprawa dziennikarzy Wa Lone i Kyaw Soe Oo
 Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
 Porozumienie o współpracy między Eurojustem a Albanią *
 Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne oraz swobodny przepływ takich danych ***I
 Jednolity portal cyfrowy ***I
 Pożary w Mati, region Attyka w Grecji, w lipcu 2018 r.: reakcja UE
 Groźba wyburzenia Khan al-Ahmar i innych beduińskich wiosek
 Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym
 Warianty podejścia do interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów
 Europejski plan działania „Jedno zdrowie” na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
 Europa w ruchu – program działań dotyczący przyszłości mobilności w UE
 Wykonanie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin
 Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku
Teksty (394 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności