Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
 Uganda, zatknutie opozičných poslancov
 Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
 Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom *
 Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I
 Jednotná digitálna brána ***I
 Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ
 Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
 Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
 Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
 Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
 Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
 Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
 Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu
Texty (371 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia