Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 13. september 2018 - Strasbourg
 Uganda, aretacija opozicijskih poslancev
 Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja
 Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe
 Sporazum o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo *
 Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ***I
 Enotno digitalno vstopno mesto ***I
 Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU
 Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi
 Evropska strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu
 Možnosti za rešitev vprašanja stičišča med zakonodajo o kemikalijah, proizvodih in odpadkih
 Evropski akcijski načrt „eno zdravje“ zoper odpornost proti antimikrobikom
 Evropa v gibanju: agenda za prihodnost mobilnosti v EU
 Izvajanje uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih
 Neenotna kakovost proizvodov na enotnem trgu
Besedila (343 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov