Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg
 Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
 Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
 Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
 Avtal om samarbete mellan Eurojust och Albanien *
 Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I
 Gemensam digital ingång ***I
 Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion
 Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar
 En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi
 Åtgärder i gränssnittet mellan lagstiftningen om kemikalier, produkter och avfall
 En europeisk One Health-handlingsplan mot antimikrobiell resistens
 Europa på väg: en agenda för framtidens rörlighet i EU
 Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel
 Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden
Texter (375 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy