Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg
Uganda, zatknutie opozičných poslancov
 Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
 Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
 Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom *
 Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I
 Jednotná digitálna brána ***I
 Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ
 Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
 Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
 Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
 Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
 Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
 Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
 Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu

Uganda, zatknutie opozičných poslancov
PDF 133kWORD 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Ugande: zatknutie opozičných poslancov parlamentu (2018/2840(RSP))
P8_TA(2018)0344RC-B8-0364/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Ugande,

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie delegácie Európskej únie zo 17. augusta 2018, vedúcich misií Belgicka, Dánska, Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Švédska a Talianska a vedúcich misií Nórska a Islandu v súvislosti s doplňovacími voľbami v meste Arua,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948, ktorej signatárom je aj Uganda,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorý Uganda ratifikovala 21. júna 1995,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984,

–  so zreteľom na Africkú chartu o demokracii, voľbách a správe vecí verejných (ACDEG),

–  so zreteľom na vyhlásenie ugandskej komisie pre ľudské práva o nových problémoch v oblasti ľudských práv v krajine v nadväznosti na doplňovacie voľby, ktoré sa uskutočnili 15. augusta 2018 v meste Arua,

–  so zreteľom na správu o Ugande, ktorú vypracovala pracovná skupina Rady pre ľudské práva pre všeobecné pravidelné preskúmanie,

–  so zreteľom na dohodu o partnerstve AKT – EÚ (Dohoda z Cotonou) a najmä na jej článok 8 ods. 4 o nediskriminácii,

–  so zreteľom na ústavu Ugandskej republiky z roku 1995 zmenenú v roku 2005,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže doplňovacie voľby, ktoré sa konali 15. augusta 2018 v meste Arua v severozápadnej Ugande a ktorých výsledkom bolo zvolenie nezávislého opozičného kandidáta Kassiana Wadriho, boli poznačené násilím;

B.  keďže ugandský prezident Yoweri Museveni a nezávislý poslanec parlamentu Robert Kyagulanyi Ssentamu, takisto známy ako Bobi Wine, spolu s niekoľkými ďalšími politikmi viedli 13. augusta 2018 v meste Arua kampaň v rámci mimoriadne napätých doplňovacích volieb, ktoré nasledovali po zavraždení poslanca parlamentu v júni;

C.  keďže Bobi Wine, populárny hudobník, sa po získaní kresla v ugandskom parlamente v roku 2017 ukázal byť vplyvným kritikom prezidenta Museveniho;

D.  keďže na konci dňa 13. augusta 2018 bol šofér Bobiho Wina Yasin Kawuma za nevyjasnených okolností zastrelený, a keď prezident Museveni odchádzal z Aruy, prívrženci Kassiana Wadriho údajne začali na prezidentské vozidlo hádzať kamene;

E.  keďže polícia zatkla Herberta Zziwu a Ronalda Muwangu, dvoch novinárov z ugandskej televíznej stanice NTV, keď naživo informovali o situácii z miesta, na ktorom došlo k zabitiu Y. Kawumu;

F.  keďže krátko nato boli zatknutí B. Wine, ako aj K. Wadri a niekoľkí ďalší; keďže B. Wine bol obvinený z držby strelných zbraní;

G.  keďže deň po voľbách bolo 33 osôb vrátane K. Wadriho a štyroch poslancov parlamentu (Robert Kyagulanyi, Francis Zaake, Gerald Karuhanga a Paul Mwiru) obvinených z vlastizrady a B. Wine bol vojenským súdom obvinený z držby nelegálnych strelných zbraní;

H.  keďže protesty, ktoré po týchto zatknutiach nasledovali v mestách Arua, Kampala a Mityana, boli násilne potlačené ugandskými bezpečnostnými silami; keďže sa objavili správy o použití slzného plynu a ostrej munície;

I.  keďže 20. augusta 2018 bol James Akena, fotograf pracujúci pre agentúru Reuters, ktorý informoval o politických protestoch #freeBobiWine v Kampale, zbitý vojakmi, zatknutý a na niekoľko hodín zadržaný;

J.  keďže sa objavili správy, že B. Wina a ďalšie zadržané osoby vo väzbe mučili; keďže po tom, ako úrady tieto tvrdenia spočiatku označili za nepravdivé, prisľúbili, že ich prešetria;

K.  keďže B. Wine bol neskôr civilným súdom obvinený z vlastizrady po rozhodnutí vojenského súdu nezačať trestné stíhanie na základe obvinení z nelegálnej držby strelných zbraní;

L.  keďže B. Wine bol následne prepustený na kauciu a odišiel z Ugandy, aby v USA vyhľadal ošetrenie;

M.  keďže bývalý vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Ra´ad al-Husajn dôrazne vyzval ugandskú vládu, aby uskutočnila dôkladné, nezávislé a nestranné vyšetrovanie závažných obvinení z porušovania ľudských práv vrátane mimosúdnych popráv; nadmerného používania sily, mučenia a ďalších foriem zlého zaobchádzania a aby postavila zodpovedné osoby pred súd;

N.  keďže Kizza Besigye, vodca Fóra pre demokratickú zmenu (FDC) a štvornásobný prezidentský kandidát, bol počas rokov 2001 – 2017 viackrát zadržaný policajnými alebo vojenskými jednotkami, naposledy 25. septembra 2017;

O.  keďže zatýkanie a zastrašovanie opozičných politikov je v Ugande bežnou praxou;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zatknutím opozičných poslancov v súvislosti s doplňovacími voľbami v meste Arua;

2.  zdôrazňuje, že pre ugandskú demokraciu je nevyhnutné, aby prezident a vláda Ugandy rešpektovali nezávislosť parlamentu krajiny ako inštitúcie a nezávislosť mandátu jeho členov a aby zabezpečili, aby všetci poslanci parlamentu mohli slobodne vykonávať svoj mandát, na ktorý boli zvolení;

3.  vyzýva ugandské orgány, aby upustili od podľa všetkého falošných obvinení proti B. Winovi a zastavila tvrdé zasahovanie proti opozičným politikom a prívržencom;

4.  naliehavo vyzýva ugandské orgány, aby okamžite začali účinné, nestranné a nezávislé vyšetrovanie vraždy Yasina Kawumu a údajných prípadov úmrtia a nadmerného používania sily počas protestov; očakáva urýchlené a nezávislé vyšetrovanie obvinení z mučenia osôb zatknutých v meste Arua a zo zlého zaobchádzania s nimi; zdôrazňuje, že je nevyhnutné postaviť zodpovedné osoby pred súd;

5.  opakuje svoje odhodlanie brániť slobodu prejavu a opätovne potvrdzuje kľúčovú úlohu médií v demokratickej spoločnosti; so znepokojením konštatuje, že novinári, ktorí informovali o demonštráciách a nepokojoch, ktoré vypukli, boli zbití spolu s účastníkmi a že dvaja novinári boli zatknutí; vyzýva ugandské orgány, aby vytvorili také prostredie, v ktorom budú môcť novinári bez prekážok vykonávať svoju prácu a informovať o politickom vývoji v krajine;

6.  pripomína ugandským orgánom ich povinnosť zaručiť, chrániť a podporovať základné práva vrátane občianskych a politických práv občanov krajiny, ku ktorým patrí aj sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania;

7.  pripomína ugandskej vláde jej medzinárodné záväzky, najmä pokiaľ ide o rešpektovanie základných slobôd a zásady právneho štátu a o riešenie súdnych prípadov, najmä so zreteľom na právo na spravodlivý a nestranný proces;

8.  naliehavo vyzýva orgány presadzovania práva, aby chránili základné slobody bez akéhokoľvek zastrašovania, a tým dodržiavali článok 24 ugandskej ústavy, v ktorom sa stanovuje, že žiadna osoba nesmie byť podrobená akejkoľvek forme mučenia alebo krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania;

9.  vyzýva ugandské bezpečnostné sily, aby pri zaisťovaní bezpečnosti počas protestov preukázali zdržanlivosť, upúšťali od používania ostrých nábojov, postupovali v súlade so zákonom a s ohľadom na ľudské práva a umožňovali novinárom slobodne vykonávať svoju prácu a podávať informácie;

10.  zároveň žiada protestujúcich, aby rešpektovali zákony a uplatňovali svoje práva a slobody v súlade so zákonom;

11.  vyzýva EÚ, aby využila politický vplyv, ktorý má vďaka programom rozvojovej pomoci, najmä programom rozpočtovej podpory, na posilnenie ochrany a podpory ľudských práv v Ugande;

12.  vyzdvihuje úsilie ugandskej komisie pre ľudské práva v nadväznosti na zatýkanie, vraždy a mučenie po doplňovacích voľbách v meste Arua vrátane informovania, návštev zariadení určených na zadržanie, zisťovania miesta pobytu nezvestných osôb a opatrení na zabezpečenie práv väznených osôb, lekárskeho ošetrenia a rodinných návštev;

13.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne sledovala situáciu v Ugande; zdôrazňuje, že Európsky parlament by mal byť informovaný o akýchkoľvek ďalších signáloch, ktoré by naznačovali, že opozičným poslancom ugandského parlamentu sa bráni v ich činnosti zákonodarcov;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, prezidentovi Ugandskej republiky, predsedovi ugandského parlamentu a Africkej únii a jej inštitúciám.


Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
PDF 141kWORD 49k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Mjanmarsku, najmä o prípade novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))
P8_TA(2018)0345RC-B8-0371/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Mjanmarsku a o situácii Rohingov, najmä uznesení, ktoré boli prijaté 14. júna 2018(1), 14. decembra 2017(2), 14. septembra 2017(3), 7. júla 2016(4) a 15. decembra 2016(5),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) z 3. septembra 2018 o odsúdení novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo v Mjanmarsku a vyhlásenie z 9. júla 2018 o stíhaní dvoch novinárov agentúry Reuters v Mjanmarsku,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 a z 26. februára 2018 o Mjanmarsku,

–  so zreteľom na rozhodnutia Rady (SZBP) 2018/655 z 26. apríla 2018(6) a SZBP 2018/900 z 25. júna 2018(7) o zavedení ďalších reštriktívnych opatrení voči Mjanmarsku, posilnení zbrojného embarga EÚ so zameraním sa na vysokých predstaviteľov mjanmarskej armády a pohraničnej stráže,

–  so zreteľom na správu nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie Rady OSN pre ľudské práva o Mjanmarsku z 24. augusta 2018, ktorá bude predložená na 39. zasadnutí Výboru OSN pre ľudské práva v dňoch 10. – 28. septembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej z 3. septembra 2018,

–  so zreteľom na záverečnú správu a odporúčania poradnej komisie o Jakchainskom štáte pod vedením Kofiho Annana,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na medzinárodné humanitárne právo, ženevské dohovory a ich protokoly a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu (ďalej len „ICC“),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Chartu Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ďalej len „ASEAN“),

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka Bezpečnostnej rady OSN o sexuálnom násilí súvisiacom s konfliktmi uverejnenú 23. marca 2018,

–  so zreteľom na rozhodnutie 1. prejudiciálnej komory ICC zo 6. septembra 2018,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže dvaja novinári Wa Lone and Kyaw Soe Oo boli 12. decembra 2017 svojvoľne zatknutí a uväznení na základe obvinení, že informovali o závažných porušeniach ľudských práv, ktorých sa v Jakchainskom štáte dopustili mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw;

B.  keďže novinári Wa Lone and Kyaw Soe Oo boli následne obžalovaní v zmysle zákona o ochrane štátneho tajomstva z roku 1923; keďže 3. septembra 2018 ich mjanmarský súd odsúdil na sedem rokov odňatia slobody; keďže tento známy prípad ďalej podkopáva slobodu prejavu, demokraciu a právny štát v Mjanmarsku;

C.  keďže medzi početnými medzinárodnými pozorovateľmi prítomnými na každom pojednávaní súdu od zatknutia novinárov 12. decembra 2017 boli prítomní diplomati Európskej únie a členských štátov EÚ, ktorí sa s touto vecou neprestali obracať na mjanmarskú vládu;

D.  keďže aktéri občianskej spoločnosti vrátane novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv, ktorí sa kriticky vyjadrujú o mjanmarských orgánoch, konkrétne o Tatmadaw a ďalších mjanmarských bezpečnostných silách a skutkoch, ktoré spáchali v Jakchainskom štáte, sú údajne svojvoľne zatýkaní, väznení alebo prenasledovaní; keďže mediálne pokrytie násilia v Jakchainskom štáte je pod prísnou kontrolou armády a vlády;

E.  keďže aktivistka za ľudské práva Rohingov Wai Nu, ktorú väznili od jej 18 do jej 25 rokov, ostáva jedným z početných príkladov aktivistov, na ktorých sa mjanmarské orgány upriamili;

F.  keďže bývalý detský vojak Aung Ko Htwe si odpykáva trest odňatia slobody v trvaní dva a pol roka v súvislosti s interview o svojich skúsenostiach v mjanmarskej armáde, ktoré poskytol médiám; keďže bol obvinený na základe článku 505 ods. b mjanmarského trestného zákona, ktorý má veľmi vágne znenie a často sa využíva na obmedzovanie slobody prejavu;

G.  keďže od roku 2016 boli údajne zatknuté a väznené desiatky novinárov; keďže mjanmarské orgány využívajú niekoľko represívnych zákonov vrátane zákona o ochrane štátneho tajomstva, aby zatýkali, väznili, umlčiavali alebo prenasledovali aktérov občianskej spoločnosti, novinárov, právnikov a obhajcov ľudských práv, ktorí vyjadrujú svoje kritické názory na vládu Mjanmarska alebo jej bezpečnostné sily; keďže v roku 2017 bolo Mjanmarsko podľa organizácie Freedom House na 159. mieste spomedzi 198 krajín, pokiaľ ide o slobodu tlače;

H.  keďže správa nezávislej medzinárodnej vyšetrovacej misie o Mjanmarsku pod mandátom Organizácie Spojených národov IIFFMM z 24. augusta 2018 dospela k záveru, že najzávažnejších porušení ľudských práv a najťažších zločinov podľa medzinárodného práva vrátane genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte sa dopustili mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw, mjanmarské policajné sily, bývalý štáb pre kontrolu prisťahovalectva v pohraničnej oblasti NaSaKa, mjanmarská hraničná polícia a neštátne ozbrojené skupiny; keďže v správe sa tiež uvádza, že Armáda spásy arakanských Rohingov začala koordinované útoky proti vojenskej základni a viacerým predsunutým stanovištiam bezpečnostných síl v severnej časti Jakchainského štátu, aby vystupňovala tlak voči rohinským komunitám; keďže v správe sa tiež vyzýva, aby boli vysokí vojenskí velitelia v Mjanmarsku a tí, ktorí sú zodpovední za trestné činy krutého zaobchádzania spáchané na Rohingoch, podrobení medzinárodnému vyšetrovaniu a stíhaniu; keďže Mjanmarsko tieto zistenia odmietlo;

I.  keďže v správe IIFFMM sa uvádza, že mjanmarská štátna radkyňa Aun Schan Su Ťij, nositeľka Nobelovej ceny a Sacharovovej ceny, nevyužila svoje postavenie faktickej hlavy vlády ani svoju morálnu autoritu na to, aby zastavila vývoj udalostí v Jakchainskom štáte alebo mu predišla; keďže civilné orgány svojím konaním i nekonaním tiež umožňovali páchanie trestných činov krutého zaobchádzania, konkrétne šírením falošných svedectiev, popieraním protiprávneho konania Tatmadaw, marením nezávislého vyšetrovania a dohliadaním nad ničením dôkazov;

J.  keďže 8. septembra 2018 Medzinárodný trestný súd potvrdil, že môže uplatniť svoju súdnu právomoc v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša;

K.  keďže platformy sociálnych médií sa v Mjanmarsku využívajú na ohováračské kampane a šírenie konšpiračných teórií zameraných na Rohingov a moslimov v tejto krajine;

L.  keďže Rohingovia predstavujú najväčšiu časť moslimov v Mjanmarsku, pričom najviac ich žije v Jakchainskom štáte; keďže podľa konzervatívnych odhadov je počet obetí približne 10 000; keďže od augusta 2017 zutekalo do Bangladéša z dôvodov bezpečnosti viac ako 700 000 Rohingov, z nich viac ako 500 000 detí, pričom mnohé z nich cestovali samotné po tom, ako boli ich rodičia zabití alebo ako ich oddelili od vlastnej rodiny;

1.  dôrazne odsudzuje svojvoľné zatknutie a odsúdenie novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo za informovanie o situácii v Jakchainskom štáte; vyzýva mjanmarské orgány na ich okamžité bezpodmienečné prepustenie a stiahnutie všetkých ich obvinení, ako aj všetkých svojvoľne zatknutých osôb vrátane politických väzňov, obhajcov ľudských práv, novinárov a pracovníkov médií, ktorí jednoducho uplatňovali svoje práva a slobody;

2.  odsudzuje všetky akty zastrašovania, prenasledovania a obmedzovania slobody prejavu, najmä zo strany mjanmarských armádnych a bezpečnostných síl; zdôrazňuje, že sloboda médií a kritická žurnalistika sú základnými piliermi demokracie tým, že pomáhajú presadzovať dobrú správu vecí verejných, transparentnosť a zodpovednosť a vyzývajú mjanmarské orgány, aby novinárom a mediálnym pracovníkom zabezpečili zodpovedajúce podmienky pre výkon ich práce bez obáv zo zastrašovania či prenasledovania, nespravodlivého väznenia či stíhania;

3.  opakovane vyzýva vládu Mjanmarska, aby zrušila svoje rozhodnutie prerušiť spoluprácu s osobitným spravodajcom OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku a umožnila domácim a medzinárodným mediálnym organizáciám, obhajcom ľudských práv, nezávislým pozorovateľom a humanitárnym organizáciám, najmä osobitnému spravodajcovi OSN, plný neobmedzený prístup do Jakchainského štátu a zaistila bezpečnosť pracovníkov médií;

4.  vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti so zneužívaním represívnych právnych predpisov obmedzujúcich slobodu slova; vyzýva mjanmarské orgány, aby zrušili, prehodnotili alebo novelizovali všetky zákony vrátane zákona o ochrane štátneho tajomstva z roku 1923, ktoré nie sú v súlade s medzinárodnými normami a sú porušením práva na slobodu prejavu, pokojného zhromažďovania sa a združovania; vyzýva vládu Mjanmarska, aby zabezpečila súlad všetkých právnych predpisov s medzinárodnými normami a záväzkami;

5.  rozhodne odsudzuje rozsiahle systémové útoky proti Rohingom, ktoré v Jakchainskom štáte páchajú mjanmarské ozbrojené sily Tatmadaw a ďalšie mjanmarské bezpečnostné sily, ktoré sa podľa IIFFMM vyrovnajú genocíde, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom – najzávažnejším porušeniam ľudských práv zo strany jednotlivcov a verejných orgánov; je hlboko znepokojený narastajúcou závažnosťou a rozsahom porušovania ľudských práv, ktorého sa zúčastňuje vláda Mjanmarska;

6.  opakovane vyjadruje svoju neustálu podporu Rohingov; opätovne vyzýva vládu Mjanmarska a jeho bezpečnostné sily, aby okamžite zastavili pokračujúce porušovanie zákonov, vraždenie, ničenie majetku a sexuálne násilie proti Rohingom a etnickým menšinám na severe Mjanmarska a aby zaistili bezpečnosť a dodržiavanie zásad právneho štátu v Mjanmarsku, najmä v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte; pripomína mjanmarským orgánom ich medzinárodnú povinnosť vyšetriť a stíhať osoby zodpovedné za uvedené činy; naliehavo žiada mjanmarskú vládu, a najmä štátnu radkyňu Aun Schan Su Ťij, aby jednoznačne odsúdili akékoľvek podnecovanie k nenávisti a potierali spoločenskú diskrimináciu a prejavy nepriateľstva namierené proti Rohingom a ďalším menšinám;

7.  berie na vedomie zistenia IIFFMM a podporuje jej odporúčania; víta nedávne rozhodnutie, že ICC môže uplatniť svoju súdnu právomoc v prípade údajných deportácií Rohingov z Mjanmarska do Bangladéša; pripúšťa však, že je naďalej potrebné, aby Bezpečnostná rada OSN požiadala ICC o vyšetrenie porušovania ľudských práv v plnom rozsahu; vyzýva hlavného prokurátora ICC, aby v tejto súvislosti začal predbežné vyšetrovanie; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby Medzinárodnému trestnému súdu ICC bezodkladne postúpila riešenie situácie v Mjanmarsku; podporuje výzvy IIFFMM a Organizácie poslancov krajín ASEAN za ľudské práva, aby boli zodpovední generáli armád podrobení vyšetrovaniu a stíhaniu;

8.  vyzýva ESVČ a členské štáty, aby na mnohostranných fórach požadovali zodpovednosť páchateľov zločinov v Mjanmarsku; požaduje, aby EÚ a jej členské štáty v súvislosti so žiadosťou, aby sa riešenie situácie ujal ICC, prevzali vedúcu úlohu v Bezpečnostnej rade OSN, ako aj vo Valnom zhromaždení OSN na blížiacom sa 39. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva a zvýšili svoje úsilie na urýchlené zavedenie nestranného a nezávislého medzinárodného systému na podporu vyšetrovania údajných trestných činov krutého zaobchádzania a stíhania tých, ktorí sú za ne zodpovední;

9.  opakovane vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby na Mjanmarsko uvalila celosvetové komplexné zbrojné embargo, pozastavila všetky priame i nepriame dodávky, predaj alebo transfer zbraní, munície a ďalšieho vojenského a bezpečnostného vybavenia vrátane ich prevozu a prekládky, ako aj poskytovanie výcviku alebo inej vojenskej či bezpečnostnej pomoci; naliehavo vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby prijala cielené individuálne sankcie vrátane zákazu cestovania a zmrazenia majetku, a to proti tým, ktorí sú podľa medzinárodného práva pravdepodobne zodpovední za závažné trestné činy;

10.  vyzýva Komisiu, aby s cieľom prehodnotiť obchodné preferencie v prospech Mjanmarska zvážila vyšetrovanie v rámci dohody s názvom Všetko okrem zbraní (Everything But Arms);

11.  víta, že Rada 26. apríla 2018 prijala právny rámec pre cielené reštriktívne opatrenia proti činiteľom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a na posilnenie zbrojného embarga EÚ, ako aj prvý identifikačný zoznam vypracovaný 25. júna 2018; naliehavo žiada Radu, aby pre činiteľov Mjanmarska uvedených v IIFFMM ako zodpovedných za trestné činy krutého zaobchádzania zaviedla zákaz cestovania, cielené finančné sankcie a zmrazenie majetku;

12.  pripomína, že tisícky Rohingov, medzi nimi množstvo detí, sú vnútorne vysídlené a naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc a ochranu; požaduje okamžitý slobodný a neobmedzený prístup v rámci celej krajiny na poskytovanie humanitárnej pomoci; trvá na tom, aby vláda Mjanmarska garantovala bezpečný, dobrovoľný a dôstojný návrat osobám, ktoré sa chcú vrátiť do svojej krajiny, a to pod riadnym dohľadom OSN;

13.  požaduje, aby EÚ, jej členské štáty a medzinárodné spoločenstvo riešili potrebu zvýšenej dlhodobej humanitárnej pomoci pre Rohingov v Bangladéši a v prijímajúcich spoločenstvách;

14.  pripomína, že znásilňovanie a sexuálne násilie sa neustále opakujú a ich terčom je civilné obyvateľstvo v Kačjinskom, Jakchainskom a Šanskom štáte; požaduje, aby EÚ, najmä útvar Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci (ECHO) a členské štáty EÚ zaistili zvýšenú ochranu rohinských dievčat a žien pred násilím mužov;

15.  pripomína potrebu lekárskej a psychologickej pomoci v utečeneckých táboroch, najmä pre zraniteľné skupiny vrátane žien a detí; požaduje viac podporných služieb pre obete znásilnenia a sexuálnych útokov;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Mjanmarska, štátnej radkyni Aun San Su Ťij, vláde a parlamentu Bangladéša, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi združenia ASEAN, medzivládnej komisii združenia ASEAN pre ľudské práva, osobitnej spravodajkyni OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku, vysokému komisárovi OSN pre utečencov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2018)0261.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0500.
(3) Prijaté texty, P8_TA(2017)0351.
(4) Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 134.
(5) Ú. v. EÚ C 238, 6.7.2018, s. 112.
(6) Ú. v. EÚ L 108, 27.4.2018, s. 29.
(7) Ú. v. EÚ L 160 I, 25.6.2018, s. 9.


Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
PDF 137kWORD 48k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Kambodži, najmä prípade Kema Sokhu (2018/2842(RSP))
P8_TA(2018)0346RC-B8-0366/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kambodži, najmä na uznesenie zo 14. septembra 2017(1)a zo 14. decembra 2017(2),

–  so zreteľom na závery Rady o Kambodži z 26. februára 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne podpredsedníčky Komisie / vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci (ďalej len „PK/VP“) z 30. júla 2018 o všeobecných voľbách v Kambodži,

–  so zreteľom na hodnotiacu misiu Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) v Kambodži z 5. – 11. júla 2018,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ z roku 2008 o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorkyne ESVČ zo 16. novembra 2017 o rozpustení Kambodžskej strany národnej záchrany,

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Kambodžským kráľovstvom z roku 1997,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 22. februára 2017 o politickej situácii v Kambodži a na vyhlásenia hovorcu delegácie EÚ z 25. augusta 2017 a 3. septembra 2017 o obmedzeniach politického priestoru v Kambodži,

–  so zreteľom na rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva 36/32 z 29. septembra 2017 a na správu generálneho tajomníka z 2. februára 2018,

–  so zreteľom na správu Výboru pre ľudské práva poslancov a na rozhodnutia prijaté riadiacou radou Medziparlamentnej únie z marca 2018,

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN A/RES/53/144 z 8. marca 1999 o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody,

–  so zreteľom na Parížske mierové dohody z roku 1991, v ktorých sa v článku 15 zakotvuje záväzok dodržiavať ľudské práva a základné slobody v Kambodži, a to aj zo strany medzinárodných signatárov,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na ústavu Kambodže, najmä jej článok 41, v ktorom sú zakotvené právo a sloboda prejavu a združovania, článok 35 o práve na účasť na politickom živote a článok 80 o parlamentnej imunite,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z 10. decembra 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 3. septembra 2017 bol zatknutý Kem Sokha, predseda Kambodžskej strany národnej záchrany (ďalej len „KSNZ“), a keďže 16. novembra 2017 najvyšší súd oznámil rozpustenie KSNZ na konci jednodňového vypočutia; keďže najvyšší súd takisto zakázal 118 politikom KSNZ, aby vyvíjali politickú činnosť, a to počas piatich rokov;

B.  keďže vládnuca Kambodžská ľudová strana (ďalej len „KĽS“) získala 100 % volených kresiel vo voľbách do Národného zhromaždenia, ktoré sa konali 29. júla 2018, ako aj vo voľbách do Senátu, ktoré sa konali 25. februára 2018;

C.  keďže právo na účasť na politickom živote je zakotvené v článku 35 kambodžskej ústavy; keďže novelizovaný zákon o politických stranách z roku 2017 obsahuje početné obmedzenia účasti opozičných strán vrátane rozpustenia strán, ak majú ich vedúci predstavitelia záznam v registri trestov;

D.  keďže voľby v roku 2018 v Kambodži boli de facto nesúťažné a nespĺňali minimálne medzinárodné normy pre demokratické voľby; keďže Európska únia a Spojené štáty americké pozastavili svoju finančnú pomoc Kambodžskej národnej volebnej komisii a odmietli pozorovať priebeh volieb;

E.  keďže rozhodnutie o rozpustení KSNZ bolo významným krokom k vytvoreniu autoritárskeho štátu; keďže politická štruktúra Kambodže sa už nemôže považovať za demokraciu;

F.  keďže vláda Kambodže prijala rozsiahle opatrenia, aby zabezpečila, že vládnuca KĽS bude prakticky bez opozície kandidovať tak vo voľbách do Senátu, ako aj do Národného zhromaždenia;

G.  keďže po zatknutí 3. septembra 2017 bol Kem Sokha obvinený zo zrady podľa článku 443 kambodžského trestného zákonníka, a to aj napriek tomu, že má poslaneckú imunitu; keďže vyhlásenia vlády Kambodže ohrozili jeho právo na spravodlivé súdne konanie a prezumpciu neviny; keďže v prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až do 30 rokov; keďže Dith Munty, predseda súdu, je členom stáleho výboru vládnucej strany;

H.  keďže 28. augusta 2018 prepustili kambodžské orgány 14 členov KSNZ po tom, ako im bola udelená kráľovská milosť; keďže táto milosť súvisí s prepustením šiestich aktivistov a novinárov;

I.  keďže Kem Sokha bola zadržiavaný bez súdneho konania dlhšie ako jeden rok; keďže pracovná skupina OSN pre svojvoľné zadržiavanie vyhlásila zadržiavanie Kema Sokhu pred súdnym procesom za „svojvoľné“ a „politicky motivované“; keďže 10. septembra 2018 bol Kem Sokha prepustený na kauciu; keďže nemôže opustiť okolie svojho domu a nesmie komunikovať s inými členmi opozície alebo s médiami;

J.  keďže k zatknutiu a zadržaniu Kema Sokhu došlo v kontexte rozsiahleho a systematického potláčania politických a volebných práv v Kambodži; keďže sa neustále zvyšuje počet prípadov zatknutí a zadržiavania členov politickej opozície a politických komentátorov; keďže predchádzajúci predseda KSNZ Sam Rainsy bol odsúdený za ohováranie a v súčasnosti žije v exile;

K.  keďže kambodžské orgány takisto zasahujú proti novinárom a reportérom, ktorí sa zaoberajú útokmi na opozičné strany; keďže jednou z obetí týchto útokov na médiá je 69-ročný oceňovaný filmár James Ricketson; keďže pán Ricketson bol zadržaný po tom, ako ponad demonštráciou opozičnej strany v júni 2017 preletel s dronom; keďže pán Ricketson bol odsúdený na šesť rokov odňatia slobody v hlavnom meste Phnom Penh za špionáž;

L.  keďže dochádza k tvrdým zákrokom proti nezávislým médiám; keďže predmetom útokov sú aj siete sociálnych médií; keďže v máji 2018 vláda vydala nariadenie, ktorým sa obmedzuje právo na slobodu prejavu, tlač a publikácie, a ktorým vláda dostáva právomoc kontrolovať sociálne siete s cieľom odhaľovať a umlčať svojich online odporcov v Kambodži;

M.  keďže odborári, aktivisti v oblasti ľudských práv a organizácie občianskej spoločnosti pôsobia v čoraz viac obmedzujúcom priestore v Kambodži a sú vystavené obťažovaniu, zastrašovaniu a svojvoľnému zatýkaniu; keďže novelizovaný zákon o združovaní a mimovládnych organizáciách (LANGO) z roku 2015 vážne obmedzuje slobodu združovania a prejavu, a to aj ustanovením vládnej kontroly a cenzúry nad činnosťou mimovládnych organizácií; keďže zákon o odborových zväzoch obmedzuje slobodu združovania a vytvára zbytočné prekážky a záťaž v súvislosti s registračnými postupmi a pôsobením odborových zväzov;

N.  keďže piati obhajcovia ľudských práv spojení s Kambodžskou asociáciou pre ľudské práva a rozvoj (ADHOC), Nay Vanda, Ny Sokha, Yi Soksan, Lim Mony a Ny Chakrya, čelia obvineniu z podplácania svedka a zo spolupáchateľstva pri podplácaní svedka; keďže piati obhajcovia ľudských práv strávili 14 mesiacov vo vyšetrovacej väzbe pred ich prepustením na kauciu;

O.  keďže Kambodža využíva najvýhodnejší režim v rámci úniového všeobecného systému preferencií (VSP), t. j. iniciatívu Všetko okrem zbraní (ďalej len „EBA“); keďže EÚ vyčlenila Kambodži až do 410 miliónov eur na rozvojovú spoluprácu na finančné obdobie 2014 – 2020, z čoho 10 miliónov eur vyhradených na podporu reformy volebného procesu, ktoré sú v súčasnosti pozastavené;

P.  keďže generálny tajomník OSN pripomenul vo svojom júlovom vyhlásení, že inkluzívny a pluralitný politický proces je naďalej nevyhnutný pre zachovanie pokroku Kambodže pri upevňovaní mieru;

Q.  keďže doposiaľ neboli vyriešené konflikty týkajúce sa plantáží cukrovej trstiny; keďže pretrvávajú obavy, pokiaľ ide o nútené vysídľovanie ľudí z ich pôdy, pretrvávajúcu beztrestnosť takýchto činov a katastrofálnu situáciu postihnutých komunít; keďže vláda Kambodže nepodpísala referenčný rámec EÚ pre proces auditu v oblasti cukru;

1.  konštatuje, že Kem Sokha bol za prísnych podmienok prepustený z väzenia po zaplatení kaucie; odsudzuje skutočnosť, že Kem Sokha je v domácom väzení; žiada zrušenie všetkých obvinení voči Kemovi Sokhovi a jeho okamžité a úplné prepustenie; ďalej vyzýva, aby boli okamžite zrušené ostatné politicky motivované obvinenia a rozhodnutia proti politikom opozície vrátane Sama Rainsyho;

2.  je znepokojený zdravotným stavom Kema Sokhu a vyzýva kambodžské orgány, aby mu umožnili prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti; žiada vládu, aby umožnila Kemovi Sokhovi stretnúť sa so zahraničnými diplomatmi, úradníkmi OSN a pozorovateľmi dodržiavania ľudských práv;

3.  vyjadruje presvedčenie, že voľby v Kambodži nemožno považovať za slobodné a spravodlivé; vyjadruje vážne znepokojenie v súvislosti s konaním a výsledkami volieb v roku 2018 v Kambodži, ktoré nepriniesli dôveryhodný proces a medzinárodné spoločenstvo ich vo veľkej miere odsúdilo;

4.  vyzýva vládu Kambodže, aby sa usilovala o posilnenie demokracie a právneho štátu a o rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, čo zahŕňa úplné dodržiavanie ústavných ustanovení týkajúcich sa plurality a slobody združovania a prejavu; ďalej vyzýva vládu Kambodže, aby zrušila všetky nedávne zmeny ústavy, trestného zákonníka, zákona o politických stranách, zákona o odborových zväzoch, zákona o MVO a všetky ostatné právne predpisy obmedzujúce slobodu prejavu a politické slobody, ktoré nie sú úplne v súlade so záväzkami Kambodže a medzinárodnými normami;

5.  zdôrazňuje, že dôveryhodný demokratický proces vyžaduje prostredie, v ktorom politické strany, občianska spoločnosť a médiá dokážu vykonávať svoje legitímne úlohy bez strachu, hrozieb alebo svojvoľných obmedzení; vyzýva vládu, aby prijala potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť čo najrýchlejšie zvrátenie rozpustenia KSNZ;

6.  opakuje svoju výzvu vláde Kambodže, aby ukončila všetky formy obťažovania, zlého zaobchádzania a politicky motivované obvinenia z trestných činov okrem iného proti členom politickej opozície, obhajcom ľudských práv, odborárom a obhajcom pracovných práv, práv na pôdu a ďalším aktivistom občianskej spoločnosti a novinárov; vyzýva vládu Kambodže, aby bezodkladne prepustila všetkých občanov, ktorí sú zadržiavaní za vykonávanie svojich ľudských práv, vrátane Jamesa Ricketsona, a zrušila všetky obvinenia voči nim;

7.  podporuje rozhodnutie o pozastavení volebnej podpory EÚ pre Kambodžu; pripomína vnútroštátne a medzinárodné záväzky v súvislosti s demokratickými zásadami a základnými ľudskými právami, ku ktorým sa Kambodža zaviazala; naliehavo vyzýva vládu Kambodže, aby sa zapojila do reforiem s cieľom dosiahnuť pokrok v demokracii a uplatňovala medzinárodne uznávané minimálne normy pre budúce volebné procesy, vrátane organizovania viacstranných, slobodných a spravodlivých volieb, vytvorenia skutočne nezávislej národnej volebnej komisie a zapojenia mimovládnych organizácií a nezávislých médií do monitorovania volieb a podávania správ;

8.  pripomína vláde Kambodže, že musí plniť svoje povinnosti a záväzky týkajúce sa zásad demokracie a základných ľudských práv, ktoré sú podstatným prvkom dohody o spolupráci EÚ – Kambodža a iniciatívy EBA;

9.  víta nedávnu misiu EBA EÚ v Kambodži a vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila Európskeho parlamentu správu o záveroch;vyzýva Komisiu, aby zvážila prípadné dôsledky z hľadiska obchodných preferencií, ktoré má Kambodža, vrátane začatia vyšetrovania v rámci mechanizmov stanovených v rámci EBA;

10.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali zoznam osôb zodpovedných za rozpustenie opozície a za ďalšie závažné porušovanie ľudských práv v Kambodži, s cieľom uložiť možné vízové obmedzenia a zmrazenia aktív týchto osôb;

11.  vyzýva podpredsedníčku Komisie / vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne monitorovala situáciu v Kambodži; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby konali a viedli úsilie počas nastávajúceho 39. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva smerom k prijatiu prísnej rezolúcie o situácii ľudských práv v Kambodži;

12.  vyzýva vládu Kambodže, aby obnovila Memorandum o porozumení s Úradom vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v Kambodži po skončení jeho platnosti 31. decembra 2018;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, generálnemu tajomníkovi ASEANu, vládam a parlamentom členských štátov a vláde a Národnému zhromaždeniu Kambodže.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2017)0348.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2017)0497.


Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom *
PDF 118kWORD 41k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o spolupráci medzi Eurojustom a Albánskom zo strany Eurojustu (08688/2018 – C8-0251/2018 – 2018/0807(CNS))
P8_TA(2018)0347A8-0275/2018

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (08688/2018),

–  so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmenenom Amsterdamskou zmluvou a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0251/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0275/2018),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľný pohyb takýchto údajov ***I
PDF 137kWORD 52k
Uznesenie
Text
Príloha
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD))
P8_TA(2018)0348A8-0313/2017

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0008),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 16 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0008/2017),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na príspevky k návrhu legislatívneho aktu, ktoré predložili česká Poslanecká snemovňa, španielsky parlament a portugalské Republikové zhromaždenie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0313/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES

P8_TC1-COD(2017)0002


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1725.)

PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

VYHLÁSENIA KOMISIE

Komisia vyslovuje ľútosť nad tým, že z rozsahu pôsobnosti nariadenia boli vylúčené misie v zmysle článku 42 ods. 1 a článkov 43 a 44 Zmluvy o EÚ a poznamenáva, že výsledkom bude stav, keď takéto misie nebudú zastrešené nijakými pravidlami ochrany údajov. Komisia uvádza, že na základe článku 39 Zmluvy o EÚ sa v rozhodnutí Rady môžu stanoviť iba pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ochranu fyzických osôb, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov členskými štátmi pri výkone činností, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Takéto rozhodnutie Rady by nemalo zahŕňať pravidlá, ktoré sa vzťahujú na činnosti vykonávané inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ. S cieľom napraviť právnu medzeru by na základe článku 16 ZFEÚ malo byť preto prípadné rozhodnutie Rady sprevádzané dodatočným doplnkovým nástrojom.

Komisia uvádza, že článkom 9 ods. 3 (pôvodne článok 70a všeobecného smerovania Rady) sa nezavádza nová povinnosť inštitúciám a orgánom Únie, pokiaľ ide o dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou osobných údajov a prístupom verejnosti k dokumentom.


Jednotná digitálna brána ***I
PDF 131kWORD 47k
Uznesenie
Text
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))
P8_TA(2018)0349A8-0054/2018

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0256),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 21 ods. 2, článok 48 a článok 114 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0141/2017),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017(1),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 20. júna 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0054/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 13. septembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/... o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

P8_TC1-COD(2017)0086


(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2018/1724.)

(1) Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 88.


Požiare v meste Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcia EÚ
PDF 126kWORD 45k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o požiaroch v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 a reakcii EÚ (2018/2847(RSP))
P8_TA(2018)0350RC-B8-0388/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na návrh Komisie na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (COM(2017)0772),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–  so zreteľom na Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (ďalej len „UNFCCC“) a Parížsku dohodu prijatú prostredníctvom rozhodnutia 1/CP.21 na 21. konferencii zmluvných strán UNFCCC (COP 21) a na 11. konferenciu zmluvných strán, ktorá slúžila ako stretnutie zmluvných strán Kjótskeho protokolu (CMP 11) a ktorá sa konala od 30. novembra do 11. decembra 2015 v Paríži,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže počas požiarov v Mati v gréckom regióne Atika v júli 2018 tragicky zahynulo 99 osôb a stovky ľudí bolo zranených;

B.  keďže tieto požiare zničili domy, a tak muselo byť niekoľko stoviek ľudí evakuovaných, vážne poškodili miestnu a regionálnu infraštruktúru a životné prostredie, negatívne ovplyvnili poľnohospodárstvo a postihli hospodársku činnosť vrátane cestovného ruchu a sektora stravovacích a ubytovacích služieb;

C.  keďže v celej Európe sa zvýšila frekvencia, závažnosť a komplexnosť prípadov extrémneho sucha a lesných požiarov s dopadom na celú Európu a sú urýchľované zmenou klímy;

D.  keďže investovanie do boja proti zmene klímy je naliehavým opatrením na to, aby sa predišlo katastrofálnym suchám a požiarom;

E.  keďže z dôvodu požiarov požiadalo Grécko, Švédsko a Lotyšsko v lete 2018 o podporu EÚ prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany;

1.  vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám tých, ktorí prišli počas požiarov v regióne Atika o život;

2.  vyjadruje súcit so všetkými obyvateľmi, ktorí boli týmito požiarmi v regióne Atika postihnutí;

3.  vzdáva hold obetavosti členov hasičských zborov a pobrežných hliadok, dobrovoľníkov a iných, ktorí riskovali svoje životy pri hasení týchto lesných požiarov a pri záchrane svojich spoluobčanov;

4.  zdôrazňuje úlohu mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany pri zabezpečení lietadiel, vozidiel, zdravotníckeho personálu a hasičov z celej Európskej únie;

5.  pripomína, že možno využiť rôzne fondy EÚ, ako je Fond solidarity EÚ, na obnovu dôležitej infraštruktúry a na sanačné práce po prírodnej katastrofe;

6.  opätovne zdôrazňuje význam podpory z kohéznych fondov EÚ z hľadiska prevencie požiarov a reakcie na núdzové situácie a vyzýva členské štáty, aby toto financovanie v plnej miere využili a informovali verejnosť o riziku lesných požiarov;

7.  zdôrazňuje potrebu rozsiahlejšieho vedeckého výskumu v oblasti mechanizmov posudzovania, prevencie a systémov včasného zisťovania rizík a iných prostriedkov boja proti týmto javom, ako aj lepšej výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi regiónmi a členskými štátmi;

8.  zdôrazňuje, že dokument zverejnený Svetovou meteorologickou organizáciou dňa 1. augusta 2018(2) poskytuje dôkazy o tom, že vlna horúčav v Európe v roku 2018 súvisí so zmenou klímy; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili ciele a vykonávali politiky v oblasti klímy, ktorými splnia záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody COP 21;

9.  zdôrazňuje tiež potrebu zabezpečiť prevenciu záplav v oblastiach postihnutých lesnými požiarmi, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším katastrofám;

10.  vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení aktuálnych opatrení EÚ, ako je stratégia lesného hospodárstva EÚ a stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, zohľadnila riziko lesných požiarov a starostlivosť o krajinu a les na ekosystémovom základe a aby tieto stratégie upravila v prípade, že zistí akékoľvek nedostatky;

11.  vyzýva Radu a Komisiu, aby s Európskym parlamentom ukončili medziinštitucionálne rokovania o novom mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany a vytvorení systému rescEU do konca roka 2018;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, vládam členských štátov a regionálnym orgánom v oblastiach postihnutých požiarmi.

(1) Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) https://public.wmo.int/en/media/news/july-sees-extreme-weather-high-impacts


Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín
PDF 130kWORD 45k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o riziku zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (2018/2849(RSP))
P8_TA(2018)0351RC-B8-0384/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o izraelsko-palestínskom konflikte,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP“) Federicy Mogheriniovej zo 7. septembra 2018 o najnovšom vývoji v súvislosti s plánovaným búraním dediny al-Chán al-Ahmar,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o medzinárodnom humanitárnom práve,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Francúzska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva a Španielska z 10. septembra 2018 o dedine al-Chán al-Ahmar,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor z roku 1949, a najmä na jeho články 49, 50, 51 a 53,

–  so zreteľom na polročnú správu o búraní a konfiškáciách stavieb financovaných EÚ na západnom brehu Jordánu vrátane východného Jeruzalema od januára do júna 2018, ktorú Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) zverejnila 24. augusta 2018;

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 5. septembra 2018 Najvyšší súd Izraela zamietol petície obyvateľov dediny al-Chán al-Ahmar; keďže najvyšší súd rozhodol, že príslušné orgány sú oprávnené uskutočniť plán na presídlenie obyvateľov do Západného Džahallínu; keďže najvyšší súd umožnil izraelským orgánom pristúpiť k uskutočneniu plánov na zbúranie al-Chán al-Ahmar;

B.  keďže al-Chán al-Ahmar je jednou zo 46 beduínskych komunít, ktorým podľa OSN vážne hrozí nútený presun do centrálnej oblasti západného brehu Jordánu; keďže túto komunitu tvorí 32 rodín pozostávajúcich celkovo zo 173 osôb vrátane 92 detí; keďže izraelská armáda vydala príkazy na zbúranie všetkých stavieb v dedine;

C.  keďže Najvyšší súd Izraela v roku 2010 rozhodol, že celý súbor stavieb dediny al-Chán al-Ahmar bol vybudovaný nezákonne v rozpore s právnymi predpismi týkajúcimi sa územného plánovania a vymedzenia pásiem, a preto musí byť zbúraný; keďže najvyšší súd zároveň zdôraznil, že izraelské orgány musia nájsť vhodnú náhradu školy a pre obyvateľov komunity; keďže Izrael písomne vyhlásil, že rodinám, ktoré budú presídlené do Západného Džahallínu (Abú Dís), vytvorí možnosť založenia ďalšieho miesta na presídlenie východne od Jericha; keďže komunita al-Chán al-Ahmar vysídlenie odmietla;

D.  keďže v zmysle štvrtého Ženevského dohovoru je nútený odsun obyvateľov okupovaného územia zakázaný, pokiaľ si to nevyžaduje zaručenie ich bezpečnosti alebo naliehavé vojenské dôvody, a predstavuje závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva;

E.  keďže izraelské orgány výrazne obmedzili možnosti Palestínčanov stavať v oblasti C na západnom brehu; keďže tento režim Palestínčanom v podstate neumožňuje v tejto oblasti čokoľvek legálne postaviť a využíva sa ako prostriedok na ich vysťahovanie a rozširovanie izraelského osídľovania; keďže izraelské osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne a predstavujú hlavnú prekážku mierového úsilia; keďže podľa medzinárodného práva má akákoľvek tretia strana, a to i členské štáty EÚ, povinnosť neuznať osady, neposkytovať im na okupovanom území pomoc či podporu, ako aj povinnosť účinne brániť ich rozširovaniu;

F.  keďže dedina al-Chán al-Ahmar sa nachádza v oblasti koridoru E1 na okupovanom západnom brehu Jordánu; keďže zachovanie status quo v tejto oblasti má zásadný význam pre schodnosť riešenia založeného na existencii dvoch štátov a vytvorenie súvislého a životaschopného Palestínskeho štátu v budúcnosti; keďže Európsky parlament opakovane odmietol všetky kroky, ktoré ohrozujú realizovateľnosť riešenia v podobe existencie dvoch štátov, a naliehavo vyzýva obe strany, aby prostredníctvom príslušných politík a opatrení preukázali skutočné odhodlanie k dosiahnutiu riešenia spočívajúceho v existencii dvoch štátov s cieľom obnoviť dôveru;

G.  keďže desať členských štátov EÚ podporuje humanitárne programy v al-Chán al-Ahmar vrátane výstavby základnej školy a keďže je teraz ohrozená humanitárna pomoc EÚ v odhadovanej výške 315 000 EUR;

H.  keďže podľa úradu zástupcu EÚ v Palestíne ničenie a konfiškácie palestínskeho majetku na okupovanom západnom brehu vrátane východného Jeruzalema pokračovali aj v prvej polovici roka 2018; keďže hrozí, že zbúraním dediny al-Chán al-Ahmar sa na celom západnom brehu Jordánu vytvorí negatívny precedens pre desiatky ďalších beduínskych komunít;

1.  pripája sa k PK/VP, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Spojenému kráľovstvu a Španielsku, ktoré izraelskú vládu vyzývajú, aby upustila od svojho plánu presídlenia, ktorý povedie k zbúraniu dediny a nútenému odsunu jej obyvateľov na iné miesto; považuje za mimoriadne dôležité, aby EÚ v tejto veci naďalej vystupovala jednotne;

2.  varuje izraelské úrady, že zbúranie dediny al-Chán al-Ahmar a nútený odsun jej obyvateľov by predstavovalo vážne porušenie medzinárodného humanitárneho práva;

3.  vyjadruje obavy z dôsledkov zbúrania dediny al-Chán al-Ahmar, čo by ešte viac ohrozilo presadenie riešenia založeného na existencii dvoch štátov a podkopalo vyhliadky na mier; pripomína, že ochrana a zachovanie realizovateľnosti riešenia v podobe existencie dvoch štátov je prioritou politík a činnosti EÚ v otázke izraelsko-palestínskeho konfliktu a mierového procesu na Blízkom východe;

4.  trvá na tom, že ak naozaj dôjde k zbúraniu a vysťahovaniu dediny al-Chán al-Ahmar, reakcia EÚ musí zodpovedať závažnosti tohto vývoja a byť v súlade s jej dlhodobou podporou tejto komunity; vyzýva PK/VP, aby zintenzívnila dialóg EÚ s izraelskými orgánmi o plnom dodržiavaní práv palestínskeho obyvateľstva v oblasti C a požadovala od Izraela kompenzácie za zničenie infraštruktúry, ktorú financovala EÚ;

5.  vyzýva izraelskú vládu, aby okamžite ukončila politiku, ktorú uplatňuje voči beduínskym komunitám žijúcim v Negevskej púšti a v oblasti C na okupovanom západnom brehu Jordánu, ktorým sa vyhráža zbúraním obydlí a reálnym vysťahovaním; zdôrazňuje, že búranie budov, škôl a inej zásadne dôležitej infraštruktúry na okupovanom palestínskom území je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom;

6.  pripomína, že Izrael nesie v zmysle štvrtého Ženevského dohovoru plnú zodpovednosť za poskytovanie potrebných služieb vrátane vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a sociálneho zabezpečenia pre ľudí, ktorí žijú na Izraelom okupovaných územiach;

7.  je naďalej pevne presvedčený, že jediným trvalým riešením konfliktu na Blízkom východe je existencia dvoch nezávislých demokratických štátov, Izraela a Palestíny, ktoré budú žiť vedľa seba v mieri v rámci bezpečných a uznaných hraníc určených na základe hranice z roku 1967 a s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch štátov; odsudzuje akékoľvek jednostranné rozhodnutie či konanie, ktoré môže narušiť vyhliadky tohto riešenia;

8.  vyzýva izraelské orgány, aby ihneď zastavili svoju politiku osídľovania a zásadne zmenili jej smerovanie; vyzýva EÚ, aby v tejto otázke bola aj naďalej neochvejná;

9.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre mierový proces na Blízkom východe, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, osobitnému koordinátorovi OSN pre mierový proces na Blízkom východe, Knesetu a vláde Izraela, predsedovi Palestínskej samosprávy a Palestínskej zákonodarnej rade.


Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve
PDF 184kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o európskej stratégii pre plasty v obehovom hospodárstve (2018/2035(INI))
P8_TA(2018)0352A8-0262/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018  s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028),

–  so zreteľom na správu Komisie zo 16. januára 2018 o vplyve používania oxo-degradovateľných plastov, vrátane oxo-degradovateľných plastových tašiek na životné prostredie (COM(2018)0035),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie a pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka opatrení pre obehové hospodárstvo: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032),

–  so zreteľom na pracovný plán Komisie v oblasti ekodizajnu na roky 2016 až 2019 (COM(2016)0773), najmä na cieľ stanoviť požiadavky viac sa vzťahujúce na konkrétne výrobky a horizontálne požiadavky v takých oblastiach, ako sú trvácnosť, opraviteľnosť, možnosť modernizácie, spôsobilosť na demontáž a jednoduchosť opakovaného použitia a recyklácie,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov(4),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek(5),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(6) (ďalej len „smernica o ekodizajne“) a na vykonávacie nariadenia a dobrovoľné dohody prijaté v rámci tejto smernice,

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020(7),

–  so zreteľom na závery Rady z 18. decembra 2017 o ekologických inováciách: umožnenie prechodu na obehové hospodárstvo,

–  so zreteľom na osobitný prieskum Eurobarometer č. 468 z októbra 2017 o postoji európskych občanov k životnému prostrediu,

–  so zreteľom na Parížsku dohodu o zmene klímy a na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC),

–  so zreteľom na rezolúciu OSN s názvom Transformujeme náš svet: program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorá bola prijatá na samite OSN o trvalo udržateľnom rozvoji 25. septembra 2015,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu(8),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti(9),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2018 o medzinárodnej správe oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030(10),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0262/2018),

A.  keďže plast je cenným materiálom, ktorý sa do veľkej miery používa vo všetkých hodnotových reťazcoch, a ktorý má užitočné miesto v našej spoločnosti a hospodárstve, ak sa používa zodpovedne a ak sa s ním nakladá zodpovedne;

B.  keďže súčasný spôsob výroby, používania a likvidácie plastov má dôsledky, ktoré ničia životné prostredie, klímu a hospodárstvo, a má možné negatívne vplyvy na zdravie; keďže kľúčovou výzvou je teda zodpovedná a udržateľná výroba a používanie plastov s cieľom znížiť výrobu plastového odpadu a v prípade, ak je to možné, znížiť používanie nebezpečných látok v plastoch; keďže výskum a inovácie nových technológií a alternatív hrajú v tejto súvislosti významnú úlohu;

C.  keďže tieto nevýhody vyvolávajú široké obavy verejnosti, pričom 74 % občanov EÚ vyjadruje znepokojenie nad zdravotnými následkami plastov a 87 % je znepokojených ich vplyvom na životné prostredie;

D.  keďže súčasné politické úsilie by sa malo využiť na prechod na udržateľné obehové hospodárstvo v oblasti plastov, v ktorom sa uprednostní prechádzanie vytváraniu plastového odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

E.  keďže viaceré členské štáty už zaviedli vnútroštátne legislatívne opatrenia na zákaz mikroplastov, ktoré sa zámerne pridávajú do kozmetiky;

F.  keďže európske krajiny v minulosti vyvážali plastový odpad, a to aj do krajín, v ktorých nedostatočné systémy nakladania s odpadom a recyklácie spôsobujú škody na životnom prostredí a ohrozujú zdravie miestnych komunít, najmä osôb manipulujúcich s odpadom;

G.  keďže plastový odpad je globálnym problémom a na jeho riešenie je potrebná medzinárodná spolupráca; keďže EÚ sa zaviazala splniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, z ktorých niektoré súvisia s udržateľnou spotrebou a výrobou plastov pri obmedzení ich vplyvu na moria a pevninu;

H.  keďže celosvetová ročná výroba plastov dosiahla v roku 2015 322 miliónov ton, pričom sa očakáva, že sa počas nasledujúcich 20 rokov zdvojnásobí;

I.  keďže v EÚ sa každoročne vyprodukuje približne 25,8 milióna ton plastového odpadu;

J.  keďže v EÚ sa na recykláciu vyzbiera menej ako 30 % plastov; keďže len 6 % plastov uvedených na trh sa vyrába z recyklovaných plastov;

K.  keďže podiel skládkovania a spaľovania plastového odpadu je naďalej vysoký − 31 % a 39 %;

L.  keďže v súčasnosti približne 95 % hodnoty plastových obalových materiálov uniká z hospodárstva, čo vedie k ročnej strate 70 až 105 miliárd EUR;

M.  keďže EÚ má cieľ 55 % recyklovaných plastových obalov do roku 2030;

N.  keďže recyklácia plastov má významné prínosy, pokiaľ ide o znižovanie emisií CO2,

O.  keďže každý rok v oceánoch skončí 5 až 13 miliónov ton plastov a predpokladá sa, že v súčasnosti sa v oceánoch nachádza viac ako 150 miliónov ton plastov;

P.  keďže v EÚ sa každoročne dostáva do oceánov 150 000 až 500 000 ton plastového odpadu;

Q.  keďže ak sa nič neurobí, bude podľa štúdií, ktoré cituje OSN, do roku 2050 v oceánoch viac plastov ako rýb;

R.  plasty predstavujú viac ako 85 % odpadu odhodeného na plážach a viac ako 80 % odpadu odhodeného do mora;

S.  keďže v oceánoch možno nájsť prakticky každý druh plastového materiálu, počnúc Veľkým tichomorským pásom odpadu, kde sa nachádza minimálne 79 000 ton plastov pokrývajúcich plochu 1,6 milióna štvorcových kilometrov, až po najodľahlejšie oblasti Zeme, ako sú hlboké oceánske dná a Arktída;

T.  keďže morský odpad má taktiež nepriaznivý vplyv na hospodársku činnosť a ľudský potravinový reťazec;

U.  keďže 90 % všetkých morských vtákov prehĺta plastové častice;

V.  keďže zatiaľ poriadne nerozumieme celému vplyvu plastového odpadu na flóru, faunu a ľudské zdravie; keďže boli zdokumentované katastrofické následky na morský život, keď plastové úlomky v oceáne každoročne zabijú viac ako 100 miliónov morských živočíchov;

W.  keďže riešenia týkajúce sa plastov v moriach nemožno oddeliť od celkovej stratégie pre plasty; keďže článok 48 nariadenia o kontrole rybárstva(11), ktorý obsahuje opatrenia určené na podporu vyťahovania strateného rybárskeho výstroja, je krokom správnym smerom, ale jeho rozsah pôsobnosti je príliš obmedzený vzhľadom na to, že členské štáty majú možnosť oslobodiť od tejto povinnosti drvivú väčšinu rybolovných plavidiel a že vykonávanie požiadaviek na nahlasovanie je stále slabé;

X.  keďže sa zvažuje financovanie v rámci Európskej územnej spolupráce (ďalej len „ETC“) pre projekty v Jadranskom mori, ako napríklad nové nástroje na riadenie a osvedčené postupy na zmierňovanie a podľa možnosti odstránenie praktiky ponechávania rybárskeho výstroja v mori, ako aj určenie novej úlohy rybárskym plavidlám ako strážcov morí;

Y.  keďže členské štáty sú signatármi Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí (MARPOL) a mali by sa usilovať o úplné vykonávanie jeho ustanovení;

Z.  keďže k neúmyselnému zachytávaniu rýb (tzv. ghost fishing) dochádza vtedy, keď sa do stratených alebo v mori zanechaných biologicky nerozložiteľných rybárskych sietí, pascí a lovných šnúr zachytia či zakliesnia morské živočíchy alebo keď v ich dôsledku dôjde k zraneniu, vyhladovaniu a zabitiu uvedených živočíchov; keďže k neúmyselnému zachytávaniu rýb dochádza po strate a zanechaní rybárskeho výstroja v mori; keďže v nariadení o kontrole rybárstva sa vyžaduje povinné označovanie výstroja a oznamovanie a vyťahovanie strateného výstroja; keďže niektorí rybári preto z vlastnej iniciatívy prinášajú späť do prístavov stratené siete vytiahnuté z mora;

AA.  keďže hoci je náročné presne posúdiť presný prínos akvakultúry k tvorbe morského odpadu, odhaduje sa, že 80 % morského odpadu tvoria plasty a mikroplasty a že približne 20 % až 40 % tohto morského plastového odpadu sa čiastočne spája s ľudskou činnosťou na mori vrátane prevádzkovania obchodných a výletných lodí, pričom zvyšok pochádza z pevniny, a keďže podľa nedávnej štúdie FAO(12) približne 10 % pochádza zo strateného alebo zahodeného rybárskeho výstroja; keďže stratený a zahodený rybársky výstroj je jednou zo zložiek morského plastového odpadu, a keďže sa odhaduje, že 94 % plastov, ktoré sa dostávajú do oceánu, končí na morskom dne, a preto je potrebné využívať Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“) na poskytovanie platieb alebo iných finančných a materiálnych stimulov pre rybárov, aby sa priamo podieľali na programoch výlovu morského odpadu;

AB.  Keďže sa do životného prostredia EÚ každý rok uvoľňuje 75 000 až 300 000 ton mikroplastov vrátane mikroplastov, ktoré sa zámerne pridávajú do plastových výrobkov, mikroplastov uvoľnených počas používania výrobkov a mikroplastov, ktoré vznikli degradáciou plastových výrobkov;

AC.  keďže mikroplasty a nanočastice vytvárajú osobitné výzvy v oblasti verejnej politiky;

AD.  keďže mikroplasty sa nachádzajú v 90 % balenej vody;

AE.  keďže žiadosť Komisie, aby Európska chemická agentúra (ďalej len „ECHA“) preskúmala vedecký základ na obmedzenie používania zámerne pridávaných mikroplastov do výrobkov pre spotrebiteľov alebo na profesionálne použitie, je vítaná;

AF.  keďže žiadosť Komisie, aby ECHA pripravila návrh možných obmedzení oxo-degradovateľných plastov, je vítaná;

AG.  keďže podľa článku 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zavedenie nových vlastných zdrojov podlieha osobitnému legislatívnemu postupu, ktorý vyžaduje jednomyseľný súhlas členských štátov a konzultáciu s Európskym parlamentom;

Všeobecné poznámky

1.  víta oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028) ako krok vpred k prechodu EÚ na obehové hospodárstvo; uznáva, že plasty zohráva užitočnú úlohu v našom hospodárstve i v našom každodennom živote, ale zároveň majú značné nevýhody; domnieva sa, že kľúčovou výzvou je preto hospodárenie s plastmi udržateľným spôsobom v celom hodnotovom reťazci, a teda zmena spôsobu výroby a používania plastov, aby sa hodnota udržala v našom hospodárstve bez toho, aby to malo negatívny vplyv na životné prostredie, klímu a verejné zdravie;

2.  zdôrazňuje, že prevencia plastového odpadu, tak ako je definovaná v rámcovej smernici o odpadoch, by mala byť prvou prioritou v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva; okrem toho sa domnieva, že podstatné zlepšenie výsledkov v oblasti recyklácie plastov je tiež kľúčom k podpore udržateľného hospodárskeho rastu, ako aj k ochrane životného prostredia a verejného zdravia; vyzýva všetky zainteresované strany, aby považovali nedávny zákaz Číny týkajúci sa dovozu plastového odpadu za príležitosť investovať do predchádzania vzniku plastového odpadu vrátane stimulovania opätovného používania plastov a obehového dizajnu výrobkov, a investovať do najmodernejších zariadení v EÚ na zber, triedenie a recykláciu; domnieva sa, že výmena najlepších postupov v tomto smere je dôležitá najmä pre MSP;

3.  je presvedčený, že stratégia pre plasty by mala slúžiť aj ako páka na stimulovanie nových, inteligentných a obehových obchodných, výrobných a spotrebiteľských modelov pokrývajúcich celý hodnotový reťazec v súlade s cieľom OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja č. 12 – udržateľná spotreba a výroba a internalizáciou externých nákladov; vyzýva Komisiu, aby týmto smerom podporila jasné prepojenia medzi politikami EÚ v oblasti odpadu, chemikálií a výrobkov, a to aj vývojom cyklov netoxických materiálov stanovených v 7. environmentálnom akčnom programe;

4.  žiada Komisiu, aby stanovila politiku po roku 2020 pre obehové hospodárstvo a biohospodárstvo založenú na silnom pilieri výskumu a inovácií, a aby zabezpečila, že v novom viacročnom finančnom rámci (VFR) budú k dispozícii potrebné záväzky; zdôrazňuje najmä význam výskumu pre vývoj inovačných riešení a pochopenie vplyvu makro-, mikro- a nanoplastov na ekosystémy a ľudské zdravie;

5.  zdôrazňuje, že plasty sú rôznorodé a majú rôzne použitia, a že pre rôzne hodnotové reťazce je potrebný prispôsobený prístup s rozmanitým súborom riešení, ktorý zohľadní vplyv na životné prostredie, existujúce alternatívy, často zameraný na konkrétne výrobky, s prihliadnutím na miestne a regionálne požiadavky a zabezpečenie toho, aby boli splnené funkčné potreby;

6.  zdôrazňuje, že spoločné a koordinované opatrenia všetkých zainteresovaných strán v celom hodnotovom reťazci vrátane spotrebiteľov sú nevyhnutné na dosiahnutie úspechu a výsledku, ktorý je výhodný pre hospodárstvo, životné prostredie, klímu a zdravie;

7.  zdôrazňuje, že obmedzenie vzniku odpadu je spoločnou zodpovednosťou, a že premena všeobecných obáv týkajúcich sa plastového odpadu na verejnú zodpovednosť zostáva aj naďalej dôležitou výzvou; zdôrazňuje skutočnosť, že rozvoj nových modelov spotreby stimuláciou zmeny správania spotrebiteľov je v tomto smere kľúčový; žiada, aby sa zvýšila informovanosť spotrebiteľov o vplyve znečistenia z plastového odpadu, o význame prevencie a riadneho nakladania s odpadom a o existujúcich alternatívach;

Od dizajnu pre recykláciu po dizajn pre obehovosť

8.  žiada príslušné orgány v členských štátoch, aby zabezpečili plné a čo najrýchlejšie vykonávanie a presadzovanie celého acquis o odpadoch; keďže v EÚ sa na recykláciu vyzbiera menej ako 30 % plastov, čo vedie k obrovskému plytvaniu zdrojmi; zdôrazňuje, že plasty sa po roku 2030 už nebudú prijímať na skládky, a že členské štáty budú musieť spravovať svoj plastový odpad podľa ustanovení uvedených v smernici 2008/98/ES; opakuje, že členské štáty by mali využívať hospodárske nástroje a iné opatrenia na poskytovanie stimulov používania hierarchie odpadového hospodárstva; zdôrazňuje význam separovaného zberu a triediacich zariadení s cieľom umožniť vysokokvalitnú recykláciu a podporiť využívanie kvalitných druhotných surovín;

9.  žiada všetky zainteresované strany v odvetví priemyslu, aby začali konkrétne opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli najneskôr do roku 2030 všetky plastové obaly opätovne použiteľné alebo recyklovateľné nákladovo efektívnym spôsobom, spájali svoju identitu značky s trvalo udržateľnými a obehovými obchodnými modelmi a využili svoju marketingovú silu na propagáciu a riadenie udržateľných a obehových modelov spotreby; vyzýva Komisiu, aby monitorovala a vyhodnocovala vývoj, propagovala osvedčené postupy a overovala environmentálne tvrdenia s cieľom zabrániť tzv. greenwashingu;

10.  domnieva sa, že občianska spoločnosť by mala byť náležite zapojená a informovaná tak, aby dokázala viesť priemysel k plneniu záväzkov a povinností;

11.  Vyzýva Komisiu, aby splnila svoju povinnosť revidovať a posilniť základné požiadavky v smernici o obaloch a odpadoch z obalov do konca roku 2020 s ohľadom na relatívne vlastnosti rôznych obalových materiálov na základe posúdenia životného cyklu, pričom by sa mala zaoberať najmä prevenciou a dizajnom pre obehovosť; vyzýva Komisiu, aby predložila jasné, realizovateľné a účinné požiadavky vrátane požiadaviek na nákladovo efektívne opätovne použiteľné a recyklovateľné plastové obaly a požiadaviek týkajúcich sa nadmerného balenia;

12.  žiada Komisiu, aby stanovila zásady efektívneho využívania zdrojov a obehovosti ako hlavné zásady vrátane dôležitej úlohy, ktorú môžu zohrávať obehové materiály, výrobky a systémy, a to aj pre neobalové plastové predmety; domnieva sa že toto možno dosiahnuť napríklad rozšírenou zodpovednosťou výrobcu, vypracovaním noriem týkajúcich sa výrobkov, vykonávaním preskúmaní životného cyklu, rozšírením legislatívneho rámca pre ekodizajn na všetky hlavné skupiny plastových výrobkov, prijatím ustanovení o environmentálnej značke a vykonávaním metódy environmentálnej stopy výrobku;

Vytvorenie skutočného jednotného trhu s recyklovanými plastmi

13.  konštatuje, že existujú rôzne dôvody pre nízku mieru využívania recyklovaných plastov v EÚ, okrem iného nízke ceny fosílnych palív v dôsledku subvencií, chýbajúca dôvera a nedostatok kvalitných surovín; zdôrazňuje, že na zaistenie prechodu na obehové hospodárstvo je potrebný stabilný vnútorný trh s druhotnými surovinami; vyzýva Komisiu, aby odstránila prekážky, ktorým čelí tento trh, a aby vytvorila rovnaké podmienky;

Normy kvality a overovanie

14.  žiada Komisiu, aby urýchlene predložila normy kvality s cieľom vybudovať dôveru a stimulovať trh s druhotnými plastmi; naliehavo žiada Komisiu, aby pri vypracúvaní týchto noriem kvality zohľadnila rôzne úrovne recyklácie, ktoré sú kompatibilné s funkčnosťou rôznych výrobkov, a súčasne zabezpečovala ochranu verejného zdravia, bezpečnosť potravín a ochranu životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila bezpečné používanie recyklovaných materiálov v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami, a aby podnietila inovácie;

15.  žiada Komisiu, aby zvážila najlepšie postupy s certifikáciou nezávislou treťou stranou a podnietila certifikáciu recyklovaných materiálov, pretože overovanie je nevyhnutné na posilnenie dôvery priemyslu a spotrebiteľov v recyklované materiály;

Recyklovaný obsah

16.  žiada všetkých aktérov jednotlivých odvetví, aby zmenili svoje verejné záväzky zvýšiť využívanie recyklovaných plastov na oficiálne prísľuby, a aby uskutočnili konkrétne opatrenia;

17.  domnieva sa, že povinné pravidlá týkajúce sa recyklovaného obsahu sú potrebné na to, aby sa podporilo využívanie druhotných surovín, pokiaľ trhy s recyklovanými materiálmi ešte nefungujú; vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie požiadaviek na minimálny obsah recyklovaného materiálu pre špecifické plastové výrobky uvedené na trh EÚ, a to pri súčasnom dodržiavaní požiadaviek na bezpečnosť potravín;

18.  žiada členské štáty, aby zvážili zavedenie zníženej dane z pridanej hodnoty (DPH) na výrobky obsahujúce recyklovaný obsah;

Obstarávanie zamerané na obehovosť

19.  zdôrazňuje, že obstarávanie je základným nástrojom prechodu na obehové hospodárstvo, keďže má moc podporovať inovácie v obchodných modeloch a podporovať také výrobky a služby, ktoré efektívne využívajú zdroje; zdôrazňuje úlohu miestnych a regionálnych orgánov v tejto oblasti; žiada Komisiu, aby vytvorila vzdelávaciu sieť EÚ o obstarávaní zameranom na obehovosť s cieľom zbierať skúsenosti z pilotných projektov; je presvedčený, že tieto dobrovoľné činnosti by mali na základe robustného posúdenia vplyvu pripraviť podmienky na prijatie záväzných pravidiel a kritérií EÚ pre verejné obstarávanie zamerané na obehovosť;

20.  vyzýva členské štáty, aby postupne odstránili všetky nevhodné stimuly, ktoré bránia dosiahnutiu čo najvyššej úrovne recyklácie plastov;

Pomedzie medzi odpadom a chemikáliami

21.  žiada príslušné orgány v členských štátoch, aby optimalizovali kontroly dovážaných materiálov a výrobkov s cieľom zabezpečiť a presadzovať súlad s právnymi predpismi EÚ o chemikáliách a výrobkoch;

22.  poukazuje na uznesenie Európskeho parlamentu o vykonávaní balíka obehového hospodárstva: možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu;

Predchádzanie vzniku plastového odpadu

Plastové výrobky na jednorazové použitie

23.  konštatuje, že neexistuje všeliek na riešenie škodlivých účinkov plastových výrobkov na jednorazové použitie na životné prostredie, a domnieva sa, že na vyriešenie tejto komplexnej otázky je potrebná kombinácia dobrovoľných a regulačných opatrení, ako aj zmena informovanosti, správania a účasti spotrebiteľov;

24.  berie na vedomie opatrenia, ktoré už boli prijaté v niektorých členských štátoch, a preto víta návrh Komisie týkajúci sa špecifického legislatívneho rámca na zníženie vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, najmä plastových výrobkov na jedno použitie; domnieva sa, že tento návrh by mal prispieť k výraznému zníženiu morského odpadu, z ktorého viac ako 80 % tvoria plasty, a tak prispieť k cieľu programu trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 predchádzať a výrazne znížiť všetky druhy morského znečistenia;

25.  domnieva sa, že je dôležité, aby tento rámec ponúkal ambiciózny súbor opatrení pre príslušné orgány v členských štátoch, ktorý bude zlučiteľný s integritou jednotného trhu, mať hmatateľný a pozitívny vplyv na životné prostredie a sociálno-ekonomický vplyv a poskytne spotrebiteľom potrebnú funkčnosť;

26.  uznáva, že znižovanie a obmedzovanie používania plastových výrobkov na jedno použitie môže vytvoriť príležitosti pre udržateľné obchodné modely;

27.  odkazuje na prebiehajúcu prácu v rámci riadneho legislatívneho postupu týkajúceho sa tohto návrhu;

28.  zdôrazňuje, že existujú rôzne spôsoby na dosiahnutie vysokej miery separovaného zberu a recyklácie a zníženia množstva plastového odpadu vrátane systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu s modulovanými poplatkami, vratných záloh a zvýšeného informovania verejnosti; uznáva výhody zavedených režimov v rôznych členských štátoch a potenciál výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi; zdôrazňuje, že výber určitého systému zostáva v kompetencii príslušného orgánu daného členského štátu;

29.  víta skutočnosť, že v smernici 94/62/ES sa stanovuje, že členské štáty stanovia povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu za všetky obaly do konca roka 2024, a vyzýva Komisiu, aby posúdila možnosť rozšírenia tejto povinnosti na iné plastové výrobky v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES;

30.  berie na vedomie návrh Komisie o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (COM(2018)0325), ktorým sa zavádza príspevok založený na odpade z nerecyklovaných plastových obalov; zdôrazňuje, že riadiaci účinok takéhoto príspevku musí byť v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva; zdôrazňuje preto, že prioritou by malo byť predchádzanie vzniku odpadu;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa spojili a podporili medzinárodnú koalíciu na zníženie znečistenia plastovými taškami, ktorá sa začala na konferencii COP 22 v Marrákeši v novembri 2016;

32.  domnieva sa, že supermarkety zohrávajú kľúčovú úlohu pri znižovaní množstva plastov na jednorazové použitie v EÚ; víta iniciatívy, ako sú uličky v supermarketoch bez plastov, ktoré supermarketom umožňujú testovať kompostovateľné biomateriály ako alternatívy k plastovým obalom;

33.  víta návrh Komisie na smernicu o prístavných zberných zariadeniach (COM(2018)0033), ktorej cieľom je výrazne znížiť záťaž a náklady pre rybárov pri vracaní rybárskeho výstroja a plastového odpadu späť do prístavu; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú by mohli zohrávať rybári, najmä výlovom plastového odpadu z mora počas svojej rybolovnej činnosti a jeho vrátením do prístavu, kde bude s odpadom riadne naložené; zdôrazňuje, že Komisia a členské štáty by mali podporovať túto činnosť, aby rybárom nebol účtovaný nijaký poplatok za jeho spracovanie;

34.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vykonávanie článku 48 ods. 3 nariadenia o kontrole rybárstva, ktoré sa týka povinností vyťahovania a nahlasovania strateného rybárskeho výstroja, nebolo súčasťou správy Komisie z roku 2017 o hodnotení a vykonávaní tohto nariadenia; zdôrazňuje, že je potrebné podrobné posúdenie vykonávania požiadaviek nariadenia o kontrole rybárstva z hľadiska rybárskeho výstroja;

35.  žiada Komisiu, členské štáty a regióny, aby podporili plány na zber odpadu na mori, do ktorých by sa podľa možnosti zapojili rybárske plavidlá, a aby v prístavoch zaviedli zariadenia na zber a likvidáciu morského odpadu, ako aj systémy recyklácie sietí na konci životnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využívali odporúčania uvedené v dobrovoľných usmerneniach FAO týkajúcich sa označovania rybárskeho výstroja a aby úzko spolupracovali s odvetvím rybárstva s cieľom bojovať proti neúmyselnému zachytávaniu rýb (tzv. ghost fishing);

36.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby rozširovali zber údajov v oblasti plastov v mori, a to vytvorením a vykonávaním celoeurópskeho povinného systému digitálneho nahlasovania výstroja strateného jednotlivými rybárskymi plavidlami v záujme podpory činnosti zameranej na vylovenie výstrojov, v rámci ktorého by sa využívali údaje z regionálnych databáz, s cieľom vymieňať si informácie v európskej databáze riadenej Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva alebo s cieľom rozvíjať systém Únie na výmenu informácií na mori (SafeSeaNet) tak, aby sa stal používateľsky ústretovým systémom na úrovni celej EÚ, ktorý bude rybárom umožňovať nahlasovať stratený výstroj;

37.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby členské štáty vyvíjali väčšie úsilie o vypracovanie stratégií a plánov na obmedzenie ponechávania rybárskeho výstroja v mori, napríklad formou grantov z ENRF, štrukturálnych fondov a podpory z ETC a pri zachovaní potrebnej miery aktívnej regionálnej účasti;

Bioplasty, biologická odbúrateľnosť a kompostovateľnosť

38.  dôrazne podporuje Komisiu v príprave jasných dodatočných noriem, harmonizovaných pravidiel a definícií týkajúcich sa biologického obsahu, biologickej odbúrateľnosti (vlastnosť, ktorá nie je závislá od suroviny na výrobu plastu) a kompostovateľnosti s cieľom riešiť existujúce mylné predstavy a nedorozumenia a poskytovať spotrebiteľom jasné informácie;

39.  zdôrazňuje, že podpora udržateľného biohospodárstva môže prispieť k zníženiu závislosti Európy od dovážaných surovín; zdôrazňuje potenciálnu úlohu pre biologické a biologicky odbúrateľné plasty, v prípade ktorých sa preukáže, že sú prínosné z hľadiska životného cyklu, domnieva sa, že biologická odbúrateľnosť sa musí posudzovať v reálnych podmienkach;

40.  zdôrazňuje, že biologicky odbúrateľné a kompostovateľné plasty môžu pomôcť podporiť prechod na obehové hospodárstvo, ale nesmú sa považovať za riešenie problému morského odpadu a nemali by legitimizovať nepotrebné používanie jednorazových výrobkov; vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala jasné kritériá užitočných výrobkov a použití pozostávajúcich z biologicky odbúrateľných plastov vrátane obalov a použitia v poľnohospodárstve; požaduje, aby sa v tejto otázke uskutočnili ďalšie investície do VaV; zdôrazňuje, že s biologicky odbúrateľnými a biologicky neodbúrateľnými plastami sa musí zachádzať rozdielne s ohľadom na správne nakladanie s odpadom;

41.  zdôrazňuje, že bioplasty poskytujú potenciál na čiastočnú diferenciáciu východiskových surovín, a v tejto súvislosti vyzýva na ďalšie investície do výskumu a vývoja; uznáva existenciu inovatívnych biologických materiálov, ktoré sú už na trhu; zdôrazňuje potrebu neutrálneho a rovnakého zaobchádzania s náhradnými materiálmi;

42.  požaduje celoúniový zákaz oxo-degradovateľných plastov do roku 2020, pretože tento typ plastov sa nedá bezpečne biologicky rozložiť, nie je kompostovateľný, negatívne ovplyvňuje recykláciu bežných plastov, a nemá preukázateľný prínos pre životné prostredie;

Mikroplasty

43.  žiada Komisiu, aby zaviedla zákaz mikroplastov v kozmetických výrobkoch, výrobkoch osobnej hygieny a čistiacich prostriedkoch do roku 2020; ďalej vyzýva agentúru ECHA, aby v prípade potreby posúdila a pripravila zákaz mikroplastov, ktoré sa zámerne pridávajú do iných výrobkov, pričom sa zohľadní, či sú k dispozícii realizovateľné alternatívy;

44.  žiada Komisiu, aby stanovila minimálne požiadavky v právnych predpisoch týkajúcich sa výrobkov s cieľom výrazne znížiť uvoľňovanie mikroplastov pri zdroji, najmä v prípade textilu, pneumatík, farieb a cigaretových ohorkov;

45.  berie na vedomie osvedčené postupy programu Operation Clean Sweep a viaceré iniciatívy proti úniku plastových peliet; domnieva sa, že existuje priestor na zopakovanie týchto iniciatív na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni;

46.  žiada Komisiu, aby preskúmala zdroje, distribúciu, osud a účinky makroplastov aj mikroplastov v súvislosti s čistením odpadových vôd a hospodárením s dažďovou vodou v rámci prebiehajúcej kontroly vhodnosti rámcovej smernice o vode a smernice o povodniach; okrem toho vyzýva príslušné orgány členských štátov a Komisiu, aby zabezpečili úplné presadzovanie a vykonávanie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd a rámcovej smernice o morskej stratégii; okrem toho vyzýva Komisiu, aby podporovala výskum v oblasti technológie čistenia čistiarenských kalov a čistenia vody;

Výskum a inovácie

47.  víta vyhlásenie Komisie o tom, že v rámci programu Horizont 2020 sa bude investovať ďalších 100 miliónov EUR na podporu investícií do riešení efektívneho využívania surovín a obehového hospodárstva, ako sú prevencia a možnosti dizajnu, diverzifikácia surovín a inovatívne technológie v oblasti recyklácie, napríklad molekulárna a chemická recyklácia, ako aj zlepšenie mechanickej recyklácie; zdôrazňuje inovačný potenciál začínajúcich podnikov v tomto kontexte; podporuje vytvorenie strategického výskumného a inovačného programu pre obehovosť materiálu s osobitným dôrazom na plasty a materiály obsahujúce plasty, nielen pokiaľ ide o obaly, na usmerňovanie budúcich rozhodnutí o financovaní v programe Európsky horizont; konštatuje, že na podporu využívania súkromných investícií bude potrebné adekvátne financovanie; zdôrazňuje, že verejno-súkromné partnerstvá môžu pomôcť urýchliť prechod na obehové hospodárstvo;

48.  zdôrazňuje silný potenciál prepojenia digitálnej agendy a agendy obehového hospodárstva; zdôrazňuje, že je potrebné riešiť regulačné prekážky pre inováciu, vyzýva Komisiu, aby preskúmala možné dohody EÚ v oblasti inovácie v súlade s dosiahnutím cieľov stanovených v stratégii pre plasty a širšej agende obehového hospodárstva;

49.  vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby podporili využívanie inovačných rybárskych výstrojov tým, že budú rybárov nabádať k tomu, aby nahradili staré siete a vybavili existujúce siete sledovacími zariadeniami a senzormi prepojenými s aplikáciami pre smartfóny, čipmi rádiofrekvenčnej identifikácie a sledovacími zariadeniami pre plavidlá, aby kapitáni mohli presnejšie sledovať svoje siete a v prípade potreby ich opätovne vytiahnuť; uznáva úlohu, ktorú pri predchádzaní vstupu plastového odpadu do morí môžu zohrávať technológie;

50.  žiada, aby Európsky horizont zahŕňal úlohu Oceán bez plastov s cieľom využiť inovácie na zníženie množstva plastov vstupujúcich do morského prostredia a na zber plastov prítomných v oceánoch; opakuje svoje výzvy na boj proti morskému odpadu (vrátane prevencie, zvyšovania gramotnosti v oblasti oceánov, zvyšovania informovanosti o environmentálnej výzve, pokiaľ ide o plastové znečistenie a iné formy morského odpadu, a kampaní na odstraňovanie znečistenia, ako je výlov odpadu a čistenie pláží), ako sa uvádza v spoločnom oznámení Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 10. novembra 2016 o medzinárodnej správe oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov (JOIN(2016)0049); vyzýva na dialóg o politike EÚ v oblasti morského odpadu medzi tvorcami politík, zainteresovanými stranami a odborníkmi;

Globálne opatrenia

51.  žiada EÚ, aby zohrávala proaktívnu úlohu pri vypracúvaní celosvetového protokolu pre plasty a aby zabezpečila, aby sa rôzne záväzky prijaté na úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni dali sledovať integrovaným a transparentným spôsobom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne viedli pracovnú skupinu, ktorú v záujme hľadania medzinárodnej odpovede v boji proti plastovému morskému odpadu a mikroplastom zriadilo Environmentálne zhromaždenie OSN v decembri 2017; zdôrazňuje, že problematika plastového znečistenia a kapacít odpadového hospodárstva musí byť súčasťou rámca vonkajšej politiky EÚ, pretože veľká časť plastového odpadu v oceánoch pochádza z krajín Ázie a Afriky;

52.  vyzýva všetky inštitúcie EÚ spolu so schémou EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit, aby sa zamerali na prevenciu, podrobne preskúmali svoje vnútorné pravidlá obstarávania a postupy nakladania s plastovým odpadom a výrazne znížili jeho výrobu, a to najmä nahradením plastových výrobkov na jedno použitie a ich obmedzením;

o
o   o

53.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
(3) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
(4) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
(5) Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(7) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
(8) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2017)0287.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2018)0004.
(11) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(12) Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear


Možnosti na riešenie prepojenia medzi právnymi predpismi týkajúcimi sa chemických látok, výrobkov a odpadu
PDF 164kWORD 52k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (2018/2589(RSP))
P8_TA(2018)0353B8-0363/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 191 a 192 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a udržiavania, ochrany a zlepšovania kvality životného prostredia,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade(1),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení(2),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov(4),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (ďalej len „REACH“) a o zriadení Európskej chemickej agentúry(5),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006(6),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS(7),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov(8),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“(9),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (COM(2018)0032),

–  so zreteľom na sprievodný pracovný dokument útvarov Komisie k oznámeniu Komisie zo 16. januára 2018 o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (SWD(2018)0020),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. januára 2018 s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve (COM(2018)0028),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 5. marca 2018 s názvom Všeobecná správa o vykonávaní nariadenia REACH v praxi a preskúmaní určitých aspektov – Závery a opatrenia (COM(2018)0116),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2016 s názvom Pracovný plán v oblasti ekodizajnu na obdobie rokov 2016 – 2019 (COM(2016)0773),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. decembra 2015 s názvom Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo (COM(2015)0614),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. septembra 2011 s názvom Plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje (COM(2011)0571),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2017 o dlhšej životnosti výrobkov: výhody pre spotrebiteľov a spoločnosti(10),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. novembra 2015 o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie XXX, ktorým sa udeľuje povolenie na používanie bis(2-etylhexyl)-ftalátu (DEHP) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006(11),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. júla 2015 k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu(12),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2018 o vykonávaní 7. environmentálneho akčného programu(13),

–  so zreteľom na Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní,

–  so zreteľom na Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode,

–  so zreteľom na Štokholmský dohovor o perzistentných organických látkach,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii o vykonávaní balíka predpisov o obehovom hospodárstve: možnosti riešenia pomedzia legislatívy o chemikáliách, výrobkoch a odpade (O-000063/2018 – B8-0036/2018 a O-000064/2018 – B8-0037/2018),

–  so zreteľom na návrh uznesenia Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín,

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 7. environmentálny akčný program zabezpečuje vypracovanie stratégie Únie pre netoxické životné prostredie, aby sa zabezpečila minimalizácia vystavenia účinkom chemických látok vo výrobkoch vrátane dovážaných výrobkov, s cieľom podporovať cykly netoxických materiálov, aby sa recyklovaný odpad mohol využívať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu;

B.  keďže v článku 9 smernice (EÚ) 2018/851 sa stanovuje, že opatrenia prijaté členskými štátmi na zabránenie vzniku odpadu musia znižovať tvorbu odpadu, a to najmä odpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu;

C.  keďže v článku 9 smernice (EÚ) 2018/851 sa tiež stanovuje, že týmito opatreniami sa musí podporovať znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch a zabezpečiť, aby každý dodávateľ výrobku v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 33 nariadenia REACH poskytoval informácie podľa článku 33 ods. 1 uvedeného nariadenia Európskej chemickej agentúre (ďalej len „ECHA“), a že agentúra ECHA musí zriadiť a spravovať databázu údajov, ktoré sa jej majú predkladať v tejto súvislosti, a poskytuje prístup do tejto databázy prevádzkovateľom odpadového hospodárstva a na požiadanie spotrebiteľom;

D.  keďže v článku 10 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/851 sa stanovuje, že ak je to potrebné na splnenie povinnosti prípravy na opätovné použitie, recykláciu a iné činnosti zhodnocovania a na uľahčenie alebo zlepšenie zhodnocovania, členské štáty pred zhodnocovaním alebo počas neho musia prijať potrebné opatrenia, aby sa odstránili nebezpečné látky, zmesi a zložky z nebezpečného odpadu na účely ich spracovania v súlade s článkami 4 a 13 smernice 2008/98/ES(14) o odpade;

E.  keďže v článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 850/2004 sa stanovuje, že postupy na zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu, ktoré môžu viesť k zhodnoteniu, recyklovaniu, spätnému získaniu alebo opätovnému použitiu látok uvedených v prílohe IV (perzistentné organické znečisťujúce látky), musia byť zakázané;

Všeobecné úvahy

1.  víta oznámenie Komisie a pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. januára 2018, ako aj konzultačný proces, ale očakáva urýchlené prijatie opatrení s cieľom riešiť problémy týkajúce sa „pomedzia“; podporuje celkovú víziu predloženú Komisiou, ktorá je v súlade s cieľmi 7. environmentálneho akčného programu;

2.  domnieva sa, že prvoradým cieľom Komisie by malo byť zabrániť tomu, aby sa nebezpečné chemikálie dostali do materiálového cyklu, dosiahnuť úplnú jednotnosť medzi právnymi predpismi, ktorými sa vykonávajú politiky v oblasti odpadu a chemikálií, a zabezpečiť lepšie vykonávanie súčasných právnych predpisov a zároveň riešiť tie regulačné medzery – najmä pokiaľ ide o dovážané výrobky – ktoré by mohli pôsobiť ako prekážky pre udržateľné obehové hospodárstvo EÚ;

3.  zdôrazňuje, že v skutočnom obehovom hospodárstve musia byť výrobky navrhnuté tak, aby boli modernizovateľné, trvanlivé, opraviteľné, opätovne použiteľné a recyklovateľné a s minimálnym použitím látok vzbudzujúcich obavy;

4.  opätovne zdôrazňuje, že prechod na obehové hospodárstvo si vyžaduje prísne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva a pokiaľ možno postupné vyraďovanie látok vzbudzujúcich obavy, a to najmä ak existujú alebo budú vyvinuté bezpečnejšie alternatívy, v záujme zabezpečenia vývoja cyklov netoxických materiálov, ktoré uľahčia recykláciu a sú nevyhnutné pre riadny rozvoj funkčného trhu s druhotnými surovinami;

5.  vyzýva Komisiu, aby bez ďalšieho odkladu vypracovala stratégiu Únie pre netoxické životné prostredie, ako sa stanovuje v 7. environmentálnom akčnom programe;

6.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v úzkej spolupráci s agentúrou ECHA zintenzívnili svoje regulačné činnosti s cieľom podporiť nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a obmedziť látky, ktoré predstavujú neprijateľné riziká pre zdravie ľudí alebo životné prostredie v súvislosti s nariadením REACH a osobitnými právnymi predpismi pre odvetvia či výrobky, aby sa recyklovaný odpad mohol používať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín v rámci Únie;

7.  zdôrazňuje potrebu nájsť miestne, regionálne, národné a európske riešenia tým, že sa zapoja všetky zainteresované strany s cieľom odhaliť chemické látky vzbudzujúce obavy v recyklačných tokoch a odstrániť ich odtiaľ;

8.  vyzýva spoločnosti, aby v plnom rozsahu prijali výhľadovo orientovaný komplexný prístup k pokrokovému hospodáreniu s chemikáliami tak, že využijú príležitosť nahradiť toxické látky vo výrobkoch a dodávateľských reťazcoch, urýchlia inováciu trhu a stanú sa jej hybnou silou;

9.  zdôrazňuje, že vykonávanie právnych predpisov o chemikáliách, výrobkoch a odpade môže predstavovať výzvu pre malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“); zdôrazňuje, že ich konkrétny prípad by sa mal brať do úvahy pri prijímaní opatrení bez ohrozenia úrovne ochrany zdravia ľudí a životného prostredia; poukazuje na potrebu jasných a ľahko dostupných informácií na zabezpečenie toho, aby mali MSP potrebné predpoklady na úplné dodržiavanie všetkých právnych predpisov v tejto oblasti;

10.  domnieva sa, že v prípade rizika prekrývania právnych predpisov je nevyhnutné objasniť prepojenia, zabezpečiť súdržnosť a využiť možné synergie;

11.  zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité, aby sa zlepšila transparentnosť, pokiaľ ide o prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy v spotrebnom tovare, a vybudovala sa tak dôvera verejnosti v bezpečnosť druhotných surovín; zdôrazňuje, že vyššia transparentnosť by ešte viac posilnila stimuly na postupné ukončenie používania látok vzbudzujúcich obavy;

Nedostatočné informácie o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch a v odpade

12.  domnieva sa, že látky vzbudzujúce obavy sú látky, ktoré spĺňajú kritériá stanovené v článku 57 nariadenia REACH ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, látky zakázané podľa Štokholmského dohovoru, špecifické látky obmedzené vo výrobkoch uvedených v prílohe XVII k nariadeniu REACH a špecifické látky regulované podľa osobitných odvetvových právnych predpisov a/alebo právnych predpisov o výrobkoch;

13.  opakuje svoju výzvu Komisii, aby splnila svoje záväzky chrániť zdravie občanov a životné prostredie pred endokrinnými disruptormi; očakáva, že Komisia bez ďalšieho odkladu predloží svoju stratégiu v oblasti endokrinných disruptorov, aby sa minimalizovalo vystavenie občanov EÚ ďalším endokrinným disruptorom okrem pesticídov a biocídov;

14.  zdôrazňuje, že všetky látky vzbudzujúce obavy by sa mali čo najskôr sledovať a že informácie týkajúce sa týchto látok vrátane ich zloženia a koncentrácie by mali byť v plnom rozsahu sprístupnené všetkým subjektom zapojeným do dodávateľského reťazca, recyklovateľom a verejnosti, pričom treba zohľadniť existujúce systémy a zvážiť možnosti sledovacích riešení pre jednotlivé odvetvia; ako prvý krok v tomto smere víta nové ustanovenia uvedené v článku 9 smernice (EÚ) 2018/851 o odpade;

15.  v tejto súvislosti vyzýva členské štáty a Komisiu, aby spolu s agentúrou ECHA zintenzívnili úsilie zabezpečiť, aby do roku 2020 všetky relevantné látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy vrátane látok, ktoré spĺňajú kritérium rovnocennej úrovne obáv, napríklad endokrinných disruptorov a senzibilizátorov, boli zaradené do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH, ako sa uvádza v 7. environmentálnom akčnom programe;

16.  domnieva sa, že v súlade so súčasnými požiadavkami na dovoz stanovenými nariadením REACH by mal systém na sledovanie zahŕňať aj všetky výrobky dovezené do Únie, ktoré môžu obsahovať látky vzbudzujúce obavy; ďalej poukazuje na dôležitosť riešenia problematiky neregistrovaných látok v dovážaných výrobkoch; zdôrazňuje, že v súvislosti s dovážanými výrobkami je potrebná hlbšia spolupráca na medzinárodnej úrovni so subjektmi, ako je Program OSN pre životné prostredie (UNEP), s tretími krajinami, ktoré čelia podobným výzvam, pokiaľ ide o dovážané výrobky, a vyvážajúcimi krajinami;

17.  konštatuje, že v súlade so závermi druhého preskúmania nariadenia REACH, ktoré uskutočnila Komisia, by sa mala zlepšiť kvalita údajov o nebezpečenstve chemikálií, ich použití a vystavení chemikáliám v registračných dokumentáciách podľa nariadenia REACH;

18.  domnieva sa, že v súlade s článkom 20 ods. 2 nariadenia REACH (kontrola úplnosti registrácie) by agentúra ECHA nemala udeliť prístup na trh chemikáliám s registračnou dokumentáciou, ktorá je neúplná a neprimeraná, a mala by zabezpečiť, aby sa potrebné informácie uviedli čo najskôr; pripomína, že je dôležité, aby informácie uvedené v registračnej dokumentácii boli presné, primerané, spoľahlivé, relevantné a dôveryhodné; vyzýva agentúru ECHA, aby zintenzívnila svoje úsilie v súvislosti s článkom 41 nariadenia REACH (kontrola súladu registrácie) s cieľom ukončiť situáciu týkajúcu sa dokumentácie nespĺňajúcej požiadavky a zabezpečiť, aby sa chemikáliám, ktorých registračná dokumentácia nespĺňa požiadavky, neudelil prístup na trh; vyzýva registrujúcich a členské štáty, aby prispeli k zabezpečeniu toho, že registračné dokumentácie podľa nariadenia REACH spĺňajú požiadavky a aktualizujú sa;

Riešenie prítomnosti látok vzbudzujúcich obavy v recyklovaných materiáloch

19.  zdôrazňuje, že Únia musí zabezpečiť rovnakú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, či už ide o výrobky vyrobené z primárnych alebo regenerovaných materiálov;

20.  opätovne zdôrazňuje, že v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva má prevencia prednosť pred recykláciou a že recyklácia by preto nemala ospravedlňovať pretrvávajúce používanie nebezpečných látok, ktoré sú dedičstvom z minulosti;

21.  domnieva sa, že na všetky prvotné a druhotné suroviny by sa mali v zásade vzťahovať rovnaké pravidlá; poukazuje však na to, že nie je vždy možné zaručiť, aby materiály z recyklovaných výrobkov boli úplne rovnaké ako prvotné suroviny;

22.  poukazuje na to, že pravidlá Únie by mali zabezpečiť, aby recyklácia materiálov neumožňovala pretrvávajúce používanie nebezpečných látok; so znepokojením konštatuje, že právne predpisy, ktoré bránia prítomnosti chemikálií vo výrobkoch vrátane dovážaných, sú roztrieštené, nesystematické a nekonzistentné a vzťahujú sa len na veľmi malý počet látok, výrobkov a použití, často s mnohými výnimkami; vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným pokrokom vo vypracúvaní stratégie EÚ pre netoxické životné prostredie zameranej okrem iného na znižovanie vystavenia látkam vzbudzujúcim obavy vo výrobkoch;

23.  zdôrazňuje, že o možnosti recyklovať materiály obsahujúce látky vzbudzujúce obavy by sa malo uvažovať len vtedy, ak neexistujú žiadne náhradné materiály bez látok vzbudzujúcich obavy; domnieva sa, že akákoľvek takáto recyklácia by sa mala uskutočniť v uzavretých alebo kontrolovaných obehoch bez toho, aby sa ohrozovalo zdravie ľudí vrátane zdravia pracovníkov alebo životné prostredie;

24.  dúfa, že inovačné postupy recyklácie pomôžu dekontaminovať odpad obsahujúci látky vzbudzujúce obavy;

25.  domnieva sa, že problém výrobkov obsahujúcich látky, ktoré sú dedičstvom z minulosti, by sa mal riešiť efektívnym systémom registrácie, sledovania a likvidácie;

26.  domnieva sa, keďže viac ako 80 % environmentálneho vplyvu výrobku je určených vo fáze návrhu, že smernica o ekodizajne a iné právne predpisy špecifické pre jednotlivé výrobky by sa mali používať navyše k nariadeniu REACH na zavedenie požiadaviek na nahradenie látok vzbudzujúcich obavy; zdôrazňuje, že používanie toxických látok alebo látok, ktoré vzbudzujú obavy, napríklad perzistentných organických látok a endokrinných disruptorov, by sa malo osobitne zvážiť v rámci rozšírených kritérií ekodizajnu bez toho, aby boli dotknuté iné harmonizované právne požiadavky týkajúce sa týchto látok stanovené na úrovni Únie;

27.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné zabezpečiť rovnaké podmienky pre výrobky vyrobené v EÚ a dovážané výrobky; domnieva sa, že výrobky vyrobené v EÚ nesmú byť za žiadnych okolností znevýhodnené; žiada preto Komisiu, aby zabezpečila včasné používanie obmedzení podľa nariadenia REACH a iných právnych predpisov o výrobkoch tak, aby výrobky vyrobené v EÚ a dovážané výrobky podliehali rovnakým pravidlám; zdôrazňuje najmä to, že postupné ukončovanie používania alebo nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktoré vyplýva z režimu autorizácie podľa nariadenia REACH, by malo byť sprevádzané obmedzeniami, ktoré sa uplatnia súčasne; vyzýva príslušné orgány členských štátov, aby zvýšili kontroly dovážaných materiálov s cieľom zabezpečiť súlad s nariadením REACH a s právnymi predpismi o výrobkoch;

28.  zdôrazňuje, že by sa malo zlepšiť presadzovanie právnych predpisov o chemikáliách a výrobkoch na hraniciach EÚ;

29.  zastáva názor, že na riešenie otázky prítomnosti látok, ktoré vzbudzujú obavy, v recyklovaných materiáloch by bolo vhodné zaviesť pas výrobku ako nástroj na informovanie o materiáloch a látkach použitých vo výrobkoch;

Nejasnosti týkajúce sa toho, ako môžu materiály prestať byť odpadom

30.  zdôrazňuje, že sú potrebné jednoznačné pravidlá EÚ, ktoré určujú podmienky, ktoré musia byť splnené na ukončenie režimu odpadu, a že sa vyžadujú harmonizované kritériá stavu konca odpadu; domnieva sa, že takéto jednoznačné pravidlá EÚ musia byť navrhnuté tak, aby boli vykonateľné aj pre malé a stredné podniky;

31.  domnieva sa, že na úrovni EÚ by sa mali prijať opatrenia na dosiahnutie väčšej harmonizácie vo výklade a uplatňovaní ustanovení o stave konca odpadu stanovených v rámcovej smernici o odpade členskými štátmi s cieľom uľahčiť používanie regenerovaných materiálov v EÚ;

32.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby v plnej miere spolupracovali v súvislosti s kritériami stavu konca odpadu;

Problémy pri uplatňovaní metodík EÚ na klasifikáciu odpadu a vplyvy na recyklovateľnosť materiálov (druhotné suroviny)

33.  domnieva sa, že pravidlá klasifikácie odpadu ako nebezpečného alebo ako odpadu, ktorý nie je nebezpečný, by mali byť v súlade s pravidlami klasifikácie látok a zmesí podľa nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadenie CLP), pričom treba zohľadniť osobitosti odpadu a spôsob, akým sa s ním nakladá, a okrem toho víta nové technické usmernenia ku klasifikácii odpadu; zdôrazňuje, že je potrebné ďalej rozvíjať klasifikačný rámec pre odpad a chemikálie tak, aby zahŕňal sledované parametre pre charakterizáciu nebezpečenstva vzbudzujúce veľké obavy, ako sú vysoká perzistencia, endokrinná disrupcia, bioakumulácia alebo neurotoxicita;

34.  vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s klasifikáciou tokov odpadov objasnila správny výklad nariadenia CLP s cieľom predísť nesprávnej klasifikácii odpadu obsahujúceho látky vzbudzujúce obavy;

35.  zdôrazňuje, že nedostatočné presadzovanie právnych predpisov EÚ o odpadoch je neprijateľné a musí sa riešiť prednostne, a to aj prostredníctvom správ o jednotlivých krajinách obsiahnutých v rámci preskúmania vykonávania environmentálnych právnych predpisov, pretože je potrebný konzistentnejší prístup medzi pravidlami klasifikácie chemikálií a odpadu;

36.  vyzýva Komisiu, aby bezodkladne preskúmala európsky katalóg odpadov;

o
o   o

37.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 93.
(3) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
(4) Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
(5) Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7.
(8) Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10.
(9) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171.
(10) Prijaté texty, P8_TA(2017)0287.
(11) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 96.
(12) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 65.
(13) Prijaté texty, P8_TA(2018)0100.
(14) Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3.


Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii
PDF 240kWORD 77k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Európskom akčnom pláne jedného zdravia proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR) (2017/2254(INI))
P8_TA(2018)0354A8-0257/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 168 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na usmernenia Svetovej zdravotníckej organizácie WHO z roku 2017 o používaní medicínsky dôležitých antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín,

–  so zreteľom na správu Európskej federácie veterinárnych lekárov z 29. februára 2016, v ktorej sa uvádzajú odpovede na otázky Európskej agentúry pre lieky EMA a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA v súvislosti s používaním antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín(1),

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. júna 2016 o ďalších krokoch v rámci prístupu jedného zdravia s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii,

–  so zreteľom na závery Rady zo 17. júna 2016 o posilnení vyváženosti farmaceutických systémov v Európskej únii a jej členských štátoch,

–  so zreteľom na závery Rady zo 6. júna 2011 s názvom Imunizácia detí: úspechy a výzvy v oblasti európskej imunizácie detí a ďalšie kroky, ktoré prijali ministri zdravotníctva členských štátov EÚ,

–  so zreteľom na závery Rady zo 6. decembra 2014 o očkovaní ako účinnom nástroji v oblasti verejného zdravia,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. mája 2015 s názvom O bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe: zlepšenie bezpečnosti pacientov a boj proti antimikrobiálnej rezistencii(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 s názvom Mikrobiálna výzva – rastúce hrozby antimikrobiálnej rezistencie(3),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1082/2013/EÚ z 22. októbra 2013 o závažných cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2119/98/ES(4),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2017 s názvom Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (COM(2017)0339),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020(5),

–  so zreteľom na globálny akčný plán WHO pre očkovanie GVAP, ktorý v máji 2012 schválilo 194 členských štátov Svetového zdravotníckeho zhromaždenia,

–  so zreteľom na európsky očkovací akčný plán WHO EVAP 2015 – 2020,

–  so zreteľom na dokument vo všeobecnom záujme s názvom Úloha Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA v boji proti antimikrobiálnej rezistencii, ktorý bol v roku 2018 uverejnený v časopise Food Protection Trends,

–  so zreteľom na plán strategického prístupu Komisie k liekom v životnom prostredí a jej súčasný návrh strategického prístupu(6),

–  so zreteľom na politickú deklaráciu zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni o antimikrobiálnej rezistencii z 21. septembra 2016,

–  so zreteľom na správu Svetovej banky z marca 2017 s názvom Rezistentné infekcie: hrozba pre našu hospodársku budúcnosť (Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch (COM(2014)0558),

–  so zreteľom na správu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj OECD zo septembra 2015 s názvom Antimikrobiálna rezistencia v krajinách G7 a inde: ekonomické otázky, zásady a možné opatrenia (Antimicrobial Resistance in G7 Countries and Beyond: Economic Issues, Policies and Options for Action),

–  so zreteľom na spoločné vedecké stanovisko EMA/EFSA o opatreniach na zníženie potreby používať antimikrobiálne látky pri chove hospodárskych zvierat v Európskej únii a z nich vyplývajúcom vplyve na bezpečnosť potravín (stanovisko RONAFA),

–  so zreteľom na uznesenie 70. Svetového zdravotníckeho zhromaždenia o zlepšení prevencie, diagnostiky a klinickej liečby sepsy z 29. mája 2017,

–  so zreteľom na prvú spoločnú správu JIACRA I Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb ECDC, úradu EFSA a agentúry EMA o integrovanej analýze spotreby antimikrobiálnych látok a výskyte antimikrobiálnej rezistencie u ľudí a zvierat určených na produkciu potravín uverejnenú v roku 2015 a druhú spoločnú správu JIACRA II uverejnenú v roku 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 2. marca 2017 o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom(7),

–  so zreteľom na správu ECDC o dohľade nad antimikrobiálnou rezistenciou v Európe z roku 2016,

–  so zreteľom na súhrnnú správu Európskej únie o antimikrobiálnej rezistencii zoonotických a indikátorových baktérií u ľudí a zvierat a v potravinách v roku 2016, ktorú vypracovali ECDC a EFSA(8),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0257/2018),

A.  keďže nadmerné a nesprávne používanie antibiotík najmä v chove hospodárskych zvierat (antibiotiká používané v rámci profylaxie a ako rastové stimulátory) a nízka kvalita metód boja proti infekciám postupne spôsobili, že antimikrobiálna rezistencia (AMR) sa pre ľudstvo stala obrovskou hrozbou;

B.  keďže podľa odhadov sa dá predchádzať najmenej 20 % infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI) prostredníctvom trvalých mnohostranných programov prevencie a kontroly infekcií(9);

C.  keďže obozretné používanie antibiotík a prevencia a kontrola infekcií vo všetkých oblastiach zdravotnej starostlivosti vrátane zdravia zvierat sú základnými kameňmi účinnej prevencie množenia sa a prenosu baktérií rezistentných voči antibiotikám;

D.  keďže 50 % predpisovaných antibiotík je u ľudí neúčinných a v 25 % nie sú správne podávané; keďže 30 % hospitalizovaných pacientov užíva antibiotiká a keďže multirezistentné baktérie predstavujú osobitnú hrozbu v nemocniciach, zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti a u pacientov, ktorých starostlivosť si vyžaduje používanie prostriedkov ako ventilátory a intravenózne katétre;

E.  keďže antibiotiká sa naďalej používajú v chove hospodárskych zvierat v rámci prevencie infekcií a ako náhrada nedostatočnej hygieny, a nie v prípadoch, keď je ich predpisovanie potrebné, čo u zvierat prispieva k výskytu baktérií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam, ktoré sa môžu prenášať na ľudí;

F.  keďže vzťah medzi rezistenciou voči antibiotikám u zvierat určených na produkciu potravín (napr. u brojlerových kurčiat) a vysokým podielom bakteriálnych infekcií u ľudí v dôsledku manipulácie, prípravy a spotreby mäsa týchto zvierat potvrdzujú aj agentúry EÚ(10);

G.  keďže nesprávne užívanie antibiotík znižuje ich účinnosť a vedie k šíreniu vysoko rezistentných mikróbov, ktoré sú zvlášť rezistentné voči antibiotikám poslednej línie; keďže podľa informácií OECD sa odhaduje, že AMR môže vo svete každoročne spôsobovať 700 tisíc úmrtí; keďže k 25 tisícom týchto úmrtí dochádza v Európskej únii a k ostatným mimo EÚ, znamená to, že spolupráca v oblasti rozvojovej politiky a koordinácie a monitorovania AMR na medzinárodnej úrovni je rozhodujúca;

H.  keďže AMR môže v roku 2050 spôsobiť až 10 miliónov úmrtí ročne, ak sa neprijmú žiadne opatrenia; keďže 9 miliónov týchto predpokladaných úmrtí nastane v rozvojových krajinách mimo EÚ, najmä v Ázii a Afrike; keďže infekcie a rezistentné baktérie sa ľahko šíria, a preto sú globálne opatrenia naliehavo potrebné;

I.  keďže očkovaním a rýchlymi diagnostickými nástrojmi RDT je možné obmedziť nadmerné alebo nesprávne užívanie antibiotík; keďže RDT umožňujú zdravotníckym pracovníkom rýchlo diagnostikovať pacientov s bakteriálnou alebo vírusovou infekciou a následne znížiť nesprávne užívanie antibiotík a riziko vzniku rezistencie(11);

J.  keďže neustále šírenie vysoko rezistentných baktérií by mohlo v budúcnosti znemožniť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pokiaľ ide o invazívne zákroky alebo osvedčené spôsoby liečby niektorých skupín pacientov vyžadujúce rádioterapiu, chemoterapiu alebo transplantáciu;

K.  keďže baktérie sa neprestajne vyvíjajú a keďže výskum a vývoj i regulačné prostredie sú zložité, niektoré špecifické infekcie sú zriedkavé a predpokladaná návratnosť nových antimikrobiálnych látok zostáva obmedzená;

L.  keďže infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou sú spôsobené nedostatkom preventívnych opatrení, ktorých následkom sú najmä v nemocniciach baktérie rezistentné voči antibiotikám a nedostatočná hygienická prax; keďže podľa odhadov ECDC sa infekciou spojenou so zdravotnou starostlivosťou v EÚ každoročne nakazia približne 4 milióny pacientov a keďže každoročne dochádza k približne 37 tisíc úmrtiam ako priamemu dôsledku týchto infekcií; keďže počet úmrtí by mohol byť ešte vyšší; keďže sa ukázalo, že predtým uvádzaný počet 25 tisíc úmrtí v Únii je veľmi nízky;

M.  keďže nedostatočný prístup k účinným antibiotikám v rozvojových krajinách naďalej spôsobuje viac úmrtí ako rezistencia voči nim; keďže opatrenia na riešenie antimikrobiálnej rezistencie, ktoré sa príliš zameriavajú na nedostatočný prístup k antibiotikám, môžu zhoršiť už aj tak závažnú krízu nedostatočného prístupu k liekom, čo u detí do piatich rokov v súčasnosti spôsobuje viac ako milión úmrtí ročne; keďže opatrenia zamerané na riešenie AMR musia mať za úlohu zabezpečenie udržateľného prístupu k liekom pre všetkých, čo znamená prístup pre tých, ktorí ich potrebujú, ale bez akéhokoľvek nadbytku;

N.  keďže v niektorých členských štátoch rýchlo narastá výskyt multirezistentných plesní vedúcich k výrazne dlhšej hospitalizácii a úmrtnosti infikovaných pacientov; keďže Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb vo zvýšenej miere informuje o tejto problematike; keďže táto osobitná problematika v európskom akčnom pláne jedného zdravia proti AMR zjavne absentuje;

O.  keďže sa ukázalo, že aktívne programy skríningu pomocou rýchlych diagnostických testov (RDT) významne prispievajú ku kontrole infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a k obmedzovaniu ich šírenia v nemocniciach a medzi pacientmi(12);

P.  keďže sa zistilo, že používanie antibiotických zlúčenín v neklinickom spotrebnom tovare zvyšuje riziko vzniku kmeňov baktérií rezistentných voči liekom(13);

Q.  keďže hygiena rúk v podobe ich účinného umývania a osušovania môže prispieť k prevencii AMR a prenosu infekčných chorôb;

R.  keďže používanie zdravotníckych pomôcok môže zabrániť infekciám v mieste chirurgického výkonu, a tým predchádzať AMR a kontrolovať jej výskyt(14);

S.  keďže sú príklady úspešných programov, ktorými sa zlepšila celosvetová dostupnosť liekov proti HIV, tuberkulóze (TBC) a malárii;

T.  keďže nozokomiálne infekcie predstavujú celosvetovo vážnu hrozbu pre zachovanie a zaručenie základnej zdravotnej starostlivosti;

U.  keďže AMR by do roku 2050 mohla spôsobiť viac úmrtí ako rakovina, ak bude súčasný trend pokračovať(15);

V.  keďže ECDC a EFSA opätovne potvrdili, že AMR predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre verejné zdravie(16);

W.  keďže TBC rezistentná voči liekom je hlavnou príčinou úmrtí v dôsledku AMR;

X.  keďže Svetová banka vo svojej správe z marca 2017 upozornila, že do roku 2050 by infekcie rezistentné voči liekom mohli celosvetovo spôsobiť hospodárske škody porovnateľné s finančnou krízou v roku 2008;

Y.  keďže AMR treba vidieť a chápať ako hrozbu pre zdravie ľudí, zvierat a planéty a ako priamu hrozbu pri dosahovaní viacerých cieľov trvalo udržateľného rozvoja uvedených v programe trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, okrem iného cieľov č. 1, 2, 3 a 6;

Z.  keďže cieľom prístupu jedného zdravia je naďalej zabezpečovať účinnú liečbu infekcií ľudí a zvierat, zastaviť výskyt a šírenie AMR a posilniť vývoj a dostupnosť nových účinných antimikrobiálnych látok v EÚ a inde;

AA.  keďže v záveroch Rady o ďalších krokoch v rámci prístupu jedného zdravia s cieľom bojovať proti antimikrobiálnej rezistencii(17) sa požaduje, aby Komisia a členské štáty zosúladili programy strategického výskumu v rámci súčasných iniciatív EÚ v oblasti výskumu a vývoja nových antibiotík, alternatív a diagnostiky v sieti jedného zdravia pre AMR;

AB.  keďže v Charte základných práv Európskej únie je uznané základné právo občanov na zdravotnú a lekársku starostlivosť; keďže právo na zdravie je hospodárske, sociálne a kultúrne právo na univerzálnu minimálnu úroveň zdravotnej starostlivosti, na ktoré majú nárok všetky fyzické osoby;

AC.  keďže hlavným pilierom každej stratégie EÚ pre AMR musí byť zabezpečenie ďalšieho odborného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti najnovších trendov výskumu a odporúčaných postupov v oblasti prevencie a šírenia AMR;

AD.  keďže podľa odhadov Svetového zdravotníckeho zhromaždenia sepsa ako syndróm reakcie na väčšinu infekčných ochorení spôsobí vo svete každoročne približne 6 miliónov úmrtí, ktorým je vo väčšine prípadov možné predísť;

AE.  Keďže ECDC, EFSA a EMA na základe spoločného mandátu v súčasnosti pracujú na výsledných ukazovateľoch AMR a spotreby antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín a u ľudí;

AF.  keďže príroda poskytuje množstvo účinných antibiotík a je zdrojom, ktorý by sa mohol využívať viac ako v súčasnosti;

AG.  keďže z najnovších údajov EMA vyplýva, že opatrenia s cieľom obmedziť používanie veterinárnych antimikrobiálnych látok v rámci EÚ nie sú jednotné(18); keďže vďaka ambicióznej vnútroštátnej politike niektoré členské štáty v krátkom období dosiahli výrazné zníženie v používaní veterinárnych antimikrobiálnych látok, čo doložilo príkladmi niekoľko prieskumných misií riaditeľstva Európskej komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín(19);

AH.  keďže AMR je cezhraničnou hrozbou pre zdravie, ale jej situácia sa v jednotlivých členských štátoch značne líši; keďže Komisia musí preto identifikovať a konať v oblastiach, ktoré prinášajú vysokú európsku pridanú hodnotu, a zároveň rešpektovať právomoci členských štátov, ktoré sú zodpovedné za vymedzenie vlastnej politiky v oblasti zdravia;

AI.  keďže účinné opatrenia proti AMR musia byť súčasťou širšej medzinárodnej iniciatívy s účasťou čo najväčšieho počtu medzinárodných inštitúcií, agentúr a odborníkov, ako aj súkromného sektora;

AJ.  keďže hlavnými príčinami AMR sú okrem iného nevhodné používanie a nadmerné alebo nesprávne používanie antimikrobiálnych látok, nedostatočné systémy zabezpečenia kvality liekov, používanie antimikrobiálnych látok u hospodárskych zvierat na podporu rastu alebo prevenciu chorôb, chyby prevencie a kontroly infekcií a nedostatky v systémoch dohľadu;

AK.  keďže pacienti by mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti a možnostiam liečby vrátane doplnkových a alternatívnych liečebných postupov a liekov podľa vlastného výberu a preferencií;

AL.  keďže podľa odhadov náklady celosvetových opatrení v oblasti AMR za obdobie 10 rokov dosiahnu až 40 miliárd USD;

AM.  keďže problémy spojené s AMR budú v nadchádzajúcich rokoch pribúdať a keďže účinné opatrenia závisia od nepretržitých medziodvetvových investícií do verejného a súkromného výskumu a inovácií, aby sa na základe prístupu jedného zdravia mohli vyvíjať lepšie nástroje, produkty a zariadenia, nové spôsoby liečby a alternatívne prístupy;

AN.  keďže počas piateho až siedmeho rámcového programu (RP5 – RP7) sa do výskumu AMR investovala viac ako miliarda EUR a v rámci programu Horizont 2020 (H2020) sa doposiaľ zmobilizoval celkový rozpočet v objeme viac ako 650 miliónov EUR; keďže Komisia sa zaviazala, že do AMR počas posledných 3 rokoch trvania programu Horizont 2020 investuje viac ako 200 miliónov EUR;

AO.  keďže výsledky výskumu v oblasti AMR prinesú rôzne nástroje financovania programu Horizont 2020, predovšetkým:

   iniciatíva za inovačnú medicínu IMI zameraná na všetky aspekty vývoja antibiotík vrátane výskumu mechanizmov AMR, objavu a vývoja liekov, hospodárnosti a uvážlivého používania antimikrobiálnych látok, so siedmimi prebiehajúcimi projektmi v rámci programu ND4BB s celkovým rozpočtom vo výške viac ako 600 miliónov EUR z finančných prostriedkov Komisie a z vecných príspevkov firiem;
   partnerstvo európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania EDCTP s dôrazom na vývoj nových a zdokonalených liekov, vakcín, mikrobicídov a diagnostiky HIV/AIDS, TBC a malárie, s 32 prebiehajúcimi projektmi v hodnote viac ako 79 miliónov EUR;
   iniciatíva spoločnej tvorby programov týkajúcich sa AMR so zameraním na konsolidáciu inak roztrieštenej činnosti jednotlivých členských štátov v oblasti výskumu, s prebiehajúcimi projektmi v hodnote 55 miliónov EUR;
   Európska rada pre výskum ERC so svojimi výskumnými projektmi, ktoré iniciovali výskumní pracovníci, alebo takými, ktoré sú založené na prístupe zdola nahor;
   nástroj financovania InnovFin pre infekčné choroby určený projekty v úzkom spojení s trhom, so siedmimi doposiaľ poskytnutými pôžičkami v celkovom objeme 125 miliónov EUR;
   nástroj pre MSP a projekt na urýchlenie procesu inovácie FTI na podporu MSP pri tvorbe nových riešení a nástrojov na prevenciu, diagnostiku a liečbu infekčných chorôb a na zlepšenie kontroly infekcií, s 36 projektmi týkajúcimi sa AMR a rozpočtom vo výške 33 miliónov EUR;

AP.  keďže do 60-tych rokov minulého storočia bolo vyvinutých viac než 20 nových tried antibiotík, ale odvtedy bola napriek šíreniu a rozvoju nových rezistentných baktérií vyvinutá len jedna nová trieda; keďže sú aj jasné dôkazy o rezistencii súčasných tried antibiotík voči novým účinným látkam;

AQ.  keďže nové antimikrobiálne látky sa prejavujú pozitívne z hľadiska verejného zdravotníctva a vedy;

AR.  keďže používanie antibiotík na zootechnické účely, napríklad ako stimulátorov rastu, predstavuje nesprávne používanie týchto liekov, ktoré odsudzujú všetky medzinárodné zdravotnícke organizácie a v boji proti antimikrobiálnej rezistencii odporúčajú jeho zákaz; keďže používanie antibiotík ako stimulátorov rastu u zvierat určených na produkciu potravín je od roku 2006 v EÚ zakázané;

AS.  keďže proti mnohým chorobám spôsobeným mikróbmi možno účinne bojovať nie antibiotikami, ktoré vedú k rezistencii voči liekom, ale včasnou diagnostikou spojenou s novými a jestvujúcimi liekmi a ďalšími prípustnými metódami a postupmi liečby povolenými v EÚ, a tak sa zachraňujú životy miliónov ľudí a zvierat v celej EÚ;

AT.  keďže priepasť medzi narastajúcou AMR a vývojom nových antimikrobiálnych látok sa rozširuje; keďže choroby rezistentné voči liekom by do roku 2050 každoročne mohli vo svetovom meradle spôsobovať 10 miliónov úmrtí; keďže sa odhaduje, že v EÚ každoročne zomrie najmenej 25 tisíc ľudí na infekcie spôsobené rezistentnými baktériami, a to pri ročných nákladoch vo výške 1,5 miliardy EUR, pričom za posledných 40 rokov bola vyvinutá iba jedna nová trieda antibiotík;

AU.  keďže ak majú antibiotiká vyhradené výlučne na humánne použitie byť naďalej účinné a ak sa majú minimalizovať riziká AMR voči týmto kľúčovým antibiotikám, musí sa zakázať používanie určitých skupín antibiotík vo veterinárnej medicíne; keďže Komisia by mala spresniť, ktoré antibiotiká alebo skupiny antibiotík majú byť vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí;

AV.  keďže politické vyhlásenie, ktoré v septembri 2016 schválili hlavy štátov na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov v New Yorku, a globálny akčný plán z mája 2015 boli signálom, že svet je odhodlaný prijať všestranný koordinovaný prístup k riešeniu základných príčin antimikrobiálnej rezistencie v rôznych odvetviach;

AW.  keďže často uvádzaný údaj o 25 000 úmrtí v EÚ ročne v dôsledku AMR a súvisiacich nákladoch vo výške viac ako 1,5 miliardy EUR pochádza z roku 2007 a keďže treba neustále aktualizovať informácie o skutočných nákladoch AMR; zdôrazňuje, že rozsah tohto problému je dôkazom, že európsky akčný plán jedného zdravia proti AMR je jednoznačne potrebný;

EÚ ako oblasť s najlepšou praxou

1.  sa domnieva, že pri prijímaní účinných krokov v boji proti AMR musí prístup jedného zdravia zohrávať hlavnú úlohu, berúc do úvahy to, že zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie sú navzájom prepojené a že choroby sa prenášajú z ľudí na zvieratá a naopak; preto zdôrazňuje, že proti chorobám je nutné bojovať tak u ľudí, ako aj u zvierat, pričom je tiež potrebné osobitne zvážiť potravinový reťazec a životné prostredie, ktoré môžu byť ďalším zdrojom rezistentných mikroorganizmov; zdôrazňuje dôležitú úlohu Komisie pri koordinácii a monitorovaní vnútroštátnych akčných plánov vykonávaných členskými štátmi a dôležitosť spolupráce medzi správnymi orgánmi;

2.  zdôrazňuje potrebu časového rámca pre európsky akčný plán jedného zdravia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby do európskeho akčného plánu jedného zdravia a do národných akčných plánov zaradili záväzné merateľné ciele a ambiciózne krátkodobé ciele, a tak umožnili porovnávanie;

3.  zdôrazňuje, že správne a obozretné používanie antimikrobiálnych látok je pre obmedzenie výskytu AMR v humánnej zdravotnej starostlivosti, chove hospodárskych zvierat a akvakultúre rozhodujúce; zdôrazňuje, že sú značné rozdiely v spôsoboch, akými členské štáty reagujú na AMR a ako ju riešia, takže koordinácia národných plánov s konkrétnymi vytýčenými cieľmi sa stáva kľúčovou; vyzdvihuje, že pri koordinácii a monitorovaní národných stratégií zohráva kľúčovú úlohu Európska komisia; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu medziodvetvového (najmä v ďalšom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie FP9) a krosmediálneho vykonávania koncepcie jedného zdravia, ktoré v akčnom pláne Komisie ešte nie je dostatočné; trvá na tom, aby bolo používanie antibiotík na preventívne účely vo veterinárnej medicíne prísne regulované v súlade s ustanoveniami pripravovaného nariadenia o veterinárnych liekoch;

4.  odporúča, aby novovytvorená sieť jedného zdravia, ako aj jednotná akcia EÚ týkajúca sa antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou EU-JAMRAI okrem členských štátov zapájali aj ďalšie relevantné kľúčové zainteresované strany;

5.  vyzýva Komisiu, aby vykonala a zverejnila hodnotenie akčného plánu jedného zdravia v polovici trvania a ex post a aby do postupu hodnotenia zapojila všetky relevantné zúčastnené strany;

6.  zdôrazňuje, že spoločné opatrenia EÚ proti rastúcej hrozbe pre zdravie ľudí a zvierat a životné prostredie, ktorú predstavujú baktérie rezistentné voči antibiotikám môžu byť úspešné len vtedy, ak budú vychádzať z normalizovaných údajov; vyzýva preto Komisiu, aby vypracovala a navrhla vhodné postupy a ukazovatele na meranie a porovnávanie pokroku v boji proti AMR a aby zabezpečila predloženie a hodnotenie normalizovaných údajov;

7.  konštatuje, že nedávno prijaté ukazovatele EÚ, ktoré členským štátom pomáhajú monitorovať ich pokrok v boji proti AMR, sú zamerané len na spotrebu antibiotík a neodrážajú vhodnosť používania; vyzýva ECDC, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenila ukazovatele EÚ;

8.  vyzýva Komisiu, aby zozbierala údaje a informovala o objeme antibiotík podľa výrobcov;

9.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zosúladili dohľad, monitorovanie a nahlasovanie štruktúr a patogénov AMR a tieto údaje poskytli svetovému systému dohľadu nad antimikrobiálnou rezistenciou GLASS; okrem toho zdôrazňuje maximálny význam systematického zberu všetkých relevantných a porovnateľných údajov o objeme predaja; vyzýva Komisiu, aby po porade s EMA, EFSA a ECDC zostavila zoznam prioritných patogénov EÚ u ľudí a zvierat s ohľadom na svetový zoznam prioritných patogénov WHO, čím sa jasne stanovia budúce priority v oblasti výskumu a vývoja; okrem toho žiada Komisiu, aby členské štáty stimulovala a podporovala pri zavádzaní a monitorovaní vnútroštátnych cieľov v oblasti dohľadu a znižovania AMR/HAI;

10.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala normalizované prehľady k zberu dát o HAI a aby preskúmala riziká pre veľké populácie ľudí a zvierat počas epidémií a pandémií;

11.  zdôrazňuje, že lepšia výmena miestnych, regionálnych a vnútroštátnych informácií a údajov o vynárajúcich sa otázkach v oblasti zdravia ľudí a zvierat spolu s používaním systémov včasného varovania môže členským štátom pomôcť prijímať vhodné opatrenia na obmedzenie šírenia rezistentných organizmov;

12.  vyzýva na rozšírenie funkcie a ľudských i finančných zdrojov všetkých relevantných agentúr EÚ v boji proti AMR a HAI; je presvedčený, že úzka spolupráca medzi agentúrami EÚ a projektmi financovanými z prostriedkov EÚ je výsostne dôležitá;

13.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby pravidelne predkladali presné informácie o počte potvrdených prípadov AMR u ľudí spolu so správnou a aktuálnou štatistikou úmrtnosti v dôsledku AMR;

14.  zdôrazňuje, že monitorovanie chovu hospodárskych zvierat pre poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel, prevencia infekcií, vzdelávanie v oblasti zdravia, opatrenia biologickej bezpečnosti, programy aktívneho skríningu a kontrolné postupy sú pri kontrole všetkých infekčných mikroorganizmov rozhodujúce, pretože znižujú potrebu antimikrobiálnych látok, a teda možnosti mikroorganizmov nadobudnúť a šíriť rezistenciu; zdôrazňuje potrebu povinného informovania orgánov verejného zdravotníctva o všetkých pacientoch, u ktorých sa zistila infekcia vysoko rezistentnými baktériami alebo boli identifikovaní ako ich nosiči; zdôrazňuje potrebu usmernení o izolovaní hospitalizovaných nositeľov a o vytvorení multidisciplinárnej odbornej pracovnej skupiny podliehajúcej priamo ministerstvu zdravotníctva;

15.  zdôrazňuje potrebu systému EÚ na zber údajov o správnom používaní všetkých antibiotík; žiada vypracovanie protokolov o predpisovaní a používaní antibiotík na úrovni EÚ, pričom v tejto otázke okrem iného uznáva zodpovednosť veterinárnych lekárov a lekárov primárnej starostlivosti; okrem toho žiada povinný zber všetkých predpisov antibiotík na vnútroštátnej úrovni a ich registráciu v databáze, ktorú spravujú a koordinujú odborníci v oblasti infekcií s cieľom šíriť vedomosti o ich odporúčanom používaní;

16.  v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisia nenavrhla strategický prístup k znečisťovaniu vôd farmaceutickými produktmi skôr, ako sa to požaduje v rámcovej smernici o vode(20); naliehavo preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali európsku stratégiu boja proti rezíduám liekov vo vode a životnom prostredí a aby venovali dostatočnú pozornosť monitorovaniu, zberu údajov a lepšej analýze vplyvu AMR na vodné zdroje a vodný ekosystém; upriamuje pozornosť na užitočnosť integrovaného prístupu k celému reťazcu rezíduí liekov a AMR v životnom prostredí(21);

17.  zdôrazňuje, že znečisťovanie vody a pôdy rezíduami humánnych a veterinárnych antibiotík je stále väčším problémom a že samotné životné prostredie je potenciálnym zdrojom nových rezistentných mikroorganizmov; vyzýva preto Komisiu, aby v rámci koncepcie jedného zdravia venovala životnému prostrediu oveľa väčšiu pozornosť;

18.  pripomína, že často uvádzaných 25 tisíc úmrtí ročne v EÚ v dôsledku AMR a súvisiace náklady viac ako 1,5 miliardy EUR sú údaje z roku 2007 a že informácie o skutočných nákladoch AMR je treba neustále aktualizovať;

19.  pripomína, že zdravie je faktorom produktivity a konkurencieschopnosti, ako aj jednou z otázok, ktoré najviac znepokojujú občanov;

20.  vyzýva Komisiu, aby svoje financovanie rozšírila aj na EUCAST, ktorý sa zaoberá technickými aspektmi testovania fenotypov antimikrobiálnej citlivosti in vitro a pôsobí ako styčný výbor EMA a ECDC;

21.  naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby vo viacročnom finančnom rámci (VFR) 2021 – 2027 konkrétne vyčlenila dodatočné finančné prostriedky na výskum neterapeutických náhradných krmív na použitie v chove hospodárskych zvierat;

22.  podporuje minimum odpoveď Rady na návrh kódexu postupov na minimalizáciu a zamedzenie antimikrobiálnej rezistencie ako súčasti Codexu Alimentarius a jeho zásady č. 18 a č. 19 o zodpovednom a obozretnom používaní antimikrobiálnych látok;

23.  podporuje sústredenie sa na súlad s usmerneniami na kontrolu infekcií, ktoré spájajú ciele znižovania výskytu infekcií s podporou osvedčených postupov na pomoc pri riešení bezpečnosti pacientov v nemocničnom prostredí;

24.  vyzýva Komisiu, ECDC a členské štáty, aby podporovali používanie utierok na ruky na jedno použitie na hygienicky citlivých miestach, ako sú zdravotnícke zariadenia, potravinárske zariadenia a jasle;

25.  pripomína, že potraviny sú jedným z možných prostriedkov prenosu rezistentných baktérií zo zvierat na ľudí, ako aj to, že baktérie rezistentné voči liekom môžu v populácii ľudí a zvierat cirkulovať prostredníctvom vody a životného prostredia; berie na vedomie riziká infekcie rezistentnými organizmami prostredníctvom kontaminovaných plodín, ktoré sú ošetrované antimikrobiálnymi látkami alebo maštaľným hnojom, ako aj únikom látok z poľnohospodárskych podnikov do podzemných vôd; v tejto súvislosti poukazuje na to, že na šírenie takýchto baktérií má vplyv obchod, cestovanie a migrácia ľudí aj zvierat;

26.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pripravili informácie o verejnom zdraví s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti, a tak podporili zmenu správania sa v prospech zodpovedného používania antibiotík a nakladania s nimi, najmä ich profylaktického používania; vyzdvihuje význam podpory tzv. zdravotnej gramotnosti, pretože je veľmi dôležité, aby pacienti zdravotníckym informáciám rozumeli a boli schopní presne dodržiavať liečebné pokyny; zdôrazňuje, že preventívne opatrenia vrátane správnej hygieny by sa mali rozšíriť tak, aby sa dopyt ľudí po antibiotikách znížil; zdôrazňuje, že informovanosť o nebezpečenstvách samoliečby a nadmerného predpisovania liekov by mala byť hlavnou súčasťou stratégie prevencie;

27.  vyzýva členské štáty, aby pripravili informácie o verejnom zdraví s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o súvislosti medzi infekciami a osobnou hygienou; zdôrazňuje, že účinným prostriedkom pri znižovaní používania antimikrobiálnych látok je predovšetkým zastavenie šírenia infekcií; v tejto súvislosti podporuje propagáciu iniciatív zameraných na samostarostlivosť;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali stratégie na podporu dodržiavania predpísanej antibiotickej liečby zo strany pacientov a jej súladu s inými vhodnými liečebnými postupmi tak, ako ich nariadili lekári;

29.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla usmernenia v nadväznosti na prístup jedného zdravia, v ktorých by odporúčala postupy pri vypracovaní harmonizovaných noriem kvality, ktoré sa majú zaviesť do učebných osnov v rámci celej EÚ s cieľom podporiť interdisciplinárne vzdelávanie, prevenciu infekcií a odbornú prípravu pre zdravotníkov a verejnosť, s cieľom zabezpečiť náležité správanie sa zdravotníckych odborníkov a veterinárnych lekárov v súvislosti s predpisovaním, dávkovaním, používaním a zneškodňovaním antimikrobiálnych látok a materiálov kontaminovaných AMR(22) a s cieľom zabezpečiť vytvorenie a nasadenie multidisciplinárnych tímov pre dohľad nad antibiotikami v nemocničnom prostredí;

30.  zdôrazňuje, že tretina lekárskych predpisov sa vystavuje v primárnej starostlivosti, takže táto oblasť by sa v protokoloch užívania mala považovať za prioritnú; zdôrazňuje, že je treba, aby tieto protokoly vypracovali a kontrolovali a následné opatrenia prijímali špecialisti na infekčné ochorenia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala usmernenia pre použitie týchto protokolov v oblasti ľudského zdravia; vyzýva členské štáty, aby preskúmali všetky existujúce protokoly, najmä protokoly profylaktického používania počas chirurgického zákroku; víta súčasné projekty na vnútroštátnej úrovni, napríklad projekt PIRASOA, ako príklady správnej praxe s ohľadom na racionálne používanie v primárnej starostlivosti a nemocniciach; podporuje vypracovanie mechanizmov na výmenu odporúčaných postupov a protokolov;

31.  uvedomuje si, že zdravotníci musia často rýchlo rozhodovať o liečebnej indikácii v prospech liečby antibiotikami; uvádza, že ako podpora účinného a správneho rozhodovania môžu pomôcť rýchle diagnostické testy;

32.  nabáda členské štáty, aby šíreniu infekcií rezistentnými baktériami predchádzali zavedením programov aktívneho skríningu s rýchlou diagnostickou technológiou na urýchlenú identifikáciu pacientov infikovaných multirezistentnými baktériami a zavedenie vhodných opatrení na kontrolu infekcií (napr. izolácia pacientov, vytváranie kohort a sprísnené hygienické opatrenia);

33.  uvedomuje si, že náklady na rýchle diagnostické nástroje RDT môžu prevýšiť cenu antibiotík; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby navrhli stimuly pre priemysel na vývoj účinných, lacných a efektívnych metód testovania a použitia RDT; zdôrazňuje, že RDT sú na celoštátnej úrovni k dispozícii iba v 40 % krajín OECD; vyzýva zdravotné poisťovne, aby uhrádzali dodatočné náklady spojené s používaním RDT vzhľadom na dlhodobý prínos z predchádzania používaniu antimikrobiálnych látok;

34.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby obmedzili predaj antibiotík u zdravotníckych pracovníkov v oblasti zdravia ľudí a zvierat, ktorí ich predpisujú, a aby odstránili všetky finančné a iné stimuly v prospech predpisovania antibiotík, pri súčasnom ďalšom zabezpečovaní dostatočne rýchleho prístupu k pohotovostnej veterinárnej medecíne; zdôrazňuje, že mnohé antimikrobiálne látky sa používajú tak u ľudí, ako aj u zvierat, že niektoré z týchto antimikrobiálnych látok sú rozhodujúce pre prevenciu alebo liečbu život ohrozujúcich infekcií u ľudí, a že ich používanie u zvierat by sa preto malo zakázať; zdôrazňuje, že tieto antimikrobiálne látky by sa mali vyhradiť len na liečbu ľudí, aby sa pri liečbe infekcií u ľudí čo najdlhšie zachovala ich účinnosť; domnieva sa, že členské štáty by mali mať možnosť zaviesť alebo zachovať prísnejšie opatrenia na obmedzenie predaja antibiotík;

35.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v EÚ prijali rázne opatrenia proti nezákonnému predaju antimikrobiálnych produktov alebo ich predaju bez predpisu lekára či veterinára;

36.  zdôrazňuje hodnotu očkovania a diagnostických nástrojov v boji proti AMR a HAI; odporúča zahrnúť ciele celoživotného očkovania a kontroly infekcií obyvateľstva, najmä zraniteľných skupín, do národných akčných plánov boja proti AMR ako kľúčový prvok; zdôrazňuje okrem iného význam zrozumiteľných informácií a zvyšovania informovanosti širokej verejnosti s cieľom zvýšiť zaočkovanosť v oblasti humánnej a veterinárnej zdravotnej starostlivosti, a tým efektívne bojovať proti chorobám a AMR;

37.  zdôrazňuje, že v európskom akčnom pláne jedného zdravia proti AMR sa uvádza, že imunizácia očkovaním je efektívnym zdravotníckym zásahom v úsilí eliminovať AMR(23) a že Komisia v tomto akčnom pláne oznamuje stimuly na podporu používania diagnostiky, alternatív k antimikrobiálnym látkam a očkovania(24), ale že relatívne vyššie náklady na diagnostiku, alternatívy k antimikrobiálnym látkam a očkovanie v porovnaní s bežnými antibiotikami sú prekážkou zvyšovania zaočkovanosti, ktorá je cieľom tohto akčného plánu(25); podčiarkuje, že rôzne členské štáty už považujú očkovanie za dôležité politické opatrenie na predchádzanie cezhraničným ohniskám nákazy chorôb zvierat a na obmedzenie ďalšieho rizika nákazy na poľnohospodárskom trhu EÚ, a preto už očkovanie ako také zaviedli;

38.  vyzýva členské štáty, aby vystupňovali úsilie na prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré môžu viesť k sepse; vyzýva členské štáty, aby do svojich národných akčných plánov boja proti AMR začlenili cielené opatrenia na zlepšenie prevencie, včasnej identifikácie a diagnostiky, ako aj klinickej liečby sepsy;

39.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti najlepšieho využitia potenciálu európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby a posúdila ich možnú úlohu vo výskume AMR;

40.  vyzdvihuje, že znečisťovaním životného prostredia rezíduami humánnych a veterinárnych antibiotík najmä z chovu hospodárskych zvierat a domácností vzniká nový problém, ktorý si vyžaduje ucelené politické opatrenia s cieľom predchádzať šíreniu AMR medzi ekosystémami, zvieratami a ľuďmi; podporuje ďalší výskum dynamiky prenosu a relatívneho vplyvu tohto znečistenia na AMR; žiada preto o potrebnú synergiu prístupu jedného zdravia a údajov pochádzajúcich z monitorovania životného prostredia, najmä z monitorovania na základe zoznamu sledovaných látok podľa rámcovej smernice o vode s cieľom zlepšiť znalosti o výskyte a šírení antimikrobiálnych látok v životnom prostredí;

41.  konštatuje, že baktérie vystavené herbicídom reagujú na klinicky relevantné antibiotiká odlišne; konštatuje frekvenciu zmien v odolnosti voči antibiotikám spôsobených používaním schválených herbicídov a antibiotík a to, že účinky týchto zmien sa vymykajú regulačnému dohľadu;

42.  vyzýva Komisiu, aby prijala vhodné opatrenia na riešenie uvoľňovania liekov vrátane antimikrobiálnych látok do životného prostredia prostredníctvom odpadových vôd a čistiarní odpadových vôd ako hlavného faktora vzniku AMR;

43.  žiada o posúdenie rizík pre životné prostredie ako súčasť postupu udeľovania povolení na uvedenie antimikrobiálnych látok na trh, ako aj starších výrobkov, ktoré už na trhu sú; požaduje prísne dodržiavanie správnej výrobnej praxe EÚ a pravidiel zeleného obstarávania pre výrobu a distribúciu liekov a uvoľňovanie antibiotík do životného prostredia;

44.  naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby sa venovali problematike rýchlo rastúcej úrovne multirezistentných húb, a to prehodnotením používania fungicídov v poľnohospodárstve a priemysle;

45.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby postupne ukončili používanie antimikrobiálnych zlúčenín alebo chemických látok v neklinickom prostredí, ako sú bežné čistiace výrobky a iný spotrebný tovar;

46.  zdôrazňuje naliehavú potrebu hĺbkového výskumu vplyvu prítomnosti antimikrobiálnych látok v potravinových plodinách a krmivách na vznik AMR, ako aj výskumu mikrobiálneho spoločenstva v pôde;

47.  v tejto súvislosti poukazuje na to, že je nevyhnutné dôkladne posúdiť spoločenské náklady prístupu ex ante pred ich uvoľnením do životného prostredia (tzv. end-of-pipe approach);

48.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby preskúmali svoje kódexy správnej poľnohospodárskej praxe a najlepšie dostupné relevantné postupy podľa smernice o priemyselných emisiách(26) s cieľom zahrnúť ustanovenia nakladaní s maštaľným hnojom s obsahom antibiotík/mikroorganizmov odolných voči antimikrobiálnym látkam;

49.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odporúčali vývoj udržateľných liekov s malým vplyvom na životné prostredie a vodu a aby podporili ďalšie inovácie v tejto oblasti vo farmaceutickom priemysle;

50.  zdôrazňuje, že nie všetky členské štáty disponujú dostatočnými zdrojmi na vypracovanie a realizáciu komplexnej národnej stratégie boja proti AMR; naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom poskytla jednoznačné informácie o zdrojoch EÚ, ktoré sú k dispozícii na boj proti AMR, a aby na tento účel sprístupnila viac vyhradených finančných prostriedkov;

51.  vyzýva Komisiu, aby prehodnotila a zrevidovala referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách BREF podľa smernice o priemyselných emisiách, ktoré sa týkajú emisií zo závodov na výrobu antibiotík;

52.  naliehavo žiada Komisiu, aby účinne využila dostupné právne predpisy vo všetkých oblastiach súvisiacich s AMR s cieľom zabezpečiť, aby sa táto hrozba riešila vo všetkých politikách;

53.  zdôrazňuje význam prístupu posudzovania životného cyklu od výroby a predpisovania až po hospodárenie s farmaceutickým odpadom; žiada Komisiu, aby sa zaoberala problematikou likvidácie antibiotík v prípadoch, keď by sa mali preskúmať alternatívy spaľovania, napríklad splyňovanie;

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že otázky týkajúce sa životného prostredia budú zaradené do systému dohľadu nad liekmi v prípade humánnych liekov a budú posilnené v prípade veterinárnych liekov, najmä vo vzťahu k AMR;

55.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby stanovili normy kvality (prahové hodnoty) alebo požiadavky na posudzovanie rizík, aby sa zabezpečilo, že koncentrácie príslušných antibiotík a mikroorganizmov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam v maštaľnom hnoji, čistiarenských kaloch a zavlažovacej vode budú bezpečné ešte pred ich aplikáciou na poľnohospodárskych poliach;

56.  vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi uviedla celoeurópsku informačnú kampaň pre spotrebiteľov a podniky o akvakultúre vo všeobecnosti, a najmä o rozdieloch medzi prísnymi komplexnými normami na európskom trhu a normami platnými pre výrobky dovážané z tretích krajín, a to s osobitným dôrazom na problémy v oblasti bezpečnosti potravín a verejného zdravia spôsobené zavedením mimoriadne rezistentných mikroorganizmov a AMR do Únie;

57.  vyzýva na postupné ukončenie rutinného profylaktického a metafylaktického používania antimikrobiálnych látok u skupín hospodárskych zvierat a navrhuje, aby sa používanie antibiotík poslednej záchrany u zvierat určených na produkciu potravín zakázalo úplne; zdôrazňuje, že dobré podmienky chovu hospodárskych zvierat, hygienické postupy, riadenie poľnohospodárskych podnikov a investície do týchto oblastí prispievajú k prevencii infekcií, a tým aj k znižovaniu používania antibiotík; naliehavo žiada Komisiu, aby predložila novú stratégiu EÚ týkajúcu sa dobrých životných podmienok zvierat, za ktorú sa zasadzoval Európsky parlament, s dlhodobým cieľom vypracovať zákon o dobrých životných podmienkach zvierat; naliehavo žiada Komisiu, aby bezodkladne splnila zvyšné body stratégie EÚ v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 2012 – 2015;

58.  zdôrazňuje, že dobré systémy riadenia poľnohospodárskych podnikov, biologickej bezpečnosti a chovu hospodárskych zvierat podporujú zdravie a dobré životné podmienky zvierat určených na produkciu potravín a pri primeranom používaní minimalizujú náchylnosť na bakteriálne ochorenia a potrebu používať antibiotiká u zvierat;

59.  domnieva sa, že sa musí podporovať adekvátne financovanie investícií do poľnohospodárskych podnikov, a to napríklad do kvalitného ustajnenia, vetrania, čistenia, dezinfekcie, očkovania a biologickej bezpečnosti, a budúca spoločná poľnohospodárska politika (SPP) by ho nemala oslabovať; v tejto súvislosti uznáva význam informovanosti členov komunity poľnohospodárov o dobrých životných podmienkach zvierat, zdraví zvierat a bezpečnosti potravín; konštatuje význam podpory a uplatňovania osvedčených postupov vo všetkých fázach výroby a spracovania potravinárskych výrobkov, ako aj význam bezpečných a nutrične vyvážených krmív, osobitných stratégií kŕmenia, zloženia krmív, formulácie krmív a spracovania krmív;

60.  vyzýva Komisiu a členské štáty, a to aj v súvislosti s reformou SPP, aby zabezpečili väčšiu synergiu a v súlade so zisteniami uvedenými v akčnom pláne jedného zdravia proti AMR poskytli účinné finančné stimuly a podporili chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí vedia preukázať, že výrazne znížili používanie antibiotík a dosiahli vysokú zaočkovanosť svojich zvierat či hospodárskych zvierat;

61.  zdôrazňuje, že základom je vysoká čistota a hygiena poľnohospodárskych podnikov; žiada Komisiu, aby vypracovala usmernenia o používaní antibiotík u zvierat a o hygienických podmienkach poľnohospodárskych podnikov; vyzýva členské štáty, aby vypracovali osobitné plány a posilnili kontrolu hygienických podmienok;

62.  pripomína preventívne opatrenia, ktoré majú predchádzať antimikrobiálnej liečbe celých skupín (metafylaxia) zvierat určených na produkciu potravín:

   používať dobrý, zdravý chovný dobytok, ktorý rastie prirodzene, pričom je zabezpečená vhodná genetická diverzita,
   podmienky zodpovedajúce behaviorálnym potrebám jednotlivých druhov vrátane sociálnej interakcie a hierarchie,
   hustota chovu, ktorá nezvyšuje riziko prenosu chorôb,
   izolácia chorých zvierat od zvyšku skupiny,
   (pre kurčatá a menšie zvieratá) rozdelenie kŕdľov do menších, fyzicky oddelených skupín,
   uplatňovanie súčasných pravidiel o dobrých životných podmienkach zvierat, ktoré sú už v krížovom plnení, stanovených v povinných požiadavkách týkajúcich sa hospodárenia 11, 12, 13 v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1306/20131(27);

63.  domnieva sa, že požiadavka, aby bolo použitie antibiotík vyznačovalo na štítku, by zvýšila znalosť spotrebiteľov a poskytla im možnosť rozhodnúť sa na základe lepších informácií; vyzýva Komisiu, aby vytvorila harmonizovaný systém označovania založený na normách pre dobré životné podmienky zvierat a správnej praxi chovu hospodárskych zvierat, ako sa to plánovalo už v roku 2009(28);

64.  okrem toho upriamuje pozornosť na nedávne zistenia vedeckého výskumu (február 2018), z ktorých vyplýva, že ESBL (širokospektrálne beta-laktamázy) sa prenášajú na ľudí z chovu hospodárskych zvierat a konzumácie mäsa len v obmedzenej miere a že k prenosu ESBL dochádza najmä z človeka na človeka(29);

65.  zdôrazňuje, že v intenzívnom poľnohospodárstve sa môže v poľnohospodárskych podnikoch vyskytnúť nesprávne bežné používanie antibiotík u hospodárskych zvierat a hydiny s cieľom podporiť rýchlejší rast a tiež ich časté používanie na profylaktické účely, ako je prevencia šírenia chorôb v dôsledku stiesnených, obmedzených a stresujúcich podmienok, v ktorých sa zvieratá nachádzajú a ktoré oslabujú ich imunitný systém, a ako kompenzácia nehygienických podmienok, v ktorých sú chované;

66.  domnieva sa, že už sú slušné poznatky o tom, ako sa AMR šíri v poľnohospodárskych podnikoch zo zvierat na ľudí, a že akčný plán túto skutočnosť náležite nezohľadňuje; konštatuje, že v akčnom pláne sa len žiada ďalšie skúmanie a prekonanie nedostatočných poznatkov o tejto problematike, čo by mohlo viesť k odloženiu tak potrebného opatrenia;

67.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby rozlišovali medzi hospodárskymi a spoločenskými zvieratami, najmä pri navrhovaní mechanizmov monitorovania a posudzovania používania antimikrobiálnych látok vo veterinárnych liekoch, ako aj pri navrhovaní opatrení na riešenie ich používania;

68.  zdôrazňuje, že v spolupráci s veterinárnymi lekármi bolo vyvinuté komplexné monitorovanie antibiotík v poľnohospodárstve, ktorým sa komplexne dokumentuje používanie antibiotík a ďalej zlepšuje ich podávanie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že v humánnej medecíne doposiaľ porovnateľný systém neexistuje;

69.  konštatuje, že existenciu vzájomného vzťahu medzi rezistenciou voči antibiotikám u zvierat určených na produkciu potravín (napr. u brojlerových kurčatách) a vysokým podielom bakteriálnych infekcií u ľudí v dôsledku manipulácie, prípravy a spotreby mäsa týchto zvierat potvrdzujú aj agentúry EÚ(30);

70.  zdôrazňuje, že podľa výskumov sú opatrenia, ktoré obmedzujú používanie antibiotík u zvierat určených na produkciu potravín, spojené s nižším výskytom baktérií rezistentných voči antibiotikám u týchto zvierat(31);

71.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa s ohľadom na tento nedávny výskum(32) pri prijímaní opatrení snažili zachovať si cit pre primeranosť a aby starostlivo posúdili a klasifikovali antibiotiká a antimikrobiálnu rezistenciu vo všetkých príslušných právnych predpisoch zbytočne neobmedzovali dostupnosť nápravných opatrení na boj proti určitým prvokom ako kokcídie v európskom chove hospodárskych zvierat, a tým neúmyselne nezvýšili riziko kontaminácie ľudí nebezpečnými baktériami ako salmonela či mikróby z potravín;

72.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v akčnom pláne EÚ jedného zdravia proti AMR absentuje akékoľvek pridelenie zdrojov, ako aj ambicióznejšie využívanie legislatívnych nástrojov; vyzýva Komisiu, aby bola v niektorom svojom budúcom akčnom pláne ambicióznejšia a aby ráznejšie zvýšila úsilie na jeho vykonávanie v celom rozsahu;

73.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že strategický prístup Komisie, ktorý je v zásade správny, sa príliš často obmedzuje na vyhlásenia o úmysloch, a vyzýva Komisiu, aby svoj prístup konkretizovala;

74.  vyzýva Komisiu, aby koordinovala a monitorovala vnútroštátne stratégie s cieľom umožniť výmenu odporúčaných postupov medzi členskými štátmi;

75.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby vypracovali ambicióznu vnútroštátnu stratégiu na boj proti AMR v živočíšnej výrobe vrátane cieľov znižovania množstva používaných veterinárnych antimikrobiálnych látok pri zohľadnení miestnych podmienok; zdôrazňuje, že do ich vykonávania by sa mali zapojiť všetky sektory celého potravinového reťazca;

76.  konštatuje, že niektoré členské štáty prostredníctvom príslušných orgánov právne vymedzili odborne spôsobilých poradcov pre veterinárne lieky, ktorí sú oprávnení predpisovať niektoré veterinárne lieky; zdôrazňuje, že národné akčné plány týkajúce sa antimikrobiálnej rezistencie by v prípade potreby týmto osobám nemali zakazovať predpisovať a dodávať určité veterinárne lieky vzhľadom na rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu tieto osoby zohrávať v izolovaných vidieckych spoločenstvách;

77.  zdôrazňuje význam výmeny odporúčaných postupov medzi členskými štátmi a koordináciu takýchto výmen zo strany Komisie; v tejto súvislosti víta zníženie používania antibiotík v období 2009 – 2016 v chove hospodárskych zvierat v Holandsku o 64,4 % a stanovenú ambíciu tejto krajiny ďalšieho znižovania do roku 2020; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uplatňovali tento príklad verejno-súkromnej spolupráce medzi verejnými orgánmi, priemyslom, vedcami a veterinárnymi lekármi aj v ďalších častiach Únie;

78.  naliehavo vyzýva členské štáty, aby zvážili zavedenie pozitívnych (oslobodenie od daní pre poľnohospodárov) a negatívnych (dane z predaja antibiotík, ktoré sa v súčasnosti úspešne uplatňujú v Belgicku a Dánsku) daňových stimulov pre antibiotiká používané v chove hospodárskych zvierat na neterapeutické účely;

Posilniť výskum, vývoj a inovácie s ohľadom na AMR

79.  poukazuje na to, že vďaka investícii viac ako 1,3 miliardy EUR do výskumu AMR má EÚ v tejto oblasti vedúce postavenie a že medzi jej úspechy patrí uvedenie programu New Drugs for Bad Bugs ND4BB(33) a iniciatívy spoločnej tvorby programov týkajúcich sa AMR JPIAMR(34); zdôrazňuje potrebu efektívnosti a koordinácie výskumných činností; preto víta iniciatívy ako ERA-NET na vytvorenie synergie iniciatívy JPIAMR a programu Horizont 2020; zdôrazňuje, že do 60. rokov 20. storočia bolo vyvinutých viac ako 20 nových tried antibiotík, a so znepokojením konštatuje, že za ostatné roky neboli uvedené skutočne nové triedy antimikrobiálnych látok;

80.  naliehavo žiada Európsku komisiu, aby zvážila nový legislatívny rámec na stimuláciu vývoja nových antimikrobiálnych látok pre ľudí, ako to Európsky parlament požadoval už 10. marca 2016 vo svojich pozmeňujúcich návrhoch k návrhu nariadenia o veterinárnych liekoch a v parlamentnom uznesení z 19. mája 2015; konštatuje, že v akčnom pláne Komisie jedného zdravia proti AMR sa Komisia tiež zaväzuje, že „vypracuje analýzu regulačných nástrojov a stimulov EÚ – najmä právnych predpisov, ktoré sa týkajú liekov na zriedkavé choroby a liekov na pediatrické použitie – s cieľom využiť ich na nové antimikrobiálne látky“;

81.  víta skutočnosť, že EFSA a EMA nedávno preskúmali a prerokovali niekoľko alternatív používania antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín, z ktorých niektoré prinášajú sľubné výsledky počas experimentálnych štúdií zlepšovaním parametrov zdravia zvierat; preto odporúča nanovo podnietiť vedecký výskum takýchto alternatív a navrhnúť legislatívny rámec EÚ, ktorý by stimuloval ich rozvoj, a objasniť cestu k ich schváleniu;

82.  pripomína, že tradičná generácia antibiotík založená na sérii techník modifikácie antibiotík získaných z prírody je vyčerpaná a že investície do výskumu a vývoja na vytvorenie novej generácie by mali narušiť tradičné antibiotické paradigmy; víta nové, už vyvinuté techniky, ako sú monoklonálne protilátky, ktoré znižujú virulenciu baktérií, ktoré nezabíjajú, iba zneškodnia;

83.  poukazuje na to, že veda a výskum zohrávajú kľúčovú úlohu pri príprave noriem v boji proti AMR;

84.  víta aktuálne výskumné projekty v liečbe alternatívami antibiotík, napríklad v liečbe bakteriofágmi, ako je projekt Phagoburn financovaný z prostriedkov EÚ; konštatuje, že na úrovni EÚ doposiaľ žiadna liečba bakteriofágmi schválená nebola; vyzýva Komisiu na predloženie návrhu rámca pre liečbu bakteriofágmi na základe najnovšieho vedeckého výskumu;

85.  konštatuje, že nedávny výskum zameraný na vývoj probiotík novej generácie na súbežné použitie s antibiotickou liečbou v klinických podmienkach vykázal pokles HAI spôsobených baktériami vysoko rezistentnými voči antibiotikám(35);

86.  konštatuje, že výskum a vývoj v oblasti nových prístupov k liečbe a prevencii infekcií sú rovnako dôležité a že tieto prístupy môžu zahŕňať použitie látok na posilnenie imunitnej reakcie na bakteriálnu infekciu, ako sú prebiotiká a probiotiká;

87.  vyzýva agentúru EMA, aby v spolupráci s EFSA a ECDC prehodnotila všetky dostupné informácie o výhodách a rizikách starších antimikrobiálnych látok vrátane kombinácie s antibiotikami a zvážila, či sú potrebné zmeny v schválenom spôsobe ich použitia; zdôrazňuje, že by sa mal odporučiť včasný dialóg medzi novátormi a regulačnými orgánmi s cieľom prípadne prispôsobiť regulačný rámec, aby sa uprednostnil a urýchlil vývoj antimikrobiálnych liekov a umožnil sa k nim rýchlejší prístup;

88.  odporúča Komisii, aby zaviedla zrýchlený postup, ktorým sa môže dočasne zakázať používanie antimikrobiálnych látok schválených na priemyselné alebo poľnohospodárske účely, u ktorých je však podozrenie, že majú závažný negatívny vplyv na AMR, až do vykonania ďalších štúdií o vplyve týchto antimikrobiálnych látok;

89.  pripomína, že nízka kvalita liekov a veterinárnych liekov s nízkou koncentráciou účinných látok a/alebo ich dlhodobé užívanie podporuje výskyt rezistentných mikróbov; vyzýva preto Komisiu a členské štáty, aby skvalitnili a vypracovali zákony, ktorými sa zabezpečí, že u liekov bude zaručená kvalita, bezpečnosť a účinnosť a že ich používanie sa bude riadiť prísnymi zásadami;

90.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila finančnú dotáciu na včasný medziodvetvový interdisciplinárny výskum epidemiológie a imunológie patogénov AMR a skríning HAI, najmä spôsoby prenosu medzi zvieratami, ľuďmi a životným prostredím; vyzýva Komisiu, aby podporila výskum hygieny rúk a vplyvu rôznych spôsobov umývania a sušenia rúk na prenos potenciálnych patogénov;

91.  vyzýva Komisiu, aby investovala tak do vývoja neantibiotických alternatív pre zdravie zvierat vrátane stimulátorov rastu, ako aj do vývoja nových molekúl na vývoj nových antibiotík; zdôrazňuje, že nové antibiotiká sa nesmú používať na podporu zdravia zvierat ani na podporu rastu, a tie odvetvia, ktoré dostávajú verejné finančné prostriedky na vývoj nových antibiotík, musia ukončiť distribúciu a/alebo používanie antibiotík na podporu zdravia zvierat a podporu rastu;

92.  víta nedávne cezhraničné výskumné projekty v oblasti uvážlivého používania antimikrobiálnych látok a prevencie infekcií, ako je napríklad projekt i-4-1-Health financovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu INTERREG; vyzýva Komisiu, aby zvýšila financovanie výskumných činností na prevenciu HAI;

93.  vyzýva Komisiu, aby ďalej podporovala snahy výskumu a vývoja v oblasti AMR, ako aj celosvetových infekčných ochorení, ktoré sú vymedzené v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, najmä TBC odolnej voči liekom a zanedbaných tropických chorôb. ako súčasť budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, a to aj vrátane zamerania osobitnej misie v rámci tohto programu na svetový boj proti AMR;

94.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla obmedzenia prepravy živých zvierat z oblastí, v ktorých súčasný systém monitorovania zistil výskyt kmeňov baktérií rezistentných voči antimikrobiálnym látkam;

95.  konštatuje, že niektoré prípravky na ochranu rastlín by tiež mohli mať antimikrobiálne vlastnosti, ktoré ovplyvnia šírenie AMR; žiada ďalší výskum možnej súvislosti medzi expozíciou komerčným prípravkom s obsahom pesticídov a herbicídov a vznikom AMR; pripúšťa, že herbicídy sa bežne testujú na toxicitu, ale nie na subletálne účinky na mikróby, a z vyššie uvedených dôvodov zdôrazňuje, že dôležité uvažovať nad takýmto pravidelným testovaním;

96.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili včasný nepretržitý dialóg so všetkými zainteresovanými stranami, ktorý umožní vypracovať vhodné stimuly pre výskum a vývoj v oblasti AMR; uznáva, že univerzálna koncepcia neexistuje; naliehavo žiada Komisiu, aby formálne zapojila občiansku spoločnosť do diskusií o jednom zdraví, napríklad vytvorením a financovaním špecializovanej siete zainteresovaných strán;

97.  zdôrazňuje, že sú potrebné rôzne spôsoby spolupráce pod vedením verejného sektora so zapojením priemyslu; uznáva, že kapacity priemyslu zohrávajú kľúčovú úlohu vo výskume a vývoji v oblasti AMR; bez ohľadu na vyššie uvedené zdôrazňuje, že tento akútny odbor v oblasti výskumu a vývoja by okrem toho mal byť označený ako verejná priorita s potrebou ďalšej koordinácie; vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila verejnú platformu pre verejne financované projekty v oblasti výskumu a vývoja AMR a pre koordináciu všetkých opatrení v oblasti výskumu a vývoja;

98.  zdôrazňuje preto, že súčasný inovačný rámec neposkytuje účinnú podporu výskumu a vývoju v oblasti AMR, a žiada úpravu a harmonizáciu práv duševného vlastníctva na európskej úrovni, a to najmä s cieľom lepšie zosúladiť trvanie ochrany s požadovanou lehotou pre dotknuté inovačné lieky;

99.  domnieva sa, že výskum v oblasti boja proti AMR už prebieha na mnohých miestach v Európskej únii bez toho, aby existoval primeraný prehľad o stave výskumu v EÚ ako takej; preto navrhuje vytvorenie osobitnej platformy na úrovni EÚ, ktorá by umožnila efektívnejšie využívanie výskumných zdrojov v budúcnosti;

100.  pripomína význam rozvíjania koalícií medzi akademickou obcou a biofarmaceutickými spoločnosťami v oblasti vývoja nových antibiotík, rýchlej diagnostiky a nových liečebných postupov;

101.  víta závery WHO, Svetovej organizácie duševného vlastníctva WIPO a spoločného technického sympózia Svetovej obchodnej organizácie WTO s názvom Antimikrobiálna rezistencia: ako podporovať inováciu, dostupnosť a primerané používanie antibiotík(36), na ktorom sa diskutovalo o nových typoch výskumu a vývoja s cieľom stimulovať výskum a vývoj, a zároveň oddeliť rentabilitu antibiotík od ich predaného množstva;

102.  pripomína, že nariadenie o klinickom skúšaní liekov(37) pomôže v EÚ nasmerovať výskum k novým antimikrobiálnym látkam; vyzýva Komisiu a agentúru EMA, aby nariadenie o klinickom skúšaní liekov bezodkladne implementovali;

103.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali vývoj a prijímanie nových ekonomických modelov, pilotných projektov a rozličných motivačno-nátlakových stimulov na posilnenie vývoja nových liečebných postupov, diagnostických metód, antibiotík, zdravotníckych pomôcok, vakcín a alternatív antimikrobiálnych látok; je presvedčený, že uvedené bude mať zmysel, ak bude z dlhodobého hľadiska udržateľné, zamerané na potreby založené na dôkazoch, na rozhodujúce verejné priority a bude prispievať k náležitému liečebnému použitiu;

104.  vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť súčasnej hygienickej praxe a metód sanitácie v nemocniciach a zdravotníckom prostredí; žiada Komisiu, aby preskúmala používanie probiotík a iných udržateľných hygienických technológií ako efektívnych sanitačných prístupov na predchádzanie a znižovanie počtu HAI pripisovaných AMR;

105.  vyzýva k zavádzaniu nákladovo efektívnych technológií, ktoré znížia vplyv HAI v nemocniciach a pomôžu predchádzať šíreniu multirezistentných mikroorganizmov;

106.  nabáda členské štáty, aby podporovali alternatívne systémy finančných náhrad na uľahčenie zavádzania inovačných technológií do vnútroštátnych systémov zdravotnej starostlivosti;

107.  konštatuje, že obvyklý podnikateľský model vývoja liekov nie je pre vývoj antibiotík vhodný, keďže časom sa môže vyvinúť rezistencia a keďže sú určené na dočasné používanie ako posledná možnosť; pripomína podnikom ich spoločenskú zodpovednosť prispievať k práci zameranej na boj proti AMR nachádzaním spôsobov na predĺženie životnosti antibiotík, čím sa zabezpečí udržateľnosť dodávok účinných antibiotík, a požaduje stimuly pre tento výskum a pre vymedzenie spôsobu regulácie;

108.  pripomína, že Európsky parlament a Rada požiadali o prehodnotenie súčasných stimulov (t. j. stimulov zavedených nariadením o liekoch na zriedkavé choroby(38)) v dôsledku ich nesprávneho používania a vysokých konečných cien; vyzýva preto Európsku komisiu, aby analyzovala súčasné stimulačné modely výskumu a vývoja vrátane modelu prevoditeľného výhradného práva na trhu s cieľom navrhnúť nové modely a vymedziť spôsob regulácie;

109.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v spolupráci s výskumnými pracovníkmi a priemyslom vypracovali nové motivačné modely na oddelenie platieb od predpísaných objemov a stimuláciu investícií počas celého obdobia vývoja výrobkov a výroby; zdôrazňuje, že zaručenie cenovej dostupnosti a prístupu ku kvalitným antibiotikám musí byť konečným cieľom stimulov pre výskum a vývoj;

110.  uznáva kľúčovú úlohu farmaceutov pri zvyšovaní informovanosti o vhodnom používaní antimikrobiálnych látok, ako aj o prevencii AMR; nabáda členské štáty, aby rozšírili svoje povinnosti povolením vydávať presné množstvá a umožnili podávať určité očkovacie látky a vykonávať rýchle diagnostické testy v lekárňach;

111.  požaduje, aby sa prevoditeľné výhradné práva na trhu a odmeny za vstup na trh považovali za možné udržateľné stimuly;

112.  vyzýva Komisiu, aby prevzala vedúcu úlohu pri presadzovaní príkladov osvedčených postupov založených na dôkazoch vo včasnej diagnostike s cieľom bojovať proti AMR;

Tvorba globálneho programu

113.  zdôrazňuje, že bez harmonizovaných a okamžitých opatrení na svetovej úrovni je svet na ceste do postantibiotickej doby, v ktorej by bežné infekcie mohli opäť zabíjať.

114.  pripomína, že pre zložitosť problému, jeho cezhraničný rozmer, kruté následky pre životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat a vysokú ekonomickú záťaž si AMR vyžaduje okamžité koordinované kroky na európskej, svetovej a medziodvetvovej úrovni; žiada preto jasný prísľub zo strany EÚ a členských štátov, že budú vytvárať európske a medzinárodné partnerstvá a uvedú prierezovú globálnu stratégiu zameranú na boj proti AMR, ktorá bude zahŕňať politiky v oblastiach ako medzinárodný obchod, rozvoj a poľnohospodárstvo;

115.  víta rebríček WHO 20 najnebezpečnejších patogénov odolných voči antibiotikám(39); vyzýva na naliehavé projekty v oblasti výskumu a vývoja na tomto prioritnom zozname baktérií rezistentných voči antibiotikám s cieľom vyvinúť lieky proti nim; zdôrazňuje však, že výskum nových liekov nie je jediným potrebným opatrením a že ich nesprávne a nadmerné používanie sa musí riešiť tak u ľudí, ako aj u zvierat;

116.  uznáva, že AMR predstavuje cezhraničný problém a že produkty prichádzajú do Európy z celého sveta; naliehavo vyzýva Európsku komisiu, aby spolupracovala s tretími stranami s cieľom znížiť používanie antibiotík v chove zvierat a kontamináciu životného prostredia; vyzýva Komisiu, aby tiež realizovala výskumné programy v spolupráci s tretími krajinami s cieľom znížiť nadmerné používanie antibiotík; vyzýva Komisiu, aby v kontexte dohôd o voľnom obchode zakázala dovoz potravín pochádzajúcich zo zvierat, ktoré neboli chované v súlade s normami EÚ, najmä so zákazom používania antibiotických rastových stimulátorov;

117.  berie na vedomie správu s názvom Globálny boj proti infekciám rezistentným voči liekom: záverečná správa a odporúčania (Tackling drug-resistant infections globally: Final report and recommendations(40)), podľa ktorej by opatrenia v oblasti AMR vo svetovom meradle mali o 10 rokov stáť 40 miliárd USD, čo je nepatrná suma v porovnaní s nákladmi v prípade nečinnosti a tiež veľmi malý zlomok toho, čo krajiny G20 vynakladajú v súčasnosti na zdravotnú starostlivosť (asi 0,05 %); vyzýva Komisiu, aby vypracovala analýzu možného zdanenia verejného zdravotníctva v rámci jeho spoločenskej zodpovednosti;

118.  konštatuje, že v niektorej budúcej obchodnej dohode so Spojeným kráľovstvom po brexite sa AMR musí riešiť a musí sa stanoviť podmienka, aby Spojené kráľovstvo držalo krok s ďalšími opatreniami EÚ zameranými na boj proti AMR s cieľom chrániť spotrebiteľov a pracovníkov tak v EÚ, ako aj v Spojenom kráľovstve;

119.  víta globálny akčný plán WHO proti AMR, ktorý jednomyseľne prijalo 68. svetové zdravotnícke zhromaždenie v máji 2015; zdôrazňuje potrebu zosúladiť globálne, európske a národné akčné plány s globálnym akčným plánom WHO;

120.  víta nové usmernenia WHO o používaní medicínsky dôležitých antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín(41); zdôrazňuje, že v niektorých krajinách približne 50 – 70 % celkovej spotreby medicínsky dôležitých antibiotík predstavuje živočíšna výroba, a to najmä s cieľom podpory rastu zdravých zvierat; žiada, aby sa v rámci prístupu jedného zdravia sa táto téma stala súčasťou obchodnej politiky EÚ a rokovaní s medzinárodnými organizáciami ako WTO a s pridruženými alebo tretími krajinami a aby sa vypracovala globálna politika zakazujúca používanie antibiotík na výkrm zdravých zvierat;

121.  poznamenáva, že AMR vzbudzuje vážne obavy v prípade mnohých chorôb spojených s chudobou a zanedbávaných chorôb PRND vrátane HIV/AIDS, malárie, TBC a chorôb spojených s epidémiami a pandémiami; zdôrazňuje, že približne 29 % úmrtí spôsobených AMR je dôsledkom TBC rezistentnej voči liekom; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne posilnili svoju podporu výskumu a používania nástrojov zdravotnej starostlivosti na riešenie PRND ovplyvnených AMR; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vytvárali partnerstvá podľa vzoru partnerstva pre výskum a inováciu v oblasti Stredomoria PRIMA a partnerstva európskych a rozvojových krajín v oblasti klinického skúšania EDCTP na účely medzinárodných projektov výskumu a vývoja v oblasti zdravia, ktoré zahŕňajú rôzne geografické regióny a týkajú sa najdôležitejších zdravotných tém, ako je napríklad AMR, očkovacie látky, rakovina a prístup k liekom;

122.  zdôrazňuje význam európskych iniciatív, ako sú programy ECDC pre infekčné choroby, napríklad AIDS, TBC a maláriu; poukazuje na to, že tieto iniciatívy sú príkladmi osvedčenej praxe a dokazujú reakcieschopnosť a dobré fungovanie EÚ vzhľadom na potrebu nových antibiotík, a že centrum ECDC by malo zohrávať kľúčovú úlohu pri určovaní prioritných potrieb v oblasti výskumu a vývoja, pri koordinácii opatrení a zapojení všetkých subjektov do posilňovania medziodvetvovej práce a budovania kapacít prostredníctvom sietí výskumu a vývoja;

123.  zdôrazňuje, že výskyt multirezistentných baktérií, ktoré sú odolné voči niekoľkým antibiotikám súčasne a ktoré sa môžu napokon stať superbaktériami odolnými voči všetkým dostupným antibiotikám vrátane antibiotík poslednej záchrany, je problémom; zdôrazňuje potrebu databázy týchto multirezistentných baktérií, ktorá by pokrývala AIDS, TBC, maláriu, kvapavku, Escherichia coli a iné baktérie rezistentné voči liekom;

124.  konštatuje, že hospodárskym zvieratám chovaným na produkciu potravín sa v USA podáva päťkrát viac antibiotík než hospodárskym zvieratám v Spojenom kráľovstve; zdôrazňuje preto význam kontrol mäsa dovážaného do EÚ;

125.  vyzýva Komisiu, aby podporila zapracovanie noriem a opatrení EÚ s cieľom boja proti AMR a s cieľom náležitého používania antibiotík do obchodných dohôd a aby prostredníctvom WTO pracovala na zviditeľnení otázky AMR; konštatuje, že používanie antibiotík ako rastových stimulátorov u zvierat určených na produkciu potravín je v EÚ zakázané už od roku 2006, ale že v krajinách mimo EÚ sa antibiotiká môžu naďalej používať v krmivách ako rastové stimulátory; vyzýva Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky pre chov hospodárskych zvierat a akvakultúru v EÚ a na zmiernenie AMR do všetkých dohôd o voľnom obchode zahrnula ustanovenie, podľa ktorého sa z tretích krajín nesmú dovážať potraviny, v produkcii ktorých boli použité antibiotiká ako rastové stimulátory; vyzýva Komisiu, aby zakázala dovoz všetkých potravín z tretích krajín, ak tieto produkty pochádzajú od zvierat liečených antibiotikami alebo antibiotickými skupinami, ktoré sú vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí v Európskej únii;

126.  vyzýva Komisiu a členské štáty na posilnenie opatrení pre boj s nezákonnými praktikami v súvislosti s výrobou, obchodom, používaním a zneškodňovaním antimikrobiálnych látok; zdôrazňuje, že subjekty zapojené do reťazca životného cyklu antimikrobiálnych látok musia prijať zodpovednosť za svoje skutky;

127.  berie na vedomie vplyv univerzálnosti a cenovej dostupnosti jestvujúcich antibiotík a všeobecný prístup k nim; je presvedčený, že cielená liečba s použitím určitých antibiotík by mala byť dostupná pre všetkých, aby sa zabránilo nesprávnemu používaniu antibiotík a nadmernému používaniu širokospektrálnych antibiotík; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali prísnejšie opatrenia proti predaju veľkých zásielok antimikrobiálnych látok za dumpingové ceny, najmä kritických antibiotík pre ľudí;

128.  žiada vykonávanie komplexných kontrol výrobcov antibiotík, aby ochranné lehoty zodpovedali skutočnosti, s cieľom zabezpečiť neprítomnosť akýchkoľvek antibiotík v potravinárskych výrobkoch;

129.  vyzýva Komisiu, aby sa snažila udržať pozornosť politikov na vysokej úrovni a ich odhodlanie konať v oblasti AMR, a to aj na fórach OSN a v skupinách G7 a G20; zdôrazňuje príležitosť, ktorá sa vedeckým orgánom EÚ ako ECDC ponúka v podobe globálnej úlohy v oblasti uvážlivého používania; vyzýva Komisiu, aby podporovala spoluprácu medzi EÚ a medzinárodnými organizáciami vrátane WHO, Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo FAO a Svetovej organizácie pre zdravie zvierat OIE; víta vyhlásenie o boji proti antimikrobiálnej rezistencii, ktoré v januári 2016 podpísalo v Davose viac než 100 spoločností a v ktorom vyzývajú farmaceutické, biotechnologické a diagnostické podniky na spoločné opatrenia s cieľom vytvoriť udržateľný a predvídateľný trh s antibiotikami, vakcínami a diagnostikou, ktorý podporí zachovanie nových a jestvujúcich spôsobov liečby;

130.  vyzýva na podporu a posilnenie produkcie založenej na agroekológii a na prechod k takejto produkcii;

o
o   o

131.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb, Európskej agentúre pre lieky, Európskej chemickej agentúre, Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín, Európskej environmentálnej agentúre, Svetovej zdravotníckej organizácii a Svetovej organizácii pre zdravie zvierat.

(1) Federation of Veterinarians of Europe, Antimicrobial use in food-producing animals: Replies to EFSA/EMA questions on the use of antimicrobials in food-producing animals in EU and possible measures to reduce antimicrobial use (Európska federácia veterinárnych lekárov, Používanie antimikrobiálnych látok u zvierat určených na produkciu potravín: odpovede na otázky Európskej agentúry pre lieky EMA a Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín EFSA a možné opatrenia na zníženie používania antimikrobiálnych látok), 2016.
(2) Ú. v. EÚ C 353, 27.9.2016, s. 12.
(3) Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 49.
(4) Ú. v. EÚ L 293, 5.11.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 149.
(6) https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-pharmaceuticals-environment_sk#add-info
(7) Prijaté texty, P8_TA(2017)0061.
(8) http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180227
(9) https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/healthcare-associated-infections-antimicrobial-use-PPS.pdf
(10) EFSA a ECDC: The European Union Summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from human, animal and food in 2014 (Súhrnná správa Európskej únie o antimikrobiálnej rezistencii zoonotických a indikátorových baktérií u ľudí a zvierat a v potravinách za rok 2014), 2016.
(11) Svetová zdravotnícka organizácia: Global guidelines on the prevention of surgical site infection (Globálne usmernenia o prevencii infekcií v mieste chirurgického výkonu), 2016. Dostupné na stránke: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(12) Celsus Academie voor Betaalbare Zorg, Cost-effectiveness of policies to limit antimicrobial resistance in Dutch healthcare organisations (Nákladová efektívnosť plánov na obmedzenie antimikrobiálnej resistencie v holandských zdravotníckych zariadeniach), január 2016. Dostupné na stránke: https://goo.gl/wAeN3L
(13) http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_021.pdf
(14) Svetová zdravotnícka organizácia: Global guidelines on the prevention of surgical site infection (Globálne usmernenia o prevencii infekcií v mieste chirurgického výkonu), 2016. Dostupné na stránke: http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/
(15) https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf
(16) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2018.5182/epdf
(17) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/17/epsco-conclusions-antimicrobial-resistance/
(18) http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/10/news_detail_002827.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
(19) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm
(20) Článok 8 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/39/EÚ z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky (Ú. v. EÚ L 226, 24.8.2013, s. 1).
(21) Podľa informácií holandského ministerstva infraštruktúry a verejných prác, Národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie RIVM, vodohospodárskych podnikov a vodohospodárskych rád.
(22) Článok 78 budúceho nariadenia o veterinárnych liekoch.
(23) Európska komisia, Európsky akčný plán „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii (AMR), jún 2017, s. 10.
(24) Tamtiež, s. 12.
(25) Tamtiež, s. 15.
(26) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17).
(27) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549), ktorým sa uplatňujú pravidlá stanovené v smernici Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely (Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23); Smernica Rady 91/630/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre ochranu ošípaných (Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 33); Smernica Rady 91/629/EHS z 19. novembra 1991, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat (Ú. v. ES L 340, 11.12.1991, s. 28).
(28) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_other_aspects_labelling_ip-09-1610_en.pdf
(29) Mevius, D. et al., ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans [Atribučná analýza ESBL (ESBLAT). Hľadanie zdrojov antimikrobiálnej rezistencie u ľudí], 2018. Dostupné na stránke: http://www.1health4food.nl/esblat
(30) Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/antimicrobial-resistance-zoonotic-bacteria-humans-animals-food-EU-summary-report-2014.pdf
(31) http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanplh/PIIS2542-5196(17)30141-9.pdf
(32) Mevius, D. et al., ESBL-Attribution-Analysis (ESBLAT). Searching for the sources of antimicrobial resistance in humans [Atribučná analýza ESBL (ESBLAT). Hľadanie zdrojov antimikrobiálnej rezistencie u ľudí], 2018. Dostupné na stránke: http://www.1health4food.nl/esblat
(33) http://www.imi.europa.eu/content/nd4bb
(34) http://www.jpiamr.eu
(35) Pamer, Eric G.: Resurrecting the Intestinal Microbiota to Combat Antibiotic-Resistant Pathogens (Obnova intestinálnej mikrobioty v boji proti patogénom rezistentným voči antibiotikám), Science, zv. 352, č. 6285, 2016, s. 535 – 538.
(36) http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4197
(37) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní liekov na humánne použitie, ktorým sa zrušuje smernica 2001/20/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27.5.2014, s. 1).
(38) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 zo 16. decembra 1999 o liekoch na ojedinelé ochorenia (Ú. v. ES L 18, 22.1.2000, s. 1).
(39) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/bacteria-antibiotics-needed/en/
(40) https://amr-review.org/sites/default/files/160518_Final%20paper_with%20cover.pdf
(41) http://www.who.int/foodsafety/areas_work/antimicrobial-resistance/cia_guidelines/en/


Európa v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ
PDF 188kWORD 60k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o Európe v pohybe: program pre budúcnosť mobility v EÚ (2017/2257(INI))
P8_TA(2018)0355A8-0241/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Európa v pohybe: Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých (COM(2017)0283),

–  so zreteľom na ratifikáciu Parížskej dohody Európskym parlamentom a Radou 4. októbra 2016(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(2),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 18. októbra 2017 o ekologickej, konkurencieschopnej a prepojenej mobilite pre všetkých(3),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 5. júla 2017 o dôsledkoch digitalizácie a robotizácie dopravy na tvorbu politík EÚ(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. apríla 2009 o akčnom pláne pre inteligentné dopravné systémy(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o CARS 2020: smerom k silnému, konkurencieschopnému a udržateľnému automobilovému priemyslu v Európe(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júla 2015 o realizácii multimodálneho integrovaného systému predaja cestovných lístkov Európe(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o vykonávaní Bielej knihy o doprave z roku 2011: hodnotenie a ďalší postup na ceste k udržateľnej mobilite(8),

–   so zreteľom na vyhlásenie z Valletty z 29. marca 2017 o bezpečnosti cestnej premávky,

–  so zreteľom na bielu knihu Komisie s názvom Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

–  so zreteľom na svoju štúdiu z roku 2016 s názvom Autonómne jazdiace vozidlá: budúcnosť cestnej dopravy? (Self-piloted cars: the future of road transport?),

–  so zreteľom na svoju štúdiu z roku 2017 s názvom Výzvy týkajúce sa financovania infraštruktúry v hospodárstve spoločného využívania zdrojov (Infrastructure funding challenges in the sharing economy),

–  so zreteľom na štúdiu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z roku 2017 s názvom Vplyv digitalizácie a hospodárstva založeného na dopyte na trhy práce a dôsledky pre zamestnanosť a pracovnoprávne vzťahy (Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0241/2018),

A.  keďže v odvetví dopravy prebiehajú štrukturálne zmeny a budúcnosť dopravy v EÚ sa nachádza na križovatke všeobecných priorít rámca politiky v oblasti klímy a energetiky do roku 2030, programu Čisté ovzdušie pre Európu a usmernení EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky 2011 – 2020;

B.  keďže dekarbonizácia dopravy a používanie nízkoemisných technológií ponúkajú príležitosti pre budúcnosť mobility a udržateľný hospodársky rast;

C.  keďže kolaboratívne hospodárstvo a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov premieňa odvetvie dopravy na celom svete; keďže hodnota transakcií v rámci kolaboratívneho hospodárstva v odvetví dopravy v Európe bola v roku 2015 odhadovaná na 5,1 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 77 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo nemenové vzťahy hospodárstva spoločného využívania zdrojov značne prekračujú tento scenár a poukazujú na význam tohto javu;

D.  keďže sa odhaduje, že osobná doprava sa v období rokov 2010 až 2050 zvýši o približne 42 % a že nákladná doprava vzrastie počas toho istého obdobia o 60 %;

E.  keďže Biela kniha o doprave z roku 2011 požadovala, aby sa 30 % nákladnej dopravy pozdĺž hlavných koridorov presunulo z cesty na udržateľnejšie druhy dopravy, ako je napríklad železničná doprava, do roku 2030, a 50 % do roku 2050, pričom sa bude vyžadovať rozvoj vhodnej zelenej infraštruktúry;

F.  keďže uplatňovanie zásady používateľ a znečisťovateľ platí vo všetkých druhoch dopravy vrátane cestnej, železničnej, námornej a leteckej prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok pre všetky druhy dopravy;

G.  keďže cieľom nových služieb mobility je podstatné zlepšenie mestskej dopravy a keďže majú potenciál dosiahnuť to prostredníctvom zníženia preťaženia a emisií a zabezpečením alternatívy k súkromnému vlastníctvu automobilov, keďže súkromné vozidlo je stále hlavným dopravným prostriedkom z hľadiska vykonaných ciest; keďže môžu umožniť prechod na multimodálnu a spoločnú dopravu, ktorá je tak aj udržateľnejšia a môže dopĺňať verejné a aktívne formy dopravy;

H.  keďže odvetvie dopravy zohráva kľúčovú úlohu pri fungovaní hospodárstva EÚ, predstavuje približne 4 % HDP EÚ a viac ako 5 % celkovej zamestnanosti v EÚ(9); keďže ženy tvoria len 22 % pracovnej sily a tretina všetkých pracovníkov v tomto sektore je vo veku nad 50 rokov;

I.  keďže od prepojených a autonómnych vozidiel sa očakáva v budúcnosti, že ich pričinením bude cestná doprava účinnejšia, bezpečnejšia a istejšia, pretože ľudské chyby sú hlavnou príčinou všetkých dopravných nehôd na európskych cestách;

J.  keďže v posledných desaťročiach sa dosiahol veľký pokrok, čo robí EÚ najbezpečnejším regiónom cestnej dopravy na svete; keďže veľký počet obetí nehôd s 25 500 úmrtiami a 135 000 vážne zranenými osobami na európskych cestách v minulom roku stále spôsobuje veľké ľudské utrpenie a neprijateľné hospodárske náklady, ktoré sa odhadujú na 100 miliárd EUR ročne, a keďže sa neplnia ciele na rok 2020 týkajúce sa zníženia počtu obetí dopravných nehôd o polovicu v porovnaní s rokom 2010 a prudko sa zvyšuje podiel vážnych zranení a smrteľných úrazov zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti alebo vodiči menších dvojkolesových motorových vozidiel;

K.  keďže doprava je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v mestských oblastiach a je zodpovedná za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov v EÚ, z toho cestná doprava zodpovedá za viac ako 70 %, pričom tento podiel stále rastie;

L.  keďže nedávny výskum a odhady odhaľujú užšie prepojenie medzi vystavením znečisteniu ovzdušia a vyšším rizikom pre verejné zdravie vrátane srdcovocievnych chorôb, ako je mŕtvica a ischemická choroba srdca a rakovina, a keďže podľa odhadov tuhé častice spôsobujú v EÚ ročne 399 000 predčasných úmrtí, z toho 75 000 pre oxidy dusíka a 13 600 pre ozón; keďže ľudia žijúci v mestskom prostredí sú mimoriadne vystavení tomuto nebezpečenstvu;

M.  keďže v súčasnosti sa na celom svete vyvíja veľké úsilie o inkluzívnejší, bezpečnejší a spravodlivejší dopravný sektor vrátane zavedenia ambicióznych cieľov a záväzných noriem a keďže EÚ by nemala prísť o príležitosť zaujať popredné miesto v rámci týchto sociálnych inovácií;

Vplyv transformácie dopravy na zručnosti a pracovné metódy

1.  víta oznámenie Komisie s názvom Európa v pohybe: Agenda sociálne spravodlivého prechodu na ekologickú, konkurencieschopnú a prepojenú mobilitu pre všetkých, v ktorom sa uznáva, že odvetvie mobility prechádza zásadnými zmenami, a zdôrazňuje, že digitálna revolúcia mobility by mala viesť k bezpečnejšiemu, inovatívnejšiemu, integrovanejšiemu, udržateľnejšiemu, spravodlivejšiemu, konkurencieschopnejšiemu a čistejšiemu odvetviu cestnej dopravy prepojenému s inými udržateľnejšími druhmi dopravy; víta strategický prístup oznámenia k dosiahnutiu súdržného regulačného rámca pre stále komplexnejšiu oblasť cestnej dopravy;

2.  poukazuje na to, že odvetvie mobility EÚ musí využívať príležitosti vytvorené digitálnymi technológiami; je presvedčený, že by sa mali rozvíjať a podporovať nové obchodné modely, ktoré vedú k inovatívnym službám v oblasti spoločnej mobility vrátane nových online platforiem pre nákladnú dopravu, tzv. car-poolingu, služieb spoločného využívania automobilov alebo bicyklov alebo aplikácií pre smartfóny, ktoré ponúkajú analýzu a údaje o dopravných podmienkach v reálnom čase;

3.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby navrhli a uplatňovali opatrenia systémov C-ITS (kooperatívne inteligentné dopravné systémy) v súlade s cieľmi a iniciatívami uvedenými v Bielej knihe o doprave z roku 2011, ako aj s Parížskou dohodou o zmene klímy z decembra 2015;

4.  zdôrazňuje skutočnosť, že automobilové odvetvie EÚ zamestnáva 8 miliónov ľudí a pripadajú naň 4 % hrubej pridanej hodnoty EÚ, pričom hodnota jeho obchodného prebytku predstavuje 120 miliárd EUR.

5.  zdôrazňuje, že zmeny v automobilovom priemysle spojené s digitalizáciou, automatizáciou alebo čistejšími vozidlami si budú vyžadovať nové odborné znalosti a spôsoby práce; zdôrazňuje, že tieto zmeny by mali viesť k novým príležitostiam na zvýšenie atraktívnosti odvetvia dopravy a ukončeniu nedostatku pracovných síl v odvetví; zdôrazňuje, že výroba ekologických, prepojenejších a automatizovanejších vozidiel bude mať vplyv na výrobu, vývoj, údržbu a servisné služby a bude si vyžadovať nové zručnosti, napríklad pre montáž elektrických motorov alebo výrobu batérií druhej generácie, palivových článkov, či počítačového alebo senzorického vybavenia; zdôrazňuje, že priemysel už dnes čelí obrovským výzvam pri prijímaní zamestnancov s primeranými zručnosťami a že zatiaľ, čo sa očakáva, že rast inžinierskych pracovných miest bude pokračovať, softvérové zručnosti sú novou požiadavkou, na ktorú sa musia podniky zamerať; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby odbornú prípravu na pracovisku a rozvoj zručností pracovníkov v oblasti dopravy v EÚ prispôsobovali týmto novým výzvam;

6.  zdôrazňuje, že rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami by mala byť prioritou programu pre budúcnosť odvetvia dopravy; zdôrazňuje, že v odvetví dopravy prevažujú muži, ktorí tvoria tri štvrtiny celkovej pracovnej sily, a je potrebné podporovať rodovú rovnováhu; víta vytvorenie iniciatívy Ženy a doprava – platforma EÚ pre zmenu, ktorej cieľom je podporiť zamestnanosť žien a rovnosť príležitostí v odvetví dopravy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali na tejto platforme tak, aby vytváranie pracovných miest pre ženy a digitalizácia sektora išli ruka v ruke;

7.  poukazuje na to, že digitálna revolúcia pretvorí hodnotový reťazec automobilového priemyslu, výskum, investičné priority a technologické možností, ktoré musia byť transparentné, koherentné a v súlade s právnymi normami a odrazia sa na jeho celosvetovej konkurencieschopnosti;

8.  pripomína, že automatické riadenie vozidla bude mať výrazný vplyv na pracovnú silu v odvetví dopravy a bude si vyžadovať nové kvalifikácie v prípade dotknutých profesií; vyzýva členské štáty, aby prijali primerané opatrenia v očakávaní tejto zmeny na trhu práce, ktoré by mali byť sprevádzané výraznejším sociálnym dialógom; vyzýva Komisiu, aby vypracovala stratégiu EÚ, ktorá zahŕňa nové pracovné príležitosti, ktoré vytvorí digitalizácia odvetvia dopravy, a zohľadnila osvedčené postupy členských štátov s cieľom podporiť vytváranie pracovných miest v odvetví dopravy, a to aj ako prioritné spravodlivé prechodné opatrenia pre zamestnancov, ktorých pracovné miesta sa stanú zastaranými v dôsledku digitalizácie sektora dopravy;

9.  zdôrazňuje, že automatické riadenie v konečnom dôsledku povedie k otázkam v súvislosti s výkladom existujúcich právnych predpisov EÚ týkajúcich sa času jazdy a času odpočinku; vyzýva Komisiu, aby priebežne monitorovala, či sú potrebné legislatívne opatrenia;

10.  upriamuje pozornosť na pozitívny vplyv digitalizácie v oblasti dopravy, pretože prispeje k zníženiu byrokracie a zjednodušeniu postupov, ako pre úrady, tak aj pre podniky, a uľahčí overovanie dodržiavania právnych predpisov týkajúcich sa riadenia a odpočinku a pravidiel kabotáže zavedením digitálnych tachografov, čím sa zlepšia podmienky pre vodičov z povolania a pomôže to vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých dopravcov;

11.  víta oznámenie Komisie s názvom Nový program v oblasti zručností pre Európu a iniciatívy, ako je napríklad plán odvetvovej spolupráce v oblasti zručností a Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta, ktoré podporujú spoluprácu medzi odborovými zväzmi, inštitúciami odbornej prípravy a subjektmi súkromného sektora pri predchádzaní, identifikácii a riešení nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami;

12.  víta skutočnosť, že automobilový priemysel patrí k jednému zo šiestich pilotných projektov, na ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom akcie aliancie pre sektorové zručnosti v rámci programu Erasmus+;

13.  vyzýva Komisiu, aby predložila strednodobé hodnotenie, pokiaľ ide o projekty týkajúce sa zručností v automobilovom priemysle vrátane trojročného výskumného projektu SKILLFULL a odporúčaní skupiny na vysokej úrovni GEAR 2030; domnieva sa, že na základe výsledkov projektu SKILLFUL bude možné posúdiť primeranosť požiadaviek na odbornú prípravu a kvalifikáciu vodičov cestnej dopravy, najmä vzhľadom na nové povolania/zručnosti;

14.  vyzýva členské štáty, aby namiesto riešenia špecifických výziev aktívne reagovali na digitalizáciu a prijímali komplexné a strategické rozhodnutia založené na technologickej neutralite a zamerané na maximálne zvýšenie možných prínosov a aby sa usilovali o dosiahnutie dohody o celoúniovom prístupe k hlavným otázkam;

15.  zdôrazňuje základnú úlohu, ktorú môžu používatelia a spotrebitelia zohrávať pri podpore transformácie dopravy, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zlepšili transparentnosť a verejnú dostupnosť príslušných údajov s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti a umožniť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia;

Transformácia prostredníctvom pokroku v oblasti výskumu a inovácií

16.  zdôrazňuje, že Európa je svetovým lídrom v oblasti výroby aj dopravných operácií a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité, aby sa európske odvetvie dopravy naďalej udržateľne vyvíjalo, aby sa doňho investovalo a aby sa inovovalo a obnovovalo a zachovalo si tak svoje vedúce postavenie a konkurencieschopnosť v oblasti technológií;

17.  pripomína kľúčový cieľ vytvorenia jednotného európskeho dopravného priestoru bez prekážok, v ktorom má každý spôsob dopravy s efektívnou komodalitou svoje miesto a existuje tu zvýšená interakcia medzi jednotlivými druhmi dopravy, a preto vyzýva členské štáty, aby vytvorili vhodné prostredie založené na stimuloch s cieľom zefektívniť spôsoby dopravy a odstrániť existujúce prekážky, ako je zbytočná byrokracia;

18.  pripomína, že na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, obmedzenie zmeny klímy a emisií oxidu uhličitého, znečisťovania ovzdušia a preťaženia dopravy budú potrebné udržateľné a inovačné dopravné technológie a riešenia mobility a že je nutné uplatňovať taký európsky regulačný rámec, ktorý bude stimulovať inovácie; v tejto súvislosti požaduje lepšie financovanie prepojeného medzisektorového výskumu a vývoja, pokiaľ ide o prepojené a automatizované vozidlá, elektrifikáciu železničných a cestných infraštruktúr, alternatívne palivá, konštrukciu a výrobu vozidiel, riadenie sietí a dopravy, ako aj inteligentné služby mobility a infraštruktúru bez toho, aby sa zanedbávali existujúce systémy v iných odvetviach; konštatuje, že ak sa majú vyvíjať efektívne, tieto kľúčové inovácie si budú vyžadovať využívanie mnohých foriem priemyselného know-how; v tejto súvislosti poukazuje na to, že kooperatívne, automatizované a prepojené vozidlá môžu zvýšiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a znížiť spotrebu energie a emisie z dopravy, ako aj prispieť k zníženiu počtu úmrtí v dôsledku dopravných nehôd; preto zdôrazňuje, že požiadavky na infraštruktúru by sa mali stanoviť s cieľom zabezpečiť, aby tieto systémy mohli bezpečne fungovať;

19.  poukazuje na to, že s cieľom udržať krok s technologickým vývojom a poskytnúť európskym občanom najlepšie možné riešenia v oblasti dopravy a mobility a zároveň zabezpečiť, aby európske podniky mohli zachovať a rozšíriť svoju konkurenčnú výhodu, Európa potrebuje lepší rámec pre spoločné opatrenia v oblasti výskumu a inovácií v rámci dopravy; domnieva sa, že ambiciózne ciele nášho budúceho dopravného systému je možné dosiahnuť len vtedy, ak sa dajú vypracovať, otestovať a realizovať nové myšlienky a koncepcie v úzkej súčinnosti s politickými a regulačnými programami;

20.  vyzýva na poskytovanie ďalšej transparentnej finančnej podpory na výskum, inovácie a odbornú prípravu, ako to bolo v rámci stratégií pre inteligentnú špecializáciu, v ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja spolufinancoval podporu poskytovanú v oblastiach, ako sú hnacie sústavy alebo inteligentné dopravné systémy;

21.  pripomína, že európske financovanie počas nasledujúceho viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 bude nevyhnutné na dokončenie cezhraničných infraštruktúr a odstránenie prekážok pozdĺž hlavných koridorov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), a konštatuje, že financovanie infraštruktúry podporuje súkromné a verejné investície do vysoko kvalitných a udržateľných dopravných služieb a technológií; preto žiada, aby sa v rámci budúceho VFR sprístupnili finančné prostriedky na podporu rýchleho rozvoja a zavádzania systémov, služieb a digitálnych riešení pre dopravu v budúcnosti;

22.  zdôrazňuje, že finančné bariéry by sa mali znížiť a prístup k financovaniu by sa mal zjednodušiť, keďže byrokracia a administratívne náklady predstavujú vyššiu pomernú záťaž pre MSP, a to z dôvodu nedostatku zručností a kapacít týchto podnikov; vyzýva Komisiu, aby monitorovala, či výzvy členských štátov na verejnú súťaž v oblasti inteligentnej dopravnej infraštruktúry sú v súlade s ustanoveniami o zlepšení prístupu pre MSP stanovenými v smernici 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní;

23.  poukazuje na to, že Európa potrebuje zlepšiť inovačný ekosystém od výskumu základných technológií po výskum nových služieb a obchodných modelov, ktoré vedú k sociálnym inováciám (keď sa rozšíria na trhu); zdôrazňuje, že verejná podpora inovačného ekosystému by sa mala zamerať na zlyhania trhu v oblasti výskumu a inovácií, ako aj na politiky priaznivé pre inovácie, čím sa umožní, aby európska normalizácia, regulácia a finančné nástroje podporovali investície súkromného sektora do inovácií;

24.  berie na vedomie, že výskum na úrovni EÚ, najmä prostredníctvom programu Horizont 2020, bude kľúčom k dosiahnutiu výsledkov, čo dokazujú verejno-súkromné partnerstvá, ako napríklad spoločný podnik pre palivové články a vodík a európska iniciatíva pre ekologické vozidlá, a požaduje osobitné verejno-súkromné partnerstvo pre prepojené a automatizované riadenie vozidiel; podporuje prácu Komisie pri vytváraní európskej aliancie batérií a požaduje ďalšiu finančnú podporu rozvoja výroby a recyklácie udržateľných batérií a akumulátorov v EÚ pre budúce vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami a pre globálny prístup k spravodlivému obchodu pri dovoze materiálov, ako sú lítium a kobalt, keďže vývoj týchto technológií bude zohrávať kľúčovú úlohu pre budúcnosť ekologickej a udržateľnej mobility;

25.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby boli predložené jednotné stratégie hospodárskeho a priemyselného rozvoja, ktorých ciele, ako je ďalšie posilnenie výroby a využívania vozidiel s nízkymi emisiami, sú v súlade s využívaním zdrojov vyčlenených na ich dosiahnutie, pokiaľ ide o infraštruktúru a spotrebné komponenty, ako sú batérie, čo predstavuje aspekt, ktorému by Komisia a členské štáty mali venovať pozornosť s cieľom navrhnúť stratégiu EÚ pre výrobu batérií; zdôrazňuje význam stimulovania výrobcov a uvádzania na trh s cieľom znížiť náklady;

26.  víta skutočnosť, že Komisia takisto vytvorila prepojenie s obehovým hospodárstvom s osobitným zreteľom na vzácne materiály a batérie; v tejto súvislosti nabáda Komisiu, aby ďalej posudzovala environmentálnu stopu výroby a recyklácie batérií s cieľom získať celkový obraz o environmentálnom vplyve batériami poháňaných elektrických vozidiel v záujme uľahčenia porovnania udržateľnosti životného cyklu rôznych pohonných systémov;

27.  zdôrazňuje potenciálny prínos druhotného využitia autobatérií, napr. v inteligentnej sieti a inteligentných skladovacích riešeniach domácností, a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili výskum a pilotné projekty v tejto oblasti prostredníctvom systémov financovania;

28.  podporuje väčšiu mieru využívania digitálnych technológií pri uplatňovaní zásady „znečisťovateľ platí“, ako je elektronické mýto a elektronické cestovné lístky na základe environmentálnych vlastností vozidiel; víta usmernenia Komisie pre mestá týkajúce sa regulácie prístupu vozidiel do mestských oblastí; zdôrazňuje však, že s cieľom zabrániť fragmentácii jednotného dopravného priestoru je na európskej úrovni potrebné urobiť viac; v tejto súvislosti poukazuje na dôležitosť financovania projektov dopravnej infraštruktúry a výrazných investícií do najekologickejších nízko uhlíkových palív s cieľom podporiť transformáciu dopravného systému a zabezpečiť integráciu energetických a dopravných aktív ako prostriedkov na urýchlenie prechodu na udržateľnejšiu zmes palív; pokiaľ ide o financovanie EÚ pre dopravu, je presvedčený, že vhodnosť na účel dosiahnutia cieľov v oblasti klímy by mala byť jedným z kritérií oprávnenosti pre projekty;

29.  opakuje záväzky EÚ týkajúce sa boja proti zmene klímy v rámci Parížskej dohody, agendy 2030 prijatej OSN a rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030; víta opatrenia, ktoré sa už prijali, ako napríklad testovací cyklus celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre ľahké vozidlá (WLTP), ako aj balíky emisií za skutočných jazdných podmienok, ktorých cieľom je znížiť priepasť medzi stanovenými cieľmi v oblasti eliminácie emisií uhlíka a skutočnými cestnými emisiami; žiada Komisiu, aby monitorovala účinnosť týchto opatrení a v prípade potreby navrhla ďalšie zlepšenia; považuje emisný skúšobný postup WLTP za krok správnym smerom, pokiaľ ide o meranie spotreby paliva osobných vozidiel a emisií CO2;

30.  konštatuje, že poskytovanie informácií o osobných vozidlách spotrebiteľom je nevyhnutné na urýchlenie dekarbonizácie v doprave, a preto vyzýva na zlepšenie spoľahlivých a dostupnejších informácií o emisiách a spotrebe paliva vozidiel vrátane štandardizovaného, viditeľného a jasného označovania vozidiel, aby sa spotrebiteľom umožnilo prijímať informované rozhodnutia a podporiť zmeny v správaní podnikov a fyzických osôb a ekologickejšiu mobilitu; zdôrazňuje, že presnejšie informácie takisto uľahčia zelené verejné obstarávanie a umožnia ho využívať verejnými orgánmi členských štátov, regiónov a mestami; víta odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/948(10) a zároveň žiada Komisiu, aby zvážila preskúmanie smernice o označovaní automobilov 1999/94/ES(11);

31.  berie na vedomie súčasné finančné aj nefinančné prekážky, ktorým spotrebitelia čelia pri nákupe vozidiel s nízkymi emisiami; pripomína, že prijatie vozidiel s nízkymi emisiami konečnými používateľmi výrazne závisí od dostupnosti a prístupnosti komplexnej a cezhraničnej infraštruktúry; v tejto súvislosti víta existujúce verejné a súkromné iniciatívy zamerané na umožnenie roamingu medzi prevádzkovateľmi nabíjacích staníc; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali všetky potrebné kroky s cieľom uľahčiť roaming a prístupnosť infraštruktúry nabíjania v rámci Európy; vyzýva Komisiu, aby poskytla väčšiu podporu úsiliu členských štátov pri rozširovaní infraštruktúry pre alternatívne palivá s cieľom čo najskôr dosiahnuť základné pokrytie v rámci celej EÚ;

32.  zastáva názor, že v záujme urýchlenia prenikania palív s nízkymi emisiami na trh a v záujme plného využívania ich klimatického prínosu je nevyhnutné vytvoriť stimuly na ich využívanie a rozvoj kompatibilných vozidiel; pripomína však, že na to, aby sa dodržala Parížska dohoda, do polovice storočia musia emisie skleníkových plynov z dopravy smerovať k úplnému odstráneniu; zdôrazňuje, že odvetvie európskej cestnej dopravy nie je možné transformovať smerom k ekologickej a hospodárskej udržateľnosti zachovaním univerzálneho technologického prístupu, a preto je potrebný prechod na skutočne technologicky neutrálne hodnotenie pohonných systémov v súvislosti s vývojom budúcich vozidiel, ktoré budú zodpovedať rôznym potrebám v oblasti mobility; zdôrazňuje, že v záujme urýchlenia investícií do nízkoemisnej palivovej infraštruktúry, ktorá je podmienkou pre širšie uplatnenie a využívanie vozidiel s alternatívnym pohonom, je potrebné medziodvetvové úsilie;

33.  zdôrazňuje, že smernica o ekologických vozidlách(12) musí brať do úvahy potreby a dostupné zdroje samospráv a regionálnych orgánov v záujme rozvinutia jej plného potenciálu, najmä pokiaľ ide o otázky zložitosti a administratívnej záťaže;

34.  víta záväzok Komisie predložiť do 2. mája 2018 legislatívny návrh pre normy emisií CO2 a spotreby palív pre ťažké úžitkové vozidlá, ktorý by mal byť ambiciózny, realistický a mal by vychádzať zo zozbieraných údajov za použitia nástroja na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO), s cieľom zabezpečiť ucelené právne predpisy týkajúce sa ťažkých úžitkových vozidiel; zdôrazňuje, že nástroj VECTO sa musí urýchlene a pravidelne aktualizovať s cieľom umožniť presnú evidenciu nových technológií v záujme včasného zlepšenia účinnosti;

35.  zdôrazňuje, že úroveň ambícií týkajúcich sa cieľových hodnôt CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá musí byť koherentná s budúcimi ambíciami týkajúcimi sa zníženia emisií znečisťujúcich látok, napr. v rámci Euro 7, ako aj požiadaviek podľa smernice (EÚ) 2015/719 o hmotnostiach a rozmeroch(13);

36.  pripomína hrozivé experimenty vystavenia dymu, ktoré uskutočnila na ľuďoch a opiciach Európska výskumná skupina pre životné prostredie a zdravie v odvetví dopravy, orgán financovaný veľkými výrobcami automobilov; pripomína, že toto nie je prvý škandál automobilového priemyslu tohto typu; požaduje, aby boli všetky výskumy poskytujúce informácie pre politiku EÚ úplne nezávislé od automobilového priemyslu, a to aj na základe financovania a uzatvárania subdodávateľských zmlúv;

Transformácia dopravy v prospech všetkých používateľov

37.  zdôrazňuje, že na zabezpečenie bezprekážkového toku premávky musí byť prepojenie medzi samojazdiacimi vozidlami, medzi vozidlami a infraštruktúrou, medzi vozidlami, bicyklami a chodcami a v samotnej sieti kľúčovým dlhodobým cieľom; vyzýva preto Komisiu, aby riešila otázky využívania údajov a ich riadenia s dôrazom na ochranu údajov a aby posúdila všetky aplikácie počítačovo podporovaných konštrukčných technológií(CAD), ktoré majú vysokú úroveň samostatnosti a poskytujú služby s pridanou hodnotou; zdôrazňuje potrebu rozvoja telekomunikačnej a satelitnej infraštruktúry pre lepšie určovanie polohy a komunikačné služby medzi vozidlami a infraštruktúrou a vyzýva Komisiu, aby stanovila, kde a dokedy musí byť existujúca dopravná infraštruktúra zosúladená s normami pre inteligentnú dopravnú infraštruktúru;

38.  poukazuje na to, že samojazdiace a ekologické vozidlá si takisto budú vyžadovať plánovanie integrovanej infraštruktúry a investovanie do vybavenia ciest potrebnou infraštruktúrou na telekomunikáciu a nabíjanie, napríklad pre elektrické vozidlá, ako aj kvalitné dopravné údaje, napríklad digitálne mapy s vysokým rozlíšením a plne interoperabilné palubné zariadenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili investície na financovanie inovatívnej a udržateľnej modernizácie dopravnej infraštruktúry;

39.  pripomína Komisii, že v záujme dosiahnutia primeranej prepojenosti dopravy a správneho riadenia bezpečnosti, signalizácie, automatizácie, digitálnych charakteristík pre spotrebiteľov a bezpečnej správy údajov sa čo najskôr musí zabezpečiť úplné 5G pokrytie koridorov siete TEN-T v železničnej, cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave; požaduje rozvoj inteligentných diaľničných projektov a vytvorenie inteligentných dopravných koridorov; domnieva sa, že na hlavných cestách by mali byť nainštalované optické a bezdrôtové stanice a stanice siete 5G;

40.  pripomína, že hlavným cieľom by mali byť nulové straty na životoch na európskych cestách, a zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť bezpečnú paralelnú existenciu starých a nových spôsobov dopravy, pričom táto zmena sa uľahčí povinným vybavením určitými asistenčnými systémami riadenia a zabezpečením vhodnej infraštruktúry; vyzýva Komisiu, aby dôkladne a technologicky neutrálne posúdila dôsledky používania automatizovaných systémov v doprave na bezpečnosť s holistickým zameraním na vplyvy všetkých intermodálnych systémov dopravy na bezpečnosť;

41.  zdôrazňuje, že ciele zamerané na zníženie počtu smrteľných nehôd a vážnych zranení v prípade dopravných nehôd ešte nie sú splnené a že európska dopravná politika by sa preto mala zamerať na ich splnenie; zdôrazňuje význam primeraných právnych predpisov v oblasti bezpečnosti v záujme dosiahnutia bezpečnejšieho odvetvia cestnej dopravy; pripomína Komisii a členským štátom, že v záujme zníženia počtu nehôd a obetí na európskych cestách musia byť v celej EÚ zaručené vhodné podmienky pre parkovanie a odpočinok;

42.  poukazuje na to, že rozvoj prepojených a automatizovaných vozidiel bol z veľkej časti podporovaný technológiou; preto žiada, aby sa skúmal a uznal jeho sociálny vplyv, a domnieva sa, že musí byť zabezpečená úplná kompatibilita zavádzania prepojených a automatizovaných vozidiel so sociálnymi, ľudskými a environmentálnymi hodnotami a cieľmi; zdôrazňuje, že v prípade nehody, ktorá sa týka jednej alebo viacerých automatizovaných vozidiel, by malo byť jasné, kto je zodpovedný, či ide o softvérovú(-é) spoločnosť(-ti), výrobcu(-ov) vozidla, vodiča(-ov) alebo poisťovaciu(-e) spoločnosť(ti);

43.  zdôrazňuje, že tieto nadchádzajúce zmeny by nemali byť na úkor sociálneho začleňovania a prepojenosti v členských štátoch a v oblastiach, v ktorých sú medzery v mobilite; berie na vedomie potrebu zvýšenia kapacity siete, využitie existujúcej infraštruktúry siete a významných budúcich inovácií na umožnenie hlbšej integrácie digitálnych technológií a riešenie hlavných rozdielov v prepojenosti medzi členskými štátmi a tiež medzi mestskými a vidieckymi, ústrednými a odľahlými oblasťami, v prípade ktorých by sa mal vypracovať súbor riešení prispôsobených potrebám s podporou a na základe koordinácie medzi verejným a súkromným sektorom; zdôrazňuje, že konvenčné spôsoby dopravy, ako sú autobusy, zohrávajú stále kľúčovú úlohu v odľahlých a horských oblastiach a nemali by sa v tomto procese prehliadať; pripomína, že zo skúseností vo viacerých krajinách EÚ vyplýva, že štruktúrovanie kolektívnej a verejnej cestnej dopravy podľa zmlúv o povinnosti služby vo verejnom záujme, v ktorých sa spájajú ziskové a neziskové linky, môže priniesť optimálne výsledky pre občanov, verejné financie a hospodársku súťaž na trhu;

44.  pripomína, že je potrebné uprednostňovať kolektívne a bezpečnejšie dopravné prostriedky pre nákladnú a osobnú dopravu na hlavných cezhraničných koridoroch a v metropolitných oblastiach s cieľom znížiť znečisťovanie, dopravné zápchy a nehody a chrániť zdravie občanov a účastníkov cestnej premávky;

45.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali plány udržateľnej mestskej mobility a plány udržateľnej mobility vidieka, ktoré sú odôvodnené verejným záujmom a integrujú všetky nové druhy dopravy, podporujú zavedenie multimodálneho dopravného systému pre cestujúcich, zlepšujú mobilitu a kvalitu služieb pre občanov vrátane starších občanov a občanov so zdravotným postihnutím, poskytujú im alternatívy a internalizujú alebo znižujú zdravotné a externé environmentálne náklady pre mestá, a to spolu s podporou cestovného ruchu; konštatuje, že takéto plány by mali podporovať začleňovanie, účasť a zamestnávanie občanov, ktorí žijú v odľahlejších oblastiach, a to s cieľom bojovať proti hrozbe vyľudňovania vidieckych oblastí a zlepšovať prístupnosť odľahlých oblastí a cezhraničných regiónov a komunikáciu s nimi; zdôrazňuje, že mobilita na vidieku sa podstatne líši od mestskej mobility, nielen pokiaľ ide o vzdialenosti a dostupnosť verejnej dopravy, ale aj v súvislosti s environmentálnymi a hospodárskymi faktormi, medzi ktoré patrí nižší environmentálny tlak z emisií znečisťujúcich látok, nižší priemerný príjem a vyššie množstvo prekážok pre investície do infraštruktúry;

46.  konštatuje, že skúsenosti z predchádzajúcich a prebiehajúcich projektov, medzi ktoré patrí pracovný program v oblasti dopravy, Nástroj na prepájanie Európy a udržateľná spoločná mobilita vzájomne prepojená s verejnou dopravou v európskych vidieckych oblastiach (SMARTA), prinášajú prvky na tvorbu inteligentných obcí vrátane účinnejšej a inteligentnejšej logistiky typu „od dverí k dverám“, inovačných koncepcií mobility ako služby, inteligentnej dopravnej štruktúry budúcej generácie, prepojenej a automatizovanej dopravy a inteligentnej mestskej mobility (doprava z/do miest);

47.  zdôrazňuje, že mobilita sa čoraz viac považuje za službu, a preto by sa mala umožniť rozšírená plynulá multimodálna doprava typu „od dverí k dverám“ na cezhraničnom základe, a v tejto súvislosti vyzýva členské štáty, aby sprístupnili multimodálne cestovné informácie a rezervačné služby, a to pomocou informácií v reálnom čase, a vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila legislatívny návrh o multimodálnych právach cestujúcich; trvá na tom, aby také nové prepravné služby boli kvalifikované, napríklad na účely systému spoplatňovania ciest, ako spôsoby cestovania, ktoré sú prinajmenšom rovnako dobré, ak nie lepšie, ako individuálna súkromná doprava, a ich využívanie by nemali spomaľovať legislatívne prekážky;

48.  vyzýva Komisiu, aby podporovala existujúce vnútroštátne a miestne regulačné osvedčené postupy, ktorými sa integrujú nové a tradičné formy mobility, ktoré podporujú spotrebiteľský výber, poskytujú multimodálne informácie a služby predaja cestovných lístkov, ktoré sú k dispozícii spotrebiteľom, a podporujú skôr využívanie verejnej než súkromnej dopravy, alebo podporujú ponuky z kolaboratívneho dopravného hospodárstva, ktoré poskytujú hybnú silu a potrebnú podporu na propagovanie udržateľného cestovného ruchu a environmentálneho a kultúrneho dedičstva, najmä podporou MSP a zameraním sa na členské štáty a oblasti, v ktorých existujú nedostatky v oblasti mobility;

49.  opätovne zdôrazňuje, že cestovanie je jedným zo sektorov, ktoré sú najviac zasiahnuté digitalizáciou, a že nové a vplyvnejšie digitálne prostredie má za následok, že spotrebitelia budú zohrávať aktívnejšiu úlohu pri hľadaní, nákupe a rezervovaní svojich ciest a pri ich platení; zdôrazňuje, že je potrebné presadzovať existujúce pravidlá, ktoré zaručujú transparentnosť a neutralitu, aby sa spotrebitelia mohli informovane rozhodnúť na základe spoľahlivých informácií;

50.  poukazuje na význam riadenia mobility; považuje za dôležité, aby boli ľudia nabádaní k tomu, aby prijímali trvalo udržateľné návyky v oblasti mobility prostredníctvom hospodárskych stimulov, prostredníctvom zvyšovania informovanosti o vplyvoch jednotlivých druhov dopravy na životné prostredie, ako aj prostredníctvom koordinácie a rozvoja nízkouhlíkových dopravných služieb, ako je verejná doprava a vytvorenie alebo zlepšenie infraštruktúry pre mäkkú mobilitu (chôdza, cyklistika atď.), s cieľom poskytnúť ľuďom alternatívu k cestnej doprave; poukazuje na potrebu financovania projektov s cieľom uľahčiť miestnu a regionálnu nízkouhlíkovú mobilitu, napríklad systémov mestských bicyklov;

51.  vyzýva Komisiu, aby podporovala efektívnu a zelenú logistiku s cieľom lepšie sa vyrovnať s predpokladaným nárastom dopytu po nákladnej doprave prostredníctvom lepšej optimalizácie nákladnej kapacity kamiónov a znížiť počet prázdnych alebo čiastočne naložených kamiónov; ďalej vyzýva Komisiu, aby posilnila úsilie zamerané na zvýšenie multimodálneho presunu a na propagáciu multimodálnych platforiem na koordináciu dopytu po doprave, a vyzýva členské štáty, aby ako štandardnú prax využívali elektronické dopravné dokumenty v celej Európe s cieľom znížiť byrokraciu a administratívnu záťaž a zvýšiť efektívnosť;

52.  zdôrazňuje, že jazda v konvojoch a využívanie mega nákladných vozidiel môžu výrazne prispieť k zvýšeniu efektívnosti a úspore paliva v cestnej nákladnej doprave, a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby splnili ciele vyhlásenia z Amsterdamu a stanovili stimuly pre zvýšené používanie mega nákladných vozidiel;

53.  nabáda Komisiu, aby podporovala iniciatívy, ktoré prispievajú k zníženiu a vyhýbaniu sa dopravným preťaženiam bez toho, aby prenášali objemy dopravy na alternatívne cestné úseky, ako sú napríklad príklady najlepších postupov týkajúcich sa poplatkov za preťaženie, ako aj úspešné opatrenia na presun na iné druhy dopravy;

54.  vyzýva Komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov a zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s vývojom automatizovaných vozidiel;

55.  berie na vedomie potenciál modelov hospodárstva založených na spolupráci v oblasti zlepšenia efektívnosti dopravného systému a zníženia neželaných externalít, ako sú preťaženie a emisie; vyzýva orgány, aby v súlade so zásadou subsidiarity plne zvážili začlenenie skutočne kolaboratívnych dopravných služieb do bežného dopravného systému s cieľom podporiť vytváranie úplných a plynulých cestovných reťazcov a poskytovanie nových foriem udržateľnej mobility;

56.  zdôrazňuje, že v súvislosti s kolaboratívnou ekonomikou sú najnaliehavejšími otázkami tie, ktoré sa týkajú ochrany spotrebiteľa, rozdelenia zodpovednosti, zdaňovania, systémov poistenia, sociálnej ochrany pracovníkov (či už ide o zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby) a ochrany údajov, a očakáva, že v týchto oblastiach sa prijmú regulačné opatrenia; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby kolaboratívna ekonomika nespôsobovala nekalú hospodársku súťaž a sociálny a fiškálny dumping a nenahradila regulovanú verejnú dopravu;

57.  zastáva názor, že vzhľadom na rozsudok Súdneho dvora z 20. decembra 2017 vo veci C-434/15(14) by sa malo jasne rozlišovať medzi jednoduchým sprostredkovaním prostredníctvom online platforiem a poskytovaním dopravných služieb; domnieva sa, že služba nie je súčasťou informačnej spoločnosti, keď sa činnosť prevažne týka poskytovania profesionálnych služieb, a vždy, keď technologická platforma priamo alebo nepriamo určuje náklady, množstvo alebo kvalitu poskytovanej služby;

58.  vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia na zníženie rizika a pravdepodobnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam spoločnosťami, ktoré poskytujú služby ako súčasť kolaboratívneho hospodárstva, a trvali na tom, aby platili dane tam, kde vytvárajú zisky a poskytujú služby;

o
o   o

59.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 81, 2.3.2018, s. 195.
(4) Ú. v. EÚ C 345, 13.10.2017, s. 52.
(5) Ú. v. EÚ C 184 E, 8.7.2010, s. 50.
(6) Ú. v. EÚ C 468, 15.12.2016, s. 57.
(7) Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 2.
(8) Ú. v. EÚ C 316, 22.9.2017, s. 155.
(9) Doprava EÚ v číslach: Štatistická príručka 2015, Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2015.
(10) Ú. v. EÚ L 142, 2.6.2017, s. 100.
(11) Ú. v. EÚ L 12, 18.1.2000, s. 16.
(12) Ú. v. EÚ L 120, 15.5.2009, s. 5.
(13) Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 1.
(14) Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. decembra 2017, Asociación Profesional Elite Taxi proti Uber Systems Španielsko, SL, C-434/15, ECLI:EU:C:2017:981.


Vykonávanie nariadenia o prípravkoch na ochranu rastlín
PDF 175kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o vykonávaní nariadenia (ES) č. 1107/2009 o prípravkoch na ochranu rastlín (2017/2128(INI))
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS(1),

–  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006(3),

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu z 15. februára 2017(5),

–  so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky z 18. februára 2016 vo veci 12/2013/MDC o postupoch Komisie týkajúcich sa autorizácie a uvádzania prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) na trh(6),

–  so zreteľom na európske posúdenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a jeho príslušných príloh, ktorú vydala výskumná služba Európskeho parlamentu (GR EPRS)(7) v apríli 2018,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 23. novembra 2016 vo veci C-673/13 P (Komisia/Stichting Greenpeace Nederland a PAN Europe), a veci C-442/14 (Bayer CropScience/Rada pre schvaľovanie prípravkov na ochranu rastlín a biocídov),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. apríla 2018 o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách](8),

–  so zreteľom na mandát a činnosť Osobitného výboru pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov (PEST),

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o postupe schvaľovania vypracovania iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0268/2018),

A.  keďže hodnotenie vykonávania nariadenia (ES) č. 1107/2009 (ďalej len „nariadenie“) ukázalo, že ciele ochrany zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia nie sú úplne dosiahnuté a že by sa mohli urobiť zlepšenia s cieľom dosiahnuť všetky ciele nariadenia;

B.  keďže hodnotenie vykonávania nariadenia by sa malo posudzovať v spojitosti so zastrešujúcou politikou EÚ v oblasti pesticídov, ktorá zahŕňa pravidlá ustanovené smernicou 2009/128/ES [smernica o udržateľnom používaní], nariadením (EÚ) č. 528/2012 [nariadenie o biocídnych výrobkoch], nariadením (ES) č. 396/2005 [nariadenie o maximálnych hladinách rezíduí] a nariadením (ES) č. 178/2002 [nariadenie o všeobecných zásadách a požiadavkách potravinového práva];

C.  keďže vykonávanie nariadenia sa neukazuje byť uspokojivé a by malo byť v súlade s politikami EÚ, a to aj v oblasti pesticídov;

D.  keďže dostupné dôkazy naznačujú, že praktické vykonávanie troch hlavných nástrojov nariadenia – schvaľovania, autorizácie a presadzovania regulačných rozhodnutí – ponecháva priestor na zlepšenie a nezabezpečuje úplné splnenie cieľov nariadenia;

E.  keďže Komisia niektoré ustanovenia nariadenia vôbec neuplatňuje, najmä článok 25 o schvaľovaní safenerov a synergentov a článok 27 o negatívnom zozname neprijateľných koformulantov;

F.  keďže uplatňovanie iných kľúčových ustanovení, napríklad hraničných kritérií pre účinné látky, ktoré sú endokrinnými disruptormi, sa protiprávnym správaním Komisie výrazne zdržalo;

G.  keďže zainteresované strany vyjadrili obavy súvisiace s prístupom k hodnoteniu, ako je stanovené zákonom, a to najmä pokiaľ ide o otázku, kto by mal poskytovať vedecké štúdie a dôkazy pre hodnotenia účinných látok, a využívanie prístupu založeného na riziku počas týchto hodnotení;

H.  keďže dôkazné bremeno by malo zostať žiadateľovi, aby sa zabezpečilo to, že sa verejné prostriedky nebudú vynakladať na štúdie, z ktorých môžu mať napokon prospech súkromné záujmy; keďže je súčasne nevyhnutné v každom kroku postupu autorizácie zabezpečiť transparentnosť, a to v plnom súlade s právami duševného vlastníctva, a súčasne treba zaistiť konzistentné dodržiavanie správnej laboratórnej praxe v celej Únii;

I.  keďže existujú obavy spojené s praktickým vykonávaním zavedeného hodnotiaceho prístupu; keďže existujú najmä vážne obavy súvisiace s neúplnou harmonizáciou požiadaviek na použité údaje a metodiky, čo môže brzdiť proces hodnotenia;

J.  keďže činnosť príslušných vnútroštátnych orgánov je zásadným faktorom, ktorý ovplyvňuje hodnotenie účinných látok; keďže pokiaľ ide o dostupnosť odborných znalostí a zamestnancov, v rámci členských štátov existujú výrazné rozdiely; keďže nariadenie a príslušné podporné právne požiadavky nie sú v členských štátoch vykonávané jednotne, čo značné dôsledky na zdravie a životné prostredie;

K.  keďže transparentnosť vo všetkých fázach schvaľovacieho postupu treba zlepšiť a zvýšená transparentnosť môže pomôcť v podnecovaní dôvery verejnosti v systém regulujúci prípravky na ochranu rastlín; keďže transparentnosť činností súvisiacich s autorizáciou príslušnými orgánmi je v mnohých prípadoch tiež neuspokojivá; keďže Komisia navrhla zmeny vo všeobecnom potravinovom práve zamerané na riešenie obáv súvisiacich s údajmi a dôkazmi predloženými v priebehu procesu hodnotenia a na zvýšenie transparentnosti;

L.  keďže postup pri autorizácii, ktorá sa uskutočňuje výlučne na vnútroštátnej úrovni, je často poznačený oneskoreným prijímaním rozhodnutí týkajúcich sa riadenia rizík; keďže to v niektorých prípadoch vedie k nárastu povolení vydaných členskými štátmi na základe výnimky využitím článku 53 nariadenia; keďže v niektorých prípadoch sa takéto výnimky využívajú v rozpore s pôvodným zámerom zákonodarcu;

M.  keďže v nariadení sa zavádza ustanovenie, že integrovaná ochrana proti škodcom (IOŠ) by sa mala stať súčasťou povinných požiadaviek na riadenie v rámci pravidiel krížového plnenia v spoločnej poľnohospodárskej politike; keďže k tomu ešte nedošlo;

N.  keďže z dostupných dôkazov vyplýva, že táto právna úprava na úrovni EÚ posilňuje a zvyšuje hodnotu vnútroštátneho úsilia a opatrení;

O.  keďže vážne úvahy o alternatívach sa často objavujú až po zmene právnych požiadaviek; keďže napríklad v prípade rozšíreného zákazu neonikotinoidov najnovšie hodnotenie (z 30. mája 2018)(9) uvádza, že pre 78 % použitia neonikotinoidov existujú ľahko dostupné nechemické alternatívy;

P.  keďže od 31. mája 2016 neboli predložené žiadne nové účinné látky na schválenie; keďže inovácia a vývoj nových produktov, najmä produktov s nízkym rizikom, sú dôležité;

Q.  keďže dostupnosť falšovaných pesticídov na trhu vyvoláva skutočné obavy; keďže falšované pesticídy môžu byť škodlivé pre životné prostredie a môžu aj poškodzovať účinnosť nariadenia;

Hlavné závery

1.  domnieva sa, že regulácia v oblasti pesticídov na úrovni EÚ má svoje opodstatnenie a mala by pokračovať;

2.  poukazuje na to, že environmentálne opatrenia zamerané na prevenciu, obmedzovanie a zastavenie šírenia patogénov a škodcov musia byť naďalej zámerom všetkých súčasných a budúcich krokov;

3.  domnieva sa, že prijatie a vykonávanie tohto nariadenia predstavuje významný pokrok v oblasti zaobchádzania s prípravkami na ochranu rastlín v EÚ v porovnaní s minulosťou;

4.  zdôrazňuje, že osobitná pozornosť by sa mala venovať úlohe malých a stredných podnikov (MSP) pri vývoji nových prípravkov, keďže MSP často nemajú dostatok potrebných zdrojov, aby sa mohli zapojiť do postupu rozvoja a schvaľovania nových látok;

5.  je znepokojený skutočnosťou, že nariadenie sa nevykonáva efektívne a že v dôsledku toho sa jeho ciele v oblasti poľnohospodárskej produkcie, ako aj inovácie, v praxi nedosahujú; zdôrazňuje, že čiastočne pre nízku mieru inovácie sa počet účinných látok pesticídov znižuje;

6.  pripomína, že je veľmi potrebný integrujúci prístup a že nariadenie (ES) č. 1185/2009 o štatistike pesticídov(10) musí byť súčasťou posudzovania, a jeho výsledky sa musia použiť na zníženie množstva, a tak na minimalizáciu rizík a ich negatívneho vplyvu na zdravie a životné prostredie;

7.  konštatuje, že ciele a nástroje nariadenia a jeho vykonávanie nie sú vždy dostatočne zosúladené s politikami EÚ v oblasti poľnohospodárstva, zdravotníctva, dobrých životných podmienok zvierat, potravinovej bezpečnosti, kvality vody, zmeny klímy a udržateľného používania pesticídov a maximálnych hladín rezíduí pesticídov v potravinách a krmivách;

8.  je znepokojený tým, že v súvislosti s používaním zvierat pri testovaní na identifikáciu nebezpečenstva a posúdenie rizika nie je vykonávanie tohto nariadenia v súlade so zásadami nahradenia, obmedzenia a zjemnenia stanovenými v smernici 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely, a že dvojročné biologické skúšky na zistenie karcinogenity môžu priniesť kontroverzné výsledky(11);

9.  pripomína, že zásada predbežnej opatrnosti je všeobecnou zásadou EÚ uvedenou v článku 191 ZFEÚ, že jej účelom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia prijímaním preventívnych rozhodnutí;

10.  považuje za neprijateľné, že sa požiadavky na schvaľovanie safenerov a synergentov ešte neuplatňujú, v rozpore s článkom 25 nariadenia;

11.  považuje za neprijateľné, že ešte nebol prijatý negatívny zoznam koformulantov, najmä po zákaze etoxylovaných alkylamínov, kde alkyl je z talového oleja, v kombinácii s glyfozátom, ktorý zvýraznil možné negatívne účinky niektorých koformulantov;

12.  berie na vedomie prebiehajúce hodnotenie nariadenia (ES) č. 1107/2009 zo strany Komisie v rámci programu REFIT a jeho plánované dokončenie do novembra 2018; verí, že tieto zistenia budú vhodným základom pre diskusiu spoluzákonodarcov o budúcom vývoji nariadenia;

13.  je znepokojený čoraz častejším využívaním a zneužívaním udeľovania povolení v núdzových situáciách na základe článku 53 v niektorých členských štátoch; konštatuje, že niektoré členské štáty využívajú článok 53 významne viac než iné; berie na vedomie technickú pomoc, ktorú poskytol Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) v súlade s článkom 53 ods. 2 nariadenia, pri skúmaní používania núdzových povolení; berie na vedomie výsledky zisťovania EFSA o núdzových povoleniach troch neonikotinoidov v roku 2017, z ktorých vyplynulo, že hoci sú určité núdzové autorizácie potrebné a v rámci parametrov stanovených v právnych predpisoch, iné nie sú opodstatnené; považuje za dôležité, aby členské štáty poskytli údaje potrebné na to, aby EFSA mohol účinne vykonávať svoj mandát;

14.  zdôrazňuje význam tvorby politiky na základe informácií získaných regulačnou vedou, s overiteľnými a opakovateľnými dôkazmi a využívajúcou medzinárodne dohodnuté vedecké zásady, pokiaľ ide o aspekty, ako sú usmernenia, správna laboratórna prax a partnersky preskúmaný výskum;

15.  je znepokojený tým, že neúplná harmonizácia požiadaviek na údaje a testovanie v niektorých vedeckých oblastiach vedie k neefektívnym pracovným metódam, nedostatku dôvery medzi vnútroštátnymi orgánmi a k oneskoreniu v procese udeľovania povolení, čo môže mať negatívne účinky na zdravie ľudí a zvierat, životné prostredie a poľnohospodársku výrobu;

16.  vyjadruje poľutovanie nad obmedzenou verejnou dostupnosťou informácií o postupoch posudzovania a autorizácie, ako aj obmedzeným prístupom k informáciám; vyjadruje poľutovanie nad tým, že úroveň transparentnosti spravodajských členských štátov (v rámci schvaľovacieho postupu) je nízka, a tvrdí, že prístupnosť a používateľskú zrozumiteľnosť informácií na úrovni EFSA možno zlepšiť a že transparentnosť v štádiu riadenia rizika sa zdá byť nedostatočná a aj zainteresované strany ju považujú za problematickú; víta úsilie Európskej chemickej agentúry (ECHA) o zvýšenie transparentnosti a používateľskej zrozumiteľnosti prostredníctvom jej webstránky a domnieva sa, že tento model by sa mohol využívať v budúcnosti v záujme zvýšenia transparentnosti;

17.  zdôrazňuje, že dôveryhodnosť systému udeľovania autorizácií POR do značnej miery závisí od dôvery verejnosti v európske agentúry, ktorá poskytujú vedecké stanoviská, ktoré sú základom pre schvaľovanie a riadenie rizík; zdôrazňuje, že transparentnosť v procese vedeckého posudzovania je dôležitá z hľadiska zachovania dôvery verejnosti; požaduje preto, aby boli príslušné agentúry primerane financované a disponovali potrebnými zamestnancami na zabezpečenie nezávislého, transparentného a včasného postupu autorizácie; ďalej víta pokračujúce úsilie EFSA o zlepšenie svojho systému na zabezpečenie nezávislosti a riadenia potenciálnych konfliktov záujmov, ktorý Dvor audítorov ocenil ako najmodernejší systém spomedzi kontrolovaných agentúr v roku 2012 a ktorý bol nedávno (v júni 2017) aktualizovaný; vyzýva Komisiu, aby navrhla zlepšenia s cieľom ďalej zvýšiť transparentnosť regulačného procesu, a to aj pokiaľ ide o prístup k údajom u bezpečnostných štúdií, ktoré predkladajú výrobcovia v rámci svojich žiadostí o povolenie uvádzať POR na trh v EÚ; uznáva, že je potrebné preskúmať tento postup, aby sa zlepšilo vyhodnocovanie, zvýšila nezávislosť orgánov poverených vykonávaním štúdií, predchádzalo konfliktom záujmov a zaručila väčšia transparentnosť postupu;

18.  vyzýva Komisiu, aby na európskej úrovni zaviedla katalóg použití a zlepšila tak harmonizáciu regulácie;

19.  je znepokojený skutočnosťou, že v niektorých prípadoch prípravky na ochranu rastlín uvedené na trh a ich aplikácia používateľmi nie vždy spĺňajú príslušné podmienky autorizácie, pokiaľ ide o ich zloženie a ich aplikáciu; zdôrazňuje, že iné než profesionálne použitie by sa malo v rámci možností obmedziť, aby sa znížila miera zneužívania;

20.  zdôrazňuje význam trvalej odbornej prípravy používateľov na zabezpečenie náležitého a vhodného používania prípravkov na ochranu rastlín; považuje za vhodné rozlišovať medzi profesionálnymi a amatérskymi používateľmi; konštatuje, že prípravky na ochranu rastlín sa používajú v súkromných záhradách, na železnici a vo verejných parkoch;

21.  konštatuje, že členské štáty majú naďalej právo odmietnuť autorizované prípravky na ochranu rastlín;

22.  zdôrazňuje, že v nariadení by sa mala lepšie zohľadňovať potreba podporovať poľnohospodárske postupy založené na integrovanej ochrane proti škodcom vrátane podpory vývoja nízkorizikových látok; zdôrazňuje, že nedostatočná dostupnosť nízkorizikových prípravkov na ochranu rastlín bráni vývoju IOŠ; so znepokojením konštatuje, že len desať prípravkov na ochranu rastlín, z celkového počtu takmer 500 dostupných na trhu EÚ, je schválených ako nízkorizikové;

23.  zdôrazňuje, že autorizácia a propagácia nízkorizikových a nechemických pesticídov je významným opatrením na podporu ochrany proti škodcom s nízkou mierou využívania pesticídov; uznáva, že je potrebný ďalší výskum týchto prípravkov, keďže ich zloženie a fungovanie sa radikálne líši od konvenčných prípravkov; zdôrazňuje, že to zahŕňa aj potrebu väčších odborných znalostí v rámci úradu EFSA a vnútroštátnych príslušných orgánov na vyhodnotenie týchto prípravkov; zdôrazňuje, že prípravky na ochranu rastlín biologického pôvodu by mali podliehať rovnako prísnemu hodnoteniu ako iné látky; v súlade so svojím uznesením z 15. februára 2017 o nízkorizikových pesticídoch biologického pôvodu vyzýva Komisiu, aby predložila konkrétny legislatívny návrh, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1107/2009, mimo všeobecného preskúmania v rámci iniciatívy REFIT, s cieľom vytvoriť zrýchlený proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov;

24.   zastáva názor, že nariadenie (ES) č. 1107/2009 by sa tiež malo zmeniť tak, aby sa vo väčšej miere zohľadnili látky, ktoré sa nepovažujú za POR a ktoré pri použití na ochranu rastlín spadajú do pôsobnosti tohto nariadenia; konštatuje, že takéto látky ponúkajú zaujímavé alternatívy, pokiaľ ide o integrované výrobné metódy a niektoré biokontrolné výrobky;

25.  zdôrazňuje, že by sa mala venovať osobitná pozornosť prípravkom na ochranu rastlín na menej významné použitia, keďže v súčasnosti neexistuje veľká hospodárska motivácia podnikov, aby tieto prípravky vyvíjali; víta vytvorenie nástroja koordinácie pre menej významné použitia ako fóra na zlepšenie koordinácie medzi členskými štátmi, organizáciami pestovateľov a priemyslom pri tvorbe riešení pre menej významné použitia;

26.  zdôrazňuje, že mnohé autorizované POR neboli hodnotené podľa noriem EÚ už viac ako 15 rokov, a to v dôsledku zdržaní pri postupoch autorizácie;

27.  zdôrazňuje, že je dôležité vytvoriť regulačný rámec priaznivý pre inovácie a umožňujúci nahradiť staršiu chémiu novými a lepšími prípravkami na ochranu plodín; zdôrazňuje význam dostupnosti širokého spektra prípravkov na ochranu rastlín s rôznymi spôsobmi účinkovania, aby sa zamedzilo vzniku rezistencie a aby sa zachovala účinnosť aplikácie prípravkov na ochranu plodín;

28.  je znepokojený tým, že harmonizácia usmernení ešte nie je skonsolidovaná;

29.  zdôrazňuje, že chýbajúce alebo neúplné usmernenia sú vážnym nedostatkom, ktorý má negatívny vplyv na vykonávanie tohto nariadenia a na dosiahnutie jeho cieľov;

30.  zdôrazňuje, že dostupné usmernenia nie sú právne záväzné, čo vytvára právnu neistotu pre žiadateľov a spochybňuje výsledky hodnotení vykonaných v rámci postupov schvaľovania;

31.  víta koncepciu zónového systému a jej cieľ uľahčovať efektívne autorizovanie prípravkov na ochranu rastlín; považuje postup vzájomného uznávania za kľúčový pre rozdelenie pracovnej záťaže a na podporu dodržiavania termínov; vyjadruje poľutovanie nad problémami pri vykonávaní, ktoré sú spojené so zásadou vzájomného uznávania; vyzýva Komisiu, aby spolupracovala s členskými štátmi na zlepšovaní fungovania zónového systému; zdôrazňuje, že zámerom plnohodnotného vykonávania existujúcich právnych predpisov by malo byť to, aby nevznikala duplicitná práca, a sprístupňovať nové látky poľnohospodárom bez zbytočného zdržania;

32.  zdôrazňuje potrebu výmeny poznatkov a nadobúdania zručností v súvislosti s alternatívami k chemickým pesticídom a IPM vrátane optimálneho striedania plodín z hľadiska poľnohospodárskeho trhu a klimatických situácií; ďalej poznamenáva, že uvedené sa stanovuje už v horizontálnom nariadení o SPP, najmä v poľnohospodárskych poradenských službách financovaných v rámci rozvoja vidieka;

33.  vyjadruje obavy v súvislosti s malým počtom nových látok, ktoré boli schválené; zdôrazňuje význam vhodného súboru nástrojov POR pre poľnohospodárov, ktorými sa zabezpečia dodávky potravín pre EÚ;

34.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že v nedávnych diskusiách sa súčasný vedecky podložený hodnotiaci systém EÚ stále častejšie spochybňuje; zdôrazňuje význam zachovania a ďalšieho zlepšenia systému, ktorý by bol vedecky podložený, objektívny a vychádzal z dôkazov na základe partnerského preskúmania, pri autorizácii každej účinnej látky by vychádzal z otvoreného, nezávislého a multidisciplinárneho prístupu v súlade so zásadami analýzy rizík EÚ a zásadou predbežnej opatrnosti, ako je stanovená vo všeobecnom potravinovom práve; trvá na tom, že postup pre opätovné schválenie účinných látok musí zohľadňovať praktické využitie POR, ako aj vedecký a technologický pokrok v tejto oblasti; poukazuje na to, že zložitosť súčasného systému hodnotenia a autorizácie vedie k nedodržiavaniu termínov, čo by mohlo znamenať, že celý systém nebude fungovať správne; zdôrazňuje preto potrebu preskúmať a zjednodušiť systém;

35.  zdôrazňuje nerovnováhu v počte žiadostí medzi niektorými členskými štátmi tej istej zóny, podobnej veľkosti a s podobnými poľnohospodárskymi podmienkami;

36.  domnieva sa, že na produkciu dovážanú z krajín mimo EÚ, ktorá sa vypestovala s použitím POR, by sa mali vzťahovať rovnako prísne kritériá ako na produkciu z EÚ; vyjadruje znepokojenie nad tým, že na produkciu dovážaných výrobkov sa môžu použiť POR, ktoré nie sú registrované v EÚ;

Odporúčania

37.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné vykonávanie nariadenia, pokiaľ ide o ich špecifické úlohy v rámci postupov schvaľovania a autorizácie;

38.  vyzýva členské štáty, aby zlepšili závažný a chronický nedostatok personálu vnútroštátnych príslušných orgánov, ktorý vedie k zdržaniam v etape zisťovania nebezpečenstiev a počiatočného posudzovania rizík vykonávanej členskými štátmi;

39.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že procedurálne predĺženie obdobia platnosti schválenia o dĺžku trvania daného postupu v súlade s článkom 17 nariadenia sa nepoužije v prípade aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, ani v prípade aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, čo sa v súčasnosti týka látok, ako sú flumioxazín, tiakloprid, chlorotolurón a dimoxystrobín(12);

40.  používanie aktívnych látok, ktoré sú mutagénne, karcinogénne a reprodukčne toxické, a preto sú zaradené do kategórie 1A alebo 1B, alebo aktívnych látok, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov a sú škodlivé pre zdravie ľudí alebo zvierat, ktorým sa už udelilo jedno alebo viac procedurálnych predĺžení obdobia platnosti schválenia podľa článku 17, musí byť bezodkladne zakázané;

41.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby uznali, že ochrana zdravia ľudí a zvierat a životného prostredia je kľúčovým cieľom právnych predpisov a zároveň zlepšuje poľnohospodársku výrobu a zabezpečuje konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho odvetvia;

42.  vyzýva priemysel, aby všetky údaje a vedecké štúdie poskytoval spravodajským členským štátom a agentúram EÚ v jednotnom elektronickom a strojovo čitateľnom formáte; vyzýva Komisiu, aby vytvorila harmonizovaný model zadávania údajov s cieľom uľahčiť výmenu údajov medzi členskými štátmi vo všetkých etapách procesu; uznáva, že s týmito údajmi je nutné nakladať v rámci parametrov právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov a duševného vlastníctva;

43.  vyzýva členské štáty, aby dôsledne uplatňovali článok 9 nariadenia o prijateľnosti žiadosti a prijímali len úplné žiadosti o posúdenie účinnej látky;

44.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili úplné a jednotné uplatňovanie hraničných kritérií nebezpečenstva, zohľadňujúc existujúce harmonizované usmernenia a aby zabezpečili, že riziko látok sa bude posudzovať len vtedy, ak bude zrejmé, že nemajú hraničné vlastnosti nebezpečenstva, ako sa vyžaduje v nariadení;

45.  vyzýva Komisiu, aby konečne vykonávala ustanovenia o koformulantoch, safeneroch a synergentoch, vytvorila zoznam neprijateľných koformulantov a pravidlá na to, aby sa safenery a synergenty testovali na úrovni EÚ a aby zaručila, aby sa na trh mohli uviesť len tie chemikálie, ktoré sú v súlade s kritériami, ktoré schválila EÚ;

46.  víta výklad zásady predbežnej opatrnosti zo strany Komisie, ako je vyjadrený v hodnotení všeobecného potravinového práva(13) v rámci programu REFIT, a síce že nejde o alternatívu k prístupu riadenia rizika, ale skôr o osobitnú formu riadenia rizika; pripomína, že tento názor podporujú aj rozhodnutia Súdneho dvora(14);

47.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ako manažéri rizík v rámci postupov schvaľovania a autorizácie riadne uplatňovali zásadu predbežnej opatrnosti a venovali osobitnú pozornosť ochrane zraniteľných skupín, ako sa vymedzujú v článku 3 ods. 14 tohto nariadenia;

48.  vyzýva Komisiu, agentúry a príslušné orgány, aby prehodnotili a zlepšili svoju komunikáciu o postupoch posudzovania rizík a rozhodnutiach v oblasti manažmentu rizík s cieľom zvýšiť dôveru verejnosti v systém autorizácie;

49.  vyzýva členské štáty, aby lepšie vykonávali vnútroštátne autorizačné postupy a národnej úrovni, aby sa výnimky a predĺženia udeľované podľa článku 53 nariadenia obmedzili na skutočné núdzové situácie; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere využila svoje kontrolné práva podľa článku 53 ods. 2 a 3; okrem toho vyzýva členské štáty, aby v plnej miere dodržiavali informačnú povinnosť voči ostatným členským štátom a Komisii uvedenú v článku 53 ods. 1, najmä pokiaľ ide o akékoľvek opatrenia prijaté na zaistenie bezpečnosti spotrebiteľov, zraniteľných skupín a spotrebiteľov;

50.  vyzýva Komisiu, aby dokončila metódy na určenie opodstatnenosti udeľovania určitých výnimiek, najmä v prípadoch „zanedbateľnej expozície“ alebo „vážneho nebezpečenstva pre zdravie rastlín“, a to bez zmeny ducha alebo litery právneho predpisu; varuje Komisiu, že akákoľvek zmena výkladu pojmu „zanedbateľná expozícia“ smerom k pojmu „zanedbateľné riziko“ by bola proti duchu a litere právneho predpisu;

51.  požaduje viac investícií Komisie a členských štátov na stimulovanie výskumných iniciatív týkajúcich sa účinných látok vrátane biologických látok s nízkym rizikom a POR v rámci programu Horizont Európa a viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027; zdôrazňuje význam regulačného rámca pre POR na úrovni EÚ chrániaceho životné prostredie a ľudské zdravie a súčasne podnecujúceho výskum a inováciu s cieľom vytvoriť účinné a bezpečné POR pri súčasnom zaručení udržateľných poľnohospodárskych postupov a IOŠ; zdôrazňuje, že je potrebné široké spektrum bezpečných a účinných nástrojov na ochranu zdravia rastlín; zdôrazňuje potenciál, ktorý môžu mať techniky presného poľnohospodárstva a technologické inovácie v rámci pomoci európskym poľnohospodárom pri optimalizácii kontroly škodcov cielenejším a udržateľnejším spôsobom;

52.  vyzýva Komisiu, aby dôsledne obmedzila používanie postupu na základe potvrdzujúcich údajov na jeho účel uvedený v článku 6 písm. f) nariadenia, teda na prípad, keď sa počas hodnotiaceho procesu alebo v dôsledku nových vedeckých a technických poznatkov stanovia nové požiadavky; zdôrazňuje, že na schválenie účinnej látky je dôležitá úplná dokumentácia; vyjadruje poľutovanie nad tým, že postup spracovania, ku ktorému sa dospelo na základe výnimky, viedol k niektorým POR, ktoré by inak zostali na trhu zakázané na dlhšie obdobie;

53.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili celkovú transparentnosť postupov, a to aj poskytovaním podrobných zápisníc z komitologických diskusií a príslušných stanovísk, najmä vysvetlením a odôvodnením rozhodnutí stáleho Výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá;

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili lepší súlad nariadenia a jeho vykonávania s príslušnými právnymi predpismi a politikami EÚ, najmä so smernicou o trvalo udržateľnom používaní pesticídov, a aby zabezpečili stimuly vrátane sprístupnenia dostatočných zdrojov, ktorými sa krátkodobo presadzuje a stimuluje vývoj a využívanie bezpečných a netoxických alternatív prípravkov na ochranu rastlín; berie na vedomie, že regulačný rámec nie je schopný posudzovať nevyhnutné vplyvy na necieľové druhy, najmä na včely a iný opeľujúci hmyz, ako aj iný hmyz prospešný pre poľnohospodárstvo, napríklad predátorov škodcov; berie na vedomie nedávno vydanú vedeckú štúdiu zobrazujúcu tzv. armagedon hmyzu, podľa ktorej v celom Nemecku regionálne vyhynulo 75 % okrídleného hmyzu, a to aj v prírodných rezerváciách, v ktorých sa v poľnohospodárstve nepoužívajú nijaké pesticídy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili súlad SPP a právnymi predpismi pre POR, najmä dodržaním záväzkov v rámci nariadenia (ES) č. 1107/2009 a smernice 2009/128/ES o zozname povinných požiadaviek na riadenie (požiadavky 12 a 13), ako to Komisia navrhuje v návrhu nariadenia o strategických plánoch SPP(15);

55.  vyzýva členské štáty, aby zabezpečili účinné presadzovanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o kontroly POR uvádzaných na trh v EÚ, bez ohľadu na to, či boli vyrobené v EÚ alebo dovezené z tretích krajín;

o
o   o

56.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 71.
(5) Prijaté texty, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/554169/EPRS_IDA(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES – Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Francúzsko) – závery, 2018.
(10) Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2009, s. 1.
(11) Zdroj: Na základe informácií a zistení posúdenia vykonávania na európskej úrovni, štúdia EPRS, apríl 2018, s. 36 a II-33.
(12) Zdroj: https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf.
(13) SWD(2018)0038.
(14) Napríklad rozsudok Všeobecného súdu zo 9. septembra 2011, Francúzsko/Komisia, T-257/07, ECLI:EÚ:T:2011:444.
(15) Návrh nariadenia o strategických plánoch SPP, COM(2018)0392.


Dvojaká kvalita výrobkov na jednotnom trhu
PDF 182kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. septembra 2018 o dvojakej kvalite výrobkov na jednotnom trhu (2018/2008(INI))
P8_TA(2018)0357A8-0267/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004(1),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2394 z 12. decembra 2017 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za presadzovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa a o zrušení nariadenia (ES) č. 2006/2004(2),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004(3),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. septembra 2017 o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľov v prípadoch dvojakej kvality výrobkov – konkrétny prípad potravín,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 25. mája 2016 s názvom Poučenie o vykonávaní/uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SWD(2016)0163),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. mája 2016 o komplexnom prístupe k podnieteniu cezhraničného elektronického obchodu pre občanov a podniky Európy (COM(2016)0320),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2017 s názvom Pracovný program Komisie na rok 2018: Program na vytvorenie jednotnejšej, silnejšej a demokratickejšej Európy (COM(2017)0650),

–  so zreteľom na správu predsedu Komisie Jeana-Clauda Junckera o stave Únie z 13. septembra 2017,

–  so zreteľom na závery predsedu Európskej rady z 9. marca 2017, najmä na ich odsek 3,

–  so zreteľom na výsledok 3 524. zasadnutia Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo, ktoré sa konalo 6. marca 2017,

–  so zreteľom na zápisnicu z 2 203. zasadnutia Komisie, ktoré sa konalo 8. marca 2017,

–  so zreteľom na informačný dokument o zavádzajúcich postupoch používaných na obaloch výrobkov vypracovaný tematickou sekciou A v januári 2012,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. júna 2013 o novom programe európskej spotrebiteľskej politiky(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 22. mája 2012 o stratégii posilňovania práv zraniteľných spotrebiteľov(5), a najmä na jeho odsek 6,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách(6),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. júna 2016 o nekalých obchodných praktikách v potravinovom dodávateľskom reťazci(7),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2016 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ(8), a najmä na jeho odsek 14,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2017 o výročnej správe o politike hospodárskej súťaže EÚ(9), a najmä na jeho odsek 178,

–  so zreteľom na svoju väčšiu interpeláciu z 15. marca 2017 o rozdieloch vo vyhláseniach, v zložení a chuti v súvislosti s výrobkami na východných a západných trhoch EÚ(10),

–  so zreteľom na briefing výskumnej služby Európskeho parlamentu z júna 2017 s názvom Dvojaká kvalita značkových potravinových výrobkov: Odstránenie prípadných rozdielov medzi východom a západom,

–  so zreteľom na prieskum o potravinách a českých spotrebiteľoch, ktorý uskutočnila česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) vo februári 2016,

–  so zreteľom na osobitnú štúdiu o otázke dvojakej kvality a zloženia výrobkov predávaných v rámci jednotného trhu Európskej únie z hľadiska právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa (najmä nekalé obchodné praktiky), hospodárskej súťaže (najmä nekalej hospodárskej súťaže) a priemyselného vlastníctva, ktorú vypracovala Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci v roku 2017,

–  so zreteľom na rôzne prieskumy, štúdie a testy, ktoré v posledných rokoch uskutočnili potravinárske inšpekcie vo viacerých členských štátoch v strednej a východnej Európe,

–  so zreteľom na správu spoločnosti Nielsen z novembra 2014 o celosvetovej situácii v oblasti vlastných značiek,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. apríla 2018 s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom (COM(2018)0183),

–  so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o lepšom presadzovaní a modernizácii právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý Komisia predložila 11. apríla 2018 (COM(2018)0185),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín(11),

–  so zreteľom na článok 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie o ochrane duševného vlastníctva,

–  so zreteľom na spoločný list Chorvátskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Litvy, Poľskej republiky a Slovenskej republiky Komisii z 23. marca 2018 týkajúci sa otázky dvojakej kvality výrobkov v rámci novej dohody so spotrebiteľom,

–  so zreteľom na výsledky porovnávacích štúdií vykonaných orgánmi a organizáciami na ochranu spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch EÚ,

–  so zreteľom na návrh Komisie na aktualizáciu smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posudzovať a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov označovaných ako totožné na trh vo viacerých krajinách EÚ, ak majú podstatne odlišné zloženie alebo vlastnosti,

–  zo zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0267/2018),

A.  keďže pri propagácii, predaji alebo dodávaní výrobkov by spoločnosti mali spotrebiteľom poskytovať presné, ľahko pochopiteľné informácie o presnom zložení výrobku, a to aj v prípade miestnych výrobkov a receptov, ktoré im umožnia prijať kvalifikované rozhodnutie o kúpe;

B.  keďže základnou zásadou značiek by mala byť dôvera spotrebiteľov týkajúca sa zloženia, hodnoty a kvality výrobku; keďže je preto povinnosťou výrobcov, aby zabezpečili, že tieto očakávania budú splnené;

C.  keďže spotrebitelia nie sú informovaní o tom, že výrobky rovnakej značky a v rovnakom balení sú prispôsobené miestnym preferenciám a chutiam a keďže rozličná kvalita výrobkov vzbudzuje obavy, že k niektorým členským štátom sa pristupuje odlišne, než k ostatným; keďže Európska únia už vytvorila štítky s cieľom vyhovieť osobitným očakávaniam spotrebiteľov a zohľadniť osobitosti výroby uznané prostredníctvom používania kvalitatívnych označení;

D.  keďže smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách (SNOP) je hlavným legislatívnym nástrojom Únie na zabezpečenie toho, aby spotrebitelia neboli vystavení klamlivej reklame a iným nekalým praktikám pri transakciách medzi podnikmi a spotrebiteľmi vrátane predaja výrobkov pod rovnakou značkou spôsobom, ktorý môže spotrebiteľov zavádzať;

E.  keďže nekalé obchodné praktiky môžu byť v SNOP formulované tak, že sú zakázané za každých okolností alebo za určitých okolností; keďže podľa zistení Komisie zahrnutie praktiky do zoznamu v prílohe I k SNOP, ak je náležité, vedie k väčšej právnej istote, a tým aj spravodlivej hospodárskej súťaži medzi výrobcami na trhu;

F.  keďže spotrebitelia si spájajú značku, výrobok a kvalitu, a teda očakávajú, že výrobky tej istej značky a/alebo rovnakého vzhľadu majú aj totožnú kvalitu, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte;

G.  keďže spotrebitelia si spájajú aj značku a názov/obal poľnohospodárskeho alebo potravinového výrobku s kvalitou, a teda očakávajú, že výrobky tej istej značky ponúkané pod rovnakým názvom alebo rovnakého vzhľadu sú takisto rovnaké z hľadiska kvality aj zloženia, či sa predávajú v ich vlastnej krajine alebo v inom členskom štáte; keďže všetci poľnohospodári v EÚ produkujú výrobky podľa rovnakých prísnych noriem a zákazníci očakávajú, že táto rovnaká kvalita sa bude vzťahovať aj na iné výrobky v potravinovom reťazci, bez ohľadu na jurisdikciu, v ktorej majú sídlo;

H.  keďže všetci občania EÚ si zasluhujú rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o potravinové a nepotravinové výrobky predávané na jednotnom trhu;

I.  keďže nekalé postupy v tejto súvislosti sa musia odstrániť, aby sa predišlo zavádzaniu spotrebiteľov, a keďže iba silná synergia na úrovni EÚ môže vyriešiť tento cezhraničný problém;

J.  keďže posúdenie toho, či je obchodná praktika nekalá podľa SNOP, musia členské štáty vykonávať od prípadu k prípadu, s výnimkou praktík uvedených v prílohe I;

K.  keďže predseda Juncker vo svojej správe o stave Únie v roku 2017 zdôraznil, že nie je prijateľné, aby sa v niektorých častiach Európy ľuďom predávali potraviny nižšej kvality ako v iných krajinách napriek tomu, že obal a značka sú zhodné;

L.  keďže medzi členskými štátmi existujú vo vykonávaní SNOP značné rozdiely, pričom metodické prístupy a účinnosť riešení a presadzovanie smernice sa v členských štátoch výrazne líšia;

M.  keďže značka často zohráva najdôležitejšiu úlohu pri rozhodovaní sa o hodnote výrobku;

N.  keďže posilnený a efektívnejší rámec spolupráce pri presadzovaní by posilnil dôveru spotrebiteľov a znížil poškodzovanie spotrebiteľov;

O.  keďže všetci spotrebitelia v EÚ majú rovnaké práva a keďže z analýz vyplýva, že niektorí producenti a výrobcovia predávajú výrobky rozdielnej kvality pod tou istou značkou a s klamlivo rovnakým vzhľadom, pričom určité výrobky v niektorých krajinách obsahujú menej hlavnej zložky alebo zložky nižšej kvality, ktorými sa nahrádzajú zložky vyššej kvality; keďže tento problém je viac rozšírený v členských štátoch, ktoré pristúpili k EÚ od roku 2004; keďže z analýz vyplýva, že v niektorých prípadoch sa tie isté výrobky alebo výrobky s klamlivo rovnakým vzhľadom a s nižšou kvalitou alebo inou chuťou, konzistenciou či senzorickými vlastnosťami predávajú v rôznych krajinách za výrazne odlišné ceny; keďže, aj keď to nie je v rozpore so zásadami slobodného trhového hospodárstva a platnými pravidlami o označovaní alebo iným potravinovým právom, stále ide o zneužitie identity značky, a teda porušenie zásady, že ku všetkým spotrebiteľom sa pristupuje rovnako;

P.  keďže prípady podstatných rozdielov sa vyskytujú pri výrobkoch, ako sú detské potraviny, čo spochybňuje zásady a tvrdenia výrobcov, že iba prispôsobujú výrobky miestnym preferenciám; keďže niektoré laboratórne výsledky potvrdzujú, že výrobky nižšej kvality môžu obsahovať menej zdravé kombinácie zložiek, čím sa narúša zásada rovnakého zaobchádzania so všetkými spotrebiteľmi; keďže zástupcovia niektorých výrobcov a producentov súhlasili, že v určitých krajinách zmenia receptúru svojich výrobkov tak, aby boli v rámci celého jednotného trhu ponúkané rovnaké výrobky;

Q.  keďže tieto neprijateľné praktiky používajú renomované agropotravinárske nadnárodné spoločnosti, ktoré sa snažia maximalizovať svoje ziskové rozpätia tým, že zneužívajú rozdiely v kúpnej sile medzi jednotlivými členskými štátmi;

R.  keďže vo svojom návrhu s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom, ktorý je cielenou revíziou smerníc EÚ o ochrane spotrebiteľa vychádzajúcou z kontroly vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti spotrebiteľov a marketingu, Komisia navrhla aktualizovať SNOP s cieľom jasne stanoviť, že vnútroštátne orgány môžu posúdiť a riešiť klamlivé obchodné praktiky týkajúce sa uvádzania výrobkov na trh ako zhodných v jednotlivých krajinách EÚ, ak sa ich zloženie alebo vlastnosti v skutočnosti výrazne líšia;

S.  keďže diferenciácia a inovácia výrobkov ako taká by sa síce nemala obmedzovať, ale spotrebitelia by sa nemali zavádzať;

T.  keďže jednotný trh priniesol významné výhody pre subjekty v potravinovom dodávateľskom reťazci a keďže obchod s potravinami má čoraz výraznejší cezhraničný rozmer a osobitný význam pre fungovanie jednotného trhu;

U.  keďže v záujme využívania výhod vnútorného trhu v plnej miere je zásadné lepšie uplatňovanie existujúcich právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a spotrebiteľov, aby sa identifikovali a riešili neodôvodnené dvojité normy, a tak sa spotrebitelia chránili pred zavádzajúcimi informáciami a obchodnými praktikami;

V.  keďže v tejto súvislosti je naďalej potrebné posilňovať úlohu spotrebiteľských organizácií; keďže spotrebiteľské organizácie zohrávajú jedinečnú úlohu pri zaručovaní dôvery spotrebiteľov a mali by sa ďalej podporovať prostredníctvom dodatočných právnych a hospodárskych opatrení a budovania kapacít;

W.  keďže preukázané rozdiely v zložení porovnateľných výrobkov by mohli z dlhodobého hľadiska predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľov, a to najmä v prípade zraniteľných spotrebiteľov, ako sú deti a ľudia so stravovacími a/alebo zdravotnými ťažkosťami, čím by prispievali k zhoršeniu životnej úrovne občanov; keďže ide napríklad o prípad, keď je obsah tukov a/alebo cukru vyšší, ako sa očakáva, keď sú tuky živočíšneho pôvodu nahradené tukmi rastlinného pôvodu alebo naopak, keď je cukor nahradený umelými sladidlami, alebo keď je vyšší obsah soli; keďže označovanie, ktoré neposkytuje presný obraz o použitých prídavných látkach alebo o počte náhrad za základné zložky, zavádza spotrebiteľov a môže predstavovať riziko pre ich zdravie;

X.  keďže na úrovni EÚ neexistujú nijaké právne predpisy, ktoré by sa týkali dvojakej kvality, v dôsledku čoho je nemožné porovnávať kvalitu alebo určovať prípady dvojakej kvality a čo znamená, že neexistujú nijaké nástroje, ktoré by sa mohli použiť na nápravu tejto situácie; keďže útvar Európskej komisie pre audity a analýzy v oblasti zdravia a potravín pravidelne ohlasuje nedostatky pri vykonávaní a presadzovaní platných požiadaviek potravinového práva EÚ, napríklad pri označovaní mechanicky separovaného mäsa(12) alebo pri používaní prídavných látok v potravinách(13);

Y.  keďže rozdiely v zložení, ktoré môžu mať vplyv na zdravie spotrebiteľov, možno nájsť nielen v potravinách, ale aj v kozmetike, hygienických výrobkoch a výrobkoch na čistenie;

Z.  keďže činnosti zamerané na zmenu zloženia potravín s cieľom znížiť obsah tuku, cukru a soli v potravinách v mnohých krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy zaostávajú;

1.  zdôrazňuje, že výsledky mnohých testov a prieskumov vykonaných vo viacerých členských štátoch, najmä v strednej a východnej Európe, pomocou rozličných metodík laboratórneho testovania potvrdili, že medzi výrobkami propagovanými a distribuovanými na jednotnom trhu pod rovnakou značkou a v zdanlivo zhodnom obale existujú rozdiely rôzneho stupňa, okrem iného v zložení a použitých zložkách, čo poškodzuje spotrebiteľov; konštatuje, že podľa prieskumu, ktorý bol vykonaný pre príslušný vnútroštátny orgán, veľkej väčšine spotrebiteľov takéto rozdiely prekážajú; preto dospel k záveru, že na základe zistení týchto testov a prieskumov spotrebiteľov znepokojuje diskriminácia medzi rôznymi trhmi v členských štátoch; zdôrazňuje, že všetky druhy takejto diskriminácie sú neprípustné a že všetci spotrebitelia v EÚ by mali mať prístup k rovnakej úrovni kvality výrobkov;

2.  zdôrazňuje, že prípady takýchto podstatných rozdielov sa netýkajú len potravinárskych výrobkov, ale často aj nepotravinárskych výrobkov vrátane čistiacich prostriedkov, kozmetiky, toaletných potrieb a výrobkov určených pre dojčatá;

3.  pripomína, že Európsky parlament v roku 2013 vyzval Komisiu, aby uskutočnila zmysluplné vyšetrovanie a posúdila, či je potrebná úprava platných právnych predpisov Únie, a aby informovala Európsky parlament a spotrebiteľov o výsledkoch;

4.  víta nedávne iniciatívy, ktoré ohlásila Komisia s cieľom riešiť túto otázku, najmä jej záväzok, že vytvorí spoločnú metodiku testovania, pridelí rozpočtové prostriedky na jej vypracovanie a presadzovanie a na zber ďalších spoľahlivých a porovnateľných dôkazov a že aktualizuje SNOP a zriadi Informačné centrum pre potravinové podvody a kvalitu;

5.  berie na vedomie, že Fórum na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca bolo Európskou radou poverené riešením problému dvojakej kvality; nabáda členské štáty a ich príslušné orgány, aby sa aktívne zapájali do prebiehajúcich iniciatív vrátane vypracovania spoločnej metodiky testovania a jej začlenenia do ich pracovných postupov a zberu ďalších dôkazov; zdôrazňuje potrebu aktívneho zapojenia strán, ktoré zastupujú záujmy spotrebiteľov, vrátane zástupcov spotrebiteľských organizácií, výrobcov a výskumných organizácií, ktoré uskutočnili testy výrobkov v členských štátoch, a možnosti, aby vydávali stanoviská v ich mene; je presvedčený, že Európsky parlament by mal byť zapojený do všetkých prebiehajúcich iniciatív, ktoré môžu mať vplyv na pokusy riešiť otázku dvojakej kvality;

6.  odporúča dotknutým členským štátom, aby vypracovali vlastné posúdenie metodiky a účinnosti presadzovania SNOP a ďalších existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa otázky dvojakej kvality potravín a ďalších výrobkov a aby ich predložili Komisii na vypracovanie objektívneho hodnotenia závažnosti tohto problému;

7.  víta, že Európsky parlament prijal pilotný projekt na rok 2018, v rámci ktorého sa uskutoční séria prieskumov trhu v niekoľkých kategóriách spotrebných výrobkov s cieľom vyhodnotiť rôzne aspekty dvojakej kvality; očakáva včasné uskutočnenie a zverejnenie projektu podľa pôvodného plánu; je presvedčený, že tento projekt by mal pokračovať aj v roku 2019 s cieľom zabezpečiť širšie poznatky a zahrnúť aj nepotravinárske odvetvie; vyzýva, aby sa poslancom EP umožnilo väčšie zapojenie do dohľadu nad projektom; nabáda Európsky parlament, Komisiu a členské štáty, aby využili všetky dostupné nástroje vrátane pilotných a národných projektov na ďalšie posúdenie rôznych aspektov dvojakej kvality výrobkov;

8.  zdôrazňuje, že komplexné informácie o orgáne verejnej moci zodpovednom za prijímanie opatrení a o príslušných správnych či súdnych konaniach vrátane možnosti podania online sťažností občanmi sú nevyhnutné pre účinné presadzovanie SNOP; preto vníma ako negatívum nedostatok informácií v dotknutých členských štátoch, ktoré napriek vyjadreniam o potrebe riešenia otázky duálnej kvality výrobkov tieto informácie na webových stránkach zodpovedných verejných orgánov neposkytujú;

9.  zdôrazňuje, že Komisii už bolo oznámené nové vnútroštátne opatrenie v oblasti označovania výrobkov, ktorého cieľom je upozorňovať spotrebiteľov na rozdiely v zložení potravín;

10.  víta, že v záujme ďalšieho zlepšenia ochrany spotrebiteľov v EÚ a podpory podnikov Komisia spustila online vzdelávací program, ktorý pomôže spoločnostiam lepšie pochopiť a presadzovať práva spotrebiteľov v EÚ;

Oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa na otázky dvojakej kvality výrobkov

11.  berie na vedomie oznámenie Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa na otázky dvojakej kvality výrobkov; poukazuje na to, že účelom tohto oznámenia je pomôcť vnútroštátnym orgánom určiť, či spoločnosť porušuje predpisy EÚ v oblasti potravín a ochrany spotrebiteľa, ak predáva výrobky dvojakej kvality v rôznych krajinách, a poskytovať im poradenstvo o tom, ako majú navzájom spolupracovať; vyjadruje obavu, že prístup postupných krokov uvedený v oznámení, podľa ktorého by vnútroštátne orgány mali určiť, či výrobcovia porušujú právne predpisy EÚ, tieto orgány v súčasnosti prakticky neuplatňujú, čo by mohlo znamenať, že sa porušujú práva spotrebiteľov;

12.  súhlasí s názorom Komisie, že v rámci jednotného trhu, na ktorom majú spotrebitelia všeobecnú predstavu o zásadách voľného obehu a rovnakého prístupu k tovaru, a priori neočakávajú, že sa výrobky rovnakej značky predávané v rôznych krajinách budú líšiť; pripomína, že podľa Komisie štúdie týkajúce sa vernosti značke potvrdzujú, že značky predstavujú v mysliach spotrebiteľov osvedčenie o kontrolovanej a stálej kvalite; ďalej súhlasí s Komisiou, že tým sa vysvetľuje, prečo môžu niektorí spotrebitelia očakávať, že značkové výrobky budú mať aspoň rovnocennú, ak nie úplne rovnakú kvalitu bez ohľadu na miesto a čas nákupu a že ich majitelia značiek informujú, keď sa rozhodnú zmeniť zloženie svojich výrobkov;

13.  preto sa domnieva, že poskytnutie všetkých dodatočných informácií, hoci v hlavnom zornom poli obalu, nie je dostatočné, pokiaľ spotrebiteľ jasne nerozumie, že sa daný výrobok líši od zdanlivo identických výrobkov rovnakej značky predávaných v iných členských štátoch;

14.  ďalej s Komisiou v tejto súvislosti súhlasí, že výrobcovia nemusia nevyhnutne ponúkať rovnaké výrobky v rôznych zemepisných oblastiach a že voľný pohyb tovaru neznamená, že každý výrobok musí byť všade v rámci jednotného trhu rovnaký; zdôrazňuje, že hospodárske subjekty môžu uvádzať na trh a predávať tovar s rôznym zložením a vlastnosťami na základe legitímnych faktorov za predpokladu, že v plnej miere dodržiavajú právne predpisy EÚ; zdôrazňuje však, že tieto výrobky by nemali mať rôznu kvalitu, keď sa ponúkajú spotrebiteľom na rôznych trhoch;

15.  domnieva sa, že poskytovanie presných a ľahko pochopiteľných informácií spotrebiteľom je kľúčové pre riešenie otázky dvojakej kvality výrobkov; je presvedčený, že v prípade, keď spoločnosť chce umiestniť na trhy rôznych členských štátov výrobok, ktorého určité vlastnosti sa líšia, takýto výrobok nemôže mať zdanlivo rovnaké označenie a značku;

16.  poznamenáva, že môžu existovať prijateľné rozdiely v zložení výrobku jednej značky a že výrobky sa môžu líšiť v závislosti od regionálnych spotrebiteľských preferencií, zdrojov miestnych zložiek, požiadaviek vnútroštátneho práva alebo cieľov zmeny zloženia; zdôrazňuje, že zámerom nie je stanoviť alebo harmonizovať požiadavky na kvalitu potravín a že nie je žiaduce predpísať výrobcom presné zloženie rôznych výrobkov; je však presvedčený, že preferencie spotrebiteľov by sa nemali využívať ako zámienka na zníženie kvality alebo ponúkanie rôznych stupňov kvality na rôznych trhoch; zdôrazňuje, že spotrebitelia musia byť jasne informovaní a vedomí si tohto prispôsobenia v prípade každého jednotlivého výrobku, a nielen vo všeobecnosti, že existuje takáto ustálená prax;

17.  domnieva sa, že oznámenie je chápané tak, že sa primárne vzťahuje na potraviny; je presvedčený, že ustanovenia o uplatňovaní právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa by sa mali všeobecne vzťahovať na všetky potravinové aj nepotravinové výrobky dostupné na jednotnom trhu a že etikety výrobkov musia byť pre spotrebiteľov čitateľné a musia obsahovať úplné informácie;

18.  upozorňuje na usmernenie Komisie z roku 2016 o uplatňovaní SNOP, v ktorom sa uvádza, že: „tovar rovnakej značky, ktorý má rovnaký alebo podobný obal, sa môže líšiť, pokiaľ ide o zloženie, v závislosti od miesta výroby a cieľového trhu, t. j. môže sa líšiť medzi jednotlivými členskými štátmi,“ a že „podľa SNOP obchodné praktiky uvádzajúce na trh produkty s rozdielnym zložením samé osebe nie sú nekalé.“; zdôrazňuje význam usmerňovacích dokumentov Komisie pri uľahčovaní riadneho a jednotného uplatňovania SNOP; preto vyzýva Komisiu, aby objasnila vzťah medzi oznámením, usmernením a dokumentom, ktorý vypracovala podskupina pre vnútorný trh v rámci fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového dodávateľského reťazca;

19.  konštatuje, že môžu existovať rôzne požiadavky na metódy kontroly, ktoré používajú príslušné vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že existujú rôzne analýzy, ktoré sa už vykonali a ktoré by mohli slúžiť ako základ pre navrhnutie a zavedenie spoločnej testovacej metodiky, a to aj v prípade, že sa ich metodiky líšili a ich výsledky neboli posúdené rovnako; domnieva sa, že cieľ práce na vývoji metodiky pod vedením Spoločného výskumného centra Komisie (JRC) by sa mal jasne uviesť, aby sa zabezpečil jednotný výklad výslednej metodiky vrátane vymedzenia pojmu „významný rozdiel“ a aby sa príslušným orgánom umožnilo jej využívanie; poukazuje na to, že určenie toho, ktorý z rôznych výrobkov je najštandardnejší, a teda „referenčný produkt“, by mohlo v skutočnosti brániť celkovému posúdeniu, keďže toto určenie môže byť príliš zložité;

20.  víta úsilie Komisie pomôcť vnútroštátnym orgánom presadzovania práva identifikovať nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní výrobkov na trh; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti koordinovala príslušné vnútroštátne orgány; zdôrazňuje, že cieľom takejto metodiky je zabezpečiť zhromaždenie spoľahlivých a porovnateľných dôkazov členskými štátmi na spoločnom základe a prispieť k celkovému posúdeniu závažnosti a rozšírenia problému dvojakej kvality na jednotnom trhu; pripomína, že faktická povaha nekalých praktík sa pravdepodobne aj naďalej bude posudzovať len od prípadu k prípadu, nakoľko rozsah zavádzania spotrebiteľa je vždy vecou subjektívneho posúdenia zo strany príslušného orgánu alebo súdu;

21.  víta rozhodnutie Komisie vyzvať príslušné orgány, aby vykonali viac prieskumov trhu v rámci členských štátov, ktoré zahŕňajú porovnania výrobkov naprieč rôznymi regiónmi a krajinami; zdôrazňuje však, že podľa Komisie by sa mali takéto testy vykonávať na základe spoločného testovacieho prístupu, ktorý ešte nebol úplne dokončený; zdôrazňuje potrebu dodržiavať harmonogram tak, aby boli výsledky testovania vykonaného na základe spoločného testovacieho prístupu skompletizované, uverejnené vo všetkých úradných jazykoch EÚ vo verejne prístupnej databáze a zanalyzované čo najskôr, ale najneskôr do konca roku 2018; okrem toho zdôrazňuje potrebu promptne zverejňovať tieto výsledky na účely informovania spotrebiteľov a výrobcov s cieľom zvýšiť informovanosť a pomôcť tak znížiť výskyt dvojakej kvality výrobkov;

Ďalšie aspekty dvojakej kvality

22.  zdôrazňuje, že súkromné značky sa stali jednou zo základných položiek nákupného koša spotrebiteľov a že v uplynulom desaťročí sa ich podiel na trhu vo väčšine kategórií výrobkov vo väčšine členských štátov zvýšil; domnieva sa, že súkromné značky by nemali vyvolávať dojem značkového výrobku, aby sa zabránilo mäteniu spotrebiteľa; opäť zdôrazňuje, že otázka súkromných značiek si vyžaduje osobitnú pozornosť Komisie, aby sa ukončili zámeny medzi súkromnými značkami a značkovými výrobkami; konštatuje, že jednotný trh je prístupný pre producentov a výrobcov, ale zároveň je veľmi konkurenčný, pričom niektoré značky sú všeobecne známe alebo pozitívne vnímané v celej Únii;

23.  pripomína, že Európsky parlament opakovane vyzýval Komisiu, aby určila, či má dvojaká kvalita negatívny vplyv na miestnu a regionálnu výrobu, najmä MSP; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doposiaľ nepredložila žiadne údaje;

24.  zdôrazňuje, že falšovanie značkových výrobkov vystavuje spotrebiteľov zdravotným a bezpečnostným rizikám, ohrozuje dôveru spotrebiteľov v značky a vedie k strate príjmu pre výrobcov; konštatuje, že škála falšovaných výrobkov odhalených v EÚ je aj naďalej široká a zahŕňa takmer všetky typy tovaru;

25.  je znepokojený obmedzovaním obchodníkov pri nákupe tovaru, ktoré môže mať negatívny vplyv na výber pre spotrebiteľa; naliehavo žiada Komisiu, aby identifikovala faktory, ktoré prispievajú k fragmentácii jednotného trhu s tovarom a nelegitímne obmedzujú schopnosť spotrebiteľov plne využívať výhody jednotného trhu, najmä pokiaľ ide o územné obmedzenia dodávok a ich dôsledky; vyzýva Komisiu, aby na boj proti takýmto praktikám využívala právo hospodárskej súťaže, ak je možné ho uplatniť;

26.  poukazuje na to, že príslušné vnútroštátne orgány môžu odoberať vzorky a vykonávať testy len na území svojho členského štátu; zdôrazňuje potrebu posilnenej, účinnej, transparentnej a rýchlej cezhraničnej spolupráce a výmeny údajov vrátane výmeny informácií o výrobkoch, ktoré by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi, a informácií o možných nekalých praktikách medzi vnútroštátnymi orgánmi v oblasti ochrany spotrebiteľa a potravín, združeniami spotrebiteľov a Komisiou s cieľom bojovať proti dvojakej kvalite a zlepšiť a aproximovať presadzovanie právnych predpisov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa intenzívnejšie zapájali do takejto spolupráce; víta prijatie revidovaného nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC), ktoré posilňuje právomoci v oblasti vyšetrovania a presadzovania, zlepšuje výmenu informácií a údajov a prístup ku všetkým relevantným informáciám a v tejto súvislosti stanovuje harmonizované pravidlá, ktoré určujú postupy koordinácie opatrení v oblasti vyšetrovania a presadzovania;

27.  uznáva užitočnosť spoločných kontrolných akcií ako dôležitej formy koordinácie presadzovania na základe nariadenia CPC a vyzýva Komisiu a členské štáty, aby ich ďalej posilňovali a rozširovali ich rozsah;

Odporúčania a ďalšie kroky

28.  zdôrazňuje význam rozsiahlej a včasnej verejnej diskusie, ktorá vedie k zvýšenej informovanosti spotrebiteľov o výrobkoch a ich vlastnostiach; konštatuje, že niektorí výrobcovia a vlastníci súkromných značiek už oznámili zmeny svojich receptúr alebo použitie jednotnej výrobnej normy na úrovni EÚ; zdôrazňuje významnú úlohu priemyslu pri zvyšovaní transparentnosti a jasnosti zloženia a kvality výrobkov a ich zmien; víta iniciatívu Komisie vypracovať v tejto súvislosti kódex správania; vyzýva, aby sa výrobcom a maloobchodníkom v ich vlastnom záujme umožnilo ešte väčšie zapojenie s cieľom pomôcť čo najskôr nájsť účinný prostriedok nápravy súčasnej situácie bez použitia postupov presadzovania práva a umožniť európskym spotrebiteľom prístup k výrobkom rovnakej kvality na celom jednotnom trhu; vyzýva výrobcov, aby zvážili umiestnenie loga na obale, ktoré by informovalo, že obsah a kvalita tej istej značky je rovnaká vo všetkých členských štátoch;

29.  vyzýva spotrebiteľské organizácie, organizácie občianskej spoločnosti a notifikované národné orgány zodpovedné za presadzovanie SNOP a ďalších relevantných právnych predpisov, aby sa aktívnejšie zúčastňovali na verejnej diskusii a na informovaní spotrebiteľov; je presvedčený, že spotrebiteľské organizácie by mohli významne prispieť k riešeniu problému dvojakej kvality; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoju podporu vnútroštátnym spotrebiteľským organizáciám prostredníctvom finančných a právnych mechanizmov, aby mohli budovať kapacity, rozvíjať svoje testovacie činnosti, vykonávať porovnávacie testy a v spolupráci s príslušnými orgánmi pomáhať sledovať a odhaľovať prípady nekalej diferenciácie výrobkov; navyše je presvedčený, že by sa mala podporovať intenzívnejšia cezhraničná výmena informácií medzi spotrebiteľskými združeniami;

30.  domnieva sa, že na základe predchádzajúcich skúseností príslušné orgány neboli schopné účinne riešiť žiadne konkrétne prípady dvojakej kvality len na vnútroštátnej úrovni alebo presadiť existujúce právne predpisy, alebo sa pokúsili tak urobiť len v minimálnej miere, a to čiastočne z dôvodu neexistencie explicitného právneho ustanovenia na úrovni EÚ; pripomína, že členské štáty sú zodpovedné za presadzovanie SNOP a mali by tak preto robiť, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia nebudú zavádzaní nekalými marketingovými praktikami; zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť, aby príslušné vnútroštátne orgány mali primerané technické, finančné a ľudské spôsobilosti na zabezpečenie účinného presadzovania; vyzýva členské štáty, aby spotrebiteľom poskytli priestor na podávanie sťažností a ich ďalšie prešetrovanie a v maximálnej možnej miere informovali spotrebiteľov o ich právach a možnostiach, pokiaľ ide o presadzovanie existujúcich právnych predpisov a povinnosti predávajúcich informovať spotrebiteľov o zložení a podľa možnosti aj pôvode výrobkov;

31.  upozorňuje na to, že otázka dvojakej kvality priamo súvisí s podstatou fungovania jednotného trhu a dôverou spotrebiteľa, ktoré sú obe ohrozené, a preto si vyžaduje okrem iného riešenie na úrovni Únie formou priamo vykonateľných opatrení; je presvedčený, že vzhľadom na možnosť opatrení na národnej úrovni by sa opatreniami na úrovni Únie zaručila integrita jednotného trhu; vyzýva Komisiu, aby zmapovala existujúce vnútroštátne normy pre potravinové a nepotravinové výrobky v EÚ a aby posúdila ich relevantnosť pre prípady dvojakej kvality na jednotnom trhu;

32.  požaduje urýchlený rozvoj kapacít a mechanizmov na úrovni EÚ v rámci osobitného oddelenia pre monitorovanie a dohľad v existujúcom orgáne EÚ (JRC, Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo iný orgán), pričom sa byrokracia udrží na minime, s cieľom monitorovať súlad v zložení a pomernom používaní zložiek v potravinových výrobkoch rovnakej značky a s rovnakým obalom a vyhodnocovať porovnávacie laboratórne analýzy, aby sa identifikovali tieto nekalé obchodné praktiky pri uvádzaní potravinových výrobkov na trh;

33.  víta návrh Komisie s názvom Nová dohoda so spotrebiteľom, ktorého cieľom je riešiť dvojakú kvalitu výrobkov zmenou článku 6 SNOP tak, že ako klamlivú obchodnú praktiku určí uvádzanie výrobku na trh ako identického s rovnakým výrobkom uvádzaným na trh v niekoľkých ďalších členských štátoch, ak majú tieto výrobky odlišné zloženie alebo vlastnosti; konštatuje však, že návrh obsahuje aj niekoľko nejasných ustanovení, ktoré si vyžadujú objasnenie, aby sa zabezpečil správny výklad a uplatňovanie;

34.  je však pevne presvedčený, že najúčinnejším riešením, pokiaľ ide o neodôvodnené prípady dvojakej kvality, by bola zmena prílohy I SNOP, ktorou by sa pridala ďalšia položka do „čierneho zoznamu“ uvádzajúceho praktiky zakázané za každých okolností a ktorou by sa výslovne uviedla dvojaká kvalita výrobkov rovnakej značky, ak je diskriminačná a nerešpektuje očakávania spotrebiteľov;

35.  zdôrazňuje, že výsledkom legislatívneho procesu by malo byť jasné vymedzenie toho, čo je možné považovať za dvojakú kvalitu a ako by mali príslušné orgány posudzovať a riešiť každý prípad; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že otvorený zoznam tzv. legitímnych faktorov by mohol ohroziť schopnosť príslušných orgánov vykonať hodnotenie a uplatniť právne predpisy; vyjadruje obavu, že použitie koncepcie „stanovených spotrebiteľských preferencií“ pri posudzovaní toho, či je diferenciácia zloženia výrobku oprávnená, alebo nie, môže viesť k sporným výkladom medzi príslušnými orgánmi;

36.  vyzýva Komisiu, aby predĺžila mandát JRC na prácu na celoeurópskej harmonizovanej metodike porovnávania vlastností nepotravinových výrobkov, ako aj na usmerneniach týkajúcich sa zlepšenia transparentnosti výrobkov do jedného roka a aby vyhodnotila výsledky testov; poukazuje na to, že JRC by sa malo na účely výmeny najlepších postupov v tejto oblasti usilovať aj o spoluprácu s orgánmi členských štátov, ktoré už vykonali vlastné testovanie výrobkov, ale zatiaľ neoznámili výsledky vnútroštátnym orgánom ostatných členských štátov;

37.  poukazuje na to, že bezpečnosť a kvalita potravín, ako aj ochrana spotrebiteľov pred zavádzaním, sú záležitosťami s najvyššou prioritou; pripomína Komisii jej záväzok lepšie monitorovať a zintenzívniť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ; domnieva sa, že príslušné vnútroštátne orgány by mali účinne monitorovať dodržiavanie platných právnych predpisov v týchto oblastiach;

38.  víta návrh Komisie na zvýšenie transparentnosti vedeckých štúdií v oblasti bezpečnosti potravín v reakcii na prejavy znepokojenia verejnosti s cieľom posilniť prístup k informáciám, ktoré sú potrebné na prijatie rozhodnutia o kúpe na základe spoľahlivého, vedecky podloženého hodnotenia rizika;

39.  vyzýva vnútroštátne orgány pre bezpečnosť potravín, aby na základe ustanovení SNOP a ich interakcie s požiadavkami na čestné informácie stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom od prípadu k prípadu stanovili, či sú tieto domnelé diskriminačné praktiky skutočne nezákonné;

40.  konštatuje, že všetci občania EÚ sú postihnutí praktikami v oblasti dvojakej kvality, a to aj pri cestovaní medzi členskými štátmi;

41.  zdôrazňuje však, že významné rozdiely medzi výrobkami pre malé deti, ako sú potraviny pre dojčatá a batoľatá, nemožno vysvetliť iba na základe regionálnych chuťových preferencií;

42.  dôrazne odmieta tvrdenie niektorých výrobcov, že zmeny v zložení a/alebo kvalite vyplývajú zo snahy prispôsobiť ceny očakávaniam spotrebiteľov; zdôrazňuje, že z rôznych štúdií vyplynulo, že výrobky nižšej kvality sú často drahšie než ich ekvivalenty vyššej kvality v inej časti EÚ;

43.  dôrazne podporuje používanie zásady obehového hospodárstva v prípade obalov výrobkov a zdôrazňuje, že ak obal výrobku v jednom členskom štáte zodpovedá tejto zásade, potom by výrobca mal vynaložiť intenzívne úsilie, aby zaistil, že sa to bude týkať všetkých jeho výrobkov predávaných pod tou istou značkou a v rovnakom type obalu v celej EÚ i mimo nej;

44.  zdôrazňuje, že niektoré prípady dvojakej kvality výrobkov sú dôsledkom nedostatočného presadzovania práva EÚ; vyzýva orgány členských štátov, aby ako naliehavú záležitosť presadzovali existujúce pravidlá EÚ týkajúce sa označovania potravín, a to aj pokiaľ ide napríklad o mechanicky separované mäso;

o
o   o

45.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22.
(2) Ú. v. EÚ L 345, 27.12.2017, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.
(4) Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 2.
(5) Ú. v. EÚ C 264 E, 13.9.2013, s. 11.
(6) Ú. v. EÚ C 93, 24.3.2017, s. 27.
(7) Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 40.
(8) Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 2.
(9) Prijaté texty, P8_TA(2017)0027.
(10) O-000019/2017.
(11) Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.
(12) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=76
(13) http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/overview_reports/details.cfm?rep_id=115

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia