Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 2. října 2018 - ŠtrasburkKonečné znění
 Žádost, aby byl Georgios Kyrtsos zbaven imunity
 Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni ***I
 Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Marokem, kterou se stanoví podmínky pro účast Maroka na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA) ***
 Dohoda mezi EU a Kanadou o letecké dopravě ***
 Zahrnutí italské obce Campione d’Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Unie *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2018/001 NL/Finanční služby
 Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I
 Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2018: zrušení rezervy související s podporou pro Turecko z nástroje předvstupní pomoci (NPP II), posílení evropského nástroje sousedství a humanitární pomoci pro další naléhavou činnost a změna plánu pracovních míst Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) v souvislosti s iniciativou WiFi4EU
Texty
Konečné znění (45 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí