Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 2. oktober 2018 - StrasbourgEndelig udgave
 Anmodning om ophævelse af Georgios Kyrtsos' immunitet
 Tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I
 Aftale mellem EU og Marokko om videnskabeligt og teknologisk samarbejde: vilkårene og betingelserne for Marokkos deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***
 Lufttransportaftale mellem EU og Canada ***
 Medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2018/001 NL/Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed
 Udbud af audiovisuelle medietjenester ***I
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2018: Annullering af reserven for bistand til Tyrkiet under førtiltrædelsesinstrumentet (IPA II), styrkelse af Det Europæiske Naboskabsinstrument (ENI) og af humanitær bistand til andre hastetiltag og ændring af stillingsfortegnelsen for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk (INEA) i forbindelse med WiFi4EU-initiativet
Tekster
Endelig udgave (44 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik