Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2018. gada 2. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
 Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
 Trešās valstis, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, un trešās valstis, uz kuru valstspiederīgajiem šī prasība neattiecas ***I
 ES un Marokas Nolīgums par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību: noteikumi Marokas dalībai partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***
 ES un Kanādas gaisa transporta nolīgums ***
 Itālijas pašvaldības Kampione d’Italia un Lugano ezera Itālijas ūdeņu iekļaušana Savienības muitas teritorijā *
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Nīderlandes pieteikums EGF/2018/001 NL/Finanšu pakalpojumu darbības
 Audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšana ***I
 Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts: rezerves likvidēšana Turcijas atbalstam no Pirmspievienošanās atbalsta instrumenta (IPA II), Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) un humānās palīdzības citām steidzamām darbībām palielinājums un izmaiņas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) štatu sarakstā WIFI4EU iniciatīvas kontekstā
Teksti
Galīgā redakcija (46 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika