Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 2 października 2018 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Wniosek o uchylenie immunitetu Georgiosa Kyrtsosa
 Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu ***I
 Umowa o współpracy naukowo-technicznej określająca warunki uczestnictwa Królestwa Marokańskiego w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***
 Umowa o transporcie lotniczym między UE a Kanadą ***
 Włączenie włoskiej gminy Campione d’Italia oraz włoskich wód jeziora Lugano do obszaru celnego Unii *
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2018/001 NL/Financial service activities – Niderlandy
 Świadczenie audiowizualnych usług medialnych ***I
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2018: anulowanie rezerwy dotyczącej wsparcia dla Turcji z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), zwiększenie środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) i w ramach pomocy humanitarnej na inne pilne działania oraz zmiana planu zatrudnienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) w kontekście inicjatywy WiFi4EU
Teksty
Wersja ostateczna (45 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności